Service Description

Transkript

Service Description
Servis Açıklaması
OEM için Dell ProSupport
1. HÜKÜM VE KOŞULLARA GENEL BAKIŞ
Bu Servis Açıklaması (“Servis Açıklaması”) Özgün Donanım Üreticisi (“siz” ya da “OEM”) ile bu Servisin (aşağıda
tanımlandığı gibi) satışına ilişkin faturanızda belirtilen Dell tüzel kişiliği arasında yapılmaktadır. Dell'den bu Servisi satın
alarak, OEM bu belgede ortaya konan tüm hüküm ve koşulların kendisini bağladığını kabul etmiş sayılır. OEM Servisleri
başlangıçtaki koşulların ötesinde yenileme, değiştirme veya kullanmayı sürdürmenin o sırada geçerli olan ve
1
www.Dell.com/ServiceContracts adresinde gözden geçirilebilen Servis Açıklaması'na tabi olduğunu kabul eder. Bu Servis,
OEM'in Dell'le arasında ayrıca imzalanmış olan ana servis veya "OEM" anlaşmasıyla sunulur. Böyle bir anlaşmanın
olmaması
durumunda,
bu
Servis
Açıklaması
kapsamında
Dell
tarafından
verilen
servisler
Dell'in
www.Dell.com/ServiceContracts adresinde bulunan ve referans olarak bir bütün halinde burada verilen Müşteri Ana Servis
Anlaşması'na (“CMSA”) tabidir.
OEM, Dell ile ayrıca imzaladığı OEM anlaşmasının koşullarına tabi olmak kaydıyla ve OEM'in kendi ürün, servis ve
çözümleriyle birlikte bu Servis Açıklamasını kendi müşterilerine (“Son Kullanıcı(lar)”) satabilir. Öte yandan, bu Servis
Açıklamasını yalnızca burada referans olarak verilen hüküm ve koşullar da dahil olmak üzere bu Servis Açıklamasının ve
CMSA'nın kendisini bağladığını kabul eden Son Kullanıcılara satabilir, devredebilir veya atayabilir. Son Kullanıcılarla
aranızda yapacağınız anlaşmaya ("Son Kullanıcı OEM Anlaşması") bu Servis Açıklamasını ve CMSA'yı zorunlu
tutulduklarını belirtecek şekilde ekleyeceksiniz. OEM bu belgede, OEM'in bu Servis Açıklamasını veya CMSA'yı Son
Kullanıcı OEM Anlaşmasına gerektiği gibi ekleyememesinden kaynaklanan Son Kullanıcı, OEM veya üçüncü tarafların hak
taleplerinin tümünde oluşan zararı ödemeyi ve Dell'i sorumlu tutmamayı kabul eder. Bu Servis Açıklamasında OEM ve Son
Kullanıcı birlikte “Müşteri” olarak anılacaktır.
Bu Servis Açıklaması kapsamında verilen servislerin OEM'in Dell Çevrimiçi Kendi Kendine Gönderim Programı gibi Dell'in
BT sertifika ve eğitim programlarından biri aracılığıyla sertifika verdiği BT personeli (“Servis İsteği Sahibi”) tarafından
istenmesi gerekir. OEM, Son Kullanıcısını Servis İsteği Sahibi olarak atadığında bunu Dell'e yazılı olarak bildirmeyi kabul
eder. Bunun dışındaki durumlarda, varsayılan olarak Dell yalnızca OEM'in faturasında belirtilen tesis(ler)de ve Servis İsteği
Sahibi tarafından istekte bulunulması durumunda servis verecektir. Müşteri farklı servis tesis(ler)inde gerçekleştirilen servis
için ek ödeme gerekebileceğini ve/veya söz konusu tesis veya konumdaki servis kullanılabilirliğine bağlı olarak servis
düzeyinin değişebileceğini anlamalıdır. Lütfen ayrıntılar için Bölüm 12'de (“Önemli Ek Bilgiler”) “D. Yer Değişikliği” ve “J.
Servisin Devri" altında yer alan koşullara bakın.
2. SERVİSE GENEL BAKIŞ
Dell bu Servis Açıklaması doğrultusunda belirli sunucu, depolama, masaüstü ve dizüstü sistemlerine ve yazıcılara (aşağıda
da tanımlandığı üzere "Desteklenen Ürün(ler)") yönelik olarak, OEM için Dell ProSupport Servisi'ni ("Servis(ler)")
sunmaktan memnuniyet duyar. Aşağıda açıklanan özelliklere ek olarak, bu Servis Müşterinin Desteklenen Ürünleri için
geçerli sınırlı garanti süresi içinde ve garanti çerçevesinde ortaya çıkan işçilik hatalarında onarım ve/veya değiştirme için
teknik destek seçenekleriyle (telefon, Internet, vb.) servis parçaları ve ilgili işçilik servislerini sağlar (“Gerekli Nitelikleri
Taşıyan Olaylar”).
Bu Servis şunları kapsar:
•
Donanım ve yazılım sorunlarını giderme yardımı konusunda üst düzey analistlerden oluşan Dell'in küresel uzman
merkezine haftanın yedi (7) günü ve günde yirmi dört (24) saat (tatiller de dahil)* doğrudan telefon erişimi.
1
www.Dell.com/ServiceContracts URL'si Müşterinin coğrafi bölgesini, tercih ettiği dili (varsa) ve Servisi satın aldığı uygun iş segmentini (örn., Büyük İşletme, Küçük
ve Orta Ölçekli İşletme veya Kamu Sektörü) seçebileceği Dell'in global servis sözleşmesi web sayfasına bağlanmasını sağlar. Müşteri bundan sonra incelemek
üzere uygun servis sözleşmesini seçebilir. Servis sözleşmelerini edinme konusunda yardım almak için Dell satış temsilcinize veya teknik desteğe de
başvurabilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Müşteriler CMSA'yı doğrudan www.Dell.com/CMSA adresinden alabilirler.
© 2010 Dell Inc. Tüm Hakları Saklıdır
OEM için Dell ProSupport Global Turkish v 1.0 - 07012010
Sayfa 1 / 11
•
Desteklenen Üründe malzeme ve işçilik kusuruna bağlı olarak yapılması gereken onarım ve tamiratlar için
teknisyenlerin ve/veya servis parçalarının Müşteri'nin şirketine gönderilmesi (gerekli hallerde ve satın alınan servis
düzeyine uygun olarak).
•
Yaygın destek sorunlarında, sorun giderme sürecini hızlandırmak için Dell teknisyenlerinin uygun hallerde ve Müşterinin
iznini alarak, güvenli bir Internet bağlantısı üzerinden doğrudan sisteminize bağlandığı uzaktan sorun giderme yardımı.
•
Haftanın yedi (7) günü, günde yirmi dört (24) saat (tatiller de dahil) çevrimiçi destek forumlarına erişim.
•
Doğal afetler gibi olaylar sırasında Müşteri ortamlarındaki kritik durumların yönetilmesine yardımcı olan, tesis içi tüm
"işle ilgili kritik" eleman gönderilerini izleyen ve proaktif kriz yönetimi koordinasyonu ve iletişimini sağlayan Global
Komuta Merkezlerine erişim.
•
Gerekli nitelikleri taşıyan olayların çözümü ve giderilmesi sürecinin izlenmesine yardımcı olmak için olay yönetimi.
•
Olay yönetimi, sorun giderme ve bu Servis'in kapsamına giren olayların durumu için tek bir irtibat noktası sağlayan
sorun giderme yönetimi.
•
Dell Uluslararası Servis Programı. Bu program, Dell işletme sınıfı dizüstü bilgisayarınızla kendi ülkeniz dışında
seyahat ederken servis ve destek seçenekleri sağlar. Ek hüküm ve koşullar geçerli olabilir, ayrıntılar için lütfen
www.Dell.com/ISP adresine bakın.
Desteklenen Ürünler: Bu Servis belirli Dell PowerEdge™, PowerVault™, PowerConnect™, Dell Equal Logic™, Dell | EMC
Enterprise Storage™ sistemleri ve OptiPlex™, Precision™ ve Latitude™ bilgisayar sistemleriyle belirli Dell yazıcıları için
kullanılabilir (“Desteklenen Ürünler”). Desteklenen Ürünler düzenli olarak güncelleştirilir; Desteklenen Ürünlerin en güncel
listesi için lütfen Dell Teknik Desteğine başvurun. Bu Servis Açıklaması'nın kapsamına giren Desteklenen Ürün, OEM'in
Dell faturasında belirtilir; bununla birlikte, Dell Yazılım ve Çevre Birimleri mağazasından satın alınan Yazılım ve Çevre Birimi
ürünleri bu servis açıklamasının kapsamına girmez. Desteklenen Ürünlerin her biri için ayrı bir servis sözleşmesi satın
almalıdır (örneğin, hak sahibi bir sisteme bağlanan yazıcı, ayrıca yazıcının kendi destek sözleşmesi bulunmadığı sürece,
kapsam DIŞIDIR). Her Desteklenen Ürünün etiketinde bir seri numarası (“Servis Etiketi”) yer alacaktır. Bölgeye, konuma
veya dile bağlı olarak bu Servis Açıklaması'nın kapsamında ek ürünler bulunabilir veya Desteklenen Ürünler listesine
eklenebilir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Dell satış temsilcinize başvurun.
3. DESTEK YORDAMLARI
Servis İçin Dell'e Başvurma Yöntemleri
A.
Kendi Kendine Gönderim Desteği Programları: Garanti Kapsamında Parça Yönlendirme, Hızlı Gönderim veya
Dell Çevrimiçi Kendi Kendine Gönderim (DOSD) servisine kaydolan Müşteriler için, Gerekli Nitelikleri Taşıyan
Olaylar bölgenizde kullanılan kendi kendine gönderim web sitesine veya telefon erişim sırasına bir servis talebinin
gönderilmesiyle, onaylı Müşteri teknisyenleri tarafından ele alınabilir.
B.
Dell ProSupport Web sitesi, Sohbet ve E-posta Desteği şu adresten kullanılabilir: www.Support.Dell.com
C.
Telefon Desteği Talepleri: Haftanın yedi (7) günü, günde yirmi dört (24) saat (tatiller de dahil) kullanılabilir. ABD
dışında kullanılabilirlikte farklılık bulunabilir ve ticari açıdan makul çalışmalarla sınırlıdır. Ayrıntılar için lütfen satış
temsilcinize veya teknik destek analistine başvurun.
Adım Bir: Yardım Çağrısı
Telefon desteği talepleri için, teknik destek analistiyle görüşmek üzere Bölgesel Dell ProSupport destek merkezinize
başvurun. Bölgesel telefon numaraları şu adreste bulunabilir: www.Dell.com/ProSupport/RegionalContacts.
•
Telefon görüşmesini Desteklenen Ürüne fiziksel olarak erişebileceğiniz bir yerden yapın.
•
Analist tarafından sizden istenen Servis Etiket numarası ile diğer bilgileri verin. Analist Müşterinin Desteklenen
Ürününü, uygulanabilir Servisi ve yanıt düzeylerini doğrulayacak ve varsa süresi dolan Servisleri onaylayacaktır.
Adım İki: Telefon Sorun Giderme Sürecinde Yardımcı Olun
© 2010 Dell Inc. Tüm Hakları Saklıdır
OEM için Dell ProSupport Global Turkish v 1.0 - 07012010
Sayfa 2 / 11
•
Sizden istendiğinde, alınan hata mesajları ile bu mesajların alındığı zamanı, hata mesajından önce ne işlem
yapıldığını ve sorunu giderme girişimi çerçevesinde yaptığınız işlemleri belirtin.
•
Sorunun tanılanmasına yardımcı olmak için, analist sizinle birlikte bir dizi sorun giderme adımı gerçekleştirecektir.
•
Tesise parça veya servis teknisyeni gönderilmesi gerekirse, analist ek talimatlar sağlayacaktır.
© 2010 Dell Inc. Tüm Hakları Saklıdır
OEM için Dell ProSupport Global Turkish v 1.0 - 07012010
Sayfa 3 / 11
"İşle İlgili Kritik" Servisle Satın Alınan Ürünler için Önem Düzeyleri ve Dell Yanıtı: Gerekli Nitelikleri Taşıyan Bir Olay
için Dell'i arayan Müşteriler aşağıdaki tabloyu kullanarak olayın önem düzeyini ve ilişkili koşulları tanımlayabilirler.
Önem
Koşul
Dell Yanıtı
Müşterinin Rolü
1
Anında yanıt verilmesini
gerektiren, önemli kurumsal
işlevlerin tamamen
kaybedilmesi.
Anında telefonla sorun gidermeye paralel
olarak hemen gönderim; hızlı Sorun
Giderme Yöneticisi müdahalesi.
Haftada yedi (7) gün, günde yirmidört (24)
saat destek için gerekli personel ve
kaynakların tahsis edilmesini sağlama.
Tesisteki üst düzey yöneticiler bilgilendirilir
ve sürece dahil edilir.
2
Yüksek etkili ama yakın bir
risk geçiştirme veya çözüm
seçeneği mevcuttur; Dell
Yanıt servisini destekleyecek
haftada yedi (7) gün, günde
yirmidört (24) saat kaynak
tahsisi yoktur
Anında telefonla sorun giderme; iletişim
kurulduktan sonraki 90 dakika içinde
uzaktan tanılama yapılamazsa Sorun
Giderme Yöneticisi müdahalesi. Telefonla
sorun giderme ve tanılama sonrasında
parça/eleman gönderimi.
İletişim ve çalışma çabalarının sürekliliğini
sağlamak için ilgili personel ve kaynakları
temin etme. Tesisteki üst düzey yöneticiler
bilgilendirilir ve sürece dahil edilir.
3
Şirket üzerinde en az etki
Telefonla sorun giderme, telefonla sorun
giderme ve tanılama sonrasında
parça/eleman gönderimi ve üzerinde
karşılıklı anlaşma sağlanan olay durumu.
Olay için irtibat noktası bilgilerini sağlama ve
Dell'den gelen taleplere 24 saat içinde
karşılık verme.
"İşle İlgili Kritik" Olmayan Servisle Satın Alınan Ürünler için Önem Düzeyleri ve Dell Yanıtı: Arayan Müşteriler
aşağıdaki tabloyu kullanarak, olayın önem düzeyini ve ilişkili koşulu tanımlayabilirler.
Önem
Koşul
Dell Yanıtı
Müşterinin Rolü
2
Yüksek etkili ama yakın bir
risk geçiştirme veya çözüm
seçeneği mevcuttur; Dell
Yanıt servisini destekleyecek
haftada yedi (7) gün, günde
yirmidört (24) saat kaynak
tahsisi yoktur
Anında telefonla sorun giderme; iletişim
kurulduktan sonraki doksan (90) dakika
içinde uzaktan tanılama yapılamazsa
Sorun Giderme Yöneticisi müdahalesi.
Telefonla sorun giderme ve tanılama
sonrasında parça/eleman gönderimi.
İletişim ve çalışma çabalarının sürekliliğini
sağlamak için ilgili personel ve kaynakları
temin etme. Tesisteki üst düzey yöneticiler
bilgilendirilir ve sürece dahil edilir.
3
Şirket üzerinde en az etki
Telefonla sorun giderme, telefonla sorun
giderme ve tanılama sonrasında
parça/eleman gönderimi ve üzerinde
karşılıklı anlaşma sağlanan olay durumu.
Olay için irtibat noktası bilgilerini sağlama ve
Dell'den gelen taleplere 24 saat içinde
karşılık verme.
4. SERVİS PARÇALARI
Satın alınan servis yanıt düzeyinden bağımsız olarak, bazı bileşen parçaları özel olarak Müşterinin kolayca çıkarması ve
değiştirmesi için tasarlanmıştır: bu tür parçalar Müşterinin Kendi Değiştirebildiği ("CSR") parçalar olarak belirtilir. Tanılama
sırasında Dell analisti Gerekli Nitelikleri Taşıyan Olayın CSR olarak belirtilen bir parçayla yapılabileceğine karar verirse, Dell
CSR parçasını doğrudan Müşteriye gönderir. CSR parçaları iki kategoriye ayrılır:
•
İsteğe bağlı CSR parçaları – Bu parçalar Müşteri tarafından değiştirilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Desteklenen
Ürünle birlikte satın alınan servis türüne bağlı olarak, Dell parçaların değiştirilmesi için bir yerinde servis teknisyeni
gönderebilir. Ek ücret talep edilmeden yerinde kuruluma hak kazanan İsteğe Bağlı CSR parçaları ve servis yanıt
düzeyleriyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen teknik destek analistine başvurun.
•
Zorunlu CSR parçaları – Dell Zorunlu CSR parçalarının kurulumu için otomatik olarak yerinde teknisyen
sağlamaz, ancak Zorunlu CSR parçalarının kurulumuyla ilgili desteğe gerek duyan Dell ProSupport müşterileri
çevrimiçi destek talebinde bulunabilir ve ek ücret ödemeden bu desteği alabilirler.
CSR parçasını göndermek için kullanılan nakliye yöntemi, Müşteri tarafından satın alınan servis düzeyine bağlıdır.
•
"Sonraki İş Günü" yanıt süreleri satın alan müşteriler için servis parçaları sonraki iş günü nakliye yöntemiyle
gönderilir.
© 2010 Dell Inc. Tüm Hakları Saklıdır
OEM için Dell ProSupport Global Turkish v 1.0 - 07012010
Sayfa 4 / 11
•
"Onarım İçin İade" servis seçenekleri satın alan müşteriler için servis parçaları karayoluyla nakliye servisiyle
gönderilir.
Dell analisti parçanın değiştirilmesi veya sistemin iade edilmesi gerektiğine karar verirse, yapılması gereken bir sonraki
işlem size bildirilir. Satın alınmış olan servis düzeyine bağlı olarak aşağıdaki Yerinde Destek veya Onarım İçin İade
yordamlarından biri uygulanır.
5. YERINDE SERVIS SEÇENEKLERI
Yerinde yanıt seçenekleri satın alınan servis türüne ve OEM için Dell ProSupport servisiyle birlikte "İşle İlgili Kritik"
geliştirilmiş servisinin satın alınıp alınmadığına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. ProSupport'u yerinde destek servisi yanıt
düzeyiyle satın aldıysanız, faturanızda aşağıdaki tablolarda açıklanan uygun yerinde servis yanıt düzeyi belirtilir. Bu Servis
Açıklamasında belirtilen tüm hüküm ve koşullara uyulması koşuluyla, Gerekli Nitelikleri Taşıyan Olay için Dell Müşterinin
şirketinin bulunduğu yere bir servis teknisyeni gönderecektir.
Servis teknisyeni geldiğinde Müşteri veya Müşterinin yetkili temsilcisi tesiste değilse, servis teknisyeni Desteklenen Ürüne
servis veremez. Teknisyen, Müşteri'ye oraya geldiğini haber vermek için bir kart bırakacak veya Müşteri'ye telefonla veya epostayla ulaşmayı deneyecektir. Müşteri sonrasındaki servis çağrısı için ek ücret ödemek zorunda kalabilir.
A. OEM için Dell ProSupport Yerinde Yanıt İşle İlgili Kritik Görevlerde
"İşle İlgili Kritik" geliştirilmiş servisiyle birlikte satın alındığında, bu Servis daha hızlı yanıt süreleri sağlar ve Dell önem
düzeyi bir (1) sorunları için kritik durum (“Crit Sit”) süreci başlatabilir ve gerekli olması halinde, acil durum gönderimleri
2
yapabilir.
İşle İlgili Kritik Geliştirilmiş Servisiyle Birlikte Satın Alınabilen Yerinde Yanıt Düzeyleri
Yerinde
Yanıt Türü
6 Saat İçinde
Onarım Servisi
ile birlikte 2 Saat
İçinde Yerinde
Yanıt*
4 Saat İçinde
Yerinde Servis *
8 Saat İçinde
Yerinde Servis *
Yerinde Yanıt Süresi
Teknisyenlerin telefonla sorun giderme
işleminden sonraki 2 saat içinde tesise
varması gerekir ve çoğunlukla tesise
vardıktan sonraki 6 saat içinde donanımı
onarır.
Teknisyenin telefonla sorun giderme
işleminden sonraki 4 saat içinde tesise
varması gerekir.
Teknisyenin telefonla sorun giderme
işleminden sonraki 8 saat içinde tesise
varması gerekir.
Sınırlamalar/Özel Şartlar
•
Tatiller de dahil olmak üzere haftada 7 gün, günde 24 saat
verilmektedir.
•
Tanımlanmış 2 saat içinde yanıt verebilecek konumlarda
sunulur.
•
Desteklenen Ürünlerin belirli modellerinde sağlanır.
•
Sorun giderme ile paralel olarak acil durum gönderimi servisi
İş İle İlgili Kritik Görevler servisi ile birlikte verilmektedir.
•
Tatiller de dahil olmak üzere haftada 7 gün, günde 24 saat
verilmektedir.
•
Tanımlanmış 4 saat içinde yanıt verebilecek konumlarda
sunulur.
•
Desteklenen Ürünlerin belirli modellerinde sağlanır.
•
Sorun giderme ile paralel olarak acil durum gönderimi servisi
İş İle İlgili Kritik Görevler servisi ile birlikte verilmektedir.
•
Tatiller de dahil olmak üzere haftanın yedi (7) günü, günde
yirmi dört (24) saat kullanılabilir.
•
Tanımlanmış sekiz (8) saat içinde yanıt verebilecek
2
İşle İlgili Kritik Görevler Önem Düzeyi 1 Sorunları için Acil Durum Gönderimi: Hem BT İçin Dell ProSupport hem de iki (2) ya da dört (4) saat
içinde yerinde yanıt özelliğine sahip İşle İlgili Kritik Görevler sözleşmesi olan Desteklenen Ürünler, telefonla sorun giderme servisine paralel olarak, gerekli
olması halinde, tesise yetkili teknisyen gönderilmesi avantajından da yararlanacaktır. Sorun saptandıktan sonra analist, soruna bağlı olarak parça
gönderilmesi gerekip gerekmediğini belirleyecektir.
© 2010 Dell Inc. Tüm Hakları Saklıdır
OEM için Dell ProSupport Global Turkish v 1.0 - 07012010
Sayfa 5 / 11
konumlarda sunulur.
•
Desteklenen Ürünlerin yalnızca belirli modellerinde sağlanır.
•
Sorun giderme ile paralel olarak acil durum gönderimi servisi
İş İle İlgili Kritik Görevler servisi ile birlikte verilmektedir.
B. İşle İlgili Kritik OLMAYAN Görevlerde BT İçin Dell ProSupport Yerinde Yanıt
Satın Alınabilen Standart Yerinde Yanıt Düzeyleri
Yerinde
Yanıt Türü
4 Saat İçinde
Yerinde Servis *
Sonraki İş
Günü Yerinde
Yanıt Servisi *
Yerinde Yanıt Süresi
Teknisyenin telefonla sorun giderme
işleminden sonraki 4 saat içinde tesise
varması gerekir.
Telefonla sorun giderme ve tanılama
işleminden sonra, bir teknisyen bir sonraki
iş günü tesise varacak şekilde
gönderilebilir.
ABD'nin Kıta
Toprakları
Dışındaki
(“OCONUS”)
Müşteriler *
Telefonla sorun gidermenin ardından
parça gönderilebilir. Tesise varış saatleri
tesisin yerine ve parçaların bulunabilme
durumuna bağlı olacaktır.
Yazıcı Yerinde
Tüm Ünite
Değişimleri*
Müşterinin talebi üzerine, çoğunlukla
yazıcı tüm ünite değişiminin ulaşmasından
sonraki iş günü tesise varacak şekilde bir
teknisyen gönderilebilir.
Sınırlamalar/Özel Şartlar
•
Tatiller de dahil olmak üzere haftanın yedi (7) günü, günde
yirmi dört (24) saat kullanılabilir.
•
Tanımlanmış dört (4) saat içinde yanıt verebilecek
konumlarda sunulur.
•
Desteklenen Ürünlerin yalnızca belirli modellerinde sağlanır.
•
Haftanın beş (5) günü, günde on (10) saat kullanılabilir tatiller dahil değildir.
•
4 saat içinde yanıt sağlamayan yerlerle sınırlıdır.
•
Müşteri'nin yerel saatiyle (Pazartesi - Cuma) 17:00'dan**
sonra Dell uzman merkezi tarafından alınan çağrılar ve/veya
bu saatten sonra Dell tarafından yapılan gönderilerde, servis
teknisyeninin Müşteri'nin tesisine varması için ek bir iş günü
daha gerektirebilir.
•
Desteklenen Ürünlerin yalnızca belirli modellerinde
sağlanır.
•
Dell onaylı (yalnızca ABD) OCONUS Müşterileriyle sınırlıdır.
•
Kullanılabilirliği, belirli sistemler ve konumlarla sınırlıdır.
Ayrıntılar için bkz: www.Dell.com/Fed/International.
•
Federal Müşteriler, Müşterinin Dell ile ayrı olarak imzalanan
ilgili anlaşmasındaki OCONUS Servis Konumlarına
başvurmalıdır
•
Haftanın beş (5) günü, günde on (10) saat kullanılabilir tatiller dahil değildir.
•
Desteklenen Ürünlerin yalnızca belirli modellerinde
sağlanır.
•
OCONUS Müşterilerine sağlanmaz
C. Diğer tüm yerinde yanıt servis seçenekleri için:
Uzaktan sorun giderme, tanılama ve sorun saptama süreçlerinin ardından, analist sorunun çözülmesi için yerinde servis
teknisyeni ve/veya parça gönderiminin gerekip gerekmediğine veya sorunun uzaktan çözülüp çözülemeyeceğine karar
verecektir.
© 2010 Dell Inc. Tüm Hakları Saklıdır
OEM için Dell ProSupport Global Turkish v 1.0 - 07012010
Sayfa 6 / 11
6. İŞBİRLİĞİNE DAYALI DONANIM DESTEĞİ
Müşterinin Desteklenen Ürünü ile birlikte sık kullanılan belirli üçüncü taraf donanım ürünlerinde bir sorun çıkması halinde,
burada da belirtildiği gibi, sorunlar çözülene ve üçüncü şahıs ürün satıcısına aktarılana kadar, Dell tek bir irtibat noktası
sağlayacaktır. Dell üçüncü şahıs satıcı ile iletişim kuracak ve sorunla ilgili gerekli belgeleri sağlayarak Müşteri'nin adına bir
"sorun olayı" veya "sorun etiketi" oluşturacaktır. Bir satıcı görevlendirildikten sonra, söz konusu satıcı bir çözüm sağlayarak,
bir çözüme yönelik adımlar atarak, geçici bir çözüm sağlayarak, yapılandırma değişiklikleri yaparak veya bir yazılım hatası
raporu aktarılana kadar, sorun çözüm sürecini izleyecek ve satıcıdan durum ve çözüm planlarını alacaktır. Müşteri'nin talebi
üzerine Dell, Dell ve/veya satıcı kurum dahilinde olay yönetim prosedürlerini başlatacaktır.
İşbirliğine Dayalı Donanım Desteği alabilmek için Müşteri'nin ilgili aktif destek anlaşmaları olması ve söz konusu üçüncü
şahıs satıcı tarafından yetkilendirilmiş olması gerekir. Sorun izole edilip bildirildikten sonra, üçüncü şahıs satıcı teknik destek
ve Müşteri'nin sorununun çözümünü sağlayacaktır. DELL BAŞKA SATICILARA AİT ÜRÜN VE SERVİSLERİN
PERFORMANSINDAN SORUMLU TUTULAMAZ. Müşteri, işbirliği desteğinin Dell aracılığıyla koordine edilmesini istediği bu
üçüncü şahıs ürünleriyle ilgili hak taleplerinde, oluşan zararı ödemeyi ve Dell'i sorumlu tutmamayı kabul eder.
Tüm geçerli İşbirliğine Dayalı Destek ortaklarına şu adresten bakabilirsiniz: www.Dell.com/CollaborativeSupport. Bu
servis anlaşmasının kapsamına giren İşbirliğine Dayalı Donanım Desteğinin yalnızca donanımla sınırlı olduğunu ve
ortakların Müşterilere önceden haber verilmeden değiştirilebileceğini lütfen unutmayın.
7. DELL PROAKTIF SISTEM YÖNETIMI
Dell ProSupport müşterileri Dell ProSupport servis sözleşmelerinin süresi boyunca, Desteklenen Ürünlerine önceden
yüklenebilen veya www.Dell.com/Proactive adresinden indirilebilen Dell Proaktif Sistem Yönetimi yazılım araçlarını
kullanmaya hak kazanırlar. Sağlanan özellikler ve işlevsellik Desteklenen Ürüne ve Müşterinin bulunduğu yere göre
değişir. Dell Proaktif Sistem Yönetimi yazılım araçlarının lisansı Müşteriye, yazılıma eşlik eden yazılım lisans koşullarına
uygun olarak verilir. Öte yandan, yazılıma eşlik eden ayrı koşulların olmaması halinde, Müşterinin Dell Proaktif Sistem
Yönetimi yazılım araçlarını (bu bölümün amaçları doğrultusunda "Yazılım" olarak anılır) kullanımı için aşağıdaki lisans
koşulları geçerli olur,
Dell bu belgede size Servis süresi boyunca yalnızca uygulanabilir Servis Açıklamasında belirtilen Servislerin
avantajlarından yararlanmak için gerekli olduğu şekilde Dell'in bu sözleşmeyle sağladığı Yazılımın kullanımı ve
erişimi için kişisel, özel olmayan bir lisans vermektedir. Dell'in açık yazılı izni olmadan Yazılımı kopyalayamaz,
değiştiremez, Yazılımdan bir türev çalışması, kolektif çalışma veya derleme oluşturamazsınız veya Yazılımın
veya herhangi bir parçasının üzerinde ters mühendislik, derlemeyi çözme veya başka bir yolla kod ayıklama
girişiminde bulunamazsınız; Yazılımı lisanslayamaz, satamaz, devredemez, alt lisansını veremez veya başka
bir şekilde aktaramaz veya ipotek ettiremezsiniz; Yazılımı yönetilen bir servis düzenlemesinde
kullanamazsınız; ve Yazılımı uygulanabilir Servis Açıklamasında belirtildiği şekilde lisansta izin verilen
eşzamanlı kullanıcı ve tesis sayısını veya diğer ölçütleri aşacak şekilde kullanamazsınız. Buna ek olarak,
Yazılımın kullanılabilirliğini, performansını veya işlevselliğini izlemek ya da başka herhangi bir değerlendirme
yapmak amacıyla ve rekabetçi amaçlarla Yazılıma erişemezsiniz.
Ayrıca Yazılımı: (i) Dell'in veya herhangi bir üçüncü tarafın ağlarını veya ekipmanını kullanma ya da bunlara
yetkisiz erişme girişiminde bulunmak; (ii) diğer kişilerin veya tüzel kişilerin Servisleri kullanmasına veya
kopyalamasına izin vermek; (iii) Dell'in veya müşterilerinin ya da sağlayıcılarının sisteminin, hesabının veya
ağının açıklarını araştırma, tarama veya test etme girişiminde bulunmak; (iv) herhangi bir kullanıcı, ana
bilgisayar veya ağın servisine müdahale etmek veya müdahale etme girişiminde bulunmak; (v) herhangi bir
şekilde hileli etkinliklerde bulunmak; (vi) istenmeyen toplu veya ticari mesajları ya da benzer türde başka
herhangi bir mesajı iletmek; (vii) hangi niyet, amaç veya bilgiyle yapılıyor olursa olsun, başka kişilerin Servisi
kullanma ve bundan yararlanma yeteneklerini kısıtlamak, yasaklamak veya başka herhangi bir yolla buna
müdahale etmek (güvenlik işlevlerine yönelik araçlar hariç); veya (viii) Servisi vermek için kullanılan herhangi
bir Dell (veya Dell Servis sağlayıcısı) tesisini kısıtlamak, yasaklamak, buna müdahale etmek veya başka
herhangi bir şekilde kesintiye uğratmak veya performansını düşürmek amacıyla kullanmayacağınızı da kabul
edersiniz.
8. DELL EQUALLOGIC YAZILIM GÜNCELLEŞTIRMELERI
© 2010 Dell Inc. Tüm Hakları Saklıdır
OEM için Dell ProSupport Global Turkish v 1.0 - 07012010
Sayfa 7 / 11
Dell EqualLogic PS serisi de dahil olmak üzere belirli Dell EqualLogic Desteklenen Ürünleri için Dell ProSupport desteği,
hem bakım yazılımı güncellemelerini hem de SAN HQ, Auto Snapshot Manager ve Host Integration Toolkit gibi yerleşik
yazılım ve çekirdek yazılım için yeni özelliklerin sunulmasını kapsar (faturada belirtilen servis süresi boyunca).
Yamalar ve Hata Düzeltmeleri. Dell düzenli aralıklarla, işletim sistemi ve/veya veritabanı uyumluluğu amaçlarına yönelik
olarak, ilgili Kurumsal Depolama Yazılımı için yamalar ve hata düzeltmeleri; ve ilgili Kurumsal Depolama Yazılımının
belgeleriyle uyumu sürdürmek için gerekli hata düzeltmeleri, geçici çözümler ve/veya yamalar yayınlar.
Yeni Sürümler. İlgili Kurumsal Depolama Yazılımı'nın yeni sürümleri veya yayımları genellikle Dell tarafından, Dell sınırlı
garantisinin veya yıllık bir hizmet ya da bakım sözleşmesinin kapsamına giren bir Desteklenen Ürüne yüklenmiş Kurumsal
Depolama Yazılımı'nın lisans sahiplerine, herhangi bir ek ücret talep etmeden sunulur. Yeni Sürümler genellikle yamalar ve
yazılım hatası onarımları, mevcut özelliklerdeki bir genişletme veya uzatmayı yansıtan değişiklikler ile sonraki yeni özellikler,
işlevler veya kapasiteleri içeren değişiklikleri kapsayan yayınlardan oluşur.
Dell EqualLogic Destek Yenileme Ücretleri:
http://www.dell.com/ProSupport/EQLpricelist
9. DELL | EMC ANA YAZILIM GÜNCELLEMELERI
OEM için Dell ProSupport, Navisphere® Manager, Navisphere Manager Express (yalnızca AX serisi), Access Logix™
(yalnızca CX serisi), PowerPath® ve SnapView Express (yalnızca AX serisi) gibi ana Dell | EMC yazılımları için aşağıdaki
yazılım güncellemelerini içerir (faturada belirtilen servis dönemi için):
Yamalar ve Hata Düzeltmeleri. Dell düzenli aralıklarla, işletim sistemi ve/veya veritabanı uyumluluğu amaçlarına yönelik
olarak, EMC tarafından ilgili Kurumsal Depolama Yazılımı'nda yapılan küçük değişiklikleri; ve ilgili Kurumsal Depolama
Yazılımının belgeleriyle uyumu sürdürmek için gerekli hata düzeltmeleri, geçici çözümler ve/veya yamaları yansıtan yazılım
yamaları ve küçük hata düzeltmeleri sağlayacaktır.
Yeni Sürümler. İlgili Kurumsal Depolama Yazılımı'nın tüm yeni sürümleri veya yayımları genellikle EMC tarafından, bir
EMC garantisinin kapsamına giren veya EMC ile lisans sahibi arasındaki yıllık bakım anlaşmasına tabi olan diğer lisans
sahiplerine, herhangi bir ek ücret talep etmeden sunulur. Bunlar genellikle yamalar ve yazılım hatası onarımları, mevcut
özelliklerdeki bir genişletme veya uzatmayı yansıtan değişiklikler ile sonraki yeni özellikler, işlevler veya kapasiteleri içeren
değişiklikleri kapsayan yayınlardan oluşur.
Ek alım yapılmasını gerektirebilir. Dell | EMC Ana Yazılım Güncellemeleri, Desteklenen Ürün(ler)in bu Servis'ten
yararlanma haklarının korunması için, Dell tarafından da yönlendirildiği gibi, ayrı olarak Dell Yerinde Kurulum veya Proaktif
Bakım Servisinin satın alınmasını gerektirebilir.
Yenileme. Dell'in o tarihteki geçerli kullanılabilir seçenekleri ile Dell'in o tarihteki güncel fiyatları, hükümleri ve koşullarına
bağlı olarak, Müşteri'nin Dell'e bir satın alma emri göndererek, ek süre için sözleşmesini yenilemesi veya ek Dell | EMC Ana
Yazılım Güncellemeleri Servisi satın alması gerekebilir. Dell destek fiyatları ile hüküm ve koşullarını herhangi bir zaman
değiştirilebilir.
Dell | EMC Destek Yenileme Ücretleri:
http://www.dell.com/ProSupport/EMCpricelist
10. OEM İÇİN DELL PROSUPPORT SERVİSİ AŞAĞIDAKİLERİ KAPSAMAZ:
A.
Montaj, demontaj, yeniden konumlandırma, koruyucu bakım, eğitim desteği, uzaktan yönetim gibi etkinlikler veya bu
Servis Açıklaması'nda açıkça belirtilmeyen tüm etkinlikler veya servisler.
B.
Aksesuarlar, tedarik malzemeleri, yedek ortamlar, sarf malzemeleri, çevre birimleri veya pil, çerçeve ve kapaklar gibi
parçalar ya da bunlarla bağlantılı destek servisleri.
C.
Yukarıda açıkça belirtilmeyen veya Dell'den ayrıca satın alınmış olan bir servis sözleşmesinin çerçevesine girmeyen
her türlü yazılım sorun giderme ve desteği.
D.
Ayrıca satın alınmış olan bir servis sözleşmesinin kapsamına girmeyen üçüncü taraf donanım ve yazılım ürünleri
desteği.
E.
OEM tarafından önceden veya sonradan yüklenen ve Dell'den ayrıca satın alınmış olan bir servis sözleşmesinin
kapsamına girmeyen yazılım ve/veya donanım desteği.
© 2010 Dell Inc. Tüm Hakları Saklıdır
OEM için Dell ProSupport Global Turkish v 1.0 - 07012010
Sayfa 8 / 11
F.
Doğal afetler (yıldırım, sel, hortum, deprem ve kasırgalar da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmamak
kaydıyla), Desteklenen Ürün veya bileşenlerinin yanlış kullanılması, kazaya maruz kalması ve kötü kullanılması (hatalı
hat gerilimi, hatalı sigorta, uyumsuz aygıt veya aksesuar kullanılması, havalandırmanın uygunsuz veya yetersiz olması
veya kullanım talimatlarına uyulmaması da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla), değişiklik
yapma, uygunsuz fiziksel ortam veya çalışma ortamı, Müşteri (veya Müşteri'nin belirlediği yetkili) tarafından yapılan
hatalı bakım işlemleri, Desteklenen Ürünün yerinin değiştirilmesi veya taşınması, ekipman veya parçaları tanıtan
etiketlerin sökülmesi veya değiştirilmesi ya da Dell'in sorumlu olmadığı bir ürünün neden olduğu arızaya bağlı olarak
hasar gören ekipman desteği.
G. Casus yazılım/virüs silme veya veri yedekleme servisleri.
H.
Gelişmiş kablosuz bağlantı, ağ üzerinde çalışma veya uzaktan kurulum, bu Servis Açıklaması içinde tanımlananların
dışındaki uygulamaların kurulması, optimize edilmesi ve yapılandırılması.
I.
Komut dosyası oluşturma, programlama, veritabanı tasarımı/uygulama, Web geliştirme veya tekrar derlenmiş
çekirdekler.
Donanım Kapsamı Sınırlandırmaları:
•
•
•
•
•
•
PowerEdge™, PowerEdge SC™ ve PowerVault™ sistemlerindeki SATA sabit sürücüleri, 1 yıllık veya söz konusu
SATA sabit sürücüsünün birlikte gönderildiği Dell sistemi için geçerli olan sınırlı donanım garantisi süresi boyunca
(hangisi daha kısaysa) sınırlı donanım garantisine sahiptir.
Taşınabilir bilgisayar pilleri 1 yıllık veya pilin birlikte gönderildiği Dell bilgisayarı için geçerli olan sınırlı donanım
garantisi boyunca (hangisi daha kısaysa) sınırlı donanım garantisine sahiptir.
PERC5 veya PERC 6 pili yeniyken 72 saate varan bir süre denetleyici önbelleği yedek gücü sağlayabilir. 1 yıllık
sınırlı garanti kapsamında, Dell pilin 1yıllık sınırlı donanım garantisi süresince en az 24 saat yedek süre
sağlayacağını garanti eder.
Projektör lambaları 90 günlük sınırlı donanım garantisine sahiptir.
Sistemden bağımsız olarak satın alınan monitörlerin sınırlı donanım garantisi, irsaliyenizde belirtilen dönem
boyunca geçerlidir. Sistemle birlikte satın alınan monitörler, sistemin sınırlı donanım garantisinin kapsamına girer.
Diğer eklenti donanımları yeni parçaların 1 yıllık sınırlı donanım garantisine ve 90 günlük yenilenmiş parça sınırlı
donanım garantisine veya hem yeni hem de yenilenmiş parçalar için söz konusu parçanın takıldığı Dell
bilgisayarının kalan garanti süresine (hangisi daha uzunsa) sahiptir.
Donanım kapsamında ek sınırlandırmalar geçerli olabilir ve bu donanım sınırlandırmalarını genişletmek için ek bir ücretle
servis olanakları sağlanabilir. Lütfen daha fazla ayrıntı için www.Dell.com/Warranty adresine veya faturanıza bakın ya da
Dell teknik destek analistine başvurun. Ömür boyu sınırlı garantiye sahip olan bir Desteklenen Ürüne veya Desteklenen
Ürün bileşenine Dell tarafından Dell ProSupport servis sözleşmenizin süresi boyunca bu Servis Açıklamasına göre servis
verilecektir. Dell ProSupport servis sözleşmenizin süresi dolduktan sonra, izleyen Gerekli Nitelikleri Taşıyan Olaylarda
www.Dell.com/ServiceContracts adresinde bulunan Dell Temel Donanım Servisi sözleşmesi uyarınca servis verilecektir.
11. MÜŞTERİNİN SORUMLULUKLARI
A.
Birinci Düzey Telefonla Sorun Giderme. Son Kullanıcıya birinci düzey sorun giderme servisi sağlamak OEM'in
sorumluluğundadır. Çağrı Dell'e iletilmeden önce OEM tarafından ilk tanılama için her türlü gerekli çalışma yapılmış
olmalıdır. OEM'in Son Kullanıcısı Servis İsteğe Sahibi olsa bile, OEM bu sorumluluğu taşımaya devam edecektir.
B.
Erişim Olanağı Sağlama Yetkisi. Müşteri, bu Servisler'in sağlanması amacına yönelik olarak, hem Müşteri hem de
Dell için, Desteklenen Ürün, bu ürünün üzerindeki veriler ve içinde bulunan tüm donanım ve yazılım bileşenlerine erişim
ve kullanım izni aldığını açıkça beyan ve temin eder. Müşteri söz konusu izne önceden sahip değilse, Dell'den bu
Servisler'i gerçekleştirmesini istemeden önce bu iznin alınması, tamamen kendi tasarrufunda olmak üzere, Müşteri'nin
sorumluluğundadır.
C.
Telefondaki Uzman ve Yerinde Servis Teknisyeni ile İşbirliği Yapma. Müşteri Dell telefondaki uzman ve yerinde
servis teknisyeni ile işbirliği yapmayı ve bu kişiler tarafından verilen talimatlara uymayı kabul eder. Deneyimlerimiz
birçok sistem sorunu ve hatasının, Müşteri ve yardımcı analist ya da teknisyen arasında telefonla yapılacak sıkı bir
işbirliği sonucunda çözülebildiğini göstermiştir.
D.
Desteklenen Sürümler. Müşteri yazılımı ve Desteklenen Ürünleri, Dell için PowerLink | EMC Depolama belgesinde
veya Desteklenen Ürünlerle ilgili olarak www.support.dell.com adresinde belirtildiği gibi, Dell tarafından belirlenmiş
minimum sürüm veya yapılandırmada tutmalıdır. Müşteri, Desteklenen Sistemlerin bu Servisten yararlanmaya devam
edebilmesi için, Dell'in verdiği talimatlar doğrultusunda onarım amaçlı yedek parçaların takıldığından ve yamalar,
yazılım güncelleştirmeleri veya sonraki sürümlerin yüklendiğinden de emin olmalıdır.
© 2010 Dell Inc. Tüm Hakları Saklıdır
OEM için Dell ProSupport Global Turkish v 1.0 - 07012010
Sayfa 9 / 11
E.
Üçüncü Şahıs Garantileri. Bu Servisler kapsamında Dell'in, kendi üretmediği donanım veya yazılımlara erişim
sağlaması gerekebilir. Üreticisi dışında herhangi bir kişi veya Dell bu donanım veya yazılımlar üzerinde çalıştığında,
bazı üreticilerin verdiği garantiler hükümsüz kalabilir. Dell'in bu Servisleri vermesinin bu tür garantileri etkilemediğinden
veya etkiliyorsa bile, bu durumun Müşteri tarafından kabul edildiğinden emin olmak Müşteri'nin sorumluluğundadır.
DELL, ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN VERDİĞİ GARANTİLER VEYA DELL SERVİSLERİNİN BU GARANTİLER ÜZERİNDE
YARATABİLECEĞİ ETKİLER İLE İLGİLİ HİÇBİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
F.
Tesis İçi Yükümlülükler. Servislerin yerinde verilmesi gereken durumlarda Müşteri, Müşteri'nin tesisleri ile
Desteklenen Ürünlere serbest, güvenli ve yeterli erişim olanağı sağlamak zorundadır. Yeterli erişim geniş bir çalışma
alanı, elektrik ve bir yerel telefon hattını kapsamaktadır. Monitör ya da ekran, fare (veya işaretleme aygıtı) ile klavye
sistemde zaten mevcut değilse, bu aygıtlar da (Dell'den HİÇBİR ücret talep etmeden) sağlanmalıdır.
12. MÜŞTERININ VERI YEDEKLEME SORUMLULUKLARI
Bu Servis'i almadan önce, bu durumdan etkilenen tüm sistemlerdeki tüm veri ve programların yedeklenmesi işleminin
tamamlanması. Dell veya üçüncü şahıs servis sağlayıcısı tarafından sunulan bu Servisten veya ilgili destek etkinliklerinden
ya da ihmal de dahil olmak üzere yapılan veya yapılmayan tüm eylemlerden kaynaklanabilecek HİÇBİR ZARARDAN,
VERİLERİN
VEYA
PROGRAMLARIN
KAYBINDAN
VEYA
BUNLARIN
KURTARILMASINDAN
YA
DA
SİSTEMİN/SİSTEMLERİN KULLANIM KAYBINDAN DELL SORUMLU TUTULAMAZ.
13. ÖNEMLI EK BILGILER
A.
Atama. Dell bu Servisi ve/veya Servis Açıklamasını, gerekli nitelikleri taşıyan üçüncü şahıs servis sağlayıcılarına
atayabilir.
B.
Tüm Üniteyi Değiştirme. Analist arızalı Desteklenen Ürün bileşeninin kolayca sökülüp takılabilecek bir bileşen (klavye
veya monitör gibi) olduğuna veya Desteklenen Ürün'ün ünite olarak değiştirilmesi gerektiğine karar verirse, Dell
Müşteri'ye yedek bir ünite gönderme hakkını saklı tutar. Dell teknisyeni Müşteri'ye yedek bir ünite teslim ederse,
Müşteri'nin bu durumdan etkilenen ünite için ilgili sabit diskleri muhafaza edebileceği Sabit Diskiniz Sizde Kalsın servisi
satın almamış olması halinde, Müşteri arızalı Sistem ve ilgili bileşeni Dell teknisyenine vermek zorundadır. Müşteri
arızalı üniteyi yukarıda belirtildiği gibi Dell teknisyenine teslim etmez veya (yedek ünitenin bizzat Dell teknisyeni
tarafından teslim edilmediği durumlarda) arızalı ünite on (10) gün içinde iade edilmezse, Müşteri fatura eline geçtikten
sonra, yedek ünitenin fiyatını Dell veya yetkili üçüncü şahısa ödemeyi kabul etmiş sayılır. Müşteri eline geçtikten sonra
bu gibi bir faturayı on (10) gün içinde ödemezse, Dell'in sahip olduğu diğer yasal hak ve çözümlere ek olarak, Dell
bildirimde bulunduktan sonra Servis Açıklaması'nı sonlandırabilir.
C.
İptal. Müşterinin coğrafi konumu için geçerli olan ürün ve servis iadesi yönetmeliklerine tabi olarak, Desteklenen
Ürünün Müşteri tarafından teslim alınmasından sonra belirli bir süre içinde Müşteri Dell'e yazılı bir fesih bildiriminde
bulunmak suretiyle bu Servis'i sona erdirebilir. Müşteri bu Servis'i belirtilen süre içinde iptal ederse, Dell bu Servis
Açıklaması kapsamında yapılmış olan destek taleplerine ait giderleri düştükten sonra kalan bedelin tamamını Müşteriye
gönderecektir. Ancak, Müşteri'nin Desteklenen ürünü teslim almasından itibaren belirtilen süreden fazla zaman
geçmişse, bu anlaşmayla değiştirilemeyecek bir yasanın olduğu haller dışında, Müşteri bu Servis'i iptal edemez.
Dell aşağıdaki nedenlere bağlı olarak, Servis süresi içinde istediği zaman bu Servis'i iptal edebilir:
•
Müşteri fatura hükümlerine bağlı olarak, bu Servis'in tüm bedelini ödemez;
•
Müşteri destek analisti ya da tesis teknisyeni ile işbirliği yapmayı reddeder; veya
•
Müşteri bu Servis Açıklaması'nda belirtilen tüm hüküm ve koşullara uymaz.
Dell bu Servis'i iptal ederse, yazılı iptal bildirimini Müşteri'nin faturasında belirtilen adrese gönderecektir. Yürürlükteki
yasaların anlaşmayla değiştirilemeyecek diğer iptal koşullarının gerektirdiği haller dışında, bildirimde iptalin nedeni ve
Dell'in iptal bildirimini Müşteri'ye gönderdiği tarihten itibaren on (10) günden az olmamak koşuluyla, iptalin geçerlilik
kazanacağı tarih yer alacaktır. DELL BU SERVİSİ BU MADDEYE BAĞLI OLARAK İPTAL EDERSE, MÜŞTERİ DELL'E
YAPILAN VEYA YAPILMASI GEREKEN ÜCRETLERİ GERİ ALMA HAKKINA SAHİP OLMAZ.
D.
Yer Değişikliği.
Bu Servis, Müşteri'nin faturasında belirtilen tesislerde verilecektir.
Bu Servis her yerde
verilmemektedir. Dell’in yeri değiştirilen Desteklenen Ürünlere Servis verme yükümlülüğü, servisin söz konusu yerde
verilip verilmediğine bağlıdır ve ek ücretler ödenmesi ve Dell'in o tarihteki geçerli zaman ve materyal danışmanlık
ücretlerine tabi olarak, yeri değiştirilen Desteklenen Ürünlerin incelenmesini ve yeniden sertifikalandırılmasını
gerektirebilir. Dell'in yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Müşteri, herhangi bir bedel talep etmeden, Dell'in
Müşteri'nin tesislerine yeterli ve güvenilir bir şekilde erişmesini sağlayacaktır.
E.
Stoklanan Parçalar. Dell şu anda parçaları dünyanın çeşitli konumlarında stoklamaktadır. Belirli parçalar müşterinin
tesisine en yakın yerdeki stoklar içinde yer almıyor olabilir. ProSupport sistemini onarmak için gerekli bir parça
© 2010 Dell Inc. Tüm Hakları Saklıdır
OEM için Dell ProSupport Global Turkish v 1.0 - 07012010
Sayfa 10 / 11
müşterinin bulunduğu yere yakın bir Dell tesisinden sağlanamıyorsa ve başka bir tesisten getirilmesi gerekiyorsa, bir
günde teslim servisi kullanılarak gönderilecektir. İki (2) saatlik ve dört (4) saatlik parçaların bulunduğu konumlarda, Dell
tarafından belirlenen "işle ilgili kritik" sistem bileşenleri stoklanır. İş açısından kritik bileşen, bozulması halinde sistemin
temel işlevlerini yerine getirmesini engelleyebilecek olan bileşendir. Kritik olmayan parçalar şunları içerir (ancak
bunlarla sınırlı değildir): yazılımlar, disketler, ortam sürücüleri, modemler, hoparlörler, ses kartları, zip sürücüleri,
monitörler, klavyeler ve fareler. İki (2) saatlik veya dört (4) saatlik parçaları almak için Müşterinin Dell tarafından
belirlenmiş kapsama alanı içinde bulunması gerekir.
F.
Destek Sınırlamaları. Dell kendi kontrolü dışındaki nedenlerden kaynaklanan arıza veya gecikmelerden sorumlu
değildir. Servis sadece Desteklenen Ürünün tasarlandığı kullanım şekillerini kapsar.
G. Servis Parçalarının Mülkiyeti. Desteklenen Ürün'den çıkarılan ve Dell'e geri gönderilen tüm Dell servis parçaları,
Dell'in malı haline gelir. Müşteri Dell'den yedek parçaları teslim alırsa, Sistem'den çıkarılan ve Müşteri tarafından
alıkonulan tüm servis parçaları için (Sabit Diskiniz Sizde Kalsın servisi kapsamındaki sistemlerdeki sabit diskler
haricinde) Müşteri, Dell'e söz konusu parçaların o tarihteki geçerli perakende satış bedelini ödemek zorundadır.
Onarım işlemlerinde, Dell çeşitli üreticiler tarafından yapılmış yeni ve yenilenmiş parçalar kullanır.
H.
İsteğe Bağlı/İhtiyaç Noktası Servisleri. İsteğe bağlı servisler (gerek duyulan noktada destek, kurulum, danışmanlık,
yönetilen ve profesyonel destek veya eğitim servisleri dahil) Dell'den satın alınabilir ve Müşterinin bulunduğu yere göre
değişir. İsteğe bağlı servisler için Dell ile ayrı bir anlaşma yapılması gerekir. Bu tür bir anlaşmanın olmaması halinde,
isteğe bağlı servisler bu Servis Açıklaması ve www.Dell.com/ServiceContracts adresinde bulunan Dell Müşteri Ana Servis
Sözleşmesi çerçevesinde sağlanır.
I.
Geçerlilik Süresi ve Yenileme. Müşteri, Müşteri faturasında belirtilen süre boyunca Servislerden yararlanır. Servis
süresinin bitiminden önce, o tarihte var olan seçeneklere ve yetkili bayinin o tarihteki geçerli prosedürlerine bağlı olarak
Müşteri süreyi uzatma hakkına sahip olabilir.
Buna ek olarak Dell, tamamen kendi tasarrufunda olmak üzere, Servisleri yenilemek için Müşteri'ye bir fatura
göndererek, bu Servis'i yenileme teklifinde bulunabilir. Tamamen kendi tasarrufunda olmak üzere ve yasaların izin
verdiği hallerde, Müşteri bu gibi bir faturayı son ödeme tarihine kadar ödeyerek, Servislerin yenilenmesi teklifini kabul
eder. Yenileme faturalarının ödenmesi, Müşterinin bu Servis'in süresini uzatmayı kabul ettiğini gösterecektir. Bu
Servis'i yenileyerek, Müşteri o tarihteki geçerli hükümlerin yenileme süresi için geçerli olduğunu kabul etmiş sayılır.
Müşteri yenileme faturasını ödememeyi tercih ederse, orijinal veya son ödenen Müşteri faturasında belirtilen son
kullanım tarihi itibariyle, verilmekte olan Servisler durdurulacaktır.
J.
Servisin Devri. Bu Servis Açıklaması'nda belirtilen sınırlamalara tabi olarak, Müşteri'nin Desteklenen Ürün veya Servis
Açıklaması'nı satın alan ilk kişi olması veya Müşteri'nin Desteklenen Ürün ile Servis Açıklamasını ilk sahibinden (veya
bir önceki devreden kişiden) satın alması ve bu Servis Açıklaması'nda belirtilen tüm devir prosedürlerine (yukarıdaki
yerini değiştirme hükümleri de dahil olmak üzere) uyması koşuluyla, Müşteri bu Servisi, o tarihteki geçerli servis süresi
dolmadan önce Desteklenen Ürünü satın alan üçüncü tarafa devredebilir. Bir devir ücreti ödenmesi
gerekebilir. Yukarıdaki hükümlerden bağımsız olarak, Dell EqualLogic ürünleri için Servis devredilemez. Dell
EqualLogic ürünlerinin sahipliğini devretmek isteyen müşterilerin olası alıcılara Desteklenen Ürünlerin lisans, garanti
ve/veya hizmetlerini devretme olasılıklarını görüşmek üzere [email protected] adresinden Dell'e
başvurmalarını önermesi gerekir. Bu tür herhangi bir devir işleminde ek hüküm, koşul ve ücretler geçerli olabilir ve Dell
tamamen kendi tasarrufunda olmak üzere herhangi bir nedenle veya hiçbir neden göstermeden bu tür bir devir işlemini
reddedebilir.
Lütfen unutmayın Müşteri veya Müşteri'nin ürünü devrettiği kişi Desteklenen Ürün'ü bu Servis'in verilmediği veya
Müşteri'nin bu Servis için ödediği aynı bedelle verilmediği bir coğrafi konuma taşırsa, Müşteri bu kapsamdan
yararlanamayabilir veya yeni konumda aynı destek kategorilerini almaya devam etmek için ek ücret ödemek zorunda
kalabilir. Müşteri bu gibi ek ücretleri ödememeyi tercih ederse, herhangi bir geri ödeme yapılmadan, Müşteri'nin
almakta olduğu Servis otomatik olarak yeni konumda aynı veya daha düşük bir bedelle verilmekte olan destek
kategorisi ile değiştirilebilir.
** Teknisyenin Sonraki İş Günü tesise gelmesi için, Dell uzman merkezinde servis aramalarının yerel gönderim saatleri sona ermeden önce
alınmış olması gerekir. Gönderim saatleri sonu ülkelere göre değişir ve yerel Müşteri saatine göre 15:30 ile 17:00 arasında değişir
(Pazartesi - Cuma arası) ve/veya yerel gönderim saatleri sona erdikten sonra yapılan gönderimlerde servis teknisyeninin Müşterinin
tesisine gelmesi için fazladan bir iş günü da geçmesi gerekebilir.
PowerEdge™, PowerVault™, PowerConnect™, Dell | EMC Enterprise Storage™, OptiPlex™, Precision™, Latitude™ ve Vostro™ Dell,
Inc.'nin ticari markalarıdır.
© 2010 Dell Inc. Tüm Hakları Saklıdır
OEM için Dell ProSupport Global Turkish v 1.0 - 07012010
Sayfa 11 / 11

Benzer belgeler