Teknik Şartname Standart Formu İLAN NUMARASI: KKTC-12

Transkript

Teknik Şartname Standart Formu İLAN NUMARASI: KKTC-12
Teknik Şartname Standart Formu
İLAN NUMARASI: KKTC-12-TCKB-01/009
1. Genel Tanım
KKTC Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı’nın Turizm Kapasitesinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
Kapsamında hibeden yararlanmaya hak kazanan TOPSET HOTEL’in hizmet kalitesi ve kapasitenin
iyileştirilmesi için ALLY ŞTİ LTD tarafından hazırlanan telefon santral sistemi için oluşturulmuş teknik
şartnamedir.
2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı
A
B
C
Sıra No
Teknik Özellikler
Miktar
1
SANTRAL SİSTEMİ ALIMI VE MONTAJ İŞİ:
Aranan Özellikler:

Santral Özelliği IP Tabanlı Sistem Olacak

Kapasite en az 16 Dış ve 198 iç hat ve
kapasitesi artırılabilecek şekilde olacak.

Robot Operatör. Konuşma Kapasitesi en az 8
abone olacak

Operatör Konsolu. 2 Set Olacak

Otel Management yazılım sistemine uyumlu
olacak.

Sistemin aşırı elektrik enerjilerine karşı
koruma sistemli olacak.

Akü Grubu dahil olacak
1 ADET
3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler
Alet, Aksesuar ve gerekli tüm parçalar sistem ile birlikte gönderilecektir.
4. Garanti Koşulları
Minimum 2 yıl. ITU Standardları ile teknik değerlerine uygun olacaktır. Bu Şartnamede belirtilmeyen hususlar,
ITU T (CCITT) ve Türk Telekom’un ilgili tavsiyelerine uygun olacaktır.
5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri
Telefon Sisteminin kurulumu yükleniciye aittir. Gerekli olduğu taktirde, garanti süresi içerisinde gerekli bakım
ve onarım hizmetlerinin bedelleri yükleniciye aittir. Garanti süresi sona erdikten sonra, bakım ve onarım
hizmetleri ücret karşılığı yine yüklenici tarafından gerçekleşecektir.
6. Gerekli Yedek Parçalar
Garanti süresi ve sonrasında da gerekli olabilecek tüm yedek parçaları tedarik etmek yükleniciye aittir. Yüklenici
bu yedek parçaları 7 iş günü içerisinde, garanti süresince ücretsiz, garanti süresi sonrasında ücret karşılığı ile
tedarik edebilmelidir.
7. Kullanım Kılavuzu
Tüm Kullanım kılavuzları ve dökümanları Türkçe olmalı ve sistem kurulumu ile birlikte alıcıya teslim
edilmelidir.
8. Teslim süresi
Yüklenici, sözleşme imzalanmasını müteakiben en geç 30 gün içerisinde sistemi eksiksiz bir şekilde kurulumunu
geçekleştirip, bir tamam çalışır şekilde teslim etmekle yükümlüdür.
9. Diğer Hususlar (Eğitim, sevkiyat, kurulum gibi hizmetlerin talep edilip edilmediğini mutlaka belirtiniz.)
Sevkiyyat ve kurulum yükleniciye aittir.
Yüklenici, sistem kurulumunu müteakiben, sistemin çalıştırılması ve bakımıyla ilgili ücretsiz eğitim vermeyi
taahüt eder.
10. Teklifler yazılı olarak aşağıdaki adresimize gönderilecektir.
TopSet Hotel
Mehmet Aras Sok.
K araoğlanoğlu, Girne
Tel : +90 392 822 22 04
Fax : +90 392 822 24 78
email: [email protected]
www.topsethotel.com

Benzer belgeler