etġler rotary kulübü derneğġ

Transkript

etġler rotary kulübü derneğġ
ETĠLER ROTARY KULÜBÜ DERNEĞĠ
TOP. YERĠ
TAKSĠM
TARĠH
08.12.2014





YURTTA SULH
CĠHANDA SULH

BÜLTEN
TOPLANTI
DÖNEM
923 YTÜ
18
19
HĠSARÜST
GÜNDEM
Ü SOSYAL
Toplantının açılıĢı
TESĠSLERĠ
Biz Bize- Öğretmenler Günü Organizasyonu, bütçe açıklaması.
Bültenin sekreter tarafından okunması
Rotary ile 5 dakika
Aralık Ayı “Rotary Ailesi Ayı”dır.
Toplantının kapanıĢı
GEÇEN H.
% 48
NUMARA
1048
M.KEMAL ATATÜRK
MUTLU GÜNLERĠMĠZ
ROTARY 2014-2015
Doğum Günleri:
Rtn. Mustafa ÖZCAN
Evlilik Günleri:
ROTARY ĠLE
IġIK SAÇIN
ULUSLARARASI
ROTARY BAġKANI
11 Aralık
BAġKAN’IN MESAJI
Gary C.K.HUANG
U.R. 2420
BÖLGE GUVERNÖRÜ
Değerli Rotary Ailem,
Müfit ÜLKE
13.GRUP
GUVERNÖR YARDIMCISI
Öğretmenler Günü Organizasyonu, bütçe açıklaması.
Suat BAYSAN
ETĠLER ROTARY KL.BġK.
Ferda BOYAR SAÇLI
YÖNETĠM KURULU
KULÜP SEKRETERĠ: Burç BERKSOY
AYM SAYMAN:
GLC.DÖNEM BġK.
GEÇ.DÖNEM BġK.
Ahmet KOCAMAZ
Bilge ÖZBER
Kökten YÜCEL
KOMĠTE BAġKANLARI
K BAġKAN DNġ:
Bülent YILMAZ
M KULÜP YÖNETĠMĠ: Betül YURTERĠ
Rina SALTĠ
K KULÜP HĠZ:
Mustafa ÖZCAN
Gürkan ERASLAN
UR ROTARY VKF: Gökhan ÖZBER
Kamil YAĞCI
ÜYELĠK GEL:
Ümit ALACA
Adnan KUTMAN
HALKLA ĠLĠġ.:
ġakir GÜREL
BURS KOM:
Mustafa ÖZCAN
BÜLTEN SORUMLUSU
Betül YURTERĠ
Rina SALTĠ
KuruluĢ 05.04.1993
Charter
ROTARY ĠLE IġIK SAÇIN
Rotaryen sevgi ve saygılarımla.
Ferda BOYAR SAÇLI
Etiler Rotary Kulübü
2014-2015 Dönem BaĢkanı
19.01.1996
U.R.Dernek No
31266
Dernekler Masası No 34-61/051
Toplantı Yeri YTÜ Hisarüstü Sosyal Tesisleri Toplantı Günü Pazartesi 19.30
HaberleĢme Adresi : Ferda BOYAR SAÇLI Cumhuriyet Cad. Ölçek Sk. No:21 Elmadağ / ĠSTANBUL
Web Page: www.etiler-rotary.org E-mail : [email protected]
ETĠLER ROTARY KULÜBÜ DERNEĞĠ
BÖLGE DUYURULARI
…………………………………………………………………………………………………………………….
YENĠ ÜYE DUYURULARI
Kulübümüze üye olmak üzere Yönetim Kurulumuzca önerilen ve aĢağıda bilgileri bulunan adayın Rotary Kulübü
Derneklerine duyurulmasını ve yapılacak itirazların en geç 10 gün içinde kulübümüze bildirilmesini rica ederim.
Saygılarımla,
ADAY ÜYENĠN
Adı Soyadı
:
Mesleği
:
ROTARY BĠLGĠLERĠ
GEÇEN HAFTA
KULÜBÜMÜZÜ ZĠYARET EDENLER
TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR
YÖNETĠM KURULUNDA ALINAN KARARLAR
BU TOPLANTIMIZDA KOMĠTELERĠMĠZDEN BEKLENENLER
KuruluĢ 05.04.1993
Charter
19.01.1996
U.R.Dernek No
31266
Dernekler Masası No 34-61/051
Toplantı Yeri YTÜ Hisarüstü Sosyal Tesisleri Toplantı Günü Pazartesi 19.30
HaberleĢme Adresi : Ferda BOYAR SAÇLI Cumhuriyet Cad. Ölçek Sk. No:21 Elmadağ / ĠSTANBUL
Web Page: www.etiler-rotary.org E-mail : [email protected]

Benzer belgeler

ETĠLER ROTARY KULÜBÜ DERNEĞĠ

ETĠLER ROTARY KULÜBÜ DERNEĞĠ Ahmet KOCAMAZ Bilge ÖZBER Kökten YÜCEL

Detaylı

ETİLER ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ

ETİLER ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ isteyerek hayatınıza bereketi çekerken, Tarabya Rotary Kulübü'ne yapacağınız bağışlarınızın bereketi ile Parıltı Derneği 016 yaş Görmeyen Çocukların eğitimine katı sağlanacaktır. Sıra dışı ve bulun...

Detaylı