iyte ydyo muafiyet sınavı ıztech sfl profıcıency exam

Transkript

iyte ydyo muafiyet sınavı ıztech sfl profıcıency exam
İYTE YDYO MUAFİYET SINAVI
TARİH VE YER:
2012 – 2013 Akademik Yılı Muafiyet Sınavı, 25 Temmuz 2013 tarihinde yapılacaktır.
Muafiyet Sınavı, Dinleme - Anlama, Yazma, Okuma - Anlama ve Dil Kullanım becerilerinden oluşan
yazılı bir sınavdır.
Sınav yerleri, Yabancı Diller Yüksekokulu resmi web sayfasında ilan edilecektir.
IZTECH SFL PROFICIENCY EXAM
EXAM DATE AND VENUE:
2012 – 2013 Academic Year Proficiency Exam will be held on July, 25, 2013.
The exam aims at assessing students’ listening comprehension, writing, reading comprehension and
language use skills.
The exam venue will be announced on the official website of School of Foreign Languages.
İçerik, Süre, Puanlama
25 Temmuz 2013 tarihinde düzenlenecek olan yazılı sınav, 3 oturum halinde yapılacaktır.
Sınavla ilgili detaylı bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
OTURUM
SAAT
SÜRE
10:00 – 10:15
15 dk.
10:20 – 11:05
45 dk.
I. OTURUM
ÖLÇÜLEN BECERİ
Dinleme-Anlama
Becerileri
PUAN
SORU TÜRÜ
10/100
Çoktan Seçmeli
Yazma Becerileri
20/100
Açık Uçlu
40/100
Çoktan Seçmeli
30/100
Çoktan Seçmeli
25 DK. ARA
II.
OTURUM
11:30 – 13:00
90 dk.
Okuma-Anlama Becerileri
60 DK. ARA
III.
OTURUM
14:00 – 15: 00
60 dk.
Dil Kullanım Becerileri
Contents, Duration, Grading
The exam will be held on July 25, 2013.
Detailed information regarding the exam is provided in the table below:
SESSION
TIME
DURATION
TARGET SKILL
SCORE
QUESTION
TYPE
10:00 – 10:15
15 mins.
Listening
Comprehension
10/100
Multiple Choice
10:20 – 11:05
45 mins.
Writing
20/100
Open-Ended
40/100
Multiple Choice
30/100
Multiple Choice
SESSION I
25 MINS. BREAK
SESSION
II
11:30 – 13:00
90 mins.
Reading
Comprehension
60 MINS. BREAK
SESSION
III
14:00 – 15: 00
60 mins.
Language Use
Kurallar
1. Sınava girecek öğrenciler yanlarında İYTE tarafından verilmiş resmi kimlik belgesi (ya da eşdeğeri
belge), kurşun kalem, tükenmez kalem ve silgi bulundurmalıdırlar.
2. Sınava girecek öğrencilerin sınav süresince herhangi bir elektronik cihaz kullanımı kesinlikle yasaktır.
3. Sınav saatinden 30 dakika önce sınav yerinde bulunulması gereklidir.
4. Sınavın I. oturumunda, ilk bölüm Dinleme-Anlama bölümü olduğu için, sınav başladıktan sonra
sınıflara kimse alınmayacaktır. Dinleme-Anlama bölümü bitiminde kapılar açılacak ve geç kalanlar
sınavın geri kalan sorularını yanıtlamak için sınıfa girebileceklerdir.
Sınavın II. oturumunda 10 dakikadan fazla geç kalan öğrenciler sınava kabul edilmeyecektir.
5. Öğrenciler sınav süresince sınav gözetmenlerinin isteklerine uymakla yükümlüdürler.
6. Başkasının yerine sınava girme ya da kopya çekme girişiminde bulunan öğrencilerin sınavları geçersiz
sayılacak ve haklarında disiplin işlemi / yasal işlem yapılacaktır.
Yukarıdaki kurallardan herhangi birisine aykırı hareket edildiğinin rapor edilmesi durumunda,
öğrencinin sınav sonucu iptal edilir.
Rules:
1. Test takers are required to have with them an official ID issued by IZTECH (or a comparable document) a
pencil, a ball point pen and an eraser.
2. Test takers are not permitted to use any kinds of electronic devices during the test sessions.
3. Test takers have to be in the exam hall 30 minutes before the exam starts.
4. As the Listening Comprehension component will be administered first, nobody will be admitted to the
exam after the 1st session of the exam starts.
Latecomers will be admitted to their classes when the listening section is completed and doors are opened.
Test takers will not be admitted to the exam if they are more than 10 minutes late for the 2nd session of the
exam.
5. Test takers must fully comply with the invigilators' directions during the exam.
6. Disciplinary/legal action will be taken against those who attempt to impersonate the rightful test takers or
who attempt to cheat, and the exam results of such candidates will be considered invalid.
In the event of a reported violation of any of the rules above, the test taker’s test score will be cancelled.

Benzer belgeler

iyte ydyo final sınavı ıztech sfl fınal exam

iyte ydyo final sınavı ıztech sfl fınal exam 4. Sınavın I. oturumunda, ilk bölüm Dinleme-Anlama bölümü olduğu için, sınav başladıktan sonra sınıflara kimse alınmayacaktır. Dinleme-Anlama bölümü bitiminde kapılar açılacak ve geç kalanlar sınav...

Detaylı

iyte ydyo yeterlik sınavı ıztech sfl profıcıency exam

iyte ydyo yeterlik sınavı ıztech sfl profıcıency exam 85-MINUTE BREAK Reading 90 mins. Comprehension

Detaylı

cambrıdge yle sınavları hakkında

cambrıdge yle sınavları hakkında • Her düzey için 3 tane test vardır: Dinleme, Okuma ve Yazma, Konuşma Başarılı ve verimli bir sınav oturumu için aşağıdaki hususlara dikkatinizi çekmek isteriz.

Detaylı

27 April 2016 Wednesday REGISTRATION Turkish Catalysis

27 April 2016 Wednesday REGISTRATION Turkish Catalysis Murat Efgan KİBAR/Kocaeli University/ Development of CuOx/nr-TiO2 Catalysts for CO2 abatement Bengi Özgün ÖZTÜRK/Hacettepe University/ Environmental Friendly Latent Ruthenium Metathesis Catalysts f...

Detaylı

personal cv

personal cv Studio Options in City Planning I (Graduate; Research Assistant in 2013- 2014 Fall Semester) Decision Making Approaches in Urban Planning(Graduate; Research Assistant in 2013- 2014Fall Semester) St...

Detaylı