montaj hatti - AKIŞ Asansör

Yorumlar

Transkript

montaj hatti - AKIŞ Asansör
AKIŞ MAKİNA MOTOR DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
AKIŞ - Máquina Indústria de Fundição do Motor e Comércio LTDA
Teknolojisinin temeli 1978 yılına dayanan Akış, elde ettiği deneyim ve bilgiyi, zaman içerisinde yeni yatırımları ile buluşturarak, entegre bir sistemle, asansör sektörüne hizmet vermeye başladı.
AKIŞ , cuja tecnologia foi baseada em 1978 , iniciou a sua atividade no setor de elevadores , continuando a
combinar a sua experiência e conhecimento com novos investimentos no sistema integrado.
O processo começou com a produção de motor de máquina engrenada em 1966 e continuou com a produção
do painel de controle do elevador com sistema de controle de freqüência em 2007. No período seguinte do
tempo , a AKIŞ começou a produção em série , completando o projeto da máquina sem engrenagem que se
desenvolveu por AKIŞ em TEKNOKENT em 2010. E em 2011 AKIŞ iniciou a produção em série do primeiro e único
longa distância do cabo flexível, de alta velocidade , na Turquia.
Hoje, AKIŞ tornou-se numa das mais importantes instituições da Turquia e do setor, que constantemente esta
investindo em suas tecnologias. A AKIS continua a fabricar os produtos com um sistema integrado nas suas
instalações que estão localizadas em Konya Organizado Zona Industrial de 40.000 m² área fechada e 106.000
m² área total de produção.
Fundição moderna de moldagem automática, alta tecnologia departamento de usinagem e laboratórios de
controle de qualidade com conteúdo, isso permite ao AKIŞ a realizar a produção em padrões internacionais. A
AKIŞ atribui grande importância à pesquisa e desenvolvimento. Neste contexto, a AKIŞ aumenta continuamente a gama de produtos e eficiência do produtos.
1996 yılında dişlili makine motor imalatı ile başlayan serüven, 2007 yılında frekans kontrollü asansör kumanda panosu imalatı ile devam etti. Bunları takip eden süreçte, 2010 yılında Konya TEKNOKENT‘de geliştirdiği dişlisiz (Gearless) makina projesini tamamlayarak, seri üretimine başlayan akış, 2011 yılında da
Türkiye’nin ilk ve tek uzun mesafeli ve yüksek hızlı flexible kablonun seri üretimine başladı.
Teknolojisine sürekli yatırım yaparak bugün, ülkemizin ve sektörünün en önemli kuruluşlarından biri
haline geldi. Konya Organize Sanayi Bölgesinde 40.000 m²’si kapalı, toplam 106.000 m²’lik alanda kurulu
tesislerinde entegre bir sistemle üretimini sürdürüyor.
Otomatik kalıplamalı modern döküm tesisi, son teknolojiye sahip talaşlı imalat bölümü ve zengin içerikli
kalite kontrol laboratuvarları ile uluslararası standartlarda üretim gerçekleştirmektedir. Ar-Ge çalışmalarına büyük önem vermektedir. Bu kapsamda ürün çeşitliliğini ve ürünlerinin verimliliğini sürekli artırmaktadır.
İmalatını yaptığı her ürünü uluslararası standartlara göre belirlediği proseslerle üretmektedir. Üretimini
gerçekleştirdiği her ürünün parçalarını, laboratuvarlarında ayrı ayrı test ve analizlerini yapmaktadır. ISO
9001:2008, CE, GOST, TSEK ve TSE gibi, ulusal ve uluslararası birçok kalite belgesine sahiptir.
Aylık üretim kapasitesi ile ülkemizin ve bölgenin en büyük üreticisi olan Akış, ülkemiz asansör Makina Motor ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılamaktadır. Son yıllardaki ihracat atağı ile birlikte 5 farklı kıtada
40 dan fazla ülkeye ihracat yapmaktadır.
A AKIŞ fabrica cada seu produto, de acordo com as normas internacionais . A AKIS testa e analisa separadamente cada parte dos produtos em seus laboratórios . A AKIŞ tem muitos certificados nacionais e internacionais de qualidade, como ISO 9001:2008, CE, GOST, TSEK e TSE .
A AKIŞ é a maior fabricante de motor de elevador na Turquia e na região Euro - Ásia. A Alta capacidade de
produção da AKIŞ atende muito as necessidades do setor de elevadores. Hoje, AKIŞ exporta para mais de 40
países em 5 continentes diferentes.
03
04
TEST KULESİ // TORRE DE TESTE
TEST KULESİ
Akış’ın, 16 katlı 50 metre yüksekliği olan test kulesinde, 4 adet kuyu bulunmaktadır. Bu kuyularda her biri ayrı ayrı aynı anda asansör makine
motoru, hız kontrol panosu, yassı flexible kablo ve sistemdeki diğer
malzemeler test edilmektedir.
TORRE DE TESTE
Há 4 peças de testar bem em um de 16 andares e 50 metros de torre de
teste. Nestas cavidades , o motor da máquina do elevador , o painel de
controlo de velocidade , o cabo flexível achatado e outros materiais no
sistema são testados separadamente, ao mesmo tempo .
Dişlili makine motorların ve dişlisiz (Gearless) makinelerin 0,63‘m/s Também teste gravidade até 5 toneladas , bem como velocidades
den 4’m/s’ye kadar beyan hızları ile maksimum 5 tona kadar ağırlık nominais de motores de máquinas com engrenagens vida e motores de
testleri yapılmaktadır. Elde edilen veriler sonucunda mekanik, elektrik máquina sem engrenagens de 0,63 m / s a 4 m / s. Como resultado dos
valores obtidos , os trabalhos de P & D são continuados no mecânico,
ve elektronik alanlarda Ar-Ge çalışmaları sürdürülmektedir.
campos elétricos e eletrônicos.
TALAŞLI İMALAT
USINAGEM
07
08
TALAŞLI İMALAT // USINAGEM
TALAŞLI İMALAT:
Akış, talaşlı imalat bölümünde Ar-Ge departmanının elde ettiği
veriler doğrultusunda şekillenen parçalarını, daha güvenli ve
daha konforlu olması için uluslararası standartlara göre belirlenen proseslerine uygun kalitede, yüksek işleme hassasiyeti
olan CNC tezgâhlarında işlemektedir.
Modelleme ve dişli hazırlama bölümünde de yüksek hassasiyeti
gözeten Akış, prosese uygun sonsuz vida ve bronz dişlinin açılımı ve taşlaması ile kalıplarda kullandığı modelleri kendi bünyesindeki ileri teknoloji ile donatılmış hattında gerçekleştirir.
USINAGEM:
A AKIŞ processa as peças moldadas na direção dos dados obtidos
pelo departamento de P & D em máquinas CNC com alta precisão de
usinagem de acordo com os processos e as normas internacionais
, a fim de ser mais confiável e mais confortável .
A AKIŞ que observa alta precisão na modelagem e divisão preparação engrenagem faz expansão / abertura e moagem de parafuso sem-fim e engrenagem de bronze e também os modelos utilizados em moldes em linhas equipadas com tecnologia avançada
dentro de si.
09
10
TALAŞLI İMALAT // USINAGEM
11
12
TALAŞLI İMALAT // USINAGEM
13
14
TALAŞLI İMALAT // USINAGEM
BOBİNAJHANE
ENROLAMENTO DE BOBINA
17
18
BOBİNAJHANE // ENROLAMENTO DE BOBINA
BOBİNAJHANE:
Akış’ta elektrik motoru, ince bir işçilik ve titizlikle hazırlanır.
Sac kesiminden bobinaj sargısına, tüm işlemler hassas ölçümlemelerle sıfır hata ile gerçekleştirilir.
Motorların; verimliliğini artıran ve riskleri azaltıcı tüm detaylar
gözetilir ve uygulanır. Test işlemlerinden sonra motor, montaj
hattında makina ile buluşur.
ENROLAMENTO DE BOBINA:
Os motores elétricos são produzidos com trabalho exato e preciso
em AKIŞ . Todas as transações de folha de corte de bobina de enrolamento são realizados com precisão nas dimensões milimétricas .
Todos os detalhes aumentam a eficiência nas constituições de motores , estender o tempo de vida, diminuem os riscos. Motor reúne
com máquina na linha de montagem após o processo de teste.
19
20
BOBİNAJHANE // ENROLAMENTO DE BOBINA
MONTAJ HATTI
LINHA DE MONTAGEM
23
24
MONTAJ HATTI // LINHA DE MONTAGEM
25
26
MONTAJ HATTI // LINHA DE MONTAGEM
KALİTE KONTROL
CONTROLE DE LA QUALIDADE
29
30
KALİTE KONTROL // CONTROLE DE LA QUALIDADE
KALİTE KONTROL:
Akış, prosese uygun olarak sağlanan girdilerin ve üretilen her
paçanın teknik analizlerini, kalite kontrolünü, yüksek teknoloji
ürünü kalite ölçüm cihazları ile donattığı laboratuvarlarında
test eder.
CONTROLE DE QUALIDADE:
A AKIŞ testa insumos fornecidos de acordo com o processo e faz
análises técnicas e controle de todas as partes fabricadas em laboratórios equipados com instrumentos de alta qualidade tecnológica
para a medição de qualidade.
31
32
KALİTE KONTROL // CONTROLE DE LA QUALIDADE
DÖKÜMHANE
FUNDIÇÃO
35
36
DÖKÜMHANE // FUNDIÇÃO
DÖKÜMHANE:
Akış’ta dökümhane kendi içinde entegre bir sistemle çalışır.
Ar-Ge departmanının elde ettiği veriler tasarımcılar tarafından çizgilere dönüşür. Ortaya çıkan tasarımlar, bünyesinde
bulunan, yüksek işleme hassasiyetli CNC işleme tezgâhlarında
modellenir.
Akış, dünyada sayılı tesislerde bulunan, otomasyonlu döküm
hattına sahiptir. Kalıp hazırlamadan, dökülen parçanın kalıptan
ayrılmasına kadar tüm işlemler, bilgisayar kontrollü otomatik
döküm hattında el değmeden gerçekleşir.
Akış, farklı ebat ve ölçülerde her parçanın dökümünü uluslararası standartlarda gerçekleştirir. Sahip olduğu 2 adet 4500
kw’lık indüksiyon ocağının her bir potasında saatte 9 ton madeni döküme hazır hale getirebilen akış, pik ve stero madenlerinin
dökümünü gerçekleştirir.
2 adet 500 kg’lık indüksiyon ocağında, yüksek kalitede bronz dökümü için hazırlanan maden, daha homojen ve daha sıkı bir yapı
için savurma tekniği ile dökülür.
FUNDIÇÃO:
Fundição trabalha com um sistema integrado na AKIŞ . Dados obtidos pelo departamento de P & D são transformados em desenhos
de designers. Revelados projetos são modelados em máquinas CNC
com alta precisão de usinagem dentro de si.
A AKIŞ tem linha de fundição automatizada que está disponível em
um número limitado de plantas no mundo . Todos os processos ,
desde a preparação do molde até desmoldagem são realizados em
computadores controlando linha de fundição automática intocado
por mãos humanas.
A AKIŞ realiza fundição de cada parte em diferentes dimensões e
tamanhos em padrões internacionais. AKIŞ produz ferro fundido
e ferro fundido nodular , que pode fazer prontos 9 toneladas de
metal por hora em cada concha única de dois fornos de indução
4500 kw . Em dois fornos de indução 500 kg de metal preparado
para fundição em bronze de alta qualidade é fundido com a técnica
centrífuga em uma estrutura mais homogênea e mais apertado .
37
38
DÖKÜMHANE // FUNDIÇÃO
39
40
DÖKÜMHANE // FUNDIÇÃO
KUMANDA PANOSU
PAINEL DE CONTROLO DE ELEVADOR
43
44
KUMANDA PANOSU // PAINEL DE CONTROLO DE ELEVADOR
AR>
E <H
1 TS
202
5 LO
TA2
0
G07
H6F 24
3V3
05V
2011 yılında üretimine başladığı yassı flexible kabloyu prosese
uygun kalite ve standartta üreten Akış, CE, ISO 9001:2008,
ISO 14001:2003, OSHAS 18001, K-QTSE-ISO-EN 9000, TSE HAR,
GOST, RoSH,ve REACh gibi, ulusal ve uluslararası bir çok kalite
belgesine sahiptir.
A Akış dá comissao e treinamento de uso de painéis de controle de
elevador frequência controlada pela equipe de especialistas em si
mesma, e fornece suporte técnico após a instalação, pelo pessoal
de campo.
LO
H
Üretimini gerçekleştirdiği frekans kontrollü asansör kumanda
panolarının, devreye alma ve kullanım eğitimini, bünyesindeki
uzman ekipler tarafından verir ve saha elemanları ile kurulum
sonrası teknik destek sağlar.
PAINEL DE CONTROLO DE ELEVADOR DE FREQUÊNCIA CONTROLADA E CABO FLEXÍVEL PLANO
Akış mantém a produção de painel de controlo de elevador de
frequencia controlada, que começou com precisão em 2007 e
utilizando produtos de tecnologia avançada.
KAB
FREKANS KONTROLLÜ ASANSÖR KUMANDA PANOSU ve
YASSI FLEXIBLE KABLO
Akış, 2007 yılında başladığı frekans kontrollü asansör kumanda
panosu üretimini, büyük bir titizlik ve ileri teknoloji ürünler
kullanarak sürdürmektedir.
www.akisasansor.com.tr
© 2013 AKIŞ ASANSÖR MAKİNA MOTOR DÖKÜM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TÜM HAKLARI SAKLIDIR / ALL RESERVED
04.2013

Benzer belgeler