Faaliyet Raporu 2014

Yorumlar

Transkript

Faaliyet Raporu 2014
///////////////
//////////////////
////////////////////
KENTSEL GELİŞİM
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Vatandaşlarımızdan gelen talepler hızlı
bir şekilde yerinde incelenerek geri dönüş
yapılmıştır. 2014 yılında Çözüm Merkezinden
gelen 15.197 talep çözüme kavuşturulmuştur.
Ümraniye genelinde caddelerde ve sokaklarda
araçların hız yapmasını önlemek amacı ile çift
kompenantli boya ile hız kesici profil atlama çizgisi çalışması yapılmıştır. Bu hız kesici çalışması
hem vatandaş talebinin olduğu bölgelere müdürlük teknik personelinin uygun görüşü ile hem de
müdürlük personelinin kendi tespit ettiği noktalarda uygulanmıştır.
Çift Kompenantlı Boya İle Hız Kesici Profil
Atlama Çizgisi Çalışmalarından Örnekler
Vatandaşlarımızın
talepleri ve
ekiplerimizin
tespit ettiği
noktalarda
yaya güvenliği
açısından hız
kesici çalışmaları
yapılmıştır.
Mahalle
Cadde / Sokak
Namık Kemal
Marmara Cd
İstiklal
Gelibolu Cd
Elmalıkent
Eşref Bitlis Cd
Esenşehir
Pırlanta Sk
Armağanevler
Kaptaoğlu Okul Sk
Necip Fazıl
Yılmaz Sk
Huzur
Güldane Sk
Altınşehir
Kumru Cd
Şerifali
Turcan Cd
Yukarı Dudullu
Bayrak Cd
Mehmet Akif
Elalmış Cd
Dumlupınar
Anadolu Cd
2014 yılında
281 noktada
1.637 m² hız
kesici çalışması
yapılmıştır.
nokta
281
Çözülen talep ve
şikayetler geçen
yıla göre %33
artış göstermiştir.
ŞİKÂYET-TALEP
YÖNETİMİ
Çözüm Merkezinden ve vatandaşlarımızdan gelen talepler hızlı bir şekilde yerinde incelenerek
tüm taleplere geri dönüş yapılmıştır. Gelen taleplere en hızlı şekilde cevap verebilmek üzere
sosyal medyada Müdürlük adına açılan hesabın
24 saat takibi sağlanmıştır. Çözüm Merkezi ve
müdürlük bünyesinde veri akışını sağlamak üzere sosyal medyanın tüm araçları kullanılmıştır.
Sosyal medyada 900 mesaj yayınlanarak bilgilendirme yapılmıştır.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Hız Kesici Çalışmaları
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Plan ve Proje
Müdürlüğü
Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler
değerlendirilerek karşılıklı bilgi akışı sağlanmıştır. Bu kapsamda İSKİ, AYEDAŞ, İGDAŞ, UKOME,
AKOM, İBB, Mahkemelerle yazışmalar yapılmış
kurum nezdinde takibi yapılarak sonuç alınmıştır.
Yıllara Göre Talep ve Şikayet Sayıları (adet)
15.197
YEŞİL ALAN TARAMA/TESPİT ÇALIŞMALARI
YEŞİL ALAN DÜZENLEME ÇALIŞMALARI
PARK YAPIM ÇALIŞMALARI
PARK YENİLEME ÇALIŞMALARI
REFÜJ DÜZENLEME ÇALIŞMALARI
11.443
SOSYAL PROJELER
PARK VE YEŞİL ALAN PROJELERİ
4.648
2012
2013
2014
Altınşehir Mah. Aksaray Cad. Çift Kompenantlı
Hız Kesici Çalışması
FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPO
AALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYE
94
Sosyal medyada yayınlanan mesaj
FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAP
/////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////
//////////////////
////////////////////
KENTSEL GELİŞİM
FAALİYET RAPORU 2014
Plan ve Proje Müdürlüğü
Yapılan tarama ve tespit çalışmaları ile 2015
yılında her mahallemize bir park kazandırmak
üzere hazırlıklar tamamlanmıştır.
YEŞİL ALAN TARAMA
VE TESPİT ÇALIŞMASI
PARK YAPIM
ÇALIŞMALARI
İlçemizdeki imar ve inşa hareketliliğinin fazla olmasına bağlı olarak yeşil alanların her yıl gözden
geçirilmesi, yeşil alana dönüşen veya yeşil alandan çıkan yerlerin bilgilerinin güncellenmesi gerekmektedir. Buna bağlı olarak park ve yeşil alanların mahallelere dengeli dağılımı için çalışmalar
yapılmaktadır. Tespit çalışması kapsamında 2014
yılında 150 km² alana sahip ilçemizde aşağıdaki
kategorilerde yeşil alan taraması yapılmıştır.
İlçe genelinde yapmış olduğumuz yeşil alan tarama çalışmaları ve vatandaş talepleri doğrultusunda ihtiyaç tespit edilen alanlara park yapılmaktadır. Yetişkinler, çocuklar ve engelliler
olmak üzere tüm vatandaşlarımıza kent konforunu yaşatmak kentsel donatı alanlarını geliştirmek
ve arttırmak için parklarımızda oyun gruplarına,
spor aletlerine, yürüyüş parkurlarına park projelerinde yer verilmektedir.
• Özel Mülkiyette bulunan yeşil alanlar
Plan ve Proje Müdürlüğü 2014 yılında 4 adet, toplam 34.453 m² park yapmış, Ümraniye’de aktif
park ve yeşil alan miktarını 845.902 m² ye çıkarmıştır. Yapılan parklarımız hem aktif kullanım
hem de dinlenme amaçlı kullanım noktasında
engelli vatandaşlarımız için tam erişilebilirdir.
Kentsel alanda ihtiyaca hızlı cevap verebilen mahalle parkları yanı sıra kent parkları da projelendirmektedir.
• Mülkiyeti Belediyemize ait tüm yeşil alanlar
• Konut alanlarının parka terk kısımları
Plan ve Proje
Müdürlüğü 2014
yılında 4 adet,
toplam 34.453
m² park yapmış,
Ümraniye’de aktif
park ve yeşil alan
miktarını 845.902
m² ye çıkarmıştır.
845.902
m²
Tespit çalışması
kapsamında
2014 yılında 150
km² alana sahip
ilçemizde birçok
kategoride yeşil
alan taraması
yapılmıştır.
96
• Kadastral boşluklar
• Kamulaştırılmış yeşil alanlar
• Orman İşletmeleri tasarrufundaki ormanlık
alanlar
Erkan Ömerbeyoğlu Parkı
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Samanyolu Caddesi ile TEM otoyolu arasındaki alanda yer alan ve 16.785 m² alana sahip olan
Erkan Ömerbeyoğlu Parkı 2014 yılında tamamen
yenilenmiştir. Parkın işlevselliği artırılmış, halkın istekleri dikkate alınarak yapılandırılmıştır.
Park alanına göre tüm aydınlatma sistemleri yenilenmiş, her noktasının aydınlatılarak güvenli
bir mekan haline gelmesi sağlanmıştır.
Park içi meydan düzenlemesi, 875 m yürüyüş
parkuru, 4 adet açık hava spor alanı, 4 adet çocuk
oyun alanı ve geniş yeşil alanlarıyla çevre halkının hizmetine sunulmuştur.
Erkan Ömerbeyoğlu Parkı
Parkın özellikleri:
• 16.785 m² toplam alan
• 875 m yürüyüş parkuru
• 4 adet açık hava spor alanı
• 4 adet çocuk oyun alanı
• 13.653 m² yeşil alan düzenlemesi
• İBB tasarrufundaki yeşil alanlar
Erkan Ömerbeyoğlu Parkı
Yeşil alan taramasında elde edilen veriler ışığınMehmet Akif Mahallesi Park
da tüm mahallelerimizde park yapımına uygun
Yapımı
alanlar tespit edilmiş, uygulama projelerine esas
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
teşkil edecek sayısal veriler saha çalışmaları
8 adet konut alanının parka terkinden oluşturusonucunda oluşturulmuştur. Park ve yeşil alan
lan yaklaşık 5000 m² alan park olarak düzenlenyapımının ilk ve en önemli adımı olan tespit aşamiştir.
ması hangi mahalleye öncelik vereceğimiz konusunda yol gösterici olmaktadır.
Park alanı özellikleri:
16.785
m²
• 1 adet basketbol sahası
• Spor alanları,
• Çocuk oyun alanları
• Yürüyüş parkuru
Erkan Ömerbeyoğlu Parkı
Erkan Ömerbeyoğlu Parkı
Erkan Ömerbeyoğlu Parkı
Erkan Ömerbeyoğlu Parkı
• Park içi meydan
• Dinlenme ve piknik alanı
Esenkent Mahallesi Park Yapımı
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Park alanı özellikleri:
• Oyun alanı
• Açık hava spor alanı
• Dinlenme ve eğlenme alanı
16.785 m² alana
sahip Erkan
Ömerbeyoğlu
Parkı 2014
yılında tamamen
yenilenerek
halkımızın
hizmetine
sunulmuştur.
Yapılan yeni
uygulamalarla
Erkan
Ömerbeyoğlu
Parkında
vatandaşlarımıza
875 m
uzunluğunda
yürüyüş parkuru
ve 4 farklı
noktada spor
yapma imkanı
sağlanmıştır.
97
/////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////
//////////////////
////////////////////
KENTSEL GELİŞİM
FAALİYET RAPORU 2014
Plan ve Proje Müdürlüğü
Çevre sakinlerinin spor yapma ihtiyacına da
cevap verecek şekilde tasarlanan Fahir İlkel
Parkı yürüme alanı ve açık hava spor alanları ile
tercih edilen bir mekân haline gelmiştir.
SOSYAL PROJELER
Fahir İlkel Parkı
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
12.820
İçerisinde mescit, tuvalet ve abdesthanesi bulunan parkımız 2014 yılında hem içerisindeki yapılara uygun hem de vatandaş taleplerine cevap
verecek şekilde yeniden yapılmıştır. Yapım kapsamında tüm peyzajı yenilenen parkımız daha
güvenli ve işlevsel hale getirildi. Park yeni haliyle
halkın daha fazla kullandığı önemli uğrak yerlerinden biri olmuştur.
12,820 m² alana sahip park hem mahalle ölçeğinde hem de bölge ölçeğinde hizmet vermektedir.
Tantavi Sosyal Tesis alanıyla da bütünleşiyor olması parkın cazibesini daha da artırmaktadır.
Çevre sakinlerinin spor yapma ihtiyacına da cevap verecek şekilde tasarlanan Fahir İlkel Parkı
yürüme alanı ve açık hava spor alanları ile tercih
edilen bir mekân haline gelmiştir.
Parkın özellikleri:
• 12,820 m² toplan alan
• 2 adet deniz temalı çocuk oyun alanı ve gemi
oyun grubu
• 2 adet açık hava spor aleti
• 3 adet çeşme
• Basketbol sahası
• Piknik alanı
• 7.721 m² yeşil alan düzenlemesi
Fahir İlkel Parkı
Fahir İlkel Parkı
3 Boyutlu Boyama Sanatı
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Guiness 2013 dünya rekortmeni Alex Maksiov
tarafından Ümraniye meydanında iki adet 3 boyutlu boyama sanatı yapılmıştır. Bu faaliyet ile
vatandaşların bu sanat alanında bilgilenmesi
sağlanmıştır.
m²
Ümraniye
merkezinde
bulunup 12.820m²
alana sahip olan
Fahir İlkel Parkı
Çocuk , gençyaşlı, kadın-erkek
her kesimin spor,
oyun, dinlenme,
eğlenme ve
piknik ihtiyacını
karşılamaktadır.
98
HAZIRLANAN
PROJELER
İlçe genelinde yapılan yeşil alan taramalarından
elde edilen verilere göre hazırlamış olduğumuz
uygulama projeleri titiz bir ön hazırlığın ardından yapım sürecine geçilmektedir. Bölgedeki
yeşil alan durumuna göre öncelikler dikkate
alınarak yapılan doğru yer tespitleri ve özenli
hazırlanmış projeler parklarımızın daha nitelikli
ve amaca uygun yapılmasını sağlamaktadır. Bu
anlamda projelendirme sürecinin detaylandırılması ve sürekli istişare mekanizması üzerinden
geliştirilmesi önem arzetmektedir.
2014 yılında projelendirme çalışmaları kapsamında;
• Haritacılık işlemleri ile ilgili 42 adet hâlihazır ve
plankote çalışması
• 40 adet Avan Proje
• 35 adet Tasarım Projesi
• 20 adet Kesin Proje
• 20 adet Uygulama Projesi (Yapısal uygulama projesi, Bitkisel uygulama projesi, Sulama tesisatı
uygulama projesi, Elektrik tesisatı uygulama
projesi, Drenaj Altyapı uygulama projesi, Detay
Projelerinin çizilmesi)
• 20 adet projenin metraj, yapıma esas teknik şartnameleri hazırlanmıştır.
m²
Halka Açık Alanlara Yapılan
Kameriye Yapım Çalışması
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Fahir İlkel Parkı
Fahir İlkel Parkı
Fahir İlkel Parkı
Fahir İlkel Parkı
Parklarımızda yapmış olduğumuz kameriyeler
yanında vatandaşa hizmet veren diğer kamu
alanlarına da Ümraniye genelinde kameriyeler
yapılmıştır.
Atakent
mahallesinde
mevcutta pasif
yeşil alan olarak
bulunan 4 adet
koruluğun aktif
yeşil alan, park,
dinlenme ve çocuk
oyun alanına
dönüşmesi
için uygulama
projeleri
çizilmiştir.
Atakent Koruluk Projesi
Armağanevler Sosyal Tesis
110
Tatlısu
mahallemize
25x45 ebatlarında
kapalı halı saha
ile 110 m² yönetim
binasından oluşan
spor kompleksine
ait uygulama
projeleri
çizilmiştir.
99
///////////////
//////////////////
////////////////////
KENTSEL GELİŞİM
Plan ve Proje Müdürlüğü
Her yıl yaptığımız yeşil alan tespit çalışmaları
sonucu Ümraniye geneli park yapılabilecek
alanlar belirlenip, bu alanlara uygun modern
uygulama projeleri titizlikle hazırlanmaktadır.
adet
40
2014 yılında
müdürlüğümüzce
farklı büyüklükte
40 adet uygulama
park projesi
hazırlamıştır.
Akıl Oyunları Parkı
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Farklı bir
komseptte
hazırlanan
Akıl Oyunları
Parkı projesi ile,
içmekan zeka
oyunlarını açık
alanlara taşıyarak
çocuklarımızın
eğledirilmesinin
yanı sıra zeka
gelişiminin
desteklemesi
amaçlamıştır.
2014 Yılında Müdürlüğümüz Tarafından
Hazırlanan Projeleri
Sıra
Yer
Alanı
Tür
1
Saray Mah.
365.000 m²
Park
2
Madenler Mah.
15.063 m²
Park
3
Tantavi Mah.
9.923 m²
Park
4
Necip Fazıl Mah.
9.877 m²
Park
5 Yamanevler Mah.
1adet
Havuz
6 Adem Yavuz Mah.
5.418 m²
Park
7
Altınşehir Mah.
255 m²
Park
8
A. Dudullu Mah.
282 m²
Park
9
Y.Dudullu Mah.
487 m²
Park
10
Esenkent Mah.
10.000 m²
Park
11
Atakent Mah.
553,89m²
Park
12
Atakent Mah.
7.718,24 m²
Park
13
Çamlık Mah.
753,50 m²
Park
14
İstiklal Mah.
263,50 m²
Park
15 Mehmet Akif Mah.
227 m²
Park
16
Saray Mah.
11.990,28 m²
Park
17
Esenevler Mah.
377 m²
Park
18
Esenkent Mah.
546,80 m²
Park
19
Esenşehir Mah.
204,69 m²
Park
Namık Kemal
450,01 m²
Park
20
Mah.
21 Necip Fazıl Mah. 1.227,69 m²
Park
22
Site Mah.
455,53 m²
Park
23 Necip Fazıl Mah.
8227 m²
Park
24
Şerifali Mah.
900 m²
Park
25
Tatlısu Mah.
1.157,71 m²
Park
26
İnkılap Mah.
1.442,58 m²
Park
Armağanevler
27
112 m²
Park
Mah.
28
Tatlısu Mah.
5.677,84 m²
Park
Solar
29 Ümraniye Geneli
100 nokta
Aydınlatma
30 Ümraniye Geneli
15 adet
Park
Ağaç
31
Atatürk Mah.
357,35 m.
Aydınlatma
32
Parseller Mah.
500 m²
Park
Armağanevler
33
700 m²
Park
Mah.
34 Yamanevler Mah.
357,35 m²
Park
35
Site Mah.
1.170,91 m²
Park
36
İstiklal Mah.
8961 m²
Park
37
Tantavi Mah.
1.203,25 m²
Park
38
Atatürk Mah.
1.937,78 m²
Park
39 Cemil Meriç Mah.
2.571 m²
Park
40 Ümraniye geneli
200 m²
Kameriye
Park ve Bahçeler
Müdürlüğü
BAKIM ONARIM VE HİZMET İŞLERİ
Park, Refüj ve Yeşil Alanların Düzenli Bakımı •
Ağaç Budama ve Islah Çalışmaları •
Namık Kemal Mahallesi Park Projesi
Park Düzenleme •
Ağaç, Çalı ve Mevsimlik Çiçek Dikimi •
Açık Hava Spor Aletleri Bakım, Onarım ve Montaj Çalışmaları •
Belediyemiz Bünyesindeki Tüm İç Mekân Bitkilerinin Bakım Hizmeti •
Boyama Çalışmaları •
Çocuk Oyun Grubu Bakım, Onarım ve Montajı İle Kauçuk Zemin Döşeme Çalışmaları •
Ferforje Korkuluk Bakım, Onarım, İmalat ve Montaj Çalışmaları •
İnşaat ve Sert Zemin Onarım Çalışmaları •
Tatlısu Mahallesi Spor Kompleksi Projesi
Sulama İşleri •
Süs Havuzları Bakımı •
Çim Serimi, Çim Biçimi, Gübreleme, İlaçlama Çalışmaları •
Engellilere Yönelik Uygulamalar •
ŞİKÂYET VE TALEP YÖNETİMİ
Park ve Yeşil Alanlarla İlgili Şikayetler •
Ağaçlandırma ve Kent Mobilyalarıyla İlgili Talepler •
Yamanevler Mahallesi Yeşil Alan Düzenlemesi
Diğer Şikayet ve Talepler •
FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPO
AALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYE
100
Esenevler Mahallesi Park Projesi
FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAP

Benzer belgeler

2016 ÜRÜN KATALOĞU

2016 ÜRÜN KATALOĞU jel değildir, yapılan uygulamalardan sonra hacminde hiçbir değişiklik olmaz. İçeriğinde diğer yapı malzemelerine zarar verecek maddeleri bulundurmaz. Almanya’da KTW tarafından yapılan testler sonuc...

Detaylı

Fen İşleri Müdürlüğü - Ümraniye Belediyesi

Fen İşleri Müdürlüğü - Ümraniye Belediyesi Ayrıca İlçemiz genelinde, Müdürlüğümüz tarafından tespit edilen veya vatandaşlarımızın şikâyet dilekçeleri doğrultusunda, araç ve yaya trafiği açısından sorunlu olan yerler için, 2011 yılında 17 ade...

Detaylı