3. sınıf türkçe - Mavi Deniz Yayınları

Transkript

3. sınıf türkçe - Mavi Deniz Yayınları
3. SINIF TÜRKÇE
Bu kitabın bütün hakları Fatih KÜÇÜKAYDIN’a aittir.
Yazarın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz ve çoğaltılamaz.
Copyright © 2015
YAZAR
Fatih KÜÇÜKAYDIN
Ahmet KÜÇÜKAYDIN
KAPAK TASARIMI
Resul KÖSE
DİZGİ - SAYFA TASARIMI
Resul KÖSE
BASKI
Aydan Yayıncılık A.Ş.
Alınteri Bulvarı 1262. Sokak No.: 4
(Örnek Sanayi Sitesi) Ostim - ANKARA
Tel: 0312. 385 00 42
www.aydanyayincilik.com.tr
BASIM YERİ ve TARİHİ
ANKARA - 2015
ISBN: 978-605-65024-1-5
İÇİNDEKİLER
Okuma - Anlama ........................ 3 - 22
Alfabetik Sıralama ............................ 23
Hece Kavramı ...................................... 28
Kelime Kavramı ................................... 30
Sebep Sonuç ......................................... 32
Zıt Anlamlı Kelimeler ........................ 33
Eş Anlamlı Kelimeler ......................... 37
Değerlendirme - 1 ............................... 39
Yeni Kelime Üreten Ekler ................... 44
Değerlendirme - 2 .............................. 49
Eş Sesli (Sesteş) Kelimeler .............. 52
Kelimelerin Çağrışımları ................... 54
İsmin Yerine Kullanılan Kelimeler ... 56
Olayları Oluş Sırasına Göre Sıralama ... 58
Değerlendirme - 3 ............................. 59
Eş Sesli (Sesteş) Kelimeler .............. 61
Alfabetik Sıralama ............................ 63
Değerlendirme - 4 ............................. 67
Cümle Oluşturalım ............................. 69
Yeni Kelime Üreten Ekler ................. 71
Özel İsimler ........................................... 73
Değerlendirme - 5 ............................. 77
Zıt ve Eş Anlamlı Kelimeler ............ 80
Farklı Düşünelim ............................... 83
Özel İsimler .......................................... 85
Değerlendirme - 6 ............................ 87
Tekil ve Çoğul ..................................... 89
Soru Oluşturalım ............................... 92
“mi” soru eki ......................................... 93
Eylem ...................................................... 95
Değerlendirme - 7 ............................. 97
Eş ve Zıt Anlam .................................. 100
Zaman Kavramı ................................ 103
Değerlendirme - 8 ........................... 107
Virgül ..................................................... 109
Türemiş Kelimeler .............................. 1 1 1
Değerlendirme - 9 ........................... 117
Varlık - Özellik .................................... 122
Ünlem İşareti ...................................... 126
Değerlendirme - 10 ........................... 127
Destekleyici İfadeler ......................... 129
Değerlendirme - 11 ........................... 131
Farklı Düşündüren İfadeler ............ 133
Değerlendirme - 12 ........................... 137
Zaman Kavramı ................................ 140
Deyimler .............................................. 143
Değerlendirme - 13 .......................... 147
Soru Oluşturalım .............................. 150
Anlamca Çelişkili Cümleler .......... 154
Değerlendirme - 14 ........................... 155
Duygusal İfadeler ............................. 157
Varlık - Özellik .................................... 161
Değerlendirme - 15 ........................... 163
Olayları Oluş Sırasına Göre Sıralama .. 167
Değerlendirme - 16 ........................... 171
Atasözlerimiz ...................................... 175
Değerlendirme - 17 ........................... 179
Yazım (İmla) Kuralları ...................... 181
Değerlendirme - 18 ........................... 187
İsmin Yerine Kullanılan Kelimeler ... 189
Değerlendirme - 19 ........................... 195
Şiirde Anlam ....................................... 197
Değerlendirme - 20 .......................... 203
Değerlendirme - 21 ........................... 2 1 1
Değerlendirme - 22 ........................... 217
Değerlendirme - 23 ........................... 219
Değerlendirme - 24 ........................... 221
Okuma - Anlama
OKULUMUZ
Açıldı okulumuz
Neşe doldu içimiz,
Eylül ayı gelince
Şenlendi sınıfımız.
Giydik önlüklerimizi
Aldık çantalarımızı,
Koştuk hemen okula
Oturduk sıralarımıza.
Aldık kitaplarımızı
Başladık derslerimize,
Yeni öğretim yılı
Hayırlı olsun hepimize.
1.Çocuk niçin neşeliymiş?
2.Eylül ayında ne olmuş?
...............................................
...............................................
3
Aşağıdaki şiiri okuyalım, eğik el yazısıyla yan tarafa yazalım.
OKUYALIM
Okumak geleceğin
Yolunu aydınlatır.
Okumak insanlara
Tüm dünyayı tanıtır.
Bizlere okumaktan
Daha yararlı ne var.
Bilgili olmak için
Okuyalım çocuklar.
Vefa ÇAĞAN
Aşağıda karşılıklı olarak verilmiş olan kelimeler arasında anlam ilişkisi vardır.
Harfleri kullanarak eşleştirelim. Şifreyi bulup yazalım.
4
Ü okul
armut
T trafik
içecek
E deniz
öğrenci
E tebeşir
bilgi
N hastane
akraba
A kitap
futbol
L meyve
papatya
E yiyecek
tahta
F çiçek
gemi
Z top
şoför
T teyze
doktor
G ayran
simit
mlı Kelimeler
OkEuşmAan-laAnlama
SALINCAK
Salıncak kurdum bahçeye
Küçük kardeşim binsin diye
Fakat o çok korktu,
Yanaşmadı bile yanına
Zorlayınca başladı ağlamaya
Onca emek verdim,
Kurmak için salıncağı
Boşuna mı terledim?
Tuttuğum gibi onu
Salıncağa zorla bindirdim.
Çok geçmeden
Unuttu kardeşim korkuyu.
Hatta sevinç çığlıkları attı.
Daha salla, daha salla diyordu.
Şimdi de inmek istemiyordu.
Eğer usanırsa küçüğüm
Geçerse hevesi
1.Salıncak nereye kurulmuş?
.........................................................
Gönlü olup da inerse
O zaman bana gelecek
Salıncağa binme sırası
2.Kardeşi zorlanınca ne yapmış?
.........................................................
Fevzi GÜVENÇ
5
Aşağıdaki zıpır bilmeceleri okuyalım. Bilmecelerin önündeki harfleri kullanarak
eşleştirelim ve şifreyi bulalım.
S
Hangi istasyonda tren durmaz?
Lahmacun
T
Kimin dişleri ağrımaz?
Islık
Ğ
Çalabiliriz ama göremeyiz?
Şeftali
U
Meyvelerin şefi hangisidir?
Uzay istasyonu
A
Hangi macun dişe sürülmez?
Tarak
S
Tamir edilmesi gereken ilimiz hangisidir?
Çok problemim var
O
Matematik kitabı, türkçe kitabına ne demiş?
Kırıkkale
Aşağıdaki bilmecelerin cevaplarını yazalım.
Semeri var eşek değil
Boynuzu var öküz değil.
Uzaktan baktım dev gibi
Yanına vardım ev gibi.
.............................
.............................
Kanadı var kuş değil
Yolları yokuş değil.
.............................
Altı boş, üstü düz
Oturur gece gündüz.
.............................
6
İnim inim inler
Cümle âlem dinler
.............................
Bahçede kırda dolaşır
Evini sırtında taşır.
.............................
mlı Kelimeler
OkEuşmAan-laAnlama
KUYRUKLU YILDIZ İLE SİNCAP
Bir kış günü ağaçlar
Çiçek açtı çocukça.
Bunu gören bir sincap
Göğe kaçtı çabukça.
Gökyüzü ağacından
Toplarken cevizleri,
Onu tutmak istedi
Mavi saçlı bir peri.
Sincap kaçayım derken
Düştü samanyoluna
Gelip kuyruklu yıldız
Dostça girdi koluna.
Bu durumu görünce
Ay dede çok şaşırdı.
Peşlerinden koşarken
Sakalını düşürdü.
Arkadaşı, sincabı
Kuyruğuna bindirdi.
Horozlar uyanmadan
Yuvasına indirdi.
Bestami YAZGAN
Masal Denizi
7
1. Sincap niçin gökyüzüne kaçmış?
KEÇİ NEREDE?
A.Kış günü kar yağdığı için
Babası resim yapmakta olan Ayşe’ye
sordu:
B.Kış günü ağaçlar çiçek açtığı
için
C. Kış günü güneş açtığı için
– Kızım ne resmi yapıyorsun?
– Babacığım çimen ve keçi resmi yaptım.
Babası:
2. Mavi saçlı peri, sincabı ne zaman
yakalamaya çalıştı?
A.Cevizleri toplarken
B. Cevizleri yerken
C. Cevizleri satarken
– Kızım, ben çimen göremiyorum.
– Çünkü keçi çimenleri yedi.
– Kızım, ben keçi de göremiyorum.
– Yiyecek çimen kalmayınca keçi de
gitti.
3.Ay dedeyi şaşırtan olay hangisidir?
A.Sincabın ceviz toplaması
B.Kış günü ağaçların çiçek açması
C.Kuyruklu yıldızın sincabın koluna girmesi
4.Aşağıdaki sorulardan hangisinin
cevabı şiirde yoktur?
A.Sakalını kim düşürdü?
B. Arkadaşı, sincabı ne zaman yuvasına indirdi?
C. Sincap, Ay dedeye ne dedi?
8
1. Ayşe ne yapmaya çalışıyormuş?
.............................................................
2. Babası Ayşe’ye ne sormuş?
.............................................................
3. Ayşe’nin çizdiği çimene ne olmuş?
.............................................................
4. Keçi niçin gitmiş?
.............................................................
Okuma - Anlama
PARANIN SESİ
Cimriliği ile tanınmış bir aşçı ile, fakir bir adam Nasrettin Hoca’nın huzuruna çıkmışlar. Aşçı söze başlamış:
– Hocam, ben bu adamdan şikayetçiyim. Dükkanın önünde yemek pişiriyordum.
Tencereden yemeğin buharı çıkıyordu. Bu adam elinde ekmekle geldi. Kopardığı
lokmaları yemeğin buharına tutup başladı yemeye. Nihayet koca bir ekmeği bitirdi.
Ondan yemeğin buharının parasını istedim, vermedi. Hoca fakir adama dönmüş:
– Aşçının anlattıkları doğru mu?
– Evet, demiş fakir adam.
– Öyleyse bozuk para kesesini çıkar bakalım.
Fakir adam içinde üç beş kuruş bulunan para kesesini çıkarmış. Hoca keseyi alıp
aşçının kulağının dibinde şıngırdatmış. Sonra da:
– Aşçı efendi, aldın işte alacağını!
– Nasıl olur? Paramı vermediniz henüz.
– Çok uzatma, yemeğin kokusunu satan, paranın da sesini alır ancak.
9
1. Fıkrada şikayetçi olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Cimri Aşçı
Aşağıdaki tabloyu inceleyim. Çağrışım yapan kelimeyi yazalım.
B. Fakir Adam
C. Nasrettin Hoca
kümes
kulübe
kafes
akvaryum
C. Yemeğin parasını
ahır
kovan
3. Nasrettin Hoca, fakir adamdan ne
yapmasını istemiş?
petek
cam
bal
yem
arı
balık
horoz
su
tavuk
kuş
yumurta
tel örgü
süt
bahçe
inek
köpek
buzağı
barınak
2.Adam neyin parasını istemektedir?
A.Ekmeğin parasını
B. Buharın parasını
A.
Yemeğin buharının
ödemesini
parasını
B. Aşçıdan özür dilemesini
C. Bozuk para kesesini çıkarmasını
4.Nasrettin Hoca para kesesini alıp
ne yapmış?
A.Cimri adama alacağı olan parayı ödemiş.
B.Aşçının kulağına yaklaştırarak
sallamış.
C. Kesedeki paraları saymış.
5.Hoca’ya göre yemeğin buharının
ücreti hangisidir?
A.Paranın görüntüsü
B. Paranın kokusu
C. Paranın sesi
10

Benzer belgeler

2. sınıf türkçe - Mavi Deniz Yayınları

2. sınıf türkçe - Mavi Deniz Yayınları 2. SINIF TÜRKÇE Bu kitabın bütün hakları Fatih KÜÇÜKAYDIN’a aittir. Yazarın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz ve çoğaltılamaz. Copyright © 2015

Detaylı