Eğitim Gördüğünüz Alan:………………………………………Dal

Transkript

Eğitim Gördüğünüz Alan:………………………………………Dal
Eğitim Gördüğünüz Alan:………………………………………Dal:.....…........……………….
Eğitim Gördüğünüz Sınıf Seviyesi:………….
Eğitim gördüğünüz, alan/dal’da yaptığınız atölye çalışmalarında, İş makineleri
(torna tezgahı, freze, tepsi testere, planya v.b.), elektrikli el aletleri (matkap, taşlama, şarjlı
tornavida v.b.) ve el aletleri (pense, tornavida, çekiç v.b.) ile aşağıdaki yüzeysel
yaralanmalardan hangi veya hangileri ile karşılaştınız?
A-
EVET
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
HAYIR
Sıyrıklar
Su toplamaları (kabarmalar)
Çürükler
Delici alet yaralanmaları
Kesikler
Çizikler
Yırtılmalar
Kırık
Çıkık
Burkulma
Gerilme (zorlama)
Uzvun kesilmesi
B- Eğitim gördüğünüz, alan/dal’da yaptığınız atölye çalışmalarında, Patlamalara
bağlı olarak (boya, karpit, oksijen tüpü patlaması v.b.) aşağıdaki yaralanmalardan hangi veya
hangileri ile karşılaştınız?
EVET
1
2
3
4
5
HAYIR
Çürükler
Beyin sarsıntısı
Ezilme
Yırtılma ve delinmeler
Kopmalar
C- Atölye çalışmalarınızda yanıklar ile sonuçlanan iş kazaları ile karşılaştınız mı?
EVET
HAYIR
Cevabınız evet ise bu yaralanmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
İŞARETLEYİNİZ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Elektrikten
Elektrikli cihazlardan
Alevden
Sürtünmeden
Sıcak havadan
Sıcak gazdan
Sıcak nesneden
Kimyasal maddelerden
Kaynak makinelerinden
D- Atölye çalışmalarınızda zehirlenmeler ile sonuçlanan iş kazaları ile
karşılaştınız mı?
EVET
HAYIR
Cevabınız evet ise bu yaralanmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
İŞARETLEYİNİZ
1
2
Toksit maddelerden (insülin, siyanür, arsenik gibi asit maddeler)
Kostik maddelerden (Metal kaplama malzemeleri, tiner, pas
çözücüleri, temizlik maddeleri)
E-
Atölye çalışmalarınızda elektrik çarpılması sonucu iş kazaları ile karşılaştınız
mı?
EVET
HAYIR
Cevabınız evet ise bu çarpılma nasıl oldu?
İŞARETLEYİNİZ
1
2
3
0-220V gerilimle doğrudan temas ile
Elektrikli makinelerin gövde kaçaklarına temas ile
Deşarj olmamış kondansatöre dokunma ile
Çarpılma sonucu vücudunuzda ne gibi değişiklikler yaşandı?
1
2
3
Çarpılma sonunda vücudumda sadece titremeler oldu
Çarpılma sonucu vücudumda bir süre bazı kaslarımı hareket
ettiremedim.
Çarpılma sonucu vücudumda dokunduğum bölgede yanıklar
oluştu.
F- İş parçalarından kopan veya sıçrayan parçalar sebebi ile iş kazalarına maruz
kaldınız mı?
EVET
HAYIR
Cevabınız evet ise bu kazadan nasıl zarar gördünüz?
İŞARETLEYİNİZ
1
2
Kopan veya sıçrayan parça gözüme denk geldi.
Sıçrayan talaş parçaları burnuma kaçtı.
Your Education field:………………………………………Branch:.....…........……………….
The class level of yours:………….
In the field / department you are trained , during the practical trainings (
workshop applications) , while working with the work machines ( turning lathe, milling
machine ( freze), tray saws, slotting saws ..etc) , electrical hand tools ( drills, grinding tools,
cordless screwdriver …etc.) and hand tools ( nippers, screwdrivers, hammers …. etc.) ;
Which one/ones of the following superficial injuries have you experienced ?
G-
YES
NO
Abrasions
Blisters
Bruises
Puncture Wounds
Cuts
Scrapes
Lacerations
Fracture
Dislocation
Sprain
Strain
Amputation
H- In the field / department you are trained , during the practical trainings (
workshop applications), as a result of explosions ( explosions of paint, calcium carbide ,
oxygen tube ..etc.) Which one/ones of the following superficial injuries have you experienced
?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
YES
1
2
3
4
5
NO
Bruises
Concussion ( Concussion of Brain)
Crushing
Laceration and punctures
Ruptures
İ- During the practical trainings ( workshop applications) have you ever met with
the industrial accident which resulted in burns?
YES
NO
If your answer is YES, what is the reason / reasons of this injury / injuries?
MARK
1
2
3
4
5
6
7
8
Burn from Electricity
Burn from electrical appliances
Burn Flames
Burn from Friction
Burn from Hot air
Burn from Hot gases
Burn from Hot objects
Burn from Radiation
9
10
11
Burn from Chemical substances
Scalds
Welding Machines
J- During the practical trainings ( workshop applications) have you ever met with
the industrial accident which resulted in poisonings?
YES
NO
If your answer is YES, what is the reason / reasons of this injury / injuries?
MARK
1
2
İngestion or absorption or inhalation of toxic, corrosive
substances (insulin, cyanid, arsenic and asid substances)
Caustic substances (Metal coating materials, thinner, rust
solvents, cleaning substances)
K- During the practical trainings ( workshop applications) have you ever met with
the industrial accident which resulted in electric shock?
YES
NO
If you answer is YES, how did this shock happen?
MARK
1
2
3
By direct contact to 0-220V Voltage
By contact to the chassis of Electrical machines
By touching the the undecharged capasitors
After shock what kind of changes happend in your body?
1
2
3
After Electric shock chills (trembles) happenen in my body
After Electric shock I couldn’t move some of my muscles for a
while.
After Electric shock there has been burns in my body , in the
regions that I touch
L- Have you ever experienced any industrial accidents reasoned by the part which
flies off or jumps from the working parts?
YES
NO
If your answer is YES, how were you wounded by this accident?
MARK
1
2
Object in the eye
Object in the nose
Eğitim Verdiğiniz Alan / Dal:……………………………………………………………….
Eğitimde Geçen Hizmet Süreniz:……………
A- Eğitim verdiğiniz, alan/dal’da yaptığınız atölye çalışmalarında aşağıdaki
yaralanmalardan hangi veya hangileri ile karşılaştınız?
EVET HAYIR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Sıyrıklar
Çürükler, Su toplamaları (kabarmalar)
Delici alet yaralanmaları, Kesikler, Çizikler, Yırtılmalar
Kırık, Çıkık, Burkulma, Gerilme (zorlama), Ezilme
Uzvun kesilmesi, Kopmalar
Beyin sarsıntısı
Elektrikten, Elektrikli cihazlardan yanıklar
Alevden yanıklar
Sürtünmeden yanıklar
Sıcak havadan, Sıcak gazdan, Sıcak nesneden yanıklar
Kimyasal maddelerden yanıklar
Kaynak makinelerinden yanıklar
Toksit maddelerden (insülin, siyanür, arsenik gibi asit maddeler)
zehirlenmeler
Kostik maddelerden (Metal kaplama malzemeleri, tiner, pas çözücüleri,
temizlik maddeleri) zehirlenmeler
0-220V gerilime doğrudan temas ile elektriğe çarpılma
Elektrikli makinelerin gövde kaçaklarına temas ile elektriğe çarpılma
Deşarj olmamış kondansatöre dokunma ile elektriğe çarpılma
Kopan veya sıçrayan parçanın göze denk gelmesi ile oluşan iş kazaları
Sıçrayan talaş parçaları burna kaçması ile oluşan iş kazaları.
B- Eğitim verdiğiniz, alan/dal’da oluşabilecek iş kazaları hakkında bir araştırma
yaptınız mı?
EVET
HAYIR
Cevabınız evet ise konu başlığı nedir?
.......................................................................................................................................................
.......................
C- Eğitim verdiğiniz alan/dal’da atölye çalışması yaptığınız öğrenciler iş güvenliği
ve ilk yardım konulu dersler aldı mı?
EVET
HAYIR
D- Eğitim verdiğiniz, alan/dal’da yaptığınız atölye çalışmalarında karşılaştığınız iş
kazalarından etkilenen kişi veya kişilerde vücutlarının en çok hangi bölgesinin zarar
gördüğüne şahit oldunuz?
İŞARETLEYİNİZ
1
Kafa ( kafa tası, beyin, kulaklar, gözler, dişler)
2
Boyun (boyun omurunu kapsayan yaralanmalar)
3
Gövde veya iç organlar (göğüs kafesi, kürek kemiği, iç
organlar, leğen kemiği)
4
Üst kemikler (omuz, omuz eklemi, kol, dirsek, bilek, el,
parmaklar)
5
Alt kemikler (kalça, kalça eklemi, bacak, diz, ayak bileği,
ayak)
Field / Department You teach:……………………………………………………………….
Your experience time as a teacher :……………
E- In the field / department you teach , during the practical trainings Which
one/ones of the following superficial injuries have you met ?
YES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Abrasions
Bruises, blisters
Puncture wounds , cuts, scrapes and lacerations
Fracture, dislocation , sprain, strain, crushing
Amputation, ruptures
Concussion
Burn from Electricity, electrical appliances
Burn Flames
Burn from Friction
Burn from hot air, hot gases and hot objects
Burn from Chemical substances
Burn from welding machines
Poisoning from ingestion or absorption or inhalation of toxic, corrosive
substances (insulin, cyanid, arsenic and asid substances)
Poisoning from Caustic substances (Metal coating materials, thinner,
rust solvents, cleaning substances)
Electrical Shock by direct contact to 0-220V Voltage
Electrical Shock by contact to the chassis of Electrical machines
Electrical Shock By touching the the undecharged capasitors
Industrial accidents by object in the eye
Industrial accidents by object in the nose
F- In the field / department you teach , have you ever made a research about the
possible industrial accidents?
YES
NO
If you answer is YES, what is the title of the subject?
.......................................................................................................................................................
.......................
G- In the field / department you teach, has the students you gave workshop
training got any lessons related to the work safety and first aid subjects?
YES
NO
H- In the department / field you teach, during the workhops you did, from which
body parts have the students been wounded in the industrial accidents you met?
MARK
1
Head : includes skull, brain, ears, eyes, teeth and other parts of the head
NO
2
3
4
5
6
7
Neck : includes the spine, vertebra in the neck
Back : spine and vertebrae in the back
Trunk or internal organs : rib cage, shoulder blade, internal organs,
pelvis, abdomen, genitals
Upper extremities : shoulder, shoulder joint, arm, elbow, wrist, hand,
thumb and other finger
Lower extremities : hip, hip joint, leg , knee, ankle, foot and toe
Whole body or multiple sites : Several different parts of the body were
injured in the accident

Benzer belgeler