tc muğla sıtkı koçman üniversitesi tıp fakültesi

Transkript

tc muğla sıtkı koçman üniversitesi tıp fakültesi
T. C.
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014 – 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
DÖNEM I
HÜCRE BİLİMLERİ 1 DERS KURULU
( 1. ) DERS KURULU
(15 Eylül 2014-14 Kasım 2014)
DERS PROGRAMI
T. C.
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014 – 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
DÖNEM I
I. KURUL (HÜCRE BİLİMLERİ 1)
DERS PROGRAMI
(15 Eylül 2014-14 Kasım 2014)
DEKAN
Prof. Dr. Nevres Hürriyet AYDOĞAN
DEKAN YARDIMCILARI
Prof. Dr. Yasemin BALCI
Doç. Dr. Servet KAVAK
BAŞ KOORDİNATÖR
Prof. Dr. Feral ÖZTÜRK
DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ
Prof.. Dr. Yasemin BALCI
DÖNEM I KOORDİNATÖR YARDIMCILARI
Yrd. Doç. Dr. Edip Güvenç ÇEKİÇ
Yrd. Doç. Dr. Burak Ekrem ÇİTİL
KURUL DERSLERİ
TEORİK D.S.
PRATİK D.S.
TOPLAM D.S.
T. Biyokimya
14
4
18
T. Biyoloji
32
8(8x2)
40
Histoloji
14
4
18
Tıp Tarihi ve Etik
28
28
T. İstatistik
16
16
Davranış Bilimleri
8
8
Biyofizik
10
10
KURUL TOPLAMI
122
8
KURUL SORU SAYISI
138
DİĞER DERSLER
Temel Bilgi Teknolojisi
32
Bilim Felsefesi
16
Türk Dili ve Edebiyatı
14
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi
14
Yabancı Dil
21
GENEL TOPLAM
DERS KURULU ÜYELERİ:
Prof. Dr. İ. Çetin ÖZTÜRK
Prof. Dr. Ercan BALDEMİR
Prof. Ümit Başar SEMİZ
Doç. Dr. Nigar YILMAZ
Doç. Dr. Servet KAVAK
Yrd. Doç. Dr. Esin SAKALLI ÇETİN
Ali KIRLI Okutman
D.S.: Ders Saati
Prof. Dr. Feral ÖZTÜRK
Prof. Dr. Bayram AKÇA
Doç. Dr. Nebil REYHANİ
Doç. Dr. Metin PIÇAKÇIEFE
Yrd. Doç. Dr. Bilge KARA
Gurbet AYDIN Okutman
2
PUAN
I. KURUL 1. HAFTA
15 EYLÜL 2014 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
16 EYLÜL 2014 SALI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20 Bilim Felsefesi
11.30 - 12.20 Bilim Felsefesi
13.30 - 14.20 Tıbbi Biyoloji
14.30 - 15.20 Tıbbi Biyoloji
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
17 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20 Davranış bilimleri
11.30 - 12.20 Davranış bilimleri
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Tıp Tarihi ve Etik
Tıp Tarihi ve Etik
Türk Dili Dersi Muafiyet Sınavı Saat: 10:00
Kampüs Gezisi
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Bilim Felsefesi
Bilim Felsefesi
Nebil REYHANİ
Nebil REYHANİ
Tıbbi Biyolojiye Giriş
Tıbbi Biyolojiye Giriş
Beyaz Önlük Giyme Töreni Saat: 15:30
Esin SAKALLI ÇETİN
Esin SAKALLI ÇETİN
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Davranış bilimlerine giriş
Davranış bilimlerine giriş
Bilge KARA
Bilge KARA
Tıp Etiğine Giriş ve Temel kavramlar
Tıp Etiğine Giriş ve Temel kavramlar
Metin PIÇAKÇIEFE
Metin PIÇAKÇIEFE
Yabancı Dil Muafiyet Sınavı Saat : 16 :00
18 EYLÜL 2014 PERŞEMBE
08.30 - 09.20 Tıbbi İstatistik
09.30 - 10.20 Tıbbi İstatistik
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
19 EYLÜL 2014 CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Dekanın Konuşması
Koordinatörlük Tanıtım Dersi
Türk Dili ve Ed.
Türk Dili ve Ed.
Biyoistatistik ve Genel Tanımlar
Biyoistatistik ve Genel Tanımlar
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Ercan BALDEMİR
Ercan BALDEMİR
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Muafiyet
Sınavı Saat : 15:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Türk Dili ve Ed.
Türk Dili ve Ed.
Ali KIRLI
Ali KIRLI
3
I. KURUL 2. HAFTA
22 EYLÜL 2014 PAZARTESİ
08.30 - 09.20 Yabancı Dil
09.30 - 10.20 Yabancı Dil
10.30 - 11.20 Yabancı Dil
11.30 - 12.20 Serbest Çalışma
Yabancı Dil
Yabancı Dil
Yabancı Dil
Gurbet AYDIN
Gurbet AYDIN
Gurbet AYDIN
Lab.da çalışma kuralları
Esin SAKALLI ÇETİN
Lab.da çalışma kuralları
Esin SAKALLI ÇETİN
Lab.da çalışma kuralları
Esin SAKALLI ÇETİN
Lab.da çalışma kuralları
Esin SAKALLI ÇETİN
Histolojiye giriş, mikroskop ve histolojik
teknikler
Hücrelerin genel özellikleri
Bilim Felsefesi
Bilim Felsefesi
Feral ÖZTÜRK
13.30 – 14.20 Tıbbi Biyoloji
14.30 – 15.20 Tıbbi Biyoloji
15.30 – 16.20 Biyofizik
16.30 – 17.20 Biyofizik
24 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA
08.30 – 09.20 Davranış bilimleri
09.30 – 10.20 Davranış bilimleri
10.30 – 11.20 T.Biyokimya
11.30 – 12.20 T.Biyokimya
Hücre kavramı, prokaryot ve ökaryot hücreler
Hücre kavramı, prokaryot ve ökaryot hücreler
Esin SAKALLI ÇETİN
Esin SAKALLI ÇETİN
Ölçme anlamlı rakamlar ve SI sitemi
Ölçme anlamlı rakamlar ve SI sitemi
Servet KAVAK
Servet KAVAK
Psikanalik Kurama giriş
Psikanalik Kurama giriş
T. Biyokimyaya giriş
T. Biyokimyaya giriş
Bilge KARA
Bilge KARA
İ. Ç. ÖZTÜRK
İ. Ç. ÖZTÜRK
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Tıp Etiği ile ilgili düzenlemeler; bildirge, tüzük..
Tıp Etiği ile ilgili düzenlemeler; bildirge, tüzük..
İnkılap Tarihi
İnkılap Tarihi
Metin PIÇAKÇIEFE
Metin PIÇAKÇIEFE
Bayram AKÇA
Bayram AKÇA
Frekans Dağılımları ve Tanımlayıcı İstatistikler
Frekans Dağılımları ve Tanımlayıcı İstatistikler
Hücre Zarı
Hücre Zarı
Ercan BALDEMİR
Ercan BALDEMİR
T. Bilgi Teknol.
T. Bilgi Teknol.
T. Bilgi Teknol.
T. Bilgi Teknol.
T. Bilgi Teknol
T. Bilgi Teknol.
T. Bilgi Teknol.
T. Bilgi Teknol.
Sağlık çalışanlarının hukuki sorumluluk alanları
Tıbbi Uygulama Hataları- Malpraktis
Metin PIÇAKÇIEFE
Metin PIÇAKÇIEFE
Türk Dili ve Ed.
Türk Dili ve Ed.
Ali KIRLI
Ali KIRLI
Tıbbi Biyoloji
Lab.-A
Tıbbi Biyoloji
14.30 - 15.20
Lab.-A
Tıbbi Biyoloji
15.30 - 16.20
Lab.-B
Tıbbi Biyoloji
16.30 - 17.20
Lab.-B
23 EYLÜL 2014 SALI
Histoloji-Emb
08.30 - 09.20
13.30 - 14.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
Histoloji-Emb
Bilim Felsefesi
Bilim Felsefesi
Tıp Tarihi ve Etik
Tıp Tarihi ve Etik
İnkılap Tarihi
İnkılap Tarihi
25 EYLÜL 2014 PERŞEMBE
08.30 – 09.20 Tıbbi İstatistik
09.30 – 10.20 Tıbbi İstatistik
10.30 – 11.20 Tıbbi Biyoloji
11.30 – 12.20 Tıbbi Biyoloji
13.30 – 14.20 T. Bilgi Teknol.
14.30 – 15.20 T. Bilgi Teknol.
15.30 – 16.20 T.Bilgi Tekn. Lab.
16.30 – 17.20 T.Bilgi Tekn. Lab.
26 EYLÜL 2014 CUMA
08.30 - 09.20 Serbest Çalışma
09.30 - 10.20 Serbest Çalışma
10.30 - 11.20 Tıp Tarihi ve Etik
11.30 - 12.20 Tıp Tarihi ve Etik
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Türk Dili ve Ed.
Türk Dili ve Ed.
4
Feral ÖZTÜRK
Nebil REYHANİ
Nebil REYHANİ
Esin SAKALLI ÇETİN
Esin SAKALLI ÇETİN
I. KURUL 3. HAFTA
29 EYLÜL 2014 PAZARTESİ
08.30 - 09.20 Yabancı Dil
09.30 - 10.20 Yabancı Dil
10.30 - 11.20 Yabancı Dil
Biyofizik
11.30 - 12.20
Yabancı Dil
Yabancı Dil
Yabancı Dil
Ölçeklendirme ve canlılarda büyüklük işlev
ilişkisi
Gurbet AYDIN
Gurbet AYDIN
Gurbet AYDIN
Servet KAVAK
Lab.da kul. arç ve grç tanıtımı
Esin SAKALLI ÇETİN
Lab.da kul. arç ve grç tanıtımı
Esin SAKALLI ÇETİN
Lab.da kul. arç ve grç tanıtımı
Esin SAKALLI ÇETİN
Lab.da kul. arç ve grç tanıtımı
Esin SAKALLI ÇETİN
İnsan Hakları
İnsan Hakları
Bilim Felsefesi
Bilim Felsefesi
Metin PIÇAKÇIEFE
Metin PIÇAKÇIEFE
Nebil REYHANİ
Nebil REYHANİ
Hücre zarından maddelerin taşınması
Hücre zarından maddelerin taşınması
Ölçeklendirme ve canlılarda büyüklük işlev
ilişkisi
Esin SAKALLI ÇETİN
Esin SAKALLI ÇETİN
Savunma mekanizmaları
Savunma mekanizmaları
Organeller
Organeller
Bilge KARA
Bilge KARA
Temel Tıp Etiği İlkeleri
Temel Tıp Etiği İlkeleri
İnkılap Tarihi
İnkılap Tarihi
Metin PIÇAKÇIEFE
Metin PIÇAKÇIEFE
Bayram AKÇA
Bayram AKÇA
2 EKİM 2014 PERŞEMBE
08.30 - 09.20 Tıbbi İstatistik
09.30 - 10.20 Tıbbi İstatistik
10.30 - 11.20 Histoloji-Emb
11.30 - 12.20 Histoloji-Emb
Merkezi Eğilim Ölçüleri
Merkezi Eğilim Ölçüleri
Hücre membranı
Hücre membranı
Ercan BALDEMİR
Ercan BALDEMİR
Feral ÖZTÜRK
Feral ÖZTÜRK
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
T. Bilgi Teknol.
T. Bilgi Teknol.
T. Bilgi Teknol.
T. Bilgi Teknol.
T. Bilgi Teknol
T. Bilgi Teknol.
T. Bilgi Teknol
T. Bilgi Teknol.
Tıbbi Biyoloji
Lab.-A
Tıbbi Biyoloji
14.30 - 15.20
Lab.-A
Tıbbi Biyoloji
15.30 - 16.20
Lab.-B
Tıbbi Biyoloji
16.30 - 17.20
Lab.-B
30 EYLÜL 2014 SALI
08.30 - 09.20 Tıp Tarihi ve Etik
09.30 - 10.20 Tıp Tarihi ve Etik
10.30 - 11.20 Bilim Felsefesi
11.30 - 12.20 Bilim Felsefesi
13.30 - 14.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Biyofizik
16.30 - 17.20 Serbest Çalışma
01 EKİM 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20 Davranış bilimleri
09.30 - 10.20 Davranış bilimleri
10.30 - 11.20 Tıbbi Biyoloji
11.30 - 12.20 Tıbbi Biyoloji
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Tıp Tarihi ve Etik
Tıp Tarihi ve Etik
İnkılap Tarihi
İnkılap Tarihi
T. Bilgi Teknol.
T. Bilgi Teknol.
T. Bilgi Teknol.
T. Bilgi Teknol.
3 EKİM 2014 CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
Kurban Bayramı Tatili
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
5
Servet KAVAK
Esin SAKALLI ÇETİN
Esin SAKALLI ÇETİN
I. KURUL 4. HAFTA
6 EKİM 2014 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
7 EKİM 2014 SALI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
8 EKİM 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20 Tıp Tarihi ve Etik
09.30 - 10.20 Tıp Tarihi ve Etik
10.30 - 11.20 Tıbbi Biyoloji
11.30 - 12.20 Tıbbi Biyoloji
Kurban Bayramı Tatili
Kurban Bayramı Tatili
Hasta-Hekim İlişkisi
Hasta-Hekim İlişkisi
Organeller
Organeller
Metin PIÇAKÇIEFE
Metin PIÇAKÇIEFE
Biyolojik membranların kimyasal yapısı ve transport
Biyolojik membranların kimyasal yapısı ve transport
İnkılap Tarihi
İnkılap Tarihi
İ. Ç. ÖZTÜRK
İ. Ç. ÖZTÜRK
Bayram AKÇA
Bayram AKÇA
9 EKİM 2014 PERŞEMBE
08.30 - 09.20 Tıbbi İstatistik
09.30 - 10.20 Tıbbi İstatistik
10.30 - 11.20 Histoloji-Emb
11.30 - 12.20 Histoloji-Emb
Dağılım Ölçüleri
Dağılım Ölçüleri
Membransel organeller
Ercan BALDEMİR
Ercan BALDEMİR
Feral ÖZTÜRK
Membransel organeller
Feral ÖZTÜRK
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
T. Bilgi Teknol.
T. Bilgi Teknol.
T. Bilgi Teknol.
T. Bilgi Teknol.
T. Bilgi Teknol
T. Bilgi Teknol.
T. Bilgi Teknol.
T. Bilgi Teknol.
Organeller
Organeller
Tıp etiği ve bilim
Tıp etiği ve araştırma
Esin SAKALLI ÇETİN
Esin SAKALLI ÇETİN
Türk Dili ve Ed.
Türk Dili ve Ed.
Ali KIRLI
Ali KIRLI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
T.Biyokimya
T.Biyokimya
İnkılap Tarihi
İnkılap Tarihi
T. Bilgi Teknol.
T. Bilgi Teknol.
T.Bilgi Tekn. Lab.
T.Bilgi Tekn. Lab.
10 EKİM 2014 CUMA
08.30 - 09.20 Tıbbi Biyoloji
09.30 - 10.20 Tıbbi Biyoloji
10.30 - 11.20 Tıp Tarihi ve Etik
11.30 - 12.20 Tıp Tarihi ve Etik
13.30 - 14.20
Serbest Çalışma
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Serbest Çalışma
Türk Dili ve Ed.
Türk Dili ve Ed.
6
Esin SAKALLI ÇETİN
Esin SAKALLI ÇETİN
Metin PIÇAKÇIEFE
Metin PIÇAKÇIEFE
I. KURUL 5. HAFTA
13 EKİM 2014 PAZARTESİ
08.30 - 09.20 Yabancı Dil
09.30 - 10.20 Yabancı Dil
10.30 - 11.20 Yabancı Dil
11.30 - 12.20 Biyofizik
Yabancı Dil
Yabancı Dil
Yabancı Dil
Kuvvet, denge, hareket ve insan vücudu
Gurbet AYDIN
Gurbet AYDIN
Gurbet AYDIN
Servet KAVAK
Tıbbi Biyoloji Lab. - Mikroskop çeşitleri
A
Tıbbi Biyoloji Lab. - Mikroskop çeşitleri
14.30 - 15.20
A
LAB. T. Biyokimya
T.Biyokimya Lab. ve Malzemelerinin
15.30 - 16.20
tanıtılması
LAB. T. Biyokimya
T.Biyokimya Lab. ve Malzemelerinin
16.30 - 17.20
tanıtılması
14 EKİM 2014 SALI
08.30 - 09.20 Histoloji-Emb
İpliksel organeller, inkluzyonlar
09.30 - 10.20 Histoloji-Emb
İpliksel organeller, inkluzyonlar
10.30 - 11.20 Bilim Felsefesi
Bilim Felsefesi
11.30 - 12.20 Bilim Felsefesi
Bilim Felsefesi
Esin SAKALLI ÇETİN
13.30 - 14.20 Tıbbi Biyoloji
14.30 - 15.20 Tıbbi Biyoloji
15.30 - 16.20 Biyofizik
16.30 - 17.20 Serbest Çalışma
15 EKİM 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20 Tıbbi Biyoloji
09.30 - 10.20 Tıbbi Biyoloji
10.30 - 11.20 T.Biyokimya
11.30 - 12.20 T.Biyokimya
Hücre İskeleti
Hücre İskeleti
Kuvvet, denge, hareket ve insan vücudu
Esin SAKALLI ÇETİN
Esin SAKALLI ÇETİN
Hücreler Arası Bağlantılar
Hücreler Arası Bağlantılar
Esin SAKALLI ÇETİN
Biyolojik membranların kimyasal yapısı ve transport
Biyolojik membranların kimyasal yapısı ve transport
İ. Ç. ÖZTÜRK
İ. Ç. ÖZTÜRK
13.30 - 14.20 Tıp Tarihi ve Etik
14.30 - 15.20 Tıp Tarihi ve Etik
15.30 - 16.20 İnkılap Tarihi
16.30 - 17.20 İnkılap Tarihi
16 EKİM 2014 PERŞEMBE
08.30 - 09.20 Tıbbi İstatistik
09.30 - 10.20 Tıbbi İstatistik
10.30 - 11.20 Davranış bilimleri
11.30 - 12.20 Davranış bilimleri
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
İnkılap Tarihi
İnkılap Tarihi
Metin PIÇAKÇIEFE
Metin PIÇAKÇIEFE
Bayram AKÇA
Bayram AKÇA
SPSS Paket Programının Tanıtımı
SPSS Paket Programının Tanıtımı
Kişilik
Kişilik
Ercan BALDEMİR
Ercan BALDEMİR
Ümit Başar SEMİZ
Ümit Başar SEMİZ
13.30 - 14.20 T. Bilgi Teknol.
14.30 - 15.20 T. Bilgi Teknol.
15.30 - 16.20 T. Bilgi Teknol.
16.30 - 17.20 T. Bilgi Teknol.
17 EKİM 2014 CUMA
08.30 - 09.20 Tıp Tarihi ve Etik
09.30 - 10.20 Tıp Tarihi ve Etik
10.30 - 11.20 Tıp Tarihi ve Etik
11.30 - 12.20 Tıp Tarihi ve Etik
T. Bilgi Teknol.
T. Bilgi Teknol.
T. Bilgi Teknol.
T. Bilgi Teknol.
T. Bilgi Teknol
T. Bilgi Teknol.
T. Bilgi Teknol
T. Bilgi Teknol.
Tarih Öncesi (Prehistorik) Tıp
Tarih Öncesi (Prehistorik) Tıp
Tıp Etiğine Giriş ve Temel kavramlar
Tıp Etiğine Giriş ve Temel kavramlar
Metin PIÇAKÇIEFE
Metin PIÇAKÇIEFE
Metin PIÇAKÇIEFE
Metin PIÇAKÇIEFE
Türk Dili ve Ed.
Türk Dili ve Ed.
Ali KIRLI
Ali KIRLI
13.30 - 14.20
13.30 - 14.20
Serbest Çalışma
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Serbest Çalışma
Türk Dili ve Ed.
Türk Dili ve Ed.
7
Esin SAKALLI ÇETİN
İ. Ç. ÖZTÜRK
İ. Ç. ÖZTÜRK
Feral ÖZTÜRK
Feral ÖZTÜRK
Nebil REYHANİ
Nebil REYHANİ
Servet KAVAK
Esin SAKALLI ÇETİN
I. KURUL 6. HAFTA
20 EKİM 2014 PAZARTESİ
08.30 - 09.20 Yabancı Dil
09.30 - 10.20 Yabancı Dil
10.30 - 11.20 Yabancı Dil
11.30 - 12.20 Serbest Çalışma
Yabancı Dil
Yabancı Dil
Yabancı Dil
Gurbet AYDIN
Gurbet AYDIN
Gurbet AYDIN
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
T. Biyoloji Lab - B Mikroskop çeşitleri
T. Biyoloji Lab - B Mikroskop çeşitleri
Serbest Çalışma
16.30 - 17.20
Serbest Çalışma
21 EKİM 2014 SALI
08.30 - 09.20 Biyofizik
09.30 - 10.20 Biyofizik
10.30 - 11.20 Bilim Felsefesi
11.30 - 12.20 Bilim Felsefesi
13.30 - 14.20 Tıbbi Biyoloji
14.30 - 15.20 Tıbbi Biyoloji
15.30 - 16.20 Serbest Çalışma
16.30 - 17.20 Serbest Çalışma
22 EKİM 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20 Tıbbi Biyoloji
09.30 - 10.20 Tıbbi Biyoloji
10.30 - 11.20 T.Biyokimya
11.30 - 12.20 T.Biyokimya
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
İnkılap Tarihi
İnkılap Tarihi
23 EKİM 2014 PERŞEMBE
08.30 - 09.20 Tıbbi İstatistik
09.30 - 10.20 Tıbbi İstatistik
10.30 - 11.20 Histoloji-Emb
11.30 - 12.20 Histoloji-Emb
13.30 - 14.20 T.Bilgi Tekn. Lab.
14.30 - 15.20 T.Bilgi Tekn. Lab.
15.30 - 16.20 T.Bilgi Tekn. Lab.
16.30 - 17.20 T.Bilgi Tekn. Lab.
24 EKİM 2014 CUMA
08.30 - 09.20 Tıbbi Biyoloji
09.30 - 10.20 Tıbbi Biyoloji
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Türk Dili ve Ed.
Türk Dili ve Ed.
Esin SAKALLI ÇETİN
Esin SAKALLI ÇETİN
Kuvvet, denge, hareket ve insan vücudu
Kuvvet, denge, hareket ve insan vücudu
Bilim Felsefesi
Bilim Felsefesi
Servet KAVAK
Servet KAVAK
Nebil REYHANİ
Nebil REYHANİ
Hücrede sinyal iletimi
Hücrede sinyal iletimi
Esin SAKALLI ÇETİN
Esin SAKALLI ÇETİN
Hücrede sinyal iletimi
Hücrede sinyal iletimi
Hücre biyokimyası - Organeller
Hücre biyokimyası - Organeller
Esin SAKALLI ÇETİN
Esin SAKALLI ÇETİN
İnkılap Tarihi
İnkılap Tarihi
Bayram AKÇA
Bayram AKÇA
Veri Çeşitleri
Veri Çeşitleri
Çekirdek
Çekirdek
Ercan BALDEMİR
Ercan BALDEMİR
Feral ÖZTÜRK
Feral ÖZTÜRK
T. Bilgi Teknol.
T. Bilgi Teknol.
T. Bilgi Teknol.
T. Bilgi Teknol.
T. Bilgi Teknol.
T. Bilgi Teknol.
T. Bilgi Teknol.
T. Bilgi Teknol.
Hücre döngüsü
Hücre döngüsü
Esin SAKALLI ÇETİN
Esin SAKALLI ÇETİN
İ. Ç. ÖZTÜRK
İ. Ç. ÖZTÜRK
Dönem III I. Kurul Sınavı
Dönem III I. Kurul Sınavı
Türk Dili ve Ed.
Türk Dili ve Ed.
Ali KIRLI
Ali KIRLI
8
I. KURUL 7. HAFTA
27 EKİM 2014 PAZARTESİ
08.30 - 09.20 Yabancı Dil
09.30 - 10.20 Yabancı Dil
10.30 - 11.20 Yabancı Dil
11.30 - 12.20 Serbest Çalışma
13.30 - 14.20 T. Biyoloji Lab. A
14.30 - 15.20 T. Biyoloji Lab. A
15.30 - 16.20 Serbest Çalışma
16.30 - 17.20 Serbest Çalışma
28 EKİM 2014 SALI
08.30 - 09.20 Tıp Tarihi ve Etik
09.30 - 10.20 Tıp Tarihi ve Etik
10.30 - 11.20 Bilim Felsefesi
11.30 - 12.20 Bilim Felsefesi
Yabancı Dil
Yabancı Dil
Yabancı Dil
Gurbet AYDIN
Gurbet AYDIN
Gurbet AYDIN
Işık mikroskobu ve kullanma tekniği
Işık mikroskobu ve kullanma tekniği
Esin SAKALLI ÇETİN
Esin SAKALLI ÇETİN
İlkel (Primitif) Tıp
Eski Uygarlıklarda Tıp
Bilim Felsefesi
Bilim Felsefesi
Metin PIÇAKÇIEFE
Metin PIÇAKÇIEFE
Nebil REYHANİ
Nebil REYHANİ
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Cumhuriyet Bayramı
29 EKİM 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
Cumhuriyet Bayramı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
30 EKİM 2014 PERŞEMBE
08.30 - 09.20 Tıbbi İstatistik
09.30 - 10.20 Tıbbi İstatistik
10.30 - 11.20 Histoloji-Emb
11.30 - 12.20 Histoloji-Emb
13.30 - 14.20 T. Bilgi Teknol.
14.30 - 15.20 T. Bilgi Teknol.
15.30 - 16.20 T. Bilgi Teknol.
16.30 - 17.20 T. Bilgi Teknol.
31 EKİM 2014 CUMA
08.30 - 09.20 Tıp Tarihi ve etik
09.30 - 10.20 Tıp Tarihi ve etik
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
Serbest Çalışma
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Serbest Çalışma
Türk Dili ve Ed.
Türk Dili ve Ed.
Veri Girişi ve Hata Düzeltme
Veri Girişi ve Hata Düzeltme
Hücre Bölünmesi ve hücre siklusu
Hücre Bölünmesi ve hücre siklusu
Ercan BALDEMİR
Ercan BALDEMİR
Feral ÖZTÜRK
Feral ÖZTÜRK
T. Bilgi Teknol.
T. Bilgi Teknol.
T. Bilgi Teknol.
T. Bilgi Teknol.
T. Bilgi Teknol
T. Bilgi Teknol.
T. Bilgi Teknol
T. Bilgi Teknol.
Eski Uygarlıklarda Tıp
Ortaçağda Tıp
Metin PIÇAKÇIEFE
Metin PIÇAKÇIEFE
Dönem II I. Kurul Sınavı
Dönem II I. Kurul Sınavı
Türk Dili ve Ed.
Türk Dili ve Ed.
Ali KIRLI
Ali KIRLI
9
I. KURUL 8. HAFTA
3 KASIM 2014 PAZARTESİ
08.30 - 09.20 Yabancı Dil
09.30 - 10.20 Yabancı Dil
10.30 - 11.20 Yabancı Dil
11.30 - 12.20 Serbest Çalışma
Yabancı Dil
Yabancı Dil
Yabancı Dil
Gurbet AYDIN
Gurbet AYDIN
Gurbet AYDIN
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Işık mikroskobu ve kullanma tekniği
Işık mikroskobu ve kullanma tekniği
Enerji, güç ve metabolik hız
Enerji, güç ve metabolik hız
Esin SAKALLI ÇETİN
Esin SAKALLI ÇETİN
Hücre hasarı ve ölümü
Feral ÖZTÜRK
Hücre hasarı ve ölümü
Feral ÖZTÜRK
Bilim Felsefesi
Bilim Felsefesi
Nebil REYHANİ
Nebil REYHANİ
13.30 - 14.20 T.Biyokimya
14.30 - 15.20 T.Biyokimya
15.30 - 16.20 Tıbbi Biyoloji
16.30 - 17.20 Tıbbi Biyoloji
5 KASIM 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20 Tıbbi Biyoloji
09.30 - 10.20 Tıbbi Biyoloji
10.30 - 11.20 T.Biyokimya
11.30 - 12.20 T.Biyokimya
Biyomoleküller ve ayırma yöntemleri
Biyomoleküller ve ayırma yöntemleri
Hücre döngüsü
Hücre döngüsü
İ. Ç. ÖZTÜRK
İ. Ç. ÖZTÜRK
Mitoz
Mitoz
Fonksiyonel gruplar
Fonksiyonel gruplar
Esin SAKALLI ÇETİN
Esin SAKALLI ÇETİN
13.30 - 14.20 Tıp Tarihi ve Etik
14.30 - 15.20 Tıp Tarihi ve Etik
15.30 - 16.20 İnkılap Tarihi
16.30 - 17.20 İnkılap Tarihi
6 KASIM 2014 PERŞEMBE
08.30 - 09.20 Tıbbi İstatistik
09.30 - 10.20 Tıbbi İstatistik
10.30 - 11.20 Tıbbi Biyoloji
11.30 - 12.20 Tıbbi Biyoloji
16-19.yüzyıl da Batıda Tıp
16-19.yüzyıl da Batıda Tıp
İnkılap Tarihi
İnkılap Tarihi
Metin PIÇAKÇIEFE
Metin PIÇAKÇIEFE
Bayram AKÇA
Bayram AKÇA
SPSS de Frekans ve Tanımlayıcı istatistikler
SPSS de Frekans ve Tanımlayıcı istatistikler
Mitoz
Mitoz
Ercan BALDEMİR
Ercan BALDEMİR
13.30 - 14.20 T. Bilgi Teknol.
14.30 - 15.20 T. Bilgi Teknol.
15.30 - 16.20 T. Bilgi Teknol.
16.30 - 17.20 T. Bilgi Teknol.
7 KASIM 2014 CUMA
08.30 - 09.20 Tıbbi Biyoloji
09.30 - 10.20 Tıbbi Biyoloji
10.30 - 11.20 Tıp Tarihi ve Etik
11.30 - 12.20 Tıp Tarihi ve Etik
T. Bilgi Teknol.
T. Bilgi Teknol.
T. Bilgi Teknol.
T. Bilgi Teknol.
T. Bilgi Teknol.
T. Bilgi Teknol.
T. Bilgi Teknol.
T. Bilgi Teknol.
Mayoz
Mayoz
Ülkemizde Sağlık Hizmetlerinin tarihçesi
Ülkemizde Sağlık Hizmetlerinin tarihçesi
Esin SAKALLI ÇETİN
Esin SAKALLI ÇETİN
Türk Dili ve Ed.
Türk Dili ve Ed.
Ali KIRLI
Ali KIRLI
T.Biyoloji Lab– B
T. Biyoloji Lab- B
Biyofizik
Biyofizik
4 KASIM 2014 SALI
08.30 - 09.20 Histoloji-Emb
09.30 - 10.20 Histoloji-Emb
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Bilim Felsefesi
Bilim Felsefesi
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Türk Dili ve Ed.
Türk Dili ve Ed.
10
Servet KAVAK
Servet KAVAK
Esin SAKALLI ÇETİN
Esin SAKALLI ÇETİN
İ. Ç. ÖZTÜRK
İ. Ç. ÖZTÜRK
Esin SAKALLI ÇETİN
Esin SAKALLI ÇETİN
Metin PIÇAKÇIEFE
Metin PIÇAKÇIEFE
I. KURUL 9. HAFTA
10 KASIM 2014 PAZARTESİ
08.30 - 09.20 Yabancı Dil
09.30 - 10.20 Yabancı Dil
10.30 - 11.20 Yabancı Dil
11.30 - 12.20 Serbest Çalışma
Yabancı Dil
Yabancı Dil
Yabancı Dil
Gurbet AYDIN
Gurbet AYDIN
Gurbet AYDIN
13.30 - 14.20
Histoloji- (LAB)
Mikroskop kullanımı ve hücre- A grubu
Feral ÖZTÜRK
14.30 - 15.20
Histoloji- (LAB)
Mikroskop kullanımı ve hücre- A grubu
Feral ÖZTÜRK
15.30 - 16.20
Histoloji- (LAB)
Mikroskop kullanımı ve hücre- B grubu
Feral ÖZTÜRK
16.30 - 17.20
Histoloji- (LAB)
Mikroskop kullanımı ve hücre- B grubu
Feral ÖZTÜRK
Bilim Felsefesi
Bilim Felsefesi
Nebil REYHANİ
Nebil REYHANİ
Vücut su dengesi - Konsantrasyon Kavramı
Vücut su dengesi - Konsantrasyon Kavramı
Konsantrasyon kavramı-Çözelti Hazırlama
Konsantrasyon kavramı-Çözelti Hazırlama
İ. Ç. ÖZTÜRK
İ. Ç. ÖZTÜRK
İ. Ç. ÖZTÜRK
İ. Ç. ÖZTÜRK
11 KASIM 2014 SALI
08.30 - 09.20 Serbest Çalışma
09.30 - 10.20 Serbest Çalışma
10.30 - 11.20 Bilim Felsefesi
11.30 - 12.20 Bilim Felsefesi
13.30 - 14.20 T.Biyokimya
14.30 - 15.20 T.Biyokimya
15.30 - 16.20 LAB. T. Biyokimya
16.30 - 17.20 LAB. T. Biyokimya
12 KASIM 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20 Serbest Çalışma
09.30 - 10.20 Serbest Çalışma
10.30 - 11.20 Serbest Çalışma
11.30 - 12.20 Serbest Çalışma
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13 KASIM 2014 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
Sınav Saati Sınav Öncesi Duyurulacaktır.
11.30 - 12.20 TIBBİ
BİYOLOJİ
13.30 - 14.20 PRATİK SINAVI
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
14 KASIM 2014 CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20 I. DERS
11.30 - 12.20 KURULU
SINAVI
13.30 - 14.20 (10.30)
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
11

Benzer belgeler

YGS-LYS Biyoloji

YGS-LYS Biyoloji 2014 – 2015 ÖĞRETİM YILI BİYOLOJİ DERSİ YGS PLANI (9-10-11. SINIF MÜFREDAT PROGRAMI)

Detaylı

Offcial Statistics Sheet

Offcial Statistics Sheet MA˙ STAT ST KLER Great Britain / B y k Britanya 67 - 78 Macedonia / Makedonya

Detaylı