i -- --

Transkript

i -- --
-
i
i
i
i
i
ii
DENiz BiLiMLERi
---
p
.uers
A
Z
A
z.uers
R
T
E
S
i
5.Ders
s.oers
i .uers
tl.uers
s.oers
W:1U·U!,I:00
4.uers 11.00-11:40
11 :55-12:40
12:50-13:35
M:4:ı-14:JU
14AU-l0:LO
10:JO-lö:LU
FAKÜLTESi
2015-2016 ÖGRETiM YILI GÜZ DÖNEMi DERS PROGRAMI(
SıNıF ı
DERSSAATI
uö:i:J-u>1:uu
.s.uers LU:UO-1U.OU
ve TEKNOLOJiSi
SiNIF
SINIF
:Z
TOrk Dili (Karadeniz D)
Türk Dili (Karadeniz D)
G.Zooloji (Karadeniz D)
Balık Sistematik (Marmara D)
Balık Sistematik (Marmara D)
Balık Sistematik (02 Lab)
G.Zooloji (Lab)
G.Zooloji (Lab)
Fizik (Karadeniz D)
Balık Sistematik (02 Lab)
(uarcanos
lovell. Öğretimier)
uersııgı)
:;'INII- 4
Balık Hastalık
Balık Hastalık
Balık Hastalık
..
Iç
Iç
Iç
Iç
Fizik (Karadeniz D)
3
Su
Su
Su
Su
Balık
Balık
Balık
Balık
(Ak Deniz D)
(Ak Deniz D)
(Ak Deniz D)
Yetiş.
Yetiş.
Yetiş. (03 Lab)
Yetiş. (03 Lab)
10.Ders 16:30-17:15
l.Ders 08:15-09:00
2Ders
S
A
L
i
09:10-09:55
Genel Kimya (Karadeniz D)
Istatistik( Marmara D)
Balık Biyo.ve Pop Din.
3.Ders 10:05-10:50
Genel Kimya (Karadeniz D)
istatistik( Marmara D)
Balık Biyo.ve Pop Din.
4.Ders 11:00-11:45
Genel Kimya (Karadeniz D)
Balık Biyo.ve Pop Din.(Lab)
o. uers 11 :00-1 LAO
Genel Kimya (Karadeniz D)
Balık Biyo.ve Pop Din. (Lab)
6.Ders 12:50-13:35
/Ders
13:45-14:30
Balık Biyolojisi (Marmara)
Balık Biyolojisi (Lab)
Balık Besleme (Ege D)
Balık Biyolojisi
Balık Besleme (Lab)
Balık Besleme ( Lab)
Balık Besleme (Ege D)
8. Ders 14:40-15:25
9.Ders 15.35-16:20
Beden E(jitimi
Beden E(jitimi
ii
10.Ders 16:30-17:15
I.uers UO:'I:J-U>1:UU
Atatürk IIk.lnk.Tar.(Karadeniz
D)
A
R
2.Ders 09:10-09:55
o.ı.ıers LU:UO-1U:OU
Atatürk ilk.ink.Tar.(Karadeniz
D)
Plankton Üretimi
Atatürk IIk.lnk.Tar.(Karadeniz
D)
Plankton Uretimi (Lap)
Balıkçılıkta Tekno. Geliş. ve Etki. (Seçmeli)
Ş
Plankton Üretimi (Lap)
Kıyı YOnetimi (Seçmeli)
Kıyı YOnetimi (Seçmeli)
Türkiye Balık.ve Sorunları (Seçmeli)
Balıkçılıkta Tekno. Geliş. ve Etki. (Seçmeli)
Türkiye Balık.ve Sorunları (Seçmeli)
Akvaryum Balık Yetiş. (04 Lab)
Su oron.işl.Teknolojisi
Su ürürılşl.Teknolojisi
(Dardanos)
(Dardanos)
A
4.Ders 11 :00-11:45
o.oers n::J:J-1L:4U
M
B
ö.uers lL::ıl)-lJ:JO
I.uers lJ:4:ı-14:JU
A
tl.uers 14:4U-lo:Lo
(La b)
Olçme Bilgisi (Marmara D)
Olçme Bilgisi (Marmara D)
Olçme Bilgisi (Marmara D)
Akvaryum Balık Yetiş. (Ak Deniz D)
Akvaryum Balık Yetiş. (04 Lab)
9.Ders 15:35-16:20
10.Ders 16:30-17:15
1.Ders 08:15-09:00
MOhendislik Mekani(ji (Marmara D)
Mühendislik Mekani(ji (Marmara D)
Ekoloji (Marmara D)
Ekoloji (marmara D)
R
2.Ders 09:10-09:55
J.uers lU:U::>·lU:OU
4.uers 11:00·11:40
Su üronlşl.Tekrolojisi
(Lab)
Av Araç Yapım Tekn.(Ak Deniz D)
Av Araç Yapım Tekn.(Ak Deniz D)
Av Araç Yapım Tekn. (Lab)
Ş
5.Ders 11 :55·12:40
Teknik Resim (Karadeniz D)
Su Onm.lşl.Teknolojisi
(Lab)
Av Araç Yapım Tekn. (Lab)
E
o.Ders 12:50·13:35
Teknik Resim (Karadeniz D)
Akışkanlar Mekani(ji (Dardanos D)
M
f.uers
Teknik Resim (Karadeniz D)
Akışkanlar Mekani(ji (Dardanos D)
B
8.Ders 14:40·15:25
s.oers 10:,jO·lö:LU
ingilizce (Karadeniz)
Seyir (Seçmeli)
Seyir (Seçmeli)
P
E
E
lJAo·14:JU
Ingilizce (Karadeniz)
Denizde Haberleşme(Seçmeli)
10.Ders 16:30-17:15
Denizde Haberleşme(Seçmeli)
1.Ders 08:15·09:00
2.Ders
i
i
i
i
09:10·09:55
C
J.uers LU:UO·1U:OO
Genel Botanik (Karadeniz D)
Genel Botanik (Lab.)
U
4.Ders 11:00·11:45
Genel Botanik
M
A
5.Ders 11 :55·12:40
Matematik i (Karadeniz)
Matematik... i (Karadeniz)
L___
e.uers lL:oO·1J:Jo
lDers 13:45·14:30
8.Ders 14:40-15:25
9.Ders 15:35·16:20
--
10.Ders 16:30·17:15
-
i
( Lab.)
----
Genetik
(Marmara D)
Besin Mikrobiyolojisi
(Dardonos D)
Genetik
(Marmara D)
Besin Mikrobiyolojisi
(Dardonos D)
Besin Mikrobiyolojisi
(Lab)
Besin Mikrobiyolojisi
(Lab)
Fiziksel Oseanografi (Seçmeli)
Fiziksel Oseanografi
(Seçmeli)
Bitirme Ödevi
Bitirme Odevi

Benzer belgeler

CEZA HUKUKU II SEMINER ODEVI ICIN KONULAR KONUN ADI

CEZA HUKUKU II SEMINER ODEVI ICIN KONULAR KONUN ADI 14. Ulaşım Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı Suçlar

Detaylı

MTSKS-2 - ulubey ilçe millî eğitim müdürlüğü

MTSKS-2 - ulubey ilçe millî eğitim müdürlüğü 20 l 5 Pazar giinü saat l l .00 olarak değiştirilmesinin sınava ghecek adaylar açısından uygun olacağı mütalaa edilınektediı. Makamlannızca da uygun görülmesi halinde oluılarırıza arz ederim.

Detaylı

2014/2015 bahar yarıyılı örgün öğretim vize programı

2014/2015 bahar yarıyılı örgün öğretim vize programı 2014/2015 BAHAR YARIYILI ÖRGÜN ÖĞRETİM VİZE PROGRAMI 1. SINIF TARİH SAAT

Detaylı