KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. ``ALTIN KARE`` FOTOĞRAF

Yorumlar

Transkript

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. ``ALTIN KARE`` FOTOĞRAF
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
‘‘ALTIN KARE’’
FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
YARIŞMANIN KONUSU:
Altın bankacılığında yenilikçi yaklaşımların lideri “Altın Uzmanı” Kuveyt Türk, fotoğrafa gönül
veren sanatseverler ile Altın Kare Fotoğraf Yarışması’nda buluşuyor.
Türk toplumunda ve Dünya’da altının kullanım alanları, altının geleneksel olarak kullanıldığı
merasimlerdeki vazgeçilmez yeri, altının maden olarak çıkarılmasından işlenmesi ve takı haline
getirilmesi aşamasına kadar geçirdiği safhalar, kuyumculuk sektörü ve bir yatırım aracı olan
altından oluşacak kompozisyonlar kısaca; altının hayatımızdaki yeri yarışma konusuna dahildir.
KATILIM ŞARTLARI:
Yarışmaya, seçici kurul üyeleri dışında şartnamedeki koşulları taşıyan tüm amatör veya
profesyonel fotoğrafseverler katılabilir.












Fotoğraflar CD/DVD ye kayıt edilerek dijital olarak gönderilecektir.
Yarışmaya gönderilecek fotoğraf sayısı her katılımcı için 5 (Beş) adettir.
Yarışmaya sadece renkli fotoğraflar kabul edilecektir.
Fotoğrafın kısa kenar uzunluğu minimum 2000 pixel, jpg formatında, 300 dpi çözünürlükte
ve en yüksek sıkıştırma kalitesinde olmalıdır.
Fotoğrafların adlandırılmaları 6 (Altı) rakamdan oluşacak katılımcının rumuzu ve
fotoğrafın sıra numarası olarak hazırlanmalıdır. (Örneğin; 123456-1, 123456-2.,….., -5)
İsteyen katılımcılar katılım formundaki alanda fotoğrafına isim de verebilir.
Fotoğrafların kenarlarında boşluk ve çerçeve kullanılmamalıdır.
Katılımcılar anlatım biçimlerinde özgürdür. Çekim aşamasında geleneksel ya da dijital
istedikleri teknikleri kullanabilirler.
Daha önce başka yarışmalarda derece almış (Birinci ,İkinci, Üçüncü, Mansiyon , Özel
Ödül) fotoğrafların katılımı kesinlikle kural ihlali sayılacaktır. Katılımcı yarışmaya
gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu gerekli izinlerin alındığını diğer hususlar
ile birlikte kabul, beyan ve taahhüt eder.
Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların
elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde eser kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş
gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahaleyi yapan ve daha
önce ödül almış fotoğraflarla katılımda bulunan kişilerin yarışmalara katılımı Türkiye
Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) yarışma ilkeleri gereğince 1 (Bir) yıl kısıtlanır.
Haklarında daha önce kısıtlılık kararı verilmiş ve bu cezası devam eden katılımcılar bu
yarışmaya katılamazlar.
Fotoğraflarda bulunan canlı veya cansız objeler ile ilgili doğabilecek sorumluluk fotoğrafı
çeken katılımcıya ait olacaktır. Katılımcı, fotoğrafta yer alan kişilerden izin aldığını,
oluşabilecek hak taleplerini karşılayacağını taahhüt eder. Bu konuda oluşabilecek
ihtilaflarda Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. sorumluluk kabul etmemektedir.
1
 Fotoğraflarda Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. haricinde ticari reklam unsuru olabilecek
unvan, marka, logo vb. unsurlar olmamalıdır.
 Gönderilecek eserler kanunlara ve genel ahlak kurallarına aykırı olmamalıdır.
ESERLERİN GÖNDERİLMESİ:
 Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar sayısal ortamda kabul edilecektir. Fotoğraflar
CD/DVD’ye kaydedilip gönderilmelidir. Bunun dışında baskı olarak veya e-posta ile
gönderilen fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 CD/DVD’nin üzerinde sadece katılımcının 6 rakamlı rumuzu yazılı olacaktır.
 Katılım Formu’nun eksiksiz olarak doldurulması, CD/DVD ile birlikte kapalı bir zarfın
içerisine konulması, zarfın üzerine sadece 6 rakamlı rumuzun
yazılması
gerekmektedir.
 CD/DVD ve katılım formunun içinde bulunduğu zarf, postada hasar görmeyecek
şekilde paketlenip posta/kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.
Posta/Kargodaki gecikmelerden, kayıp ve hasarlardan Kuveyt Türk sorumlu olmayacaktır.
CD/DVD ler son katılım tarihinde saat 16:00 ya kadar aşağıdaki başvuru adresine teslim
edilmelidir.
Başvuru Adresi :
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. - Kurumsal İletişim Müdürlüğü
Altın Kare Fotoğraf Yarışması Sekretaryası Dikkatine
Adres
: Büyükdere Cad.No:129/1 PK: 34394 Esentepe / Şişli / İSTANBUL
E-Posta
: [email protected]
Telefon
: 0212 355 40 57
Faks
: 0212 354 10 75
DİĞER HUSUSLAR:
 Gönderilen CD/DVD’ler yarışma sonunda katılımcılara geri gönderilmeyecektir. Elenen
eserlere ait CD/DVD’ler TFSF temsilcisi gözetiminde imha edilecektir.
 Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 Dereceye giren ödül, özel ödül, mansiyon alan ve satın alınan eserler Kuveyt Türk
Katılım Bankası A.Ş. arşivinde saklanacaktır. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
sergilemeye değer görülen eserleri belirlenen bedel karşılığında satın almış olacaktır.
 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş., kendi bünyesinde hazırlayacağı ajanda, takvim, afiş,
poster, albüm, katalog web sitesi vb. kullandığı tüm mecralarda fotoğrafçının ismini
belirterek eserlerin kullanım hakkına sahip olacaktır. Bunun için ayrıca bir telif
ödenmeyecektir.
 Eserlerin Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. dışında üçüncü şahıslarca izinsiz kullanılması
durumunda, sanatçı fikir ve sanat eserleri kanunundan doğan haklarını tek başına
kullanabilir.
 Yarışmada başarılı olan eserler TFSF yayını olan Almanak 2013 kitabında yer alacaktır.
 Yarışma sırasında TFSF gözlemcisi hazır bulunacaktır.
2
 Katılımcılar, yarışma katılım formunu imzalayarak belirtilen tüm hususları kabul etmiş
sayılacaktır.
 Yarışma sonrasında şartnameye uymayan eserlerin tespiti halinde derecesi ve ödülü geri
alınır, yerine başka bir eserin seçilmesi zorunluluğu yoktur.
 Yarışma Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. tarafından düzenlenmekte olup TFSF
tarafından desteklenmektedir. (TFSF Onay Numarası : 2012 / 95)
SEÇİCİ KURUL :
1. Aslan DEMİR
2. Hasan YILMAZ
3. Sabit KALFAGİL
4. İzzet KERİBAR
5. İbrahim ZAMAN
: Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Gn.Md.Yrd.
: Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kur.İlet.Md.
: Fotoğraf Sanatçısı
: Fotoğraf Sanatçısı
: Fotoğraf Sanatçısı
Seçici kurul en az 3 (üç) üyenin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme
tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde 3 seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda
toplantı 1 hafta ertelenir.
ÖDÜLLER :
Birinci
İkinci
Üçüncü
KT Özel Ödülü
Mansiyon (2 Adet)
Sergileme (25 Adet)
: 25 gr Altın
: 15 gr Altın
: 10 gr Altın
: 5 gr Altın
: 2,5 gr Altın
: 1 gr Altın
Ayrıca dereceye giren tüm katılımcılara “Katılım Sertifikası” verilecektir. Kazanılan ödüllerin
teslimi Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. tarafından belirlenen şekilde yapılacaktır.
YARIŞMA TAKVİMİ :
Son Başvuru Tarihi
Seçici Kurul Değerlendirmesi
Sonuçların Açıklanması
Sergi ve Ödül Töreni
: 12 Nisan 2013
: 17 Nisan 2013
: 19 Nisan 2013
: Sonuçların açıklandığı tarihte ayrıca ilan edilecektir.
YARIŞMA SONUÇLARININ DUYURUSU :
Yarışma sonuçları aşağıdaki kanallar vasıtası ile duyurulacaktır.
Kuveyt Türk internet sitesi : www.kuveytturk.com.tr
Sağlam Altın internet sitesi : www.saglamaltin.com.tr
TFSF internet sitesi
: www.tfsf.org.tr
3
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
“ALTIN KARE” FOTOĞRAF YARIŞMASI
KATILIM FORMU
RUMUZ
FOTOĞRAFIN SIRA NUMARASI
FOTOĞRAFIN ADI (İsteğe Bağlı)
1
2
3
4
5
KATILIMCININ ;
ADI-SOYADI
: ……………………………………………………………………………………
TELEFON
: ……………………………………
E-POSTA
: ……………………………………………………………………………………
…………………………………………
ADRES
: ……………………………………………………………………………............
……………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………..
Gönderilen fotoğraf sayısı ……….. Adettir.
Yarışma Şartnamesini okudum ve tüm koşulları kabul ediyorum.
TARİH
: ……./……./
İMZA
:
2013
2012/95
Bu yarışma Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından desteklenmektedir.
4

Benzer belgeler

AKHİSAR BELEDİYESİ 2.ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI

AKHİSAR BELEDİYESİ 2.ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI kapatılmış ayrı bir zarfla birlikte aynı paket içerisinde katılım formu koyulacaktır). Fotoğraflar ayrıca en az 72 dpi çözünürlükte, baskı kadrajlarında, CD kaydı olarak da gönderilecektir. Kayıt e...

Detaylı

Kastamonu Pınarbaşı Kaymakamlığı/Belediyesi

Kastamonu Pınarbaşı Kaymakamlığı/Belediyesi Ödül) fotoğrafların katılımı kesinlikle kural ihlali sayılacaktır. Katılımcı yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu gerekli izinlerin alındığını diğer hususlar ile birlikte kabu...

Detaylı