Bir defada çok fazla yük ulaştırılması Güvenilir olması Sınır aşımı

Yorumlar

Transkript

Bir defada çok fazla yük ulaştırılması Güvenilir olması Sınır aşımı
20.03.2012
MARITIME
TRANSPORTATION
Bir defada çok fazla yük ulaştırılması
Güvenilir olması
Sınır aşımı olmaması
Mal zayiatının min. olması
Havayoluna göre 14, karayoluna göre7,
demiryoluna göre 3,5 kat daha ucuz olması
1
20.03.2012
Sınırlara göre:
Kabotaj – 24.07.1923, 01.07.1926
Uluslar arası
Hizmetin sürekliliğine göre:
Layner
Tramp
Yük türüne göre:
Kuru yük
Sıvı yük
2
20.03.2012
LINER
Konvansiyonel Liner
Modern Liner
TRAMP
Liner Taşımacılık:
Değeri yüksek yükler
Parça
Belli bir hat var
Hizmet temelli
3
20.03.2012
Konvansiyonel Liner: Liman Süresi seyir
süresinden uzun (maliyet çok)
Modern Liner: Liman Süresi seyir süresinden kısa
(maliyet az) , Yük Birimleştirme (unitization),
mekanizasyon – Ölçek ekonomileri
Liner gemiler: “Unit Load” Gemileri, Ro/Ro,
Yüklük (Konteyner) Gemileri – Lo/Lo, Kombine
liners, Lighters (BCV-Barge Carrying Vessels):
lighter aboard ship (LASH), Seabee (Sea barge),
Bacat (Barge Catamaran-N.EUROPE_GBP), EBCS
( European barge carrying ship)
SBT MASRAFLARDAN BİRİM BAŞINA
DÜŞEN PAY AZALIR
UZMANLAŞMA ARTAR
GİRDİLERİ DAHA UCUZA SATIN ALIR
4
20.03.2012
5
20.03.2012
Lo-Lo: lift on-lift off
Ro/ro: roll on – roll off
Sto/ro: stow – roll
Flo/ flo: float on- float off
Truck to truck
Lift and roll
wo/wo: walk on- walk off
6
20.03.2012
Tramp Taşımacılık:
Değeri düşük dökme yükler
Full loading
Belli bir hat yok
Yük temelli
Konvansiyonel tramper (tulum ambar)
Modern tramper (dökmeciler) (gladoralı)
Tahsis edildiği gayeye uygun olarak
kullanılması, denizde hareket etmesi
imkanına bağlı bulunan ve pek küçük
olmayan her türlü tekne gemi sayılır.
Ya da
Denizde kürekten başka aletle yola çıkabilen
her araca adı, tonilatosu ve kullanma amacı
ne olursa olsun gemi denir.
7
20.03.2012
A. Taşıdıkları yüke göre gemiler:
Parçayük gemileri
Şilepler (kırkambar , modern-gladora)
Konteyner
Ro-ro
Layter
Kombine şilepler
Ağır parça
Paletli yük
A. Taşıdıkları yüke göre gemiler:
Dökmeyük gemileri
Tankerler
Dökmeciler
Kombine dökmeciler (O.O., O.B.O)
Gaz gemileri ( L.P.G., L.N.G.)
8
20.03.2012
Yolcu gemileri
Kruvaziyer gemileri
Yük-yolcu gemileri
Feribotlar
Soğuk yük gemileri
Hayvan gemileri
B. Gördükleri Hizmete göre gemiler:
Liner
Tramp
Dökmeyük gemileri (Yapılarına göre):
Konvansiyonel dökmeciler
Maden gemileri
Standart dökmeciler-26.000 dwt
Universal dökmeciler-40.000 dwt
Kombine Dökmeciler
O.O.
O.B.O.
*istif faktörü, balast, draft
9
20.03.2012
İstif faktörü, 1 ton yükün kapladığı hacimdir. Uygulamada bu
hacim kadem-küp (cuft) veya metreküp (cum) olarak ifade edilir.
Buna göre, istif faktörü 50 olan bir yük, tonu 50 cuft yer kaplayan
yük demektir. Bu yükün m3 cinsinden gereksindirdiği hacim, 1.4
cum'dur.
İstif faktörü (katsayısı) büyüdükçe yükün birim ağırlığının (yani
tonunun) kapladığı hacim de büyür, tersine durumda da küçülür.
Dolayısıyle, hafif ve hacimli yüklerin istif katsayısı büyük olur; yük
ağırlaştıkça bu katsayı küçülür. Örnek vermek gerekirse, demir
cevherinin (dökme) istif faktörüdür.** Buna karşılık pamuğun istif
faktörü (balya) de 135'tir. Buna göre, demir cevheri ile yüklenecek
bir konteyner, ağırlığını aldığı halde içinde boş hacim kalır; aynı
konteynere pamuk yüklendiğinde ise, konteyner hacmini aldığı
halde ağırlık yönünden tam yüke ulaşamaz.
Dökmeyük gemileri (Büyüklüklerine göre):
Koster
Standart
Universal (panamax, cape size etc.)
10
20.03.2012
www.denizcilik.gov.tr - Denizcilik müsteşarlığı - Denizcilikle ilgili
kanun, yönetmelik ve tüzükler, kurum ve limanlarımız hakkında
bilgiler yer alıyor.
www.tdi.com.tr - Türkiye denizcilik işletmeleri AŞ - Şehir hatları ve
liman işletmeleri, tersane müdürlükleri, ortaklıklar, kurum
tarihçesi, ihaleler, yeni projeler ve online bilet.
http://www.pancanal.com - Panama Kanal Otoritesinin resmi sitesi
- Panama kanalı hakkında detaylı tüm bilgilere buradan ulaşılabilir.
http://www.tcgasm.com - Gemi adamları sınavları merkezi - gemi
adamı sınavlarının sonuçları, başvuru şartları, sınav takvimi bu
sitede yer almaktadır
http://www.denizticaretodasi.org - Deniz ticaret odası
resmi web sitesi - bu sitede gemi listelerine ulaşabilir,
çeşitli denizcilik konuları ile ilgili odanın düzenlediği
eğitimleri takip edebilirsiniz. Ayrıca denizcilik ile ilgili
oda yayınlarını takip edebilir ve en son duyurular
hakkında bilgi edinebilirsiniz.
http://www.oocl.com/eng - line tasimacilik, terminal
isletmeciligi yapan en buyuk firmalardan biridir.
http://www.maersk.com - line tasimacilik, terminal
isletmeciligi yapan en buyuk firmalardan biridir.
11
20.03.2012
http://www.zepol.com - ABD ithalat ihracat verilerinin doğru ve
zamanında yayımlandığı bir site.
http://www.denizhaber.com - Denizcilik ile ilgili bir Türk Haber
Sitesi. Dünya ve Türk denizciligi ile ilgili haberleri zamaninda
ulastiriyorlar.
http://www.marinetraffic.com - tüm dünyada sicile kayıtlı
gemilerin özelliklerini ve dünya üzerinde nerede hareket halinde
oldujlarını canlı olarak takip edebileceginiz bir sitedir.
http://marpolandsolas.com
http://www.gemihaberleri.com
http://www.cruisejournals.com
12
20.03.2012
Ticaret gemilerinde değişik tonaj kavramları
kullanılır. Bu kavramlar deniz taşımacılığının
uluslar arası nitelik kazanmasıyla tartışılmaya
başlanmıştır.
Gemi büyüklüğünü belirleyen kavram “tonaj”
kavramıdır.
Tonaj=tonilato
Ticaret denizciliğinde iki türlü tonaj kullanılır:
Ağırlık tonajı (weight tonnage)
Hacim tonajı (capacity tonnage ya da register
tonnage)
AĞIRLIK TONAJI – weight tonnage:
Ağırlık tonajı geminin kendi ağırlığına ya da
geminin içindeki yük miktarına bağlı olarak
değişik adlar alır.
Dead weight tonnage (dwt)
Displacement
13
20.03.2012
Dwt: geminin taşıyabileceği yük miktarını
gösteren ağırlık birimidir.
Ton olarak belirtilir. 100.000 dwt=100.000 ton
DWCC
DWAT
Displacement:
Geminin kendi ağırlığı “boş deplasman”
olarak adlandırılır.
Geminin içindeki yüklerle birlikte ağırlığı ise
“yüklü deplasman” olarak adlandırılır.
Deplasman metrik ton ya da long ton
kavramları ile ölçülür.
1 metrik ton=1000 kg
1 LT=1016 kg
14
20.03.2012
HACİM TONAJI – register (capacity) tonnage:
Gross tonnage ve net tonnage olarak 2’ye
ayrılır.
Gros ton =grt
Gros ton geminin tüm kapalı yerlerinin
hacmidir.
Cuft ya da cum olarak ölçülür.
1 grt = 100 cuft
1 grt=2.83 cum
Net ton=nrt
net tonnage geminin taşımaya ayrılmış
bölümlerinin hacmidir.
Gros ton geminin tüm kapalı bölümlerinin
hacmi iken, net ton da geminin ticari kazanç
sağlayan bölümlerinin hacimleri dikkate alınır.
1 nrt=100 cuft
1 nrt=2.83 cum
15
20.03.2012
TİCARİ TONAJIN KULLANIM YERLERİ:
Ticari tonajların ulusal ya da uluslar arası
kullanım yerleri bulunmaktadır.
Sefer sırasında ya da sefer öncesi/sonrasında
olmak üzere kullanım yerleri mevcuttur.
Sefer sırasındaki tonaj kullanım yerleri:
Liman resmi (port dues)
Limana giri-çıkış yapan gemilerden alınan
ücretlerdir.limandan limana değişiklik
göstermekle birlikte geminin nrt ya da grt
sine bağlı olarak alınan ücretlerdir.
Bazı limanlarda geminin hacim tonajından
ziyade, gemi türü, yük cinsi , draftı, gemi
boyu gibi unsurlara üzerinden alındığı da
görülmektedir.
16
20.03.2012
Kanal resmi (canal dues):
Kanal resmi geminin bir kanaldan (süveyş,
panama, mallacca etc.) geçişi için alınan
ücretlerdir.
Fener resmi (light dues):
Kılavuzluk ücreti (pilotage):
Diğer: acente, römorkaj, palamar
Sefer sırasıöncesi /sonrası tonaj kullanım yerleri:
Tonaj vergisi ( tonnage tax):
Gemi tonajı üzerinden yıllık olarak alınan
vergidir.
Tescil harcı (registration tax):
Gemilerin tescil edilmesi sebebiyle alınan
vergidir.
Klas (sörvey) ücreti:
Gemi adamı donatımı:
Gemi sigortası
17
20.03.2012
Liman :
Gemi, tekne vs. gibi deniz araçlarının park
yeri, gemilerin kargolarını boşaltıp yüklediği
ticaret merkezi, vinç barındıran ve genellikle
gümrük de bulunduran mekanlardır.
Gemi barındırma, ulaşım sistemleri arasında
aktarma (optimizasyon)
Limanlar ekonomik işlevlerini sürdürebilmek
için şu gerekleri yerine getirmelidirler:
Gemi güvenliği (barınma, güvenli seyir,
güvenli barınma)
Yük güvenliği ve özeni
Gemilerin gereksinimlerini karşılama
Seri ve ekonomik hizmet
Elverişli yönetim ve hizmet
18
20.03.2012
Bu hizmetler genellikle, yükleme-boşaltma,
depolama, aktarma biçimindedir.
Bu hizmetler arasında yeterli uyumun
sağlanamaması üretimde hızı düşürür. Liman
işletmesinin prodüktivesini azaltır.
Liman verimliliğinin düşmesi (liman
tıkanıklığı) ülke ekonomisi için bir sorundur:
A.döviz giderleri artar
B.malın piyasa değeri artar
C.malın piyasa dolaşım hızı yavaşlar
D.mal arzında kesiklik olur
E.Hammadde eksikliği nedeniyle üretim hızı
düşer
F.Taşıma maliyetleri artar
G.Liman işletmelerinin gelirleri düşer
19
20.03.2012
Limanların ticari fonksiyonu:
Kar motifi
Hizmet motifi
Limanların evrimi:
Her türlü yükün taşındığı limanlardan
uzmanlaşmış terminallere…
Liman gemi, yük, yolcu için bir hizmet
ünitesidir. Burada gemiye, yüke ve yolcuya
değişik hizmetler verilir.
Gemiyle ilgili hizmetlerin ücretleri taşıyandan
alınır, yük ile ilgili hizmetlerin ücretleri taşıma
şartlarına (?) göre taşıtan ya da alıcı öder.
20
20.03.2012
Gemiye (Acente) verilen hizmetler:
Kılavuzlama-pilotaj (grt, nrt, gemi boyu)
Römorkör, murinbot (araç başı, zaman)
Palamar , şamandıra (grt)
Yanaşma yeri, demir kirası
Gemi ambar ve gladoraların açılıp kapatılması
Yükleme boşaltma donanımlarının
hazırlanması
Malzeme, kumanya ve su hizmetleri
Gemiden çöp, balast suyu, sintine alınması
Yüke (Firma) verilen hizmetler:
Yükleme boşaltma hizmetleri
Şifting hizmeti
Hammaliye-taşıma- Aktarma hizmeti
Ardiye hizmeti
Montaj, demontaj
21
20.03.2012
Taşımacılık alanında yapılmış olan tüm yatırımların arasında
“liman yatırımları” büyük yer tutar. Limanların bir fiziksel dağıtım
noktası olduğunu düşünecek olursak, limanlar birer maliyet merkezi
durumundadır. Limanlar bütün faaliyetlerin toplam maliyetlerini
minimuma indirmek için her türlü çabayı harcamaktadırlar. Toplam
maliyetin en alt düzeyde tutulabilmesi sırasında, herhangi bir faaliyet
için yapılan giderin miktarı önemli olmadığından, faaliyet merkezleri
arasındaki değiş tokuş (trade off) dengesinden yararlanmak, toplam
maliyetlerin belirlenmesinde temel olarak alınabilir.
Toplam maliyet ise üretim maliyeti, depolama maliyeti,
ulaştırma maliyeti, sipariş işleme maliyeti, iletişim maliyeti ve kayıp
satış maliyetinin tümünü kapsamaktadır. Toplam maliyeti toplam sabit
maliyet ve toplam değişken maliyet olarak ayırabiliriz.
22
20.03.2012
Maliyet denkleminde toplam maliyet, toplam sabit maliyet ve toplam
değişken maliyetlerin toplamından oluşur.
Mt = Mts + Mtd
Mt : toplam maliyet
Mts : toplam sabit maliyet
Mtd : toplam değişken maliyet
Yukarıdaki maliyet denklemlerini limanlar maliyetleri açısından ele
alacak olursak ;
Toplam Maliyetler = Sabit Maliyetler + Değişken Maliyetler
Sabit Maliyetler ;
Kiralar (yer,bina,ekipman gibi.)
Bakım(rıhtım,palamar yeri ,bina,ekipman gibi.)
Tarama
Ücretler ve maaşlar
Kredi ödemeleri, leasing taksitleri
Faiz
Sigorta
Amortisman
23
20.03.2012
Değişken Maliyetler ;
Enerji ve yakıt
Vergiler
Tamir,çöp ve atık yok etme
Çalışanların eğitimi,fazla mesai ödemeleri
Kırtasiye giderleri
İletişim
Promosyon
Cost: Maliyetler
TC : Toplam Maliyet
TSTC: Toplam Gemi Zamanı Maliyeti
TPC: Toplam Liman Maliyetleri = IC+TSTC
(Altyapi-ellecleme yatirimlari)
b0
(Toplam gemi zamani)
24
20.03.2012
Toplam liman maliyetini oluşturan bu iki unsurdan biri , liman
işletmesinin diğeri ise gemi işletmesinin çıkarını temsil etmektedir. Her
iki işletmenin maliyetini optimize eden nokta iki eğrinin ortak noktası
olan b0 noktasıdır. Bu noktanın sağ ve sol tarafında iki işletmenin
maliyetleri ters yönlerde hareket etmesine rağmen “toplam maliyet
artacaktır”
Geminin “liman zamanı” masraflarının “elleçleme-yatırım”
maliyetlerinden fazla olduğu sürece liman kapasitesinin arttırılması
düşünülebilir.
Limandaki maliyetlerin minimize edilmesi, bir takım etkenlere
bağlı olmaktadır. Liman kullanımı ve geminin bekleme süresinin
optimum düzeyde tutulması, liman verimliliğinin artırılması için önemli
bir konuyu oluşturmaktadır.
25
20.03.2012
Liman Gelirleri ;
Liman aidatları ve harçları ( vergileri):Gemi veya yük üzerinden alınırlar:
Gemilere verilen hizmet gelirleri
Pilotajlık ve römorkaj gelirleri
Katı ve sıvı atıkların alınması
İşgal ve fuzuli işgal gelirleri
Eşya İle İlgili Hizmet gelirleri
Elleçleme gelirleri
Terminal gelirleri
Ardiye gelirleri
•Yük elleçleme:
•Liman servisleri ( palamar,çekme,bağlama gibi.):
•Ticari servisler:
Temiz su
Atıklar
İletişim
Yükleme ve boşaltma
İstifleme
Ardiye ve depolama
26
20.03.2012
KONTEYNER:
Konteyner kullanımının sağladığı avantajlar:
Yükleri birimleştirme imkanı
Seri elleçleme
Taşımada ekonomiklik
Malın çalınma riskinde azalma
Yük hasarında azalma
Taşımada dökuman tasarrufu
Sigorta maliyetlerinde tasarruf
*International Convention for Safe Containers
Bir taşıma sisteminden diğerine kolayca geçiş
Mala ambalaj görevi görmesi
Konteyner ağırlıkları:
Dara (tare weight): konteyner boş, yüksüz
ağırlığı
Safi yük (payload): konteynere konabilen yük
miktarı
Konteyner ağırlığı: konteynerin içindeki yük
ile birlikte ağırlığı
Konteyner hacmi: konteyner iç hacmidir.
27
20.03.2012
Konteynerler çelik, alüminyum, kontrplak,
fiberglas ya da bunların karışımdan üretilirler.
Günümüzde daha çok çelikten
üretilmektedirler.
Konteyner çeşitleri
NAVLUN, sevk edilen malların iki liman
arasındaki taşıma bedelidir.
28
20.03.2012
Navlun şartları:
Liner in-free out
Liner terms
Free in-liner out
Fio - LINER
Fios
Fiost
* Navlun Konferansları, Freight, Denizyolu Taşımacılığı Terimleri
29
20.03.2012
PIER/PIER
DOOR/PIER
PIER/DOOR
DOOR/DOOR
30
20.03.2012
Konteyner tipine gore:
OT surcharge: ustu acik cnt ilavesi
HC surcharge: daha fazla hacim sagladigi icin
uygulanan ilave
FL surcharge: dort tarafi acik cnt ilavesi
Overheight surcharge: ustu acik cnt konan malın
cnt yuksekliginden fazla olmasi halinde alinan
ilave
Overwidth surcharge: flat cnt konan malın, cnt
eninden fazla olmasi durumunda alinan ilave
Over lenght surcharge: flat cnt konan malın, cnt
boyundan fazla olmasi durumunda alinan ilave
Kosullara gore:
CAF: currency adjustment factor: verilen navlunun doviz degerinin
usd karsisinda deger kaybetmesi ya da kazanmasi halinde bir
navlun ayarlamasidir.
BAF:bunker adjustment factor:dunya piyasalarindaki petrol
fiyatlarinin artisina veya azalmasina dayanan bir ayarlamadir.
CONGESTION : geminin ugradigi limanlardaki yigilma nedeniyle
uygulanan gecikme ilavesidir.
WAR RISK: savas riski ilave ucreti.
IMCO/IMO: tehlikeli maddeler icin uygulanan ilave ucrettir.
PEAK SEASON: yuksek sezon ilave ucreti
LOW WATER:nehir sularinin cekilmesi nedeniyle alinan ilave ucret.
ISPS: liman guvenligi icin alinan ilave ucret.
31
20.03.2012
OPSİYON ?
CUT OFF ?
ETA?
ETD?
KONTEYNER
NO?
VOYAGE NO?
32
20.03.2012
KONŞİMENTO?
KONİŞMENTO?
YÜKLEME
TALİMATI?
KONŞİMENTO, taşıma amacıyla yükün
gemice teslim alındığını gösterir belgedir.
KONŞİMENTO ile birlikte, yük üzerinde
taşıma hizmetinden doğan sorumluluklar
taşıyana geçer.
33
20.03.2012
KONŞİMENTO’ nun bazı özellikleri vardır:
KONŞİMENTO, taşıyan yönünden bir
alındıdır.
2. Yükleyici ile taşıyan arasında bir sözleşme
yapıldığının bir kanıtıdır.
3. Kıymetli evrak niteliğindedir.
1.
Taşıyıcı firma adı
Yükleyici ve adresi
Alıcı firma detayları
Mallar vardığında ihbar edilecek adres tel, faks v.b.
Gemi adi ve sefer no
Yükleme boşaltma ve varsa aktarma limanları
Malların tanımı, paketleme cinsi, adedi, brüt kg
Kaç adet düzenlendiği
Düzenlenme tarihi ve gemiye yükleme tarihi
Teslim sekli
Navlun şartları (nerede ödeneceği gibi)
Kimin tarafından düzenlediği
*L/C şartları
34
20.03.2012
Nama (to the name of)
Emre (to the order of)
Hamiline (to order)
*temiz (clean), kirli (klozlu)-REZERV, bayatREZERV, tesellüm, MBL, HBL
35
20.03.2012
FULL SET (3/3)
CİRO
(ENDORSEMENT)NEGOTIABLE
DOCUMENT
36
20.03.2012
37
20.03.2012
Deniz taşımacılığında navlun oluşabilmesi için
bir takım belgelerin tamamlanması gerekir:
38
20.03.2012
MALZEMELERİN YÜKLENMESİ
(FABRİKA/LİMAN)
ÇIKIŞ İHBARI VERİLMESİ
LİNER ACENTELERDE GENEL DOKÜMANTASYON AKIŞI
1.YÜKLEME TALİMATI
2. BOOKING NOTE
4. MAL SEVKİYATI
İHRACATÇI
LİNER ACENTE
7. KONİŞMENTO
9. NAVLUN ÖDEMESİ
3.BOOKING LIST
5.YÜKLEME ORDİNOSU
MAL SEVKİYATI
GEMİ
8.YÜK MANİFESTOSU
6. YÜKLEME
39
20.03.2012
Konteyner Muayene ve Numune Alma
Hizmeti:
Konteynerin içindeki eşyaların,mükelleflerinin
yazılı beyanlarına uygunluğunu tespit etmek
için,gümrükçe konteynerin açılarak kontrol
edilmesidir.
Konteyner Tam Tespit Hizmeti:
Eşya beyanının uygunluğunun tespiti
açısından gümrükçe Konteynerin içerisindeki
eşyaların konteynerdan boşaltılarak eşya
tespitinin yapılması veya malların sayılmasına
müteakiben tekrar konteynere yüklenmesi
işlemidir.
40
20.03.2012
Konteyner İç Dolum İşlemi :
Konteyner, müşterilerin talebi ve beyanı
doğrultusunda cfs sahasında gümrük
işlemlerine müteakiben içinin doldurulması ;
palet, koli ,vs..türü kapların konteyner
içerisine düzenli ve planlı bir şekilde
istiflenmesi operasyonudur.
Konteyner İç Boşaltım İşlemi :
Konteynerdeki eşyanın ,gümrük ve liman
prosedürlerinin tamamlanmasına müteakip
müşteri veya temsilcileri(gümrük müşavirleri)
nezaretinde içindeki eşyanın işçi veya forklift
kullanılarak boşaltıması ve araca yüklenmesi
operasyonudur.
41
20.03.2012
Konteyner Tartım Hizmeti:
Konteynerin istiften araca yüklenerek
sözkonusu yüklerin beyanlarına
uygunluğunun tespiti için yapılan tartım
işlemidir. Konteynerin tartılması için Gümrük
Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü,
Konteynerin acentesi, konteyner içerisindeki
yükün alıcısı veya nakliyeci firması tarafından
ilgili hizmet talebi yapılabilinir.
Konteynerin Ambara Aktarılması Hizmeti:
Parsiyel konteynerler için forwardır talebine
istinaden Konteynerin istiften liman araçları
ile ambar önüne aktarılması hizmetidir.
42
20.03.2012
KONTEYNER İC DOLUM HIZMETLERI
KONTROL, MUAYENE, TESPIT AMACLI
HIZMETLER
KONTEYNER İC DOLUM HIZMETLERI
Depo/fabrika – liman tasima maliyeti
Fabrika yetersiz ekipman
Liman ici dolum uygun maliyet
43
20.03.2012
KONTEYNER İC DOLUM HIZMETLERI:
FCL
ACENTE
LİMAN OTORİTE
YUKLEME TALIMATI:
Gemi isim
Sefer no
Tahliye liman
Musteri isim
Konteyner no
Konteyner tip
Yukleme tarihi
KONTEYNER İC DOLUM HIZMETLERI:
FCL
ACENTE
YUKLEME ORDINOSU
Gumruk kolcu imza, cfs ofis
GEMİ + YUK SAHIBI
44
20.03.2012
KONTEYNER İC DOLUM HIZMETLERI:
FCL – İLAVE YUK
ACENTE
TAAHUTNAME
LIMAN OTORITE
45
20.03.2012
KONTEYNER İC DOLUM HIZMETLERI:
FCL – İLAVE YUK
ACENTE
YUKLEME ORDINOSU + KONT.
ACMA – KAPAMA TUTANAK
GEMİ + YUK SAHIBI
HAT MUHURU
DOLU KONTEYNER SAHASI
Gumruk kolcu imza, cfs ofis
46
20.03.2012
47
20.03.2012
TWISTLOCK
TWISTLOCK
48
20.03.2012
TWISTLOCK
STACKING CONE
49
20.03.2012
STACKING CONE
LASHING BAR
50
20.03.2012
LASHING BAR
LASHING BAR
51
20.03.2012
LASHING BAR
ETA – PİLOTAJ/PALAMAR
GEMİNİN ENİ, UZUNLUĞU, SU ÇEKİMİ,
MANEVRA KABİLİYETİ
GEMİNİN NETA OLMASI
52
20.03.2012
GEMİ TAHLİYE (TAHLİYE LİSTELERİNİN TAM
OLMASI)
Geminin rıhtıma manevra yapması
Palamar
Legal kontroller (?)
Lashinglerin acilmasi
Saha ekipmanlarinin ayarlanmasi
Tahliye oncesi ozel ekipmanlarin kontrolu
53
20.03.2012
List of IMO Conventions
Related Protocols are referred to under the main Convention
Page Content
For more information on the topics covered by individual treaties please refer to the Our Work section.
Most important IMO Conventions
International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974, as amended
International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto and by the Protocol of 1997( MARPOL)
International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers ( STCW ) as amended, including the 1995 and 2010 Manila Amendments
Other conventions relating to maritime safety and security and ship/port interface
Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREG), 1972
Convention on Facilitation of International Maritime Traffic (FAL), 1965
International Convention on Load Lines (LL), 1966
International Convention on Maritime Search and Rescue (SAR), 1979
Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation (SUA), 1988, and Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed
Platforms located on the Continental Shelf (and the 2005 Protocols)
International Convention for Safe Containers (CSC), 1972
Convention on the International Maritime Satellite Organization (IMSO C), 1976
The Torremolinos International Convention for the Safety of Fishing Vessels (SFV), 1977
International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F), 1995
Special Trade Passenger Ships Agreement (STP), 1971 and Protocol on Space Requirements for Special Trade Passenger Ships, 1973
Other conventions relating to prevention of marine pollution
International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties (INTERVENTION), 1969
Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter (LC), 1972 (and the 1996 London Protocol)
International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation (OPRC), 1990
Protocol on Preparedness, Response and Co-operation to pollution Incidents by Hazardous and Noxious Substances, 2000 (OPRC-HNS Protocol)
International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships (AFS), 2001
International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments, 2004
The Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, 2009
Conventions covering liability and compensation
International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC), 1969
1992 Protocol to the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage (FUND 1992)
Convention relating to Civil Liability in the Field of Maritime Carriage of Nuclear Material (NUCLEAR), 1971
Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea (PAL), 1974
Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims (LLMC), 1976
International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea (HNS), 1996 (and its 2010 Protocol)
International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001
Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks, 2007
Other subjects
International Convention on Tonnage Measurement of Ships (TONNAGE), 1969
International Convention on Salvage (SALVAGE), 1989
Gemilerin IMO tarafından geliştirilen
kurallara uygunluğunu kontrol etmektir.
Niçin ortaya çıkmıştır?
Bayrak devletinin görevini yapmamasından
veya yapamamasından dolayı gemilerin
standartlarının düşmesi sonucu ek bir
güvenlik ağı olarak Liman Devleti Kontrolü
sistemi oluşturulmuştur.
54
20.03.2012
PSC, Uluslararası sefer yapan gemilerin can
güvenliğinin korunması ve çevre kirliliğinin
önlenmesi için ilgili konvansiyonlara uymalarını
temin için yapılır.
PSC hem gemide taşınanların selametini
sağlamak, hem liman ve liman ilgililerini
tehlikelerden korumak, hem standart altı
gemilerin çalışmasını engellemek hem de haksız
rekabeti önlemek amacı güder.
1-IMO
Denizde kirlenmeyi önleme, emniyet ve
güvenliğin teknik açıdan geliştirilmesinde
sorumluluğu vardır.
2-Bayrak Devletleri
IMO tarafından geliştirilen kuralları uygulama
ve yaptırma görevi vardır.
55
20.03.2012
DENETİMİN KAPSAMI
PSC sadece ilgili uluslararası konvansiyonların
kapsama alanına giren yabancı bayraklı gemilere
yapılabilir..
yapılabilir
İlgili uluslararası konvansiyonlar :
MoU’’ s için ilgili konvansiyonlar :
MoU
SOLAS 74
- STCW 78 (As amended)
amended)
MARPOL
MARPOL73
73//78
56
20.03.2012
Tokyo MOU
(Asia Pacific region)
Australia, Canada, Chile, China, Fiji, Hong Kong, Indonesia, Japan, Republic of Korea, Malaysia, New Zealand, Papua New Guinea,
Philippines, Russian Federation, Singapore, Solomon Islands, Thailand, Vanuatu, Viet Nam
Paris MOU
(Europe & N. Atlantic region)
Belgium, Bulgaria, Canada, Croatia, Cyprus, Denmark, Finland, France, Estonia, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Latvia,
Lithuania, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Slovenia, Spain, Sweden, United
Kingdom, European Commission
Acuerdo de Vina del Mar Agreement
(Latin American region)
Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Honduras, Mexico, Panama, Peru, Uruguay, Venezuela Caribbean MOU
(Caribbean region)
Anguilla, Antigua and Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Cuba, Dominica,
Dominican Republic, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Montserrat, Netherlands Antilles, Saint Kitts & Nevis, Saint Lucia, St.
Vincent and the Grenadines, Suriname, Trinidad & Tobago, Turks and Caicos Islands Mediterranean MOU
(Mediterranean Sea region)
Algeria, Cyprus, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Malta, Morocco, Palestinian Authority, Tunisia, Turkey
Indian Ocean MOU
(Indian Ocean region)
Australia, Bangladesh, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, India, Iran, Kenya, Maldives, Mauritius, Mozambique, Myanmar, Oman,
Seychelles, South Africa, Sri Lanka, Sudan, Tanzania, Yemen
Abuja MOU
(West & Central African region)
Angola, Benin, Cameroon, Cape Verde, Congo, Cote d'Ivoire, Equatorial Guinea, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Liberia,
Mauritania, Namibia, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, South Africa, Togo
Black Sea MOU
(Black Sea region)
Bulgaria, Georgia, Romania, Russian Federation, Turkey, Ukraine
Riyadh MOU
(Arab Gulf region)
Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates
57
20.03.2012
Chapter I – General Provisions Surveying the various types of ships and certifying that they meet the requirements of the
convention.[1]
Chapter II-1 – Construction – Subdivision and stability, machinery and electrical installations The subdivision of passenger
ships into watertight compartments so that after damage to its hull, a vessel will remain afloat and stable.[1] Chapter II-2 –
Fire protection, fire detection and fire extinction Fire safety provisions for all ships with detailed measures for passenger
ships, cargo ships and tankers.[1]
Chapter III – Life-saving appliances and arrangements Life-saving appliances and arrangements, including requirements
for life boats, rescue boats and life jackets according to type of ship.[1]
Chapter IV – Radiocommunications The Global Maritime Distress Safety System (GMDSS) requires passenger and cargo
ships on international voyages to carry radio equipment, including satellite Emergency Position Indicating Radio Beacons
(EPIRBs) and Search and Rescue Transponders (SARTs).[1]
Chapter V – Safety of navigation This chapter requires governments to ensure that all vessels are
sufficiently and efficiently manned from a safety point of view. It places requirements on all vessels
regarding voyage and passage planning, expecting a careful assessment of any proposed voyages by all
who put to sea. Every mariner must take account of all potential dangers to navigation, weather
forecasts, tidal predictions, the competence of the crew, and all other relevant factors.[2] It also adds an
obligation for all vessels' masters to offer assistance to those in distress and controls the use of lifesaving
signals with specific requirements regarding danger and distress messages. It is different to the other
chapters, which apply to certain classes of commercial shipping, in that these requirements apply to all
vessels and their crews, including yachts and private craft, on all voyages and trips including local ones.[1]
Chapter VI – Carriage of Cargoes Requirements for the stowage and securing of all types of cargo and
cargo containers except liquids and gases in bulk.[1]
Chapter VII – Carriage of dangerous goods Requires the carriage of all kinds of dangerous goods to be in
compliance with the International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).[1]
Chapter VIII – Nuclear ships Nuclear powered ships are required, particularly concerning radiation
hazards, to conform to the Code of Safety for Nuclear Merchant Ships.[1]
Chapter IX – Management for the Safe Operation of Ships Requires every shipowner and any person or
company that has assumed responsibility for a ship to comply with the International Safety
Management Code (ISM).[1]
58
20.03.2012
Chapter X – Safety measures for high-speed craft Makes mandatory the International Code of Safety for High-Speed Craft
(HSC Code).
Chapter XI-1 – Special measures to enhance maritime safety Requirements relating to organisations responsible for
carrying out surveys and inspections, enhanced surveys, the ship identification number scheme, and operational
requirements. Chapter XI-2 – Special measures to enhance maritime security Includes the International Ship and Port
Facility Security Code (ISPS Code). Confirms that the role of the Master in maintaining the security of the ship is not, and
cannot be, constrained by the Company, the charterer or any other person. Port facilities must carry out security
assessments and develop, implement and review port facility security plans. Controls the delay, detention, restriction, or
expulsion of a ship from a port. Requires that ships must have a ship security alert system, as well as detailing other
measures and requirements.[1]
Chapter XII – Additional safety measures for bulk carriers Specific structural requirements for bulk carriers over 150 metres
in length.[1]
Marpol 73/78 is the International
Convention for the Prevention of Pollution
From Ships, 1973 as modified by the
Protocol of 1978. ("Marpol" is short for
marine pollution and 73/78 short for the years
1973 and 1978.)
59
20.03.2012
Annex I - Oil
Annex II - Noxious Liquid Substances carried
in Bulk
Annex III - Harmful Substances carried in
Packaged Form
Annex IV - Sewage
Annex V - Garbage
Annex VI - Air Pollution
Standards of Training Certification and
Watchkeeping (STCW; Gemi Adamlarının
Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma
Standartları),
60
20.03.2012
Deniz Güvenlik Eğitimleri Ve Belgeleri
Seyir Güvenlik Eğitimleri Ve Belgeleri
İlkyardım Ve Tıbbi Bakım Eğitimi Ve Belgeleri
İleri Yangınla Mücadele Eğitimi Ve Belgesi
Tankerlerde Çalışan Gemi Adamlarının Eğitimleri Ve Belgeleri
Hızlı Cankurtarma Botu Kullanma Yeterliği Eğitimi Ve Belgesi
Yolcu Gemileri Ve Ro-Ro Yolcu Gemileri Gemi adamları Eğitimi Ve Belgesi
SMCP (Standart Maritime Communication Phrases)
ISPS (International Ship And Port Security )
Gemiler alıkonabilir, (detention)
Limanda iken arızayı gidermeleri istenebilir,
Operasyonları kısıtlanabilir,
Arızayı gidermesi için uygun bulunan bir süre
verilebilir,
Veya uyarı mektubu verilebilir
Limanlara giriş yasağı uygulanabilir.
61
20.03.2012
Kara liste sınıfına düşen Bayrak devletlerinin
gemileri daha sık periyotta ve sıkı denetime
maruz kalmaktadır.
Black list, grey list , white list
Tutulan gemilere program dışı sörveyler
yapılmakta
Mükerrer tutulmalarda gemiler bayraktan
çıkarılmakta
Tutulan gemilerden denetim ücreti alınmakta
62
20.03.2012
Gemi limanda zorla alıkonmakta, geminin ticaret serbestliği
engellenmektedir.
Gemi bir anda bayrak ve klası nezdinde prestij kaybetmekte ve takipli
duruma düşmektedir.
“Geminin tutulmuş olduğu” liman devleti idaresine, memorandum
merkezine, ve IMO’ya bildirilmekte, raporlarda ve sanal ortamlarda
yayınlanmaktadır.
Tutulan bir geminin bayrağı, klası, donatanı, işleticisi de prestij
kaybına uğramaktadır.
Sonraki kontrollerde bu bayrak, klas, donatan ve işleticinin diğer
gemileri de hedef haline gelmektedir.
Tutulma istatistikleri kötü olan bayrak devletleri ve klas kuruluşları
denizcilik çevrelerinde seviye kaybetmekte, yaptırımlara maruz
kalmaktadır.
Geminin iş bulmasında da menfi etkilenmeler olmakta ve kiracılar
gemiyi seçmede isteksiz davranmaktadır
Evet büyük ölçüde başarılı oldu.
Sonuç ne oldu ?
-Standart altı gemilerin kolayca görülebilir
eksiklikleri kalkış öncesi giderildi.
- Denetim istatistikler ve gemi tutulmaları
kamuoyuna ilan edilerek başta bayrak
devletleri-klaslar-armatörler standart altı
sınıfa girmemek için önlem aldılar
63
20.03.2012
Etkili PSC yapılması Bayrak Devleti denetimlerinin
etkisini azaltmaktadır.Tüm ilgililer gemileri PSC açısından
kontrol etmeye yönelmektedir.
PSC, zaten gereğinden fazla olan gemi denetimlerine bir
yenisini eklemektedir.
PSC bir ticaret engeli veya karşı önlem yöntemi olarak
kullanılabilmektedir.(Örn: Rus nehir gemileri, AB ülke
gemileri)
PSC, ahlak çöküşü olan ülkelerde denetimden başka
çıkarlar sağlanması amacı ile kullanılabilmektedir.
PSC Uzmanlarının tecrübeli, ahlaki ve mesleki seviyesi yüksek
profesyoneller arasından seçilmesini sağlamak amacı ile PSCO lar
için uluslararası kabul edilmiş kriterler getirmek.
PSC yöntemleri konusunda uluslararası standartlar belirlemek.
PSC denetimleri için ortak yöntemler belirlemek.
Harmonize yaptırım ve alıkoyma yöntemleri belirlemek.
Yöresel ve yöreler arasında şeffaf bilgi alışverişinde bulunmak.
Bu maddeleri sağlamak için IMO, değişik kararları A.787(19) kararında
birleştirmiştir. Sonradan A.882(21) kararı ile düzeltilen şekli ile “PSC
Yöntemleri” (Procedures for Port State Control - IMO yayını 650E)
PSC konusunda en önemli düzenlemedir.
64
20.03.2012
Memorandumlarda ve konvansiyonlarda
belirtilmemiş
konularda
denetleme
yapılamaz. Yaptırım uygulanamaz. (Örn :
Irgatlar, yük donanımı )
Türkiye,
kendi imzalamadığı anlaşma
hükümlerini, PSC için de uygulayamaz. (Örn.
ILO 134 )
GEMİ OPERASYON
SAHA OPERASYON
KAPI OPERASYON
65
20.03.2012
CIF – İTHALAT DENİZ YOLU TAŞ.
1.
GEMİ TALEP FORMU İLE LİMANA BAŞVURU YAPILIR.
2.
LİMAN SİSTEMİNE KAYIT EDİLEN GEMİ İÇİN YÜK TAHLİYE LİSTELERİ LİMAN TARAFINDAN
İSTENİR. ACENTELER GEMİ TAHLİYE LİSTELERİNİ LİMANA SUNARLAR.
3.
GEMİ ORJİNAL MANİFESTOSUNDAN BİR NÜSHA LİMAN OPERASYON BİRİMİNE İLETİLİR.
4.
ACENTE TARAFINDAN ÖZET BEYAN İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLİR. LİMAN TARAFINDAN İSTENEN
ÖZET BEYAN EVRAKLARI ŞU ŞEKİLDEDİR:
a)Tahliye/yükleme müsaadesi (orijinal)
b)Mesai saatleri dışında işlem gerçekleşecekse mesai dilekçesi ve makbuzu.
c)Yükleme beyannameleri.
d)Yükleme manifestosu.
e)Tahliye bittikten sonra ithalat özet beyan 2 nüsha ( 1 adet orijinal 1 adet fotokopi )
f)Yükleme bittikten sonra ihracat özet beyan 1 nüsha.
66
20.03.2012
CIF – İTHALAT DENİZ YOLU TAŞ.
1.
KONTEYNER MUAYENE, TAM TESPİT VE NUMUNE ALMAK İÇİN; ÖZET
BEYAN TESCİL BİTMİŞ OLMALIDIR.
2.
KONTEYNER AÇMA - KAPAMA ZAPTI ALINARAK GÜMRÜK
MUAYENE MEMURUNA İMZALATILIR.
3.
KONŞİMENTO VE BEYANNAME VE KONTEYNER AÇMA –KAPAMA
ZAPTI İLE BİRLİKTE CFS OFİS’ E İBRAZ EDİLEREK HİZMET
ALINMALIDIR.
1.
KONTEYNER İÇİNİN (PARSİYEL YÜKLER İÇİN )BOŞALTILMASI İÇİN,
MALZEMELERE İLİŞKİN GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN BİTMİŞ OLMASI
GİRİŞ GÜMRÜK BEYANNAMESİNİN TESCİL VE ONAY EDİLMİŞ
OLMASI GEREKİR.
2.
FATURA ÖDENMELİ VE İÇ BOŞALTMA ORDİNOSU ALINMALIDIR.
3.
CFS OFİSE İÇ BOŞALTMA ORDİNOSU VE BOŞALTMA YAPILACAK
ARAÇ İLE GİDİLİR.
4.
ARAÇ YÜKLENDİKTEN SONRA, KAPI ÇIKIŞ KAĞIDI HAZIRLANARAK
GÜMRÜK AMBAR MEMURU VE İŞLETME YETKİLİSİNE
İMZALATILARAK ÇIKIŞ İŞLEMLERİ YAPILIR.
67
20.03.2012
KONTEYNER İC BOSALTMA HIZMETLERI
YUK SAHIBI
BEYANNAME, GUMRUK VEZNE ALINDISI, KONT. ACMA-KAPAMA TUTANAK
GUMRUK AMBAR veya KOLCU IMZA, KASE
CFS OFIS
GUMRUK AMBAR MEMURU CIKIS KONTROL FISI
CIF – İTHALAT DENİZ YOLU TAŞ.
1.
KONTEYNER KOMPLE OLARAK LİMANDAN ÇIKARILMAK İSTENİR İSE,
MAZEMELERE İLİŞKİN GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN BİTMİŞ OLMASI
GEREKİR.
2.
FATURA ÖDENMELİDİR.
3.
ARAÇ YÜKLENMELİ VE KAPI ÇIKIŞ KAĞIDI HAZIRLANARAK, AMBAR
GÜMRÜK VE LİMAN KAYDI YAPILARAK AMBARDAN İLGİLİ İLGİLİ
EŞYAYA ÇIKIŞ ONAYI VERİLMELİDİR.
68
20.03.2012
BAKINIZ…
BAKINIZ…
CIF – İTHALAT DENİZ YOLU TAŞ.
1.
ARMATÖR TARAFINDAN FORWARDER FİRMAYA VARIŞ İHBARI GEÇİLİR.
2.
FORWARDER FİRMA TARAFINDAN İTHALATÇI YÜK SAHİBİNE VARIŞ İHBARI GEÇİLİR.
3.
FORWARDER TAHLİYE İŞLEMLERİ BİTEN MALLAR İÇİN ARMATÖR FİRMADAN ORDİNO ALIR.
FORWARDER FİRMANIN ARMATÖRDEN ORDİNO ALABİLMESİ İÇİN ARMATÖRÜN ÖZET
BEYANDA BULUNMASI GEREKMEKTEDİR.
4.
İTHALATÇI FİRMA TAHLİYE İŞLEMLERİ BİTEN MALLAR İÇİN FORWARDER FİRMADAN ORDİNO
ALIR. İTHAATÇI FİRMANIN FORWARDER’ DAN ORDNO ALABİLMESİ İÇİN FORWARDER
FİRMANIN ÖZET BEYANDA BULUNMASI GEREKMEKTEDİR.
İTHALATÇI FİRMA MALLARI GÜMRÜK İŞLEMLERİNİ TAMAMLAYIP ÇEKTİKTEN SONRA
KONTEYNERİN HASAR TESLİM VE FREE TIME SÜRESİNİ (SERBEST DOLAŞIM SÜRESİ ) KONTROL
İŞLMELERİNİN ARDINDAN
FORWARDER’ IN YURTDIŞI ACENTESİNE (YÜKÜ PAS EDEN) MALLARIN TESLİM EDİLDİĞİNE DAİR BİLGİ
VERİLİR.
5.
69
20.03.2012
KONTEYNER IC BOSALTMA HIZMETLERI
KONTROL, MUAYENE, TESPIT AMACLI
HIZMETLER
YOL BAĞLANTILARI
KABİN
SÜRÜCÜ UYARI İŞARETLERİ
KONTROL VE KAYIT
70
20.03.2012
INTERCHANGE (TAKAS) ALANI-AKTARMALI
GİRİŞ/ÇIKIŞ
DOĞRUDAN GİRİŞ/ÇIKIŞ
71

Benzer belgeler