2015-201 buz hokey 2016 anadolu yıldızlar ligi buz hokeyi

Yorumlar

Transkript

2015-201 buz hokey 2016 anadolu yıldızlar ligi buz hokeyi
2015-201
2016 ANADOLU YILDIZLAR LİGİ
BUZ HOKEYİ
HOKEY BRANŞ AÇIKLAMALARI
1. Yarışmalar; ANALİG
G Uygulama Talimatına,
Talimatına Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca
Ba
öngörülen hükümlere, Uluslararası Oyun Kuralları ve Yarışma
ma Talimatlarına
Talimatları uygun olarak
yapılacaktır.
2. Yarışmalar;
a) Buz Hokeyi Pisti olan 5 ilimizin takımları arasında lig usulü yapılacaktır.
b) Yarışmalarına
malarına ait duyurular ve katılımcı listeleri Daire Başkanlığımızca
Ba
ğımızca belirlenen ve
ilan edilen takvim doğrultusunda
ğrultusunda anadoluyildizlarligi.sgm.gov.tr adresinden ve Buz
Hokeyi Federasyonun internet sayfasında yayınlanacaktır.
3. Doğum tarihleri:
Yıldızlar Kategorisi
2002 – 2003 – 2004
tak
ayrı ayrı veya karışık
4. a) Türkiye birinciliğii yarışmalarına katılacak kız ve erkek takımları
olmak üzere en az 10 oyuncu 2 kaleci, en fazla 15 oyuncu 2 kaleciden oluşur. Spor
kafileleri “Spor Genel Müdürlüğü
Müdürlü ü Spor Kafileleri Seyahat Yönergesi” gereğince
oluşturulacaktır.
b) İlan edilen Türkiye birinciliği
birincili
yarışma programlarına göre müsabakaları erken
sonuçlanan veya tamamlanan takımların yasal harcırahları, organizasyonu düzenleyen
Gençlik Hizmetleri ve Spor
por İl Müdürlüğünce hazırlanan ayrılış evrakında belirtilen tarihe
göre, bağlı oldukları Gençlik
ençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince ödenecektir.
c) Mali konularla ilgili hususlarda,
hususlarda ANALİG
G Uygulama Talimatının 9 uncu maddesine
göre işlem yapılır.
ç) Avans kapatma işlemleri,
lemleri, kafile başkanı
ba kanı tarafından yapılacaktır. Ödemelerde, kafile
onay listesi ödeme bordrosuna mutlaka eklenecektir.
5. Yarışmalarda;
a) Katılan tüm takımlara katılım belgesi verilecektir.
b) İlk üç dereceyi elde eden
den takımlara kupa,
kupa sporcularına ise madalya verilir.
6. İl Dışı Çıkış Olur’unda; 4 üncü maddenin (a) fıkrasında belirtilen sporcu, idareci ve
çalıştırıcı
tırıcı sayısından fazla kişi
ki yer alamaz.
7. a) Daire Başkanlığımız gerekli gördüğü
gördü takdirde, branş açıklamalarını ve yarışmalara dair
diğer hususları değiştirmede
tirmede yetkilidir.
b) Tertip komiteleri, yarışmalar
yarı malar öncesinde düzenlenecek teknik toplantıda Daire
Başkanlığımız
ımız tarafından yayınlanan branş
bran açıklamalarını ve yarışmalara
yarış
dair diğer
hususları dikkate alarak müsabaka programını belirlemek ve uygulamakla yetkilidir.
c) Yarışmalara
malara bir ilden iki veya daha fazla takımın katılması halinde bu takımların kura ile
ayrı ayrı gruplara dağılımı sağlanacaktır.
sa
8. a) ANALİG yarışmalarında
malarında;; oyun kurallarına, spor ahlakına ve disiplinine aykırı oluşan
olu
durumlara ilişkin
kin itirazlar, ANALİG Uygulama talimatının 11 inci maddesinde belirtilen
hükümlere göre il tertip komitesine yapılır. İtirazların değerlendirmeye
erlendirmeye alınabilmesi için
organizasyonu düzenleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün
ğü’nün hesabına 350,00
3
TL ücret yatırılır.
b) Grup, çeyrek final, yarı final ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında; İl Tertip Komitesine
intikal eden ve disiplin suçu içeren itirazlar “Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği”
Yönetmeli
hükümleri gereğince, İll Tertip Komitesi tarafından gün içerisinde karara bağlanır.
ba
9. Yarışma alanına, 4 üncü maddenin (a) fıkrasında yer alan sporcu ve çalıştırıcıdan
çalı
başkasının girmesine izin verilmeyecektir.
10. Çalıştırıcı
tırıcı (antrenör) ve/veya kafile başkanının;
ba
anadoluyildizlarligi.sgm.gov.tr
adresinde ilgili branş açıklamalarında belirtilen saatte ve yerde yapılacak olan teknik
toplantıya katılmaları zorunludur. Teknik toplantıya katılmayan çalıştırıcı
çalı
(antrenör)
ANALİG Buz Hokey Açıklamaları
Sayfa 1
2015-201
2016 ANADOLU YILDIZLAR LİGİ
BUZ HOKEYİ
HOKEY BRANŞ AÇIKLAMALARI
ve/veya kafile başkanlarının
kanlarının tertip komitesine yazılı olarak sunulmuş
sunulmuş geçerli mazeretleri
ma
olmaması halinde takımlar/sporcular müsabakalara alınmayacaktır.
TEKNİK
K AÇIKLAMALAR:
AÇIKLAMALAR
1. Sporcular yarışma
ma süresince aynı forma numarası ile oynayacaklardır.
2. Yarışmalar
malar 3 periyot 15 dakika olarak oynanacaktır. Uzatma periyotları 5 dakika
oynanacak eşitlik
itlik bozulmazsa seri penaltı atışlarına
atı
geçilecektir.
3. Müsabakalar IIHF Uluslararası Buz Hokeyi Oyun Kuralları ve TBHF yaş
ya gruplarına özgü
şart
art ve talimatlarına göre oynanacaktır.
ANALİG Buz Hokey Açıklamaları
Sayfa 2

Benzer belgeler

2015-2016 taekwondo branş açıklamaları

2015-2016 taekwondo branş açıklamaları ençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince ödenecektir. c) Mali konularla ilgili hususlarda, hususlarda ANALİG G Uygulama Talimatının 9 uncu maddesine göre işlem yapılır. ç) Avans kapatma işlemle...

Detaylı

2015-2016 Anadolu Yıldızlar Ligi SPOR GENEL

2015-2016 Anadolu Yıldızlar Ligi SPOR GENEL (3)Analig yarışmalarında, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca temsilci görevlendirilir. Kıyafet ve törenler MADDE 14 – (1) Sporcu öğrenciler yarışmalara ve törenlere, temsil ettikleri ilin spor...

Detaylı

20015-201 TAEKWONDO 2016 ANADOLU YILDIZLAR LG

20015-201 TAEKWONDO 2016 ANADOLU YILDIZLAR LG gördü takdirde, branş açıklamalarını ve yarışmalara yarı dair diğer hususları değiştirmede tirmede yetkilidir. b) Tertip komiteleri, yarışmalar yarı alar öncesinde düzenlenecek teknik toplantıda Da...

Detaylı

2015-2016 hokey branş açıklamaları

2015-2016 hokey branş açıklamaları 7. a) Daire Başkanlığımız gerekli gördüğü takdirde, branş açıklamalarını ve yarışmalara dair diğer hususları değiştirmede yetkilidir. b) Tertip komiteleri, yarışmalar öncesinde düzenlenecek teknik ...

Detaylı

2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI OKUL SPOR

2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI OKUL SPOR ençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince ödenecektir. c) Mali konularla ilgili hususlarda, hususlarda ANALİG G Uygulama Talimatının 9 uncu maddesine göre işlem yapılır. ç) Avans kapatma işlemle...

Detaylı