SV150/SV150S

Yorumlar

Transkript

SV150/SV150S
Türkçe
SV150/SV150S
Kullanım Kılavuzu
Tebrikler!
Bu Yamaha Silent Kemanı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Silent
Kemanınızdan maksimum performans ve zevk almak için, enstrümanı
kullanmadan önce bu Kullanım Kılavuzunu okumanızı tavsiye ederiz. Daha
sonra bakmak için bu Kullanım Kılavuzunu emniyetli bir yerde saklayınız.
İçindekiler
Önlemler......................................................................... 3
Ana Gövde/Aksesuarlar................................................. 4
Parça Adları ................................................................... 5
Ayar ................................................................................ 8
■ Tellerin Ayarlanması ve Değiştirilmesi........................................ 8
■ Keman Yastığı .......................................................................... 10
■ Yay (SV150S ile birlikte verilmiştir)............................................. 10
■ Yumuşak Kılıf Hakkında (SV150S Aksesuarı)........................... 10
Kullanım........................................................................ 11
■ Temel Ses Çıkış İşlemleri.......................................................... 11
■ Dahili Akort Ayar Cihazının Kullanılması................................... 11
■ Dahili Metronomun Kullanılması................................................ 12
■ Dahili Efektlerin Kullanılması..................................................... 12
■ Müzik Çaların Kullanılması........................................................ 14
■ Mesajlar..................................................................................... 16
Güç Beslemesi.............................................................. 17
■ Pillerin Kullanılması................................................................... 17
■ AC Güç Besleme....................................................................... 17
Teknik Özellikler........................................................... 18
MPEG Layer-3 müzik kod çözme teknolojisi
Fraunhofer IIS ve Thomson tarafından lisanslanmıştır.
02_SV150S_E4.pm65
Page 1
08.12.3, 5:55 PM
1
Adobe PageMaker 6.5J/PPC
ÖZEL MESAJ BÖLÜMÜ
Bu üründe piller veya harici bir güç kaynağı (adaptör) kullanılır. Bu ürünü
kullanım kılavuzunda ve isim plakasında belirtilenden veya Yamaha
tarafından özel olarak tavsiye edilenden başka bir güç kaynağına veya
adaptöre bağlamayınız.
Bu ürün yalnızca verilen aksesuarlarla ya da Yamaha tarafından tavsiye
edilen bir stand, raf veya sehpa ile birlikte kullanılmalıdır. Eğer bir sehpa vs.
kullanılırsa, bu ürünle birlikte gelen tüm güvenlik işaretlerine ve
talimatlarına uyunuz.
TEKNİK ÖZELLİKLER DEĞİŞTİRİLEBİLİR: Bu kılavuzda yer alan
bilgilerin, baskı sırasında doğru olduğuna inanılmaktadır. Bununla birlikte,
Yamaha bildirimde bulunmadan veya mevcut cihazları güncelleme yükümlülüğü
olmaksızın teknik özelliklerden herhangi birini değiştirme veya üzerinde
değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Bu üründe, kullanıcı-bakım talimatları kısmında açıklanandan başka
herhangi bir bakım yapmaya kalkışmayınız. Diğer tüm bakım işlemlerini
yetkili servis personeline yaptırınız.
Bu ürün, solo olarak ya da bir amplifikatör ve kulaklık veya hoparlör
kombinasyonu ile birlikte, kalıcı işitme kaybına sebep olabilecek seviyeli ses
üretebilir. Çok uzun süre yüksek ses seviyesi ile veya rahatsız edici bir seviye
ile dinlemeyiniz. Eğer işitme kaybı veya kulaklarınızda çınlama oluşursa bir
hekime danışınız.
ÖNEMLİ: Ses ne kadar şiddetli olursa, hasar o kadar kısa zamanda oluşacaktır
UYARI: Bir fonksiyonun veya efektin nasıl çalıştığı konusunda bilgi
eksikliğinin (cihaz tasarlandığı şekilde çalışırken) sebep olduğu servis
masrafları üreticinin garanti kapsamında değildir ve dolayısıyla müşteriye
aittir. Lütfen servis talep etmeden önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve
bayinize danışınız.
ÇEVREYLE İLGİLİ KONULAR: Yamaha, hem kullanıcı için güvenli
hem çevre dostu ürünler üretmeye büyük önem vermektedir. Ürünlerimizin ve
üretim yöntemlerimizin bu amaçlara uygun olduğuna içtenlikle inanıyoruz.
Yasanın lafzına ve ruhuna uygun olarak, aşağıdaki hususlardan haberdar
olmanızı isteriz:
Pil Uyarısı: Bu ürün, (uygulanabilir ise) yerine lehimlenen tek kullanımlık
küçük bir pil İÇEREBİLİR. Bu pilin ortalama ömrü yaklaşık beş yıldır. Pilin
değiştirilmesi gerektiğinde, işlem için yetkili bir servis temsilcisiyle irtibata
geçiniz.
Bu ürün ayrıca “ev” tipi piller de kullanabilir. Bunlardan bazıları şarjlı
olabilir. Şarj edilen pilin şarjlı tip olduğundan ve şarj cihazının şarj edilen
pile uygun olduğundan emin olunuz.
Eski ve yeni pilleri veya farklı tipteki pilleri birlikte kullanmayınız. Piller
düzgün bir şekilde TAKILMALIDIR. Uyumsuzluklar veya yanlış takma,
ısınmaya veya pilin patlamasına yol açabilir.
Uyarı: Pilleri sökmeye veya yakmaya teşebbüs etmeyiniz. Tüm pilleri
çocuklardan uzak tutunuz. Kullanılmış pilleri derhal ve geçerli yasal
düzenlemelere uygun olarak atınız. Not: Pillerin atılması ile ilgili bilgi için ev
tipi pilleri satan mağazaya başvurunuz.
Elden Çıkarma Uyarısı: Bu ürünün tamir edilemeyecek kadar hasar
görmesi veya başka bir nedenle kullanılamaz hale gelmesi durumunda, lütfen
kurşun, pil, plastik, v.b. içeren ürünlerin atılmasıyla ilgili tüm yerel, ulusal ve
federal düzenlemelere riayet ediniz.Eğer bayiniz size yardımcı olamazsa,
lütfen doğrudan Yamaha ile irtibata geçiniz.
İSİM PLAKASININ YERİ: İsim plakası ürünün alt tarafında bulunur. Bu
plaka üzerinde model numarası, seri numarası, güç gereklilikleri, v.b. bilgiler
yer almaktadır. Model numarasını, seri numarasını ve satın alma tarihini
aşağıdaki ilgili yerlere yazmalı ve bu kılavuzu ürünün ayrılmaz bir parçası
olarak saklamalısınız.
Model
Seri Numarası
Satın Alma Tarihi
92-BP
LÜTFEN BU KILAVUZU SAKLAYINIZ
FCC BİLGİSİ (A.B.D.)
1. ÖNEMLİ UYARI: BU ÜRÜN ÜZERİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPMAYINIZ!
Bu ürün, kılavuzda yer alan talimatlarda belirtildiği şekilde
kurulduğunda FCC şartlarını karşılar. Yamaha tarafından kesinlikle
onaylanmayan modifikasyonlar FCC tarafından verilmiş olan cihaz
kullanma yetkinizi geçersiz kılabilir.
2. ÖNEMLİ: Bu ürünü aksesuarlara ve/veya başka bir ürüne
bağlarken sadece yüksek kalitede blendajlı kablolar kullanınız. Bu
ürünle birlikte verilen kablo(lar) KULLANILMALIDIR. Tüm montaj
talimatlarına uyunuz. Bu talimatlara uyulmaması, bu ürünü
A.B.D.’de kullanmak için FCC izninizi geçersiz kılabilir.
Bu ürün test edilmiş ve Sınıf “B” dijital cihazlar için FCC
Yönetmelikleri 15. Kısım’da listelenen şartlara uygun olduğu
görülmüştür. Bu şartlara uygunluk, bu ürünün konut ortamında
kullanımının diğer elektronik cihazlarla zararlı parazitlenmeye sebep
olmayacağı konusunda makul bir güvence sağlamaktadır. Bu cihaz
radyo frekansı üretir/kullanır ve eğer bu kullanım kılavuzundaki
talimatlara uygun şekilde kurulmaz ve kullanılmazsa diğer elektronik
cihazlar için zararlı parazitlenmeye sebep olabilir.
3. NOT:
FCC yönetmeliklerine uygunluk tüm kurulumlarda parazit
oluşmayacağını garanti etmez. Eğer cihazın parazite neden olduğu
tespit edilirse (cihazın gücü KAPATILIP AÇILARAK anlaşılabilir),
lütfen aşağıdaki işlemlerden birini uygulayarak problemi çözmeyi
deneyiniz.
Bu ürünün veya parazitten etkilenen cihazın yerini değiştiriniz.
Farklı kablo ayırma (devre kesici veya sigorta) devrelerinde
bulunan elektrik prizlerini kullanın veya AC hattı filtresini/
filtrelerini takınız.
Radyo veya TV paraziti durumunda antenin yerini/yönünü
değiştiriniz. Anten bağlantı kablosu 300 ohm şerit kablo ise, kabloyu
koaksiyel tipte kabloyla değiştiriniz.
Eğer bu düzeltici önlemler tatmin edici sonuçlar vermezse, lütfen
ürünün yetkili satıcısına danışınız. Eğer uygun satıcıya
ulaşamıyorsanız, lütfen Yamaha Corporation of America, Electronic
Service Division, 6600 Orangethorpe Ave, Buena Park, CA 90620
adresinden Yamaha ile irtibata geçiniz.
Yukarıdaki ifadeler SADECE Yamaha Corporation of America
veya iştirakleri tarafından dağıtılan ürünler için geçerlidir.
2
02_SV150S_E4.pm65
Page 2
08.12.3, 5:55 PM
Adobe PageMaker 6.5J/PPC
Aşağıda verilen basit kuralları takip ederseniz Silent Kemanınız™ size uzun yıllar
güvenilir hizmet sunacaktır:
■ Yer
■ Kullanım ve Taşıma
Deformasyonu, renk solmasını veya daha ciddi
hasarları önlemek için enstrümanınızı aşağıdaki
koşullara maruz bırakmayınız.
• Direkt güneş ışığı (örn; cam kenarı).
• Yüksek sıcaklıklar (örn; ısı kaynağının
yakını, dışarısı veya gündüz bir araç için).
• Aşırı nem.
• Aşırı toz.
• Şiddetli titreşim.
• Asla düğmelere, konnektörlere veya diğer
parçalara aşırı kuvvet uygulamayınız.
• Kabloları çıkarırken daima fişten sıkıca tutunuz;
kablodan çekmeyiniz.
• Enstrümanı taşımadan önce tüm kabloları ayırınız.
• Düşme, çarpma veya enstrümanın üzerine ağır
cisimler koyma sonucu meydana gelen fiziksel
darbeler çiziklere ve daha ciddi hasarlara yol
açabilir.
■ Temizleme
■ Güç Beslemesi
• Enstrümanı kullanmadığınızda güç düğmesini
KAPATINIZ.
• Bir AC güç adaptörü kullanıyorsanız, enstrümanı
uzun süre kullanmayacağınız durumlarda
adaptörü prizden çıkarınız.
• Şimşek ve gök gürültülü fırtınalarda AC güç
adaptörünü prizden çıkarınız.
• AC güç adaptörünü elektrikli ısıtıcı veya fırın gibi
fazla güç tüketen cihazlarla aynı prize takmaktan
kaçınınız. Ayrıca, ses kalitesinin düşmesine ve
olası hasara sebep olabileceğinden çok uçlu
adaptörleri kullanmaktan kaçınınız.
■ Bağlantıları Yaparken Gücü KAPATINIZ
• Silent Kemanın™ ve kemanın bağlandığı diğer
cihazların (örneğin, ses sistemi) hasar görmesini
önlemek için, ses kablolarını takmadan veya
çıkarmadan önce tüm ilgili cihazların güç
düğmelerini KAPATINIZ.
• Gövdeyi ve paneli yumuşak, kuru bir bezle siliniz.
• Zor lekeleri ve kiri çıkarmak için hafif nemli
bir bez kullanılabilir.
• Asla alkol veya tiner gibi temizleyicileri kullanmayınız.
• Enstrümanın üzerine vinil cisimler yerleştirmekten
kaçınınız (vinil yapışabilir ve yüzeyin renginin
solmasına sebep olabilir).
■ Elektriksel Girişim
• Bu enstrüman elektrik devreleri içerir ve radyo
veya televizyon alıcılarının yakınına yerleştirildiği
takdirde karışıma sebep olabilir. Bu durum ortaya
çıkarsa, enstrümanı etkilenen cihazdan
uzaklaştırınız.
YAMAHA, yanlış kullanımdan ve
çalıştırmadan dolayı meydana gelebilecek
hasarlardan sorumlu olmayacaktır.
Eski Cihazların ve Kullanılmış Pillerin Toplanması ve Elden Çıkarılması İle İlgili Bilgi
Ürünlerin, ambalajın ve/veya birlikte gelen dokümanların üzerindeki bu semboller eski elektrik ve
elektronik ürünlerin ve pillerin genel ev atıklarıyla karıştırılmaması gerektiği anlamına gelir.
Eski ürünlerin ve kullanılmış pillerin düzgün bir şekilde işlenmesi ve geri dönüştürülmesi için, yerel
düzenlemelere ve 2002/96/EC ve 2006/66/EC Direktiflerine uygun olarak ilgili toplama alanlarına
götürünüz.
Bu ürünleri ve pilleri düzgün bir şekilde elden çıkararak değerli kaynakların korunmasına yardımcı
olacak ve atıkların yanlış işlenmesinden doğan insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri
önleyeceksiniz.
Eski ürünlerin ve pillerin toplanması ve geri dönüştürülmesi ile ilgili daha fazla bilgi için belediye,
yerel atık imha tesisi veya ürünleri satın aldığınız satış noktasıyla irtibata geçiniz.
[Avrupa Birliği’ndeki iş adamları için]
Elektrikli ve elektronik cihazlarınızı elden çıkarmak isterseniz, daha fazla bilgi için bayinizle veya
satıcınızla irtibata geçiniz.
[Avrupa Birliği dışında diğer Ülkelerde Elden Çıkarma hakkında Bilgi]
Bu semboller sadece Avrupa Birliği’nde geçerlidir. Bu ürünleri elden çıkarmak isterseniz, doğru
yöntem için yerel birimlerle veya bayinizle irtibata geçiniz.
Pil sembolü için not (alt iki sembol örneği):
Bu sembol kimyasal bir sembol ile birlikte kullanılabilir. Bu durumda ilgili kimyasal malzemeler için
Direktifte belirlenen gereksinimlerle uyumludur.
3
02_SV150S_E4.pm65
Page 3
08.12.3, 5:55 PM
Adobe PageMaker 6.5J/PPC
Ana Gövde/Aksesuarlar
Ambalajı açtıktan sonra, aşağıda listelenen parçaların kutunun içinde olduğunu kontrol ediniz.
SV150
• Kontrol Kutusu
• Ana Cihaz
(Enstrüman, fabrikadan köprü çıkarılmış
şekilde gönderilir.)
• SD Kartı
• Köprü
• Kablo
(Enstrümanı Kontrol Kutusuna
bağlar.)
• SUM-3 (AA) boyutlu
manganez pil x2
• Stereo kulaklık
* Verilen piller sadece enstrümanın
kullanımını göstermek amaçlıdır.
• Kullanım Kılavuzu (bu kitapçık)
• “Yamaha Silent Kemanı™ Çalma”
(Pratik yapma parçaları içeren kitapçık)
SV150S
SV150 ambalaj kutusunda aşağıdaki parçalar ilave olarak verilmiştir.
• Yumuşak Kılıf
• Yay: 4/4 boyutlu
• Reçine: PIRASTRO Schwarz 9005
* Bir AC güç adaptörünün kullanılması gerekiyorsa, lütfen PA-D05K satın alın (ayrı satılır).
4
02_SV150S_E4.pm65
Page 4
08.12.3, 5:55 PM
Adobe PageMaker 6.5J/PPC
Parça Adları
[Ana Cihaz]
● Ön
● Arka
Akort burgusu
Somun
Tuşe
Sap
Sap
4. tel (G)
3. tel (D)
2. tel (A)
1. tel (E)
Çerçeve
Ses ayar düğmesi
Gövde
Köprü yuvası
Köprü
Kontrol Kutusu
Enstrüman Jakı
Fiks
Çenelik
Keman Yastığı
Tutucusu
Kuyruk
5
02_SV150S_E4.pm65
Page 5
08.12.3, 5:55 PM
Adobe PageMaker 6.5J/PPC
[Kontrol Kutusu]
* SV150 ile kullanım için. Diğer enstrümanlarla uyumlu değildir.
Harici Audio Cihazı
Ana Cihaz
P.A, Mikser, Kayıt Mikseri
Audio Amplifikatörü→ Hoparlör
To the AUX IN jack, etc.
LINE OUT
PHONES
*Stereo ses çıkışını miksere
vs. Göndermek için, stereo
mini fişi iki ayrı mono hata
bölen bir Y-kablosu (ayrı
satılır) gereklidir.
Enstrüman Jakı
Stereo Kulaklık
Ana Ses Ayar Düğmesi
Daha Yüksek
Ses Ayar Düğmesi
(VOL/MUTE)
Kilitleme Düğmesi
(HOLD)
SD Kart Yuvası
İtiniz
Sesi kapatma İptal
Kilit Açma
LCD Ekran
Daha sessiz
Kilitleme
İleri/Geri Düğmeleri
(–, ENTER, +)
Güç Adaptörü Jakı
(DC 5V 500 mA)
Güç Düğmesi
(POWER)
SD Kartı
Seçme Düğmeleri
Elektrik
Prizi
Güç Adaptörü
(Opsiyonel)
6
02_SV150S_E4.pm65
Page 6
08.12.3, 5:55 PM
Adobe PageMaker 6.5J/PPC
[Giriş/Çıkış Bölümü Açıklaması]
<Enstrüman üzerinde>
● Kontrol Kutusu Enstrüman Jakı
Bu jak, Kontrol Kutusundan güç almak ve
enstrümandan alınan ses sinyalini Kontrol
Kutusuna iletmek için kullanılır. Enstrümanı
Kontrol Kutusundaki “Enstrüman Jakına”
bağlamak için verilen kabloyu kullanınız.
* Her iki ucundaki stereo mini fişleri olan
piyasada mevcut bir audio kablosu da
kullanılabilir. (Rezistörlü kablolar uygun
değildir).
* Bir mono kablo kullanılırsa sistem düzgün
çalışmayacaktır.
* Kablo Kontrol Kutusu dışındaki herhangi bir
yere bağlanırsa sistem düzgün
çalışmayacaktır.
<Kontrol Kutusunda>
● Enstrüman Jakı
Bu jaktan SV150 enstrümanına güç
beslenir ve SV150’den audio sinyali alınır.
Enstrümanı Kontrol Kutusundaki
“Enstrüman Jakına” bağlamak için verilen
kabloyu kullanınız.
Dikkat
Verilen setteki SV150 Silent
Keman™dışındaki hiç bir cihazı
(farklı model numaralı diğer Silent
Kemanlar™ dahil) asla
bağlamayınız.
Aksi halde, diğer cihaz zarar
görebilir.
● KULAKLIK Jakı
Cihazla birlikte verilen iç kulaklığın
bağlanması içindir. Piyasada buluna
herhangi bir kulaklık veya iç kulaklık
bağlanılabilir.
● LINE OUT Jakı
Piyasadan temin edilen stereo mini fişli
audio kablosunun (ayrı satılır) bir ucunu
buraya bağlamak, Silent Kemanın™ stereo
ses çıkışını, efektlerle ve fonksiyonlarla
birlikte, amplifikatör vs. gibi harici bir audio
cihazına gönderir.
Keman ve ses tonu ortadan duyulur ve
efekt tipine bağlı olarak, efektler stereo
modunda duyulur. SD kartından alınan ses
sinyali, orijinal ses kaydına göre gönderilir.
● SD Hafıza Kartı Yuvası
Verilen SD hafıza kartını buradaki yuvaya
takmak, aşağıdaki müzik dosyalarının
çalınmasını sağlar. (Daha fazla bilgi için
sayfa 14’e bakınız.)
• Uyumlu Müzik Dosyaları
Uzantı
.aac
.m4a
.mp3
.wav
Dosya Tipi
AAC dosyası
MPEG4 dosyası
MPEG1 Audio-Layer-3
dosyası
Windows standart
.mid
MIDI Dosyası
• İç kulaklığı veya kulaklığı kullanarak uzun süre yüksek sesli dinleme yapmayınız. Aksi halde, kulaklarınız
zarar görebilir.
• Ses bozuk ise, enstrümandaki veya Kontrol Kutusundaki ses ayar düğmesini kullanınız ve ses bozuk
olmayıncaya kadar seviyeyi düşürünüz.
• Sadece Kontrol Kutusu gücü KAPATILDIKTAN sonra Silent Keman™ ile Kontrol Kutusu arasındaki
kabloyu ayırıp bağlayınız.
• Silent Kemanın™ Kontrol Kutusunu harici bir cihaza bağlarken, tüm cihazların gücünün
KAPATILDIĞINDAN ve tüm cihazların seslerinin minimum seviyeye düşürüldüğünden emin olunuz.
Yüksek ses seviyeleri kulaklarınıza ve cihaza zarar verebilir.
• Güç AÇIK iken kabloyu ayırmak cihazın hasar görmesine sebep olabilir. Kulaklarınızın maruz
kalabileceği ani şok çok şiddetli olabilir, bu yüzden dikkatli kullanınız.
• Harici cihazlarla bağlantı yaparken, uygun fişlerin kullanıldığından ve bağlantının düzgün yapıldığından
emin olunuz.
7
02_SV150S_E4.pm65
Page 7
08.12.3, 5:55 PM
Adobe PageMaker 6.5J/PPC
Ayarlama
■ Tellerin Ayarlanması ve Değiştirilmesi
Silent Keman™, fabrikadan köprü takılmamış şekilde
gönderilir. İlk önce, köprüyü yerleştirin, daha sonra akort
ayarına geçiniz. Teller eskidikçe ses kalitesi aşamalı
olarak düşecek ve enstrümanın akort ayarını yapmak
zorlaşacaktır. Eskidiğini düşündüğünüzde telleri
değiştiriniz.
4. tel
E
[Kuyruktan bakıldığında]
Köprü yuvası
Köprü ayağı
(Köprü ayağının köprü yuvasına
temas etmediğinden emin olunuz)
Kötü
Doğru
Kötü
Dikey
Gövde
Köprü yuvası
Enstrümanı çalarken tellerin köprüdeki
uygun oluklara yerleştirildiğinden emin
olunuz.
Köprüyü ayarlarken veya telleri değiştirirken teller
yuvalarından çıkabilir. Birinci (E) ve dördüncü (G) teller
yuvalarından kolayca çıkabildiğinden, enstrümanın akort
ayarını yaparken parmaklarınızla telleri yerlerinde tutunuz.
Ayrıca, 1. (E) telin bir koruyucu borusu vadır. Borunun
köprünün üstüne oturduğundan emin olunuz.
Dikkat
Enstrüman çalınırken veya saklanırken, köprünün dik
durduğundan emin olunuz.
Akort ayarından önce köprü dik dursa bile, akort işleminden
sonra eğilebilir. Bu durumda, köprüyü dik olacak şekilde
yeniden ayarlayınız.
Köprünün dik durması çok önemlidir. Eğer herhangi bir yöne
doğru yatarsa, seste bozulma ve enstrümanda hasar riski
oluşacaktır.
1. tel
Logo
• Telleri değiştirirken veya ayarlarken, yüzünüzü enstrümana
yakın tutmayınız. Teller aniden koparak gözlerinize zarar
verebilir veya diğer beklenmedik yaralanmalara sebep olabilir.
• Köprünün dik durduğundan emin olunuz. Bir tarafa doğru
yatarsa, her iki elinizi kullanarak ayarlayınız. Tüm tellerin
köprüdeki ilgili yarığın üzerinden geçtiğinden emin olunuz.
A
Oluk
• Tellerin uçları keskindir ve parmaklarınızı kesebilir. Telleri
değiştirirken dikkatli olunuz.
• Köprünün alçak tarafı 1. teli (E), yüksek tarafı ise 4. Teli (G)
destekler. Köprünün düzgün yerleştirildiğinden emin olduktan
sonra köprüyü köprü yuvasına yerleştiriniz. Köprünün logolu
tarafı kuyruğa bakmalıdır.
D
G
D
G
Kuyruk
A
E
(Tellerin yuvalarından
çıkmamasına dikkat ediniz)
1.(E) teldeki
koruyucu boru
[Köprü dik yerleştirilmiş]
8
02_SV150S_E4.pm65
Page 8
08.12.3, 5:55 PM
Adobe PageMaker 6.5J/PPC
• Teller aşağıdaki ses frekanslarına ayarlanır. 1. tel E’ye,
2. tel A’ya, 3. tel D’ye ve 4. tel G’ye ayarlanır.
Kontrol Kutusundaki Akort Ayar fonksiyonunu
kullanarak (→ sayfa 11), akort ayar burgusunu
çevirirken burguyu itiniz.
3. tel (D)
2. tel (A)
1. tel (E)
4. tel (G)
• Son olarak, telleri ince ayarlamak için fiksi kullanınız.
Dikkat
Eğer fiks çok gevşek ise, çalma sırasında gürültü
çıkarabilir.
Çok fazla
gevşetmeyiniz.
• Enstrüman uzun süre kullanılmayacaksa, ses frekansı tam bir ton düşünceye kadar telleri
gevşetiniz.
• Enstrümanı kullanmadan önce, köprünün dik yerleştirildiğinden emin olunuz. Köprü düzgün
yerleştirilmezse, köprü hasar görebilir ve ses kalitesi düşebilir.
● Tellerin Sarılması
(Telleri değiştirirken bu kısma bakınız)
Fiks, ayarlama
aralığının
ortasına
ayarlanmalıdır.
1
Aletin tellerini takmadan önce, fiksin ayarlama aralığının
ortasında olduğundan emin olunuz. (Tüm fiksler)
2
Topu (yayın ucundaki) fiksteki çentiğe yerleştiriniz.
Topun fiksin çentiğine düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden emin olunuz.
Tel
Fiks çentiği
Top
3
Telin diğer ucunu, akort burgusundaki deliğe yerleştiriniz. Akort burgusunu döndürünüz Şekilde
gösterildiği gibi, teli burgu tutamağının uzağındaki tarafta burgunun etrafına bir kez sarınız, daha
sonra teli, bu sarımın üstüne binecek şekilde geri getiriniz ve kalan teli burgu tutamağına doğru
aşamalı olarak sarınız. 1. (E) ve 2. (A) teller solda, 3. (D) ve 4. (G) teller sağda gösterilmiştir.
3. tel (D)
Akort
burgusunu
gösterildiği
gibi
döndürünüz
4. tel (G)
3. ve 4. tellerin
sarılması
2. tel (A)
1. ve 2. tellerin
sarılması
Akort
burgusunu
gösterildiği
gibi
döndürünüz
1. tel (E)
Kalan
sarımlar
1.
sarım
1.
sarım
Kalan
sarımlar
9
02_SV150S_E4.pm65
Page 9
08.12.3, 5:55 PM
Adobe PageMaker 6.5J/PPC
■ Keman Yastığı
Enstrümana piyasada bulunan bir keman yastığı (4/4
boyutlu) takılabilir.
Keman yastığı
■ Yay (SV150S ile birlikte verilmiştir)
• Kullanmadan önce yayın kıllarına reçine uygulayınız. Yayı ilk
defa kullanmadan önce, reçineyi tüm yaya dikkatlice ve eşit
şekilde uygulayınız. İkinci kullanımdan itibaren, yayın
kıllarına az miktarda reçine uygulayınız.
• Yay kullanılmadığında kılları gevşetiniz.
• Eğer yay uzun bir süre kullanılmayacaksa, böcekler kıllara
zarar verebilir. Lütfen dikkat ediniz.
Yayın gerginliğini
ayarlamak için vidayı
çeviriniz.
Yay kılı
■ Yumuşak Kılıf Hakkında (SV150S Aksesuarı)
Aksesuar yumuşak kılıf, bu enstrümanla kullanım için tasarlanmıştır. Enstrümanı, Kontrol
Kutusunu ve kendi keman yastığınızı alacak şekilde dizayn edilmiştir.
Ayrıca, yay kutusu da çıkarılıp kullanılabilir. Yay kutusu çıkarıldığında, yay kutusunun
arkasına takılan kayışı çekip çıkarınız ve şekilde gösterildiği gibi yumuşak kılıfa takınız.
• Kılıf enstrümanı taşımak için tasarlanmıştır. Enstrümanı darbelerden korumak için amaçlanmamıştır.
Enstrümanı taşırken veya saklarken darbeye ya da şiddetli baskıya maruz bırakmayınız.
• Enstrümanı yumuşak kılıfına yerleştirmeden önce keman yastığını çıkarınız.
Stereo İç Kulaklık,
Kablo, Reçine, vs.
Yay Kılıfı
Enstrüman
Kayış
Kontrol Kutusu
Keman yastığı
10
02_SV150S_E4.pm65
Page 10
08.12.3, 5:55 PM
Adobe PageMaker 6.5J/PPC
Kullanım
■ Temel Ses Çıkış İşlemleri
1
2
İlk önce, verilen kabloyu kullanarak enstrümanı Kontrol Kutusuna bağlayınız.
3
Gücü AÇMAK ve LCD ekran yakmak için Kontrol Kutusundaki güç düğmesini yaklaşık 1 saniye kadar
basılı tutunuz.
Verilen stereo iç kulaklığı
işaretli jaka bağlayınız.
Sesi bir harici audio cihazından üretmek için, audio cihazındaki giriş jakına uyan bir kablo kullanınız ve
kabloyu enstrümanın LINE OUT jakına bağlayınız.
* HOLD düğmesi aşağı konumda ise güç AÇILMAYACAKTIR. HOLD düğmesini yukarı konuma
kaydırınız ve POWER düğmesine tekrar basınız.
* Gücü kapatmak için POWER düğmesini 2 saniyeden daha uzun süre basılı tutunuz.
4
Ses seviyesi, enstrümandaki ses ayar düğmesi ve Kontrol Kutusundaki VOL/MUTE düğmesi ile
kontrol edilir. Enstrümandaki ses ayar düğmesi sadece enstrümanın sesini ayarlarken, Kontrol
Kutusundaki VOL/MUTE düğmesi kemanın, efektin/metronomun/müzik çaların ses seviyesini ayarlar
(0-30).
* Enstrümandaki ses ayar düğmesi “0”a ayarlanırsa, enstrümandan ses gelmeyecektir.
* VOL/MUTE düğmesine basmak ses kapatma fonksiyonunu devreye sokacak ve (
) simgesini
görüntüleyecektir. VOL/MUTE düğmesine tekrar basmak ses kapatma fonksiyonunu devreden
çıkarır ve (
) kulaklık simgesi görünür.
* HOLD aşağı konumuna ayarlandığında, Kontrol Kutusundaki düğmelerden hiçbirisi
çalışmayacaktır.
■ Dahili Akort Ayar Cihazının Kullanılması
1
Enstrümanı Kontrol Kutusuna bağlayınız ve önceki “Temel
Ses Çıkış İşlemleri” kısmında açıklanan uygun ayarları
yapınız.
2
Kontrol Kutusundaki TUNER düğmesine basınız ve sağda
gösterilen ekranı çağırınız.
3
+ ve – düğmelerini kullanınız ve standart ses frekansını
ayarlayınız (A=430 ila 450 Hz).
4
Bir teli çalınız ve notasının adı ekranın alt orta kısmında
görünecektir. Akort ayar cihazı enstrümanda çalan notanın
bemol/düşük b> ya da diyez/yüksek #< olduğunu belirtir.
Frekans ölçer kısmı, ses frekansının ne kadar uzak
olduğunu gösterir.
Nota akortlu ise, hem b> hem de #< simgeleri görünür ve
frekans ölçer ortadaki “0” konumunda durur.
Ayrıca, ENTER düğmesine basmak, ayarlı standart ses
frekansına karşılık gelen bir akort notası çalar (A notası).
Akort notasının çalınmasını durdurmak için ENTER
düğmesine tekrar basınız.
02_SV150S_E4.pm65
Page 11
Standart Ses
Frekansı
Frekans Ölçer
Göstergesi (Sent)
Nota
Bemol
Diyez
[Nota akortlu olmadığında: C]
08.12.3, 5:55 PM
11
Adobe PageMaker 6.5J/PPC
■ Dahili Metronomun Kullanılması
* Dahili metronom, enstrüman Kontrol Kutusuna bağlı değilken bile çalışır ve stereo iç kulaklıktan
veya LINE OUT jakından duyulabilir.
1
Sağda gösterilen ekranı çağırmak için Kontrol
Kutusundaki METRONOME düğmesine basınız.
2
Ekranda ayarlamak istediğiniz öğeyi seçmek için
METRONOME düğmesine basınız, daha sonra değeri
ayarlamak için +/– düğmelerini kullanınız.
* + veya – düğmesine basmak değeri sürekli
değiştirir. Ayrıca, + ve – düğmesine aynı anda
basmak, değeri varsayılan fabrika ayarına döndürür.
q=
Çeyrek nota temposunu ayarlar
(32-280). - Varsayılan değer 120'dir.
Vuruş: Vuruşu ayarlar (0-7 vuruş, 8-vuruş, üçleme,
16- vuruş). - Varsayılan değer 4 vuruştur.
Ses
Sesi seviyesini ayarlar (0-30). Varsayılan
seviyesi: değer 20'dir.
3
Vuruş
Tempo
Ses seviyesi
Metronomu başlatmak için ENTER düğmesine basınız.
Metronomu durdurmak için düğmeye tekrar basınız.
■ Dahili Efektlerin Kullanılması
SV150 Silent Kemanın™, çalmayı daha eğlenceli hale getirmek için yankı dahil, işlemcinin
24 efektinden herhangi birisini eklemek için kullanılabilen dahili bir Dijital Sinyal İşlemcisi
(DSP) vardır.
1
Önceki “Temel Ses Çıkış İşlemleri” kısmında açıklandığı
gibi, enstrümanı Kontrol Kutusuna bağlayınız ve uygun
ayarları yapınız.
2
Sağda gösterilen ekranı çağırmak için Kontrol
Kutusundaki SOUND düğmesine basınız.
3
+ ve – düğmelerini kullanarak bir EFEKT (No. 1-25) seçiniz.
Efekt adı
Efekt No.
* Efekt “No. 25, Efekt Yok” seçeneği efekti KAPATIR.
Eğer efekt adının altında bir parametre görünürse, parametreyi
seçmek için SOUND düğmesine basınız, daha sonra
parametre değerini ayarlamak için +/–düğmelerini kullanınız.
* + veya – düğmesine basmak değeri sürekli
değiştirir. Ayrıca, + ve – düğmesine aynı anda
basmak, değeri varsayılan fabrika ayarına döndürür.
Parametre: Seçilen Değer
12
02_SV150S_E4.pm65
Page 12
08.12.3, 5:55 PM
Adobe PageMaker 6.5J/PPC
● Efekt Listesi
No.
Efekt Adı
1
2
3
4
5
6
7
Studio
Large Hall
Middle Hall
Small Hall
Club
Jazz
Fantasy
Parametre
Aralık
(Varsayılan)
—
—
—
—
—
—
Açıklama
Doğal bir oda yankısı. Pratik için temel ses.
Uzun zayıflama süreli büyük salon yankısı.
Orta büyüklükteki salon yankısı.
Kısa zayıflama süreli küçük salon yankısı.
Küçük jazz kulübünün tipik yankısı.
Mikrofon ile kaydedilmiş jazz kemanı esaslı efekt.
—
—
—
—
—
—
Feedback
64–127 (116)
8 Mirror Room
Feedback
64–127 (116)
9 Chorus
Depth
24–127 (72)
10 Strings
Effect Level
10–100 (40)
11 Vibrato
Speed
40–104 (83)
12 Lazy
13 Under the Sea
Depth
Speed
32–127 (127)
0–92 (4)
Mükemmel bir atmosfer yaratmak için yankı ve gecikme
kullanılır. Geri bildirim gecikme sayısını ayarlar.
Ayna benzeri bir ses yansıması üretir. Geri bildirim gecikme
sayısını ayarlar.
Koro efekti, sese derinlik katar. Derinlik, efektin
yoğunluğunu ayarlar.
Aynı anda çalan 2 veya daha fazla çalgıcının enstrüman
teline benzer sesler. Efekt seviyesi, sesin kalınlığını ayarlar.
Klasik müzik performansının tipik bir titreşimini taklit eder.
Hız, titreşim hızını ayarlar.
Çok tembel bir his. Derinlik, efektin yoğunluğunu ayarlar.
Gizemli bir su altı veya tünel tipi efekt. Hız, tonu değiştirir.
14 Planet
Depth
32–127 (94)
Yaratıklar akla gelir. Derinlik, efektin yoğunluğunu ayarlar.
15 Pan Reverb
Reverb Time
6–53 (36)
16 Pan Chorus
Speed
8–84 (55)
17 Auto Wah
Speed
5–90 (17)
18 Over Drive
19 Delay Drive
Tone
Delay Level
34–58 (46)
0–92 (24)
20 Buzz Drive
Tone
34–58 (46)
21 Wah Drive
Over Drive
2–18 (8)
22 Jet
Tone
34–58 (46)
23 Chorus Lead
Tone
34–52 (46)
24 Tube Drive
Tone
34–52 (46)
Ses, sol ve sağ taraflar arasında değişir. Yankı Süresi,
efektin uzunluğunu ayarlar.
Auto pan + zengin koro sesi, anayoldan aşağı inen bir araç
gibi, soldan sağa hızlı bir şekilde değişir. Hız, değişen sesin
hızını ayarlar.
Tonu otomatik olarak ayarlar. Hız, ton değişiminin hızını
ayarlar.
Hafif distorsiyon. Ton, parlaklığı ve projeksiyonu ayarlar.
Gecikmeli bozuk ses. Gecikme seviyesi, efekt miktarını
ayarlar.
Halka modülasyonu ve distorsiyon farklı bir efekt yaratır.
Ton, parlaklığı ve projeksiyonu ayarlar.
Auto Wah ve Overdrive efektlerini birleştirir. Overdrive,
distorsiyon miktarını ayarlar.
70’lerin rock müziğinde popüler olan bir jet sesi yaratır.
Ton, parlaklığı ve projeksiyonu ayarlar.
Chorus ve Overdrive efektleri, güçlü bir solo ton yaratır.
Ton, parlaklığı ve projeksiyonu ayarlar.
Amplifikatör simülasyonu çok bozuk bir ton yaratır. Ton,
parlaklığı ve projeksiyonu ayarlar.
Efekt üretilmez. Harici efektörler kullanıldığında bu
ayarlamayı kullanınız.
25 No Effect
—
—
13
02_SV150S_E4.pm65
Page 13
08.12.3, 5:55 PM
Adobe PageMaker 6.5J/PPC
■ Müzik Çaların Kullanılması
Kontrol Kutusunun, SD kartından müzik dosyalarını (.aac, .m4a, .mp3, .wav, id) çalabilen
bir dahili müzik çaları bulunmaktadır.
* Müzik dosya formatları ile ilgili bilgi için sayfa 7’ye bakınız.
* Enstrümanın bağlantısı kesildiğinde bile, iç kulaklıktan veya LINE OUT çıkışından müzik
dinleyebilirsiniz.
● Müzik Dosyalarının Hazırlanması
SD kart okuyuculu bir bilgisayar kullanarak müzik dosyalarını SD kartına kopyalayınız.
* Müzik çalar, 2GB’ye kadar olan SD kartlarıyla uyumludur (SDHC kartlarıyla uyumlu değildir).
1
Piyasada bulunan veya ücretsiz bir uygulamayla çalışan bir bilgisayar kullanarak SD koleksiyonundan,
internetten vs. indirdiğiniz müzik dosyalarından şarkı verilerini uyumlu dosya formatlarından
(.aac, .m4a, .mp3, .wav) birisine dönüştürünüz.
2
Dönüştürülen müzik dosyalarını SD kartına kopyalamak için SD kartını bilgisayara yerleştiriniz.
Dikkat
CD’lerden alına veya internetten indirilen müzik verileri kopyalama korunumludur (söz
yazarı, besteci, yapımcı). Verilerin kopyalanması telif hakkı sahibinin iznini gerektirir anca,
veriler kişisel amaçlı kullanıldığında izin gerekmez. Eğer verileri dağıtım veya internete
yüklemek amaçşı olarak kopyalanıyorsa, telif hakkı sahibinden önceden izin alınmalıdır.
● Müzik Dosyalarının Çalınması
Kontrol Kutusu SD kartındaki müzik dosyalarını çalabilir.
* Çoklu müzik dosyaları türüne vs. göre klasörlerde toplanılabilir ancak, SD kartında klasörler
yaratmadan önce dosyaların nasıl oluşturulacağını/kopyalanacağını açıklayacağız.
1
2
Kontrol Kutusundaki kart yuvasına müzik dosyalı bir SD kartı yerleştiriniz.
Aşağıda gösterilen müzik çalar ekranını çağırmak için Kontrol Kutusundaki PLAYER düğmesine
basınız.
Geçen Süre
Çalma Simgesi
Klasör İşareti
Dosya Adı
Çalma Ses Seviyesi
Çalma Hızı
3
Dosya Adı alanını seçmek için PLAYER düğmesine basınız ve ardından +/– düğmelerini kullanarak
çalacak müzik dosyasını seçiniz. Çalınabilen müzik dosyaları alfabetik sırayla görüntülenir.
14
02_SV150S_E4.pm65
Page 14
08.12.3, 5:55 PM
Adobe PageMaker 6.5J/PPC
4
Çalmayı başlatmak için ENTER (>/ ■) düğmesine basınız. Geçen çalma süresi ve çalma simgesi (>)
ekranın sağ üst köşesinde görünür. Çalma işlemini duraklatmak (ıı) için ENTER (>/ ■) düğmesine
basınız.
Çalma Ses Seviyesinin Ayarlanması
Ses Seviyesi alanını seçmek için PLAYER düğmesine basınız ve ardından +/– düğmelerini kullanarak
ses seviyesini ayarlayınız. Ayar aralığı 0 – 30 arasındadır. Varsayılan ayar 20’dir.
* Bu ayarlamanın Silent Kemanın™ ses seviyesi üzerinde etkisi olmayacaktır.
Çalma Hızının Ayarlanması
Hız alanını seçmek için PLAYER düğmesine basınız ve ardından +/– düğmelerini kullanarak çalma
hızını ayarlayınız. Ayar aralığı %75 - 125 arasındadır. Varsayılan ayar %100’dür.
* MIDI dosyaları (.mid) dışında, çalma hızı değiştirildiğinde gürültü duyulabilir.
–(r) ve +(f) Düğmelerinin Kullanılması
• Çalma sırasında klasörü işareti ( ) veya Dosya Adı alanı seçildiğinde, –(r) düğmesi geri alma ve
+(f) düğmesi hızlı ileri alma için kullanılabilir.
• Çalma işlemi duraklatıldığında –(r) düğmesine basmak, çalma noktasının şarkının başına alır ve
çalma işlemi duraklatılır. –(r) düğmesine tekrar basmak önceki müzik dosyasını seçer ve
görüntüler.
• Çalma işlemi duraklatılmışken +(f) düğmesine basmak, sonraki müzik dosyasını seçer.
Klasörler içindeki müzik dosyalarının seçilmesi
Eğer dosyalar klasörlerin içinde ise, Dosya Adı alanını seçiniz, daha sonra +/– düğmelerini
kullanarak istediğiniz klasörü seçiniz ve ENTER düğmesine basınız.
Seçilen klasörün dosyaları (ve alt klasörleri) Dosya Adı alanında alfabetik sırayla görünür.
İstediğiniz dosyayı (veya alt klasörü) seçmek için +/– düğmelerini kullanınız.
Dosya Adı alanında bir alt klasör seçmek ve daha sonra ENTER düğmesine basmak
alt klasörde bulunan dosyaların adlarını görüntüler.
Klasör işaretini ( → ) seçmek için PLAYER düğmesine basınız ve daha sonra ana klasöre
(klasör hiyerarşisindeki daha yüksek klasör) gitmek için ENTER düğmesine basınız.
Klasör Adı
Klasör İşareti
Dosya Adı/Alt Klasör Adı
15
02_SV150S_E4.pm65
Page 15
08.12.3, 5:55 PM
Adobe PageMaker 6.5J/PPC
● Uyumlu Formatlar
[AAC (.m4a), .mp3, .wav Uyumlu Formatları]
Örnekleme Frekansı
8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 (kHz)
Kanal Sayısı
1 (Mono), 2 (Stereo)
Bit Hızı (kbps)
8 - 320 (AAC (.m4a), .mp3 ile)
Bit Uzunluğu
8bit, 16bit (.wav ile)
[.mid Uyumlu Formatlar]
Dosya Tipi
Standart Midi Dosya Formatı 0, 1
Dosya Boyutu
100KB
Ton Üreteci Özellikleri
Genel Midi Seviye 1
Kanal Sayısı
16
Maksimum Polifoni
32 Nota
• Çalma veya duraklatma sırasında asla SD kartını çıkarmayınız. Dosyalar veya Kontrol Kutusu zarar
görebilir.
* Tek bir klasörde kaydedilebilen maksimum alt klasör/dosya sayısı 100’dür.
* Alt klasör hiyerarşilerin maksimum sayısı 5’tir.
* Tüm dosya adı için maksimum karakter sayısı (ana klasörden tüm bağlantılı klasörlere kadar)
258’dir.
* Çift nokta, düzeltme imi, Asya çok baytlı dil vs. uyumlu değildir.
* 2GB’ye kadar SD hafıza kartlarıyla uyumludur (SDHC kartlarıyla uyumlu değildir).
* SD kartını formatlarken kart üreticisi tarafından verilen özel yazılımı kullanınız.
* SD-Audio gibi telif hakkı koruma fonksiyonlarıyla uyumlu değildir.
■ Mesajlar
İçindekiler
Mesaj
Total Volume: n
Genel ses seviyesini gösterir (n).
Mute On.
Ses kapatma fonksiyonu devrede.
Holding.
Kilitleme fonksiyonu devrede.
Low Battery!
Pilin gücü zayıf. Lütfen pilleri en kısa zamanda değiştiriniz.
Clear Setting!
Ayarlamalar silinir.
Format Error!
Çalma için seçilen dosyada bir hata bulundu.
File Open Error!
SD kartındaki bir dosyayı açarken bir hata oluştu.
File Read Error!
SD kartındaki bir dosyayı okurken bir hata oluştu.
16
02_SV150S_E4.pm65
Page 16
08.12.3, 5:55 PM
Adobe PageMaker 6.5J/PPC
Güç Kaynağı
Silent Keman™ SV150 pille veya AC gücü ile çalıştırılabilir.
POWER düğmesine yaklaşık 1 saniye basıldığında ve piller takıldığında veya güç adaptörü
(ayrı satılır) bağlandığında cihaza güç beslenir. Gücü KAPATMAK için POWER düğmesini
2 saniyeden daha uzun süre basılı tutunuz.
* Güç kapatıldığında ve piller takıldığında veya güç adaptörü bağlandığında bile ayarlar hafızada
tutulur.
■ Pillerin Kullanılması
1
Kontrol Kutusunu ters çeviriniz ve pil bölmesi
kapağını çıkarınız.
2
Verilen iki adet pili yerleştiriniz (SUM-3 (AA)
boyutu). Pili takarken yukarıdaki şekilde
gösterildiği gibi kutup işaretlerine dikkat
ediniz.
3
Pil bölmesi
kapağı
SUM-3 (AA)
boyutlu pil x2
Pil bölmesi kapağını takınız.
Pilin gücü zayıfladığında Kontrol Kutusunun LCD ekranında “Low Battery” (Pil Zayıf) mesajı görünür.
Düşük pil simgesi (
) ekranın sol kısmında görünür. Bu durumda, aşağıdaki hususlara dikkat ederek
pilleri en kısa zamanda değiştiriniz.
• Pilleri takarken daima +/– işaretlerine dikkat ediniz. Pilin yanlış yerleştirilmesi yangına sebep olabilir.
• Daima eski pilleri yeni pillerle değiştiriniz. Asla eski ve yeni pilleri bir arada kullanmayınız. Farklı tipteki
pilleri karıştırmayınız (alkalin ve manganez veya farklı marka pilleri ya da aynı markanın farklı tipteki
pilleri). Aksi halde, yangın meydana gelebilir.
• Pil sızıntısından veya gereksiz güç tüketiminden dolayı olası hasarı önlemek için, enstrümanı uzun
süre kullanmayacağınız zaman pilleri enstrümandan çıkarınız.
• Verilen piller sadece enstrümanın kullanımını göstermek amaçlıdır.
■ AC Güç Besleme
AC adaptörü opsiyoneldir; lütfen opsiyonel bir PA-D05K güç adaptörü satın alınız.
1
2
Güç adaptörünün DC konektörünün Kontrol Kutusunun yan tarafındaki DC IN jakına takınız.
AC güç adaptörünü uygun bir prize takınız.
• AC adaptörü bağlandığında pil otomatik olarak devreden çıkar.
• Sadece belirtilen uyumlu AC adaptörünü kullandığınızdan emin olunuz. Uyumlu olmayan bir adaptörün
kullanılması enstrümanda hasara veya yangına vs. sebep olabilir. Lütfen dikkatli kullanınız.
17
02_SV150S_E4.pm65
Page 17
08.12.3, 5:55 PM
Adobe PageMaker 6.5J/PPC
Teknik Özellikler
Cihaz
Sap
Gövde
Tuşa/Akort Burguları
Köprü
Çerçeve
Kuyruk
Teller
Sensör
Güç
Tel Uzunluğu
Boyutlar
Akçaağaç
Çam
Abanoz
Akçaağaç (Aubert)
Sentetik Reçine
Fiks: 4 adet (Wittner)
Yuvarlak uçlu tip teller (Helicore)
Piezo manyetik (köprünün altında)
Kontrol Kutusu bağlantısı vasıtasıyla beslenir
328 mm (12-15/16”)
589 (U) x 206 (G) x 116 (Y) mm
23-3/16” (U) x 8-1/8” (G) x 4-9/16” (Y)
Ağırlık (sadece enstrüman) Yaklaşık 490 g (1 lbs. 1 oz.)
VOLUME
Düğme
Kontrol Kutusu
Dış Kaplama
Düğmeler
Bağlantılar
Güç
Pil Ömrü (Sürekli Kullanım)
Boyutlar
(Düğmeler hariç)
Ağırlık
Sentetik Reçine
• Veri Giriş Düğmeleri (–, ENTER, +)
• Mod Seçme Düğmeleri (PLAYER, SOUND, TUNER,
METRONOME)
• POWER Düğmesi (AÇMA/Basılı tutarak KAPATINIZ)
• VOLUME/MUTE Döner Düğmesi
• HOLD Düğmesi
• Enstrüman Jakı (Giriş/Çıkış)
• PHONES Jakı (Çıkış)
• LINE OUT Jakı (Çıkış)
• SD Kart Yuvası
• Güç Adaptörü Jakı (DC5V 500mA)
SUM-3 (AA) boyutlu pil x2 veya AC Adaptörü
Manganez pil kullanıldığında: Yaklaşık 2 saat
Alkalin pil kullanıldığında: Yaklaşık 10,5 saat
111 (U) x 66 (G) x 19 (Y) mm
4-3/8” (U) x 2-5/8” (G) x 3/4” (Y)
Yaklaşık 85 g (3 oz.)
Aksesuarlar
SV150
Kablo, SD Kartı, Stereo kulaklık, SUM-3 (AA) boyutlu Manganez pil x2,
Kullanım kılavuzu (bu kitapçık), “Yamaha Silent Kemanı™ Çalma” (Pratik
yapma parçaları içeren kitapçık)
SV150S Yay (4/4 boyutlu), Reçine, Yumuşak Kılıf, Kablo, SD Kartı, Stereo kulaklık,
SUM-3 (AA) boyutlu Manganez pil x2, Kullanım kılavuzu (bu kitapçık),
“Yamaha Silent Kemanı™ Çalma” (pratik yapma şarkıları içeren kitapçık)
18
02_SV150S_E4.pm65
* Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
Page 18
08.12.3, 5:55 PM
Adobe PageMaker 6.5J/PPC