TÜBİTAK Feza Gürsey Enstitüsü

Yorumlar

Transkript

TÜBİTAK Feza Gürsey Enstitüsü
TÜBİTAK
TEMEL BİLİMLER
ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
FEZA GÜRSEY ENSTİTÜSÜ
TÜBİTAK Feza Gürsey Enstitüsü





1963 TÜBİTAK
1968 Tatbiki Matematik Araştırma
Ünitesi (İTÜ)
1972-75 Gebze Marmara Bilimsel ve
Araştırma Enstitüsü (MAM)
1983 Temel Bilimler Araştırma
Enstitüsü
1996 Feza Gürsey Enstitüsü
Temel Bilim Araştırma Merkezleri

Dünyada bilimin Enstitüler şeklinde araştırma
merkezleri kurmasının nedenleri şunlardır:

Enstitüler, esnektir:



Bilimsel Toplantı, Doktora sonrası ve Ziyaretçi
programları,
Üniversitelerde verilemeyecek Y. Lisans, Doktora seviyesi
araştırma dersleri sunarlar.
Enstitüler, bilim camiasının buluşma yerleridir:


Taze yeni bilimi, daha geniş bir bilim adamı kitlesi ile
buluştururlar,
Yeni araştırmacı neslinin kendi içinde daha büyük bir
ortak payda ile yetişmesini sağlarlar.
TÜBİTAK Feza Gürsey Enstitüsü

Enstitümüzün başarıyla yerine getirdiği,
başlıca üç amacı vardır:



Bilim dünyamızdaki etkilişimleri en üst
düzeye çıkartacak bir araştırma ortamı
oluşturmak,
Bir sonraki bilimci kuşağının yetişmesini
sağlamak,
Uluslararası bilim dünyasında Türkiye'yi,
ülkemizin ürettiği temel bilim araştırmalarıyla
tanıtmak.
TBAE'nin Amaç ve Hedefleri



Rekabet yerine, Türkiye'deki
üniversiterle el ele vererek
yurtdışındaki araştırma kurumları ile
yarışmak
Etkin bir araştırmacı topluluğu
yaratmak
Esnek araştırma olanakları sağlamak
FGE / KIAS
Karşılaştırması
(KIAS : Korea Institute of Advanced Studies)
KIAS 1996 senesinde Kore'de kurulan ve
çalışma alanları FGE ile benzer olan (teorik
fizik ve matematik) bir Enstitüdür. KIAS 1996
senesi itibariyle hızla büyümüşken FGE
küçülmüştür. Aşağıda
FGE'nin bilimsel
performansı hakkında bir fikir edinilebilmesi
maksadıyla,
iki
enstitünün
çalışmaları
karşılaştırılmıştır.
FGE / KIAS 1996-2009
Bilimsel Personel Sayıları
 Bütçe (USD)
 Ziyaretçi Sayıları
 Yayınlar
 Okul ve Konferanslar

Personel Sayıları ile FGE / KIAS



Her ikisi de 1996'da kurulan TBAE ve
KIAS'ın istihdam ettikleri bilim insanı
sayıları kuruluşlarından bugüne şu
şekilde değişmiştir:
TBAE: 29'dan (1998) 6'ya (2009)
düşmüş,
KIAS : 6'dan (1996) 120'ye (2009)
çıkmıştır.


2010 senesinde FGE'de toplam 4 tam zamanlı
4 yarı zamanlı araştırmacı çalışmış,
2011 senesinde ise bu sayı 4 tam zamanlı
araştırmacıya kadar düşmüştür.
FGE Personel Sayısı 1998-2009
30
Yarı Zamanlı
Tam Zamanlı
25
13
20
11
14
14
15
14
14
15
15
12
11
12
10
16
16
12
12
12
12
9
5
9
7
8
2
6
4
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009*
FGE / KIAS Personel
140
120
KIAS
120
114
TBAE
100
94
80
64
60
40
29
27
23
20
19
6
6
0
1996
2002
2004
2006
2009
FGE / KIAS Ziyaretçi
350
326
TBAE
300
KIAS
251
240
250
217
213
200
150
100
50
13
9
14
13
15
0
2005
2006
2007
2008
2009
FGE/KIAS Ziyaretçi/Kişi
3.5
TBAE
KIAS
3
2.5
2
3.47
1.5
2.2
1.9
1
0.5
0.54
0.47
2
1.87
0.74
0.72
2007
2008
0
2005
2006
2009
Biz iyi bir enstitüyüz!
FGE/KIAS Kişi başına Makale
2.5
TBAE
2
KIAS
1.5
1
0.5
0
2000
2002
2004
2006
2008
FGE/KIAS Düzenlenen Okul ve
Konferanslar
60
56
TBAE
50
KIAS
44
40
37
36
35
30
20
10
7
8
11
12
10
0
2005
2006
2007
2008
2009
Okul ve Konferans / Kişi
1.8
1.67
TBAE
1.6
KIAS
1.4
1.2
1
0.8
0.67
0.58
0.6
0.4
0.29
0.37
0.42
0.47
0.39
0.32
0.32
0.2
0
2005
2006
2007
2008
2009
FGE/KIAS Karşılaştırma Sonucu


TBAE'nin kaynakları kısıtlı,

Bilimsel personeli sayıca az,

Bütçesi dar,

Hareket kabiliyeti sınırlı,
Ancak TBAE, buna rağmen,

Kişi başına makale sayısında,

Kişi başına bilimsel toplantı sayısında,
Kendisinden çok daha üstün olanakları olan
KIAS ile başabaş yarışabilmektedir.
TÜBİTAK
Feza Gürsey Enstitüsü'nde
Düzenlenmiş Toplantıların
Yayınları
Moonshine Beyond the Monster
Geometry and Integrability
Conformal Field Theory

Benzer belgeler

Easy Wind Easy Wind

Easy Wind Easy Wind Easy Wind Easy Wind Twin Easy Wind Sensitive “Tak ve Kullan” Gergi Kontrolü

Detaylı

lisans eğitim proğramı tablosu

lisans eğitim proğramı tablosu Çapraz oran kavramını öğrenmek ve uygulamak; Kesirli lineer dönüşümlerin tanım ve temel özelliklerini öğrenmek ve uygulamak; Konform dönüşüm kavramını öğrenmek ve uygulamak; D. E. Blair, Inversion ...

Detaylı