“Hayal” üretim işletmesinde 10 ve 20 nolu esas gider yerleri ile X ve

Transkript

“Hayal” üretim işletmesinde 10 ve 20 nolu esas gider yerleri ile X ve
MALİYET MUHASEBESİ
SORU 1: “Hayal” üretim işletmesinde 10 ve 20 nolu esas gider yerleri ile X ve Z yardımcı gider yerleri bulunmaktadır.
İşletmenin gider yerleri itibariyle maliyet bilgileri aşağıdaki gibidir:
Maliyet
Unsurları
Esas Üretim Gider Yerleri
Yrd. Ür.Gider Yerleri
Toplam
10
20
X
Z
710 DİMMG
40.000 TL
85.000 TL
-
-
125 000 TL
720 DİG
60.000 TL
115.000 TL
-
-
175 000 TL
730 GÜG
-
-
-
-
110 000 TL
Toplam
-
-
-
-
410 000 TL
Dağıtım anahtarlarına ait bilgiler aşağıdaki gibidir:
Dağıtım Anahtarları
Esas Üretim Gider Yerleri
Yrd.Üretim Gider Yerleri
TOPLAM
10
20
X
Z
1.250
1.750
1.000
1.500
5.500
X'den yararlanma oranları
%40
%50
-
%10
%100
Z'den yararlanma oranları
%30
%50
%20
-
%100
Makine Saati
10 No’lu gider yerinde dönemde 1.000 adet A mamulü, 20 No’lu gider yerinde ise 2.000 adet B mamulün üretimine
başlanmış ve tamamlanmıştır.
İstenenler: (50 p.)
A) Makine saati ölçüsünü genel üretim giderlerinin I. Dağıtımını yapınız.
B) Matematiksel dağıtıma göre genel üretim giderlerinin II.dağıtımını yapınız.
C) A ve B mamullerinin birim maliyetlerini hesaplayınız.
SORU 2: “Meram” üretim işletmesinde 31.12.2013 tarihli genel geçici mizandan, gelir tablosu ve maliyet hesaplarıyla ilgili
alınan bazı bilgiler aşağıdaki gibidir:
Hesap işlemleri
600 YURTİÇİ SATIŞLAR
Borç Toplamı
Alacak Toplamı
-
380.000 TL
610 SATIŞTAN İADELER
15.800 TL
-
611 SATIŞ İSKONTOLARI
4.200 TL
-
642 FAİZ GELİRLERİ
-
16.400 TL
645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI
-
10.600 TL
2.000 TL
-
-
5.000 TL
680 ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLERİ
3.400 TL
-
691 DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YÜKM.KARŞ
6.600 TL
-
720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ
71.400 TL
-
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
88.600 TL
-
760 PAZARLAMA SAT.VE DAG.GİD.
25.200 TL
-
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
35.300 TL
-
9.500 TL
-
656 KAMBİYO ZARARLARI
671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI
780 FİNANSMAN GİDERLERİ
MALİYET MUHASEBESİ
Aralıklı envanter yöntemini uygulayan “Meram” işletmesinin stok hesaplarına ilişkin ve envanter çalışmasının
sonuçlarını içeren bilgiler aşağıdaki gibidir:
150 ilk Madde ve Malzeme
150.10 Dönem Başı Stok
3.000 TL
150.20 Dönem İçi Alışlar
130.000 TL
150.30 Alış Giderleri
7.000 TL
150.40 Alıştan İadeler
9.800 TL
150.50 Dönem Sonu Stok
11.200 TL
151 Üretim-Yarı Mamuller
151.10 Dönem Başı Stok 10.000 TL
151.50 Dönem Sonu Stok 18.000 TL
İSTENENLER: (50 p.)
Yukarıdaki bilgilere göre “Meram” işletmesinin
A) Satışların Maliyeti Tablosunu düzenleyiniz.
B) Gelir Tablosunu düzenleyiniz.
152 Mamuller
152.10 Dönem Başı Stok 15.000 TL
152.50 Dönem Sonu Stok 12.000 TL
MALİYET MUHASEBESİ
SORU:1
I.Dağıtım
Yükleme Oranı = 110.000 TL / 5.500 ms = 20 TL/ms
10 EÜGY’ ne
20 EÜGY’ ne
X YÜGY’ ne
Z YÜGY’ ne
20 TL x 1.250 ms = 25.000 TL
20 TL x 1.750 ms = 35.000 TL
20 TL x 1.000 ms = 20.000 TL
20 TL x 1.500 ms = 30.000 TL
110.000 TL
GİDER DAĞITIM TABLOSU
Gider Yerleri
Gider Türleri
DİMMG
DİG
GÜG
I.DAĞITIM TOPLAMI
“X” YÜGY Dağıtımı
“Z” YÜGY Dağıtımı
II.DAĞITIM TOPLAMI
ESAS ÜRETİM GİDER
YERLERİ
10
YARDIMCI ÜRETİM GİDER
YERLERİ
20
X
40.000
85.000
60.000
115.000
25.000
35.000
125.000
235.000
10.612,24
13.265,31
9.795,92
16.326,53
145.408,16 264.591,84
20.000
20.000
(26.530,61)
6.530,61
-0-
TOPLAM
Z
30.000
30.000
2.653,06
(32.653,06)
-0-
125.000
175.000
110.000
410.000
410.000
II.Dağıtım
X = 20.000 + 0,20 Z
X = 20.000 + 0,20 (30.000 + 0,10 X)
X = 20.000 + 6.000 + 0,02 X
X = 26.000 + 0,02 X
0,98 X = 26.000
0,98
0,98
Z
Z
Z
Z
= 30.000 + 0,10 X
= 30.000 + (0,10 x 26.530,61)
= 30.000 + 2.653,06
= 32.653,06
X = 26.530,61
“X” Gider Yerinin Dağıtımı
10 EÜGY’ne 26.530,61 x 0,40 = 10.612,24 TL
20 EÜGY’ne 26.530,61 x 0,50 = 13.265,31 TL
Z YÜGY’ne 26.530,61 x 0,10 = 2.653,06 TL
26.530,61 TL
“Z” Gider Yerinin Dağıtımı
10 EÜGY’ne 32.653,06 x 0,30 = 9.795,92 TL
20 EÜGY’ne 32.653,06 x 0,50 = 16.326,53 TL
X YÜGY’ne 32.653,06 x 0,20 = 6.530,61 TL
32.653,06 TL
A ve B mamullerinin birim maliyetleri
A MAMULÜ
B MAMULÜ
Birim Maliyet = Toplam Üretim Maliyeti / Üretim Miktarı
= 145.408,16 TL / 1.000 adet
= 145,41 TL / adet
Birim Maliyet = Toplam Üretim Maliyeti / Üretim Miktarı
= 264.591,84 TL / 2.000 adet
= 132,30 TL / adet
MALİYET MUHASEBESİ
SORU:2
SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU
Direkt İlk Madde ve Malzeme Gideri
D.B DİMM stoku
3.000
DİMM Alımı
130.000
DİMM Alış Giderleri
7.000
DİMM alış iade
(9.800)
D.S DİMM stoku
(11.200)
Direkt işçilik gideri
Genel üretim gideri
119.000
Toplam üretim maliyeti
Dönem başı yarı mamul stok maliyeti
Dönem sonu yarı mamul stok maliyeti (-)
279.000
10.000
(18.000)
Tamamlanan (Üretilen) Mamul Maliyeti
Dönem başı mamul stokları maliyeti
Dönem sonu mamul stokları maliyeti (-)
271.000
15.000
(12.000)
I. Satılan Mamul Maliyeti
II. Satılan Ticari Mallar Maliyeti
III. Satılan Hizmet Maliyeti
IV. Diğer Satışların Maliyeti
274.000
-
Satışların Maliyeti
274.000
GELİR TABLOSU
Brüt Satışlar
380.000
Satış İnd. (-)
(20.000)
Satıştan iadeler 15.800
Satış iskontoları 4.200
71.400
88.600
Net satışlar
SMM (-)
Brüt Satış Karı
Faaliyet Gid. (-)
360.000
(274.000)
86.000
(60.500)
Pazarlama sat.ve Dağ. 25.200
Genel Yönetim Gid. 35.300
Faaliyet Karı
Olağan Gelir ve Karlar
25.500
27.000
Faiz Gelirleri
16.400
Menk.Kıy.Sat.Karı 10.600
Olağan Gider ve Zararlar (-)
(2.000)
Kambiyo Zararları 2.000
Finansman Giderleri (-)
Olağan Karı
Olağandışı Gelir ve Karlar
(9.500)
41.000
5.000
Önc.Dön.Gel.Karı 5.000
Olağandışı Gider ve Zararlar (-) (3.400)
Çalışmayan Kıs.Gid. 3.400
Dönem Karı
42.600
Dön.Karı Ver.ve Diğ.Yas.Yük.(-) (6.600)
Dönem Net Karı
36.000

Benzer belgeler

İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU

İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU T.DAĞ OT.ULŞ.NAKL.İMAR PLN.İŞ.VE TH.SAN.TİC.AŞ

Detaylı

550 Nolu Sipariş - Bilge Eğitim Kurumları

550 Nolu Sipariş - Bilge Eğitim Kurumları a) Uygun dağıtım anahtarlarını kullanarak genel üretim giderlerinin birinci dağıtımını yapınız. b) Kademeli dağıtım yöntemine göre ve maliyetleri daha yüksek olan gider yerinden başlayarak genel ür...

Detaylı

Geçici Vergi Beyannamesi Eki Olarak VUK mevzuatına uygun olarak

Geçici Vergi Beyannamesi Eki Olarak VUK mevzuatına uygun olarak A- BRÜT SATIŞLAR TOPLAMI -------------------B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 1. Satıştan İadeler (-) 2. Satış İskontoları (-) B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) TOPLAMI -----------C- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 1. Satıl...

Detaylı

Maliyet Muhasebesi

Maliyet Muhasebesi GÜG YO = 110.000.- / 5500 MS = 20 TL/MS 10 (EÜGY) = 20 TL/MS x 1250 MS = 25.000.20 (EÜGY) = 20 TL/MS x 1750 MS = 35.000.X (YÜGY) = 20 TL/MS x 1000 MS = 20.000.Z (YÜGY) = 20 TL/MS x 1500 MS = 30.000...

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 0312 230 32 15 – 16

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 0312 230 32 15 – 16 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi

Detaylı

2014 Yılı Vergi Dairesine Verilen Gelir Tablosu

2014 Yılı Vergi Dairesine Verilen Gelir Tablosu Aşağıdaki Tablo Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup;Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir CARİ DÖNEM (01.01.2014 - 31.12.2014) A- BRÜT SATIŞLAR 1- Yurtiçi Sat...

Detaylı

2014/1 smmm vergi hukuku yeterlilik soru ve cevapları

2014/1 smmm vergi hukuku yeterlilik soru ve cevapları MALİYET MUHASEBESİ Aralıklı envanter yöntemini uygulayan “Meram” işletmesinin stok hesaplarına ilişkin ve envanter çalışmasının sonuçlarını içeren bilgiler aşağıdaki gibidir: 150 ilk Madde ve Malz...

Detaylı