JSDEP Serisi Servo Sürücü Türkçe Parametre Listesi

Yorumlar

Transkript

JSDEP Serisi Servo Sürücü Türkçe Parametre Listesi
Fabrika
Ayarı
Kontrol
modu
0 – Tork kontrol
1 – Hız Kontrol
2 – Pozisyon Kontrol (External)
3 – Pozisyon / Hız Kontrol Switch
4 – Hız / Tork Kontrol Switch
5 – Pozisyon / Tork Kontrol Switch
6 – Pozisyon Kontrol (Internal)
7 – Pozisyon Kontrol (Internal) / Hız Kontrol Switch
8 – Pozisyon Kontrol (Internal) / Tork Kontrol Switch
A – Internal / External Pozisyon Kontrol Switch
2
HEPSĐ
Cn002.0
H000*
0 – Giriş kontağı ile Servo On
1 – Giriş kontağı aktif değil Powerda On
0
HEPSĐ
Cn002.1
H00*0
0 – Harici limit etkin
1 – Harici limit etkin değil
1
HEPSĐ
Cn002.2
H0*00
0 – Sürekli Auto Tuning ayarı pasif
1 – Sürekli Auto Tuning ayarı aktif
0
Poz. Kont.
Hız Kont.
Cn002.3
H*000
0 – Reset sinyali aktif edilebilir Servo off durumunda
ise (Servo On kontak girişi yoksa)
1 – EMC serbest bırakıldığında, AL-09 da resetlenebilir
Servo ON ve Servo OFF devam edebilir.
0
HEPSĐ
0 msn
HEPSĐ
0
Hız Kont.
Tork Kont.
****
HEPSĐ
---
---
Rpm x
1/3
Hız Kont.
Tork Kont.
2
HEPSĐ
0
HEPSĐ
PARAMETRE
Cn001
Cn003
Cn004
ĐSĐM & FONKSĐYON
Mekanik Fren sinyal zamanlama ayarı 1=ON 0=OFF
0 – Tork kontrol (CCW); Speed kontrol (CCW)
1 – Tork kontrol (CW); Speed kontrol (CCW)
2 – Tork kontrol (CCW); Speed kontrol (CW)
3 – Tork kontrol (CW); Speed kontrol (CW)
CW: Saat yönü
CCW: Saat yönü tersi
Cn005
Encoder pulse çıkış değeri
Cn006
-----
Cn007
CW ve CCW yönü için Hız preset devri (rpm)
Cn008
Cn009
0
1
2
3
Dinamik Fren
yok
yok
var
var
Mekanik Fren
yok
var
yok
var
0 – Tork limitine ulaşıldığında servo yavaşlayarak sıfır
hız durumunu alır
1 – Cn008 durumuna göre yavaşlayarak durur
2 – Bir kez Tork limiti aşıldığında (+-300%)
yavaşlayarak durdurulur
Cn010
CCW Tork limiti Cn10 = 200
300 %
HEPSĐ
Cn011
CW Tork limiti Cn11 = -200
-300 %
HEPSĐ
Cn012
Güç ayarı için harici direnci seçimi (Watt)
60/150 W
Cn013
Rezonans Frekans Filtresi
Cn014
Band Geçiren Rezonans Filtresi
HEPSĐ
Poz. Kont.
Hız Kont.
Poz. Kont.
Hız Kont.
0 Hz
7
0 – Anahtarlama PI den P ye eğer Tork kontrol komutu
Cn016 dan büyükse
1 – Anahtarlama PI den P ye eğer Speed kontrol
komutu Cn017 dan büyükse
Cn015.0
H000*
2 – Anahtarlama PI den P ye eğer Hızlanma oranı
Cn018 dan büyükse
4
Poz. Kont.
Hız Kont.
4
Poz. Kont.
Hız Kont.
3 – Anahtarlama PI den P ye eğer Pozisyon hata Cn019
dan büyükse
4 – Anahtarlama PI den P ye PCNT girişi 1 ise çoklu
giriş terminallerinden biri setlenir.
0 – Anahtarlama kazan 1 den 2 ye eğer Tork kontrol
komutu Cn021 dan büyükse
1 – Anahtarlama 1 den 2 ye eğer Speed kontrol komutu
Cn022 dan büyükse
Cn015.1
H00*0
2 – Anahtarlama 1den 2 ye eğer Pozisyon hata Cn023
dan büyükse
3 – Anahtarlama 1 den 2 ye eğer Pozisyon hata Cn024
dan büyükse
4 – Anahtarlama 1 den 2 ye G-SEL girişi 1 ise çoklu
giriş terminallerinden biri setlenir.
Cn016
Cn015.0 = 0
Tork komutu Cn016 dan küçükse PI kontrol seçilir
Tork komutu Cn016 dan büyükse P kontrol seçilir
200 %
Poz. Kont.
Hız Kont.
Cn017
Cn015.0 = 1
Tork komutu Cn017 dan küçükse PI kontrol seçilir
Tork komutu Cn017 dan büyükse P kontrol seçilir
0 rpm
Poz. Kont.
Hız Kont.
Cn018
Cn015.0 = 2
Tork komutu Cn018 dan küçükse PI kontrol seçilir
Tork komutu Cn018 dan büyükse P kontrol seçilir
0 rps/s
Poz. Kont.
Hız Kont.
Cn019
Cn015.0 = 3
Tork komutu Cn019 dan küçükse PI kontrol seçilir
Tork komutu Cn019 dan büyükse P kontrol seçilir
0 pulse
Poz. Kont.
Hız Kont.
Cn020
Otomatik kazanç anahtarlama gecikme zamanı
0 x 0.2
msn
Poz. Kont.
Hız Kont.
Cn021
Otomatik kazanç 1 & 2 geçiş şartları (Tork komutu) Set
Cn015.1 = 0
Tork komutu Cn021 den daha az ise, kazanç 1 seçildi.
Tork komutu Cn021 den büyük ise kazanç 2 seçildi.
Kazanç 2 ve Tork komutu aktif hale geldiğinde Cn021
değeri, sistemin otomatik olarak geri kazanç 1 geçiş
zamanı geçmek Cn020 tarafından ayarlanabilir.
200 %
Poz. Kont.
Hız Kont.
0 rpm
Poz. Kont.
Hız Kont.
0 rps/s
Poz. Kont.
Hız Kont.
0 pulse
Poz. Kont.
Hız Kont.
40 x 0.1
Poz. Kont.
Hız Kont.
Otomatik kazanç 1 & 2 geçiş şartları (Hız Komutları)
Cn015.1 = 1 Ayarlayın
Hız komutu Cn022 den az olduğunda Kazanç 1 seçildi.
Cn022
Hız komutu Cn022 den büyük olduğunda kazanım 2
seçilir.
Kazanım 2 ve hız komutu aktif hale geldiğinde Cn022
sistem değerinin ayarı daha az olacak otomatik olarak geri
kazanım 1’e geçmek için zaman gecikmesi Cn020
tarafından ayarlanabilir.
Otomatik kazanç 1 & 2 geçiş şartları
(Đvmesi Komutları) Set Cn015.1 = 2
Đvme komutu Cn023 den az olduğunda Kazanç 1 seçilir
Cn023
Đvme komutu Cn023 den büyük olduğunda
Kazanım 2 seçilir
Kazanım 2 ve ivme komutu aktif hale geldiğinde Cn023
sistem değerinin ayarı daha az olacak. Otomatik olarak
geri kazanım 1’e geçmek için zaman gecikmesi Cn020
tarafından ayarlanabilir.
Otomatik kazanç 1 & 2 geçiş şartları (Pozisyon hata
değeri) Set Cn015.1=3
Pozisyon hatası değeri Cn024 den daha az olduğunda
Kazanç 1 seçilir.
Cn024
Pozisyon hatası değeri Cn024 den daha büyük olduğunda
kazanç 2 seçilir.
Kazanım 2 ve konum hatası değeri etkin hale geldiğinde
Cn024 sistem değerinin ayarı daha az olacak. Otomatik
olarak geri kazanım 1 e geçmek için zaman gecikmesi
Cn020 tarafından ayarlayın.
Cn025
Yük Atalet oranı
Cn026
H000*
Cn002.2 Auto Tuning aktif ise; Cn026 dan değişim Pn310,
Sn211 ve Sn212 yi otomatik değiştirir.
Pn310
Sn211
Sn212
(1/s)
(Hz)
(x0.2ms)
1–
15
15
300
2–
20
20
225
düşük
3–
30
30
150
4–
40
40
100
5–
60
60
75
orta
6–
85
85
50
7–
120
120
40
8–
160
160
30
yüksek
9–
200
200
25
A–
250
250
20
Cn027
4
Poz. Kont.
Hız Kont.
-------
---
---
Cn028
-------
---
---
Cn029
0 – Pasif
1 – Reset parametre. Fabrika ayarına geri dön
0
HEPSĐ
Cn030
Servo motor model kodu
H****
HEPSĐ
Cn031.0
H000*
0 – Sıcaklığa bağlı olarak otomatik fan çalışır
1 – Servo sürücü run ile birlikte fan çalışır
2 – Devamlı fan çalışır
3 – Fan kapalı
0
HEPSĐ
Cn031.1
H00*0
Düşük Voltaj AL-01 Hatası Otomatik Reset Seçimi
0 – AL-01 olduğunda Servo sürücü kapatılmalıdır
1 – AL-01 olduğunda Servo sürücü otomatik reset yap
¨0
HEPSĐ
Cn032
Hız Geribesleme düzeltme filtresi
500 Hz
HEPSĐ
Cn033
Hız Đleri Döngü düzeltme filtresi
500 Hz
HEPSĐ
Cn034
Tork Komutu düzeltme filtresi
500 Hz
HEPSĐ
0
HEPSĐ
1
HEPSĐ
1
HEPSĐ
Ekran izleme ayarları seçimi
1
Cn035
.
.
31
Örnek: 1 Ekranda Motor hızı gösterilir. (Un-01)
Cn036
Servo sürücü ID Numarası
RS-485 Modbus Baud Rate Ayarları
Cn037.0
H000*
0 – 4800
1 – 9600
2 – 19200
3 – 38400
4 – 57600
5 – 115200
Cn037.1
H00*0
PC Yazılımı RS-232 Baud Rate Ayarları
0 – 4800
1 – 9600
2 – 19200
3 – 38400
1
HEPSĐ
Cn037.2
H0*00
RS-485 Haberleşme Seçimi
0 – EEPROM’a yaz
1 – SRAM’A yaz
0
HEPSĐ
Cn038
Haberleşme Protokolü Seçimi
0 – 7 , N , 2 ( Modbus , ASCII )
1 – 7 , E , 1 ( Modbus , ASCII )
2 – 7 , O , 1 ( Modbus , ASCII )
3 – 8 , N , 2 ( Modbus , ASCII )
4 – 8 , E , 1 ( Modbus , ASCII )
5 – 8 , O , 1 ( Modbus , ASCII )
6 – 8 , N , 2 ( Modbus , RTU )
7 – 8 , E , 1 ( Modbus , RTU )
8 – 8 , O , 1 ( Modbus , RTU )
0
HEPSĐ
Cn039
Haberleşme Time-out süresi
0 sn
HEPSĐ
Cn040
Haberleşme gecikme süresi
0 msn
HEPSĐ
Not 1 : Servo Sürücü ve Motor bağlantılarını kontrol ediniz. TECO Servo motor sürücü besleme gerilimi
Monofaze olup 220v gerilim ile çalıştırılmalıdır. Bu yüzden Trifaze 3 faz besleme gerilimi bağlantısı
kesinlikle yapılmamalıdır.
Not 2 : Sürücü ile Motor besleme kablosu bağlantısında dikkat edilecek husus U, V, W bağlantısı birebir
aynı bağlanması gerekmektedir. U Kırmızı V Beyaz W Siyah renk kablo sıralamasıdır.
Not 3 : Servo sürücü ve motor bağlantısı yapıldıktan sonra kesinlikle direk çalıştırma yapmayınız. Đlk önce
sürücüye motor tanımlama kod girişi olan Cn030 dan mevcut motor tanımlama parametresi girilmelidir.
Bu işlem yapılmadığı takdirde Motor istenilen şekilde çalışmayacaktır….
Not 4 : Yukarıdaki işlemler yapıldıktan sonra sürücü enerjisi kapatılıp tekrar enerji verilir. Ekranda “bb”
yazısı çıkacaktır. Bu ‘bb’ durumu Servo sürücünün hazır olduğu anlamına gelmektedir. Servo Sürücü ve
Motor verilecek komut girişlerine göre çalışacaktır.
PARAMETRE
Tn101
ĐSĐM & FONKSĐYON
Lineer hızlanma yavaşlama metodu
0 – Pasif
1 – Aktif
2 – Tork komutu düzgün hız / yav. zamanı
Fabrika
Ayarı
Kontrol
modu
0
T
1 msn
T
300 %
T
0 mV
T
Lineer hızlanma yavaşlama zaman periyodu
Tn102
Analog Tork Oranı
Tn103
Analog giriş voltaj ofset
Tn104
Tn105
Hız Limiti 1
SPD2
SPD1
0
1
100 rpm
T
Tn106
Hız Limiti 2
SPD2
SPD1
1
0
200 rpm
T
Tn107
Hız Limiti 3
300 rpm
T
SPD2
1
Tn108
SPD1
1
Tork çıkış monitör değeri
0%
T
3000 rpm
T
Analog Hız Oranı
Tn109
Fabrika
Ayarı
Kontrol
modu
Sn201
Dahili Hız Komutu 1
SPD2
SPD1
0
1
100 rpm
S
Sn202
Dahili Hız Komutu 2
SPD2
SPD1
1
0
200 rpm
S
Sn203
Dahili Hız Komutu 2
SPD2
SPD1
1
1
300 rpm
S
Sn204
SIFIR HIZ SEÇĐMĐ (Sn215)
0 – Etkin değil
1 – Sıfır hız seçimi etkin Sn215’ te belirlenir
0
S
Sn205
Hız komutu hızlanma yavaşlama yöntemi
0 – Adım karşılık olarak
1 – Sn206 tarafından tanımlanmış s eğrisine göre
Hızlanma / yavaşlama.
2 – Sn207 tarafından tanımlanmış doğrusal
Hızlanma / yavaşlama zaman sabiti.
3 – Sn208 tarafından tanımlanmış
Hızlandırma / yavaşlama için S eğrisi.
0
S
1 msn
S
1 msn
S
PARAMETRE
ĐSĐM & FONKSĐYON
Hız Komutu Hızlanma / Yavaşlama zaman sabiti
(Sn205 = 1)
Sn206
Hız Komutu Lineer Hızlanma / Yavaşlama zaman sabiti
(Sn205 = 2)
Sn207
S Eğrisi Hızlanma / Yavaşlama zaman ayarı (Sn205 = 3) ts
Sn208
1 msn
S
Sn209
S Eğrisi Hızlanma zaman ayarı (Sn208) ta
200 msn
S
Sn210
S Eğrisi Yavaşlama zaman ayarı (Sn208) td
200 msn
S
Sn211
Hız Döngü Kazancı 1
40 Hz
S
Sn212
Hız Döngü Zamanı 1
100 x 0.2
msn
S
Sn213
Hız Döngü Kazancı 2
40 Hz
S
Sn214
Hız Döngü Zamanı 2
100 x 0.2
msn
S
Sn215
Seçili Sıfır Hız Değeri
50 rpm
S
Rate rpm
S
0 mV
S
Rate rpm
x 1.02
S
Analog Hız Oranı
Sn216
Analog Hız Ofset Ayarı
Sn217
Sn218
Analog Hız Komutu Limiti
Fabrika
Ayarı
Kontrol
modu
Pn301.0
H000*
Pozisyon Pulse Komutu seçimi
0 – Pulse + Sign
1 – CCW / CW Pulse
2 – AB - Pulse fazı x 2
3 – AB - Pulse fazı x 4
0
Pe
Pn301.1
H00*0
Pozisyon Pulse Komut Lojiği
0 – Yükselen kenar
1 – Düşen kenar
0
Pe
Pn301.2
H0*00
Sürüşü yasaklama modu komutu seçimi
0 – Değeri girildiğinde Pozisyon Komutu değerini
tutarlı olarak kaydeder
1 – Değeri girildiğinde Pozisyon Komutu değerini
kaydetmez
0
Pi / Pe
Pn301.3
H*000
Pulse Komutu Band Genişliği Frekansı
0 – 4000 KHz
1 – 2150 KHz
2 – 1100 KHz
3 – 700 KHz
4 – 375 KHz
5 – 190 KHz
6 – 95 KHz
7 – 48 KHz
1
Pi / Pe
Pn302
Elektronik Dişli Oranı Numaratör 1 (Pay)
GN2
GN1
0
0
1
Pi / Pe
Pn303
Elektronik Dişli Oranı Numaratör 2 (Pay)
GN2
GN1
0
1
1
Pi / Pe
Pn304
Elektronik Dişli Oranı Numaratör 3 (Pay)
GN2
GN1
1
0
1
Pi / Pe
Pn305
Elektronik Dişli Oranı Numaratör 4 (Pay)
GN2
GN1
1
1
1
Pi / Pe
Pn306
Elektronik Dişli Oranı (Payda)
1
Pi / Pe
Pn307
Pozisyon Tam Değeri
Pozisyon için belirlenmiş çıkış sinyali (INP)
10 pulse
Pi / Pe
Pn308
Yanlış Konum (Hata bant üst limiti)
Pn309
Yanlış Konum (Hata bant alt limiti)
PARAMETRE
ĐSĐM & FONKSĐYON
50000
pulse
50000
pulse
Pi / Pe
Pi / Pe
Pn310
Pozisyon Döngü Kazancı 1
40 (1/s)
Pi / Pe
Pn311
Pozisyon Döngü Kazancı 2
40 (1/s)
Pi / Pe
Pn312
Pozisyon Döngü Đleri Kazancı
0%
Pi / Pe
10 msn
Pi / Pe
1
Pi / Pe
0
0 – Pe
1 – Pe-Pi
2 - Pi
Pozisyon Komutu Hızlanma / Yavaşlama zaman sabiti
Pn313
Pozisyon Komutunda Dönüş yönü
0 – CW Saat Yönü
1 – CCW Saat Yönü Tersi
Pn314
Pn315
Pulse Hatası Silme Modu
0 – Temizleme sinyali bir kere aktif edildiğinde darbe
hata miktarını ortadan kaldırır
1 – Temizleme sinyali bir kere aktif edildiğinde
• Pozisyon komutu iptal edilir
• Motor dönüşü kesilir
• Pulse hata miktarı temizlenir
• Makinenin Home referansı resetlenir
2 – Temizleme sinyali bir kere aktif edildiğinde
• Pozisyon komutu iptal edilir
• Motor dönüşü kesilir
• Pulse hata miktarı temizlenir
Pn316.0
H000*
Dahili Pozisyon Komutu Modu
0 – Absolute Position (Mutlak Pozisyon)
1 – Incremental Position (Artımlı Pozisyon)
0
Pi
0
Pi
Dahili Pozisyon PHOLD Programı Seçme
Pn316.1
H00*0
0 – PHOLD aktif olduktan sonra PTRG sinyali alınır.
Servo motor dahili pozisyon komutunu PHOLD
pozisyonundan devam ettirecektir
1 – PHOLD aktif olduktan sonra PTRG sinyali alınır.
Servo motor geçerli olan dahili pozisyon komutunu
uygulayacaktır
Pn316.2
H0*00
Enkoder Geribesleme Faz Önceliği Seçimi
0 – Enkoder geribesleme A fazı B den önce
1 – Enkoder geribesleme B fazı A den önce
0
Pi
Pn316.3
H*000
Enkoder Geribesleme Seçimi
0 – Cn005 parametresinde girilen değer
1 – Cn005 / 4
0
Pi
0
Pi / Pe
HOME Ayarları
0 – Home bir kez aktive edildikten sonra, motor ana
pozisyonu CCW yönünde 1 hızında seçer ve Đnput
bağlantıları CCWL veya CWL ana referans anahtarı olarak
kullanılabilir. Home referans anahtarı bir kez algılandığında,
CCWL ve CWL input kontakları tekrar normal haline döner.
Not: Bu fonksiyonu kullanırken, Pn365 ayarları 1 veya 2
olamaz veya CCWL ve CWL için seçenekler 0’a ayarlı
olmalıdır.
Pn317.0
H000*
1 – Home bir kez aktive edildikten sonra, motor ana
pozisyonu CW yönünde 1 hızında seçer. Giriş bağlantıları
CCWL veya CWL ana referans anahtarı olarak kullanılabilir,
ana pozisyon bir kez algılandığında CCWL ve CWL input
kontakları tekrar normal maksimum haline döner.
Not: Pn365 ayarları 1 veya 2, CCWL ve CWL için
seçenekler 0’a ayarlı olmalıdır.
2 – Home bir kez aktive edildikten sonra, motor Home
pozisyonu CCW yönünde 1 hızında seçer ve ana ayarları
yapar giriş kontağı ORG en kısa zamanda
Aktive olur. Eğer Pn365.1=2 ise, en yakındakini seçer,ORG
nin Yükselen kenarı ana pozisyon olacaktır (ana referansa
ihtiyaç duymaksızın) ve uygun Pn365.2 ayarlarına uygun
olarak durur.
3 – Home bir kez aktive edildikten sonra, motor ana
pozisyonu CW yönünde 1 hızında seçer ve giriş kontağı Org
en
kısa
zamanda
aktive
olduktan
sonra
ana
ayarları yapar. Eğer Pn365.1=2 ise, en yakındakini seçer,
ORG nin yükselen kenarı ana pozisyon olacaktır (ana
referansa ihtiyaç duymaksızın) ve uygun Pn365.3 ayarlarına
uygun olarak durur.
4 – Home bir kez aktive edildikten sonra, motor ana
pozisyonu CCW yönünde 1 hızında seçer ve en yakındaki Z
algılandıktan sonra ana referans pozisyonu ayarlanır. Bu
fonksiyon kullanılırken Pn365.1=2 ayarlıdır. Z fazını ana
olarak ayarladıktan sonra Pn365.3. ayarları ile uygun
biçimde durur.
5 – Home bir kez aktive edildikten sonra, motor ana
pozisyonu CW yönünde 1 hızında seçer ve en yakındaki Z
algılandıktan sonra ana referans pozisyonu ayarlanır. Bu
fonksiyon kullanılırken Pn365.1=2 ayarlıdır. Z fazını ana
olarak ayarladıktan sonra Pn365.3 ayarları ile uygun biçimde
durur.
Bir kez Referans Ana anahtar veya Sinyal bulunursa
Home konumu için arama yöntemi belirler
0 – Bir kez Home Referans geçiş veya sinyali tespit edilince,
2.hızdaki motor en yakındaki Z yi bulmak için yön değiştirir.
Faz titreşimi ve ana pozisyon olarak bunu ayarlar. Pn365.3
ayar metotları ile uyumlu bir biçimde durur.
Pn317.1
H00*0
1 – Bir kez Home Referans geçiş veya sinyali tespit edilince,
motor bulunduğu yönde 2. hızda Z faz titreşimini bulmak
için devam eder ve ana pozisyon olarak bunu ayarlar ve
Pn365.3 ayar metotları ile uyumlu bir şekilde durur.
0
Pi / Pe
0
Pi / Pe
0
Pi / Pe
100 rpm
Pi / Pe
50 rpm
Pi / Pe
2 – Pn365.0=2 veya 3 olduğunda, ORG ‘nin yükselen
kenarını bulduğunda ise bunu ana pozisyon olarak ayarlar.
Pn365.3. ile de uyumlu bir şekilde durur. Pn365.0=4 veya 5
ise, ana olarak Z faz titreşimini bulur ve Pn365.3 ile uyumlu
olarak durur.
0 – Homing rutin devre dışıdır.
Pn317.2
H0*00
1 – Güç devrede ve Servo on aktive olduğunda home rutini
otomatik olarak başlatılır. Bu metot tekrarlı ev rutinleri
gerektirmeye uygulamalarında kullanışlıdır. Hiçbir harici ana
referans anahtarı gerekli değildir.
2 – Ana rutini başlatmak için Shome giriş kontağı kullanın.
Pozisyon in modunda Shome her an ana rutini başlatıcı
olarak kullanılabilir.
Pn317.3
H*000
Pn318
Pn319
0 – Home sinyali alınca pozisyonunu tamamlayarak 2.
hızdan sonra yavaşlayarak durur.
1 – Home sinyali alınca pozisyonunu tamamlarken
yavaşlayarak durur.
Makine Home referans arama hızı
1. hız (hızlı)
Makine Home referans arama hızı
2. hız (yavaş)
Pn320
Home pozisyon ofseti. Devir sayısı
0 rev
Pi / Pe
Pn321
Home pozisyon ofseti. Pulse sayısı
0 pulse
Pi / Pe
0 msn
Pi / Pe
Pozisyon Komutu için sabit S Eğrisi Süresi (TSL)
Pn322
Not: Pn323 ≥ Pn322 olmalıdır.
Pn323
Pozisyon Komutu için Hızlanma Süresi (TACC)
1 msn
Pi
Pn329
Pulse Komutu düzeltme filtre süresi
0 msn
Pe
Pn330
Pulse Komutu taşıma filtre süresi
0 msn
Pe
Pn401
Dahili Pozisyon Komutu 1 – Devir Sayısı
0 rev
Pi
Pn402
Dahili Pozisyon Komutu 1 – Pulse Sayısı
0 pulse
Pi
Pn403
Dahili Pozisyon Komutu 1 – Hareket Hızı
0 rpm
Pi
Pn404
Dahili Pozisyon Komutu 2 – Devir Sayısı
0 rev
Pi
Pn405
Dahili Pozisyon Komutu 2 – Pulse Sayısı
0 pulse
Pi
Pn406
Dahili Pozisyon Komutu 2 – Hareket Hızı
0 rpm
Pi
Pn407
Dahili Pozisyon Komutu 3 – Devir Sayısı
0 rev
Pi
Pn408
Dahili Pozisyon Komutu 3 – Pulse Sayısı
0 pulse
Pi
Pn409
Dahili Pozisyon Komutu 3 – Hareket Hızı
0 rpm
Pi
Pn410
Dahili Pozisyon Komutu 4 – Devir Sayısı
0 rev
Pi
Pn411
Dahili Pozisyon Komutu 4 – Pulse Sayısı
0 pulse
Pi
Pn412
Dahili Pozisyon Komutu 4 – Hareket Hızı
0 rpm
Pi
Pn413
Dahili Pozisyon Komutu 5 – Devir Sayısı
0 rev
Pi
Pn414
Dahili Pozisyon Komutu 5 – Pulse Sayısı
0 pulse
Pi
Pn415
Dahili Pozisyon Komutu 5 – Hareket Hızı
0 rpm
Pi
Pn416
Dahili Pozisyon Komutu 6 – Devir Sayısı
0 rev
Pi
Pn417
Dahili Pozisyon Komutu 6 – Pulse Sayısı
0 pulse
Pi
Pn418
Dahili Pozisyon Komutu 6 – Hareket Hızı
0 rpm
Pi
Pn419
Dahili Pozisyon Komutu 7 – Devir Sayısı
0 rev
Pi
Pn420
Dahili Pozisyon Komutu 7 – Pulse Sayısı
0 pulse
Pi
Pn421
Dahili Pozisyon Komutu 7 – Hareket Hızı
0 rpm
Pi
Pn422
Dahili Pozisyon Komutu 8 – Devir Sayısı
0 rev
Pi
Pn423
Dahili Pozisyon Komutu 8 – Pulse Sayısı
0 pulse
Pi
Pn424
Dahili Pozisyon Komutu 8 – Hareket Hızı
0 rpm
Pi
Pn425
Dahili Pozisyon Komutu 9 – Devir Sayısı
0 rev
Pi
Pn426
Dahili Pozisyon Komutu 9 – Pulse Sayısı
0 pulse
Pi
Pn427
Dahili Pozisyon Komutu 9 – Hareket Hızı
0 rpm
Pi
Pn428
Dahili Pozisyon Komutu 10 – Devir Sayısı
0 rev
Pi
Pn429
Dahili Pozisyon Komutu 10 – Pulse Sayısı
0 pulse
Pi
Pn430
Dahili Pozisyon Komutu 10 – Hareket Hızı
0 rpm
Pi
Pn431
Dahili Pozisyon Komutu 11 – Devir Sayısı
0 rev
Pi
Pn432
Dahili Pozisyon Komutu 11 – Pulse Sayısı
0 pulse
Pi
Pn433
Dahili Pozisyon Komutu 11 – Hareket Hızı
0 rpm
Pi
Pn434
Dahili Pozisyon Komutu 12 – Devir Sayısı
0 rev
Pi
Pn435
Dahili Pozisyon Komutu 12 – Pulse Sayısı
0 pulse
Pi
Pn436
Dahili Pozisyon Komutu 12 – Hareket Hızı
0 rpm
Pi
Pn437
Dahili Pozisyon Komutu 13 – Devir Sayısı
0 rev
Pi
Pn438
Dahili Pozisyon Komutu 13 – Pulse Sayısı
0 pulse
Pi
Pn439
Dahili Pozisyon Komutu 13 – Hareket Hızı
0 rpm
Pi
Pn440
Dahili Pozisyon Komutu 14 – Devir Sayısı
0 rev
Pi
Pn441
Dahili Pozisyon Komutu 14 – Pulse Sayısı
0 pulse
Pi
Pn442
Dahili Pozisyon Komutu 14 – Hareket Hızı
0 rpm
Pi
Pn443
Dahili Pozisyon Komutu 15 – Devir Sayısı
0 rev
Pi
Pn444
Dahili Pozisyon Komutu 15 – Pulse Sayısı
0 pulse
Pi
Pn445
Dahili Pozisyon Komutu 15 – Hareket Hızı
0 rpm
Pi
Pn446
Dahili Pozisyon Komutu 16 – Devir Sayısı
0 rev
Pi
Pn447
Dahili Pozisyon Komutu 16 – Pulse Sayısı
0 pulse
Pi
Pn448
Dahili Pozisyon Komutu 16 – Hareket Hızı
0 rpm
Pi
Pn449
Dahili Pozisyon Komutu 17 – Devir Sayısı
0 rev
Pi
Pn450
Dahili Pozisyon Komutu 17 – Pulse Sayısı
0 pulse
Pi
Pn451
Dahili Pozisyon Komutu 17 – Hareket Hızı
0 rpm
Pi
Pn452
Dahili Pozisyon Komutu 18 – Devir Sayısı
0 rev
Pi
Pn453
Dahili Pozisyon Komutu 18 – Pulse Sayısı
0 pulse
Pi
Pn454
Dahili Pozisyon Komutu 18 – Hareket Hızı
0 rpm
Pi
Pn455
Dahili Pozisyon Komutu 19 – Devir Sayısı
0 rev
Pi
Pn456
Dahili Pozisyon Komutu 19 – Pulse Sayısı
0 pulse
Pi
Pn457
Dahili Pozisyon Komutu 19 – Hareket Hızı
0 rpm
Pi
Pn458
Dahili Pozisyon Komutu 20 – Devir Sayısı
0 rev
Pi
Pn459
Dahili Pozisyon Komutu 20 – Pulse Sayısı
0 pulse
Pi
Pn460
Dahili Pozisyon Komutu 20 – Hareket Hızı
0 rpm
Pi
Pn461
Dahili Pozisyon Komutu 21 – Devir Sayısı
0 rev
Pi
Pn462
Dahili Pozisyon Komutu 21 – Pulse Sayısı
0 pulse
Pi
Pn463
Dahili Pozisyon Komutu 21 – Hareket Hızı
0 rpm
Pi
Pn464
Dahili Pozisyon Komutu 22 – Devir Sayısı
0 rev
Pi
Pn465
Dahili Pozisyon Komutu 22 – Pulse Sayısı
0 pulse
Pi
Pn466
Dahili Pozisyon Komutu 22 – Hareket Hızı
0 rpm
Pi
Pn467
Dahili Pozisyon Komutu 23 – Devir Sayısı
0 rev
Pi
Pn468
Dahili Pozisyon Komutu 23 – Pulse Sayısı
0 pulse
Pi
Pn469
Dahili Pozisyon Komutu 23 – Hareket Hızı
0 rpm
Pi
Pn470
Dahili Pozisyon Komutu 24 – Devir Sayısı
0 rev
Pi
Pn471
Dahili Pozisyon Komutu 24 – Pulse Sayısı
0 pulse
Pi
Pn472
Dahili Pozisyon Komutu 24 – Hareket Hızı
0 rpm
Pi
Pn473
Dahili Pozisyon Komutu 25 – Devir Sayısı
0 rev
Pi
Pn474
Dahili Pozisyon Komutu 25 – Pulse Sayısı
0 pulse
Pi
Pn475
Dahili Pozisyon Komutu 25 – Hareket Hızı
0 rpm
Pi
Pn476
Dahili Pozisyon Komutu 26 – Devir Sayısı
0 rev
Pi
Pn477
Dahili Pozisyon Komutu 26 – Pulse Sayısı
0 pulse
Pi
Pn478
Dahili Pozisyon Komutu 26 – Hareket Hızı
0 rpm
Pi
Pn479
Dahili Pozisyon Komutu 27 – Devir Sayısı
0 rev
Pi
Pn480
Dahili Pozisyon Komutu 27 – Pulse Sayısı
0 pulse
Pi
Pn481
Dahili Pozisyon Komutu 27 – Hareket Hızı
0 rpm
Pi
Pn482
Dahili Pozisyon Komutu 28 – Devir Sayısı
0 rev
Pi
Pn483
Dahili Pozisyon Komutu 28 – Pulse Sayısı
0 pulse
Pi
Pn484
Dahili Pozisyon Komutu 28 – Hareket Hızı
0 rpm
Pi
Pn485
Dahili Pozisyon Komutu 29 – Devir Sayısı
0 rev
Pi
Pn486
Dahili Pozisyon Komutu 29 – Pulse Sayısı
0 pulse
Pi
Pn487
Dahili Pozisyon Komutu 29 – Hareket Hızı
0 rpm
Pi
Pn488
Dahili Pozisyon Komutu 30 – Devir Sayısı
0 rev
Pi
Pn489
Dahili Pozisyon Komutu 30 – Pulse Sayısı
0 pulse
Pi
Pn490
Dahili Pozisyon Komutu 30 – Hareket Hızı
0 rpm
Pi
Pn491
Dahili Pozisyon Komutu 31 – Devir Sayısı
0 rev
Pi
Pn492
Dahili Pozisyon Komutu 31 – Pulse Sayısı
0 pulse
Pi
Pn493
Dahili Pozisyon Komutu 31 – Hareket Hızı
0 rpm
Pi
Pn494
Dahili Pozisyon Komutu 32 – Devir Sayısı
0 rev
Pi
Pn495
Dahili Pozisyon Komutu 32 – Pulse Sayısı
0 pulse
Pi
Pn496
Dahili Pozisyon Komutu 32 – Hareket Hızı
0 rpm
Pi
Diagnostics
dn - 01
Açıklama Fonksiyonu
Seçili Kontrol Modu
dn - 02
Çıkış Terminal Durumları
dn - 03
Giriş Terminal Durumları
dn - 04
Software Versiyonu (CPU)
dn - 05
JOG Modu Seçimi
dn - 06
Hold Fonksiyonu
dn - 07
Oto Ofset Ayarı (Harici Analog giriş)
dn - 08
Servo Motor Modeli Kodu
dn - 09
ASIC Software Versiyonu
Ekran
Parametreleri
Un - 01
Un - 02
Un - 03
Un - 04
Un - 05
Un - 06
Un - 07
Un - 08
Un - 09
Un - 10
Un - 11
Un - 12
Un - 13
Un - 14
Un - 15
Un - 16
Un - 17
Un - 18
Açıklama Fonksiyonu
Motor Devri (rpm)
Motor Torku (%)
Düzeltici Yük oranı (%)
Yük Oranı (%)
Maksimum Yük oranı (%)
Hız Komutu (rpm)
Pozisyon Hata Değeri (pulse)
Pozisyon Geri Dönüşüm Değeri (pulse)
Harici Analog Gerilim Değeri (V DC)
DC Bara Gerilim Değeri (V DC)
Harici Hız Limit Değeri
Harici CCW Tork Limiti Değeri
Harici CW Tork Limiti Değeri
Motor Geri Besleme Pulse Değeri
(1 tur dönüşünden daha az olduğunda)
Low Byte
Motor Geri Besleme Pulse Değeri
(1 tur dönüşünden daha az olduğunda)
High Byte
Motor Geri Besleme - Dönüş (tur) Sayısı
Low Byte
Motor Geri Besleme - Dönüş (tur) Sayısı
High Byte
Harici Pulse ile sürülürken, gönderilen
pulse karşılık olarak 1 tur dönüş
sayısından az Pulse Değeri
Un - 19
Un - 20
Un - 21
Un - 22
Un - 23
Un - 24
Un - 25
Un - 26
Un - 27
Un - 28
Un - 29
Un - 30
Un - 31
Low Byte
Harici Pulse ile sürülürken, gönderilen
pulse karşılık olarak 1 tur dönüş
sayısından az Pulse Değeri
Hihg Byte
Harici Pulse ile sürülürken, gönderilen
pulse karşılık olarak motor
Dönüş (tur) Sayısı
Low Byte
Harici Pulse ile sürülürken, gönderilen
pulse karşılık olarak motor
Dönüş (tur) Sayısı
High Byte
Pozisyon Geribesleme Pulse (Absolute)
----------Tork Komutu (%)
Yük Atalet Oranı
Digital Çıkış Đzleme
Digital Giriş Đzleme
Hızlı Başlat
Parametreleri
Açıklama Fonksiyonu
qn - 501
qn - 502
qn - 503
qn -504
qn - 505
qn - 506
qn - 507
Hız Döngü Kazancı 1
Hız Döngü Zamanı 1
Hız Döngü Kazancı 2
Hız Döngü Zamanı 2
Pozisyon Döngü Kazancı 1
Pozisyon Döngü Kazancı 2
Pozisyon Döngü Kazancı
ALARMLAR
AÇIKLAMA
AL-01
Giriş gerilimi 190v değerinden düşük ise bu
alarmı verir.
AL-02
Giriş gerilimi 410v değerinden büyük ise bu
alarmı verir.
Rejeneratif voltaj çok yüksek olursa bu alarmı
verir.
AL-03
Motor aşırı yüklendi.
AL-04
Sürücü aşırı akım uyarısı.
AL-05
AL-06
AL-07
Motor enkoder bağlantı problemi var.
( Enkoder ABZ faz sinyal hatası )
Haberleşme Protokolü ayar hatası yada
haberleşme süresi kısa hatası
Çok Fonksiyonlu (giriş-çıkış) bağlantı iletişim
hatası var.
AL-08
Parametre yazma kaydetme hatası.
AL-09
Acil stop uyarısı.
AL-10
Motor aşırı akım uyarısı.
AL-11
Pozisyonlama hatası.
AL-12
Motor aşırı hız uyarısı.
AL-13
CPU hatası.
AL-14
Aynı anda limit girişleri uygulanmakta uyarısı.
(CCWL, CWL)
AL-15
Sürücü aşırı ısındı uyarısı.

Benzer belgeler

JSDAP Serisi Servo Motor Sürücü Türkçe Parametre Listesi

JSDAP Serisi Servo Motor Sürücü Türkçe Parametre Listesi Not 2 : Sürücü ile Motor besleme kablosu bağlantısında dikkat edilecek husus U, V, W bağlantısı birebir aynı bağlanması gerekmektedir. U  Kırmızı V  Beyaz W  Siyah renk kablo sıralamasıdır. Not ...

Detaylı

Denizcilere İlanlar - 2011 / 03 - Seyir Hidrografi ve Oşinografi

Denizcilere İlanlar - 2011 / 03 - Seyir Hidrografi ve Oşinografi 6. SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI BAŞKANLIĞIMIZ HARİTA SATIŞ KISMINDA VE SAYFA-I’DE BELİRTİLEN YETKİLİ SATIŞ BAYİLİKLERİNDE SATILMAKTADIR. (*) Geçici İlanlar (T) ve Ön...

Detaylı