HBT-2016 Webde Yer Alacak Bilgiler

Transkript

HBT-2016 Webde Yer Alacak Bilgiler
HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ ÇALIŞTAYI
ASELSAN Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri (HBT) ekibi olarak, üniversite sanayi iş birliğini arttırmak ve
gelecek ürünlerimize yönelik teknolojik öngörü oluşturmak amacıyla iki yılda bir Haberleşme
Teknolojileri Çalıştayı düzenlemekteyiz. Çalıştaylarda bir yandan haberleşme alanında çalışan
akademisyenlerin sundukları bildirilerle çalışma alanlarını detaylı olarak öğrenmek diğer yandan da
çalışmalarımız hakkında kısa bilgi vermek amaçlanmaktadır
Çalıştay başvurusu bir sayfalık özet bildiri ile yapılacaktır. Çalıştayda sunulacak bildirilerin bu çalıştaya
özgün olması zorunlu değildir, akademisyenler başka bir yerde yayınlanmış olan bildirileriyle ilgili
olarak tekrar sunumu da yapabilirler. Çalıştayın dili Türkçedir.
Önemli Tarihler
Özet Bildirilerin Gönderilmesi
: 30 Haziran 2016
Ön Programın Duyurulması (*)
: 15 Ağustos 2016
Sunulacak Bildirilerin Gönderilmesi: 21 Ekim 2016
Hedeflenen Çalıştay Tarihi (**)
: 14 Kasım 2016
* Çalıştay Programı, HBT Sektör Başkanlığının yakın gelecekte çalışmayı öngördüğü alanlara göre oluşturulacaktır.
**Çalıştayın kesin tarihi ve programı web sayfası aracılığı ile duyurulacaktır.
Çalıştay Konuları
Çalıştan ana konuları çağrı afişinde de yer aldığı şekilde aşağıda listelenmiştir. Bu konuları
destekleyen alt teknolojilerin tamamı çalıştay konularına dahil olarak değerlendirilir. Bu alt
teknolojilerden bazıları, örnek olarak, Çalıştan Ana Konularından sonra yer almaktadır.
Geniş Bant Askeri Haberleşme
5G ve Ötesi Haberleşme Teknolojileri
Uydu Haberleşmesi
RF ve Güç Yükselteç Teknolojileri
RF ASIC ve MMIC
Yazılım Tasarımı ve Teknolojileri
Anten/Stabilize Anten Teknolojileri
Fiziksel Seviyede Kodlama, Modülasyon, İşaret işleme
Elektronik Korunma Tedbirleri
Tasarsız Ağlar, Dağıtık Algoritmalar
Bilişsel Radyo Teknolojileri
Örnek Teknolojik Konular














































Ağır kanal şartları ve karıştırıcı altında etkin modülasyon teknikleri
Karıştırıcıya özel kanal kodlama yöntemleri
Kısa blok uzunluğunda yüksek başarım gösteren kanal kodlama yöntemleri
Yüksek performanslı düşük işlem gücü ile çözülebilen kanal kodlama yöntemleri
Polar kodlar
Çok gürültülü ortamlarda başarılı olan ses kodlama yöntemleri
Düşük işlem gücü ve düşük gecikme ile IP veri sıkıştırma yöntemleri
Dikgen olmayan kanal erişim yöntemleri
Heterojen ağlarda kaynak yönetimi (sivil/askeri)
Spektrum algılama, dinamik spektrum erişimi (sivil/askeri)
Katmanlar arası bilgi kullanımı ile kaynak kullanım yönetimi
Sivil sistemlerde tasarsız ağ yaklaşımları
Aktarıcılı çoklu gönderim (merkezi/dağıtık)
Askeri sistemlerde tasarsız öbekleşme yönetimi
Hibrit otomatik yeniden gönderme ve bu amaçla kullanılabilecek çok düşük karmaşıklığa
sahip kodlar
Ağ kodlama uygulamaları
İşbirlikli iletim ve yönlendirme
Nesnelerin İnterneti için çizelgeleme ve taşıyıcı sistemler
mmDalga bandı için hava arayüzü zorluklar ve çözüm önerileri
Güç kaynağı modülasyonu ve sayısal ön bozma
Anahtarlamalı güç yükselteç teknolojileri
Gigabit ve üzerindeki hızlarda Polar kod çözücü algoritmaları ve VLSI mimarileri
Hata tabanı olmayan kodlayıcı/kod çözücü tasarımları
Masif MIMO verimli önkodlama ve hüzme oluşturma teknikleri
Masif MIMO sistemlerindeki pilot kirliliği ve kanal kestirme yöntemleri
Düşük maliyetli MIMO çözümleri
Uzamsal çoğullama demodülatör mimarileri
50 Ohm olmayan antene özel cihaz üzerinde uyumlama devresi
Düşük frekanslarda geniş bantlı küçük anten tasarımı
Frekans ayarlı anten (frekans bilgi ile uyumlama)
Full-duplex haberleşme (aynı veya çok yakın frekans)
Orta ve alçak irtifa hava-yer kanallarının modellenmesi
6 GHz altı frekans bandı için MIMO ve SISO kanal modelleme
mmDalga (28-300 GHz) için MIMO kanal modelleme.
Düşük karmaşıklı, kapasiteye çok yakın başarımlı modülasyon/kanal kodlama yöntemleri
Çok seviyeli kanal kodlama yöntemleri
Çok geniş dinamik aralıklı (+100dB) RF örnekleme
Karıştırma algılama yöntemleri
Karıştırıcı türüne özel korunma teknikleri
Fiziksel seviye bilgi güvenliği tedbirleri
RF ASIC ve MMIC teknolojileri
 Uzay uygulamalarına yönelik tasarımlar
Anten dahil tek chip alma/gönderme hat tasarımları
Simetrik/Asimetrik paralel yazılım geliştirme
Gerçek zamanlı yazılım geliştirme, hata ayıklama ve doğrulama
Dağıtık algoritma geliştirme, hata ayıklama ve doğrulama
Model Tabanlı Yazılım Geliştirme













Yazılım kalitesi ve güvenilirliği (gereksinim yönetimi, gözden geçirme, birim testleri, kod
analizi, ölçme ve izleme)
Ses ve görüntü işleme yazılımları
Yüksek performanslı yazılım geliştirme
Simulasyon, emülasyon ortamlarında kullanılmak üzere askeri iletişim sistemleri için trafik ve
hareket modelleri
Uzay uygulamaları için yüksek güçlü SSPA tasarımları
Yüksek seçiciliğe sahip yüksek frekanslı (X/Ku/K/Ka/EHF) filtre topolojileri
Süper düşük gürültülü LNA yapıları ve malzeme (mekanik, elektronik, taşıyıcı) seçimi
Düşük kayıplı dalga kılavuzu-mikro şerit geçiş topolojileri
GaN tabanlı yüksek frekans anahtarlamalı güç kaynakları
Uzay uygulamalarına yönelik hata toleranslı tasarım (fault tolerant design)
Uzay malzemeleri (component) için radyasyona yönelik karakterizasyon
İşlemci, FPGA ve hafıza türü elemanlarda SEU/SEL radyasyon etkilerine karşı hafiffletme
(mitigation) teknikleri
Uydu linklerinde dinamik kaynak yönetimi
İletişim
e-mail: [email protected]
Web: http://web.aselsan.com.tr/HBTCalistay2016

Benzer belgeler