GENEL YETENEK ve EĞİLİM BELİRLEME SINAVI 11

Transkript

GENEL YETENEK ve EĞİLİM BELİRLEME SINAVI 11
Sınavda yeni dönem!
GENEL YETENEK ve EĞİLİM BELİRLEME SINAVI
11 NİSAN 2015
Son başvuru tarihi: 3 Nisan 2015
İlkokul 3. sınıf: saat 10.00 * 4,5,6,7 ve 8. sınıflar: saat 14.00
Kaynaklar
Genel Yetenek Nedir?
Bireylerin, gelişme sürecinde zihinsel yetilerini kullanabilme ve
uygulayabilme düzeyine YETENEK denir.
Geliştirilebilir farklı zihinsel işlevlerin yerine getirilmesi de farklı
yetenekleri gerektirir.
Öğretim kurumlarında öğrenme için gerekli yetenekler belli bir
grup oluşturur. Buna GENEL YETENEK denir. Ancak bu kavram
resim, müzik, spor, el becerileri vb. gibi alanları içermez.
Tudem Genel Yetenek ve Eğilim Belirleme Sınavı Nedir?
Yetenekler değişik işlemler uygulanarak ölçülür. Ölçüm
için kişilere SÖZCÜK, SAYI, SİMGE ve ŞEKİL kullanılarak
zihinsel işlemler yaptırılır. Bu ölçme-değerlendirmenin diğer
uygulamalardan farkı değişik işlemlerin aynı anda ve eşit
koşullarda birçok kişiye yaptırılması ve yapılan işin nesnel
bir şekilde değerlendirilmesidir.
Sınavın tüm Türkiye’de aynı anda uygulanma amacı budur.
Sınav GEÇERLİLİK KATSAYISI YÜKSEK SINAV ÖLÇÜTLERİ
ile öğrencinin kendini tanımasını olanaklı kılarken; okul
yöneticileri, öğretmen ve rehberlik birimlerine öğrencilerini
daha iyi tanıyabilmeleri için veri sağlar. Anne babalara ise
çocuklarının GİZİL GÜÇLERİNİ görme olanağı verir.
Tudem Genel Yetenek ve Eğilim Belirleme Sınavı
Soru örnekleri
4. Sınıf
Oya kumbarasına her
gün içindeki kadar para
koyarak 100 lirayı 20
günde biriktiriyor. Buna
göre 50 lirayı kaçıncı
günde biriktirmişti?
Aşağıdaki sözcük
çiftlerinden hangisinde
BİSİKLET - PEDAL
arasındaki ilişkiye
benzer bir ilişki vardır?
A) At Arabası - At
A) 18 B) 19 C) 20 D) 21 B) Yelkenli - Dümen
C) Tren - Makinist
D) Kayık - Kürek
5. Sınıf
1.Grup
ABA
YEL
GEL
2.Grup
645
121
345
Yukarıda 1. gruptaki
sözcüklerin her harfi
birer rakamla şifrelenmiş ve 2. grupta karışık
biçimde verilmiştir.
Buna göre hangisi
“BEL” sözcüğünün
şifresidir?
A) 136
B) 235
C) 245
D) 456
6. Sınıf
7. Sınıf
R_İ_Ç_T_Ş_I_?
Yukarıdaki harf dizisi,
“bir basamaklı sayma
sayıları kümesinin”
elemanları ile ilişkili
I. şekilden II. şekili
olduğuna göre “?” yerine
elde etmek için
hangisi gelmelidir?
hangi üç çember yer
değiştirmelidir?
A) İ B) J C) K D) L
A) 1-4-6
B) 1-3-10
C) 1-7-10
D) 4-9-10
Yanıtlar: 3. sınıf (B), 4. sınıf (D), 5. sınıf (C), 6. sınıf (A), 7. sınıf (C)
3. Sınıf
Sınavda yeni dönem!
Neden farklı bir sınav?
Genel yetenek sorularının da
yer aldığı bir sınav...
1
2
3
Öğrencinin bilgisini
ölçmesinin yanı sıra
ilgi, beceri ve
yeteneklerini belirler.
Öğrencinin yetenek ve eğilim
alanlarını ölçerek, öğrenciyi
yönlendirecek kişiler için
veri oluşturur (Öğretmen, anne
baba, rehberlik birimi vb.).
Öğrencilerin alan seçimlerini
tesadüfen ya da sadece
akademik durumlarına
göre değil, kendi ilgi ve
yeteneklerini tanıyarak
yapmaları için veri sağlar.
Tudem Genel Yetenek ve Eğilim Belirleme Sınavı
Neden farklı bir sınav?
4
5
6
7
Sınav sistemi ve ders
programları sürekli değiştiği
için akıl yürütmenin ön
planda olduğu ve yeni
değerlendirme yöntemlerinin
geçerli olduğu bir sınavdır.
Öğrencinin kendi
yaşamını yönetebilecek
öz disiplini ve denetimi
oluşturmasında önemli
rol oynar.
Okul yöneticileri, öğretmen
ve rehberlik servisleri
GEÇERLİLİK KATSAYISI
YÜKSEK SINAV ÖLÇÜTLERİ
ile öğrencilerini daha iyi tanır.
Üst düzey öğrenme gücüne
sahip öğrencileri belirler,
bu öğrencilere uygun eğitim
sunan kurumlara geçiş
aşamasında veri oluşturur.
Sınavda yeni dönem!
Nasıl bir sınav?
SORU TÜRLERİ
ve DAĞILIMI
Yandaki tabloda farklı sınıflara
sorulacak genel yetenek ve
diğer derslerin soru
sayıları verilmiştir.
8. sınıflar 29-30 Nisan 2015’te
TEOG 2 sınavına gireceklerdir.
Bu öğrencilerin sınavları
TEOG 2’ye uygun olarak
hazırlanmıştır.
Tüm sorular çoktan seçmeli
olup 4 seçeneklidir.
(3. sınıflar dahil)
Genel
Yetenek
Türkçe
Matematik
Fen
Bilimleri
Sosyal Bil./
Hayat Bil.
İngilizce
Toplam
3. Sınıf
20
10
10
8
7
5
60
4. Sınıf
23
10
10
10
10
7
70
5. Sınıf
25
10
10
10
10
10
75
6. Sınıf
25
15
15
15
15
15
100
7. Sınıf
25
15
15
15
15
15
100
Türkçe
Matematik
Din Kül. ve
Ahlak Bil.
Fen Bil.
T.C. İnkılap Tar.
ve Atatürkçülük
İngilizce
20
20
20
20
20
20
8. Sınıf
TEOG 2 - Birinci gün sınavı
Tudem Genel Yetenek ve Eğilim Belirleme Sınavı
TEOG 2 - İkinci gün sınavı
Nasıl bir sınav?
SINAV SONUÇ BELGESİ
• Sınav sonuç belgesinde 4 tip puan verilecektir:
Sözel, Sayısal, Akademik ve Genel Yetenek Puanı.
• Puanların etkileşim ağırlıklarıyla ilgili tabloyu inceleyiniz.
• Öğrenci, sınav sonuç belgesinde, konu analizlerine göre her
dersten doğru ve yanlışlarını görebilecek; eksik ve gelişmiş
yönlerini değerlendirebilecektir.
• Sınav sonuç belgesinde okul, ilçe, il ve Türkiye
sıralamalarındaki yerini görebilecektir.
Sözel Puan Sözel Yetenek + Türkçe + Sosyal / Hayat Bilgisi ve İngilizce Ağırlıklı
Sayısal Puan Sayısal Yetenek + Şekil Yeteneği + Matematik ve Fen Bil. Ağırlıklı
Akademik Puan
Derslerin Kat Sayıları Yüksek + Yetenek Kat Sayısı Düşük
Genel Yetenek Puanı Yetenek Kat Sayısı Yüksek + Derslerin Kat Sayıları Düşük
Sınav sonuçları www.tudem.com adresinden duyurulacaktır.
Sınavda yeni dönem!

Benzer belgeler

2016 - 2017 öğretim yılı ted okullarına giriş sınavı veli

2016 - 2017 öğretim yılı ted okullarına giriş sınavı veli 4. SINAV DEĞERLENDİRİLMESİ ve İLANI Her soru 4 seçeneklidir. Sınav sonucu doğru yanıtlar üzerinden hesaplanacaktır. Yanlışlar doğruları eksiltmeyecektir. Ancak soruların ağırlıkları farklı olacaktı...

Detaylı