Büyük Veri projelerinde kurumsal yol haritası

Transkript

Büyük Veri projelerinde kurumsal yol haritası
”Büyük Veri
projelerinde
kurumsal yol
Bilim Sanayi ve Teknoloji
haritası”
Verimlilik Genel Md.
Bakanlığı
5. Ulusal Verimlilik Kongresi
7 Ekim 2015, Ankara
Dr. H. Sait Ölmez
Öğretim üyesi, Sabancı Üniv. Veri Analitiği ve IT Yüksek Lisans Programları Direktörü
Ajanda
• Büyük Veri ve katma değer potansiyeli
• Büyük Veri projelerinde yol haritası
• Zorluklar ve sık karşılaşılan hatalar
H. S. Olmez © 2015
Büyük Veri nedir?
• Geleneksel veri işleme uygulamalarını
yetersiz kılacak büyüklük ve
karmaşıklıktaki veri kümeleri için
kullanılan genel bir terimdir.
• Faydalı bir öngörü ve daha sağlıklı
kararlar için yaratıcı ve maliyet-etkin
bilgi işleme teknolojisi gerektiren
büyük hacimli, hızlı ve çok çeşitli bilgi
varlıklarıdır.
• Yeni ve devasa, ve ürkütücü, çok, çok
ürkütücü...
H. S. Olmez © 2015
Veriden ne bekliyoruz?
$
Para kazanmak
Para tasarruf etmek
• Operasyonel verimi artırma
• Karar verme kabiliyetini iyileştirme
• Ürün/Servis geliştirme/iyileştirme
• Maliyeti azaltma
• Verinin parasallaştırılması
• Risk/portfolyo analizi
• Pazarlama stratejileri
• Müşteri memnuniyeti
• Müşteri segmentasyonu
• Hile ve usulsüzlük tespiti
Sosyal değişim yaratmak
• Eğitimde verimi artırma
• Toplum sağlığını iyileştirme
• Toplum güvenliğini sağlama
image credit: Calgary Social Change
• Şehir & ulaşım optimizasyonu
• Çevre koruma
• Kaynakların verimli kullanımı
H. S. Olmez © 2015
Büyük Veri projelerinde yol haritası
İnsan
kapitali
•
•
•
•
•
Bilgi
kapitali
Sosyal
kapital
Pilot proje: “proof-of-concept”
Kapsamı net ve iyi tanımlanmış bir hedef
Proje için gerekli verinin toplanması
Uygun yöntem ve modellerin kullanılması
Doğrulama (sürekli gözlem ve tekrar)
H. S. Olmez © 2015
Büyük Veri projelerinde yol haritası
• Pilot proje: “proof-of-concept”
– Proje potansiyelini göster ve adım adım büyüt
– Güven oluştur ve yöneticilere iş değerini kanıtla
• Kapsamı net ve iyi tanımlanmış bir hedef
– Doğru soruları sor (fırsatlar, beklentiler,
problemler, hedefler...)
– Proje çerçevesini oluştur (Business case)
– Başarı metriklerini ve kabul kriterlerini belirle
Ne aradığınızı bilmemek, büyük veri projelerini
başlamadan öldürmenin en güvenli yoludur!
H. S. Olmez © 2015
Büyük Veri projelerinde yol haritası
• Proje için gerekli verinin toplanması
– Gerekli olan ideal veri kümesinin tanımlanması
– Mevcut verinin uygunluk analizi
– Başka veri gerekli mi, nereden temin edilir?
• Uygun yöntem ve modellerin kullanılması
• Doğrulama (sürekli gözlem ve tekrar)
– Veri Analitiği projeleri tekrarlayan süreçlerden
oluşur: öğrenme, uyarlama ve yeniden modelleme
– Kullanılan verinin uygunluğu ve kurulan modelin
geçerliliği proje hayatı süresince sınanmalı
H. S. Olmez © 2015
Zorluklar
• Büyük Veri teknolojilerindeki hızlı değişim
– Büyük Veri ekosisteminin (veri ve teknoloji) yönetimi
• İnsan kaynağı
– Doğru bireyler ve bireylerin doğru bileşimi
• Veri entegrasyonu
– Veri ambarları arasındaki sınırlar
• Bulgu ve öngörülere uygun eylem planı
– “Last mile” sorunu
• Veri yönetişimi
– Veri güvenliği, bütünlüğü ve ölçeklenebilirliği
– Veri mülkiyeti, erişim izni ve koşulları
H. S. Olmez © 2015
Başarısızlığın olağan şüphelileri
• Yönetici düzeyinde sahiplenme ve liderlik eksikliği
– Büyük Veri, tepeden alta yönetici desteği gerektirir
• Teknolojinin kurumsal ihtiyaçların önüne geçmesi
• Çok yüksek bir hedefle başlamak
– Küçük başla, olası hataları erken farket!
• İç sezilerin son karar üzerindeki hakimiyeti
– “Yöneticilerin %40’ı verilerden çok iç sezilerine
dayanarak kararlar alıyorlar.” Accenture Research
• Yetersiz veri güvenliği ve veri mahremiyeti
– Mali yükümlülükler, etik sorunlar, itibar kaybı
H. S. Olmez © 2015
Teşekkürler
İletişim:
Dr. H. Sait Ölmez
Sabancı Ü. Veri Analitiği Yük. Lisans Programı
[email protected]