Turkçe Antetli Kağıt - Uludağ İhracatçı Birlikleri

Transkript

Turkçe Antetli Kağıt - Uludağ İhracatçı Birlikleri
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.FUAR.2013/888-9963
OİB 2014 Milli Katılım Organizasyonları hk.
Bursa, 01/11/2013
ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ’NE
SİRKÜLER NO: 408
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği tarafından 2014 yılı içerisinde 5 fuara
milli katılım organizasyonu düzenlenmesi planlanmakta olup (yeni fuar organizasyonları
eklenmesi durumunda yeniden duyuruya çıkılacaktır), fuarların detayları aşağıda
sıralanmaktadır:
1) Automec Pesados & Comerciais Fuarı / Sao Paulo-Brezilya / 01-05 Nisan 2014 / m2
fiyatı
700
$
/
başvuru
için
avans
ödemesi
2.500
$
/
www.automecpesados.com.br/en/Home/
Fuara başvuru linki: http://goo.gl/OW39gg
2) PAACE Automechanika Mexico / Mexico City-Meksika / 16-18 Temmuz 2014 / m2
fiyatı 700 $ / başvuru için avans ödemesi 2.000 $ / http://paace-automechanika-mexicous.messefrankfurt.com/mexicocity/en/for_attendees/welcome.html
Fuara başvuru linki: http://goo.gl/E03xyX
3) MIMS Powered by Automechanika Moscow / Moskova-Rusya Fed. / 25-28 Ağustos
2014 / m2 fiyatı 450 € / başvuru için avans ödemesi 2.000 € / www.mims.ru/en-GB/
Fuara başvuru linki: http://goo.gl/uM5LRd
4) IAA Hannover 2014 / Hannover-Almanya / 25 Eylül – 02 Ekim 2014 / m2 fiyatı 350 € /
başvuru için avans ödemesi 1.500 € / http://www.iaa.de/en/visitors/
Fuara başvuru linki: http://goo.gl/OQNa3w
5) IZB Wolfsburg 2014 / Wolfsburg-Almanya / 14 – 16 Ekim 2014 / m2 fiyatı 400 € /
başvuru için avans ödemesi 1.750 € / www.izb-online.com/en/home.html
Fuara başvuru linki: http://goo.gl/x1cG7T
Anılan fuarlara Birliğimiz tarafından gerçekleştirilecek olan Türkiye Milli Katılım
Organizasyonları ile katılmak isteyen firmaların birden fazla fuara başvuru yapılacaksa
başvuru formlarını ayrı ayrı her fuarın linkine girerek online olarak doldurmaları ve her fuar
için ayrı ayrı katılım ücreti avanslarının ekte verilen Birliğimiz ABD DOLARI ve EURO
hesaplarına yatırarak ilgili başvuru formunda yer alan dekont yükleme alanına dekontun bir
kopyasını yüklemeleri gerekmektedir. Katılımcı firmaların tüm fuarlarda Türkiye Milli
Standına yerleştirilmeleri 3 kriter sırasıyla gözönüne alınarak Birliğimizce
gerçekleştirilecektir:
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Birgül POLAT ÖLMEZ - Şube Müdürü
Alpay ÖZTÜRK - Şef
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.FUAR.2013/888-9963
OİB 2014 Milli Katılım Organizasyonları hk.
Bursa, 01/11/2013
1) Fuara Birliğimiz organizasyonu ile daha önceki yıllarda katılım sağlayıp sağlamama
ve eski katılım sayısı
2) Avans ödemesi önceliği
3) Talep edilen m2 büyüklüğü
Bir fuar için yatırılan avans bedeli diğer fuarlar için yer seçim önceliği sağlamamakta olup
yatırılan avans ödemesinin açıklama kısmına mutlaka hangi fuar için yatırıldığı yazılmalıdır.
Tüm fuar katılım bedelleri katılımcı firma hesabından Birlik hesabına banka havalesi şeklinde
yapılacaktır. Firmalarımızın herhangi bir sebepten ötürü katılımdan vazgeçmeleri
durumunda yatırmış oldukları katılım ücretleri geri ödenmeyecektir. Fuar başvurularının
31 Aralık 2013 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Tansu SİNAĞ
Genel Sekreter V.
EKLER: Fuar Broşürü
Ödemeler için Birliğimizin banka hesap no’ları:
EUR HESAP NO
USD HESAP NO
: 00158048012268452
: 00158048012268448
IBAN NO: TR630001500158048012268452
IBAN NO: TR740001500158048012268448
Son başvuru tarihi: 31 Aralık 2013 Salı günü mesai saati bitimine kadar. (Stand
yerleşimlerinde 2. kriter avans ödeme tarihi olduğundan, avans ödemesi olmadan
başvuru formunun yerleşmede herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır. Dekont ve
başvuru formunu online gönderdikten sonra lütfen ulaştığına dair teyit alınız.)
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Birgül POLAT ÖLMEZ - Şube Müdürü
Alpay ÖZTÜRK - Şef
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.FUAR.2013/888-9963
OİB 2014 Milli Katılım Organizasyonları hk.
Bursa, 01/11/2013
Fuar, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 30.12.2009 tarih ve 27448 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/5 sayılı “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar
Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ”i çerçevesinde destek kapsamındadır.
Bu tebliğe göre; katılımcı (*) tarafından organizatöre m2 üzerinden ödenecek katılım
bedelinin;
 Katılımcılar (üretici-imalatçı organizasyonları dahil) için % 50'si
(maksimum 50 m2lik alan için ve toplam destek tutarı 15.000 ABD Doları'nı
aşmamak üzere) fuara katılım sonrasında destek olarak iade edilir.
Uygulanacak
Teşvikler

2014 yılında Ekonomi Bakanlığı’nca belirlenecek hedef ülkelerde
gerçekleştirilecek fuarlarda destek oranı %70 olarak uygulanacaktır (henüz
Bakanlığımız 2014 hedef ülkelerini açıklamamıştır.)
2009/5 sayılı Tebliğ’de yapılan değişikliğe göre her bir katılımcı firmanın en fazla iki
temsilcisinin ekonomi sınıfı ulaşım bileti de destek kapsamındadır. Ancak bilet
ödemelerinin bankacılık sistemi içerisinde havale yoluyla firma hesabından yapılması
gerekmektedir.
Şahıs firmaları söz konusu devlet desteğinden faydalanamamaktadır.
Devlet destek oranında ve destek şartlarında yapılacak olası değişiklikler katılım
bedeline yansıtılacaktır.

Katılımcılar (üretici/imalatçı organizasyonları dahil): Automec Pesados &
Comerciais ve PAACE Automechanika Mexico Fuarları için 700 ABD
DOLARI($) / m2

Katılım ücreti
Katılımcılar (üretici/imalatçı organizasyonları dahil): MIMS Powered by
Automechanika Moscow için 450 EURO (€) / m2, IAA Hannover için 350
EURO (€) / m2, IZB Wolfsburg için 400 EURO (€) / m2
Fuara katılan firmalar 2009/5 sayılı Tebliğ kapsamında yurt dışı fuar katılımlarına
sağlanan teşviklerden fuar sonrası yararlandırılacaklardır.
Fuar katılımcısı firma, katılım toplam bedelinin tamamını Birliğimize ödeyecek ve
Devlet Destek evraklarını Birliğimize teslim edecektir. Fuar katılımına ilişkin Devlet
Desteği karşılığı tutar fuar sonrasında dosyanızın ilgili Birlikçe incelenmesine
müteakip herhangi bir eksik bulunmaması durumunda Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası tarafından doğrudan firmanın banka hesabına yatırılacaktır.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Birgül POLAT ÖLMEZ - Şube Müdürü
Alpay ÖZTÜRK - Şef
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.FUAR.2013/888-9963
OİB 2014 Milli Katılım Organizasyonları hk.
Bursa, 01/11/2013
- Yer kirası
- Özel tasarım stand inşaatı ve standın standart malzemelerle genel dekorasyonu
- Sergi mallarının gümrükleme ve sigortalama işlemleri dahil gidiş-dönüş nakliyesi
Katılım
- Elektrik, İnternet bağlantısı
- Fuar kataloguna giriş
Ücretine
Dahil Hizmetler - Genel tanıtım giderleri
- Türk katılımcıları için hazırlanacak katalogda yer alma
- İçecek ikramları
- Genel güvenlik ve temizlik
Katılımcılar, Automec Pesados & Comerciais fuarı için 2.500 $, PAACE
Automechanika Meksika fuarı için 2.000 $, MIMS powered by Automechanika
Moscow fuarı için 2.000 €, IAA Hannover fuarı için 1.500 € ve IZB Wolfsburg fuarı
için 1.750 € avansı peşin ödeyeceklerdir (ödeme başvuru sahibi firma hesabından
Birlik hesabına banka havalesi yoluyla yapılacaktır)(avansın ödendiğini gösterir
Ödeme
dekont başvuru formu ile birlikte online olarak yüklenecektir). Avans ödemesi
Koşulları
sonrası kalan tutar iki eşit taksitte ödenecektir:
1.taksit – en geç 1 Şubat 2013 tarihine kadar
2.taksit – en geç 1 Mart 2013 tarihine kadar ödenmelidir.
Firmalarımızın herhangi bir sebepten ötürü katılımdan vazgeçmeleri durumunda
katılım ücretleri geri ödenmeyecektir.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Birgül POLAT ÖLMEZ - Şube Müdürü
Alpay ÖZTÜRK - Şef
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
Ödemenin
Yapılacağı
Banka Hesap
No
Başvuru ve
Detaylı Bilgi
İçin
TİM.UİB.GSK.FUAR.2013/888-9963
OİB 2014 Milli Katılım Organizasyonları hk.
Bursa, 01/11/2013
Alıcı: Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği
Banka Adı: Türkiye Vakıflar Bankası Bursa Organize Sanayi Şubesi (398)
USD Hesap No: 00158048012268448
USD IBAN: TR740001500158048012268448
Euro Hesap No: 00158048012268452
Euro IBAN: TR630001500158048012268452
Ödemeler yapılırken, fuarın adı dekont üzerinde belirtilecek ve dekontun bir kopyası
online başvuru formunda yer alan alana yüklenecektir. (İlk ödemeyi yaptıktan sonra,
banka dekontu ile birlikte Online Başvuru Formu’nu doldurmayı unutmayınız ve
ulaştığına dair teyit alınız.) Örneğin bir firma hem Brezilya hem Meksika Fuarına
katılım sağlayacaksa ayrı ayrı 2.500$ ve 2.000$ avans ödemesi yapmak zorundadır.
Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı
Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları'nın 6.Maddesinin 2.Fıkrasında: "Katılımcılar, yurt
dışındaki fuar iştirakleri kapsamında organizatöre yönelik ödemelerini, Katılımcılara
veya Katılımcılar adına harcama yapmaya yetkili kişilere (harcama yapmaya yetkili
olduğunun imza sirkülerinden görülmesi veya noter aracılığıyla Katılımcı adına böyle
bir yetkinin verildiğinin belgelendirilmesi zorunludur.) ait banka hesabından
organizatörün banka hesabına destek müracaatı süresi içinde aktarmakla
yükümlüdürler." denilmekte olup, teşvik ödemelerinde sıkıntı yaşamamanız
açısından; fuara katılım bedeli ödemelerinin firmanız banka hesabından
Birliğimizin banka hesabına aktarılması, bankaya elden ödeme yapılmaması
gerekmektedir.
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Fuarlar ve Tanıtım Şubesi
Tel
: 0 224 219 10 00
E-posta:[email protected] İlgili Kişiler: Alpay ÖZTÜRK – dahili:1902 (Tüm Fuarlar)
[email protected]
Eyüp KUKLEN – dahili:1905 (Brezilya)
[email protected]
Şebnem EREN
– dahili 1913 (Meksika)
[email protected]
Ömer CEYLAN – dahili 1908 (Rusya Fed.)
[email protected]
Alpay ÖZTÜRK– dahili 1902 (Almanya Hannover)
[email protected]
Ömer CEYLAN – dahili 1908 (Almanya Wolfsburg)
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Birgül POLAT ÖLMEZ - Şube Müdürü
Alpay ÖZTÜRK - Şef

Benzer belgeler

Turkçe Antetli Kağıt - Uludağ İhracatçı Birlikleri

Turkçe Antetli Kağıt - Uludağ İhracatçı Birlikleri için ayrı ayrı katılım ücreti avanslarının ekte verilen Birliğimiz ABD DOLARI ve EURO hesaplarına yatırarak ilgili başvuru formunda yer alan dekont yükleme alanına dekontun bir kopyasını yüklemeler...

Detaylı

2015 OİB Milli Katılım Organizasyonu

2015 OİB Milli Katılım Organizasyonu aşmamak üzere) fuara katılım sonrasında destek olarak iade edilir.

Detaylı