itibar gelecektir - Türkiye İç Denetim Enstitüsü

Yorumlar

Transkript

itibar gelecektir - Türkiye İç Denetim Enstitüsü
XVIII.
TÜRKİYE
İÇ DENETİM KONGRESİ
İTİBAR GELECEKTİR
KURUMSAL İTİBARIN YÖNETİLMESİNDE
İÇ DENETİMİN STRATEJİK ROLÜ
20-21 Ekim 2014 - Wyndham Grand İstanbul Levent
#tidekongre2014
#tidekongre2014
STRATEJİK ORTAKLAR
KONGRE SPONSORLARI
KREDİ KAYIT BÜROSU
BASIN SPONSORLARI
#tidekongre2014
XVIII.
TÜRKİYE
İÇ DENETİM KONGRESİ
İTİBAR GELECEKTİR
KURUMSAL İTİBARIN YÖNETİLMESİNDE
İÇ DENETİMİN STRATEJİK ROLÜ
20-21 Ekim 2014 - Wyndham Grand İstanbul Levent
PROGRAM
20 EKİM 2014 PAZARTESİ
08:00-09:00
KAYIT VE KAHVALTI
09:00-09:30
AÇILIŞ KONUŞMALARI
GÜRDOĞAN YURTSEVER - TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ (TİDE) YÖNETİM KURULU BAŞKANI
MEHMET BULDURGAN - ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ (TEİD) YÖNETİM KURULU BAŞKANI
BAŞARAN ULUSOY - TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ (TÜRSAB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI
OSMAN ZEKİ ÖZGER - FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ (FKB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Piri Reis 1 Salonu
09:30-10:45
KEY DRIVERS OF CORPORATE REPUTATION - PROF. JEAN PAUL LOUISOT Piri Reis 1 Salonu
10:45-11:00
KAHVE ARASI
PARALEL OTURUMLAR
11:00-11:45
ÜÇÜNCÜ TARAF RİSKLERİNİN DENETİMİ
PELİN ALTINDAL - EY - RİSK DANIŞMANLIK
HİZMETLERİ KIDEMLİ MÜDÜR
Piri Reis 1 Salonu
İÇ DENETİMİN GELİŞEN TEKNOLOJİDEKİ ROLÜ
BURAK SADIÇ - PwC - BİLGİ GÜVENLİĞİ ve
SİBER GÜVENLİK HİZMETLERİ LİDERİ
Piri Reis 3 Salonu
11:45-12:30
BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ VE DENETİMİ
ALİ YILMAZ KUMCU - DELOITTE - DİREKTÖR
Piri Reis 1 Salonu
UYUM RİSKİNİN YÖNETİMİ
HAKAN AYTEKİN - KPMG PARTNER ve
NACİYE KURTULUŞ SİME - KPMG - DİREKTÖR
Piri Reis 3 Salonu
12:30-13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:15
İTİBAR GELECEKTİR - SUNAY AKIN Piri Reis 1 Salonu
14:15-14:30
PLAKET TÖRENİ Piri Reis 1 Salonu
14:30-15:00
KAHVE ARASI
PARALEL OTURUM
15:00-15:45
İTİBAR RİSKİ YÖNETİMİNDE
ALACAK RİSKİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİ
KASIM AKDENİZ - KKB GENEL MÜDÜRÜ
Piri Reis 1 Salonu
KAMU İÇ DENETİM REFORMU VE UYGULAMALARI
HALİS KIRAL - İDKK İÇ DENETİM MERKEZİ
UYUMLAŞTIRMA DAİRE BAŞKANI
Piri Reis 3 Salonu
15:45-17:00
THE TRUTH ABOUT AUDITORS AND ROOT CAUSE ANALYSIS - IT’S NOT WHAT YOU THINK IT IS
LARRY HUBBARD, PROFESSIONAL TRAINER Piri Reis 1 Salonu
XVIII.
TÜRKİYE
İÇ DENETİM KONGRESİ
İTİBAR GELECEKTİR
KURUMSAL İTİBARIN YÖNETİLMESİNDE
İÇ DENETİMİN STRATEJİK ROLÜ
20-21 Ekim 2014 - Wyndham Grand İstanbul Levent
21 EKİM 2014 SALI
08:00-09:00
KAYIT VE KAHVALTI
09:00-09:30
İLK GÜN ÖZETİ VE GENEL DEĞERLENDİRME - ALİ KAMİL UZUN - TİDE KURUCU VE ONURSAL BAŞKANI
Piri Reis 1 Salonu
09:30-10:45
INTEGRATING THE 3rd LINE OF DEFENSE CONCEPT WITH OTHER AUDITING TOOLS
LARRY HUBBARD, PROFESSIONAL TRAINER Piri Reis 1 Salonu
10:45-11:15
KAHVE ARASI
PARALEL OTURUM
11:15-12:00
İSEDES DÜZENLEMESİNİN İÇ DENETİME ETKİSİ
FATİH ÖZTÜRK - BDDK BAŞKAN YRD. V.
Piri Reis 1 Salonu
12:00-13:00
ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-14:00
SOSYAL MEDYA YÖNETİMİNİN VE DENETİMİNİN KURUMSAL İTİBAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
SERDAR KUZULOĞLU
Piri Reis 1 Salonu
14:00-15:15
PANEL
:“İÇ DENETİMİN İTİBARININ YÖNETİMİ”
OTURUM BAŞKANI:Dr. M. CÜNEYT SEZGİN - GARANTİ BANKASI YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE
DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI
PANELİSTLER
:ERSİN EMİR - FİNANSBANK TEFTİŞ KURULU BAŞKANI
OSMAN BAHRİ TURGUT - GARANTİ BANKASI İÇ DENETİM VE KONTROL BAŞKANI
STEFANO PERAZZINI - YAPI KREDİ BANKASI GENEL MÜDÜR YRD., İÇ DENETİM
Piri Reis 1 Salonu
15:15-15:45
KAHVE ARASI
15:45-17:00
MANAGING REPUTATION RISKS IN TURBULENT TIMES - THEORY TO PRACTICE
PROF. JEAN PAUL LOUISOT
Piri Reis 1 Salonu
#tidekongre2014
İŞ KANUNUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER VE İÇ DENETİM
DEPARTMANLARININ İŞ KAZALARINI ÖNLEMEDEKİ
ROLÜ
DR. RESUL KURT
İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLIK UZMANI
Piri Reis 3 Salonu
#tidekongre2014
STRATEJİK ORTAKLAR
KONGRE SPONSORLARI
KREDİ KAYIT BÜROSU
BASIN SPONSORLARI
#tidekongre2014
XVIII.
TÜRKİYE
İÇ DENETİM KONGRESİ
İTİBAR GELECEKTİR
KURUMSAL İTİBARIN YÖNETİLMESİNDE
İÇ DENETİMİN STRATEJİK ROLÜ
20-21 Ekim 2014 - Wyndham Grand İstanbul Levent
20 EKİM 2014, PAZARTESİ
KEY DRIVERS OF CORPORATE REPUTATION
İtibar bir organizasyonun en önemli varlığıdır ve bu itibarı yönetmek çalışanların ve üst yönetimin en önemli görevlerinden biridir. Belirsizlikler, bir organizasyon için kararların alınması aşamasında tehdit veya fırsat olabilir. Bu
belirsizlikler aynı zamanda paydaşların o organizasyonun geleceği için güvenlerinin azalmasına sebebiyet verebileceği gibi; paydaşların aynı organizasyonun sürdürülebilir kalkınmaya katkısını anlama aşamasında tehdit veya fırsat
halini alabilir.
İtibar yönetimi geçmiş tecrübelerden ve kıyaslamalardan öğrenilir ve etkili itibar yönetimi sürecinin temel gereksinimleri işin uzmanları tarafından iyi belirlenmiştir. Denetçiler için itibar riski yönetiminin olgunluğunu değerlendirme safhasında, sadece bazı hedef ölçeklendirme sistemleri belirlenebilirse değerlendirme anlamlı olmaktadır ve “9
anahtar model”’in amacı da tam olarak budur.
PROF. JEAN PAUL LOUISOT, ARM, FIRM
Maden mühendisliği lisans derecesine sahip olan Prof. Louisot, ekonomi alanında yüksek lisans yapmış ve Kellogg School of Management’da MBA derecesi almıştır. Risk yönetimi alanında, aracı, yüklenici ve risk yöneticisi olarak 40 yılı aşkın tecrübeye sahiptir.
1993 yılından bugüne, ağırlıklı olarak doktora öğrencilerine ve risk profesyonellerine eğitim
veren Prof. Louisot, yarı zamanlı olarak risk yöneticisi olarak da görev yapmaktadır. CARM
Enstitüsü öğretim programı sorumlusu olarak, ERMP (Kurumsal Risk Yönetimi Uygulayıcıları) ve EFARM (Uygulamalı Risk Yönetimi Avrupa Akademi Üyeleri) programlarını yönetmektedir. Paris 1 Panthéon Sorbonne University’de dokuz yıl öğretim görevlisi olarak çalışan
Prof. Louisot, halen Institut Catholique de Lille’de doktora seviyesinde risk yönetimi dersleri vermektedir.
Prof. Louisot; Avrupa, Avustralya ve ABD’de birçok konferansta konuşmacı olarak yer almıştır. Risk yönetimi alanında çeşitli makaleleri ve çalışmaları bulunan Prof. Louisot, 2009 yılında The Institutes için Kurumsal Risk Yönetimi
programını düzenlemiş ve 2014 yılında “ERM: Issues and cases” (Wiley) kitabını yayınlamıştır.
XVIII.
TÜRKİYE
İÇ DENETİM KONGRESİ
İTİBAR GELECEKTİR
KURUMSAL İTİBARIN YÖNETİLMESİNDE
İÇ DENETİMİN STRATEJİK ROLÜ
20-21 Ekim 2014 - Wyndham Grand İstanbul Levent
ÜÇÜNCÜ TARAF RİSKLERİNİN DENETİMİ
Günümüzde pek çok şirket ana faaliyet konusu dışındaki süreçlerini 3.taraflar aracılığıyla yürütmektedir. Bu nedenle
de başta itibar riski olmak üzere 3.taraf kaynaklı pek çok risk taşımaktadırlar. Her ne kadar sözleşmelere eklenen
düzenleyici maddelerle riskler bertaraf edilmeye çalışılsa da, denetim mekanizmasının etkin bir şekilde çalışması bu
risklerin bertarafında çok önemli bir rol oynamaktadır.
PELİN ALTINDAL
Kıdemli Müdür - Risk Danışmanlık Hizmetleri, EY Türkiye
Pelin Altındal EY Danışmanlık Hizmetleri Kıdemli Müdürü olarak görev yapmaktadır. Profesyonel kariyerine EY Türkiye’de Denetim Bölümünde başlamış, finans ve hizmet sektörlerinde mali denetimler yapmıştır. Şensezgin-Kurmuş Yönetim Danışmanlığı firmasında proje yöneticiliği görevinin ardından EY Danışmanlık Hizmetlerine katılmış, Kıdemli Uzman ve
Müdürlük görevlerinde bulunmuştur. Pelin, EY Danışmanlık Hizmetleri bünyesinde pek çok
şirket nezdinde iç denetim, iç kontrol ve kurumsal risk yönetimi sistemlerinin kurulması ve
geliştirilmesi, organizasyon, operasyonlar, iç kontroller ve süreçlerin denetimi ve iyileştirilmesi, Sarbanes-Oxley implementasyonu ile iç denetim kalite güvence (QAR) projelerini
yürütmüştür. Ayrıca bir çok firma nezdinde finansal transformasyon projelerini yönetmiş,
finansal süreçlerin iyileştirilmesi projelerinde yer almıştır. Pelin, iç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi eğitimlerinde
eğitmen olarak görev almaktadır. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü mezunudur ve Risk Yönetimi
Güvence Sertifikası (CRMA) bulunmaktadır.
XVIII.
TÜRKİYE
İÇ DENETİM KONGRESİ
İTİBAR GELECEKTİR
KURUMSAL İTİBARIN YÖNETİLMESİNDE
İÇ DENETİMİN STRATEJİK ROLÜ
20-21 Ekim 2014 - Wyndham Grand İstanbul Levent
İÇ DENETİMİN GELİŞEN TEKNOLOJİDEKİ ROLÜ
Sosyal medyanın, mobil cihazların ve bulut bilişimin giderek artan kullanımı firmaları; bilgi güvenliği ve siber güvenlik ihlalleri, müşteri verilerinin kötüye kullanılması ve itibar kaybı riski gibi yeni ve daha tehlikeli riskler ile tanıştırdı.
Günümüzde kurum yöneticileri bu alanlarda ortaya çıkan riskleri yönetebilmek amacıyla iç denetim birimlerinden
yardım istemeye başladı. Bu sunumda iş dünyasının karşılaştığı sorunlarla ilgili daha etkili uygulamaların hayata
geçirilmesi ve iç denetimin geleneksel yöntemlerden farklı olarak, trendleri yakalayabilmek için odaklanabileceği
alanların paylaşılması hedeflenmektedir.
A. BURAK SADIÇ
PwC Türkiye – Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Hizmetleri Lideri
PwC Türkiye – Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Hizmetleri Lideri 2014 yılında katıldığı PricewaterhouseCoopers Türkiye ofisinde Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Hizmetleri Lideri olarak
çalışan Burak’ın yirmi senelik danışmanlık ve yönetim deneyimi bulunmaktadır. ODTÜ ElektrikElektronik Mühendisliği bölümünden 1995 yılında mezun olan Burak, PwC öncesinde sırasıyla
PDI-Erkom, Siemens, Meteksan, Koç.net, Innova ve Symantec bünyesinde çeşitli kademelerde
çalıştı. Symantec’teki 10 yıllık iş yaşamının son dört yılında ise Güneydoğu Avrupa’daki 12 ülke
ve Türkiye’yi kapsayan bölgedeki danışmanlık ekiplerini yönetti.
XVIII.
TÜRKİYE
İÇ DENETİM KONGRESİ
İTİBAR GELECEKTİR
KURUMSAL İTİBARIN YÖNETİLMESİNDE
İÇ DENETİMİN STRATEJİK ROLÜ
20-21 Ekim 2014 - Wyndham Grand İstanbul Levent
BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ VE DENETİMİ
Siber güvenliğin üst düzey yöneticiler ve yönetim kurullarının gündeminde giderek daha fazla yer aldığı yeni bir
dönemdeyiz. Regülatorler ve kanun yapıcıların ulusal güvenliğin bir parçası olarak gördükleri siber güvenlik ile ilgili
giderek artan yasal düzenlemeler de önümüze geliyor. Şirketlerin bu riskleri tanımlamak ve etkili şekilde hazırlanmak
için risk yönetimi gibi geleneksel yöntemleri yeni alanlarda uygulamanın yanı sıra oyunu daha farklı şekilde oynamak
için yeni bir anlayışa ihtiyacı var.
ALİ YILMAZ KUMCU
Deloitte - Direktör
Ali Yılmaz, Deloitte Türkiye’de siber güvenlik, kişisel verilerin korunması ve iş sürekliliği servislerinden sorumlu direktör olarak görev yapmaktadır. Amerika, Avrupa ve Türkiye’de dahil
oldukları sektörlerin, lider ve en karmaşık kuruluşlarının bilgi işlem altyapılarının güvenliğinin denetlenmesi ve iyileştirilmesi, kritik bilgilerinin korunması, kriz yönetimi, iş sürekliliğinin sağlanması ve yasal uyumun sağlanması alanlarında danışmanlık hizmetleri vermektedir.
Deloitte’a katılmadan önce telekomünikasyon endüstrisinde güvenlik ve risk yöneticiliği ve
farklı danışmanlık firmalarında güvenlik danışmanlığı yapmıştır. Ali Yılmaz, Siber Güvenlik
İnisiyatifi çerçevesinde kurulan Ulusal Siber Güvenlik Olayları ile Mücadele Çalışma Grubuna
moderatörlük yapmaktadır.
XVIII.
TÜRKİYE
İÇ DENETİM KONGRESİ
İTİBAR GELECEKTİR
KURUMSAL İTİBARIN YÖNETİLMESİNDE
İÇ DENETİMİN STRATEJİK ROLÜ
20-21 Ekim 2014 - Wyndham Grand İstanbul Levent
UYUM RİSKİNİN YÖNETİMİ
Uyum yönetimi, şirketin tüm paydaşları (müşteriler, tedarikçiler, kamu kurumları, çalışan ve hissedarlar) tarafından
talep edilen ve her geçen gün artan kural ve düzenlemelere uymaları konusunda şirketlere yol gösteren uygulamalardır. Etkin uyum yönetimi, öncelikli olarak faaliyetlerin ve/veya şirketin hukuka, sektör standartlarına, politika,
prosedürlere, düzenlemelere ve kanunlara göre yürütüldüğüne dair paydaşların güveninin arttırılmasına yardımcı
olur; sürdürülebilirliğe ve stratejik hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunur. Uyum yönetimi faaliyetleri; uyum yönetimi sürecinin tasarlanması, uyum risklerinin belirlenmesi, uyum fonksiyonunun kurulması ve uyum veri tabanının
oluşturulması adımlarını içermektedir.
HAKAN AYTEKİN
KPMG Partner
KPMG İstanbul Ofisi şirket ortaklarından Hakan Aytekin, Risk Yönetimi Danışmanlığı Bölüm
Başkanı olarak görev yapmaktadır. KPMG İstanbul ve KPMG Atlanta ofislerinde, kurumsal sistem kurulumları, iç ve dış denetimler, süreç değerlendirmeleri ve analizleri, kurumsal risk değerlendirmeleri, BT denetimleri, Governance Risk and Compliance (GRC) sistem kurulumları,
finansal raporlama ile ilgili iç kontrol süreçlerin denetimi, bilişim sistemleri güvenlik tarama,
değerlendirme ve önleyici sistem kurulumları projelerini yönetmiştir. Ayrıca KPMG Amerika’da
Finance Governance Technologies (FGT) ve Oracle GRC konularıyla ilgili hizmetlerin ülke sorumluluğunu sürdürmüştür.
İstanbul Teknik Üniversitesi – Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu olan Aytekin, Louisiana State University ‘de
işletme yüksek lisansı yapmıştır. CPA, CIA, CISA, CISSP, MCSE, MCDBA sertifikalarına sahiptir.
NACİYE KURTULUŞ SİME
KPMG Direktör
tek olmuştur.
16 yılı aşkın denetim, danışmanlık ve reel sektör tecrübesiyle KPMG Türkiye’de Risk Yönetimi
Danışmanlığı’nda Direktör olarak görev yapmaktadır. Kurumsal risk yönetimi, iç denetim, kurumsal yönetim danışmanlığı, aile şirketleri hizmetleri, BDDK süreç denetimleri ve Sarbanes
Oxley konularında tecrübesi bulunmaktadır. Farklı sektörlerde iç denetim, kurumsal yönetim
danışmanlığı, kurumsal risk yönetimi, risk değerlendirmesi, kalite güvence değerlendirmesi,
Sarbanes Oxley danışmanlığı ve iç kontrol sistemlerinin iyileştirilmesi projelerini yönetmiştir.
Aile şirketleri hizmetleri kapsamında aile anayasaları yazmış ve aile şirketlerinin kurumsallaşması projelerini yürütmüştür. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok şirkette iç denetim ve
kurumsal risk yönetimi birimlerini kurmuş ve birimlerin faaliyetlerinin hayata geçirilmesine des-
Naciye Kurtuluş Sime, İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü mezunudur, CCSA ve CRMA sertifikalarına
sahiptir.
XVIII.
TÜRKİYE
İÇ DENETİM KONGRESİ
İTİBAR GELECEKTİR
KURUMSAL İTİBARIN YÖNETİLMESİNDE
İÇ DENETİMİN STRATEJİK ROLÜ
20-21 Ekim 2014 - Wyndham Grand İstanbul Levent
İTİBAR GELECEKTİR
Sunay Akın geçmişle bugün arasında köprüler kurarak, aklınızdaki kapıları gülümseme anahtarıyla açarak, bakmakla
görmek arasındaki farkı ortaya çıkarmak suretiyle, denetim fonksiyonunun geçmişi ile; itibar kavramının kişiler ve
kurumlar için öneminden bahsedecektir.
SUNAY AKIN
1962 yılında Trabzon’da doğdu. Akın’ın daha iyi bir eğitim alabilmesi için ailesi şair 10 yaşındayken İstanbul’a taşındı. Koşuyolu Lisesi’ni bitirdi ve lisans derecesini 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Coğrafya Fakültesi’nden aldı.
Akın ilk şiirini 9 yaşındayken bir metoroloji çalışanının kızına yazmıştı. Şiiri kızın evindeki
balkon kapısının üstüne kazıdı. Ancak soğuk geçen kış mevsiminde aile o kapıyı yakmıştı ve
Akın’ın şiiri hiçbir zaman yerine ulaşmadı.
Şairin ilk şiirleri 1984’te bir dergide yayınlandı. 1987’de “Noktalı Virgül” dosyasıyla Halil
Kocagöz Şiir Ödülü’nü aldı. İlk kitabını1989’da “Makiler” adı altında çıkardı. Aynı yıl arkadaşlarıyla birlikte “Yeni Yaprak” ve bir yıl sonra “Olmaz” adlı şiir dergilerini çıkardı.1990’da “Makiler” şiiri, şaire Orhon
Murat Arıburnu Şiir Ödülü’nü kazandırdı.
“Makiler”in ardından Akın 3 şiir kitabı daha çıkardı; “Antik Acılar” (1991), “Kaza Süsü” (1993) ve “62 Tavşanı”
(1998). Bunlar dışında 8 tane de roman yazdı; “İstanbul’un Nazım Planı” (1999), “Ay Çöreği ve Deniz Yıldızı” (2000),
“Kız Kulesin’deki Kızılderili” (2000), “Önce Çocuklar ve Kadınlar” (2000), “İstanbul’da Bir Zürafa” (2001), “Onlar Hep
Oradaydı” (2002), “Kırdığımız Oyuncaklar” (2003), “Kule Canbazı” (2004). Şairin derlemeleri de; “Şairler Matinesi”
(1994), “Küçük Asker... Küçük Asker” (1996), “Şiir Cumhuriyeti” (1994), “Ve Şaire... Ve şaire” (1995), “Kırılan Canlar” (1997) idi. Tüm bunların yanında birçok radyo ve televizyon programı yaptı.
Sunay Akın’ın en büyük düşü bir oyuncak müzesi kurmaktı ve bu düşünü 23 Nisan 2005’te gerçeğe dönüştürdü. Türkiye’de türünün ilk örneği olma özelliğini taşıyan bu müzede Akın’ın 11 yıl boyunca dünyanın birçok yerinden
topladığı oyuncaklar yer alıyor. Müze, İstanbul Erenköy’de bulunuyor. Akın şu anda Marmara Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi’nde ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde ders vermektedir. Tek kişilik bir gösterisi bulunmaktadır.
Şiirlerinde Orhan Veli’nin ve Cemal Süreya’nın etkileri görülür. Kelime oyunlarını ve alaycılığı sık kullanır.
XVIII.
TÜRKİYE
İÇ DENETİM KONGRESİ
İTİBAR GELECEKTİR
KURUMSAL İTİBARIN YÖNETİLMESİNDE
İÇ DENETİMİN STRATEJİK ROLÜ
20-21 Ekim 2014 - Wyndham Grand İstanbul Levent
İTİBAR RİSKİ YÖNETİMİNDE ALACAK RİSKİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİ
Bir şirketin ticari itibarının en önemli göstergesi yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi ve borçlarını zamanında ödemesidir. Satışların çoğunluğunun vadeli olarak gerçekleştirildiği günümüz dünyasında banka ve piyasa borçlarını zamanında ödeyebilmenin yolu alacakları zamanında tahsil etmekten geçmektedir. Sürdürülebilir bir nakit akışının en önemli unsuru olan alacak riski yönetiminin temel prensibi de müşteriye uygun satış yöntemini belirlemekte
gösterilen başarıdır. Bu süreçte risk iştahının düşük olması satışları azaltırken yüksek olması da tahsili gecikmiş
alacakları artırabilecektir. Bu durumun banka ve piyasa borçlarının ödenmemesi ve ticari itibarın kaybedilmesi sonucunu doğurması kaçınılmazdır. Ticari itibarın korunması müşteri seçiminin doğru yapılmasına, müşteri seçiminin
doğru yapılması da müşteri hakkında doğru bilgiye sahip olunmasına bağlıdır. Etkin risk yönetimi konusunda 15 yıldır bankalara hizmet veren KKB, reel sektörün alacak riskini yönetmesi için geliştirdiği ürün ve hizmetleri anlatıyor.
KASIM AKDENİZ
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür, KKB
Bankacılık sektöründe 25 yıllık bir deneyime sahip olan Kasım Akdeniz kariyerine 1987 yılında Yapı Kredi Teftiş Kurulu’nda başladı. 1996 – 2011 yılları arasında kredi ürünlerinin ve
süreçlerinin oluşturulması, kredi tahsis ve izleme sistemlerinin kurulması ve işletilmesi, kredi
politikalarının oluşturulması ve uyum alanları başta olmak üzere müdür, direktör ve grup
başkanı kademelerinde yönetim sorumlulukları aldı.
Bu süre içerisinde TBB nezdindeki Bankacılık Yasası ve alt yönetmeliklerinin hazırlanmasına
ilişkin çalışma gruplarında, KKB Kurumsal Büro Kurulması Çalışma Grubu, Krediler Üzerindeki Aracılık Maliyetleri Çalışma Grubu ve Kredi ve Karşılıklar Çalışma Grubu’nda üyelik, Kredi Garanti Fonu (KGF)
Çalışma Grubu ve Risk Merkezi çalışma Grubu’nda başkanlık yaptı.
2007 Yılında Yönetim Kurulu Başkanlığı olmak üzere, 2005-2011 yılları arasında KKB A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi
olarak görev yaptı.
Ekim 2011 itibarıyla KKB A.Ş.’ne Genel Müdür olarak atanan Kasım Akdeniz halen bu görevi icra etmektedir.
XVIII.
TÜRKİYE
İÇ DENETİM KONGRESİ
İTİBAR GELECEKTİR
KURUMSAL İTİBARIN YÖNETİLMESİNDE
İÇ DENETİMİN STRATEJİK ROLÜ
20-21 Ekim 2014 - Wyndham Grand İstanbul Levent
KAMU İÇ DENETİM REFORMU VE UYGULAMALARI
İç Denetim Koordinasyon Kurulunun göreve başladığı günden bu yana kamu iç denetim alanında yapılan reformlar
ve bu reformların sonuçları tartışılacaktır.
Bu reformlar ile temel olarak, iç denetim mesleğinin gelişen koşullar çerçevesinde yenilendiği ve uluslararası standartlarla uyumlu olarak yürütüldüğü teknik ve idari kapasitenin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ile iç denetçi
ihtiyacını karşılayabilmek için gerekli insan kaynağının sağlanmasına yönelik faaliyetlere ağırlık verilmiştir. Bu kapsamda, 2013 ve 2014 yılında iki önemli rehber iç denetime kazandırılmıştır. Bu rehberler; Kamu İç Denetim Rehberi
ile Kamu Bilgi Teknolojileri Rehberidir. Kamu İç Denetim Rehberinin yayımlanmasının ardından rehber ile birebir
uyumlu olacak şekilde iç denetim faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi, raporlanması ve izlenmesi süreçlerinin
otomasyon üzerinden yürütülmesini sağlayacak şekilde Kamu İç Denetim Yazılımı (İçDen) geliştirilmiştir.
Ayrıca, son bölümde Kurulun geleceğe dair reform çalışmaları ve vizyonuna değinilecektir.
HALİS KIRAL, CIA, CCSA, CGAP
İDKK İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Daire Başkanı
Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Maliye bölümünde tamamladı. Yüksek lisans eğitimini University of Illinois Urbana-Champaign’de İktisat alanında yaptı. Halen Hacettepe Üniversitesi İngilizce
İktisat bölümünde doktora eğitimine devam ediyor. 2002 yılında Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali
Kontrol Genel Müdürlüğünde Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı ve bu görevini daha sonra sırasıyla Devlet Bütçe Uzmanı ve Maliye Uzmanı olarak sürdürdü. Halen aynı
Genel Müdürlükte İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır.
CIA (Sertifikalı İç Denetçi), CCSA (Kontrol Özdeğerlendirme Uzmanlığı Sertifikası) ve CGAP (Sertifikalı Kamu Denetçisi) ve Kamu İç Denetim Sertifikası sertifikalarına sahiptir. İç Denetim “Yönetime Değer Katmak”
kitabının editörü olan Kıral, iç denetim ve risk yönetimi konularında çeşitli dergilerde yayımlanan makaleleri ve kitap
bölümleri bulunmaktadır.
XVIII.
TÜRKİYE
İÇ DENETİM KONGRESİ
İTİBAR GELECEKTİR
KURUMSAL İTİBARIN YÖNETİLMESİNDE
İÇ DENETİMİN STRATEJİK ROLÜ
20-21 Ekim 2014 - Wyndham Grand İstanbul Levent
THE TRUTH ABOUT AUDITORS AND ROOT CAUSE ANALYSIS - IT’S NOT WHAT YOU THINK IT IS
Bu bölüm, ana akım Kök Neden Analizi araçları üzerine genel bir bakış sağlayacak ve sonrasında günlük hayatta bu
araçların yetersiz kalma sebeplerini açıklayacaktır. Larry, kaza araştırmaları ve bilişsel çelişki alanlarından materyaller kullanarak ve kök neden analizinin gerçekçi kısmına dikkat çekerek denetçilerin Kök Neden Analizi’ni en iyi hangi
şekilde kullanabileceklerini sunacaktır. Kök Neden Analizi’nin denetçiler tarafından kullanılan geleneksel ideolojik
yapısını sorgulamaya hazırlıklı olun.
LARRY HUBBARD
Professıonal Trainer
Larry Hubbard muhasebe, denetim ve finans alanlarında engin bir birikime sahip profesyonel bir
eğitmen ve danışmandır. Tecrübeleri ve birikimleri, denetim yönetimi, bilgi sistemleri,finansal
ve operasyonel denetimi, finansal raporlamayı, danışmanlık ve eğitmenliği ve organizasyon
yönetimini içermektedir. Larry Hubbard & Associates’in prensipleri doğrultusunda Larry, denetçilere ve diğer profesyonellere son derece interaktif ve pratik bir eğitim ve danışmanlık
hizmeti sağlamaktadır.
Larry, Uluslarası İç Denetim Enstitüsü ve birçok profesyonel kurum için bir eğitim lideri, konuşmacı ve yaratıcı bir kişiliktir. Larry yaratıcı düşünme, bilgi teknolojileri, operasyonel denetim, risk değerlendirme
ve öz denetim kontrolü alanlarında uzmanlaşmıştır. Larry “The IIA’s CSA Introduction”, “CSA Facilitation Techniques” , “Operational Auditing” ve “Financial Liteeracy for Auditors” adlı kitapları yazmıştır. Ayrıca Internal Auditor
dergisinin editör kurulunda 8 sene boyunca görev almıştır ve Back to “Basics Department” bölümünü düzenlemiştir.
Larry ayrıca A Practical Guide to CSA adlı kitabı yayımlamıştır. Ayrıca iç denetim kalite güvence gözden geçirmeleri
konusunda, kalifiye ve önemli bir yere sahip bir profesyoneldir.
XVIII.
TÜRKİYE
İÇ DENETİM KONGRESİ
İTİBAR GELECEKTİR
KURUMSAL İTİBARIN YÖNETİLMESİNDE
İÇ DENETİMİN STRATEJİK ROLÜ
20-21 Ekim 2014 - Wyndham Grand İstanbul Levent
21 EKİM 2014, SALI
INTEGRATING THE 3rd LINE OF DEFENSE CONCEPT WITH OTHER AUDITING TOOLS
“The Third Line of Defense (LOD) Model “son yıllarda popülerlik kazanmıştır ve açık bir şekilde bir organizasyondaki iç denetimin rolünü temsil etmektedir. Bu bölümde, iç denetçiler LOD modelinin kökeni hakkında bilgi sahibi
olacaklar ve bu modelin diğer tipik denetim araçları olarak kabul edilen risk bazlı denetim, risk ve kontrol tanımı ve
risk matriksi ve kayıtlarıyla birlikte en iyi hangi şekilde kullanılabileceğini öğreneceklerdir. Bununla beraber Larry,
“Lines of Defense” bünyesinde tarafından kullanılan bütün datanın entegrasyonu hakkında tartışacak ve denetçilere
kendi organizasyonlarının kontrol, risk ve uyum datasını entegre etmeleri konusunda bir nevi meydan okuyacaktır.
LARRY HUBBARD
Professıonal Trainer
Larry Hubbard muhasebe, denetim ve finans alanlarında engin bir birikime sahip profesyonel bir
eğitmen ve danışmandır. Tecrübeleri ve birikimleri, denetim yönetimi, bilgi sistemleri,finansal
ve operasyonel denetimi, finansal raporlamayı, danışmanlık ve eğitmenliği ve organizasyon
yönetimini içermektedir. Larry Hubbard & Associates’in prensipleri doğrultusunda Larry, denetçilere ve diğer profesyonellere son derece interaktif ve pratik bir eğitim ve danışmanlık
hizmeti sağlamaktadır.
Larry, Uluslarası İç Denetim Enstitüsü ve birçok profesyonel kurum için bir eğitim lideri, konuşmacı ve yaratıcı bir kişiliktir. Larry yaratıcı düşünme, bilgi teknolojileri, operasyonel denetim, risk değerlendirme
ve öz denetim kontrolü alanlarında uzmanlaşmıştır. Larry “The IIA’s CSA Introduction”, “CSA Facilitation Techniques” , “Operational Auditing” ve “Financial Liteeracy for Auditors” adlı kitapları yazmıştır. Ayrıca Internal Auditor
dergisinin editör kurulunda 8 sene boyunca görev almıştır ve Back to “Basics Department” bölümünü düzenlemiştir.
Larry ayrıca A Practical Guide to CSA adlı kitabı yayımlamıştır. Ayrıca iç denetim kalite güvence gözden geçirmeleri
konusunda, kalifiye ve önemli bir yere sahip bir profesyoneldir.
XVIII.
TÜRKİYE
İÇ DENETİM KONGRESİ
İTİBAR GELECEKTİR
KURUMSAL İTİBARIN YÖNETİLMESİNDE
İÇ DENETİMİN STRATEJİK ROLÜ
20-21 Ekim 2014 - Wyndham Grand İstanbul Levent
İSEDES DÜZENLEMESİNİN İÇ DENETİME ETKİSİ
“İSEDES ve İç Denetime Etkisi” başlıklı sunumda temel olarak, BDDK’nın Basel II - 2. Yapısal Blok prensiplerini ve
ilgili diğer uluslararası düzenlemeleri referans alarak oluşturduğu yeni düzenleme paketinin bankalarda görevli İç
Denetim Birimlerine ne tür yükümlülükler getirdiği anlatılacaktır. Hazırlanan sunum, konuyla ilgili doğrudan ve/veya
dolaylı ilgisi bulunan toplam dört alt bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler, İç Denetime İlişkin Mevcut Düzenlemelere Genel Bakış, Basel II - 2. Yapısal Blok Kapsamındaki Çalışmalar, İçsel Model Çalışmaları, Mer’i SYSR Düzenlemelerine İlişkin Denetimler şeklindedir. İlk bölümde, başta 5411 sayılı Bankacılık Kanunu olmak üzere BDDK tarafından
hazırlanan alt düzenlemeler dikkate alınarak banka İç Denetim birimlerinin mevzuattaki yeri ve sorumluluklarının
genel hatları ortaya konulacaktır. İkinci alt bölümde, 2013 ve 2014 yıllarında BDDK’nın hazırlık sürecini yürüttüğü ve
bankalar nezdinde tesis edilmesi beklenen “İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci” (İSEDES)’nin genel çerçevesi ve akabinde spesifik olarak İç Denetim Birimlerinin bu kapsamdaki yükümlülükleri ele alınacaktır. Sunumun
üçüncü alt bölümünde ise İSEDES süreci ile doğrudan ilişkili olmamakla birlikte sermaye yeterliliğinin hesaplanması kapsamında bankalarca yasal olarak kullanılacak içsel modellere ilişkin düzenlemeler hakkında bilgi verilerek
konuya ilişkin İç Denetim Birimleri nezdinde farkındalık oluşturulmaya çalışılacaktır. Son bölümde de Basel II - 1.
Yapısal Blok düzenlemeleri çerçevesinde bankaların yasal sermaye yeterliliği hesaplamalarının doğruluğuna ilişkin
BDDK’nın son dönemde belirli bankalar nezdinde gerçekleştirdiği denetimler hakkında bilgi verilecek ve bu hususta
banka İç Denetim Birimlerinin yükümlülükleri sıralanacaktır.
FATİH ÖZTÜRK
BDDK Başkan Yrd. V.
1999 yılında T.C. Hazine Müsteşarlığında Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı olarak göreve
başlamış, görevine, kuruluşuyla birlikte, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda
devam etmiştir. 2010 yılında Denetim II Daire Başkanlığı’na atanmış olan Fatih Öztürk, Ocak
2014’den bu yana, bu görevinin yanı sıra, Denetim ve Risk Yönetiminden sorumlu Başkan
Yardımcılığı görevini vekaleten sürdürmektedir. Fatih Öztürk, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü mezunu olup, yüksek lisans derecesini finans alanında The
George Washington University’den almıştır.
XVIII.
TÜRKİYE
İÇ DENETİM KONGRESİ
İTİBAR GELECEKTİR
KURUMSAL İTİBARIN YÖNETİLMESİNDE
İÇ DENETİMİN STRATEJİK ROLÜ
20-21 Ekim 2014 - Wyndham Grand İstanbul Levent
İŞ KANUNUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER VE İÇ DENETİM DEPARTMANLARININ İŞ KAZALARINI ÖNLEMEDEKİ ROLÜ
İş Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında bir eksper olarak kabul edilen olan Sayın Resul KURT, konuşmasında
İş Hukuku ve İş Sağlığı&Güvenliği konusunda yürülükte olan kanunlardaki son değişikliklerden bahsedecek; İç Denetim Departmanları’nın bu değişikliklerden hangilerine odaklanması gerektiği konusuna vurgu yapacaktır. Bunun
yanı sıra, Türkiye’de vuku bulan İş Kazaları konusundaki istatistiklerin ışığında İç Denetim Departmanları’nın bu kazaları önlemede rolünün ne olabileceği konusunda fikirlerini paylaşacaktır. Son olarak, mevzuat ile uyumsuzlukların
ve iş kazalarının kurumların itibarlarını ne denli etkilediği de konuşmanın kapsamında yer alacaktır.
•
•
•
•
•
•
İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik ile ilgili kanunlardaki son dönemde gerçekleşen önemli değişiklikler
İç Denetçiler yeni kanun ile ilintili olarak kurum içi denetimlerinde nelere dikkat etmeli?
Türkiye’de İş Kazaları İstatistikleri
İş kazalarını önlemede mevcut yasalar yeterli midir?
İç Denetimin iş kazalarını önlemedeki rolü nelerdir?
İş Kazalarının sonuçlarının ve yasal mevzuat ile uyumsuz faaliyetlerin kurum itibarlarına etkileri nelerdir?
Dr. RESUL KURT
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
1971 yılında Adıyaman’da doğdu. İlköğretimini Adıyaman 12 Eylül İlkokulunda, Orta Öğrenimini Gazi Ortaokulunda ve Adıyaman Lisesi’nde tamamladı. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu.
Marmara Üniversitesi Sosyal Sigortacılık programında Yüksek Lisans eğitimini, Mali Hukuk
programında doktora eğitimini tamamladı. Çalışma hayatına 1995 yılında, Sosyal Sigortalar
Kurumu Genel Müdürlüğü Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Sigorta Müfettiş Yardımcısı
olarak başladı.
3 yıllık Müfettiş Yardımcılığı dönemini müteakip yeterlik sınavında başarılı olarak 1998 yılında Sigorta Müfettişliğine
atandı. Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığında Sigorta Müfettişi, Sosyal Güvenlik
Kurumu Başkanlığında Müfettiş ve Başmüfettiş, Rapor Okuma Komisyonu Başkanı olarak çalıştı.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Danışmanlığı görevinde bulundu. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında Başmüfettiş olarak sürdürdüğü görevinden istifa ederek ayrıldı. Marmara Üniversitesi
SBMYO’nda ve BSYO’da Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı. Bahçeşehir Üniversitesi BÜSEM İş Hukuku ve Sosyal
Güvenlik Uzmanlığı sertifika programı koordinatörü ve öğretim görevlsidir.
Halen bir çok büyük kuruma çalışma hayatı, iş hukuku, sosyal güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği konularında danışmanlık hizmeti veren bir şirkette yönetici ortaktır.
Star Gazetesi ve Dünya Gazetesi’nde köşe yazarlığı, çeşitli TV’lerde programlara katılmakta, RSFM’de Resul Kurt’la
Soru-Yorum programlarının yapımcılığı ve sunuculuğunu yapmaktadır.
XVIII.
TÜRKİYE
İÇ DENETİM KONGRESİ
İTİBAR GELECEKTİR
KURUMSAL İTİBARIN YÖNETİLMESİNDE
İÇ DENETİMİN STRATEJİK ROLÜ
20-21 Ekim 2014 - Wyndham Grand İstanbul Levent
SOSYAL MEDYA YÖNETİMİNİN VE DENETİMİNİN KURUMSAL İTİBAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Serdar Kuzuloğlu konuşmasında teknolojinin tarihsel seyri ve gündelik yaşam içerisindeki günden güne artan öneminden bahsedecek; sosyal medya yönetim anlayışlarının kurumların itibarlarına etkisini sorgulayacaktır. Ek olarak,
kurum çalışanlarının bireysel olarak yönettikleri sosyal medya hesaplarının, şirket itibarlarına etkisi de yine bu konuşmanın alt başlıklarından birini oluşturacak, oturum bünyesinde yer alan konular güncel örnekler ile desteklenecektir.
SERDAR KUZULOĞLU
1995 yılında Posta gazetesinin kurucu ekibinde, yazıişleri servisinde gazeteciliğe başladı.
1996 yılına dek Bilim-Teknik sayfası editörlüğünü yaptı.
1997 yılında Radikal gazetesinin kurucu ekibinde Teknoloji Edit.rü olarak yer aldı. O dönem Türk gazeteleri arasında sadece internet dünyasını konu alan ilk sayfayı hazırladı. ‘Sanal Alem’ adlı bu sayfa 1998 yılında gazeteyle birlikte dağıtılan bağımsız bir ek haline geldi.
.net, PC Magazine, PC Life, Computerworld ve PC World dergilerinde köşe yazıları yazdı.
2004 yılında Technology Channel adlı televizyon kanalında Technosohbet adlı programı;
2007 yılındaysa Business Channel’da Bilişime Yön Verenler adlı programı hazırlayıp sundu.
2002 yılında sonradan Radyo Kozmos adını alan Radyo 92.3’te yaptığı haftalık teknoloji programını 2004 yılında
NTV Radyo’da sürdürdü. İlk Türk.e podcast olan bu program 2005 yılında Türkiye Bilişim Derneği tarafından ‘En iyi
teknoloji konulu radyo programı’ ödülü aldı.
Fanatik, Finansal Forum ve Radikal gazetelerinin web sitelerini kurup, yönetmiştir.
2007’de Doğan TV Holding’de Yenil Nesil Hizmetler Direktörü olarak Kanal D, Star ve Dsmart başta olmak üzere
kuruma bağlı tüm televizyon ve Radyo D, Radyo Moda gibi alanında lider radyoların içeriğini dijitalleştirme, interaktif
hizmetlerle zenginleştirme görevini üstlendi.
2008’de bünyesinde Yahoyt.com, Televidyon.com, Kaybolduk.biz ve AlkislarlaYasiyorum.com gibi alanındaki en
popüler web sitelerini barındıran MYK Medya adlı içerik ajansını kurdu.
26 Ağustos 2009’da Türkiye Korsan Partisi hareketini başlattı.
M. Serdar Kuzuloğlu şu an Radikal gazetesinde her hafta dünya trendlerini konu alan bir köşe hazırlamakta, TRT Haber kanalında Türkiye’nin alanında en uzun soluklu programı ‘Sosyal Medya’yı hazırlayıp sunmakta, yanısıra çeşitli
firmalara dijital stratejiler konusunda danışmanlık yapmaktadır.
Ayrıca başta TEDx olmak üzere birçok saygın konferans ve kurum içi etkinlikte dijital kültür, teknolojinin yaşama
etkileri, trendler ve yeni nesil yaşam konularında konuşmacı olarak görev almaktadır.
Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Sertifika Programı’nın kurucularından olan Kuzuloğlu, ayrıca birçok üniversitede
davetli olarak uzmanlık alanları konusunda ders vermektedir.
XVIII.
TÜRKİYE
İÇ DENETİM KONGRESİ
İTİBAR GELECEKTİR
KURUMSAL İTİBARIN YÖNETİLMESİNDE
İÇ DENETİMİN STRATEJİK ROLÜ
20-21 Ekim 2014 - Wyndham Grand İstanbul Levent
İÇ DENETİMİN İTİBARININ YÖNETİMİ
İtibar kavramı ve ona atfedilen önemin bireyler açısından neredeyse insanlık tarihi kadar eski olduğunu söylemek
abartılı bir ifade olmaz. Öte yandan, ortalama bir insan hayatının çok daha ötesine uzanmayı amaçlayan kurumlar
açısından itibar kavramının rolü daha da hayati bir önem kazanır. Öyle ki, itibar kavramı kurumlar için içinde birçok
yaşamsal öneme sahip unsuru barındıran “sürdürülebilirlik” kavramının da odak noktasındadır. Elbette kurumsal
itibarın korunmasında sorumluluk kurumun tüm çalışanlarına ve hatta daha geniş bir düzlemde, farklı boyutlarda
da olsa, ilgili kurumun tüm paydaşlarına düşer. Ancak, bu paydaşlar arasında iç denetim fonksiyonunun rolü, söz
konusu itibarın korunmasında en önemli rollerden birinin (hatta belki de birincisinin) kendisine verilmiş olması,
bu konuda güvence veren bir role sahip olması dolayısıyla çok daha ayrı, özel ve kritik bir öneme sahiptir. Deyim
yerindeyse, kurum içindeki iç denetimin itibarı kurumun itibarı ile de koşut gitme özelliğine sahiptir. Bu panelimizde,
sürdürülebilirlik-itibar ilişkisine değinilecek, iç denetim fonksiyonlarının bu ilişkinin sağlıklı ve başarılı bir şekilde
kurulması ve sürdürülmesindeki rolü ele alınacak ve iç denetimin bu rolü oynarken nelere dikkat etmesi gerektiği,
son dönemlerdeki eğilimler de dikkate alınarak, farklı boyutlarıyla panelistlerimiz tarafından işlenecek.
Dr. M. CÜNEYT SEZGİN
Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı, Garanti Bankası
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü, Western Michigan University İş İdaresi (MBA)
ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi (doktora programı) mezunu olan M. Cüneyt Sezgin,
çeşitli özel sektör bankalarında yöneticilik yaptı. 2001 yılında Garanti Bankası’na katılan Dr.
Sezgin Banka Yönetim Kurulu Üyeliği ve Denetim Komitesi Başkanlığı yanı sıra, Garanti Bank
Romanya, Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Türkiye İç
Denetim Enstitüsü (TİDE) Danışma Kurulu Üyeliği ve Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD)
Yönetim Kurulu Üyeliklerini sürdürüyor.
XVIII.
TÜRKİYE
İÇ DENETİM KONGRESİ
İTİBAR GELECEKTİR
KURUMSAL İTİBARIN YÖNETİLMESİNDE
İÇ DENETİMİN STRATEJİK ROLÜ
20-21 Ekim 2014 - Wyndham Grand İstanbul Levent
İÇ DENETİMİN İTİBARININ YÖNETİMİ
ERSİN EMİR, MSC, CIA, CISA
Finansbank Teftiş Kurulu Başkanı
1971 Eskişehir doğumlu olan Emir, 1994 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İşletme
Bölümü’nden mezun oldu. Bankacılık hayatına 1995 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu’nda
Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. 1998 yılında Finansbank Teftiş Kurulu’nda Müfettiş unvanıyla bankacılık kariyerine devam eden Emir, 2004 yılında Teftiş Kurulu Başkan
Yardımcılığı pozisyonunda görev aldı. Son iki yılını Genel Müdürlük ve İştirak Denetimlerinden sorumlu olarak yürüttüğü bu görevin ardından, 2011 yılı Mart ayında Finansbank
Teftiş Kurulu Başkanı olarak atandı. Kendisi bu görevine ilaveten Finans Yatırım Menkul
Değerler A.Ş.’nde Yönetim Kurulu Üyeliği, Finans Portföy Yönetimi A.Ş. ve Finans Finansal Kiralama A.Ş. yönetim kurullarında ise İç Denetim Danışmanlığı görevlerini yürütmektedir. Certified Information
System Auditor (CISA) ve Certified Internal Auditor (CIA) sertifikalarına sahip olan Ersin Emir TİDE (Türkiye İç
Deneti Enstitüsü)üyesidir. 2010 yılında Londra Üniversitesi’nden Örgüt psikolojisi üzerine Yüksek Lisans Derecesini
alan Emir, akademik çalışmalarını halen Bahçeşehir Üniversitesi’nde İşletme alanında doktora programı dahilinde
sürdürmektedir.
OSMAN BAHRİ TURGUT
Garanti Bankası İç Denetim ve Kontrol Başkanı
Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu. 1990 yılından itibaren Garanti’de Müfettiş
Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı,Ticari Krediler Birim
Müdürü ve İç Kontrol Merkezi Müdürü, Teftiş Kurulu Başkanı olarak çalıştı. 6 Mart 2014 tarihinden bu yana İç Denetim ve Kontrol Başkanlığı görevini yürüten Osman Bahri Turgut’un
24 yıllık bankacılık deneyimi bulunuyor.
STEFANO PERAZZINI
Yapı Kredi Bankası Genel Müdür Yrd., İç Denetim
Lisans eğitimini Torino Üniversitesi İktisat Bölümünde tamamlamış ve iş hayatına 1987’de
San Paolo IMI Bank’da başlamıştır. 1989-1992 yılları arasında Honeywell Bull Planlama ve
Kontrol’de çalışan Perazzini, takip eden dönemde Banca CRT Genel Müdürlüğü’nde Bilgi
Teknolojileri Denetçisi olarak kariyerine devam ettikten sonra, Londra ve Paris şubelerinde
İç Denetçi olarak görev yapmıştır. Eylül 1999’dan itibaren UniCredit Holding bünyesinde İç
Denetçi görevini üstlenen Perazzini, daha sonra UniCredit Grubu bünyesinde Polonya’da yer
alan Bank Pekao’ya İç Denetim Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Mart 2003’ten itibaren
Koç Finansal Hizmetler’de İç Denetim’den sorumlu Genel Müdür Yardımcılığını yürüten Perazzini, Şubat 2006’dan bu yana Yapı Kredi’de İç Denetim Genel Müdür Yardımcısı olarak
görevini sürdürmektedir.
XVIII.
TÜRKİYE
İÇ DENETİM KONGRESİ
İTİBAR GELECEKTİR
KURUMSAL İTİBARIN YÖNETİLMESİNDE
İÇ DENETİMİN STRATEJİK ROLÜ
20-21 Ekim 2014 - Wyndham Grand İstanbul Levent
MANAGING REPUTATION RISKS IN TURBULENT TIMES - THEORY TO PRACTICE
Alanında 40 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Prof. Jean Paul Louisot, bu oturumda kongrenin ilk günü gerçekleştirmiş
olduğu sunumla paralel olarak “9 anahtar model” ‘i detaylandıracak, yaşanmış örneklerle kriz dönemlerinde kurumların itibar risklerini nasıl yönetmesi gerektiği başlığı üzerinde duracaktır.
Yaşamda birçok alanda olduğu gibi itibar yönetiminde de geçmiş tecrübelerden ve kıyaslamalardan alınan dersler
geleceğe ışık tutmaktadır.
PROF. JEAN PAUL LOUISOT, ARM, FIRM
Maden mühendisliği lisans derecesine sahip olan Prof. Louisot, ekonomi alanında yüksek lisans yapmış ve Kellogg School of Management’da MBA derecesi almıştır. Risk yönetimi alanında, aracı, yüklenici ve risk yöneticisi olarak 40 yılı aşkın tecrübeye sahiptir.
1993 yılından bugüne, ağırlıklı olarak doktora öğrencilerine ve risk profesyonellerine eğitim
veren Prof. Louisot, yarı zamanlı olarak risk yöneticisi olarak da görev yapmaktadır. CARM
Enstitüsü öğretim programı sorumlusu olarak, ERMP (Kurumsal Risk Yönetimi Uygulayıcıları) ve EFARM (Uygulamalı Risk Yönetimi Avrupa Akademi Üyeleri) programlarını yönetmektedir. Paris 1 Panthéon Sorbonne University’de dokuz yıl öğretim görevlisi olarak çalışan
Prof. Louisot, halen Institut Catholique de Lille’de doktora seviyesinde risk yönetimi dersleri vermektedir.
Prof. Louisot; Avrupa, Avustralya ve ABD’de birçok konferansta konuşmacı olarak yer almıştır. Risk yönetimi alanında çeşitli makaleleri ve çalışmaları bulunan Prof. Louisot, 2009 yılında The Institutes için Kurumsal Risk Yönetimi
programını düzenlemiş ve 2014 yılında “ERM: Issues and cases” (Wiley) kitabını yayınlamıştır.
[email protected] • 0212 212 55 24-25

Benzer belgeler