65. Bağlantılı sözcükler

Transkript

65. Bağlantılı sözcükler
BAĞLANTILI SÖZCÜKLER
Çerçeve içindeki sözcükleri, aşağıda sıralanmış bağlantılı sözcüklerin karşısına yazınız.
kapak – ses – görüntü – mürekkep – banka – kömür – davul – toprak –
su – ağaç – at – çiçek – kuş – ses – güneş – gömü – eşek – yumurta –
araba – mağaza – ter – köpük – diken – koku – maç – tokmak – kabuk televizyon
tencere
dolmakalem
radyo
yonga
altın
yuva
dizgin
çamur
para
hamam
gül
hakem
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
görüntü
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
alışveriş
tokmak
semer
toz
gürültü
ateş
tekerlek
koku
ışık
tavuk
sabun
esans
çekirdek
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
Aşağıdaki atasözlerinin anlamlarını açıklayan tümceyi bulmaya çalış.
1.Ağaçtan maşa olmaz.
□ Kalın kafalı bir insan , konuları geç ve zor anlar.
□ Tembel kimsenin elinden iş geç çıkar.
□ Değerli bir şeyden her zaman iyi verim alınmaz.
□ Yeteneksiz, beceriksiz kimse, önemli işlerde kullanılmaz.
2. Tek kanatla kuş uçmaz.
□ Başarı, çalışmakla edinilir.
□ Kanadı kırılmış kuşlar uçamaz.
□ Íşler, yardımlaşmayla daha kolay başarılır.
□ Çalışmak, her insanın görevidir.
3. Herkesin tenceresi kapalı kaynar.
□ Herkesin bir derdi vardır.
□ Yemek pişerken tencere kapalı olmalıdır.
□ Pişirdiği yemeği herkes kendisi yer.
□ Bir ailenin geçim durumunu başkası bilemez.
4. Olan dört bağlar, olmayan dert bağlar.
□ Varsıllar rahat yaşar, yoksullarsa acı çeker.
□ Dört kez bağlanan dertlidir.
□ Dertliler, bağlı olan insanlardır.
□ Dertle dört, birbirine bağlı iki sözcüktür.