Matematik - Bilkent Üniversitesi

Transkript

Matematik - Bilkent Üniversitesi
Fen Fakültesi
“İnsan düşüncesinin ve akıl yürütmenin en gelişmiş
biçimini temsil eden matematik, bilimin, teknolojinin, ve
dolayısıyla medeniyetin de en önemli temel taşları arasında
yer almaktadır. Bölümümüz, gerek matematiğin çeşitli
alanlarına katkıda bulunmaya gerekse matematiğin güçlü
yöntemlerini başka alanlarda kullanmaya yönelik, çok yönlü
ve zengin bir program sunmaktadır.”
Fatihcan Atay
Matematik Bölüm Başkanı
Matematik Bölümü
Fizik, kimya, moleküler biyoloji ile bilgisayar, elektrikelektronik ve endüstri mühendisliği gibi bilim
dallarından da dersler alabilen öğrenciler, son yılda
kendi seçtikleri bir öğretim üyesi danışmanlığında bir
TFNJOFSQSPKFTJIB[SMBZBSBLBSBāUSNBEÛOZBTOBBEN
atarlar.
Matematik, insan aklının yarattığı en eski ortak
değerdir. İnsanlık tarihi boyunca kuşaktan kuşağa
BLUBSMBOTPSVWFCVMVāMBSZMBCVCJMJNUÛNQP[JUJG
bilimlerin ve teknolojik gelişmelerin merkezindedir.
Bilkent Üniversitesi Matematik Bölümü’nün akademik
LBESPTVZBQULMBSÉBMāNBMBSMBNBUFNBUJLCJMJNJOJO
gelişimine katkıda bulunan öğretim üyelerinden oluşur.
Bu akademisyenlerin araştırmaları dinamik sistemler,
DFCJSTFMUPQPMPKJEJGFSBOTJZFMWFDFCJSTFMHFPNFUSJ
GPOLTJZPOFMBOBMJ[HSVQMBSLVSBNLBSNBāLBOBMJ[
sayılar teorisi ve uygulamalı matematik etrafında
yoğunlaşmaktadır.
British Columbia, Caltech, Cornell, Massachusetts
Institute of Technology, Michigan, Minnesota,
Northeastern, Ohio State, Princeton, Oxford,
Southern California, Pennsylvania State, Princeton,
Purdue, Stanford, UC Berkeley, UCLA ve Virginia
5FDIZÛLTFLMJTBOTWFEPLUPSBQSPHSBNMBSOEB#JMLFOU
Üniversitesi Matematik Bölümü mezunlarıyla çalışmayı
seçen üniversitelerdendir.
.BUFNBUJL#ÕMÛNÛOÛOFýJUJNQSPHSBNÕýSFODJMFSJ
matematiğin kuramsal ve uygulamalı alanlarında
ÛTUÛOCJSBMUZBQJMFMJTBOTÛTUÛQSPHSBNMBSBIB[SMBS
Öğrenciler, ilk yıldan başlayarak matematik
QSPCMFNMFSJOJCJSCJSMFSJZMFUBSUāULMBSWFÉÕ[ÛNMFS
geliştirdikleri etkileşimli bir atmosferde öğrenim
görürler; birlikte düşünmeyi öğrenir, karşılaştırmalı
analizlerle matematiksel olgunluklarını geliştirirler.
Cebir, analiz ve türevsel denklemler gibi saf ve
VZHVMBNBMNBUFNBUJýJOUFNFMCJMHJMFSJZMFUBOāSIFTBQ
teknikleri ve soyut düşünce yöntemleri aracılığıyla ileri
matematiksel modeller üretecek düzeye erişirler.
50
“Bilkent’te aldığım dersler ve katıldığım seminerler ile
sağlam bir matematik kültürü kazandım; kendi alanımda
belirli bir olgunluğa ulaşmamı sağlayan çalışmalar yaptım.
Böyle bir akademik kültürün parçası olmak
kesinlikle harika bir duygu.”
“Bilkent’te aldığım eğitim ile analitik düşünme ve zamanı
doğru kullanma becerileri kazandım. Bu becerilerim,
meslek hayatımda karşılaştığım sorunları başarılı bir şekilde
aşmama yardımcı oluyor. Ben Bilkent Öğrenci Konseyi’ne
Fen Fakültesi’ni temsilen seçilmiştim. Ayrıca Briç Kulübü’nde
üniversite takımımızla etkinlikler ve kurslar düzenlemiş,
diğer üniversiteler ile turnuvalara katılmıştık.Tüm bu
faaliyetler sonucunda farklı insanlarla tanışma, takım ruhu
oluşturma ve bu ruhu yaşatma konusunda çok değerli
kişisel deneyimler edindiğime inanıyorum.”
Aslı Güçlükan İlhan
Matematik Bölümü 2004 Mezunu
Gebze Teknik Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi
Turgutlu Halil Kale Fen Lisesi Mezunu
Cihad Başköy
Matematik Bölümü 1998 Mezunu
$SFEJU4VJTTFEF+BWB(FMJāUJSNF6[NBO
İzmir Özel Yamanlar Lisesi Mezunu
“Başarılı akademisyenlerden aldığımız yüksek
standartlardaki eğitim, okulun teknolojik imkanları
ve yurtdışı bağlantıları, kariyerimize akademik ya da
uygulamalı devam edebilme esnekliği, kalabalık olmayan
sınıflarda özel ilgi ile öğrenim görmek... Bunlar,
sahip olduğumuz şansların sadece birkaçı.”
www.math.bilkent.edu.tr
Deniz Akkaya
Matematik Bölümü Öğrencisi
Özel Büyük Lise Mezunu
Fen Fakültesi
MF-1
Kontenjan
Matematik (Tam Burslu)
20
Matematik (%50 Burslu)
8
51

Benzer belgeler

,SFEJ ,BSU ,VMMBO鮮前EB 4BU前 "MNB ćTUFĈJOJO ,POUSPM

,SFEJ ,BSU  ,VMMBO鮮前EB 4BU前 "MNB ćTUFĈJOJO ,POUSPM WFCBĈ‘NM‘M‘Ĉ‘IBLL‘OEBZBQ‘MN‘ąCJSÎPLÎBM‘ąNBNFWDVUUVS±BWVą

Detaylı