hemşire nöbet devir teslim talimatı

Yorumlar

Transkript

hemşire nöbet devir teslim talimatı
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ
Doküman Kodu
YÖN.TL.27
HEMŞİRE NÖBET DEVİR TESLİM TALİMATI
Yayın Tarihi
10.01.2014
Revizyon Tarihi
Revizyon No
0
Sayfa Sayısı
1/1
1.0 AMAÇ: Bu talimatın amacı, hemşirelerin nöbet değişiminde servisin ve hastaların güvenli ve
eksiksiz bir şekilde teslimi için yöntemleri belirlemektir.
2.0 KAPSAM: Bu talimat, nöbet değişimlerinde servis ve hasta teslimi hakkında yöntemleri
kapsamaktadır.
3.0 SORUMLULAR: Tüm Hemşireler.
4.0 FAALİYET AKIŞI:
4.1.Hemşire Nöbet Değişimi
4.1.1. Nöbetçi Hemşire belirtilen saatten en az 15 dakika önce çalışacağı birimde hazır
(ünüformalı)bulunmalıdır.
4.1.2. Nöbeti teslim alacak hemşire gelmeden çalışmakta olan hemşire servisi terk edemez.
4.1.3. Nöbet değişiminde görevi devir alan hemşireye hasta odaları teker teker dolaştırılarak hasta
ile tanıştırılması ve hasta hakkında gerekli bilgilerin verilmesiyle hastaların ve servisin teslimi
yapılır.(önce hasta başında sonra hemşire bankosunda)
4.1.4. Hasta teslimi kayıtlar üzerinden gerçekleştirilir.
 Hemşire hastaya ait hasta dosyası üzerinden hasta ile ilgili tüm bilgiler yeni gelen hemşireye
aktarılır.
 Hasta dosyası üzerinden hasta tesliminden sonra gelen hemşire hastaları tekrar dolaşır.
 Varsa hastanın serum, dren, sonda, yara takiplerini görür ve kontrol eder.
4.1.5. Servisin tesliminde, serviste bulunan ilaç, demirbaş alet, araç gereç ve malzemeler hemşire
odasında teslim edilir.
4.1.6. Nöbet sırasında gelişen her türlü sorun / olaylar hakkında bilgi verilir. Gerektiğinde yazılı ve
imzalı rapor tutulur.Her türlü sorun ve olaylar Nöbet devir teslim defterine kayıt edilir.
4.1.7.Nöbet devir teslim defteri doldurulur,imza atılır.
4.1.8. Acil durumlar (hastalık ve ölüm) dışında gecikme ve işe gelmeme durumunda en az 8 saat
önceden hemşire nöbet değişim dilekçesi hazırlanarak Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürüne sunar.
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürünün onayından sonra nöbet değişim gerçekleşir.
5.0 İLGİLİ DÖKÜMANLAR
KLN.FR.03 Hemşire Nöbet Teslim Defteri