Biber Yetiştiriciliği

Yorumlar

Transkript

Biber Yetiştiriciliği
Gübreleme
Biber aynı yere 3-4 yılda bir dikilmelidir. Biber,
topraktaki organik maddeden hoşlanır. Dekara 3-5
ton yanmış ahır gübresinin tarla hazırlığı sırasında
toprağa karıştırılması gerekir. Ayrıca dekara 25-30
kg azot, 8-15 kg fosfor, 25-30 kg potasyum ve 10-12
kg kalsiyum verilmelidir. Azotun %50'si dikim
öncesi toprak işlemede, %25'i ara çapada, geri kalan
%25'i de çiçeklenmeden önce, fosforun tamamı
dikim öncesi toprak işlemede, potasyumun %60-65'i
dikim öncesi toprak işlemede, geri kalan %35-40'ı
ise çiçeklenme öncesinde toprağa verilmelidir.
Kalsiyum azotlu gübre formunda verilmelidir.
En doğru gübreleme; toprak analizi
yaptırdıktan sonra hazırlanan gübreleme
programına göre yapmaktır.
DENİZLİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
DENİZLİ
BİBER YETİŞTİRİCİLİĞİ
Ülkemizin her bölgesinde yetiştiriciliği
yapılan biber; taze tüketimin yanında, toz
biber, salça, közleme, sos, turşu ve ana
yemeklerin içerisinde çok değişik şekillerde
değerlendirilmektedir. Ayrıca ilaç yapımında
ve ülkemizde pastırma yapımında toz biber
kullanılmaktadır.
Düşük ışık yoğunluğunda da çiçek
tomurcukları oluşamaz, verim düşer.
Toprak
Biber derin, geçirgen, su tutma özelliği iyi,
besin ve organik maddece zengin bahçe
toprağı denilen tınlı topraklarında iyi yetişir.
Kökler narin yapıda olduklarından ağır killi,
havasız ve su tutan topraklarda iyi bir
yetiştiricilik yapılamaz. Toprak pH'sının 6.06.5 olmasını ister.
Fidelerin Dikimi ve Sulama
Don tehlikesi tamamen kalktıktan ve sıcaklık
15°C civarında olduğu zaman dikime başlanır.
Fideler kök bölgesi seviyesine kadar toprağa
dikilmelidir.
Biberde kök boğazı yanıklığı hastalığı riskine
karşı karık usulü yetiştiricilik yapılmalı ve
fideler karık sırtına dikilmelidir. Böylece kök
boğazına su temas ettirilmeden sulama
yapılması sağlanmalıdır. Damlama sulama
ise en uygun yöntemdir.
Biberde su noksanlığı çiçek ve küçük
meyvelerin dökülmesine, su fazlalılığı ise
yaprak dökümüne neden olur. Bu nedenle
yeterli ve dengeli sulama yapılmalı, özellikle
ilk meyveler görülünceye kadar fazla su
verilmemelidir.
İklim
Biber ılık ve sıcak iklim sebzesidir. En
uygun yetişme sıcaklığı 2O-30°C'dir. 8°C'nin
altında çiçek tomurcukları oluşamaz. O°C'nin
altındaki sıcaklıklarda ölüm meydana gelir.
35°C'nin üstündeki sıcaklıklarda bitki gelişmesi
ve büyümesi çok yavaşlar, meyve bağlama ve
olgunlaşma olumsuz etkilenir, meyvelerde
acılaşma başlar.
Gece sıcaklığı nispeten düşük olduğu
zaman, biberler, döllenme olmadan yani
partenokarpik meyveler meydana getirmektedir
Ekili Arazide Yapılacak Bakım İşleri
Derin dikimler birçok hastalığın daha ilk
dikimde bitkilere zarar vermesine neden
olmaktadır
Dikimden yaklaşık 20 gün sonra birinci,
bundan 3-4 hafta sonra ikinci, bundan 3 hafta
sonra da üçüncü çapa yapılır.

Benzer belgeler