Eti Makine - Boğaziçi Yazılım

Transkript

Eti Makine - Boğaziçi Yazılım
Eti Makine
CAD ve PDM ortamının muhteşem uyumu zamandan ve maliyetten tasarruf
etmenizi sağlar.
Ürün
Türkiye’nin ilk tünel fırınını imal eden ve
1962 yılından bu yana hizmet veren
NX CAD, CAE, Teamcenter
1967 yılında Türkiye’de ilk kez otomatik
firma, uzun yıllar teknik ressamlığı elle
İş zorlukları
üretim hattını hayata geçiren Eskişehir
yürüttükten sonra, mevcut tasarımlarını
AR-GE çalışmalarında verimliliği
merkezli Eti Makine, gıda sektörüne
bilgisayar çizimlerine geçirmeye karar
arttırma ve ürün geliştirme sürecini
makine ve ekipman sağlayan bir üretici
vermiş. 17 yıldır makine tasarımlarında
hızlandırma
firma. Aynı zamanda 3 bin kişilik kadro-
NX’i, 2007’den bu yana da Teamcenter’ı
Mühendislik değişiklik yönetimi süreçlerini
suyla sektörde büyük bir iş hacmi yarata-
kullanan Eti Makine, daha hızlı üretim
geliştirme
bilen, son teknolojiyi Türkiye’ye getirerek
yapmak, hataları en aza indirgemek ve
Üretim hatalarını azaltma
kendi
olabilmeyi
gelişen teknolojiye ayak uydurarak bilgi-
Üretim hızını arttırma
başaran, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
sayarlı üretime geçmek için CAD ve analiz
Esnek hatlar tasarlama
Bakanlığı destekli bir AR-GE merkezi.
programı arayışlarına başlamış.
sektöründe
marka
Proje dokümantasyonunu daha iyi
yönetme
www.bogaziciyazilim.com
Başarı Anahtarı
Esneklik ve entegrasyon kabiliyeti
CAD ve PDM ortamının birbirine
mükemmel uyumu
Tek bir arayüzle sayısız analiz
Felaket kurtarma, kesintisiz çalışma
ve dokümantasyon yönetimindeki başarısı
Yüksek performanslı 3D modelleme tekniği
Karmaşık yapıyı yönetmedeki beceri
Sonuçlar
Yedekleme gerekliliğinin ortadan kalması
ve veri güvenliliğinin kolayca sağlanması
Dokümantasyon yönetiminin kolaylaşması
ve zaman tasarrufu
Özel proseslerin geliştirilmesi ve hatasız
ürünlerin tasarlanıp üretilmesi
Tasarım ve mühendislik değişiklik yönetimi
sürecinde hızlanmalar
AR-GE ve tasarım sürecinde çok önemli
gelişmeler.
Tasarım değişikliklerinin dakikalar içinde
yapılması
Mühendislik hatalarının yok denilecek
oranlara inmesi
Vizyonun gelişmesi
Değişiklik kontrollerinin sıkı yönetimi
ve kontrolü
Piyasa araştırması sürecinde Boğaziçi
Önce basit iş akışlarından başladık ve
Yazılım’ın da verdiği teknik destek nede-
onay süreçlerini hayata geçirerek dijital
niyle, önce mühendislik anlamında son
ortama taşıdık. Veri güvenliğini de sağ-
derece esnek, dönemin en iyi yazılımı
ladıktan sonra her şey çorap söküğü gibi
olan NX'i, daha sonra da Teamcenter® ‘ı
geldi zaten" diyor.
satın almaya karar vermiş.
Kullanım kolaylığı ve entegrasyon
kabiliyeti
NX CAE kullanımıyla tasarım ve
üretimde zamandan tasarruf
Eti Makine için tasarım ve üretim süreç-
Eti Makine tasarım ekibinin büyümesiyle
lerinde zamandan tasarruf edebilmek
birlikte entegrasyon sorunu yaşamaya
son derece önemli. NX CAE çözümleri
başlıyor.
parçaları
sayesinde zamanı çok daha iyi değerlen-
tekrar tekrar tasarlaması ve özellikle
direbilen ve zamana bağlı analiz kabiliye-
hazır parçalarda birbirinden faydalana-
tini edinen mühendisler, aynı sürede çok
maması ciddi zaman kayıplarına yol
daha fazla tasarım ortaya çıkarabiliyor ve
açıyor. Yaşadıkları bu zaman kaybını
iş verimliliğini en üst seviyede tutabili-
düşününce PDM sistemine ihtiyaç doğ-
yorlar. Daha önce çalışanların gözünden
duğunu anlıyorlar. Firmanın Teamcenter
kaçma olasılığı yüksek olan ayrıntılar, NX
ile tanışması bu şekilde başlıyor. Öncele-
CAE araçları ile daha belirgin hale geli-
ri sadece PDM olarak kullandıkları Team-
yor.
Her
tasarımcının
center’ın daha sonra PLM fonksiyonunu
devreye alıyorlar.
"NX’i
Demirel, "Önceden 10 kişilik ekibimizle
kullandığınızda,
aynı işleri yapmamıza rağmen birbiri-
olduğundan emin olabiliyorsunuz" diyen
mizden haberimiz olmuyordu. Özellikle
Eti Makina Mekanik Tasarım Proje Lideri
hazır parçalarda ciddi sıkıntılar yaşıyor-
Serdar Murat Demirel, sözlerini şöyle
duk. Bu nedenle Teamcenter' ın PDM
sürdürüyor: "Bu ürünler sayesinde, tek
fonksiyonlarının avantajlarından fayda-
bir arayüz ile hiçbir şeye dokunmadan
lanma yönünde karar aldık ve ilk kez Eti
analiz yapabiliyor ve bu analizleri tek bir
Makine bünyesinde hazır parça kütüp-
yerde
hanesi
Cıvatasından,
hataları da yok denecek kadar az çıkıyor.
redüktörlü motoruna kadar geniş bir
Yazılımların felaket kurtarma, kesintisiz
oluşturabildik.
yelpazede seçenek sunmaya başladık.
Teamcenter
üzerinden
verilerin
saklayabiliyoruz.
güncel
Mühendislik
çalışma ve dokümantasyon yönetimi
konusundaki avantajları da, bizi zaman
içinde teknik masalardan 3D sistemlere
taşıdı; hesap yapma yollarımızı çoğalttı
ve
yedekleme
gerekliliğini
ortadan
kaldırdı.
www.bogaziciyazilim.com
"NX’i Teamcenter üzerinden kullandığınızda, verilerin güncel olduğundan emin olabiliyorsunuz. Verileri ve belgeleri, çalışanlarımızın sabit disklerine emanet etmeden PDM'e
koyabiliyoruz. Fotoğraf çekmek yerine, ihtiyaç duyduğumuz görüntüleri tasarım üzerinden kolaylıkla alabiliyoruz. Tüm verilerimizi bir arada sakladığımız ve belgeler halinde
koruyabildiğimiz çok güzel bir ortama sahibiz."
Serdar Murat Demirel
Eti Makina Mekanik Tasarım Proje Lideri
Başka bir tercih nedenimiz, NX’ in
Üretim-Planlama departmanı doğrudan Teamcenter üzerinden veri
mühendislik araçlarının kendisi ile
alabiliyor ve bu sayede süreçlerini daha hızlı ilerletebiliyor. Firma yakın
entegre ve sorunsuz çalışıyor olması.
gelecekte ise ERP sistemi ile entegrasyonun söz konusu olduğundan
Her şey birbirine bağlı ve herşey bir
bahsediyor.
arada. Genelde tasarım grubu olarak,
gelen
mühendislik
problemlerinin
çözümlerini Motion, Advance Simulation ve Response Simulaton gibi CAE
araçları ile gerçekleştiriyoruz. Ürünlerin belli profillerdeki kaymaları, tut-koy
işlemleri gibi adımlarda geçen süreler,
ürünlerin dinamik analizleri gibi çözümlemeleri de yapabiliyoruz."
PLM – Firma vizyonuna yeni bakış
açısı
Teamcenter üzerinden CAD verilerinin
transferi ve tekrar kullanımı firmaya
zaman tasarrufu ve verimlilik kazandırıyor. Eti Makine, Teamcenter’ı sadece
kendi
ekip
içerisinde
kullanmakla
kalmıyor, diğer departmanlarda da
Teamcenter yeteneklerinden faydalanıyor. Üretim–Planlama Departmanı
ile kolay veri paylaşımı ile birlikte üretim hızının çok önemli ölçülerde arttığını belirtiyorlar.
" Siemens PLM Software ürünlerinin bize sağladığı en büyük avantajlardan biri, dokümantasyon yönetimini iyileştirmesi. Bugün almak
istediğimiz herhangi bir kalite belgesinde, yaptığımız iş kadar dokümantasyona ihtiyacımız var. Kullanım kılavuzundan tutun da yaptığımız mühendislik hesaplarına kadar hepsinin belgelenmesi gerekiyor.
Bu dokümanları PDM tarafında kolaylıkla saklayıp bir arada bulundurabiliyoruz. Bu bizim için çok ciddi bir avantaj. "
Serdar Murat Demirel
Eti Makina Mekanik Tasarım Proje Lideri
© 2013 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. Siemens and the Siemens logo are registered trademarks of Siemens AG. D-Cubed, Femap, Geolus, GO
PLM, I-deas, Insight, JT, NX, Parasolid, Solid Edge, Teamcenter, Tecnomatix and Velocity Series are trademarks or registered trademarks of Siemens Product Lifecycle
Management Software Inc. or its subsidiaries in the United States and in other countries. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation. All other logos,
trademarks, registered trademarks or service marks used herein are the property of their respective holders.
www.bogaziciyazilim.com

Benzer belgeler

Vitrin gibi fabrika Dijitale dönüşenler öncü olacak - e

Vitrin gibi fabrika Dijitale dönüşenler öncü olacak - e de olduğu modern araştırmalar alanlarında dünya klasmanında şirketlerden oluşturulmuş bir “rüya takım” kurdu. Teamcenter yardımlaşma platformuna ve onun veri omurgasına sahip Siemens’in PLM yazılım...

Detaylı