IKAA Insan Kaynakları IKGN Ortak Tanımlar IKPK Kimlik İşlemleri

Yorumlar

Transkript

IKAA Insan Kaynakları IKGN Ortak Tanımlar IKPK Kimlik İşlemleri
Belge Türü
Belge Kodu
Dz.No
Rapor ve Listeler
AYEA-010
0
Düz.Tarihi
Belge Tanımı
GENOM Bilişim Teknolojileri Danışmanlık ve T. A.Ş.
Kurum Adı
Dış Bildirim Listesi (Sürüm Notları)
Genom Bilişim Teknolojileri Danışmanlık ve T. A.Ş.
IKAA Insan Kaynakları
Ek istek
İstek - Sıra No 44025-1
Bileşen
-
Sorun
Raporlamalarda bakmak için servis ara katmanı istenmektedir. (Konu ile ilgiili detaylar için Öznur Hanım ile görüşülmelidir.)
Sonuç
İstek - Sıra No 47032-1
Bileşen
-
Sorun
Genel Müdürlük tek bir işyeri iken Ümraniye ve Dudullu yerleşkelerinin ayrı iki SGK İşyeri olarak görünmesi istenmektedir.
Sonuç
1- Ay başında değişiklik yapılacaksa ve İki yerleşke olacaksa (ümraniye ve Dudullu)
yasal listeler düzeltilerek çözülebilir.
2- Ya da organizasyon işyeri kavramı (temel işyeri gibi) listelerde olacak.
Yeni Program
İstek - Sıra No 40567-2
Bileşen
-
Sorun
REFOG Projesinde kullanılmak üzere Kadro, İş Ailesi vb. tablolara REFOG ID'sinin tutulacağı ILINTI_KODU alanları
eklenecektir.
1.) Ünite Grubu'na İlinti Kodu eklendi.
2.) İş Ailesi'ne İlinti Kodu eklendi.
3.) Kadro tablosuna İlinti Kodu eklendi.
Sonuç
IKGN Ortak Tanımlar
Standartlara uymama
İstek - Sıra No 48264-1
Bileşen
IKGNROKUL - Okul Tanımı Listesi
Sorun
Test ortamında 'Okul Tanımı' ekranında 'Yaz' düğmesi ile Okul listesi dökülmek istendiğinde; 'FRM-93652 Çalıştırma zamanı
işlemi anormal şekilde sonuçlandı' hata iletisi alınaktadır. (Hata; Bölüm, Fakülte ve Meslek tanımı ekranlarında da vardır)
Hata düzeltilmiştir.
Sonuç
IKPK Kimlik İşlemleri
Ek istek
İstek - Sıra No 44315-1
Bileşen
-
Sorun
Zorunlu hizmet sözleşmesi uygulaması ve işten ayrılmalarda denetlenmesi ve uyarı vermesi yönünde uygulama geliştirilmesi
beklenmektedir. (Yüksek maliyetli bazı eğitimler sonrasında, bazı sertifikasyon programları ve sertifika ücretlerini kurumun
ödemesi durumunda, hatta Yüksek Lisans gibi öğrenim maliyetlerini kurumların karşılaması veya yurtdışında dil eğitimi gibi
fırsatlardan çalışanını yararlandırması gibi durumlarda kurumlar çalışan ile zorunlu hizmet sözleşmesi imzalatılıyor. Burada
amaç kişisel gelişimine katkıda bulunulan çalışanın belli bir süre kuruma hizmet etmesini sağlamak.)
Eğtim ile ilgili hizmet sözleşmeleri için programı/programları ile zorunlu olmayacak şekilde bağlantı kurulabilir.
Genel olarak, ekranda;
Sicil, Açıklama, İmza Tarihi, Geçerlilik Tarihi, Hizmet Süresi Yılı, Parasal Değeri
Eğitim Programı Bağlantısı
gibi alanların olması beklenmektedir.
Sonuç
İstek - Sıra No 44359-1
Bileşen
-
Sorun
Grup şirketler arasındaki geçişlerde kişilerin ilk işe giriş tarihleri yeni sicil verildiği için tutulamamaktadır ve toplam kıdem
hesaplamasında sorun yaşanmaktadır. Bu nedenle Gruba Giriş Tarihi gibi bir alan eklenmesi istenmektedir.
Sonuç
Döküm Tarihi
Hazırlayan
Yür.Tarihi
Onaylayan
Sayfa
15/07/2016 05:18
Yazılım Geliştirme Yöneticisi
01/09/2003
Müşteri İlişkileri ve Destek Yöneticisi
1 / 14
Belge Türü
Belge Kodu
Dz.No
Rapor ve Listeler
AYEA-010
0
Düz.Tarihi
Belge Tanımı
GENOM Bilişim Teknolojileri Danışmanlık ve T. A.Ş.
Dış Bildirim Listesi (Sürüm Notları)
Genom Bilişim Teknolojileri Danışmanlık ve T. A.Ş.
IKPK Kimlik İşlemleri
Ek istek
İstek - Sıra No 44458-1
Bileşen
IKPKFKADDEG - Kadro Değişiklikleri
Sorun
Geçici Görevlendirmelerin saat temelinde yapılabilmesi istenmektedir.
Sonuç
İstek - Sıra No 44666-2
Bileşen
IKPKAPERS - Personel Kimlik Bilgileri
Sorun
İletişim Bilgileri, medeni durum , öğrenim bilgilerinde direk değişiklik yapabilmesi, "Diğer" bilgilerinde değişiklik yapamaması
talep (İş Akışı-Onay) şeklinde sürecin yönetilebilmesi istenmektedir.
Sonuç
İstek - Sıra No 47487-1
Bileşen
IKPKRKDLIS - Kadro Durumuna Göre Personel Listesi
Sorun
Parametrelere 'Sözleşme Türü' eklenmesi istenmektedir.
Sonuç
Parametrelere 'Sözleşme Türü' eklenerek sözleşme türüne göre raporlama yapılabilmesi sağlandı.
İstek - Sıra No 47587-2
Bileşen
IKPKRKIDEMDET - Ayrıntılı Kıdem Bilgileri Listesi
Sorun
Raporda işyeri bölge bilgisinin de yer alması istenmektedir.
Sonuç
İstek karşılandı
İstek - Sıra No 47587-3
Bileşen
IKPKRAYRIL - Ayrılma Nedenine Göre Personel Listesi
Sorun
Raporda bölge bilgisinin de yer alması istenmektedir.
Sonuç
Alan eklenmiştir.
İstek - Sıra No 47594-1
Bileşen
IKPKRVIZE - Vize Yazısı
Sorun
İsimlerin birbirine birazdaha yakınlaşması, "İnsan Kaynakları Grubu" cümlesindeki grubunun silinmesi ve Saygılarımızla,
kelimesi bir tık yukarıda ve isimler ile arasının açılması istenmektedir.
Sonuç
1- Seçim ekranına Ünite alanı eklenerek İnsan Kaynakları Grubu yazısı yerine bu alana yazılan metnin gelmesi sağlanmıştır.
2- Saygılarımızla kelimesi yukarı alınmıştır.
İstek - Sıra No 47671-1
Bileşen
-
Sorun
Aşağıda yer alan programlara İşyeri Bölge bilgisinin eklenmesi istenmektedir.
İşyerine Göre İstatistik Çizelgesi
Yabancı Dile Göre İstatistik Çizelgesi
Unvanlara Göre Yabancı Dil İstatistik Çizelgesi
Kadro Cetveli
İşyerlerine Göre Personel Dağılım Çizelgesi
Unvan Gruplarına Göre İstatistik Çizelgesi
Unvan ve İşyerlerine Göre İstatistik Çizelgesi
İşyeri ve Üniteye Göre İstatistik Çizelgesi
İşyeri ve Yerleşkeye Göre İstatistik Çizelgesi
Görev ve İşyerine Göre İstatistik Çizelgesi
Ünite Gruplarına Göre İstatistik Çizelgesi
Sonuç
Alanlar eklenmiş olup uygun şekilde rapor alınabilmektedir.
İstek - Sıra No 47742-1
Bileşen
IKPKRHBELGE - Hizmet Belgesi
Sorun
Raporda yer alan, metindeki Kurum Adı ile imzacılar arasındaki boşluğun, paragraf ile kurum arasındaki boşluk kadar
arttırılması istenmektedir.
İstek yapılmıştır.
Sonuç
Döküm Tarihi
Hazırlayan
Yür.Tarihi
Onaylayan
Sayfa
15/07/2016 05:18
Yazılım Geliştirme Yöneticisi
01/09/2003
Müşteri İlişkileri ve Destek Yöneticisi
2 / 14
Belge Türü
Belge Kodu
Dz.No
Rapor ve Listeler
AYEA-010
0
Düz.Tarihi
Belge Tanımı
GENOM Bilişim Teknolojileri Danışmanlık ve T. A.Ş.
Dış Bildirim Listesi (Sürüm Notları)
Genom Bilişim Teknolojileri Danışmanlık ve T. A.Ş.
IKPK Kimlik İşlemleri
Ek istek
İstek - Sıra No 47742-2
Bileşen
IKPKRCALBEL - Çalışma Belgesi
Sorun
Raporda yer alan, paragrafta kelimeler birbirine çok yakın görünmektedir. Bir boşluk bırakılması istenmektedir.
Sonuç
İstek yapılmıştır.
İstek - Sıra No 48146-1
Bileşen
IKPKRDEGIST - Görev ve Unvan Değişiklikleri Listesi
Sorun
İşe giriş listesi çekilmek istenildiğinde listede çıkış tarihi alanında görev bitiş tarihi gelmektedir.
Sonuç
İşe giriş listesi çekildiğinde çıkış tarihi alanına ayrılma tarihinin getirilmesi sağlanmıştır.
İstek - Sıra No 48261-1
Bileşen
IKPKRDEGIST2 - Kadro ve Ücret Değişiklikleri Listesi
Sorun
'Aylık Tutar' başlığının 'Güncel Ücret' olarak değiştirilmesi istenmektedir.
Sonuç
İstek yapıldı.
İstek - Sıra No 48368-1
Bileşen
IKPKRCALBEL - Çalışma Belgesi
Sorun
İmza bilgisi sol seçildiğinde ortalı gelmektedir. Tam sola yaklaştırılması istenmektedir.
Sonuç
Düzenleme yapılmıştır.
Ortam Hatası
İstek - Sıra No 45132-1
Bileşen
IKPKFYETKI - Yetki Bilgileri
Sorun
Ay sonu işten ayrılanlar için banka dışı imza iptal işlemlerinde sorun yaşanmaktadır.
Sonuç
İstek - Sıra No 47759-1
Bileşen
IKPKRKADDEN - Kadro ve Unvan Değişiklikleri Denetim Listesi
Sorun
Listede ve seçim ekranı başlığında Türkçe karakterler hatalı görünmektedir.
Sonuç
Program hatası
İstek - Sıra No 45531-1
Bileşen
-
Sorun
Personel Kimlik Bilgileri ekranı için Yetki(Rol) Tanımları ekranında bir kulakçık için görülebilir seçeneği kaldırıldığında bu yetkiye
sahip personel Personel Kimlik Bilgileri ekranına girdiğinde aşağıdaki hatayı almaktadır.
SY-20054: Güncel alanın bulunduğu kulakçık için yetki tanımsız! Programı kullanamazsınız.
Sonuç
İstek - Sıra No 47590-1
Bileşen
IKPKFPERS - Personel Kimlik Bilgileri
Sorun
TEB test ortamında 11.5 yama geçişi sonrası bazı personeller için Personel Bilgi ekranındaki deneyim süreleri sıfır olarak
gelmektedir.
v_unvan_deg view'undaki çift kayıt getirme sorunu çözümlendi.
Sonuç
İstek - Sıra No 47639-1
Bileşen
IKPKRKKBL - Kimlik Bildirim Listesi
Sorun
İşe yeni giren ve çalışan personel için, görev kaydında sadece işe giriş kaydı olduğunda Başlama Tarihi raporda yer
almamaktadır.
-Sadece İşe Giriş kaydı olan personel için başlama tarihi şe Giriş tarihi ve ilgili tarihin Görev kaydı listelenir.
- Değişiklik kaydı olduğunda Başlama Tarihi işe giriş kaydı gelir. Yaptığı İş olarak son görev kaydı gelir.
- İşten Ayrılma kaydı olduğunda İşten Ayrılma ve Görev kaydı gelmektedir.
Sonuç
Döküm Tarihi
Hazırlayan
Yür.Tarihi
Onaylayan
Sayfa
15/07/2016 05:18
Yazılım Geliştirme Yöneticisi
01/09/2003
Müşteri İlişkileri ve Destek Yöneticisi
3 / 14
Belge Türü
Belge Kodu
Dz.No
Rapor ve Listeler
AYEA-010
0
Düz.Tarihi
Belge Tanımı
GENOM Bilişim Teknolojileri Danışmanlık ve T. A.Ş.
Dış Bildirim Listesi (Sürüm Notları)
Genom Bilişim Teknolojileri Danışmanlık ve T. A.Ş.
IKPK Kimlik İşlemleri
Program hatası
İstek - Sıra No 47737-1
Bileşen
IKPKRAKLAMA - Aklama Belgesi (İbraname)
Sorun
1) Kesintiler brüt tutarı altında gelmektedir.
2) İzin Ücreti bileşeni, Fazla Mesai alanında gelmektedir. Yıllık İzin Ücreti alanında gelmelidir.(İlgili ödenek seçilerek
eşlenebileceği 'Yıllık İzin Ücreti' parametresi eklenmelidir.
2. maddede yer alan düzenleme yapılmıştır.
Sonuç
İstek - Sıra No 47810-1
Bileşen
IKPKRKIDEMUCR - Ayrıntılı Kıdem Bilgileri Listesi (Ücretli)
Sorun
Rapor alınmak istendiğinde,
the report terminated with error REP-1401 CF_unvan_tarihi_formula program biriminde tehlikeli bir PL/SQL hatası oluştu. ORA04062:signature/package GENOM.P_KIDEM_BILGILERI' değiştirildi hatası alınmaktadır.
Sorun çözümlendi.
Sonuç
İstek - Sıra No 47894-1
Bileşen
-
Sorun
Bugünün tarihi ile yeni açılan kadrolar için personellere Personel Kimlik Bilgileri ekranı ve Personel Görev/Kadro Kayıt İşlemleri
ekranından bugün tarihli atama yapılamamaktadır.
Sorun çözülmüştür.
Sonuç
İstek - Sıra No 48043-1
Bileşen
IKPKRTISISGUCU - Türkiye İş Kurumu İşgücü Çizelgesi
Sorun
Ay içinde bir personelin işyeri değişikliği ve görev değişikliği olduğunda xml raporunda kişinin kaydı iki kere iki meslek kodu ile
de gelmektedir.
Gerekli düzenleme yapılmıştır.
Sonuç
İstek - Sıra No 48184-1
Bileşen
IKPKRCALBEL - Çalışma Belgesi
Sorun
Liste seçim ekranında imza yeri Sağ seçilerek çalıştırıldığında imza ve yazılar üst üste gelmektedir.
Sonuç
Gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
İstek - Sıra No 48384-1
Bileşen
IKPKFFUNKAD - Toplu Kadro/Unvan Değiştirme
Sorun
Eski kadro kaydı üzerinde örgüt/ iş yeri kadro yapısından bulunan eski bağlı üst yeni kadro kaydı üzerine bağlı üst olarak
atanmaktadır.
İstenen şekilde düzenleme yapılmıştır.
Sonuç
Standartlara uymama
İstek - Sıra No 48022-1
Bileşen
IKPKRKARTLS2 - Personel Bilgi Kartı
Sorun
Yabancı dil bölümünde yer alan "Ödendiği yer" başlığının 'Öğrendiği yer' olarak düzeltilmesi gerekmektedir.
Sonuç
İstek yapılmıştır.
Yeni Program
İstek - Sıra No 47902-5
Bileşen
IKPKRTISISGUCU - Türkiye İş Kurumu İşgücü Çizelgesi
Sorun
İşkur bildirimlerinin otomatik yapılması istenmektedir.
Sonuç
Döküm Tarihi
Hazırlayan
Yür.Tarihi
Onaylayan
Sayfa
15/07/2016 05:18
Yazılım Geliştirme Yöneticisi
01/09/2003
Müşteri İlişkileri ve Destek Yöneticisi
4 / 14
Belge Türü
Belge Kodu
Dz.No
Rapor ve Listeler
AYEA-010
0
Düz.Tarihi
Belge Tanımı
GENOM Bilişim Teknolojileri Danışmanlık ve T. A.Ş.
Dış Bildirim Listesi (Sürüm Notları)
Genom Bilişim Teknolojileri Danışmanlık ve T. A.Ş.
IYIZ İzin
Ek istek
İstek - Sıra No 47597-1
Bileşen
IYIZRHAKLIS - Hak Edilen ve Kullanılan İzin Listesi
Sorun
Rapora İşyeri Bölge bilgisinin eklenmesi istenmektedir.
Sonuç
İşyeri Bölge alanı rapora eklenmiştir.
İstek - Sıra No 47736-1
Bileşen
IYIZRPRHKLS - Kullanılan İzin Listesi
Sorun
Listede, Onay bilgileinde bulunan No alanının da yer alması istenmektedir.
Sonuç
Alan eklenmiştir.
İstek - Sıra No 47755-1
Bileşen
IYIZRPRHKLS - Kullanılan İzin Listesi
Sorun
Listede Açıklama bilgisinin de yer alması istenmektedir.
Sonuç
Alan eklenmiştir.
Standartlara uymama
İstek - Sıra No 48480-1
Bileşen
IYIZRHAKLIS - Hak Edilen ve Kullanılan İzin Listesi
Sorun
Personelin kullandığı izin iki aya ait günleri içerdiğinde, parametrede tarihler ikinci ay verilerek çalıştırıldığında raporda
gelmemektedir.
kıdem tazminatı listeside
Sonuç
IYBR Bordro
Ek istek
İstek - Sıra No 40363-1
Bileşen
IYBRRUNCAL - Ünite Temelinde Çalışma Süreleri Listesi
Sorun
1 - Liste Üniteye göre değil Maliyet Yerine göre alınmak istenmektedir.
2 - Listede maliyet yeri adı ve kodu bilgilerinin yer alması istenmektedir.
Sonuç
İstek - Sıra No 40363-2
Bileşen
IYBRRONLIS - Belirli Bir Bordro Bileşeni Alanlar Listesi
Sorun
Listeye Saat, Maliyet yeri adı ve kodu alanlarının eklenmesi istenmektedir.
Sonuç
İstek - Sıra No 43387-1
Bileşen
-
Sorun
Dudullu yerleşkesinin ayrı işyeri olması istenmektedir.
Sonuç
İstek - Sıra No 47472-1
Bileşen
IYBRFBRD - Bordro Hesaplama ve Geri Alma
Sorun
Vergi yasasına göre 3 çocuğu olan personelin yıllık vergisi ; eğer eşleri çalışıyorsa %7.5’i, eğer çalışmıyorsa %15’i , yine
toplam yıllık vergiden düşülerek olması gereken yıllık vergisinin hesaplanabilmesi istenmektedir.
Sonuç
İstek - Sıra No 47493-1
Bileşen
IYBRFBRD - Bordro Hesaplama ve Geri Alma
Sorun
Bordrodaki "SELECT B.NO, B.ESDEGER_NO, B.ADI, B.TURU, BT.NETE_ETKISI FROM BILESEN B, BORDRO_BILESENI
BT WHERE KISA_ADI = :B2 AND BT.BORDRO_TURU_NO = :B1 AND BT.BILESEN_NO = B.NO" sorgusunun %10 zaman
aldığı ve 600 Milyon kere çağrıldığı tespit edilmiştir.
"Bilesen" tablosunun CACHE'lenmesi sağlandı.
Sonuç
Döküm Tarihi
Hazırlayan
Yür.Tarihi
Onaylayan
Sayfa
15/07/2016 05:18
Yazılım Geliştirme Yöneticisi
01/09/2003
Müşteri İlişkileri ve Destek Yöneticisi
5 / 14
Belge Türü
Belge Kodu
Dz.No
Rapor ve Listeler
AYEA-010
0
Düz.Tarihi
Belge Tanımı
GENOM Bilişim Teknolojileri Danışmanlık ve T. A.Ş.
Dış Bildirim Listesi (Sürüm Notları)
Genom Bilişim Teknolojileri Danışmanlık ve T. A.Ş.
IYBR Bordro
Ek istek
İstek - Sıra No 47929-1
Bileşen
IYBRCBODEME - Banka Ödeme Dosyası Oluşturma (Tüm Bankalar)
Sorun
ISBANK3 dosya deseni başlık kaydında yer alan Kurum Adres Bilgisinde No alanından sonra gelen
iki nokta ' : ' ayracının kaldırılması istenmektedir.
Sonuç
İstek karşılandı.
İstek - Sıra No 48136-1
Bileşen
IYBRCBODEME - Banka Ödeme Dosyası Oluşturma (Tüm Bankalar)
Sorun
1) Örneğin IBAN: TR120006400000124301234567 ise,
16.(dahil) karakterden itibaren 4 karakter şube kodu, 20.(dahil) karakterden itibaren 7 hane hesap numarasıdır.
Sabit değer olan D'den sonra şube kodu ve hesap numarası bilgisinin de gelmesi istenmektedir.
2)Hesap Numarası bazen 6 karakter olabilmektedir. 7 karakter olabilmesi için önüne '0' eklenmesi gerekmektedir.
Sonuç
İstenen şekilde düzenleme yapılmıştır.
İstek - Sıra No 48276-1
Bileşen
IYBRCBODEME - Banka Ödeme Dosyası Oluşturma (Tüm Bankalar)
Sorun
Yeni düzenlenen ISBANK3 dosya deseninde Kurum Kodu bilgisi 25 haneye çıkartıldığından,parametre ekranında '7 haneden
büyük olmamaz' denetiminin 25 haneye çıkartılması istenmektedir.
Düzenleme yapılmıştır.
Sonuç
İstek - Sıra No 48291-1
Bileşen
IYBRRDOCLLS - Dönemsel Toplam Çalışma Süreleri Listesi
Sorun
Personel seçilerek çalıştırıldığında, Ünvan ve sicil bilgisinin de yer alması istenmektedir.
Sonuç
Alanlar eklenmiştir.
İstek - Sıra No 48397-1
Bileşen
IYBRFCTYUK - Dosyadan Bordro Cetveli Oluşturma
Sorun
Bordro cetveline aktarımların süresi çok uzun sürmektedir. Grup BES aktarımlarının süresi iki saatten fazladır. Aktarım
sürelerinin kısaltılması istenmektedir.
SQL Cümleleri incelenerek hızlanma sağlandı.
Sonuç
Kullanım hatası
İstek - Sıra No 45747-1
Bileşen
IYBRFBRD - Bordro Hesaplama ve Geri Alma
Sorun
'Kalan_Izin_Bul' işlevi İzin Bilgileri ekranında bulunan Kalan İzin gününü doğru getirmemektedir. (doğru gün sayısını
döndürmemekte, 1 günlük fark oluşmaktadır.)
TEST için kullanılan kayıt hatalı. İşe giriş tarihi ya da izne esas tarihten bugüne kadark izinlere bakılmaktadır. Bu nedenle eski
tarihli Hakediş ya da Borç Devri kayıtları hesaba girmemektedir.
Sonuç
Program hatası
İstek - Sıra No 47399-1
Bileşen
IYBRFBRD - Bordro Hesaplama ve Geri Alma
Sorun
02.02.2013 kıdeme esas tarihi olan bir personel için 31.03.2016 itibarı ile kıdem gününü 1153 gün olarak hesaplaması
istenmektedir.
Sonuç
İstek - Sıra No 47662-1
Bileşen
IYBRRBRDMALIYET - Bordro Maliyet Listesi
Sorun
SGK primi tanımlı olmayan personel listeye gelmemektedir.
Sonuç
Bordrosunda SGK'sı olamayan personellerin de listede gelmesi sağlanmıştır.
Döküm Tarihi
Hazırlayan
Yür.Tarihi
Onaylayan
Sayfa
15/07/2016 05:18
Yazılım Geliştirme Yöneticisi
01/09/2003
Müşteri İlişkileri ve Destek Yöneticisi
6 / 14
Belge Türü
Belge Kodu
Dz.No
Rapor ve Listeler
AYEA-010
0
Düz.Tarihi
Belge Tanımı
GENOM Bilişim Teknolojileri Danışmanlık ve T. A.Ş.
Dış Bildirim Listesi (Sürüm Notları)
Genom Bilişim Teknolojileri Danışmanlık ve T. A.Ş.
IYBR Bordro
Program hatası
İstek - Sıra No 47760-1
Bileşen
IYBRFBRD - Bordro Hesaplama ve Geri Alma
Sorun
Kıdem hesabında ücretsiz izni dikkate almamaktadır.
Sonuç
İstek - Sıra No 47878-1
Bileşen
IYBRRUCRLS7 - Personel Ücret Listesi
Sorun
Kullanıcı için Kayıt Seçim Yetkisi tanımlandığında, tanımlamalara uygun rapor alınmak istendiğinde aşağıdaki hata
alınmaktadır.
The report terminated with error:
REP-300: "UCRET"."SICIL_NO": geçersiz belirleyici SELECT UNIQUE DECODE ( : p_grup_turu , 1 , kurum . adi , 2 , isyeri .
adi , 3 , unite . sira_no , 4 , unvan . adi , 5 , gorev . unvani , 6 , ogrenim_turu . adi , 7 , ug . adi ) s_grup_turu , personel . sicil_no
s_personel_sicil_no2 , personel . sici .
Sonuç
-Hata çözümlenmiş olup program düzgün çalışmaktadır.
İstek - Sıra No 48181-1
Bileşen
IYBRRBRDLIS - Bordro Listesi
Sorun
Seçim ekranında Kurum ve Yıl-Ay seçimi yapıldığında Personel alanında çoklu seçim yapılmak istenildiğinde bazı personeller
LOV'a gelmemektedir.
Sorun giderildi.
Sonuç
İstek - Sıra No 48303-1
Bileşen
IYBRRDOCLLS - Dönemsel Toplam Çalışma Süreleri Listesi
Sorun
Rapor pdf dışında bir çıktı biçimiyle alındığında kayıtlar çift gelmektedir.
Sonuç
İstek - Sıra No 48496-1
Bileşen
IYBRRPERBIL - Personel Bileşeni Denetim Listesi
Sorun
Personel Bileşeni ekranında personele ait hiç tanım bulunmaz ise listeyi bir bileşen için almayanlar olarak çalıştırdığımızda
personel listeye gelmemektedir.
Hata giderilmiştir.
Sonuç
İstek - Sıra No 48510-1
Bileşen
IYBRRPERBIL - Personel Bileşeni Denetim Listesi
Sorun
Çoklu kurum seçilerek bir bileşen için almayanlar listesi çekildiğinde her kurum altında gelen toplam sayı ile genel toplam sayı
aynıdır. Kuruma göre toplam sayı hatalı hesaplanmaktadır.
Hata giderilmiştir.
Sonuç
Yeni Program
İstek - Sıra No 43756-1
Bileşen
IYBRCSSKHIZMET - SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi (e-bildirge)
Sorun
İş yeri için tanımlanacak şifre ile otomatik olarak SGK sitesine kurum olarak bağlantı yapılabilmesi istenmektedir.
Sonuç
İstek - Sıra No 47902-4
Bileşen
IYBRCSSKHIZMET - SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi (e-bildirge)
Sorun
SGK e-bildirge otomatik gönderiminin yapılması istenmektedir.
Sonuç
Döküm Tarihi
Hazırlayan
Yür.Tarihi
Onaylayan
Sayfa
15/07/2016 05:18
Yazılım Geliştirme Yöneticisi
01/09/2003
Müşteri İlişkileri ve Destek Yöneticisi
7 / 14
Belge Türü
Belge Kodu
Dz.No
Rapor ve Listeler
AYEA-010
0
Düz.Tarihi
Belge Tanımı
GENOM Bilişim Teknolojileri Danışmanlık ve T. A.Ş.
Dış Bildirim Listesi (Sürüm Notları)
Genom Bilişim Teknolojileri Danışmanlık ve T. A.Ş.
IYZT Zam ve Terfi
Program hatası
İstek - Sıra No 48286-1
Bileşen
IYZTFISTEK - Kadro/Unvan İstek İşlemleri
Sorun
İşyeri,Ünite,Görev ve Kadro seçimi yapıldıktan sonra İşyeri değiştirildiğinde kadro bilgisi boşaltılmadığı için hatalı kadro kaydı
oluşturulmaktadır.
Hata düzeltildi.
Sonuç
Yeni Program
İstek - Sıra No 47902-2
Bileşen
-
Sorun
Mağaza için Terfi iş akışının oluşturulması istenmektedir.
Sonuç
IYBM Muhasebeleştirme
Ortam Hatası
İstek - Sıra No 47923-1
Bileşen
IYBMFPFISOL - Bordro Muhasebeleştirme
Sorun
Muhasebeleştirme yapılmak istendiğinde, 'ORA-04063: package body 'TEST.BRD_FISI' hata içeriyor' hatası alınmaktadır.
Sonuç
Yeniden compile ile çözümlendi.
IYDA Devam Kontrol - Arka Ofis
Ek istek
İstek - Sıra No 40363-3
Bileşen
IYDARCALTURSUR - Çalışma Türüne Göre Süre Çizelgesi
Sorun
1 - Liste Üniteye göre değil Maliyet Yerine göre alınmak istenmektedir.
2 - Listede maliyet yeri adı ve kodu bilgilerinin yer alması istenmektedir.
Sonuç
İstek - Sıra No 48289-1
Bileşen
IYDARFAZCAL - Fazla Çalışma Listesi
Sorun
1- Seçim ekranında bulunan Sıralama butonunun aktif hale getirilmesi istenmektedir.
2- Rapora personelin görev bilgisinin eklenmesi istenmektedir.
3- Fazla Mesai yapmayan personellerin de sıfır olarak rapora gelmesi istenmektedir.
Sonuç
2 ve 3. maddeler yapılarak bu doğrultuda istek karşılandı.
Yeni Program
İstek - Sıra No 47902-3
Bileşen
-
Sorun
PDKS/geç gelen çalışanlara mazeret formu oluşturulması istenmektedir.
Sonuç
IYSE Seyahat ve Masraf Yönetimi
Ortam Hatası
İstek - Sıra No 48357-1
Bileşen
-
Sorun
Seyahat Hatırlatma görevli işinde Türkçe karakterler bozuk görünmektedir.
Sonuç
Hata düzeltilmiştir.
Döküm Tarihi
Hazırlayan
Yür.Tarihi
Onaylayan
Sayfa
15/07/2016 05:18
Yazılım Geliştirme Yöneticisi
01/09/2003
Müşteri İlişkileri ve Destek Yöneticisi
8 / 14
Belge Türü
Belge Kodu
Dz.No
Rapor ve Listeler
AYEA-010
0
Düz.Tarihi
Belge Tanımı
GENOM Bilişim Teknolojileri Danışmanlık ve T. A.Ş.
Dış Bildirim Listesi (Sürüm Notları)
Genom Bilişim Teknolojileri Danışmanlık ve T. A.Ş.
IYSE Seyahat ve Masraf Yönetimi
Program hatası
İstek - Sıra No 47036-1
Bileşen
-
Sorun
BASF FZE şirketimizde seyahat formlarına istinaden masraf formları para birimi AED seçilerek oluşturulduğunda otomatik
olarak harcirah (Allowance ) düşmemektedir.
Sonuç
IGIS İş Başvuruları
Ek istek
İstek - Sıra No 44774-1
Bileşen
IGISAILAN - Açık İş İlanları
Sorun
Derece-kademe bilgisini iş ilanında 1.1-1.2 olarak tanımlanabilmesi istenmektedir.
Sonuç
Program hatası
İstek - Sıra No 47922-1
Bileşen
IGISFISEAL - İşe Alma
Sorun
1- İşe Alma ekranında Sözleşme bilgisi seçilerek İşe Al düğmesi seçildiğinde açılan İşe Alma İşlemi ekranına seçilen sözleşme
bilgisi yansımamaktadır.
2- İşe Alma ekranında seçilen sözleşme bilgisine tanımlı zorunlu bileşenler var ise Kaydet düğmesi veya İşe Al düğmesi
seçildiğinde aşağıdaki hata alınmaktadır.
ORA-20224: SY-20224: YAZILIM GELİŞTİRME UYARISI [P_DINAMIK.Sorgula]: Sorgu deyimi hatası!
SELECT
tutar_zorunlu||devir_zorunlu||matrah_zorunlu||isveren_tutari_zorunlu||onceki_islem_sayisi_zorunlu||
Hatalar düzeltilmiştir.
Sonuç
Yeni Program
İstek - Sıra No 47902-1
Bileşen
-
Sorun
İşe Alım web sitesi yapılması istenmektedir.
Sonuç
IGEG Eğitim
Ek istek
İstek - Sıra No 42053-1
Bileşen
-
Sorun
Eğitim etkinliğinin ölçülmesi istenmektedir. Eğitim tamamlandıktan sonra müdürüne bildirim maili gitmesi ve eğitime katılan
çalışanlar için 1-5 arası bir not verilebilmesi, bu bilgileri Eğitim departmanına yönlendirmesi , müdürü yoksa eğitim
departmanının ilgili kişi hakkında not vermesini sağlayan bir yapının geliştirilmesi istenmektedir.
Sonuç
İstek - Sıra No 43024-1
Bileşen
-
Sorun
Eğitim raporlarına kurum sicil no bilgilerinin eklenmesi istenmektedir.
Sonuç
İstek - Sıra No 45646-1
Bileşen
-
Sorun
Genomda yıl içerisinde eğitim planlanmayacak günlerin (resmi tatil- banka özel organizasyonu vs.) belirlenebilmesi, bu günlere
uyarı girilebilmesi ve eğitim programı oluştururken bu günlerde ilgili uyarının verilmesi istenmektedir.
Sonuç
Döküm Tarihi
Hazırlayan
Yür.Tarihi
Onaylayan
Sayfa
15/07/2016 05:18
Yazılım Geliştirme Yöneticisi
01/09/2003
Müşteri İlişkileri ve Destek Yöneticisi
9 / 14
Belge Türü
Belge Kodu
Dz.No
Rapor ve Listeler
AYEA-010
0
Düz.Tarihi
Belge Tanımı
GENOM Bilişim Teknolojileri Danışmanlık ve T. A.Ş.
Dış Bildirim Listesi (Sürüm Notları)
Genom Bilişim Teknolojileri Danışmanlık ve T. A.Ş.
IGEG Eğitim
Ek istek
İstek - Sıra No 45647-1
Bileşen
IGEGFPKATILIM - Katılım ve Katılım Sonuçları
Sorun
Bir kişi üst programlı eğitimlerde üst programa bağlı alt eğitimlerden hepsine katılmıyor ise üst programa katılmadı bilgisi
otomatik yazılması istenmektedir.
İstek yapıldı.
Sonuç
İstek - Sıra No 47471-1
Bileşen
IGEGFPEREGITIM - Personel/Kişi Eğitim Bilgileri Tanımlama
Sorun
Seçim ekranına "Personel/Kişi" seçim parametresinin eklenmesi istenmektedir.
Sonuç
Seçim ekranına Tümü , Personel , Kişi seçimleri ve Personel/Kişi alanı eklenmiştir.
İstek - Sıra No 47605-1
Bileşen
IGEGFPKATILIM - Katılım ve Katılım Sonuçları
Sorun
Katılımcı denetle ile gün bazında denetleme yapıldığında verilen mesaja eğitim tarihinin de eklenmesi istenmektedir.
Sonuç
İstekler tamamlandı.
İstek - Sıra No 47744-2
Bileşen
IGEGFPKATILIM - Katılım ve Katılım Sonuçları
Sorun
Koşullara uygun adaylar arasından katılımcı seçimi yapılırken istendiğinde (parametrik olarak) işten ayrılmış personelinde seçim
ekranına getirilmesi istenmektedir.(Program girişi ve katılımcılar, eğitim bittikten sonra yapıldığından zaman zaman işten
ayrılmış personelin de katılımcı yapılması gerekmektedir)
Koşullara uygun tanımlama yapıldığında parametrik olarak ayrılan personel de katılımcı yapılabilmektedir.
Sonuç
İstek - Sıra No 47744-3
Bileşen
IGEGREGCIZ - Eğitim Süreleri Çizelgesi
Sorun
Toplam süre alanında saha yetmezliği yaşanmaktadır.
Sonuç
Sorun çözülmüştür.
İstek - Sıra No 48263-1
Bileşen
IGEGRKATILIM - Eğitim Katılım Listesi
Sorun
Döküme 'Sertifika Tarihi' bilgisinin eklenmesi istenmektedir.
Sonuç
İstenen düzenleme yapıldı.
Program hatası
İstek - Sıra No 47592-1
Bileşen
-
Sorun
İşten ayrılan katılımcıları düzenle görevli işi çalıştığında ekteki örnekte bulunan personeller için kişiyi tespit edip mail atmasına
rağmen katılmayacak işaretlemediği için ayrıldığı tarihten sonra çalıştığı her gün için aynı maili atmaya devam etmiştir. Konunun
incelenmesi istenmektedir.
Gerekli düzenleme yapıldı.
Sonuç
Standartlara uymama
İstek - Sıra No 47814-1
Bileşen
-
Sorun
enocta bütünleştirme için kullanılan 'OZ_P_TEKSTILBANK_EGT' ve 'egprogal' yordamlarında 'sy_islem_gunluk' tablosuna
yazma işlemi kalmıştır.
Sonuç
Yeni Program
İstek - Sıra No 47497-1
Bileşen
-
Sorun
Salon bilgisi ekranının menüden çağırılması istenmektedir.
Sonuç
Eğitim Programı Salon İşlemleri ekranı yazılmıştır.
Döküm Tarihi
Hazırlayan
Yür.Tarihi
Onaylayan
Sayfa
15/07/2016 05:18
Yazılım Geliştirme Yöneticisi
01/09/2003
Müşteri İlişkileri ve Destek Yöneticisi
10 / 14
Belge Türü
Belge Kodu
Dz.No
Rapor ve Listeler
AYEA-010
0
Düz.Tarihi
Belge Tanımı
GENOM Bilişim Teknolojileri Danışmanlık ve T. A.Ş.
Dış Bildirim Listesi (Sürüm Notları)
Genom Bilişim Teknolojileri Danışmanlık ve T. A.Ş.
IGEG Eğitim
Yeni Program
İstek - Sıra No 47928-1
Bileşen
-
Sorun
Eğitim Türü / Ünite temelinde eğitim sayıları döken yeni bir rapor programı geliştirilmesi istenmektedir. (Dökümde;her bir eğitim
türü ve ünite için eğitim program, konu, katılımcı sayıları ve eğitim süresi toplamlarının dökülmesi beklenmektedir.)
İstenen şekilde düzenleme yapılmıştır.
Sonuç
IGOY Örgüt Yapısı
Ek istek
İstek - Sıra No 45614-1
Bileşen
IGOYFKADRO - İşyeri Kadro ve Bağları Tanımlama
Sorun
Ast ve Üst kulakçıklarda kapalı kadroların Kadro Sıra No/Açılış Tarihi alanında listelenmemesi istenmektedir.
Sonuç
İptal edilmiştir. lov da bu kayıtların gösterilmemesi, eski kayıtların güncellenmesi ya da sorgulamasında sorunlar yarattığından
istek yapılamamaktadır.
İstek - Sıra No 47632-1
Bileşen
IGOYFKADRO - İşyeri Kadro ve Bağları Tanımlama
Sorun
Örgüt Öğesi ve Bağları Tanımlama ekranında yeni bir kadro açıldığında, İşyeri Kadro ve Bağları Tanımlama ekranına kadro
açılış tarihi default işyerinin o örgüt yapısını kullanma tarihi olarak gelmektedir. Kadro açılış tarihinin default günün tarihi olarak
gelmesi ve manuel değiştirilebilir alan olması istenmektedir.
Kadro açılış tarihi alanına günün tarihinin gelmesi sağlanmıştır ve değiştirilebilir bir alandır.
Sonuç
İstek - Sıra No 48396-1
Bileşen
IGOYFOGEBAG - Örgüt Öğesi ve Bağları Tanımlama
Sorun
Kadro Güncelle düğmesi ile açılan İşyeri Örgüt Yapısı Güncelle ekranında bulunan İşyeri seçim check box'ının kaldırılması
istenmektedir.İşlem ekrana gelen tüm işyerleri için yapılacaktır.
Kadro Güncelle düğmesi ile açılan İşyeri Örgüt Yapısı Güncelle ekranında bulunan İşyeri seçim check box'ının kaldırılması
istenmektedir.İşlem ekrana gelen tüm işyerleri için yapılacaktır.
Sonuç
Ortam Hatası
İstek - Sıra No 47918-1
Bileşen
IGOYFOGEBAG - Örgüt Öğesi ve Bağları Tanımlama
Sorun
Kadro güncelle denildiğinde üst bağ oluşmasına karşın aşağıdaki hata iletisi gelmektedir.
SY-00003: "Kadro (Balgat Şubesi/Şube Bireysel Portföy Birimi/Okul Müşterileri Satış Destek Yetkilisi)" bilgisi tutarsız!
Hata giderilmiştir.
Sonuç
Program hatası
İstek - Sıra No 46997-1
Bileşen
IGOYFISYERI - İşyeri Örgüt Yapısı Tanımı
Sorun
Yeni bir işyeri için tanım yapılarak Kadro Oluştur seçeneği seçildiğinde Ast ve Üst bağlar oluşmamaktadır.
Sonuç
Mevcut bir örgüt yapısı kapsamına yeni bir işyeri eklendiği zaman "Kadro Oluştur" yapılmasına gerek yoktur. Kapsam için
kadrolar bir kere yaratıldığı zaman kapsamdaki tüm işyerleri için yaratılmış demektir. Kadro ekranında tek bir işyeri için
sorgulama yapıldığında sadece o işyerine ait bilgilerin gelmesi sağlandı.
İstek - Sıra No 48384-4
Bileşen
IGOYFKADRO - İşyeri Kadro ve Bağları Tanımlama
Sorun
Üst ve ast kadrolar için açılan seçim penceresinde, sonda bulunan iş yeri bilgisinin ilk sutunlar arasına (kadro bilgisinden sonra
olabilir) alınması istenmektedir.
İstek yapılmıştır.
Sonuç
İstek - Sıra No 48546-1
Bileşen
IGOYPTISLEM - Toplu Örgüt Yapısı ve Kadro Değiştirme
Sorun
Program çalıştırıldığında "ORA-04062 :Signatyre /package TEST.P_UNVAN_KADRO_DEG" Hatasını vermektedir.
Sonuç
Döküm Tarihi
Hazırlayan
Yür.Tarihi
Onaylayan
Sayfa
15/07/2016 05:18
Yazılım Geliştirme Yöneticisi
01/09/2003
Müşteri İlişkileri ve Destek Yöneticisi
11 / 14
Belge Türü
Belge Kodu
Dz.No
Rapor ve Listeler
AYEA-010
0
Düz.Tarihi
Belge Tanımı
GENOM Bilişim Teknolojileri Danışmanlık ve T. A.Ş.
Dış Bildirim Listesi (Sürüm Notları)
Genom Bilişim Teknolojileri Danışmanlık ve T. A.Ş.
IGKY Kariyer Yönetimi
Ek istek
İstek - Sıra No 47389-1
Bileşen
-
Sorun
Kariyer Modül uyarlaması
Sonuç
IGPD Personel Değerlendirme
Ek istek
İstek - Sıra No 40683-6
Bileşen
-
Sorun
Ara döneme ait gerçekleşen hedef bilgileri Dönem sonu değerlendirmesi yapılırken görüntülenebilmektedir fakat değerlendirme
“(Dönem sonu değerlendirme)” tamamlandıktan sonra ara döneme ait gerçekleşen hedef bilgisi sistemde olmalıdır.
Sonuç
İstek - Sıra No 43561-1
Bileşen
IGPDRBOSFORM - Değerlendirme Formu Dökümü
Sorun
4- Son sayfada personeli değerlendiren herkesin(yani 1.yönetici ve 2.yöneticinin) ve personelin yorumları görünsün istenmekte.
5- Son sayfada sonuç puanı görünmesi istenmekte.
6- Formun en son alanındaki elektronik onay cümlesinin 'personel, 1.yönetici, 2.yönetici isimleri eklenerek tarafından
onaylanmıştır şeklinde' revize edilmesi istenmektedir.
Sonuç
İstek - Sıra No 43981-5
Bileşen
IGPDFDEGER - Personel Değerlendirme
Sorun
Tanımlanan her bir performans ölçütü için yine tanımlanan değerlendirme puanından aşağıda olması durumunda, eğitim
kataloğundan seçilen eğitim için otomatik eğitim isteğinin yaratılması ve kişinin yöneticisine onay için gönderilmesi
istenmektedir.
Değerlendirme Grupları Tanımlama ekranına '2-Gerekli Eğitimler' alt sekmesi eklenerek her ölçüt için belirli puan alt
sınır/sınırları için eğitim/eğitimler tanımlanması olanağı getirildi.
Sonuç
İstek - Sıra No 43981-6
Bileşen
IGPDFDONEM - Değerlendirme Dönemi Tanımlama İşlemleri
Sorun
Geçici görevlerde, görev değişikliklerinde formların ortalamasının nihai puanı oluşturması (Sene içinde 2 görevde çalıştıysa
oluşturulan formlarda yönteici, iş ailesi, yetkinlikler ve hedefler gibi formların eski ve yeni görevi için ayrı ayrı oluşması.)
1-) Değerlendirme Formu zorunlu alan olmaktan çıkarıldı. Form seçilmemiş ise bu o dönemin ortalaması demektir.
Sonuç
2-) Değerlendirme Dönemi Tanımı ve Bireysel İşlemler bu yapıya destek verecek şekilde düzenlendi. Menü adı
:Değerlendirmelerim
3-) Oluşturulan Ortalama Genel Değerlendirme sadece Personel Ödül ve Ceza bilgileri üzerinden silinebilir.
İstek - Sıra No 47179-3
Bileşen
IGPDFDEGER - Personel Değerlendirme
Sorun
Personel Değerlendirme ayrıntılarının excelle güncellenebilmesi (Ağırlık, Puan, vs.) istenmektedir.
Sonuç
Değerlendirme Bilgileri Yükleme ve Aktarma programına "Değerlendirme Ayrıntısı Güncelleme" seçimi eklenerek ayrıntı
güncelleme özelliği sisteme eklenmiştir.
İstek - Sıra No 47398-1
Bileşen
-
Sorun
360 derece değerlendirme yapısında astı tarafından değerlendirilen yönetici astının değerlendirmesinin detaylarını görmemesi
isteniyor.
Sonuç
İstek - Sıra No 47587-1
Bileşen
IGPDRPERODUL - Personel Değerlendirme ve Ödül/Ceza Listesi
Sorun
Ödül/ceza raporuna, ödül/ceza aldığı dönemki mağaza isminin ve bölgesinin eklenmesi istenmektedir.
Sonuç
İstek yapılmıştır.
Döküm Tarihi
Hazırlayan
Yür.Tarihi
Onaylayan
Sayfa
15/07/2016 05:18
Yazılım Geliştirme Yöneticisi
01/09/2003
Müşteri İlişkileri ve Destek Yöneticisi
12 / 14
Belge Türü
Belge Kodu
Dz.No
Rapor ve Listeler
AYEA-010
0
Düz.Tarihi
Belge Tanımı
GENOM Bilişim Teknolojileri Danışmanlık ve T. A.Ş.
Dış Bildirim Listesi (Sürüm Notları)
Genom Bilişim Teknolojileri Danışmanlık ve T. A.Ş.
IGPD Personel Değerlendirme
Ek istek
İstek - Sıra No 47821-1
Bileşen
-
Sorun
Sıralı akışlarda Değerlendirme Adımınıda, Değerlendirmeyi yapan kullanıcıya mail gönderiminin yapılabilmesi istenmektedir.
Sonuç
Düzenleme yapıldı.
İstek - Sıra No 48072-1
Bileşen
-
Sorun
Ölçüt puanının isteğe bağlı olarak Ağırlık ile çarpılıp çarpılmayacağına karar verilebilmesi istenmektedir.
Sonuç
İstek - Sıra No 48266-1
Bileşen
IGPDRBOSFORM - Değerlendirme Formu Dökümü
Sorun
Performans Formunda, Hedefİ/Seçenek, Seçenek Açıklaması, Puanı/Ölçüm Kaynağı,Ölçüm Kaynağı alanlarının parametrik
olarak gösterilebilmesi,
- Toplam Gerçekleşen Ödül Tutarı'nın raporda yer alması istenmektedir.
Sonuç
İstek - Sıra No 48285-1
Bileşen
IGPDADEGER - Formlarım
Sorun
Değerlendirme Grubu tanımına bir seçenek eklenerek Ağırlık %100 Kontrolünün istenilen Değerlendirme Gruplarında
yapılmamasını sağlayacak bir yapının geliştirilmesi istenmetkedir.
degerlendirme_grubu üzerine "TOPLAM_AGIRLIK" alanı eklendi. NULL ise kontrol yapmamakta. Dolu ise grubun ağırlığı ile eşit
olmalı.
Sonuç
ER düzeltilmeli.
İstek - Sıra No 48364-1
Bileşen
IGPDADEGER - Formlarım
Sorun
Gerçekleşen değer bölümüne (1,5 - 2,5) şeklinde tutar bilgilerinin de giriş yapılması istenmektedir.
Sonuç
Program hatası
İstek - Sıra No 45316-2
Bileşen
IGPDADEGER - Formlarım
Sorun
Kaydet butonunda yer alan tüm işlevlerim "bölümü tamamla" butonuna eklenmesi istenmektedir.
Sonuç
İstek - Sıra No 45316-3
Bileşen
IGPDADEGER - Formlarım
Sorun
Dönem sonunda zorunlu olarak tanımlı sorular için değerlendirme yapmadan "bölümü tamamla" yapmaması istenmektedir.
Sonuç
İstek - Sıra No 47607-1
Bileşen
IGPDCDEGAYR - Değerlendirme Ayrıntıları Listesi
Sorun
Liste çok yavaş çalışmaktadır. Tüm formlar için raporlama 4 saatten fazla sürmektedir.
Sonuç
Sorun giderildi.
İstek - Sıra No 47645-1
Bileşen
IGPDADEGER - Formlarım
Sorun
Değerlendirme formu yazdırılmak istendiğinde sayfa boş gelmektedir.
Sonuç
Döküm Tarihi
Hazırlayan
Yür.Tarihi
Onaylayan
Sayfa
15/07/2016 05:18
Yazılım Geliştirme Yöneticisi
01/09/2003
Müşteri İlişkileri ve Destek Yöneticisi
13 / 14
Belge Türü
Belge Kodu
Dz.No
Rapor ve Listeler
AYEA-010
0
Düz.Tarihi
Belge Tanımı
GENOM Bilişim Teknolojileri Danışmanlık ve T. A.Ş.
Dış Bildirim Listesi (Sürüm Notları)
Genom Bilişim Teknolojileri Danışmanlık ve T. A.Ş.
IGPD Personel Değerlendirme
Program hatası
İstek - Sıra No 48267-1
Bileşen
IGPDADEGER - Formlarım
Sorun
Sıralı akışlarda önceki değerlendirmeler bölümü basıldığında rapor boş gelmektedir.
Sonuç
İstek - Sıra No 48399-1
Bileşen
IGPDFYUKLE - Değerlendirme/Ödül Ceza Bilgileri Yükleme
Sorun
Değerlendirme Ayrıntısı güncelleme işlemi yapılmak istendiğinde "ORA-06502: PL/SQL: sayısal veya değer hatası: sayı
duyarlığı fazla büyük" hatasını vermektedir.
Sonuç
İstek - Sıra No 48399-3
Bileşen
IGPDFYUKLE - Değerlendirme/Ödül Ceza Bilgileri Yükleme
Sorun
Değerlendirme Ayrıntısı güncelleme işlemi yapılmak istendiğinde "ORA-06502: PL/SQL: sayısal veya değer hatası: sayı
duyarlığı fazla büyük" hatasını vermektedir.
Sonuç
İstek - Sıra No 48517-1
Bileşen
IGPDRSONLIS - Personel Değerlendirme Sonuç Listesi
Sorun
Dönem sonu değerlendirme sonuçları olmasına rağmen liste boş gelmektedir.
Sonuç
IGAN Anket
Program hatası
İstek - Sıra No 47604-1
Bileşen
IGANAYANIT - Anket Yanıtlarım
Sorun
Birden fazla sorulu anketlerde sonuç bölümdeki dağılımı sadece bir soru için göstermektedir.
Sonuç
Gerekli düzenleme yapıldı.
IGYT Yetenek Yönetimi
Program hatası
İstek - Sıra No 47746-1
Bileşen
IGYTFPERSONEL - Personel Yetenek Genel Bilgileri
Sorun
Sorgulama yapılmak istendiğinde, ORA-04062:signature/package TEST.P_KIDEM_BILGILERİ değiştirildi hatası alınmaktadır.
Sonuç
Sorun giderildi.
Döküm Tarihi
Hazırlayan
Yür.Tarihi
Onaylayan
Sayfa
15/07/2016 05:18
Yazılım Geliştirme Yöneticisi
01/09/2003
Müşteri İlişkileri ve Destek Yöneticisi
14 / 14