STOK KONTROLÜ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Ekonominin

Transkript

STOK KONTROLÜ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Ekonominin
STOK KONTROLÜ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI
1.
a.
b.
c.
d.
2.
a.
b.
c.
d.
Ekonominin temel kavramları aşağıdakilerden
hangisidir?
Para
Fiyat
Ücret
Hepsi
Eta programı kurulum sırasında kurulum tipi
ekranında hangi kurulum tipi ve demo tipi
seçilmelidir?
Kurulum Tipi: Demo, Demo Tipi: Demo-Tek
Kullanıcılı
Kurulum Tipi: Demo, Demo Tipi: Demo-Çok
Kullanıcılı
Kurulum Tipi: Demo, Demo Tipi: Eğitim SetiTek Kullanıcılı
Kurulum Tipi: Demo, Demo Tipi: Eğitim SetiÇok Kullanıcılı
6.
Daha önceden kaydedilmiş bir stok kartı üzerinde
işlem yapmak için hangi menüye gidilir?
a.
b.
c.
d.
Stok-Stok kartı-Eski kart
Muhasebe –Stok kartı-Eski kart
Stok-Stok kartı-Yeni kart
Cari-Cari kart-Eski kart
7.
Fatura düzenlenirken girilen stok satırlarından
birini iptal etmek için hangi tuşlara basılmalıdır?
a.
b.
c.
d.
CTRL + C
CTRL + V
CTRL + Del
CTRL + Ins
8.
Her yeni alış ve satış durumunda işletmede
bulunan mal mevcutlarının ortalama birim
maliyetinin hesaplanması hangi maliyet
yönteminde kullanılmaktadır?
3.
Etanın ana menüsündesiniz, aşağıdaki simgelerin
soldan sağa doğru görevleri nedir?
a.
b.
c.
d.
FIFO yöntemi
MALİYET yöntemi
Satılan malın maliyeti
Hareketli ağırlıklı ortalama maliyet
a.
Eta programını kapat,seçili modüle giriş, Şirket
değişikliği
Şirket değişikliği, bilgisayarı kapat, seçili modüle
giriş
Seçili modüle giriş, Eta programını kapat, şirket
değişikliği
Seçili modüle giriş, bilgisayarı kapat, şirket
değişikliği
9.
Türk Ticaret Kanununa göre tutulması gereken
zorunlu defterler aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
Yevmiye defteri
Defteri kebir
Envanter ve bilânço defteri
Hepsi
b.
c.
d.
4.
a.
b.
c.
d.
5.
a.
b.
c.
d.
Sipariş noktalarını belirlerken firmalarda dikkat
edilmesi gereken noktalar aşağıdakilerden hangisi
değildir?
Satış ve kredi şartları
Sipariş zamanı
Kapasiteleri
Dağıtım şekilleri
Muhasebe programında eski hesap
menüsündeyken F6’ ya basılırsa ne gibi işlem
gerçekleşir?
Ekrandaki bilgi kaydedilir
Kayıtlı stok kartlarının listesi alınır.
Hesap planı listesi alınır.
Cari kart listesi alınır.
10. Üretilen ürünlerin parti numarasının verildiği
etiket aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
Alt stok etiketleri
Depo raf etiketleri
Stok etiketleri
Lot etiketleri
11. Nebim Winner’da yeni bir şirket oluşturmak için
hangi menüye girilmelidir?
a.
Winner
b. Weri Tabanı Yönetimi
c.
Nebim Runtime
d. NebimRegedit
12. 12-Mağazada çalışan kasiyer ve kasiyer kodu
nerede tanımlanır?
a.
b.
c.
d.
Stok Yönetimi-Stok-Ayarlar
Stok Yönetimi-Fatura- Ayarlar
Muhasebe-Cari Hesap – Ayarlar
Mağazacılık-Per.Satış-Ayarlar
17. EAN-UCC sisteminin Türkiye'deki tek temsilcisi
ve uygulayıcısı kurum aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
TBMM
TOBB-MMNMC
TCDD
TBMM-THY
18. Kayıtlı stokların son durumları ile ilgili raporlar
hangi menüden alınır?
a.
b.
c.
d.
Stok-raporlar-stok durumu
Cari-raporlar-stok durumu
Stok-maliyetlendirme-stok durumu
Stok-ekstre-stok durumu
13. Aşağıdakilerden hangisi lojistik faaliyetlerinin
amaçlarından değildir?
a.
b.
c.
d.
Hızlı yanıt
En az stok
En çok maliyet
Kalite
14. Önceden belirlenen bir süre içinde talebi olmamış
stok, aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
Mevsimlik stok
Ölü stok
Spekülatif stok
Tampon stok
15. Raporları başlatmak için hangi simgeye basılır?
a.
a.
b.
c.
d.
Maliyet yönetiminde etkinlik artar.
Planlamada etkinlik ve stratejik yaklaşım sağlanır.
Zaman yönetimi önemini kaybeder.
Teknolojik yatırımlar ve alt yapı süratli gelişim
sağlar.
20. Derin dondurulmuş ürünler kaç oCdan daha düşük
sıcaklıkta olmalıdır?
a.
b.
c.
d.
-18
-30C
10
-20
21. Sipariş bildiri formu iletme şekillerinden hangisi
yanlıştır?
b.
c.
a.
b.
c.
d.
d.
16.
a.
b.
c.
d.
19. Aşağıdakilerden hangisi lojistik faaliyetlerinin
yararlarından değildir?
Açılan stok kartlarının barkodları nereden girilir?
Stok-stok kartı-eski kart
Cari –cari kart-eski kart
Stok-stok kartları-barkod, değiştir, sil
Cari-cari kart-barkod, değiştir,
Yazılı olarak
E-mail
Faks
Gazete İlanı
22. “F1” genel kısayolunu aşağıdakilerden hangisi
ifade eder?
a.
b.
c.
d.
Yardım
Kayıt
İptal
Çıkış
23. Stok Kartı ekranında önceki karta gitmek için
aşağıdaki tuşlardan hangisine basılır?
a.
b.
c.
d.
F5
End
Pgup
Esc
24. Karekter silmek için aşağıdaki tuşlardan hangisi
kullanılır?
a.
b.
c.
d.
Esc
Tab
Delete
Insert
27. Stok kartlarına ait alış sipariş bilgilerinin
dökümünün alındığı rapor tipi nedir?
a.
b.
c.
d.
Stok alış sipariş raporu
Stok satış sipariş raporu
Stok alış sipariş kapama raporu
Stok satış sipariş kapama raporu
28. Yeni bir faturaya girmek için aşağıdaki
seçeneklerden hangisi kullanılır?
a.
b.
c.
d.
Aç – Fatura
Fatura – İrsaliye
İrsaliye – Fatura
Fatura – Yeni Fatura
25. “Ödeme Planı Girişi” ekranında F3 işlem
butonuna basıldıktan sonra aşağıdakilerden hangisi
ekrana gelmez?
29. Eta’da kullanılan modülllerin birbirleriyle
bağlantılı olarak çalışmasını ne sağlar?
a.
b.
c.
d.
a.
b.
c.
d.
Oranlar
Taksit Tutarları
Vade Tarihleri
Adres Bilgisi
26. Sipariş Fişlerinin direkt olarak faturalaştırılması
için kullanılan bölüm nedir?
a.
b.
c.
d.
Stok
Cari
Faturalama
İrsaliyeleme
Muhasebe
Stok
Entegrasyon
Amortisman
30. 30-Genelde dikdörtgen biçiminde olan, birbirine
paralel çizilmiş inceli kalınlı çizgilerden ve bu
çizgilerin arasındaki boşluklardan meydana gelen,
siyah çubukların oluşturduğu bir sembole ne
denir?
a.
b.
c.
d.
Barkod
İşaret
Marka
Sembol