TC Kimlik Belgesi Bildirimi Hk.

Transkript

TC Kimlik Belgesi Bildirimi Hk.
TC Kimlik Belgesi Bildirimi Hk.
Ekte Kimlik Bildirme Kanunu ve uygulama yönetmeliğinin konu ile ilgili maddelerini
bulunmaktadır. İlgili maddeler doğrultusunda kimlik bildirme kapsamında, kimlik
asıl bilgileri doğrultusunda hazırlanacak belgelerin “Tapu kaydında ismi
bulunan(ların)” bir örneğinin yöneticiye verilmesi yasal bir zorunluluktur.Buna
aykırılık oluşturacak şekilde kimliklerini ibraz etmeyenleri adli mercilere bildirmek
zorunda kalacağınızı üyelerinize bildirmeniz gerekmektedir.
Av.Fevzi SARIKAYA
Ek’ler:
KİMLİK BİLDİRME KANUNUNUN UYGULANMASI İLE İLGİLİ
YÖNETMELİK
Konutlarda Çalışanların ve Oturanların Bildirilmesi
B - Oturanlar:
Yükümlü
Madde 13 - (Değişik:RG-31/03/2001-24359) Yerleşmek amacı ile şehir, kasaba ve köy
sınırları içindeki konutlarda oturmakta olan ailelerin reisleri kendileri ile birlikte sürekli
olarak oturan kişilerin tamamının toplu olarak, aralarında aile bağı olmaksızın kalan kişiler ile
tek başlarına yaşayanlar, kendilerinin kimliklerini form 5'deki Konutta Kalanlara Ait Kimlik
Bildirme Belgesine yazarlar, iki nüsha ve18 yaşını bitirmiş olanlar için fotoğraflı olarak
düzenleyecekleri bu belgeleri mahalle veya köy muhtarlarına onaylatarak üç gün içinde en
yakın yetkili genel kolluk örgütüne verirler.
Yabancılar için 5683 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi hükmü saklıdır.
Örnek verilmesi
Madde 14 - Kat mülkiyetine tabi taşınmaz mallarda oturmakta olan aile reisleri veya
kişiler, düzenleyecekleri çalışanlara ait kimlik bildirme ve konutta kalanlara ait kimlik
bildirme belgelerinin birer örneğini sorumlu yöneticiye verirler.
Misafirler - Yükümlü
Madde 15 - (Değişik madde:RG-25/1/1998-23241)
Şehir, kasaba ve köy sınırları içindeki konutlara misafir olarak gelen ve 30 günden fazla
bir süre için kalacak kişilerin kimlikleri, bu konutlarda oturmakta olan ailelerin reisleri veya
aralarında aile bağı olmaksızın kalan veya yalnız yaşayan kişiler tarafından form 6'daki
Misafirlere Ait Kimlik Bildirme Belgesine yazılır ve iki nüsha olarak düzenlenen bu belgeler
üç gün içinde en yakın yetkili genel kolluk örgütüne verilir.
1774 SAYILI KİMLİK BİLDİRME KANUNU
Madde 6 - Sehir, kasaba ve köy sinirlari içindeki;
a) Konutlarda oturmakta olanlar ile sürekli veya geçici olarak ve konutta kalarak çalisan
hizmetçi, asçi, mürebbiye, bekçi ve benzeri her türlü hizmetliler için aile reisi;
b) Bu Kanunun ikinci maddesinde sayilanlar disinda kalan her çesit ticaret ve sanat amaci
güden is yerlerinde çalisanlar ve buralarda her türlü barindirmalar için is yerlerinin sorumlu
isleticisi;
c) Ögrenci yurtlari ve benzeri yerlerde çalisanlar ile bu yerlerde kalmakta olan ögrenciler için
o yerin sorumlu isleticisi;
d) Resmi binalar ve müstemilatinda yatarak kalmalarina yer gösterilenler için yatilan dairenin
yetkili amiri tarafindan örnegine uygun kimlik belgesi doldurularak üç gün içinde genel
kolluk örgütüne verilmesi zorunludur.
Konutun degistirilmesi veya (b) ve (c) bentlerinde sayilan konut, is yeri ve yurtlarda
çalismakta veya barinmakta olanlar ile (d) bendinde belirtilen yerlerde kalanlarin ayrilmalari
halinde de, yukaridaki sekil ve süre içinde bildirim belgesi gereklidir.
Madde 8 - Kat mülkiyetine tabi tasinmaz mallarda, aile reislerinin bu Kanuna göre
dolduracaklari her çesit bildirimlerin birer örnegi sorumlu yöneticiye verilir.
Madde 11 - Kat mülkiyetine tabi tasinmaz mal yöneticileri ve kapicilari, binalarinda bildirim
disi kimselerin oturup oturmadigini, çalisip çalismadigini, garaj, kömürlük, bos daire gibi
bölümlere saklanmalar, siginmalar, bazi esya veya maddeleri gizlemeler olup olmadigini
kontrol etmekle yükümlüdürler.
Bütün kat sahipleri ve kiracilari ile binada çalisanlar bu konularda yöneticiye yardimci olmak
ve gereken bilgileri vermek zorundadirlar.
Yönetici ve kapicilarin, bu Kanuna aykiriliklari ve diger süpheli gördükleri hususlari, bagli
olduklari genel kolluk örgütüne bildirmeleri gereklidir.

Benzer belgeler

1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu

1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu yazılır ve bu belgeler üç gün içinde en yakın yetkili genel kolluk örgütüne verilir. Konut hizmetlerinde çalışanlar-Yükümlü; Yerleşmek amacı ile şehir, kasaba ve köy sınırları içindeki konutlarda o...

Detaylı

Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması İle İlgili

Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması İle İlgili KİMLİK BİLDİRME KANUNUNUN UYGULANMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK Konutlarda Çalışanların ve Oturanların Bildirilmesi B - Oturanlar: Yükümlü Madde 13 - (Değişik:RG-31/03/2001-24359) Yerleşmek amacı ile ş...

Detaylı