TopMill • TopTurn

Yorumlar

Transkript

TopMill • TopTurn
MeKaMS
MillTurnSim
TopCAM
TopMill
TopCAT
•
TopMill
TopTurn
TopTurn
Atölye Programlaması & Simülasyonu
Her CNC Kontrolü için TopMill ve TopTurn ile Çok Yanlı & Komple Mill-Turn
Frezeleme
TopMill
TopTurn
Her CNC Kontrolü için TopMill ve TopTurn ile Çok Yanlı & Komple Mill-Turn Frezeleme
Bir atölye iş resminin üretimi sırasında bir diyalog kullanıcısı ara yüzü ve grafik desteği ile belirli bir CNC sistemine özgü ve
kendisine göre ISO/DIN NC programlama diliyle veya CNC kontrolü özgün düz metin lisanında NC programlarına girmek için
kullanılan programlama metotlarına, kullanıldıkları yerden dolayı üretim alanı programlama metotları denilmektedir.
Hem TopMill hem de TopTurn 5 eksene kadar (X, Y, Z ve A, B ve C eksenlerinde frezeleme yapan; Z, X ve C, Y, B ve karşı
fener milinde torna yapan) frezeleme merkezlerinde arzu edilen her hangi bir frezeleme düzleminde kapsamlı 2 ½ D frezeleme işleminin programlanmasına izin verir. Ayrıca, TopTurn bütün torna freze döngüleri ile 2 eksenli tornayı programlamak
için kullanılabilir. Mekams tek kanallı torna freze merkezlerinin programlarını çok kanallı makine programlarına dönüştürmekte
kullanılabilir.
TopMill ve TopTurn atölye programlaması için kullanılan NC diyalekti her hangi bir DIN/ISO NC diyalekti veya düz metin lisanı
olarak düzenlenebilir ve grafik yardımı ile birlikte kullanıcı ara yüzü diyalogu şeklinde uyarlanabilir (Internet’ten indirilebilen
demo sürümünde bir çok uygun örnek bulunmaktadır). CAD verileri bir ara yüzü yolu ile alınabilir.
Bu uyarlamayı elde etmek için, kendi kontrol sistemine ait programlama emirlerini MTS kendi kontrol sistemiyle ve çok güçlü
frezeleme döngüleri ile dönüştüren bir CNC kumanda kodu aktif hale getirilebilir. Standart kumanda kodlarımız standart hale
getirilmiş takım yollarımızı ISO/DIN’de, ayrıca her hangi bir kontrol sisteminin hemen bütün frezeleme döngülerinde tanımlandığı
şekilde modelleyebilir. Belirli bir takım tezgâhının özelliklerine çok yakın bir uyarlama elde etmek için (örneğin takım değiştirme
makrolarının dahili prosedürlerinin veya iş parçasının karşı fenermiline transferinin entegrasyonu ile) ayrı bir kumanda kodu
genişletilmesi gerekebilir, ancak bu bütün takım makinesi tipleri için üretilebilir.
Özellikle, yeni Alman PAL2007 5 eksenli inceleme kontrol sistemi ile CNC eğitim müfredatında torna ve freze işi için çok yüzeyli
talaşlı üretim yapılabilir.
Diğer bir özel TopMill ve TopTurn özelliği entegre edilmiş MillTurnSim talaşlı üretim alanı ve malzeme izale simülasyonu olup,
bütün programlama aşamasında eşzamanlı olarak aktif şekilde çalışmakta ve takım tutucu, iş parçaları ve aynı zamanda tam
talaşlı üretim süresi hesapları dahil bütün hareketli ve sabit makine bileşenleri arasında çarpışma denetimi ihtiva etmektedir.
Bunlar ilgili takım tezgâhı için ivmeleri, tork sınırlamasını ve takım değiştirme sürelerini hesaba katmaktadır..
Takım tezgâhı işletme modlarının grafik görüntülenmesi için iş parçası ve iş parçası kesit görünüşleri ile birlikte standart 2D iş
parçası simülasyon görüntüsünün yanı sıra, 3D talaş kaldırma simülasyonu ve 3D çarpışma tespitine sahip 3D üretim simülasyonu kullanımdadır.
Klasik seyir fonksiyonları (zum, döndür, kaydır, vb.) ile, 3D grafik görüntüler değiştirilebilir, bölümler ve kesiciler karartılabilir ve
iş parçasının parçaları iç frezeleme işlemlerini görmek için kesilebilir.
Opsiyonel bir özellik olarak, iş parçası kenarlarını gösteren grafik bir gösterim görüntüye çağırılabilir. İş parçası kenarları belirli
bir takım veya malzemeyi belirtmek için değişik renkler kullanılarak tanımlanabilir.
2
TopMill
TopTurn
Kalite kontrol ölçümleri için, örneğin programlama hatalarını veya takımların kendilerinin neden olduğu iş parçası sapmalarını
bulmak için üretilmiş iş parçası kesitler üzerinde kesin olarak ölçülebilir. Kullanılan takıma özgü ve ilerleme hızına bağlı olan
yüzey kalitesini kontrol etmek için bir pürüzlülük hesaplayıcısı temin edilmektedir; bu ayrıca gerekli ilerleme hızını hesaplamak
için de kullanılabilir.
Çarpışma tespiti simülasyona talebi arttırmaktadır. Fakat en yüksek çarpışma riskine sahip bu üretim parçalarının geometrisini
hassas olarak belirlemek mümkünse bir anlam taşımaktadır. Bu hassas tariflere duyulan talep takımlar, bağlama elemanları
ve özellikle malzeme talaşlı üretim işleminden çıkartılırken sürekli değişen mütekabil talaşlı üretim durumundaki iş parçası ile
ilgilidir.
NC program simülasyonu için gerek duyulan takım ve bağlama elemanları kullanıcıların münferit uzantılar eklemesine izin
veren üniversal takım ve bağlama elemanları yönetim sistemi TopCAT (bilgisayar destekli takımlar) tarafından sağlanmaktadır.
Ayrıca, özgün gerçek takım tezgâhlarının üretim alanının simülasyonunu yapabilmek için takım tezgâhı modellerini birleştirmek
üzere takım tezgâhı bileşenlerini uyarlamak da mümkündür.
TopMill ve TopTurn sadece NC programlama sistemleri olarak değil, aynı zamanda mevcut kumanda kodlarındaki haricen
üretilmiş NC kodlarının simülasyonunu yapmak için de kullanılabilir in control specific command codes.
Üretim alanı programlama istasyonları TopTurn ve TopMill üç ayrı çalışma modu sunarlar.
• Ayarlama
• Programlama
• Otomatik mod
Bunlar aşağıdaki kalite güvence fonksiyonları ile tamamlanır:
•
•
•
•
Kesitlerde iş parçası ölçümü
3D iş parçası ara kesitleri
bir referans iş parçası ile 3D iş parçasının karşılaştırılması
pürüzlülük hesapları
İş parçasının ölçülmesi
Kalite güvence amacı ile, iş parçaları her zaman ölçülebilir. Seçilen
boyutlandırma yerleşimine bağlı olarak, iş parçası arzu edilen her
hangi bir yönlendirmeye ait bir çok kesit halinde tanımlanır.
Verilen bir kesit düzleminin pozisyonu başka kesitlerde bir kesim
hattı olarak tanımlanır. Bu kesim hattı fare kullanılarak özel bir nokta ile çakışacak şekilde hareket ettirilirt.
İş parçasının kesit düzlemlerinin üst üste konulduğu “Saydam” 3-D
iş parçası görünüşü ek bir pencerede gösterilir.
3-D iş parçası modeli görsel muayeneye izin vermek üzere arzu
edilen kesimlere ayrılabilir.
Boyutları girmek ve ölçüm talimat
ve kayıtlarını (ölçülendirme sıfır
noktasına göre boyutlar, zincirleme ölçülendirme boyutları, iş
parçası koordinatları, çevre çizgisi
elemanlarının ölçülerini) derlemek
için bir çok fonksiyon sağlanmıştır.
Boyutlar girilirken, referans noktasının tipini (sınır noktası, merkez, kesişme, vb.) düzenlemek
mümkündür. Görünüşlerin hareket ettirilmesi için seyir ve zum
fonksiyonları sağlanmıştır.
3
TopMill
TopTurn
TopMill ve TopTurn Hızlı Düzenleme ve Takım Yönetimi
Talaşlı üretimden geçecek iş parçası
bağlama elemanları ve magazin
yerleşim planı ile birlikte takip etmesi
kolay bir diyalogla tanımlanır. Standart
ham küboid, silindir, boru ve çokgen
gövde şekillerini seçebildikten başka,
kullanıcı bir iş parçası dosyasından
önceden şekillendirilmiş bir iş parçası
veya bağlama derinliği, yönlendirme
ve tezgah üzerindeki pozisyonu ile birlikte bir STL-format aktarma dosyası
şeklinde aktarma yapabilir.
Sağlanan standart bağlama elemanları
2 ila 4 çeşitli tip çene (kademeli, prizmatik ve/veya yumuşak bağlama) ile
birlikte tezgah mengenesi ve torna
aynası, ayrıca modüler bağlama sistemi ihtiva eder.
İş parçası tahsislerini tanımlamak için, TopCAT bütün standart takım tiplerinin parametre tanımlı formda (şablon olarak)
kullanılmasına izin verir. Kullanıcı varsayılan takımlardan birisini seçtiğinde, (farklı) düzeltme değeri veri kayıtları da aynı şekilde
otomatik olarak seçilir. Henüz uygun bir takım bulunmuyorsa, bu bileşenlerin bağlantı, tutma ve döner tabla veya mengene,
bilezik ve matkap ucu/freze başından türetilebilir ve daha sonra monte edilerek ölçülür.
İş parçası ölçülendirme sıfır noktasından sonra varsayılan değerler ve
münferit bağlama elemanları hakkındaki bilgilerle hesaplanabilir.
TopTurn ve TopMill hareketleri, örneğin iş parçası sıfır noktasını veya
takım bilgilerini öğretme (teach-in) yöntemi ile sanal iş parçasını proses
içinde üreterek elle kontrol edilebilir.
Kuşkusuz, CNC simülatörleri aynı zamanda NC programının başlık
kısmında bulunan bir düzenleme sayfası kullanılarak otomatik olarak
ta düzenlenebilir. Bunun tersine, fiili düzenleme durumunu bir düzenleme sayfasına kaydetmek mümkündür. Bu düzenleme sayfası için,
anahtar kelimeli MTS düzenleme formatı kullanılabilir.
TopMill ve TopTurn, Gerçek bir takım tezgâhında olduğu gibi, talaşlı
üretim için düzenlenebilir.
Bu üniversal takım düzenleme prosedürü hem NC program gereklerini hem de CNC operatör eğitiminin gerçek hayattaki uygulamalara ve
münferit, göreve yönelik işe yönlendirilme gereklerini karşılamaktadır.
4
TopMill
TopTurn
Programlama
TopTurn ve TopMill farklı üretim alanı programlama modları sunmaktadır. Eldeki göreve uyması için bu modların her hangi birisinden
diğerine geçmek mümkündür. Bu modlar:
•
•
•
•
•
İnteraktif programlama
NC editörünün kullanılması
Geometri editörünün kullanılması
Öğretme (teach-in) işlemi
Diyalog modu programlaması
İlk iki programlama modu NC bloklarının programcı tarafından girilmesini içermekte olup, diğerlerinde NC blokları otomatik olarak
üretilmektedir.
İnteraktif programlamada NC düzenlemesi ve otomatik mod kombinasyon halinde kullanılır. Bir NC bloğu veya döngüsü bir kere
programlandığında, mütekabil talaşlı üretim işlemi simülasyonu yapılmış olmakta, böylece bir NC bloğunun giriş aşamasında simülasyon ile derhal test edilmesine izin vermektedir. Her bloktan sonra, programcı bloğu kabul veya reddetmeyi etmeyi istediğine göre
karar verebilir.
Diyalog programlama modu karmaşık talaşlı imalat aşamalarının kolayca girişini sağlarken bir veya bir çok ilgili giriş ekranı kullanıcı
tarafından grafik destekle doldurulur. Giriş kombinasyonların geçerliği, değer aralıkları ve mantıklı kombinasyon fonksiyonları alternatiflerinin geçerliği için kontrol edilir.
Diyalog programlaması NC bloklarının açık olarak düzenlenmesine başvurulmadan ilgili programlama anahtarında NC programları
yaratmak ve düzenlemek için kullanılabilir. Diyalog adımları bir ağaç yapısı içinde düzenlenen talaşlı üretim fonksiyonlarının gözden
geçirilmesinden başlayarak münferit olarak seçilebilir.
Yeni PAL2007 tornalama ve frezeleme kontrolünün örnek diyalog programlaması
Bir program yaratmanın en verimli metodu diyalog programlamasını geometri düzenleyici ve interaktif programlama ile birleştirmek
olup burada NC düzenleyici her zaman sonuç NC programını görüntülemek için kullanılabilir.
Kullanıcı diyalog girdilerinin form, içerik ve fonksiyonlarını özelleştirebilir. Ayrıca örneğin kullanıcıya özel talaşlı üretim döngülerini
tamamlamak için yeni girdi ekranları ekleyebilir.
5
TopMill
TopTurn
Geometri düzenleyici en karmaşık çevre çizgisi programlanmasını bile
basitleştirmekte ve ayrı hesaplamalar gerektirmemektedir. Resimlerden alınan ölçüler diyaloğa girilir ve sonra çevre çizgisi kumandalarına
dönüştürülür (standart ISO/DIN komut uzantıları). Geçiş noktaları, daire merkezleri, kavisler ve pahlar bu işlem esnasında otomatik olarak hesaplanır.
Eğer çevre çizgisi programlamaya sahip olmayan bir kontrol programlama
kodu varsa, sınırlar otomatik olarak mütekabil ISO hareketlerine veya doğru
çizgi (G1) ve daire elementlerine (G2/G3) dönüştürülecektir.
Bir program yaratmanın en verimli metodu diyalog programlamasını geometri düzenleyici ve interaktif programlama ile birleştirmek olup burada NC düzenleyici her zaman sonuç NC programını görüntülemek için kullanılabilir.
Öğretme modunda, iş parçası elle kontrol altında üretilebilir. Sonuçtaki takım yolları ISO/DIN komutlarına (G00 ve G01) çevrilir
ve sonra NC programının içine yerleştirilir. Üretim imleç tuşu veya el çarkı ile yapılır. Pratik bir uygulama olarak öğretme metodunda ilk işlem olarak kaba talaş operasyonu kullanılabilir.
Otomatik mod ve harici programların simülasyonu
Otomatik modda, NC programlarının sürekli sıralama veya geçersiz kılma fonksiyonu ile gerçek zamanlı olarak (satır satır) blok
blok simülasyonu yapılabilir. Dinamik simülasyon bütün iki boyutlu veya seçimli olarak üç boyutlu görünüşlerde grafik olarak
görüntülenebilir.İmalat, besleme ve takım kullanma süreleri, ayrıca iş parçasından kaldırılan talaşın hacmi hesaplanır.
Kapsamlı çarpışma tespit hesapları NC programlarının özellikle sıkışık iş alanlarında çarpışmasını, karmaşık bağlantı durumlarını
veya kritik takım yeri kombinasyonlarını (komşu takımlarla çarpışma tehlikesi) destekler.
Üretimden geçen iş parçasının yüzey kalitesi ve ölçü doğruluğu simülasyon sırasında ‘ölçü’ ve 3D iş parçası görüntü fonksiyonları
kullanılarak her zaman izlenebilir. Takım hareketlerinin analizine izin vermek için bir takım yolu görüntüsü temin edilir.
MTS-CAD/CAM-System TopCAM test takım makinesi olarak ilk NC program test çalışması için önceden nötr NC formatında
veya artişlemci dönüştürmesi ile TopMill ve TopTurn kullanır. ( işleme zamanı çarpışma kontrolü).
6
TopMill
TopTurn
Takım yolu görüntüsü
TopTurn ve TopMill takım hareketlerinin analizini sağlayabilmek için bir takım yolu görüntüsü sağlarlar; bu görüntü iş
parçasının bu görünüş üstüne bindirildiği şematik 2-D resmi veya 3-D resmi formundadır. Takım yolları ilgili takım için
seçilen renkte veya serbest olarak seçilen renk düzeni içinde gösterilir.
Münferit takımlar veya talaşlı üretim düzlemleri için de
takım yol görünüşlerini seçmek mümkündür.Bir takım yolunun üzerine tıklamak bu yolu üreten NC kaydının görüntüsünü çağırır.
Yüzey pürüzlülük hesaplayıcısı
Maksimum pürüzlülük yüksekliği Rmax, yüzey pürüzlülüğü
Ra ve ortalama pürüzlülük karşılığı takım kenar geometrisi,
Zeksenine ilişkin üretim yönü ve, tornalama durumunda, devir başına ilerlemeden hesaplanır. Bunun tersine, ilerleme
hızı verilen maksimum pürüzlülük yüksekliğinden hesaplanabilir.
Yüzey pürüzlülük hesaplayıcısı pürüzlülük profilleri ve girdi parametrelerini değiştirerek deney yapma opsiyonu ile,
eğitim görenlere bu karmaşık ilişkileri anlama kolaylığı
sağlamaktadır.
Frezeleme operasyonları için, sınır yüzeylerinin maksimum pürüzlülük yüksekliği Rmax ve yüzey pürüzlülüğü Ra ağız geometrisi ve diş başına düşen ilerleme miktarı ile hesaplanır. Alt yüzeylerin profil kesitlerinin maksimum pürüzlülük Rmax R2 ve Ra
değerleri için, takım yolu hem frezeleme yönünde hem de frezeleme yönüne dik açı ile üstüne biner ve ayrıca hesaplarda
kullanılır. Bu, üst üste binmiş takım yollarının ürettiği bütün değişik test yüzeyleri için yapılır.
7
TopMill
TopTurn
MTS hakkında
MTS 1980 YILINDA Dr. Hans Joachim Pfeiffer tarafından kurulmuştur.
Firmanın faaliyet alanı, matematiksel yöntemler kullanarak teknik uygulamalar için yazılım geliştirmektir.
25 yılı aşkın bir süredir CAD/CAM ve CNC Eğitim yazılımı geliştirme
konularına odaklanmış bulunmaktayız.
Faaliyetlerimiz en başta burada sunulan – MEKAMS, MillTurnSim, TopCAM,
TopCAT, TopTurn ve TopMill - yazılım paketleri üzerine odaklanmaktadır ve
bu 25 yıldır süren gelişmenin sonuçlarını göstermektedir. Ek olarak, üçüncü
taraflara sözleşme ile proje yönlendirmeli geliştirme çalışması gelmektedir.
Sonraki, örneğin aşağıdaki projelerde esas olarak büyük CNC kontrolü ve
takım tezgâhları imalatçıları için standart yazılımımızın yoğun uyarlamasını,
ihtiva etmektedir:
•
•
•
•
•
Çok Kanallı İsviçre tipi CNC Torna tezgahlarının simülasyonu ( 3 kanallı 10 eksen)
Torna tezgahları ve freze-torna merkezlerinde komple talaşlı üretim CNC simülasyonu (7 eksen)
Çoklu CNC makine takımlarının programlanması ve simülasyonu (24 veya daha fazla eksen)
Torna ve freze için universal tezgah döngüleri
5 eksenli Torna-Freze tezgahları
Faaliyetlerimizin diğer önemli bir
sahası müşterilerimizin personelinin yazılımla ilgili eğitimini ihtiva
etmektedir.
Standart yazılımımız hakkında
düzenli eğitim kursları yapmakta
ve ayrıca bir telefon destek hattı
hizmeti sağlamaktayız.
Sistem Gereksinimleri
MTS yazılımı Windows 2000/XP/Vista ile uyumlu çalışmaktadır.
Yazılımımızı ayrıca aşağıdaki lisanlarda sipariş edebilirsiniz:
Almanca, Çince (basit & geleneksel), Çekçe, Fransızca, Hırvatça,
İngilizce, İspanyolca, İsveççe,
İtalyanca, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rusça, Slovakca, Tayca,
Türkçe ve Vietnamca.
Türkiye Distribütörümüz
SELKA
Selka Ltd. /Ankara
Tel.: 0-312-4678825 Fax: 0-312-4678569
http://www.selkaltd.com
e-mail: [email protected]

Benzer belgeler