BP 182/K66 - İstanbul Ticaret Üniversitesi

Transkript

BP 182/K66 - İstanbul Ticaret Üniversitesi
10.09.2014
İstanbul Ticaret Üniversitesi Kütüphanesi
YAYIN LİSTESİ
Dmrbs No.
1 56848
2 57055
3 55298
4 56601
5 57044
6 56868
7 56932
8 56915
9 57045
10 56945
11 57331
12 57094
13 55283
14 57089
15 56847
16 57110
17 56453
18 56542
19 56489
20 56583
21 57037
22 57026
23 56424
24 55286
25 56719
26 56334
27 50467
28 56971
29 56866
30 56924
31 56854
32 57025
33 57028
34 57069
35 56930
36 56882
37 56845
38 56839
39 56903
40 56906
41 57034
42 56837
43 57009
44 56864
45 56996
46 56718
47 57058
48 56967
49 50284
50 50483
51 56723
52 56964
53 56990
54 57013
Yayın Adı
Yazar Adı
İktisat nedir? : iktisat üzerine söyleşiler
Yeni bir bakışla Baudrillard
Hakkıyla
Sevgi üstüne : bir konuya çeşitli yaklaşımlar
Yeni paradigma
Psikolojide söz ve anlam analizi : niteliksel duruş
Stres yönetimi
Çözüm odaklı kısa süreli grupla psikolojik danışma
Koçluk okulu : profesyonel koçluğun yöntemleri
Gelişim psikolojisi
Gelişim, öğrenme ve öğretim : kuramdan uygulamaya
Risâle-i kiyâset-i firâset = İlm-i firâset = Yüzler hâli
Astroloji dersleri
Pendnâme-i attâr şerhi = Kitâb-ı mâ-hazar, şerh-i alâ
Sözde dindarlık ve akıl tutulması
Trust and trustworthiness
İmanın şartları
Nasıl bir din eğitimi? Din eğitiminde peygamber modeli
Melekten ordular : İmam Ali Naki’nin hayat hikayesi
Bakara 1 (1- 10. ayet) : İman ve küfür
Cumhuriyet Türkiyesi’nde bir mesele olarak İslam 1
Bosna'dan Afganistan'a cihadın mahrem hikayesi
Kul’un yolculuğu : Mi’rac ve nefs terbiyesi
Rize’de tasavvuf kültürü : tarikatlar, tekkeler, şeyhler
La mekana yolculuk : sufilerin açık sırları
Dem-i vahdet
Osmanlı İmparatorluğu medeniyet tarihi çerçevesinde
Gelibolu 1915 : Birinci Dünya Harbi'nde Alman-Türk
Kötülüğün sıradanlığı : Adolf Eichmann Kudüs’te
Batı Trakya Türk Cumhuriyeti : 100 Yıl Anısına
Orlando Carlo Calumeno koleksiyonu’ndan kartpostallarla
1909 Adana Ermeni olayları
24 Nisan 1915'te ne oldu? Ermeni sevk ve iskanının
Exchange of populations : historiography and refugee
Kürt jeopolitiğinin Türk dış politikasına etkileri : tarihsel
Kürtler
Cumhuriyet’in Diyarbakır’da kimlik inşaası (1923-1950)
Devlet-i Aliyye : Osmanlı İmparatorluğu üzerine
Osmanlı yönetiminde Irak ve Suriye : tarihi coğrafyası
İmparatorluk ve diplomasi : Osmanlı diplomasisinin izinde
Osmanlı devleti’nde elçi kabulleri
Osmanlı - Safevi münasebetleri (1612-1639)
İttihadçı'nın sandığı
Tuna nehri akmam diyor : Plevne savunması tanıklarının
Yakın Türkiye tarihinden sayfalar : Sina Akşin’e armağan
Atatürk’ün uşağının gizli defteri
İstanbul mahallelerinde bir gezinti : anlatı
Osmanlı İstanbul’unun toplumsal tarihi
Yıldız Park und Malta Pavillon
Liderliğin efendisi Cengiz Han : en fazla ileri giden ok, en
1. Balıkesir ulusal turizm kongresi
Alternatif turizm
Turizm pazarlaması
Destinasyon yönetimi ve pazarlaması
Sayfa: 1
N. Emrah Aydınonat
Kim Toffoletti
Jean François Lyotard
José Ortega y Gasset
Sibel A. Arkonaç
Ersin Altıntaş
Timur Tiryaki
Tuncay Dilci
Nuray Senemoğlu
Mustafa Bin Bali
Barış İlhan
Mehmed Murad
Ayşe Sucu
Russell Hardin
Abdullah Said
Vehbi Karakaş
Muharrem Uçan
İsmail Kara
Yahya Konuk
Dilaver Selvi
İshak Güven Güvelioğlu
Henry Bayman
Muhammed Feth’ül-Maarif
M. Tayyib, Gökbilgin
Klaus Wolf
Hannah Arendt
Yusuf Sarınay
Yusuf Sarınay
Evangelia Balta
Ramazan Altürk
Hasan Cemal
Ercan Çağlayan
Halil İnalcık
Remzi Kılıç
Namık Sinan Turan
İbrahim Yıldırım
Özer Küpeli
Murat Bardakçı
Rupert Furneaux
Cemal Granda
Hagop Baronyan
Ebru Boyar
Çelik, Gülersoy
Nadir Devlet
Aslı Albayrak
Nazmi Kozak
Gökçe Özdemir
Sınıflama/Yer
Tarih
HB 171.5/A93
B 2430.B33974/T64
B 2430.L964/H35
B 4568.O72/T87
BD 225/Y46
BF 121/A75
BF 575.S75/A48
BF 636.7.G76/Ç69
BF 637.S4/T57
BF 713/D55
BF 713/S46
BF 795/M87
BF 1708.8.T9/İ44
BJ 1291/M44
BJ 1291/S83
BJ 1500.T78/H37
BP 42/S25
BP 43.T9/K37
BP 80.N35/U23
BP 128.17/B35
BP 173.6/K37
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2012
2014
2014
2012
2014
2002
2013
2014
2014
2014
2014
2013
2014
2013
2012
2014
1979
2014
2014
2014
2014
2012
2012
2014
2014
2014
2014
2014
2011
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
1983
2007
2004
2013
2014
2014
BP 182/K66
BP 186.36/S45
BP 188.8.T9/G88
BP 189/B39
BP 189/M84
CD 251/G65
D 568.3/W65
DD 247.E5/A74
DR 27.T8/K63
DR 435.A7/O75
DR 435.A7/S275
DR 435.A7/S2756
DR 435.G8/B35
DR 435.K87/A48
DR 435.K87/C46
DR 435.K87/Ç34
DR 439/İ53
DR 470/K55
DR 471/T87
DR 471/Y55
DR 523/K74
DR 572.5/B37
DR 573.5.P6/F87
DR 590/Y35
DR 592.K4/G73
DR 726/B67
DR 730/B69
DR 738.5.Y5/G85
DS 22.G45/D485
G 154.9/B35
G 155.A1/A43
G 155.A1/K69
G 155.A1/Ö93
10.09.2014
İstanbul Ticaret Üniversitesi Kütüphanesi
YAYIN LİSTESİ
Dmrbs No.
55 56902
56 56876
57 57014
58 56843
59 56439
60 56469
61 50101
62 57032
63 54804
64 54805
65 54806
66 54810
67 54799
68 55289
69 54453
70 57064
71 56961
72 57116
73 57115
74 57313
75 56857
76 57529
77 56962
78 55288
79 56888
80 56884
81 56963
82 56871
83 56935
84 50489
85 56938
86 57067
87 56725
88 56724
89 56946
90 57048
91 56997
92 57056
93 57098
94 56886
95 57039
96 56891
97 56898
98 56984
99 56846
100 56901
101 56890
102 56966
103 56862
104 57047
105 56869
106 57060
107 56976
108 56998
Yayın Adı
Yazar Adı
Pazarlamada yeni yaklaşımlar ve turizmde uygulamaları
Sürdürülebilir turizm : kavramlar - uygulamalar
Destinasyon yönetimi : yöntembilim bakış açısıyla
Turizm ekonomisi
Anılarda gezintiler
Su masalı : kürt coğrafyasında göl ve ırmak efsaneleri
Mevsimlik bayramlarımız
Spor ekonomisi : teori, politika ve uygulama
İstanbul 2020
İstanbul 2020
İstanbul 2020
İstanbul 2020 : applicant city : demande d’acceptation
İstanbul 2020 : applicent city
Farklı pencereler, farklı manzaralar : sosyal bilimlerde
Irak istatistikleri = Statistics of Iraq
İktisadi düşünceden yönetim düşüncesine
Dünya iktisat tarihi
Spatial econometrics : from cross-sectional data to
Using input-output analysis to measure U.S. economic
Microeconomics and behavior
İktisat bilimi ve Türkiye İktisadı'nın sıradışı ve yenilikçi
Macro economics
Makro iktisat
Makro ekonometrik modeller
Makro iktisat
Ekonomiye giriş
Küresel finansal krizden borç krizine : nedenler etkiler ve
Finansal küreselleşme ve krizler : küresel kriz, Avrupa
Yeşil iktisat : ekolojik krize karşı koymak
20 yaşında patron olmak
Örneklerle kolay ekonomi
Görünmez el : şeffaf ekonomi üzerine düşünceler
İkinci iktisat tarihi kongresi bildirileri - 1 : (Elazığ, 24-25
İkinci iktisat tarihi kongresi bildirileri - 2 : (Elazığ, 24-25
Atatürk dönemi iktisadi kalkınma
Bir ekonomizm eleştirisi : Türkiye’de kalkınma fikri
İşletmelerde stratejik yönetim : kavramlar, stratejiler,
İşletme yönetimi : temel kavramlar, yeni yaklaşımlar
Modern yönetim teknikleri
Yönetim ve organizasyon
İşletmelerde lojistik maliyetlerin hesaplanması
Çağımızın mesleği : lojistik ve tedarik zinciri yönetiminin
Lojistik tedarik zinciri yönetimi (geçmişi, değişimi,
Dış ticarette lojistik
Lojistik ilkeleri ve yönetimi
Uluslararası lojistik
Uluslararası lojistik : küresel tedarik zinciri yönetimi
İnovasyon ve inovasyon yönetimi
Pozitif liderlik : sıradışı bir performans için stratejiler
Olağanüstü liderlik : şirketlerde büyük işler başarmak
Kamu yönetiminde halkla ilişkiler : kavramlar, kurumlar,
Halkla ilişkiler ne değildir?
Halkla ilişkiler projeleri : ödüllü örnek uygulamalar
İmaj mühendisliği vizyonundan halkla ilişkiler
Sayfa: 2
Oğuz Türkay
Ozan Bahar
Nüzhet Kutluğ
Müslüm Yücel
Cem Saatçioğlu
Vasfi Haftacı
Abdullah Mesud
J. Paul Elhorst
Robert H. Frank
Zeyyat Hatiboğlu
N. Gregory Mankiw
Tufan Samet Özdurak
Kutluk Kağan Sümer
Erdal M. Ünsal
Sadi Uzunoğlu
Bilge Kağan Özdemir
Robin Hahnel
Erdem Genç
Mahfi Eğilmez
Hasan Günaydın
Metin Kopar
Levent Ünsaldı
Göksel Ataman
Ali Deran
Ruhet Genç
M. Hakan Keskin
Emine Koban
Orhan Küçük
Orhan Küçük
Douglas Long
Serkan Kılıç
Kim S. Cameron
James M. Kouzes
Ahmet Hamdi Aydın
Nilay Başok Yurdakul
Gönül Budak
Sınıflama/Yer
G 155.A1/P39
G 155.A1/S87
G 155.A1/T87
G 155.T9/B34
G 490/K88
GR 271.K85/Y83
GT 4873.5.A2/M48
GV 716/S23
GV 721.2.T9/İ88
GV 721.2.T9/İ88
GV 721.2.T9/İ88
GV 721.2.T9/İ88
GV 721.2.T9/İ883
H 62/F37
HA 4570/I73
HB 75/H34
HB 75/K83
HB 139/E44
HB 142/I58
HB 171.5/F73
HB 171.5/H38
HB 172.5/M36
HB 172.5/Ö93
HB 172.5/S86
HB 172.5/Ü57
HB 180.T9/U98
HB 3722/K87
HB 3722/Ö93
HC 79.E5/H34
HC 491.5.G46/G46
HC 492/E35
HC 492/G86
HC 492/İ385
HC 492/İ385
HC 492/K673
HC 492/Ü57
HD 30.28/İ85
HD 31/A83
HD 37.T9/M63
HD 37.T9/Y66
HD 38.5/D47
HD 38.5/G46
HD 38.5/K47
HD 38.5/K63
HD 38.5/K83
HD 38.5/K83
HD 38.5/L66
HD 45/K55
HD 57.7/C36
HD 57.7/K68
HD 59/A93
HD 59/H35
HD 59/Y87
HD 59.2/B83
Tarih
2014
2014
2014
2014
2013
2014
2005
2013
[t.y.]
[t.y.]
[t.y.]
2012
[t.y.]
2013
2012
2014
2014
2014
2000
1999
2014
2000
2014
2013
2013
2013
2014
2013
2014
2011
2014
2014
2013
2013
2013
2014
2014
2009
2014
2014
2014
2012
2012
2013
2014
2012
2012
2013
2014
2014
2013
2014
2013
2014
10.09.2014
İstanbul Ticaret Üniversitesi Kütüphanesi
YAYIN LİSTESİ
Dmrbs No.
109 56960
110 56900
111 57054
112 56849
113 56892
114 57007
115 57018
116 57008
117 57033
118 56919
119 56951
120 56910
121 57111
122 57057
123 57065
124 56874
125 57000
126 54798
127 56952
128 56913
129 57036
130 57101
131 56992
132 56881
133 56974
134 57100
135 56914
136 56949
137 56912
138 56985
139 56939
140 56983
141 57015
142 56995
143 57061
144 57291
145 57029
146 57046
147 57043
148 56909
149 57050
150 57063
151 56887
152 56956
153 56920
154 56987
155 56977
156 57532
157 56840
158 56931
159 57035
160 56856
161 56922
162 56916
Yayın Adı
Yazar Adı
İtibar yönetimi = Reputation management
Halkla ilişkiler ekseninde kurumsal sosyal sorumluluk
Eyvah : yeni kuşak geliyor : aile şirketlerinden dersler
Bizim şirket : danışmanımızdan milyon dolarlık tavsiyeler
Perakende marka değerinin ölçümü ve yapısal eşitlik
Markalar ve markalaşma
Pazarlamada markalaşma stratejileri
İkon marka kavramı üzerine tartışmalar
Tüketici temelli marka değerinin ölçümü
Marka yönetimi
Ekonomik özgürlükler ve ekonomik büyüme arasındaki
Ekonomik kalkınma
The tyranny of experts : economists, dictators, and the
Ekonomi politikası : teori ve Türkiye uygulaması
Sağlam politik ekonomi : politik ekonomi klasik liberalizm
Tarım ekonomisi
Vergi ve istihdam politikası açısından kayıt dışı ekonomi
Çalışma ekonomisi
Uluslararası Çalışma Örgütü ve sosyal adalet arayışı
Hizmet pazarlaması : kuram, uygulama ve örnekler
Bankacılık ve Sigortacılıkta Pazarlama
Demiryolları (raylı sistemler) ve intermodal lojistik için
Havayolu taşımacılığı havayolu ulaşımı ve örnek Amadeus
Dünya ekonomisi
Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
Dış ticaret : işlemler ve uygulamalar
Dış ticaret işlemleri muhasebesi
Dış ticaret işlemleri yönetimi
Dış ticarette yeni ödeme yöntemi BPO'nun kullanılması
Türkiye ekonomisinde ihracat paradoksu
Pazarlamayı anlamak : her gün karşılaştığınız sorunlara
Sürdürülebilir pazarlama
Kar amacı gütmeyen organizasyonlar için pazarlama
Pazarlama ilkeler ve yönetim
Mobil pazarlama hakkında her şey
30 days to social media success : the 30 day results
İnternette pazarlama
Dijital içerik pazarlama
Rakibini yere ser : sosyal medya çağında hikaye
Pazarlama araştırmaları
Şirket ve popüler kültür : tüketim psikolojisi ve imaj
Müşteri ilişkileri yönetimi
İletişimin akıl ve gönül penceresi : algılama yönetimi
Perakende yönetimi : indirimli gıda marketlerinde müşteri
Perakende yönetiminin temelleri
Uluslararası perakendecilik : teori, uygulama ve örnek
Franchising sistemi
Markets and economic efficiency
Elektronik ticaret
Ağ ekonomisinde yeni ticaret yolu : e-ticaret
İnsan kaynakları yönetimi
İnsan kaynakları yönetimi ve yenililk
Güvenlik sektöründe insan kaynakları yönetimi
İnsan kaynakları yönetimi
Sayfa: 3
Güzin Ilıcak Aydınalp
İlhami Fındıkçı
Sevgi Perek
Mutlu Yüksel Avcılar
Rita Clifton
Sefer Gümüş
Ercan Taşkın
Murat Toksarı
Nurhan Babür Tosun
Merter Akıncı
Tahsin Bakırtaş
William Easterly
Mahfi Eğilmez
Mark Pennington
Cennet Oğuz
Fatih Acar
M. Kemal Biçerli
Gerry
Rodgers
Sevgi Ayşe Öztürk
Aziz Öztürk
Türker Ahi
Kamil Yağcı
Rana Eşkinat
M. Serdar Atay
Yaser Gürsoy
Ferudun Kaya
Abdurrahman Özalp
Melih Özçalık
Philip Kotler
Berrin Onaran
Mine Oyman
Jeanne Hopkins
Gail Z. Martin
Mehmet Marangoz
Dilek Penpece
Gary Vaynerchuk
Cemal Yükselen
Ata Özdemirci
Don Peppers
Ali Saydam
Ulun Akturan
Kenan Aydın
Fatma Demirci Orel
Dilber Ulaş
Bruce W. Hamilton
Mehmet Akif Çakırer
Şule Özmen
Canan Çetin
Nimet Eryiğit
HD
HD
HD
HD
Sınıflama/Yer
Tarih
59.2/İ85
60/A93
62.25/F56
62.25/P47
2014
2013
2014
2014
2013
2014
2013
2014
2012
2014
2014
2014
2013
2011
2014
2014
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2013
2014
2014
2014
2014
2013
2014
2013
2010
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2011
2013
2010
2013
2005
2013
2013
2014
2014
2014
2014
HD 69.B7/A93
HD 69.B7/C55
HD 69.B7/G86
HD 69.B7/T37
HD 69.B7/T65
HD 69.B7/T67
HD 75/A35
HD 75/B35
HD 87/E27
HD 87/E35
HD 87/P46
HD 2056.7/O38
HD 2346.T9/A23
HD 4901/B53
HD 7801/R63
HD 9980.5/Ö98
HD 9987.T93/Ö98
HE 199.A2/A35
HE 9787/Y34
HF 1359/E85
HF 1379/A83
HF 1379/D578
HF 1379/G87
HF 1379/K39
HF 1379/Ö93
HF 1414.55.T9/Ö93
HF 5415/K68
HF 5415/O53
HF 5415/O96
HF 5415/P39
HF 5415.1265/H67
HF 5415.1265/M37
HF 5415.1265/M37
HF 5415.1265/P46
HF
HF
HF
HF
HF
HF
HF
HF
HF
HF
HF
HF
HF
HF
HF
HF
5415.2/Y85
5415.32/Ö93
5415.5/P47
5415.5/S29
5429/A38
5429/A93
5429/O74
5429.23/U43
5470/H36
5548.32/Ç35
5548.32/Ö96
5549/Ç48
5549/E79
5549/G88
5549/İ573
10.09.2014
İstanbul Ticaret Üniversitesi Kütüphanesi
YAYIN LİSTESİ
Dmrbs No.
163 57062
164 56893
165 56867
166 56953
167 57312
168 56929
169 57102
170 57329
171 57327
172 57068
173 56940
174 56981
175 56947
176 56986
177 57021
178 57292
179 56970
180 57113
181 56923
182 57042
183 57031
184 56959
185 56836
186 56842
187 56870
188 57097
189 56860
190 57011
191 57041
192 57293
193 56968
194 56878
195 56941
196 56889
197 54445
198 57311
199 56927
200 54446
201 56975
202 56969
203 57093
204 56865
205 55456
206 57117
207 56841
208 56573
209 56863
210 55284
211 57103
212 55697
213 55489
214 57324
215 57017
216 56926
Yayın Adı
Yazar Adı
İnsan yönetimi
İnsan kaynakları yönetiminde eğitim ve geliştirme :
Yönetimde koçluk yaklaşımı
Uluslararası / Türkiye finansal raporlama standartları
Principles of accounting
Muhasebe hilelerinin denetiminde benford yasası
Herkes için yönetim muhasebesi
Denetim
İç denetim : yönetime değer katmak
Finansal muhasebe ve tekdüzen muhasebe sistemi
Finansal tablolar analizi : SMMM staja hazırlık sınavı için
Maliyet ve yönetim muhasebesi
Banka ve finans matematiği
Reklamın görme dediği
Yaratıcı reklamcılığın temelleri
Art & copy : inside advertising's creative revolution
Finansçı olmayanlar için finans
Economic development and Islamic finance
Para banka kredi
Para politikası stratejisi
Para politikası
Konut finansmanı ve değerlendirilmesi
Finansal küreselleşme sürecinde merkez bankacılığı ve
A'dan Z'ye forex : analizler, uygulamalar, stratejiler
Dış ticaret işlemleri ve uluslararası bankacılık
Dış denkleşme sorunu : kuramlar ve politikalar
Finansal yönetimin temelleri
İşletme sermayesi yönetimi
Para & psikoloji
Handbook of behavioral finance
Finansal teknikler
Yeni sigortacılık mevzuatı ve Türk ticaret kanunu ile
Temel sigortacılık
Risk yönetimi ve sigortacılık
Enflasyon hedeflemesi stratejisi ve Türkiye üzerine bir
Sociology
İktisat sosyolojisi
Sosyal sermaye ve ekonomik kalkınma
Twitler ve sokaklar : sosyal medya ve günümüzün
Sosyal medya d/evrimi
Leonardo’nun robotu : geçmişe ve geleceğe sosyonomik
Dijital çağda halkla ilişkiler yazarlığı
İlkel asiler : 19. ve 20. yüzyıllarda toplumsal hareketin
Life as politics : how ordinary people change the Middle
Devlet ve aile ahlâkı
Çocuk sevgisi uğruna
Çocuk ve medya : önce çocuklar düşlesin diye ...
Arazi yönetimi günleri : 15-16-17 Kasım 2012, İstanbul
Sosyal sorumluluk modeli olarak gıda bankacılığı
Ulusal sorun : ulusların kendi yazgısını tayin hakkı ve
Komünist parti manifestosu
Siyaset teorisine giriş
Küresel çağda siyasal sosyoloji : devlet ve topluma giriş
Modern özerklik sistemleri : Dünya özerklik örnekleri
Sayfa: 4
Cemal Engin
Uyar,Demet
Tuba Şavlı
Belverd E. Needles
Süleyman Yükçü
Hasan Türedi
Cengiz Erdamar
Mahmut Vefa Toroslu
Necmettin Erdoğan
Beşir Topaloğlu
Mete Çamdereli
Ken Burtenshaw
Hakan Özerol
Nazım Öztürk
Frederic S. Mishkin
Osman Z. Orhan
Ebubekir Ayan
Suat Oktar
Guliyev Elşen
Celalettin Cantekin
Şiir Erkök Yılmaz
Eugene F. Brigham
Ahmet Aksoy
Tuğberk Çitilci
Ali Ceylan
Mahir Çipil
Murat Özbolat
Tahir Büyükakın
Anthony Giddens
Burcu Özcan
Paolo Gerbaudo
Tuncer Şengöz
Ferah Onat
E. J. Hobsbawm
Asef Bayat
Kınalızade Ali Çelebi
Betty Mahmudi
Mehmet Emin Okur
Rosa, Luxemburg
Karl, Marx
Atilla Yayla
Berch Berberoğlu
Thomas Benedikter
Sınıflama/Yer
Tarih
HF 5549.12/E54
HF 5549.5.T7/İ57
HF 5549.5.C53/U93
HF 5616.T9/Ş28
HF 5635/N44
HF 5657.4/M84
HF 5657.4/Y85
HF 5667/T87
HF 5668.25/İ2
HF 5681.B2/E73
HF 5681.B2/T67
HF 5686.C8/E73
HF 5693.T9/T67
HF 5813.T9/Ç36
HF 5821/B87
HF 5823/A78
HG 152/Ö94
HG 187.4/E26
HG 221/Ö98
HG 230.3/M57
HG 230.5/O74
HG 2040.5.T9/A93
HG 3256.5.A7/O38
HG 3851/E47
HG 3881/C36
HG 3882/Y55
HG 4026/B75
HG 4028.W65/A37
HG 4515.15/Ç58
HG 4515.15/H36
HG 4521/C49
HG 8051/Ç57
HG 8051/Ö93
HG 8075/R57
HJ 229/B89
HM 51/G53
HM 548/İ38
HM 708/Ö93
2014
2014
2014
2014
1999
2014
2014
2001
2014
2010
2013
2014
2013
2013
2014
2010
2013
2013
2014
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2014
2013
2014
2010
2014
2013
2014
2014
2001
1997
2013
2011
2014
2014
2014
2014
2014
2013
2010
2014
2014
2014
2014
2014
2012
2012
2014
2014
HM 742/G47
HM 742/S67
HM 1033/Ş46
HM 1221/O53
HN 15/H67
HN 656.A8/B39
HQ 663.4/A45
HQ 759/M33
HQ 767.9/Ç63
HT 178.T9/A73
HV 696.F6/O38
HX 276/L89
HX 276/M37
JA 71/Y39
JA 76/B47
JC 327/B46
10.09.2014
İstanbul Ticaret Üniversitesi Kütüphanesi
YAYIN LİSTESİ
Dmrbs No.
217 56850
218 56973
219 57099
220 55693
221 57322
222 55762
223 56899
224 57333
225 56972
226 57297
227 56907
228 55293
229 57319
230 57112
231 58352
232 57326
233 57332
234 57323
235 56954
236 55167
237 56957
238 56942
239 56925
240 56905
241 56980
242 57040
243 56958
244 56943
245 55268
246 56950
247 55264
248 57527
249 57118
250 57119
251 54440
252 56844
253 50484
254 57526
255 56855
256 56955
257 56928
258 57038
259 56880
260 57020
261 56883
262 56851
263 56873
264 57022
265 56444
266 57107
267 56937
268 57105
269 57317
270 56461
Yayın Adı
Yazar Adı
Sivil itaatsizlik : kamu vicdanına çağrı
Çokluk : İmparatorluk çağında savaş ve demokrasi
Faşizmin kitle psikolojisi
Diktatörlüğün psikolojisi
İnsan hakları : teorisi ve hukuku
Türkiye’de yerel yönetimlerde hizmet harcamalarına
Mali yerinden yönetim : teori, kavramsal açıklamalar ve
Devletler hukuku
Ortak zenginlik
The new Oxford companion to law
Uluslararası insan hakları hukukunda vicdani red ve
İslam iletişim hukuku
Roma hukuku dersleri : tarihi giriş, hukuk tarihi, genel
Münchener Kommentar zum Aktiengesetz : band 3: : §§
Münchener Kommentar zum Aktiengesetz : band 3: : §§
Türk hukuk tarihi
Türk hukuk tarihi
Hukukun temel kavramları
Hukuksal ve finansal açıdan factoring
Milletlerarası özel hukuk ve usul hukuku hakkında
Milletlerarası özel hukukta finansal kiralama (leasing)
Türkiye'de bankacılık sisteminin yasal düzenlemeleri :
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim
Sermaye şirketlerinin denetimi
Türk marka hukuku
Toplu iş hukuku
Sosyal güvenlik hukuku dersleri
Hukuk bürosu yönetimi : temel ilkeler ve uygulamalar
Ekonomik kamu yararı kavramının Türk idare
A'dan Z'ye kentsel dönüşüm : kentsel dönüşüm ile ilgili
Türk medeni hukukunda organ ve doku nakline ilişkin
Üniversitelerde yönetici el kitabı : açıklamalar - yargı
Kitle iletişim hukuku
İçel ceza hukuku : genel hükümler II
Karşılaştırmalı ceza hukuku yasaları (AY - TCK - CMK Yorumluyorum II : ceza hukuku perspektifinden güncel
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi eğitim bilimleri
Eğitimde rehberlik hizmetleri : gelişimsel yaklaşım
Bilişsel psikoloji ve öğretim
Tez nasıl yazılır
Yükseköğretimin küreselleşen aktörleri : “uluslararası
Öğretim ilke ve yöntemleri
Yetişkin eğitimlerinde oyun
Gotik mimarlık ve skolastik felsefe : ortaçağda sanat,
Sedad Eldem ile söyleşiler
Yapı – 2–3–4
Oteller : 7 ülkeden 26 mimari anlayış 26 otel
Grafik tasarımda imge
İzzet Ziya : edebiyatı tuvalle buluşturan ressam
Medya ve din
Bir propaganda silahı olarak basın : dünyada ve
İletişim araştırmalarında göstergebilim : yazınsaldan
Fundamentals of English grammar : with answer key
Uysal kız
Sayfa: 5
Hannah Arendt
Michael Hardt
Wilhelm Reich
Fathali M. Moghaddam
Mustafa Erdoğan
Recep Emre Eriçok
Enver Bozkurt
Michael Hardt
Özgür Heval Çınar
Ali Türkmen
Bülent Tahiroğlu
M. Akif Aydın
M. Akif Aydın
İsmail Kayar
Mahmut Vefa Toroslu
Berk Demirkol
Merve Acun Mekengeç
Aysel Gündoğdu
Necla Akdağ Güney
M. Kamil Mutluer
Uğur Çolak
A. Can Tuncay
A. Can Tuncay
Reşat Eraksoy
Halit Uyanık
Kiraz, Ali Güvenç
Selin Sert
İlyas Doğan
Kayıhan İçel
Kayıhan İçel
Kayıhan İçel
Ersan Şen
Binnur Yeşilyaprak
Roger Bruning H.
Rowena Murray
Mürvet Gülseven
Erwin Panofsky
Murat Soygeniş
Gavin Ambrose
Sınıflama/Yer
Tarih
JC 328.3/A74
JC 423/H37
JC 481/R45
JC 495/M64
JC 571/E73
JS 6953.A2/E75
JS 6953.A3/M35
JX 1580.A2/B69
JZ 1318/H37
K 48/N49
K 4734.C6/Ç56
KBP 144/T87
KJA 147/T34
KK 2452.51965/M86
KK 2452.51965/M86
KKX 120/A93
KKX 120/A935
KKX 120/K39
2013
2011
2014
2014
2012
2013
2014
2012
2011
2008
2014
2014
2012
2013
2013
2013
2013
2011
2014
2014
2014
2014
2014
2013
2014
2013
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2013
2014
2014
1990
2010
2014
2014
2014
2011
2014
2014
2014
2014
2014
2013
2013
2014
2014
2014
1992
2014
KKX 816.5/T67
KKX 858/D46
KKX 888.3/M45
KKX 940.A3/G86
KKX 1050/G86
KKX 1075.5/M88
KKX 1220/Ç65
KKX 1376/T86
KKX 1472/T86
KKX 1633/E73
KKX 2720/U93
KKX 3062/K57
KKX 3116/S47
KKX 3147/D64
KKX 3482/İ24
KKX 3794/İ24
KKX 3794/İ34
KKX 3794/Ş46
L 107/İ56
LB 1027.5/Y47
LB 1060/B78
LB 2369/M87
LB 2376.6.T9/Y85
LC 94.T9/Ö37
LC 5256.T9/G85
NA 440/P36
NA 1373.E44/S43
NA 2700/S69
NA 7800/O84
NC 998.4/A43
ND 873.İ99/İ99
P 94/M439
Onur Öymen
Betty Schrampfer Azar
Fyodor Dostoyevsky
P 96.P722/Ö96
P 99/İ44
PE 1128/A93
PG 3327.T9/U97
10.09.2014
İstanbul Ticaret Üniversitesi Kütüphanesi
YAYIN LİSTESİ
Dmrbs No.
271 56537
272 56904
273 57001
274 57002
275 57003
276 57004
277 57005
278 57059
279 57010
280 55260
281 56721
282 56519
283 56765
284 56764
285 56408
286 56540
287 56447
288 56411
289 56934
290 56569
291 55223
292 55279
293 55174
294 56625
295 55278
296 56242
297 56455
298 56518
299 55299
300 56528
301 56414
302 56521
303 56401
304 56827
305 55281
306 56720
307 56582
308 56264
309 56586
310 55173
311 56933
312 56777
313 56442
314 56735
315 56448
316 55282
317 56610
318 57104
319 57066
320 55739
321 56936
322 57106
323 57006
324 56918
Yayın Adı
Yazar Adı
Yeraltından notlar
Farsça : konuşma, çeviri tekniği, sözlük : Farsça-Türkçe,
Farsça öğrenim seti : çözümlü Farsça metinler : üç damla
Farsça öğrenim seti : çözümlü Farsça metinler
Farsça öğrenim seti : çözümlü Farsça metinler : binbir
Farsça öğrenim seti : çözümlü Farsça metinler : Mesnevi
Farsça öğrenim seti : çözümlü Farsça metinler : büyük
Farsça öğrenim seti : çözümlü Farsça metinler
Çözümlü Farsça metinler
Hikaye tahlilleri
Çınar gölgesi : Denizli Ege aşıklar bayramı
Güneş doğudan doğar
Gölge
Yolculuk
Gül devrimi
Kalbimde bir yara : Bozcaada
Bir kentin buruk rüzgarları
Elde var üçün biri
Kut'ül Amare Osmanlı'nın son zaferi
Sürgündeki rüzgar : toplu şiirler
Aşk’ın “sen” hali
Gönül teli
Ağlatan kahkaha
Ayşe’ye mektuplar : bir 68’liden şiirler
Damdaki yıldızlar
Hızır makamı
Eksik kırlangıç
Dünya’nın sonu (Yiğit’in günlüğü)
Kızıl atın süvarisi
Hayata dair
Parpali
Cehennem kraliçesi
Mevsimler
Düş gibi : şiirler
Nessahira
Şiirlerle Denizli
İskambil destesi
Gidenin ardından
Aşk hep yenidir
Yanılsamalar meyhanesi
Devlerin savaşı : Yıldırım Beyazid - Timurlenk
Yağmuru bekleme odası
Taksim...Taksim...
Siyah zamanlar
Sevgisiz
Unut gitsin
68’den günümüze haziran direnişinde aşk
Dizierkil ailede baba rolü : ekranın kısa tarihi - 2
Türk'ün dizi ile imtihanı : ekranın kısa tarihi -1
100 yılın 100 Türk filmi
Film çözümlemesine giriş : anlatı sinemasında teknik ve
Sinemada diyalektik kurgu : (filmin dili)
Film biçimi : film teorisi üzerine denemeler
Film duyumu
Sayfa: 6
Fyodor Mihayloviç
Mehmet Kanar
Mehmet Kanar
Mehmet Kaplan
Mustafa Çetin
Sabiha Ateş Alpat
Taha Sefa Aydın
Taha Sefa Aydın
Mahmut Avcı
Tolga Aydoğan
Hüsnü Bala
Bayan Takıntı
İsmail Bilgin
Şeref Bilsel
Cemal Şenol Can
İbrahim Çiçek
Berin Darılmaz
Mehmet Demir
Derya Deniz Dinç
Akif Doğrul
Bünyamin Durali
Gül Durusel
Hasan Erdem
S. Canay Göker
Hakan Güzeldere
Selim İleri
Ali Kılıç
Muzaffer Kılıç
Esin Kıroğlu
Şerif Kutludağ
Murathan Mungan
Serhat Öcal
Kaya Özkuş
Bekir Sıtkı Sezer
Okay Tiryakioğlu
Yusuf Uğur Uğurel
H. Hüseyin Yalvaç
Behçet Yani
Sertap Yar
Şahin Yılmaz
Atilla Yüceak
Sema Karabıyık
Sema Karabıyık
Atilla Dorsay
Michael Ryan
Cengis T. Asiltürk
Sergei Eisenstein
Sergei Eisenstein
Sınıflama/Yer
Tarih
PG 3327.T9/Z375
PK 6235/
PK 6235/F37
PK 6235/F37
PK 6235/F37
PK 6235/F37
PK 6235/F37
PK 6235/F37
PK 6235/K36
PL 240/K37
PL 247.D46/Ç48
PL 248.A4738/G86
PL 248.A9356/G65
PL 248.A9356/Y65
PL 248.A93563/G85
PL 248.A936/K35
PL 248.B3534/B57
PL 248.B39/E43
PL 248.B5545/K88
PL 248.B557/S87
PL 248.C363/A85
PL 248.C53/G66
PL 248.D375/A35
PL 248.D46576/A97
PL 248.D5633/D36
PL 248.D67/H59
PL 248.D873/E37
PL 248.D878/D86
PL 248.E7347/K59
PL 248.G654/H39
PL 248.G89/P37
PL 248.İ447/C44
PL 248.K55533/M48
PL 248.K55536/D87
PL 248.K576/N47
PL 248.K8858/A4
PL 248.M86/İ85
PL 248.Ö23/G53
PL 248.Ö958/A85
PL 248.S49/Y36
PL 248.T57/D48
PL 248.U38/Y34
PL 248.Y358/T35
PL 248.Y365/S59
PL 248.Y377/S48
PL 248.Y55639/U58
PL 248.Y8343/A86
PN 1992.8.S4/K37
PN 1992.8.S4/K37
PN 1993.5.T9/D67
2014
2011
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2013
2012
2011
[t.y]
2014
2014
2014
2014
2013
2014
2014
2014
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2013
2014
2013
2014
2014
2013
2013
2014
2007
2014
2010
2014
2014
2014
2014
2014
2013
2014
2014
2014
2014
PN 1994/R93
PN 1995/A85
PN 1995/E37
PN 1995/E374
10.09.2014
İstanbul Ticaret Üniversitesi Kütüphanesi
YAYIN LİSTESİ
Dmrbs No.
325 56944
326 50492
327 57091
328 56979
329 56572
330 55564
331 56385
332 56861
333 56570
334 55280
335 56503
336 57051
337 57052
338 56425
339 56587
340 56584
341 56464
342 57053
343 57114
344 57307
345 57016
346 57095
347 57096
348 56988
349 56917
350 57070
351 57305
352 57109
353 57299
354 57525
355 55277
356 57092
357 57049
358 57108
359 55296
360 56458
361 57090
362 56911
363 57302
364 57294
365 57300
366 57304
367 57071
368 56858
369 57298
370 56994
371 56978
372 57012
373 56853
374 56895
375 56894
376 56838
377 56859
378 57019
Yayın Adı
Yazar Adı
Gerilla filmcinin el kitabı : dijital film yapımı için temel
Chris Jones
Sevginin sonsuz dansı
Shirley Maclaine
Yeni medya ve gazetecilik
John V. Pavlik
Osmanlı modernleşmesi gazetecilik ve edebiyat
Ali Budak
Peggy Sue ve hayaletler : uçurumdaki kelebek
Serge Brussolo
Mansfield park
Jane, Austen
Unutulan kraliçe
Vanora Bennett
Amaç : sürekli iyileştirme süreci
Eliyahu M., Goldratt
Denizkızının deliliği
Jim C. Hines
Sır yumağı
Susan McBride
Gösteri peygamberi
Chuck Palahniuk
Şeytanı uyandırma
John Verdon
Gözlerini sımsıkı kapat
John Verdon
İntikamın güzel yüzü
Tracey Devlyn
Vampir günlükleri : avcılar : vol . 3 : kaderin yükselişi
L. J. Smith
Arayış
A.P. Stephens
Yaralı
H. M. Ward
Kaos
Leonard Smith
Emergence, complexity, and self-organization :
Soyut matematik
Ali Dönmez
PHP ile e-ticaretin kapıları
Ümit Tunç
Veri tabanı sistemleri
Ünal Yarımağan
Veri tabanı sistemleri
Ünal Yarımağan
Parametrik olmayan istatistiksel yöntemler
İsmet Doğan
İşletme, iktisat, yaşam bilimleri ve sosyal bilimler için
A.Mond Barnett
Analitik geometri
Salim Yüce
Genel topoloji (ders kitabı)
Şaziye Yüksel
Metric spaces of fuzzy sets : theory and applications
Phil Diamond
Comparative gene finding : models, algorithms, and
Marina Axelson-Fisk
T.C. Sağlık Bakanlığı sağlık istatistikleri yıllığı 2011
Türkiye’de kadın sağlığı politikaları forumları
Sağlık turizmi
Birey odaklı psikoterapiler
David J. Cain
Karakter analizi
Wilhelm Reich
Alzheimer hastası ile yaşamak : günlük yaşam ve
Bebek bakımı ve sağlığı
Sevda Salihoğlu Dursun
Nanogelecek : nanoteknolojinin yarını
J. Storrs Hall
Nanobilim ve nanoteknoloji
Fevzi Köksal
GPU Pro3 : advanced rendering techniques
GPU gems 2 : programming techniques for
Image processing for computer graphics and vision
Luiz Velho
Practical rendering and computation with Direct3D 11
Jason Zink
Fuar standı ve sergileme tasarımları 2010 = Fair stands &
Mühendislik ekonomisi : prensipler ve uygulamalar
Osman Okka
Mathematical problems in image processing : partial
Gilles Aubert
Temel elektronik ve robotlar
Ziya Bahtiyar
Otomatik kontrol sistemleri
Mehmet Önder Efe
Kren yollarının tasarımı
Alpay Özgen
Temel elektrik – elektronik
Hüseyin Demirel
Devre analizi 1
Mehmet Önder Efe
Meslek yüksekokulları ve fakülteler için alternatif akım
Hasan Selçuk Selek
Elektrik makineleri
A. E. Fitzgerald
Aydınlatma tasarımı ve proje uygulamaları
Adem Ünal
Tubes : internetin merkezine yolculuk
Andrew Blum
Sayfa: 7
Sınıflama/Yer
PN 1995.9.P7/J66
PN 2287.M18/A32
PN 4784.E53/P38
PN 5355.T9/B83
PQ 2662.R8565/P44
PR 4034/M3
PR 6102.E666/B56
PR 9510.9.G64/G63
PS 3558.I366/M47
PS 3563.C33363/S57
PS 3566.A4554/S87
PS 3622.E736/L48
PS 3622.E736/S58
PZ 7.D48/L33
PZ 7.S6537/V36
PZ 7.S74/W45
PZ 7.W37/D36
Q 172.5/S65
Q 175.32.E44/E44
QA 37.2/D66
QA 76.73.P224/T86
QA 76.9.D32/Y37
QA 76.9.D32/Y37
QA 278.8/D64
QA 303/B37
QA 551/Y83
QA 611/Y85
QA 611.28/D53
QH 447/A94
RA 407.5.T9/T87
RA 564.85/T87
RA 793.5/S24
RC 481/C35
RC 504/R453
RC 523/A49
RJ 61/D87
T 174.7/H35
T 174.7/K65
T 385/G68
T 385/G684
T 385/V45
T 385/Z56
T 396.5/F83
TA 177.4/O35
TA 1637/A93
TJ 211/B34
TJ 213/E34
TJ 1363/Ö94
TK 454/D46
TK 454/E34
TK 454.15.A48/S45
TK 2181/F58
TK 4161/Ü53
TK 5105.875.I57/B58
Tarih
2014
1991
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2014
2014
2014
2012
2012
2014
2014
[t.y.]
2014
2014
2010
2007
2014
2010
2010
2014
2013
2014
2002
1994
2010
2012
2014
2013
2014
2014
2014
2013
2013
2014
2012
2005
2009
2011
2010
2013
2006
2013
2014
2014
2013
2013
2013
2014
2014
2014
10.09.2014
İstanbul Ticaret Üniversitesi Kütüphanesi
YAYIN LİSTESİ
Dmrbs No.
379 56852
380 56879
381 56896
382 56877
383 57295
384 57296
385 57301
386 57024
387 56872
388 57303
389 56982
390 56948
391 56897
392 57030
393 56999
394 56875
395 56993
396 56921
397 57023
398 56965
399 56991
400 56989
401 56301
402 56908
403 56885
404 57027
Yayın Adı
Yazar Adı
Temel ve ileri düzeyde dijital elektronik
Sayısal elektronik
Meslek yüksekokulları ve fakülteler için elektronik 1
Anten teorisi : analiz ve tasarım
Introduction to pattern recognition : a MATLAB approach
Statistical learning and pattern analysis for image and
Control of color imaging systems : analysis and design
Dijital görüntü düzenleme & özel efektler : fotoğrafçılar
Sinematografi : görüntü yönetmenliği
Real-time shadows
Üretim işlemler yönetimi
Üretim yönetimine giriş
Fabrika organizasyonu ve yönetimi : üretim sistemleri,
Üretim yönetimi
Üretim yöntemleri ve imalat teknolojileri
Üretim / işlemler yönetimi : temel kavramlar
SAP PP üretim planlama modülü
Endüstri mühendisleri için imalat süreçleri
Moda tasarımında koleksiyon geliştirme
Moda tasarımında araştırma ve tasarım
Moda tasarımının temelleri
Moda illüstrasyonları : ilham ve teknik
Sizin için pişirdiler : ünlü şeflerin mutfağından sofranıza
Konaklama işletmelerinde ön büro işlemleri ve yönetimi
Konaklama işletmelerinde çağdaş kat hizmetleri yönetimi
II. ulusal okul kütüphanecileri konferansı : bilgi
Sayfa: 8
Hüseyin Demirel
M. Kaya Yazgan
Hasan Selçuk Selek
Costantine A. Balanis
Nanning Zheng
Lalit K. Mestha
Michael Freeman
Mike Goodridge
Osman Demirdöğen
İsmail Duymaz
Nezihi Özkan
Aykut Top
Hilmi Yüksel
Selçuk Aslan
Doğan Erol
Colin Renfrew
Simon Seivewright
Richard Sorger
Anna Kiper
Cüneyt Ayral
Nevzat Eraslan
Oya Aytemiz Seymen
Sınıflama/Yer
TK 7868.D5/D46
TK 7868.D5/Y39
TK 7870/S45
TK 7871.6/B35
TK 7882.P3/I58
TK 7882.P3/Z44
TK 8315/M47
TR 267/F74
TR 850/G66
TR 897.7/R43
TS 155/D46
TS 155/D89
TS 155/Ö95
TS 155/T67
TS 155/Ü74
TS 155/Y85
TS 176/A85
TS 183/E76
TT 507/R46
TT 507/S45
TT 508/S67
TT 509/K57
TX 725.T9/A97
TX 911.3.M27/E77
TX 928/S49
Z 675.S3/U48
Tarih
2012
2013
2013
2013
2010
2009
2009
2014
2014
2012
2011
2013
2014
2013
2013
2013
2013
2012
2014
2013
2013
2014
2014
2013
2014
2010

Benzer belgeler

Sıra No Masa No Başvuru No Adı Soyadı Doğum Tarihi Klavye Tarih

Sıra No Masa No Başvuru No Adı Soyadı Doğum Tarihi Klavye Tarih Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

Detaylı

Batman Üniversitesi Merkez Kütüphanesi

Batman Üniversitesi Merkez Kütüphanesi HB 72/ Ü44 Z54 HX 73/ M47 S25 HD 75/ A23 İ38 HD 75/ A23 İ38 BP 75/ S87 A45 BP 75/ S87 A45 BP 75.27/ İ53 M84 BP 75.27/ K37 H39 QA 76/ F79 B55 QA 76.15/ A48 B55 QA 76.73/ D46 P76 BP 80/ M37 T87 BL 80...

Detaylı

Liste 2 indir - Kocaeli Ticaret Odası

Liste 2 indir - Kocaeli Ticaret Odası ASKAR DENİZCİLİK ATIK KİMYA İNŞAAT NAKLİYAT MAKİNA MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED

Detaylı

Untitled

Untitled • Верх из синтетического нубука и нейлона • Промежуточная подошва из EVA • Сделан из не изнашиваемых деталей каучука, усиленная подошва EVA

Detaylı