Reliability Assessment - International Power Electric Technology Co.

Transkript

Reliability Assessment - International Power Electric Technology Co.
Power Engineering Software and Solutions
Distribution Systems Analysis
Tahmini ve Geçmişe Dayalı Güvenilirlik Değerlendirmesi
CYME ın tahmini ve geçmişe dayalı güvenilirlik değerlendirmesi modülü müşteri
bazlı endeksin yanısıra tüm sistem ve ona ilişkili korumalı bölgelerin güvenilirlik
endeksini de hesaplar. Tahmini model geçmiş verilere dayalı olarak kalibre
edilebilir. Bu modül CYME ile tamamen bütünleştirilmiştir ve dağıtım sistemi
analizi için yüksek derecede esneklik sağlar.
Program Özellikleri
Bu CYME eklenti modülü elektrik dağıtım ağlarının güvenirlik
değerlendirmesinde dağıtım mühendislerine yardım etmek için
tasarlanmıştır. Bu program tüm sistem ve MAIFI, SAIFI, SAIDI,
CAIDI, ASAI, ENS (Enerji sağlanamadı), AENS ile LEI gibi bunlara
karşılık gelen koruma bölgesi için bir takım güvenilirlik endeksi
hesaplar. Ayrıca her bir müşteri için olan kesinti frekansı, suresi,
vb müşteri bazlı endeksi hesaplar. Bu modül geçmiş verilere dayalı
olarak tahmini modellemeyi kalibre edebilir. Bu işlevsellik havai hat
ve yeraltı kablolarının hata oranı ve tamir süresini ayarlayarak
geçmiş endekslerle birlikte simüle edilmiş modeli eşlemek için çok
kullanışlıdır.
Bununla beraber aynı zamanda tüm geçmiş geçmişteki hata
verilerinin kesinti sayısına, sebebine, hata türüne vb ne dayalı
diyagram ve renk kodlarını görüntüleyebilirsiniz.
Sistem Verisi Güvenilirliği
Ekipman verisine ek olarak CYME (güç,empedans) da
modellenmiş farklı bileşenler için olan çıkış verisi aşağıdaki
gibi belirlenmelidir:
• Hata oranı (sürekli ve anlık)
• Onarım süresi
• Anahtarlama / izolasyon süresi
• Takılma olasılığı(koruma ve anahtarlama cihazlarında)
Çıkış verileri geçmiş verileri kullanarak hesaplanabilir ve
kalibre edilebilir(düzeltilebilir) ve ayrıca özel bölgelerdeki hata
oranını ve tamir süresinı etkileyebilecek olan çevresel
faktörleri tanımlama yoluyla (örneğin ağaç budama
kampanyasının) etkisi çeşitli yollarla yansıtılarak grafik olarak
değiştirilebilir.
www.cyme.com | www.cooperpowereas.com | www.Ipet-co.com
Cooper Power Systems, CYME and all CYME module names are valuable trademarks of Cooper Industries in the U.S. and
other countries. You are not permitted to use the Cooper Trademarks without the prior written consent of Cooper Industries.
©2009 Cooper Industries. All Rights Reserved.
Predictive and Historical
Reliability Assessment
Gerçeklik Endeksinin Hesaplanması
Program tekrar kapanış şeması (sigorta
tasarrufu ve sigorta değişimi) ve tekrar
kapama ayarları(tek faz hatası, üç faz
hatası, bireysel fazın devre dışı kalması, tüm
fazların kilitlenmesi-kapanması, vb)
değerlendirmelerini dikkate alıp farklı sistem
ve yük noktası endeksini geçmiş verileri
yada kullanıcı tanımlı hata verilerini
kullanarak hesaplayabilir.
Yeniden yapılandırma ön-koşullu yük akışını
kullanarak etkinleştirilebilir.
Bazı anahtarlama araçlarının otomasyonu
yeniden yapılandırma süresine etki
edecektir.
Endeksler otomatik olarak fider seviyesinde,
bölge seviyesinde (korumalı bölge
başlangıcı) ve müşteri seviyesinde
hesaplanır.
Tek hat ağ diyagramında referans olarak
hesaplanan herhangi bir endekse dayalı
olarak renk kodlaması yapılabilir.
Kesinti sayısının yada önceden tanımlanan
standartları aşan kesintisi süresinin olduğu
alanlara görsel kimlik sağlar.
Ayrıca iki çalışmanın ve raporun arasındaki
grafiksel farkları karşılaştırmak için bir modu
bulunmaktadır. Bu kullanıcıya temel durumla
karşılaştırma olarak ekipman,ağaç budama
etkisi vb. nin kurulumu veya yer
değiştirmesine dayalı gelişmeleri
güvenilirlilikle değerlendirmeyi sağlar.
Assess the reliability of electric distribution networks
Ya…ise Senaryoları
Bu modül çeşitli dağıtım sistemi
biçimlendirmeleri (“ya…ise” senaryosu) için
yüksek seviyeli esneklik sağlar.
Ağ değişikliklerinin etkileri güvenilirlik
endeksindeki gelişmeleri ölçmek için analiz
edilebilir. Raporlar özelleştirilebilir tablo
raporları gibi renklendirme ile güvenilirlik
endekslerini gösteren çok sayıda grafiksel
rapor içerir. Güvenilirlilik değerlendirmesi
son yıllarda program planlamacıları için
önem kazanmıştır. Gelişmiş servis
güvenilirliliği hükümet düzenlemesiyle yada
piyasa rekabetiyle güdülenebilir, fakat cazip
fiyatlarda hizmet sağlamak kamu hizmet
şirketinin de müşterinin de çıkarınadır.
CYME International ( part of Cooper Power Systems)
1485 Roberval, Suite 104
www.cyme.com | www.cooperpowereas.com | www.ipet-co.com
St-Bruno, QC Canada J3V 3P8
[email protected]
P: 450.461.3655
F: 450.461.0966
[email protected]
P: 800.361.3627 (Canada and USA)
B1100-09067 • August 2009