GENUS Premium - Akyaka Teknik

Yorumlar

Transkript

GENUS Premium - Akyaka Teknik
Kullanıcı El Kitabı
GENUS Premium
KOMB‹
GENUS PREMIUM 24
GENUS PREMIUM 30
GENUS PREMIUM 35
GENUS
PREMIUM
24 FF
Model ismi
Kullanım suyu
devresi
Isıtma Sistremi
Isıtma sistemi
Emisyonları
Enerji performansı
Genel notlar
Yoğuşma
Elektrik
verileri
Ağırlık ve
ebatlar
CE belgesi (pin)
Kombi tipi
GENUS
PREMIUM
30 FF
GENUS
PREMIUM
35FF
0085BR0347
C13 C33 C43 C53 C63 B23p B33
Nominal ısı girişi maks/min (60/80°C) (Hi)
Nominal ısı girişi maks/min (60/80°C) (Hs)
Kullanım suyu ısı girişi maks/min (60/80°C) (Hi)
Kullanım suyu ısı girişi maks/min (60/80°C) (Hs)
Isıl güç max/min (60/80°C)
Kullanım suyu ısıl güç maks/min
Yanma verimi
Nominal ısı girişinde verim (60/80°C) Hi/Hs
Nominal ısı girişinde verim (30/50°C) Hi/Hs
30°C’de %30 verim Hi/Hs
47°C’de %30 verim Hi/Hs
Minimumda verimlilik Hi/Hs
Verimlilik yıldız sayısı (dir. 92/42/EEC)
Sedbuk sınıfı
Dış gövde maksimum ısı kaybı (∆T=50°C)
Brülör açık iken baca ısı kaybı
Brülör kapalı iken baca ısı kaybı
%
%
%
%
%
%
adet
sınıf
%
%
%
Baca gazı maksimum akış (G20)
Min.çekiş
Baca gaz sıcaklığı (G20)
CO2 içeriği (G20)
CO içeriği (O2 %0)
O2 içeriği
Nox sınıf
Hava geçişi
Su bölümü basınç kaybı (maks) ∆T=20°C
Sistem residüel basıncı
Isıtma sistemi maksimum basıncı
Genleşme tankı kapasitesi
Genleşme tankı basıncı
Sistemdeki maks. Sabit su miktarı (∆Tmax 75°C rad / ∆T
kW
kW
kW
kW
kW
22,0/5,5
28,0/6,5
31,0/7,0
24,4/6,1
31,1/7,2
34,4/7,8
25,0/5,5
30,0/6,5
34,5/7,0
27,7/6,1
33,3/7,2
38,3/7,8
21,0/5,0
27,0/6,0
30,0/6,0
25,0/5,0
30,0/6,0
35,0/6,0
98,0
98,0
98,0
97,5/87,8
97,5/87,8
97,5/87,8
107,0/96,3
107,0/96,3
107,0/96,3
107,0/96,3
107,0/96,3
107,0/96,3
101,0/90,9
99,0/89,1
99,0/89,1
95,0/85,5
95,0/85,5
95,0/85,5
4
A
4
4
A
0,5
A
0,5
0,2
2
0,2
2
0,2
kg/h
Pa
°C
%
ppm
%
adet
%
11,4
65,0
9,0
100
4,5
5
1,27
13,7
65,0
9,0
100
4,5
5
1,27
15,2
65,0
9,0
100
4,5
5
1,27
mbar
bar
bar
Litre
Bar
1,8/950
0,7/1160
2,1/1290
0,25
3
8
0,7
100/300
0,25
0,25
0,5
2
3
8
0,7
100/300
3
8
0,7
100/300
85/35
85/35
50/20
50/20
bar
60/36
12,0
14,4
10,3
3
<2
10/0,3
60/36
15,0
18,0
12,8
3
<2
10/0,3
60/36
16,7
20,0
14,3
3
<2
10/0,3
Litre/sa
PH
2,4
2,6
2,4
2,6
2,4
2,6
V/Hz
W
IP
230/50
120
X4D
230/50
130
X4D
230/50
150
X4D
Ağırlık
kg
32
35
35,5
Boyutlar
cm
740/400/315
740/400/385
740/400/385
35°C pannelli
Maks/min ısıtma sistemi sıcaklık ayarı (yüksek
sıcaklık seçimi için)
Maks/min ısıtma sistemi sıcaklık ayarı (düşük
sıcaklık seçimi için)
Kullanım suyu sıcaklığı maks/min
Kullanım suyu özel akış (10 dak, ∆T=30°C)
Sıcak su miktarı ∆T=25°C
Sıcak su miktarı ∆T=35°C
Konfor performansı yıldız sayısı (EN13203)
Minimum sıcak su akışı
Su tesisatı basıncı maks/min
Maksimum yoğuşma miktarı
Yoğuşma suyu PH değeri
Besleme gerilimi frekansı
Toplam elektrik gücü
Elektrik sistemi koruma
litre
°C
°C
°C
Litre/ dk
Litre/ dk
Litre/ dk
adet
Litre/ dk
85/35
50/20
NOT: Cihazlarımızın Sanayi Bakanlığınca belirtilmiş kullanım ömrü 15 yıldır.
‹MALATÇI F‹RMA
Ariston Thermo S.P.A.
Viale Aristide Merloni, 45
60044 Fabriano (AN) - Italia
Tel. 0732.6011
Telefax. 0732.602331
www.aristonthermo.com
‹THALATÇI F‹RMA
Ariston Thermo Is›tma ve
So¤utma Sistemleri
‹thalat ‹hracat ve Da¤ıtım Ltd. fiti.
fiakay›k Sk. Niflantafl› Plaza No: 38/2
Kat: 1 Teflvikiye 34365 ‹stanbul - Türkiye
Tel: (+90 212) 240 74 50 (Pbx)
Faks: (+90 212) 240 74 51
e-mail: [email protected]
www.ariston-tr.com
Ücretsiz Ça¤r› Merkezi
0800 261 14 64