PTT.EH.04.00-14/02/14 …../…../…….. POSTA ve TELGRAF

Yorumlar

Transkript

PTT.EH.04.00-14/02/14 …../…../…….. POSTA ve TELGRAF
…../…../……..
(Tarih)_____
POSTA ve TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİNE
Resmî Gazete’nin 25/08/2011 tarih ve 28036 sayılı nüshasında yayımlanan Kayıtlı Elektronik
Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Kayıtlı Elektronik Posta
sistemi ve 19/01/2013 tarih ve 28533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat
Yönetmeliği kapsamında Elektronik Tebligat hizmeti ile ilgili olarak; şirketimiz nam ve hesabına
işlem yetkilisi sıfatıyla her türlü işlemi yapmaya yetkilendirilen kişilere ve şirketimiz adına KEP ve
Elektronik Tebligat başvurusu yapmaya yetkilendirilmiş olan kişiye ait ad, soyad ve T.C. kimlik
numaraları aşağıda belirtilmiştir.
Şirketimiz nam ve hesabına KEP ve Elektronik Tebligat hizmeti ile ilgili
her türlü işlemi yapmak için tayin edilen işlem yetkilileri
Ad Soyad
T.C. Kimlik Numarası
Şirketimiz nam ve hesabına KEP ve Elektronik Tebligat hizmeti başvurusu
yapmak için tayin edilen kişi
Ad Soyad
T.C. Kimlik Numarası
Şirketimiz nam ve hesabına açılacak Kayıtlı Elektronik Posta hesabına işlem yetkilisi olarak
tayin edilen kişilerin işlem yetkilisi olarak tanımlanması ve başvuru işlemlerinin yetkilendirilmiş olan
kişi tarafından yapılmasını arz ederiz.
Yetkiyi veren şirketin kanuni temsilcisinin(lerinin)
Ad-soyad ve imzası(ları) ile şirket kaşesi
PTT.EH.04.00-14/02/14

Benzer belgeler