Untitled

Transkript

Untitled
Okul Öncesi 1 öğrencilerimiz “Kendimizi Düzenleme Biçimimiz” disiplinler üstü
teması altında “Rutinler” ünitesinin 3. haftasında
“Sınıfımızdaki ve okulumuzdaki
rutinler” sorgulama hattı kapsamında aşağıdaki etkinlikleri uyguladılar.
Bu hafta öğrencilerimiz, her yeni güne sihirli sözcüklerden “Günaydın”ı
birbirlerine söyleyerek, takvim güncellemeleri yaparak ve bir önceki gün yaptıkları okul
rutinlerini birbirleri ile paylaşarak başladılar. Kitap gününde ise getirdikleri ünite ile ilgili
kitapları inceleyen öğrencilerimiz, öz yönetim becerilerinden davranış kuralları ile ilgili
bilgiler edindiler. Pazartesi günleri gerçekleştirdiğimiz oyuncak günümüzde;
öğrencilerimiz oyuncaklarını paylaşarak, farklı eğitici oyuncakları tanıma fırsatı
yakaladılar.
Hayat Bilgisi derslerinde okulda rutin olarak kullandıkları araç-gereçlerin
resimleriyle ilgili sohbet ederek rutinlerle bağlantı kurmaya çalıştılar. Rutinlerle ilgili
bildiklerini, bilmek istediklerini ve öğrendiklerini resimle ifade ederek merak panolarına
astılar.
Matematik dersinde, “sayı kavramı” nın geliştirilmesine yönelik, “daha fazla, daha az,
aynı” ilişkilerini temellendirme oyunları oynadılar. Farklı nesneler ile “Hangisi daha az?
Hangisi daha çok? Hangi sayı kümeleri aynı?” sorularını yönelterek akranlarına neden
aynı ya da değil açıklamasında bulundular. 2 rakamını doğru yönde yazma denemeleri ve
sınıf sayma, gelen ve gelmeyenlerin toplamlarını yazma aktiviteleri yaptılar.
İngilizce ve ana dil derslerinde okula geliş araçlarını farklı teknikleri kullanarak
saydılar.
Akranları ile iletişim kurarak “Soru sorma, Çeteleme tutma” deneyimi
kazandılar.
“Daire” ve “çember” arasındaki farkı gerçek yaşam nesneleriyle sorgulayıp
arkadaşlarına açıkladılar.
Ana dil derslerinde “görsel okuma” çalışmaları yaptılar. Öğrencilerimiz, okul ve
sınıf rutinlerini sözel olarak ifade ederek akranlarının farklı bakış açıları edindiler.
Psikolojik danışmanımız, "Okul ve
öğrencilerle tanışma etkinliği gerçekleştirdi.
Çevreye
Uyum"
teması
kapsamında
Müzik dersinde öğrencilerimiz ile “Yaşasın Okulumuz” ve “Minik Kuş” şarkısı
çalışıldı. Düşünme becerilerini geliştirici, düzeylerine uygun ritimler verilerek, ritimler
ile ilgili bilgi edinip uygulamaları sağlandı.
Beden Eğitimi derslerinde “Fiziksel Etkinlik Kurallarının ve Yönergelerinin
Gerekliliği” üzerine sohbet edip, ısınma çalışmaları yapan öğrencilerimiz ardından hedefe
top atma ve basketbol oyunları oynadılar.
Pre-Kindergarten
We are working on writing our names this week. We used
playdough and cut up letters to help us practice. We also started
literacy. Our first letter this week is A. We sang the song
“A-a- ants on my arm.”
Okul Öncesi 2 öğrencilerimiz, bu hafta “Duyularımızla Algıladıklarımız” isimli
ünitelerinin ikinci haftasını tamamladılar. “Duyu organlarımızla kendimizi ve içinde
bulunduğumuz çevreyi algılarız.” ana fikri çerçevesinde etkinliklere keyifle katıldılar.
Öğrencilerimiz sınıflarına konuk olan Sayın Dr.Ayşe Pirgun’ dan göz sağlığı ve
önemi ile ilgili yeni bilgiler öğrendiler. Öğrencilerimize görme duyu organımızın
bölümlerini resimlerle anlatan ve göz muayenesinin nasıl yapıldığı hakkında açıklamalarda
bulunan değerli velimiz Dr.Ayşe Pirgun’ a çok teşekkür ediyoruz.
Duyma duyu organımız “kulak” ile ilgili video izleyen öğrencilerimiz, grup
arkadaşlarıyla kulak maketi üzerinde öğrendikleri bilgileri gözden geçirdiler .
“Gürültücü Komşular” isimli hikayeyi dinleyen öğrencilerimiz, hikayede geçen
kahramanlar hakkında grup arkadaşlarıyla sohbet ettiler. Kim?, Ne?, Ne zaman?,
Nerede?, Nasıl?, Neden? sorularının yanıtlarını dinledikleri hikayeden sonra bulmaya
çalıştılar.
Öğrencilerimiz, hazırlanan çalışma kağıdı üzerinde yer alan nesne ya da varlıkların
çıkardıkları sesler hakkında grup arkadaşlarıyla konuştular. Çalışma kağıdı üzerinde
sesleri alçak sesten yüksek sese doğru sıraladılar. Bu çalışma sırasında kesme ve
yapıştırma becerilerini de geliştirdiler.
Öğrencilerimiz okuma-yazma etkinlikleri kapsamında “Ee” sesi hissettirme
çalışmalarına devam ettiler. Öğrendikleri sesin yazımını yaparak, içinde “Ee” sesi geçen
kelimeleri buldular.
Okuma-yazma etkinliklerinde öğrencilerimiz dergilerden kestikleri şeritlerle
küçük kas motor becerilerini geliştirdiler. Eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşadılar.
Öğrencilerimiz bu hafta okul kütüphanesini ziyaret ettiler ve kütüphane
kararlarını gözden geçirdiler. İlk ödünç kitaplarını seçerek çantalarına yerleştirdiler ve
hafta sonu incelemek üzere evlerine götürdüler.
Satranç dersinde öğrencilerimiz; “Sihirli Tahta” masalını izlediler. Masalı izleyen
öğrencilerimiz, çalışma sayfalarında kendi sihirli tahtalarını keyifle oluşturdular.
Öğrencilerimiz müzik dersinde; “Sağlık, Bay Mikrop” isimli şarkıları öğrenmeye
devam ettiler ve tartım çalışması yaptılar.
Öğrencilerimiz Beden Eğitimi dersinde; yer değiştirme hareketlerini içeren
oyunlar oynadılar ve yarışmalar ile derslerini keyifle tamamladılar.
Kindergarten
This week we focused on hearing with our ears. We listened to
music and colored what we heard, and we made our own music
makers. We also talked about the letter A and practised writing
and reading some words that start with A.
Birinci sınıflar bu hafta, 2.Sorgulama hattı olan ‘’Okulda
İşbirliği’’ nin ne anlama geldiğini sorguladılar. İzledikleri ’’Tamirci
Manny’’ filmiyle, işbirliği ve paylaşım kavramlarının anlamına ulaştılar.
Bu kavramlarla ilgili okul yaşantılarından örnekler bularak resim
çizdiler ve birbirlerine sundular.
İşbirliği ve paylaşımı sınıf içerisinde nasıl kullanabileceklerini
anlatan bir zihin haritası yaptılar. Birlikte çalışma kurallarını sınıfça
tartıştılar. Yapacakları
kararı aldılar.
ilk grup çalışmasında bu kuralları uygulama
Türkçe dersinde, “Ee” sesi ile ilgili çalışmalar yaptılar.
Matematik dersinde, geometrik cisimler üzerinde çalıştılar. “Küp, prizma,
silindir, koni ve küre”ye benzeyen nesneleri belirlediler. Sınıfımızdaki geometrik
cisimlerin benzerlerini çizdiler.
Okuduğumuz Pembe Kulak adlı kitapla ilgili karakter analizi ve kapak
çalışması yaptılar.
Görsel sanatlar dersinde, birbirinden farklı çizgi ve çeşitleri üzerine
yoğunlaştılar. "Hayallerindeki Okul" üzerine düşünen ve fikirlerini paylaşan
öğrencilerimiz, çizgisel çalışmalarla tasarladıkları okul resmini tamamladılar.
Satranç dersinde öğrencilerimiz “Sihirli Tahta” masalını izlediler. Masalda
izlediklerinden yola çıkan öğrencilerimiz çalışma sayfalarında satranç diyagramını
oluşturdular.
Beden Eğitimi dersinde işbirliğine dayalı spor ve oyun oynadılar. Eşit, adil,
kuralları belirlenmiş ve yönergeleri doğru uygulayabilen öğrenciler olma yolunda
ilerlediler.
We colored alphabet borders for the display board.
We made duck finger puppets. Students took home the puppets and their Five Little Ducks
books so that they can read the story again at home.
 We read the book Five Little Ducks. On
the worksheet we drew pictures for the new
vocabulary words from the story.
What else did we do this week?
- We drew and colored pictures of our
faces for our job chart.
- We brainstormed and created a job
chart for the classrom.
- We did a wordsearch and a coloring
worksheet to practice colors.
- We made a summer clothesline in
the classroom.
- We worked on one-on-one speaking.
2. Sınıf öğrencilerimiz bu hafta “Sağlıklı Yaşam” sorgulama ünitesi
kapsamında çalışmalarına devam etti.
İç organlarımız ile ilgili modeli inceleyerek vücudumuzun kaç bölümden
oluştuğunu, organlarımızın yerlerinin ve görevlerinin neler olduğunu sorguladılar.
Kendi resimlerini çizip organları yerleştirdikleri
çalışmayla öğrendiklerini
uygulama fırsatı edindiler.
.
Türkçe dersinde “Selim’in Çürük Dişi” adlı metin üzerinde etkili dinleme
becerisi edinmeye yönelik çalışmalar yaptılar.
Matematik derslerinde iki basamaklı sayılar ile ilgili çalışmalarına devam
ettiler. “Basamak ve sayı değeri” kavramları hakkında farklı öğrenme fırsatları
edindiler. Modellemeler yoluyla basamak ve sayı değeri kavramları hakkında
öğrenmelerini somutlaştırdılar.
Arkadaşları ile oluşturdukları iki basamaklı sayıları, okunuşlarını, bu
sayıların basamak ve sayı değerlerine ilişkin bilgileri paylaştılar.
Görsel Sanatlar dersinde 2. sınıf öğrencilerimiz bu hafta pastel boya
tekniğini kullanarak “en sevdiğim canlılar” konulu resim çalışmalarını tamamladılar.
Students reviewed body parts by drawing a friend and labelling the
picture. They were also introduced to new vocabulary such as: bones, heart,
lungs, stomach and brain.
Also started our stations activities and reading evaluations.
Students reviewed food and made their own menus. Then they used their menus
in a restaurant role play activity.
Restaurant role play.
Beden Eğitimi dersinde öğrencilerimiz “Alanında Top Bırakma” oyununu
öğrendiler ve oynadılar. Sağlıklı yaşam becerileri için spor yapma ve beslenme
alışkanlıkları konularında bilinç edinmeye başladılar.
3. Sınıflar ünite kapsamında bu hafta, grubun tanımı ve özelliklerinin yanı
sıra gruba örnek olan ve olmayanları birlikte irdelediler. Çalışma kurallarını
kendileri belirleyip, iş bölümü yaparak, grup olmanın özelliklerini uygulamaya
geçirdiler.
Çalışmalarını sınıf arkadaşlarına sunarak, bilgi paylaşımında bulundular.
Birey olarak kendini tanıtıp, ikili çalışmalarla aralarındaki benzer ve farklı
yönlerin bağlantılarını kurdular.
“Okulumun Bir Parçasıyım” ifadesinden yola çıkarak, sahip olmaları gereken
tutum ve profilleri “Bilkentli Olmak” adlı afişle anlatmaya çalıştılar.
Matematik dersinde üniteyle bağlantılı olarak, “Düzlem ve Düzlemsel
Şekiller” konusunu tangramlarla çalıştılar. Yedi düzlemsel şekilden oluşan
tangram parçalarını bir araya getirerek düzlem oluşturdular. Parçalardan birinin
eksik olması durumunda bütünü oluşturamayacaklarını savundular. “Oyunla
Matematik” adı altında, gördükleri şekilleri yaparak görsel okuma becerilerini
geliştirdiler. Düzlemsel şekillerden oluşturacakları örüntüler için alt yapı
oluşturdular.
Şekil örüntülerinden sayı örüntülerine geçerek kuralı bulma, örüntüyü
tamamlama çalışmalarıyla düşünme becerilerini sergilediler.“
“Beden Eğitimi dersinde grup çalışması yaptılar. Grubun parçası olmak ve görevini
yerine getirmenin önemini kavradılar.
Üçüncü sınıf öğrencilerimiz, haftaya sorgulama ünitesi derslerinde “Ait
Olduğumuz Gruplar” konusu ile ilgili “Bilkentli Olmak” posterlerinin sunumunu
yapacaklar ve “İnanç ve Değerler” konusunu işlemeye başlayacaklardır.
Matematik derslerinde sayı örüntüleri ve ritmik saymalar konuları, Türkçe
derslerinde de noktalama işaretleri ile ilgili çalışmalar yapacaklardır.
This week in English lessons we continued with our unit “Independence and Group
Belonging”. We brainstormed the different groups we belong to. We made posters of some
of the groups we belong to; a school, a family, a class, a club, a team, a country and a city are
some examples.
We started our ‘Weekend Newsletters’,
every Monday students will talk or write about their weekends and be able to answer the
following questions; What did you do? Where did you go?
We started our Big English book and sang the Big English song. We made up actions for the
words in the song.
We fed our class mascot ‘Bobo’ his word was; go-going-went. We wrote in our notebooks
about Bobo’s weekend.
Next Week


Groups I belong to booklet
Read the Emperor’s New Clothes and comprehension questions
4. sınıflar Yaşayan Makine ünitesi kapsamında “Sihirli Okul Otobüsü Spor
Yapıyor” filmini izlediler. Bu filmle büyük kaslara sahip olmanın kişinin mutlaka
çok formda olduğunu göstermediğini, kaslara mümkün olduğunca çok oksijen
taşımak için kalbin ve akciğerlerin birlikte çalışması gerektiğini ve
yapmanın önemini fark ettiler. Filmi izledikten sonra
egzersiz
“Yeni öğrendiğim şeyler,
Bana ilginç gelenler, Bu filmi izledikten sonra aldığım karar” cümlelerini
tamamlayarak öğrenmelerini kayıt altına aldılar.
“Destek – Hareket Sistemi” ile ilgili çeşitli sunumları izlerken de hem
bilgilerini pekiştirme hem de dinleme - izleme becerilerini geliştirme olanağı
buldular. Sınıfa getirilen kaynakları incelemeye, okumaya devam ettiler.
Kaynaklarda buldukları ilginç bilgileri not ederek “İlginç Vücudumuz” etkinliğini
gerçekleştirdiler. Edindikleri bilgileri birbirleriyle paylaştılar.
“Destek Hareket Sistemi” ile ilgili okudukları bilgilerden yola çıkarak
hazırladıkları soruları soru havuzlarında topladılar. Çektikleri soruların yanıtlarını
vererek öğrenmelerini pekiştirdiler.
Türkçe dersinde “Vücudumun Bilmecesi”
adlı şiiri okuyan öğrencilerimiz
vücudumuza neden iyi bakmamız gerektiğini günlük yaşantılarından örnekler
vererek açıkladılar. Şiirle ilgili sorular oluşturarak birbirleriyle paylaştılar. İyi
bir sorunun nasıl hazırlanması, yanıt verirken nelere dikkat edilmesi gerektiğini
örnek sorular ve yanıtlar üzerinde tartışarak buldular.
Kütüphanede “Canlı Kitap” etkinliğinde sistemleri tanıtıcı kitabı büyük bir
merak ve ilgiyle izlediler.
Matematik dersinde “Büyük Sayılara Ulaşıyoruz” etkinliği ile onluk taban
bloklarını kullanarak birliklerden onlukları, onluklardan yüzlükleri, yüzlüklerden
binlikleri modelleyerek 4, 5 ve 6 basamaklı sayıları tanıdılar. Basamak tablosu
yardımıyla sayıları okumada bölüklere ayırmanın önemini fark ettiler. Farklı
örneklerle sayıların okunuşu ve yazılışını pekiştirdiler.
Görsel Sanatlar dersinde; İskeletin yapısını uygulamalı olarak renkli
hamurlardan
“Tel
Adamın
Gizemi”
etkinliği
çalışması
ile
tamamladılar.
Uygulamaları kat koridorlarında sergilenecektir.
Beden Eğitimi dersinde, “Destek ve Hareket Sistemi”mizin çalışmasını,
sağlıklı kas ve eklemler için doğru hareketler yapmanın önemini uygulamalı olarak
ele aldılar.
This week we learned about the digestive system and made picture
dictionaries.
We reviewed our five senses and learned new adjectives to discribe how
we see, smell, feel, taste and hear things.
We practiced using our new error correction code in our Process Writing
class.
We learned some new reading techniques to help us with our reading
comprehension worksheets.
Next Week:

We will start reading our first reader “The Time Capsule”.

We will practice brainstorming techniques in Process Writing class about
our daily routines.

We will have a dictation quiz about our daily routines.

We will discuss subject & object pronouns.

We will introduce the difference between facts and opinions.

Benzer belgeler

Untitled

Untitled “Kanka Bey’in İnsan Vücudu Dersleri” kitabını keyifle okumaya devam ediyorlar.

Detaylı

3. SINIF I. SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ TEMA Bulunduğumuz

3. SINIF I. SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ TEMA Bulunduğumuz This week in English lessons we continued with our unit “Independence and Group Belonging”. We brainstormed the different groups we belong to. We made posters of some of the groups we belong to; a...

Detaylı