Asgari Geçim İndirimi Tablosu

Transkript

Asgari Geçim İndirimi Tablosu
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TABLOSU - 2016
Asgari Ücret
:
Asgari Ücret Gelir Vergisi
:
209,99
Yıllık Brüt Asgari Ücret
:
19.764,00
1.647,00
Ücretlinin Medeni Durumu
Oran
(1)
Yıllık İndirim
Tutarı (4)
Aylık İndirim
Tutarı (5)
( Yıllık Brüt Asgari Ücret x
A.G.İ. Oranı )
( 3 x % 15 )
( 4 / 12)
İndirim Matrahı
(2)
(3)
50,00
9.882,00
1.482,30
123,53
Evli + Eşi Çalışmayan
60,00
11.858,40
1.778,76
148,23
Evli + Eşi Çalışmayan + 1 Çocuklu
67,50
13.340,70
2.001,11
166,76
Evli + Eşi Çalışmayan + 2 Çocuklu
75,00
14.823,00
2.223,45
185,29
Evli + Eşi Çalışmayan + 3 Çocuklu
85,00
16.799,40
2.519,91
209,99
Evli + Eşi Çalışmayan + 4 Çocuklu
90,00
17.787,60
2.668,14
209,99
Evli + Eşi Çalışmayan + 5 Çocuklu
95,00
18.775,80
2.816,37
209,99
Evli + Eşi Çalışan
50,00
9.882,00
1.482,30
123,53
57,50
11.364,30
1.704,65
142,05
65,00
12.846,60
1.926,99
160,58
75,00
14.823,00
2.223,45
185,29
80,00
15.811,20
2.371,68
197,64
85,00
16.799,40
2.519,91
209,99
Evli (Eşi Çalışan) + 3 Çocuklu
Evli (Eşi Çalışan) + 4 Çocuklu
Evli (Eşi Çalışan) + 5 Çocuklu
M
SM
M
Evli (Eşi Çalışan) + 2 Çocuklu
A
Evli (Eşi Çalışan) + 1 Çocuklu
O
Bekar
* Asgari ücretin 2016 yılı ilk 6 aylık dönemi için geçerli olan tutarı esas alınarak hesaplanan Gelir Vergisi tutarı 209,99
TL olduğundan çalışanlar için Asgari Geçim İndirimi tutarı aylık 209,99 TL’yi aşamayacaktır.
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TABLOSU - 2015
(01.05.2015 tarihinden geçerli olmak üzere)
Asgari Ücret
:
1.201,50
Asgari Ücret Gelir Vergisi
:
153,19
Yıllık Brüt Asgari Ücret
:
14.418,00
Ücretlinin Medeni Durumu
Oran
(1)
Yıllık İndirim
Tutarı (4)
Aylık İndirim
Tutarı (5)
( Yıllık Brüt Asgari Ücret x
A.G.İ. Oranı )
( 3 x % 15 )
( 4 / 12)
İndirim Matrahı
(2)
(3)
% 50
7.209,00
1.081,35
90,11
Evli + Eşi Çalışmayan
% 60
8.650,80
1.297,62
108,14
Evli + Eşi Çalışmayan + 1 Çocuklu
% 67,5
9.732,15
1.459,82
121,65
Evli + Eşi Çalışmayan + 2 Çocuklu
% 75
10.813,50
1.622,03
135,17
Evli + Eşi Çalışmayan + 3 Çocuklu
% 85
12.255,30
1.838,30
153,19
Evli + Eşi Çalışmayan + 4 Çocuklu
% 90
12.976,20
1.946,43
153,19
Evli + Eşi Çalışmayan + 5 Çocuklu
% 95
13.697,10
2.054,57
153,19
% 50
7.209,00
1.081,35
90,11
% 57,5
8.290,35
1.243,55
103,63
% 65
9.371,70
1.405,76
117,15
% 75
10.813,50
1.622,03
135,17
% 80
11.534,40
1.730,16
144,18
% 85
12.255,30
1.838,30
153,19
Evli (Eşi Çalışan) + 2 Çocuklu
Evli (Eşi Çalışan) + 3 Çocuklu
Evli (Eşi Çalışan) + 4 Çocuklu
Evli (Eşi Çalışan) + 5 Çocuklu
M
SM
M
Evli (Eşi Çalışan) + 1 Çocuklu
A
Evli + Eşi Çalışan
O
Bekar
* Asgari ücretin 2015 yılı ilk 6 aylık dönemi için geçerli olan tutarı esas alınarak hesaplanan Gelir Vergisi tutarı 153,19
TL olduğundan çalışanlar için Asgari Geçim İndirimi tutarı aylık 153,19 TL’yi aşamayacaktır.
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TABLOSU - 2015
(01.01.2015 – 30.04.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere)
Asgari Ücret
:
1.201,50
Asgari Ücret Gelir Vergisi
:
153,19
Yıllık Brüt Asgari Ücret
:
14.418,00
Ücretlinin Medeni Durumu
Oran
(1)
Yıllık İndirim
Tutarı (4)
Aylık İndirim
Tutarı (5)
( Yıllık Brüt Asgari Ücret x
A.G.İ. Oranı )
( 3 x % 15 )
( 4 / 12)
İndirim Matrahı
(2)
(3)
% 50
7.209,00
1.081,35
90,11
Evli + Eşi Çalışmayan
% 60
8.650,80
1.297,62
108,14
Evli + Eşi Çalışmayan + 1 Çocuklu
% 67,5
9.732,15
1.459,82
121,65
Evli + Eşi Çalışmayan + 2 Çocuklu
% 75
10.813,50
1.622,03
135,17
Evli + Eşi Çalışmayan + 3 Çocuklu
% 80
11.534,40
1.730,16
144,18
Evli + Eşi Çalışmayan + 4 Çocuklu
% 85
12.255,30
1.838,30
153,19
Evli + Eşi Çalışmayan + 5 Çocuklu
% 90
12.976,20
1.946,43
153,19
Evli + Eşi Çalışan
% 50
7.209,00
1.081,35
90,11
Evli (Eşi Çalışan) + 1 Çocuklu
% 57,5
8.290,35
1.243,55
103,63
% 65
9.371,70
1.405,76
117,15
% 70
10.092,60
1.513,89
126,16
% 75
10.813,50
1.622,03
135,17
% 80
11.534,40
1.730,16
144,18
Evli (Eşi Çalışan) + 4 Çocuklu
Evli (Eşi Çalışan) + 5 Çocuklu
M
SM
M
Evli (Eşi Çalışan) + 3 Çocuklu
A
Evli (Eşi Çalışan) + 2 Çocuklu
O
Bekar
* Asgari ücretin 2015 yılı ilk 6 aylık dönemi için geçerli olan tutarı esas alınarak hesaplanan Gelir Vergisi tutarı 153,19
TL olduğundan çalışanlar için Asgari Geçim İndirimi tutarı aylık 153,19 TL’yi aşamayacaktır.
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TABLOSU - 2014
Asgari Ücret
:
1.071,00
Asgari Ücret Gelir Vergisi
:
136,55
Yıllık Brüt Asgari Ücret
:
12.852,00
Ücretlinin Medeni Durumu
Oran
(1)
İndirim Matrahı
(2)
(3)
( Yıllık Brüt Asgari Ücret x
A.G.İ. Oranı )
Yıllık İndirim
Tutarı (4)
Aylık İndirim
Tutarı (5)
( 3 x % 15 )
( 4 / 12)
% 50
6.426,00
963,90
80,33
Evli + Eşi Çalışmayan
% 60
7.711,20
1.156,68
96,39
Evli + Eşi Çalışmayan + 1 Çocuklu
% 67,5
8.675,10
1.301,27
108,44
Evli + Eşi Çalışmayan + 2 Çocuklu
% 75
9.639,00
1.445,85
120,49
Evli + Eşi Çalışmayan + 3 Çocuklu
% 80
10.281,60
1.542,24
128,52
Evli + Eşi Çalışmayan + 4 Çocuklu
% 85
10.924,20
1.638,63
136,55
Evli + Eşi Çalışmayan + 5 Çocuklu
% 90
11.566,80
1.735,02
136,55
Evli + Eşi Çalışan
% 50
6.426,00
963,90
80,33
Evli (Eşi Çalışan) + 1 Çocuklu
% 57,5
7.389,90
1.108,49
92,37
Evli (Eşi Çalışan) + 2 Çocuklu
% 65
8.353,80
1.253,07
104,42
Evli (Eşi Çalışan) + 5 Çocuklu
M
SM
M
Evli (Eşi Çalışan) + 4 Çocuklu
% 70
A
Evli (Eşi Çalışan) + 3 Çocuklu
O
Bekar
8.996,40
1.349,46
112,46
% 75
9.639,00
1.445,85
120,49
% 80
10.281,60
1.542,24
128,52
* Asgari ücretin 2014 yılı ilk 6 aylık dönemi için geçerli olan tutarı esas alınarak hesaplanan Gelir Vergisi tutarı 136,55
TL olduğundan çalışanlar için Asgari Geçim İndirimi tutarı aylık 136,55 TL’yi aşamayacaktır.
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TABLOSU - 2013
Asgari Ücret
:
978,60
Asgari Ücret Gelir Vergisi
:
124,77
Yıllık Brüt Asgari Ücret
:
11.743,20
Ücretlinin Medeni Durumu
Oran
(1)
İndirim Matrahı
(2)
(3)
( Yıllık Brüt Asgari Ücret x
A.G.İ. Oranı )
Yıllık İndirim
Tutarı (4)
Aylık İndirim
Tutarı (5)
( 3 x % 15 )
( 4 / 12)
% 50
5.871,60
880,74
73,40
Evli + Eşi Çalışmayan
% 60
7.045,92
1.056,89
88,07
Evli + Eşi Çalışmayan + 1 Çocuklu
% 67,5
7.926,66
1.189,00
99,08
Evli + Eşi Çalışmayan + 2 Çocuklu
% 75
8.807,40
1.321,11
110,09
Evli + Eşi Çalışmayan + 3 Çocuklu
% 80
9.394,56
1.409,18
117,43
Evli + Eşi Çalışmayan + 4 Çocuklu
% 85
9.981,72
1.497,26
124,77
Evli + Eşi Çalışmayan + 5 Çocuklu
% 90
10.568,88
1.585,33
* 124,77
Evli + Eşi Çalışan
% 50
5.871,60
880,74
73,40
Evli (Eşi Çalışan) + 1 Çocuklu
% 57,5
6.752,34
1.012,85
84,40
Evli (Eşi Çalışan) + 2 Çocuklu
% 65
7.633,08
1.144,96
95,41
Evli (Eşi Çalışan) + 3 Çocuklu
% 70
8.220,24
1.233,04
102,75
% 75
8.807,40
1.321,11
110,09
% 80
9.394,56
1.409,18
117,43
Evli (Eşi Çalışan) + 5 Çocuklu
M
SM
M
Evli (Eşi Çalışan) + 4 Çocuklu
O
Bekar
A
* Asgari ücretin 2013 yılı ilk 6 aylık dönemi için geçerli olan tutarı esas alınarak hesaplanan Gelir Vergisi tutarı 124,77
TL olduğundan çalışanlar için Asgari Geçim İndirimi tutarı aylık 124,77 TL’yi aşamayacaktır.
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TABLOSU - 2012
Asgari Ücret
:
886,50
Asgari Ücret Gelir Vergisi
:
113,03
Yıllık Brüt Asgari Ücret
:
10.638,00
Ücretlinin Medeni Durumu
Oran
(1)
İndirim Matrahı
(2)
(3)
( Yıllık Brüt Asgari Ücret x
A.G.İ. Oranı )
% 50
5.319,00
Evli + Eşi Çalışmayan
% 60
Evli + Eşi Çalışmayan + 1 Çocuklu
% 67,5
Evli + Eşi Çalışmayan + 2 Çocuklu
Aylık İndirim
Tutarı (5)
( 3 x % 15 )
( 4 / 12)
797,85
66,49
6.382,80
957,42
79,79
7.180,65
1.077,10
89,76
% 75
7.978,50
1.196,78
99,73
Evli + Eşi Çalışmayan + 3 Çocuklu
% 80
8.510,40
1.276,56
106,38
Evli + Eşi Çalışmayan + 4 Çocuklu
% 85
9.042,30
1.356,35
113,03
Evli + Eşi Çalışmayan + 5 Çocuklu
% 90
9.574,20
1.436,13
* 113,03
Evli + Eşi Çalışan
% 50
5.319,00
797,85
66,49
Evli (Eşi Çalışan) + 1 Çocuklu
% 57,5
6.116,85
917,53
76,46
Evli (Eşi Çalışan) + 2 Çocuklu
% 65
6.914,70
1.037,21
86,43
Evli (Eşi Çalışan) + 3 Çocuklu
% 70
7.446,60
1.116,99
93,08
% 75
7.978,50
1.196,78
99,73
% 80
8.510,40
1.276,56
106,38
Evli (Eşi Çalışan) + 5 Çocuklu
M
SM
M
Evli (Eşi Çalışan) + 4 Çocuklu
O
Bekar
Yıllık İndirim
Tutarı (4)
A
* Asgari ücretin 2012 yılı ilk 6 aylık dönemi için geçerli olan tutarı esas alınarak hesaplanan Gelir Vergisi tutarı 113,03
TL olduğundan çalışanlar için Asgari Geçim İndirimi tutarı aylık 113,03 TL’yi aşamayacaktır.
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TABLOSU - 2011
Asgari Ücret
:
796,50
Asgari Ücret Gelir Vergisi
:
101,55
Yıllık Brüt Asgari Ücret
:
9.558,00
Ücretlinin Medeni Durumu
Oran
(1)
İndirim Matrahı
(2)
(3)
( Yıllık Brüt Asgari Ücret x
A.G.İ. Oranı )
Yıllık İndirim
Tutarı (4)
Aylık İndirim
Tutarı (5)
( 3 x % 15 )
( 4 / 12)
% 50
4.779,00
716,85
59,74
Evli + Eşi Çalışmayan
% 60
5.734,80
860,22
71,69
Evli + Eşi Çalışmayan + 1 Çocuklu
% 67,5
6.451,65
967,75
80,65
Evli + Eşi Çalışmayan + 2 Çocuklu
% 75
7.168,50
1.075,28
89,61
Evli + Eşi Çalışmayan + 3 Çocuklu
% 80
7.646,40
1.146,96
95,58
Evli + Eşi Çalışmayan + 4 Çocuklu
% 85
8.124,30
1.218,65
101,55
Evli + Eşi Çalışmayan + 5 Çocuklu
% 90
8.602,20
1.290,33
* 101,55
Evli + Eşi Çalışan
% 50
4.779,00
716,85
59,74
Evli (Eşi Çalışan) + 1 Çocuklu
% 57,5
5.495,85
824,38
68,70
Evli (Eşi Çalışan) + 2 Çocuklu
% 65
6.212,70
931,91
77,66
Evli (Eşi Çalışan) + 3 Çocuklu
% 70
6.690,60
1.003,59
83,63
Evli (Eşi Çalışan) + 4 Çocuklu
% 75
7.168,50
1.075,28
89,61
Evli (Eşi Çalışan) + 5 Çocuklu
% 80
7.646,40
1.146,96
95,58
SM
M
M
O
Bekar
A
* Asgari ücretin 2011 yılı ilk 6 aylık dönemi için geçerli olan tutarı esas alınarak hesaplanan Gelir Vergisi tutarı 101,55
TL olduğundan çalışanlar için Asgari Geçim İndirimi tutarı aylık 101,55 TL’yi aşamayacaktır.

Benzer belgeler

asgari geçim indirimi tablosu

asgari geçim indirimi tablosu ( Yıllık Brüt Asgari Ücret x A.G.İ. Oranı )

Detaylı

AİLE YARDIMI-ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ EŞ VE ÇOCUKLAR İÇİN

AİLE YARDIMI-ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ EŞ VE ÇOCUKLAR İÇİN 1-Evlenen çocuklara, çalışan veya emekli maaşı alan eşe ödenmez. 2-25 yaşını dolduran çocuklar (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malûllükleri resmî sağl...

Detaylı

KÂRLAR AZAMİ, ÜCRET NEDEN ASGARİ?

KÂRLAR AZAMİ, ÜCRET NEDEN ASGARİ? KÂRLAR AZAMİ, ÜCRET NEDEN ASGARİ? ÜCRET YÜK DEĞİLDİR! GEÇİM ÜCRETİ İSTİYORUZ! İ

Detaylı

Yıllar İtibarıyla Asgari Geçim İndirimi (2008

Yıllar İtibarıyla Asgari Geçim İndirimi (2008 Evli (Eşi Çalışan) + 2 Çocuklu Evli (Eşi Çalışan) + 3 Çocuklu Evli (Eşi Çalışan) + 4 Çocuklu Evli (Eşi Çalışan) + 5 Çocuklu

Detaylı