Bağlariçi Mahallesi Turistik Haritası

Yorumlar

Transkript

Bağlariçi Mahallesi Turistik Haritası
Bağlariçi Mahallesi Turistik Haritası
14
14
1408
08
08
08/2.
/2.
/2. SO
14
14
14
/2.
08
08
SO
/2.
KA
KA
SOKA
K
K
KA
KA
KAK
K
K
14
14
1407
07
07
07/9.
/9.
/9. SO
14
14
14
SO
SOKA
/9.
07
07
SO
/9.
SO
KA
KAK
K
K
K
K
K
K
KKK
K
KK
KK
KAAA
O
OK
O
SSS
SOO
...S
///666666
00088888
11111144444
11
11
1444000
1
888
8... S
008
SO
S
S
S
O
O
OK
O
O
K
KA
K
K
A
AK
A
A
K
K
K
K
K
AAA
AKKK
KKKA
O
O
O
O
OKK
...SSS
///44444...
0000088888///
11144444
SSSİİİİİ
D
DEEE
D
DD
D
D
A
AD
A
A
A
C
C
C
A
AJJJJJ
A
A
R
RA
A
AR
A
A
B
BA
B
B
B
K
K
A
A
AK
A
A
K
KA
K
O
O
O
OKK
SSSO
///333.....
00088888//
1111114444400
140
140
140
8/1.
8/1. SOK
SOK
SOKAK
8/1.
140
140
1408/1.
AK
AK
SOK
8/1.
AK
SOK
AK
111111444
4400000
888888///
//5/55...
..SSSSSS
OOO
O
O
K
KK
KK
KAAA
KKK
@
SOKAK
SOKAK
1407/8.
1407/8.
1407/8. SOKAK
@
a
K
K
K
K
A
AK
A
A
K
KA
O
OK
O
O
SSS
SO
S
.
.
.
.
.
.
/////33333
00000777
11111444
11
11
14
44
44
40
000
0777/7
1
/7
/7..... S
S
SO
O
OK
S
O
K
KA
S
O
K
K
K
A
AK
K
K
K
K
İİİİİİR
R
RF
FFF
FA
A
AN
N BB
N
N
N
B
B
BA
A
A
A
A
AŞ
ŞŞŞ
ŞTTT
TTU
U
U
UĞ
U
U
Ğ
Ğ
Ğ
Ğ
C
C
CA
C
C
C
AAD
D
DD
D
D
D
DEEE
EES
SS
SS
Sİİİ
İİ
11144444
00000777
///5//55...
..SSSSS
O
OO
OO
OKKK
AAA
KKK
KKK
A
AA
AA
AKK
O
O
OKKK
O
O
SSS
SO
...S
///666666
00077777
11144444
11111144444
00077777
////44//444...
..SSS
OOO
O
O
KKK
K
K
AAA
A
A
KKK
K
K
111444
4400000
777...
..SSSSS
OOO
O
O
K
KK
KK
KAAA
KKK
111111444000
0077777///11
//111... SS
SSSO
O
OK
K
KA
K
K
A
AK
K
K
K
K
K
11144444
00077777
//////222222
...S
SSS
SO
O
O
O
O
KKKAAA
AAAK
KKK
K
%
K
K
K
K
AK
A
K
K
K
KA
O
OK
S
S
.. S
S
SO
7
999
9000...
77
77
79
!
K
KA
KAK
SO
SO
K
444
4 SO
129
129
1294
SO
SO
SOKA
129
129
129
BelediyeTesisleri
@
Gençlik Merkezi
Nikah Salonu
a
8
K
K
K
K
KA
SO
SO
KAK
89
89 SO
SO
SO
SOKA
12
12
1289
89
89
12
12
12
KKK
KKK
KAAA
K
O
OO
OO
O
S
S
S
55.....
999///5//55
00000999
111444444
11144444
00066666
//////333333
...S
SSS
SO
OKKK
O
O
O
AA
AA
AKK
A
KKK
1
333
31
11
11
13
111
1111...
S
SO
.. S
S
S
O
OK
K
KA
K
K
A
AK
A
A
K
K
K
K
K
K
K
K
K
A
AK
K
KA
K
O
OK
K
O
S
SO
O
S
S
/2
/2..... S
333
33
222
23
33
33
3/2
2
Kreş
Sanat Galerisi
Konukevi
Belediye Sarayı
@
Askeri Kurumlar
Demiryolu
1236.
1236.
1236. CADDE
CADDE
CADDE
CADDE
1236.
1236.
1236.
CADDE
Dini Tesisler
Eğitim Kurumları
Eğlence Yerleri
SOKAK
1389/1.
1389/1.
1389/1.
SOKAK
SOKAK
SOKAK
1389/1.
1389/1.
1389/1. SOKAK
SOKAK
1405.
1405.
1405.
SOKAK
1405.
1405.
1405. SOKAK
Enerji Üretim, Dağıtım
Finansal Kurumlar
Havayolu
11111122277
777888..
...S
SS
SS
SO
OOK
KKK
KAA
AAAKKK
K
K
A
AK
K
A
K
K
A
KA
SO
SOK
SO
/1
/1..... SO
SO
/1
06
06/1
/1
06
06
14
14
1406
11111144400
00000000//
///777.....
S
SS
SS
SO
O
OKK
O
O
KKKA
AAA
A
KKK
K
K
K
K
KA
KAK
SO
SOKA
96
96...... SO
13
13
1396
96
96
13
13
13
KKK
K
AAK
KKKAAA
O
O
SSS
SO
S
İnternet
Alışveriş
K
KK
KK
K
KKK
KAAA
O
OK
O
O
O
S
S
S
7
7
7
7
7
7
/
/
/
000
4400000000
11111444
11133333000
00444444...
.. SSSO
OK
O
O
O
K
K
K
K
KA
A
AK
A
A
K
K
K
K
K
Karayolu
111111222
227777766
666.....
SSSO
O
OKK
O
O
KKKAAA
KKK
K
K
Konut Alanları
Kültürel Tesisler
11
11
13
333
38
1
888
8666..... SS
S
O
O
OK
S
SO
O
O
K
KA
A
AK
A
K
K
A
K
K
111111333330
0055555
...S
SSS
SO
O
OK
KA
K
K
K
AK
A
A
A
K
K
Medya
Önemli Noktalar
KKK
K
AAAK
KKKAAA
OOO
S
S
S
S
S
777.....
77777
11122222
Karakum
Karakum
Karakum K.E.K.M.
K.E.K.M.
K.E.K.M.
Resmi Kurum
Sağlık Kurumları
%
K
K
K
K
AK
A
K
K
K
KA
O
OK
S
S
S
SO
33 S
1
333
3000333
11
11
13
K
K
AK
A
K
K
O
K
KA
O
O
OK
S
SO
999
9..... S
888
89
1113338
K
KK
KK
K
KKK
KAAA
O
O
OK
O
O
SSS
SO
S
.
.
.
99999
22222111
:
1112
222
27
777
7555..
... S
S
SO
O
OK
O
O
K
KA
A
AK
A
A
K
K
@
...
///66666...
3300000
222222333
K.E.K.M.-Kültür Merkezi
@
KKK
A
AA
AA
AKK
O
O
OKKK
O
O
SSS
SO
...S
99988888
11122222
K
A
AK
K
K
KA
O
OK
K
S
SO
O
K
S
O
S
92
92..... S
13
13
1392
13
13
13
Zabıta
Önemli Yerler
K
K
K
K
A
AK
K
K
K
KA
O
O
O
O
OK
SO
S
222..... S
1
11
11
144400022
K
K
K
K
A
A
A
AK
K
K
K
KA
O
O
O
O
OK
S
SO
S
9991
111
1... SS
1
11
11
133399
K
K
K
A
AK
K
A
A
K
KA
O
OK
O
S
SO
O
S
S
/1
/1... S
/1
333
3/1
/1
333
33
2223
Spor Tesisi
Trafik Eğitim
K
K
K
K
A
AK
K
K
KA
K
K
O
OK
O
O
SSSO
7
7
7
7
7
7
99999
11111222
KKK
A
AA
AA
AKKK
O
OKKK
O
O
SSS
SO
S
.
.
.
//////22222
00066666
11144444
K
A
A
K
K
KA
A
A
AK
K
O
OK
K
S
SO
O
S
O
S
/1
/1... S
000
0/1
999
90
333
39
11
11
13
1
K
K
K
A
K
K
KA
AK
O
OK
S
SO
O
S
O
90
90..... S
S
90
90
13
13
1390
KKK
KKK
KAAA
K
O
O
O
O
O
...SSSSS
88888
22288888
11111
K
K
K
K
A
AK
A
A
K
KA
K
K
O
OK
SSSO
.
.
.
.
.
6
6
6
/////
00000000000
1111144444
K
K
A
AK
A
K
KA
A
K
K
O
OK
S
SO
S
S
444
4..... S
111
14
44
44
40004
1
1112
999
90
22
22
29
000
0... S
SO
S
O
OK
S
S
O
O
K
KA
A
AK
A
A
K
K
11
11
12
222
28
1
888
8666...
S
SO
.. S
S
S
O
OK
K
KA
K
K
A
AK
K
K
K
K
13
13
1385
85
85
85... SO
13
13
13
85
85
SO
KA
KA
SOKA
K
K
KA
KA
KAK
K
K
Park
Kadınlar Eğitim ve Kültür Merkezi
(K.E.K.M.)
11111144444
00066666
/////444444...
SSS
SOO
S
O
O
OK
KKK
K
AAAKKK
KK
1409/
1409/
1409/7.
7.
7.
7. SOKA
SOKA
SOKAK
K
K
1409/
1409/
1409/
SOKA
7.
7.
K
SOKA
K
K
K
SOKA
SOKAK
K
0/1.
0/1.
0/1. SOKA
SOKA
K
SOKA
0/1.
0/1.
0/1.
111111222
8888877777
...SSSSS
OOO
O
O
KKK
KAA
K
AAAKKK
11144444
00066666
///88888...
.. S
SS
SS
SO
OOK
K
KA
K
K
A
A
A
A
K
K
K
AK
SOK
SOK
SOKAK
AK
AK
AK
SOK
SOK
1292
1292
1292...... SOK
@
K
K
AK
K
A
O
K
S
O
K
KA
S
O
OK
93
S
SO
93
93
93..... S
12
12
1293
K
K
K
K
K
A
AK
K
K
K
KA
O
OK
S
SO
S
///9
999
9... SS
000
0666//
44
44
40
1
11
11
14
11 // 22 400
400
11111122222
88822222
......SSS
OOO
O
O
KK
KK
K
K
AAA
A
A
KKK
K
K
K
K
K
K
A
AK
K
KA
K
K
O
OK
SSSO
.
.
.
.
.
6
6
6
666/////
44400000666
11111444
Sanayi ve Üretim Alanları
8
Sosyal Amaçlı Kurumlar
Solfasol
Solfasol
Solfasol Pazar
Pazar
Pazar Noktası
Noktası
Noktası
Pazar
Noktası
Solfasol
Solfasol
Solfasol
Pazar
Noktası
a
Spor Tesisleri
Su, Kanalizasyon, Çöp
KKK
K
AAA
AK
A
O
OKKK
O
O
SSS
SO
S
.
.
.
111
33333///11
22222222
Tarihi ve Turistik Tesisler
@
1113
333
39
999
9999//
222
2... SS
///2
S
S
SO
O
OK
K
KA
K
K
A
AK
K
K
K
K
K
Telekomünikasyon
K
KKK
K
KKKAAA
O
O
O
OKKK
SSO
...SSS
99/////111111
999999
11133333
22
22
22
22
22
23
333
3/2
2
/2
/2... S
/2
/2
S
SO
O
OK
O
K
KA
O
A
AK
K
K
K
K
A
K
A
K
K
1110
000
04
444
4888..
... C
C
CA
C
C
A
AD
A
A
D
DD
D
D
D
DE
D
D
E
E
E
E
E
Sivil Toplum Örgütleri
Ticaret Alanları
Yeme-İçme Yerleri
@
Yeşil Alanlar
A
K
K
K
KA
O
O
O
OK
.. SSSO
5555555...
11122222555
...... S
SSS
SO
O
O
OK
O
O
KA
K
K
K
A
AK
K
K
K
K
SOKAK
1400/4.
1400/4.
1400/4. SOKAK
SOKAK

Benzer belgeler

Seyif Demirsoy Mahallesi Turistik Haritası

Seyif Demirsoy Mahallesi Turistik Haritası R R R EEL LLL Lİİİ C CA C C C AD A A A DDD D D DEEE D D EEES SSS Sİİİ K.E.K.M.-Kültür Merkezi İİ

Detaylı

Atıfbey Mahallesi Turistik Haritası

Atıfbey Mahallesi Turistik Haritası CA T ES ESİİİ DD CA ES DD ES

Detaylı

Güneşevler Mahallesi Turistik Haritası

Güneşevler Mahallesi Turistik Haritası KKK A AA AA A OOO OKKK SS SS SO S AAA ALLLLLL SSSA M M MSSS U U U KKK K K

Detaylı

Önder Mahallesi Turistik Haritası

Önder Mahallesi Turistik Haritası Dini Tesisler S S SO O OK O O K KA A AK A A K K

Detaylı

DURAN OFSET MATBAACILIK VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM

DURAN OFSET MATBAACILIK VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM 2004 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI / ÜNVANI

Detaylı