Süresi: 01:32

Transkript

Süresi: 01:32
Halk tipi radyo alıcısı, 1930'lu yıllar
Bütün politikacılar radyodan yararlanmaya çalışıyorlardı. Nihayet
Nasyonalsosyalistler, radyoyu propaganda aracı olarak kötüye kullandılar. "Her
Alman evine bir radyo" sloganıyla, "Halk Tipi Radyo Alıcısı" gibi ucuz küçük radyo
modelleri yığınsal şekilde üretilmeye başlandı. Radyo, yığınsal medya haline geldi.
1932 yılında henüz kadın erkek 4,2 milyon radyo dinleyicisi kayıtlıyken, 1939'da bu
sayı 12,5 milyon oldu. Ama aynı yılda da radyo "dış dünyaya bir köprü" olma işlevini
yitirdi: Savaşın çıkmasıyla birlikte yabancı ülkelerin radyolarını dinlemek yasaklandı.
Britanya verici istasyonu BBC buna rağmen Almanca konuşan dinleyicileri için özel
yayınlar yapıyordu:
Annemarie Hase ('Frau Wernicke' rolünde)
"Yoo, yoo, elimi sürmem o radyo düğmesine; düğmeyi acık fazla çevirirsin, hadi bi de
bakarsın oluvermişin bi vatan haini, bizim güzel Doktor Goebels'imiz istemez öyle
şey ... ille de Londra Radyosu'nu dinleyeceğim diye de yırtınıp durmayın. Nenize
gerek sizin, Norveç'te kaç kişi kurşuna dizilmiş, Prag'da kaçı asılmış, Fransa'da kaçı
deliğe tıkılmış diye dinleyip de ne yapacaksınız - ne var bunda ... Birliğe
kavuşturulmuş bir Avrupa'yı yeni bir kültürle kaplamanın tam da orta yerine varmışız,
işine gelmiyen varsa temizlenir gider, işte o kadar ... İdeal Alman yurttaşı sağır, kör
ve dilsiz olur."
Süresi: 01:32

Benzer belgeler