MÜFETTİŞ YARDIMCILARI ALINACAKTIR Genel Müdürlüğümüz

Transkript

MÜFETTİŞ YARDIMCILARI ALINACAKTIR Genel Müdürlüğümüz
TRAKYA
YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ
KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MÜFETTİŞ YARDIMCILARI ALINACAKTIR
Genel Müdürlüğümüz Teftiş Kurulu’na aşağıda belirtilen şartları taşıyanlar arasından
sınavla Müfettiş Yardımcıları alınacaktır.
A) Sınava girebilmek için adaylarda aranacak şartlar;
1-)Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Personel
Yönetmeliğinde yazılı olan şartları taşımak .
2-)Üniversitelerin örgün öğretim yapan Hukuk, Siyasal Bilgiler, İşletme ve
İktisat Fakülteleri ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin 4 yıllık eğitim veren Maliye,
İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi, Ekonometri,
Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası Ticaret, Bankacılık ve Finans Bölümü veya bunların
Yüksek Öğrenim Kurumunca eşitliği kabul edilmiş Türkiye ve Yabancı Ülkelerdeki
eşitlerinden birini bitirmiş olmak.
3-)Yazılı sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. (04.02.1985
tarihinden önceki doğumlular sınava kabul edilmeyecektir.)
4-)Sağlık durumu her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak ,
Müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya sakatlığı bulunmamak .
5-)Erkek olmak, askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak.
6-)Başkanlıkça yapılacak araştırma sonucuna göre sicil, tutum ve davranışları
yönünden Müfettişliğe engel durumu olmamak.
7-)Birliğimiz Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına bir defadan fazla
katılmamış olmak.
B) Sınavlar yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümde yapılacaktır. Yazılı Sınav Trakya
Üniversitesi Rektörlüğünce yapılacağından, sınava başvuran adaylardan 50,00 (Elli) TL.sınav harcı alınacaktır. Sınav harcı TC Kimlik Numarası ile birlikte Türkiye Ziraat Bankası
Edirne Şubesindeki 97-320 80 291-5199 numaralı hesabına (IBAN: TR 72 0001 0000
9732 0802 9151 99) yatırılacaktır.
Birliğimizce belirlenen şartları taşımadığından başvuruları kabul edilmeyenler ile
sınav başvurusu kabul edildiği halde sınava katılmayan başvuru sahiplerinin sınav ücretleri
iade edilmeyecektir.
Yazılı sınav 04.02.2015 tarihinde Edirne’de yapılacak olup, sınava giriş yeri ve saati
sınava katılan adaylara Trakya Üniversitesi Rektörlüğünce ikametgah adreslerine
postalanarak ve ayrıca e-mail yoluyla bildirilecektir.
Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve adayların başarı durumlarının tespiti
Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin ilgili hükümleri dahilinde Trakya Üniversitesi Rektörlüğünce
yapılacaktır.
Sözlü sınava yazılı sınavda başarılı olanlar çağırılır.
C) Sınav konuları İktisat, Hukuk, Muhasebe ve Yabanci Dil dallarından oluşmakta
olup, sınav konuları ile adaylardan istenecek belgeler hakkında açıklayıcı bilgileri kapsayan
Sınav Broşürü ve Aday Başvuru Formu, Genel Müdürlükten (Teftiş Kurulu Başkanlığı),
Kooperatiflerimizden ve İşletmelerimizden temin edilebilir.
Sınava katılacak adayların istenilen belgeler ile birlikte en geç 09.01.2015 cuma günü
saat 17.30’a kadar Trakya Birlik Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’na (I. Murat
Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi No:2 EDİRNE) başvurmaları gerekir.
TRAKYA BİRLİK

Benzer belgeler

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİNDE

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİNDE gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak. e) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev ya...

Detaylı