Dişi Melekler - Tanrının Kızları - DEMON NEDİR ( +18 )

Transkript

Dişi Melekler - Tanrının Kızları - DEMON NEDİR ( +18 )
Dişi Melekler - Tanrının Kızları - DEMON NEDİR ( +18 ) - Gizli ilimler Sitesi
Kemal Ottoman tarafından yazıldı.
Perşembe, 13 Ekim 2016 01:18 -
UYARI: Bu yazı, İSLAMİ İÇERİKLİ BİR YAZI DEĞİLDİR.
Meleklerin Kraliçesinin kim olduğu konusunda bir çok efsane vardır. Katoliklerde Bakire Meryem
Meleklerin Kraliçesi olarak görülürken İbrani'lerde bu kişi Shekinah 'dır. Gnostisizm 'deyse
Sophia'nın sonsuzluğun sembolü olup meleklerin Kraliçesini temsil ettiğine inanılır. Araplarda
dişi melekler çok yaygın olmamakla beraber daha cok dua edilen nesneler olarak görülüp
kendilerine ''Tanrı'nın kızları'' ismi takılmıştır. Acamoth - Pistis Sophia'nın kızlarından bir tanesi olan Acamoth Gnostisizm inancında kötü
kalpli Tanrı Ildabaoth' un annesidir.
Agrat Bat Mahlat - Fahişeliğin meleği, Sammael'in 4 metresinden biridir. Sammael ismi zehir
anlamına gelen "Sam" ve melek anlamına gelen "el" kelimelerinden oluşturulmuştur. Ayrıca
diğer metreslerin isimleri Lilith, Naamah, ve Eisheth Zenunim dur.
Al Ussa - Paganizm'de bir dişi melektir, Hohammed'in emriyle Put'u yokedilmiştir.
Apsu - Babil mitolojisinde Abyss'in (bosluk) dişi meleğidir. Babil Tanrılarının ''babası'' olmakla
beraber Tamat'ın da ''karısı''dır. Sonunda kendi oğlu Ea tarafından bıçaklanarak öldürülmüştür.
Ardousisur (Arduisher) - İnançlari ateşe tapmak olan Zoroastrianism 'da kadınların
doğumlarında ve bebekleri beslemelerinde yardımcı olan bu dişi melek ayrıca ''Hayat veren
suyun getiricisi'' olarak da hatırlanmaktadır.
Armaita - Iran'lıların inançlarına göre 7 Basmelek'ten bir tanesidir. Doğrunun, bilgeliğin ve iyiliğin
temsilcisi olan bu dişi melek ''ihtiyacı olana yardım etmek'' için reakarne olarak dünyaya
inmektedir.
Aruru - Sümer mitolojisinde insanları çamurdan yaratan Tanrıların bir elçisi olan dişi melektir.
Ayrıca ünlü kahraman Gilgamesh ' in annesiydi.
Astarte (Ashtoreth, Astaroth) - Suriye'lerin inançlarında gebeliğin ay tanrıçasıydı. İlk önce
''Cennetin Kraliçesi'' olduğuna inanılan Astarte daha sonra ''Düşen Melek'' Ashtoreth ile
özleştirilerek bir iblis haline gelmiştir.
Benad Hasche (Tanrı'nın kızları) - Arapların inanışlarına göre Tanrı'ya yakın olan dişi melekler.
Derdekea - InIsanların dua etmeleriyle yardım amaçlı yeryüzüne inerdi.
Ephinoia - Gnostisizm inanışında Tanrı'nın elçisi olup insanlara görünen ilk melektir.
Epititiokh - Gnostisizm'de bakire olan dişi meleklerden bir tanesidir.
Hurmiz - Hurmiz, Lilith'in kızlarından bir tanesidir.
1/2
Dişi Melekler - Tanrının Kızları - DEMON NEDİR ( +18 ) - Gizli ilimler Sitesi
Kemal Ottoman tarafından yazıldı.
Perşembe, 13 Ekim 2016 01:18 -
Lilith - İblislerin Kraliçesi, Adem'in ilk karısı olup onu terkeden, Havva'nın yasak elmayı
yemesinden sorumlu olup Baş İblis Sammael'in gelini olan Lilith, hamile kadınların baş düşmanı
haline gelmiştir. Yılan kuyruğuna sahip çıplak bir kadın olarak resmedilir. İblislerin ölümlü
varlıklar olmasına karşın Lilith ve Sammael'in diğer 3 kadını Tanrı kötü'yü yeryüzünden
temizleyene kadar varolacaklardır. Lilith'in diğer isimleri; Abeko, Abito, Amizo, Batna, Eilo, Ita,
Izorpo, Kali, Kea, Kokos, Lilith, Odam, Partasah, Patrota, Podo, Satrina, Talto.
Naamah (Memnun Edici) - Ibrani'lerde Sammael'in metreslerinden ve fahişeliğin 4 meleğinden
biridir. Tanrı'nın oğulları Uzza va Azael, Naamah tarafından baştan çıkarılmışlardır. Rabbi
Simeon O'nu iblislerin anası ve sadece insanlara değil ama iblislere ve ruhlara da karşı tehlikeli
bir silah olarak tanımlamıştır. Lilith ile beraber hamilelere zarar verip çocukları öldüren Naamah,
ayrıca babası iblis-melek olan Shamdan'ın çocuğu büyük iblis Asmodeus'un annesidir.
Ouestucati - Deniz rüzgarını estiren dişi melek Ouestucati'ye ''temiz elli bayan'' diye hitap
edilmiştir.
Pistis Sophia - Gnostisizm'in en büyük meleklerinden bir tanesidir. Adem ve Havva'yı kandırmak
için Yılan'ı gonderen Pistis Sophia'ydı.
Rachel - Cennette Allah'ın kızlarının, karılarının ve kızkardeşlerinin iyiliğinden sorumlu olan dişi
melektir.
Savatri - ''Altın elli'' ve ''Altın Gözlü'' olarak tanımlanmış dişi melek.
Shekinah - Tanrı'nın ''Dişi versiyonu" ve '' Gelini'' olarak görülen Shekinah, en saygın
meleklerden bir tanesidir.
2/2