Deviflex DTIP

Transkript

Deviflex DTIP
TR
Kurulum Yönergeleri
deviflex™ ısıtma kablosu
deviflex™ DTIP-15 ve DTIP-18
beton, dış mekanlar ve
donma ya karşı koruma için
intelligent varme
Notlar
deviflex™ DTIP-15 ve DTIP-18 ısıtma kabloları
deviflex™ DTIP-15/18 ısıtma kabloları
geniş bir alanda kullanılmaktadırlar.
Storage ısıtma (ısı depolama),
donmaya karşı koruma, kar ve
buz eritme sistemlerinde olduğu
gibi, aynı şekilde doğrudan ısıtma
amaçlı kullanımlar içinde uygundur.
Bu kurulum yönergesi söz konusu
uygulama alanlarını kapsamaktadır.
Bu kablolarla ilgili diğer kullanım
alanları hakkında ilave bilgi almak
isterseniz, lütfen ısıtma kitapçıklarına
başvurunuz.
Kullanım alanları
Kullanım alanları
Banyo
Oturma odası
Çalışma odası
Yatak odası
Holler, koridorlar
Giriş holü
Ek ısıtma
Temel ısıtma
Spor sahaları zemini
Seralar
Dükkanlar
Cami (ibadethane) / garajlar
Storage ısıtma (ısı depolama)
Kar ve buz eritme
Çatı olukları
Beton kurutma
Normal W/m² Max. W/m²
100
80
60
60
50
70
50
40
50
50
80
100
150
200
25
75
- 150
- 100
- 100
- 100
- 100
- 150
- 80
- 60
- 80
- 100
- 100
- 200
- 250
- 250
- 40
- 100
200
150
200
100
200
200
100
200
200
250
300
150
Hissedici
Zemin
Oda
Oda
Oda
Oda
Zemin
Zemin
Zemin
Yer
Yer
Oda
Oda / zemin
özel
Zemin / kar-buz
Zemin / kar-buz
Zemin
ÖNEMLİ!
- Isıtma kablosu kesinlikle kesilmemeklidir ve kablo birleşim (ek) bölgesinde
gerilmeye maruz kalmamalıdır.
- Kablo yetkili bir elektrik teknisyeni tarafından bağlanmalıdır.
Kablo özellikleri
Kablo
Type
Voltaj
Güç
Çapı
Soğuk uç
İletken yalıtımı
Kılıf yalıtımı
Maksimum sıcaklık
deviflex™ DTIP-15 ve 18
Çift iletkenli, blendajlı
230 V AC
15 W/m & 18 W/m
Ø 7.4 mm
2.5 m, 3 x 1.5 mm²
XLPE (Polietilen)
PVC 90ºC
65ºC
Bağlantılar
Canlı - Kahverengi
Nötr
- Mavi
Toprak - Yeşil/Sarı
Genel kurulum yönergeleri
Isıtma kabloları kurulurken
aşağıdakilere dikkat edilmelidir:
1. Isıtma kabloları sadece DEVI'nin
tavsiye ettiği şekillerde
kullanılmak zorundadır ve ana
elektrik kaynağına uygun şekilde
bağlanmalıdırlar.
2. Isıtma kablolarının bağlantısı yetkili
bir elektrik teknisyeni tarafından
yapılmak zorundadır.
3. Farklı kurulumlar ve çalışma
güçleri için maksimum güce dikkat
etme zorunluluğu vardır.
4. Isıtma kabloları aşırı gerilime
ve basınca karşı korunmak
zorundadırlar.
5. Isıtma kablosunun altındaki alan
temiz olmak ve bu alanda keskin
nesneler bulunmamak zorundadır.
6. Isıtma kablosunun bükülme çapı
kendi çapının 6 x katından daha az
olmamak zorundadır.
7. Isıtma kabloları birbirine değecek
şekilde ve birbirini çapraz kesecek
şekilde serilmemek zorundadırlar.
8. Isıtma kablolarının blendajı,
yerel elektrik yasalarına göre
topraklanmak zorundadır.
Şekil. 1
9. Isıtma kablosu kesilmemek/
kısaltılmamak ya da soğuk kablo/
ısıtma kablosu bağlantı bölgesi
gerilmeye maruz kalmamak
zorundadır .
10. Kablo serildikten sonra ve de beton
döküldükten sonra her ikisinde de
ısıtma kablolarının Ohm değeri ve
yalıtım ölçülmelidir. Kabloların Ohm
değeri, soğuk kablo/ısıtma kablo
bağlantısının üzerinde gösterilen
değer ile aynı olmak zorundadır:
-5 - +10%.
11. Isıtma kablosu kapatılabilir olmak
zorundadır. Bunun için devireg™
termostat kullanmanızı öneririz
(bakınız sayfa 8).
Düşük sıcaklıklarda ısıtma kablosu
sertleşebilir ve çalışmak güç olabilir.
Bu problem kabloyu kısa bir süre
için elektiriğe bağlayarak çözülür.
Bu yapıldığında kablo rulodan
açılarak serilmek zorundadır!
-5ºC sıcaklığın altında kablo
serilmesi önerilmemektedir.
cable at temperatures below -5ºC.
Betonda kurulum
- Isıtma kablosu bütün alana eşit
boşlukla serilmek zorundadır
ve boruların bulunduğu alanlar
işaretlenmeli ya da lavabo, küveyt,
dolap vb.eşyalar çevrelenmelidir.
- Isıtma kablolarının kolay ve kusursuz
bir şekilde serilmesini sağlamanın bir
yolu olarak kabloların birbirine 2,5
cm mesafede kalmasını sağlayan
devifast yerleştirme şeritlerini
kullanmanızı öneririz.
- Hissedici kablosu, kılıf olarak
kullanılacak bir boru ile korunmalıdır.
(Ø min. 10 mm). Kablo kangalının
açık ucunda, kablolar arasına
yerleştirilen borunun sonu beton
akışkanı girmemesi için kapatılmalıdır.
- Beton dökülürken araçlar vb.
şeylerle ısıtma kablolarının hasar
görmemesi için özel bir dikkat sarf
edilmelidir.
- Beton keskin taşlar içermemek
zorundadır.
- Dışarıda kablo serilirken ya da
sonraki inşaat sürecinde kablo hasar
görmüş olabilir. Kablo ve soğuk uç
bağlantı kutusu ile kablo sonunun
nerede olduğunu bilmek hatanın yeri
saptanırken büyük bir avantajdır.
Bundan dolayı bu gibi şeylerin odanın
neresinde olduğunu gösteren bir çizim
çok önemlidir.
- Kablo ve bağlantı kutusunun her
ikiside yalıtım malzemelerinin içine
itilmemek zorundadırlar. Kablo
yalıtımmalzemesinin içine gömülürse
ya da başka bir deyişle etrafı
kaplanırsa yüzey sıcaklığı o kadar çok
olur ki kablonun hasar görmesi gibi
kötü bir durumla sonuçlanabilir.
- Isıtma kablosunu çalıştırmadan
önce beton/asfaltın kurumasını
bekleyin(beton için yaklaşık 30 gün).
- Isıtma kablosu bir termostatla
ayarlanmak zorundadır. Ek zemin
ısıtmasında bir zemin hissedicisi
kullanılır ve toptan bir ısıtma
çözümünde bir oda tipi ve bir zemin
tipi hissediciye, zemin sıcaklığını
kontrol etmek için gereksinim vardır.
(Ahşap zemin altında betonun üzerine
doğrudan serildiğinde maksimum
sıcaklık 26ºC'dir).
Şekil. 2
Isıtma kablosu
bağlantısı
termostat hissedici
bağlantısı
Şekil. 3
Seramik taşlar ya da zemin
Su yalıtım malzemesi
Hissedici
3-5 cm beton
deviflex™ ısıtma kablosu
devifast yerleştirme şeridi.
Yalıtım
Şap, ince dolgu
Yer
Ziraat
deviflex™ ısıtma kabloları, spor
alanlarının ve seraların bitki ve ot
yetiştirme koşullarını geliştirmek
için zemine serilirler. Bu yerlerde
harcanan güç 100 W/m² 'den fazla
olmamalıdır.
Isıtma kablosu hasar göremeyeceği
kadar uygun bir derinliğe
gömülmelidir.
Kabloyu çevreleyen kum/toprak büyük
taş veya keskin kaya içermemelidir,
ve üzeri hafifçe çiğnenmelidir. Kablo
turba yosuna kesinlikle doğrudan
serilmemelidir. Çünkü yosun
kuruduğunda özelliğini kaybeder ve
iyi bir ısı yalıtkanına dönüşür. Bu da
kabloda aşırı ısınmaya neden olur.
Kablo kangalları arasındaki mesafe
yaklaşık 100 W/m² sağlayacak şekilde
yaklaşık 15 cm olmak zorundadır.
Kablolar yerin yaklaşık 50 cm altına
açık bir şekilde belirtilmiş bir uyarı
işaretiyle yerleştirilmelidir. Isıtma
kablosunun yaklaşık 8 cm üzerine
sarı renkli plastik şerit yerleştirilerek
işaretleme yapılmalıdır.
Şekil. 4
20-25 cm toprak
Klinker (ya da ızgara) ısıtma kablolarını korumak için
2-3 cm kum
deviflex™ ısıtma kablosu
devifast yerleştirme şeridi
2-3 cm kum
İzolasyon 2-3 cm - mümkünse
Yer
Kar ve buz eritme
Bir donmaya karşı koruma sisteminde
istenilen W/m² sağlamak için çeşitli
değerlendirmeler yapılır. Kış boyunca
en düşük dış hava sıcaklığının olduğu,
rüzgarın soğutma etkisinin aşırı
büyüdüğü alanlara ısıtma kabloları
kurulur. Bu gibi yerlerde bir miktar
izolasyonda kullanılır.
Genel olarak 200-250 W/m² kurulu
bir güç konuşulduğunda kablo hatları
arasındaki mesafe 7.5 cm ya da 6 cm
olmalıdır.
İlave kurulum özellikleri için önceki
paragraflara bakınız.
DEVI ısıtma kitapçığı bölüm 2. "Kar ve
buz eritme " konuyla ilgili daha fazla
bilgi vermektedir.
Şekil. 5
Klinker, asfalt ya da benzeri
2-3 cm kum ya da ızgara
deviflex® ısıtma kablosu
devifast yerleştirme şeridi
5-7 cm kum ya da ızgara
İzolasyon 2-3 cm - mümkünse
Yer
Çatılar, oluklar ve iniş boruları
- Kabloları bir arada tutmak
maksadıyla uygun mesafeli klipsler
ve devifast yerleştirme şeritleri
kullanmak zorunluluktur.
- Sistem yaz boyunca kapatılmalıdır.
- En ekonomik sonuçlar için 810, 610,
330 ve ya 316 tipindeki devireg™
termostatlarının kullanılmasını
önermekteyiz.
- 30 W/m'lik kurulu bir güç için iki
kablonun birbirine paralel monte
edilmesi gereklidir.
- Kabloları çatı oluklarına monte
etmenin iki yolu vardır, bunlardan
biri tek bir kablonun ileri gidip kangal
formunda geri dönmesidir. Diğeri ise
oluğun içinde son bulacak şekilde
boylarının sonuna gelen iki kablonun
birbirine paralel olarak gitmesidir.
- Kablolar mesafelendirme klipsleri
ile birbirlerine yaklaşık 25 mm.
aralıkla tutturulurlar. Isıtma kabloları
iniş borularına kurulurken, 25 mm'lik
mesafede duran ısıtma kablosunu ve
mesafelendirme klipsini tutturmak için
metal bir zincir kullanılır.
- Zincir iniş borusunun açık ağzının
karşısına asılabilir ya da çatının ahşap
kısmına vidalanır.
İlave bilgi için DEVI'nin ısı kitapçığı,
bölüm 2 " Kar ve buz eritme " bahsine
bakınız.
Şekil. 6
Plastik kablo tutucu
Şekil. 8
Plastik kablo tutucu
Şekil. 7
Şekil. 9
İniş boruları için zincir
Şekil.10
C-C Mesafesi Hesabı
Kontrol Etme ve
Ayarlama
C-C mesafesi bir kablo kangalı ile bir
diğerinin arasındaki mesafedir.
C-C mesafesi hesabı, kablo uzunluğu
kullanılarak ya da ihtiyaç duyulan
güç kullanılarak iki ayrı yöntemle
yapılabilir.
Konforlu veya ekonomik olmak için,
deviflex™ 'lerin optimum kumandası
hızlı ve verimli çalışan bir devireg™
elektronik termostatının kullanımıyla
mümkündür.
C-C =
Boş alan miktarı m² x 100
Kablo uzunluğu
ya da
Kablonun metrelik gücü x 100
C-C =
Boş alanın m² güç ihtiyacı
Bireysel kurulumların herbiri için
taleplerin ve arzuların her ikisini
de kapsayan geniş bir devireg™
termostat çeşitleri mevcuttur.
0,75 mm² 'lik hissedici kablosu ile
50 m'ye kadar ve 1,50 mm² 'lik
kabloyla 200 m'ye kadar gidilebilir.
Sonuç cm cinsindendir.
Termostatlar
Seriler
Montaj
120122
230
Duvar Tipi
520522
330
316
610
700
serisi
810
Alan
Tel
5 - 30ºC
5 - 45ºC
15 - 30ºC
5 - 45ºC
5 - 50ºC
-10 - 50ºC
Tel/
Sabit
Tel/
Oda Tipi
Tel/
Üzerinde
Tel/
Oda Tipi
Tel
Tel
DIN-Raylı
-10 - 45ºC
Dış hava
Tel
DIN-Raylı
-15 - 6ºC
Dış hava
Nem
Duvar Tipi
sıva üstü
Duvar Tipi
sıva üstü
DIN-Raylı
DIN-Raylı
Dış Hava Sıçrama
Korumalı
5 - 35ºC
5 - 50ºC
5 - 50ºC
Hissedici A Hissedici B
Gece
Ayarı
5ºC
5ºC
Tel
5ºC
5ºC
0 - 8ºC
Renk
Limitleyici
Parlak
Beyaz
Gri
Gri
Parlak
Beyaz
20 - 60ºC
Gri
Gri
Parlak
Beyaz 20 - 60ºC
Gri
Termostat seçenekleri için lütfen ürün kataloğuna bakınız !
Hissedicile ve aksesuarlar
- Tel hissedici 2.5 - 6.0 ve 10.0 m
- Oda tipi hissedici
- Dış hava hissedicisi
- devireg™ uzaktan kumanda
- devitime 301 elektronik zamanlayıcı
- devifast yerleştirme şeritleri, 5m ve 25 m
- Zemin ve çatı için nem hissedicileri
- Çatı sistemleri için mesafelendirme
klipsleri
- deviguard 103 sesli alarm sistemi
Notlar
Bu sayfaya
kablo
serilimine ait
bir plan çiziniz.
DEVI Garantisi:
Evinizin konforuna ve bütçenize katkı
sağlayacağından emin olduğumuz
bir deviheat™ sistemi satın almış
bulunuyorsunuz.
deviheat™ ; deviflex™ ısıtma kabloları
ya da devimat™ ısıtma hasırları,
devireg™ termostatları ve devifast
yerleştirme bantları ile komple ısıtma
çözümleri sağlar.
Bununla beraber, eğer, tüm beklentilerin aksine, ısıtma sisteminizde
bir sorun meydana gelirse, Avrupa
Birliği tedarikçileri olarak biz DEVI,
Danimarka'daki üretim birimlerimizle
birlikte ilgili tüm ulusal yasaların ve
Directive 85/374/CCE ifade ettiği
gibi ve de aynı zamanda aşağıdaki
koşulları da içerecek şekilde genel
imalat sorumluluk kurallarına bağlı
bulunmaktayız:
DEVI, deviflex™ ısıtma kabloları ve
devimat™ ısıtma hasırları için 10 yıllık
ve diğer tüm DEVI ürünleri için ise 2
yıllık bir periyotta malzeme ve imalat
hatalarına karşı bir garanti sağlar.
Garanti, GARANTİ BELGESİ
sayfası yönergelere uygun olarak
doldurulduğunda geçerlidir ve arıza
DEVI'ye veya DEVI'nin yetkili temsilcisine gösterilmeli ya da DEVI veya
DEVI'nin yetkili temsilcisi tarafından
tetkik edilmelidir.
Garantinin geçerli olması için
GARANTİ BELGESİ 'nin, kurulum
yönergelerinin ön kapağında sol üst
köşedeki ülkenizin ISO kodu dil-
inde veya İngilizce olarak verilmesi
gerektiğini lütfen not ediniz.
Tamir edilen üniteler için herhangi bir
ücret talep edilmeksizin, müşteriye
ücretsiz olarak onarım yapmak veya
yeni bir ünite tedarik etmek DEVI'nin
yükümlülüğünde olacaktır. devireg™
termostatlarının arızalı olması durumunda, DEVI anormal bir gecikme
olmaksızın arızalı üniteyi ücretsiz
olarak tamir etme hakkını saklı tutar.
DEVI garantisi; yetkili olmayan
elektrik teknisyenlerince yapılan
kurulumları ya da diğerleri tarafından
yapılan yanlış tasarımların sebep
olduğu hataları, yanlış kullanımı,
başkalarınca verilen hasarları veya
yanlış kurulumu veya herhangi bir
şekilde sonradan meydana gelen
hasarları kapsamaz. Yukarıdaki
herhangi bir sebepten dolayı meydana gelen arızaların, DEVI'den
tetkik etmesi ya da onarması talep
edildiğinde, bütün iş tamamıyle
ücretlendirilir. Cihazların bedeli
vadesinde ödenmemiş ise DEVI
garantisi hükümsüz olur.
Biz DEVI olarak, her zaman
müşterilerimizden gelen tüm
soruları ve kabul edilebilir talepleri
dürüst, etkin ve hızlı bir şekilde
cevaplayacağız.
Yukarıda sözkonusu olan garanti ürün
sorumluluğu ile ilgilidir. Ürün satışı
hakkındaki yasayla ilgili meselelerde
ulusal yasalar referans alınacaktır.
intelligent varme
Garanti Belgesi
DEVI Garantisi aşağıdaki kişiye verilmektedir:
İsim:
Telefon:
Adres:
Posta kodu:
Lütfen Dikkat Ediniz!
DEVI Garantisine sahip olmak istiyorsanız, aşağıdakileri dikkatli bir
şekilde doldurmak zorundasınız. Diğer koşulları sayfada görebilirsiniz.
Kablo montajını yapan müteahhit:
Montaj tarihi:
Elektrik Kurulumunu yapan:
Kurulum tarihi :
Kablo uzunluğu:
Watt :
Stok kodu:
Kablo kodu:
Bağlantı kutusu
kodu:
Uygulama:
q Beton
q Ahşap zemin
q Borular
q Çatı ve çatı olukları
q Yer
q
Bayi Kaşesi:
DK · 7100 Vejle
Phone +45 76 42 47 00
Fax
+45 76 42 47 03
08090224 . 01.01
DE-VI

Benzer belgeler