Fırın - Arçelik

Yorumlar

Transkript

Fırın - Arçelik
SOLO FIRINLAR
ARÇEL‹K'TEN
SOFRANIZIN
LEZZET‹NE
LEZZET
KATACAK
FIRINLAR
Ç‹FT BÖLMEL‹ FIRINLAR
Ç‹FT BÖLMEL‹ FIRINLAR
9631 HS
9640 H
•Çift Bölmeli
•Gümüfl Gri
•Turbo Özellikli Ana Bölme
•Ön Kapak Kapal› Izgara Özelli¤i
•Statik Üst Bölme
•Turbo Is›t›c›s›
•Turbo Fan Motoru
•F›r›n içi Ayd›nlatma
•3 Gaz+1 Elektrikli Ocak
•Ocaklar ‹çin Gaz Emniyeti Sistemi
•Kahve Beki Adaptörü
•Dü¤meden Ateflleme
•Dijital Programlanabilir Saat
•Çocuk Tufl Kilidi
•Katalitik Piflirme Bölmesi
•Cam Üst Kapak
•Cam Ön Kapak
•Sökülebilir Komple Cam ‹ç Kapak
•Emaye+tel Raf
•1 Emaye Tepsi-Standart
•1 Emaye Tepsi-Derin
•1 Emaye Tepsi-Küçük
•Tepsi ‹çi Tel Izgara
•Teleskobik Sistem
•Ayarl› Ayak
•Alt 44, Üst 35 lt Piflirme Bölmesi
•Izgara Gücü (w) : 2200
•A+ Enerji Tüketim Seviyesi
•Yükseklik (cm) : 85
•Genifllik (cm) : 60
•Derinlik (cm) : 60
•Voltaj aral›¤› : 220-240 V
•Frekans : 50 Hz
OCAK GAZ
EMN‹YET
S‹STEM‹
STAT‹K
P‹fi‹RME
TURBO
AYDINLATMA
D‹J‹TAL
SAAT
ÇOCUK
K‹L‹D‹
KOLAY
TEM‹ZLENEB‹L‹R
CAM KAPAK
DÜ⁄MEDEN
ATEfiLEME
9641 H
•Çift Bölmeli
•Beyaz
•Turbo Özellikli Ana Bölme
•Ön Kapak Kapal› Izgara Özelli¤i
•Statik Üst Bölme
•Turbo Is›t›c›s›
•Turbo Fan Motoru
•F›r›n içi Ayd›nlatma
•3 Gaz + 1 Wok Ocak
•Ocaklar ‹çin Gaz Emniyeti Sistemi
•Kahve Beki Adaptörü
•Dü¤meden Ateflleme
•Dijital Programlanabilir Saat
•Çocuk Tufl Kilidi
•Katalitik Piflirme Bölmesi
•Cam Üst Kapak
•Cam Ön Kapak
•Sökülebilir Komple Cam ‹ç Kapak
•Emaye+tel Raf
•1 Emaye Tepsi-Standart
•1 Emaye Tepsi-Derin
•1 Emaye Tepsi-Küçük
•Tepsi ‹çi Tel Izgara
•Teleskobik Sistem
•Ayarl› Ayak
•Alt 44, Üst 35 lt Piflirme Bölmesi
•Izgara Gücü (w) : 2200
•A+ Enerji Tüketim Seviyesi
•Yükseklik (cm) : 85
•Genifllik (cm) : 60
•Derinlik (cm) : 60
•Voltaj aral›¤› : 220-240 V
•Frekans : 50 Hz
Bu ürünün do¤algazl› versiyonu 9641 H DG’dir.
IZGARA
OCAK GAZ
EMN‹YET
S‹STEM‹
STAT‹K
P‹fi‹RME
TURBO
AYDINLATMA
D‹J‹TAL
SAAT
ÇOCUK
K‹L‹D‹
KOLAY
TEM‹ZLENEB‹L‹R
CAM KAPAK
•Emaye+tel Raf
•1 Emaye Tepsi-Standart
•1 Emaye Tepsi-Derin
•1 Emaye Tepsi-Küçük
•Tel ›zgara
•Ayarl› Ayak
•Alt 44, Üst 35 lt Piflirme Bölmesi
•Izgara Gücü (w) : 2200
•A+ Enerji Tüketim Seviyesi
•Yükseklik (cm) : 85
•Genifllik (cm) : 60
•Derinlik (cm) : 60
•Voltaj aral›¤› : 220-240 V
•Frekans : 50 Hz
Bu ürünün do¤algazl› versiyonu 9640 H DG’dir.
Bu ürünün do¤algazl› versiyonu 9631 HS DG’dir.
IZGARA
•Çift Bölmeli
•Beyaz
•Turbo Özellikli Ana Bölme
•Ön Kapak Kapal› Izgara Özelli¤i
•Statik Üst Bölme
•Turbo Is›t›c›s›
•Turbo Fan Motoru
•F›r›n içi Ayd›nlatma
•4 Gözü Gazl› Ocak
•Ocaklar ‹çin Gaz Emniyeti Sistemi
•Kahve Beki Adaptörü
•Dü¤meden Ateflleme
•Mekanik Ayarlanabilir Saat
•Katalitik Piflirme Bölmesi
•Cam Üst Kapak
•Cam Ön Kapak
•Sökülebilir Komple Cam ‹ç Kapak
DÜ⁄MEDEN
ATEfiLEME
IZGARA
OCAK GAZ
EMN‹YET
S‹STEM‹
AYDINLATMA
KOLAY
TEM‹ZLENEB‹L‹R
CAM KAPAK
STAT‹K
P‹fi‹RME
TURBO
DÜ⁄MEDEN
ATEfiLEME
MULT‹FONKS‹YON FIRINLAR
9541 HI
MULT‹FONKS‹YON FIRINLAR
•Multifonksiyon
•‹noks
•Buz Çözme fonksiyonu
•Statik Piflirme
•Statik + Turbo Piflirme
•Surf Özelli¤i
•Alt Is›t›c›
•Küçük Izgara + Turbo
•3D Piflirme
•Ön Kapak Kapal› Izgara Özelli¤i
•F›r›n içi Ayd›nlatma
•Turbo Is›t›c›s›
•Turbo Fan Motoru
•3 Gaz + 1 Wok Ocak
•Ocaklar ‹çin Gaz Emniyeti Sistemi
•Kahve Beki Adaptörü
•Dü¤meden Ateflleme
•Dijital Programlanabilir Saat
•Çocuk Tufl Kilidi
9540 H
•Cam Üst Kapak
•Cam Ön Kapak
•Gri Emaye Piflirme Bölmesi
•Çekmeceli Saklama Bölmesi
•Kolay Temizlenebilen
Komple Cam ‹ç Kapak
•2 Emaye Tepsi-Standart
•Tel ›zgara
•Teleskobik Sistem
•Ayarl› Ayak
•65 lt Piflirme Bölmesi
•Izgara Gücü (w) : 2200
•A Enerji Tüketim Seviyesi
•Yükseklik (cm) : 85
•Genifllik (cm) : 60
•Derinlik (cm) : 60
•Voltaj aral›¤› : 220-240 V
•Frekans : 50 Hz
•Cam Ön Kapak
•Gri Emaye Piflirme Bölmesi
•Çekmeceli Saklama Bölmesi
•Kolay Temizlenebilen Komple Cam ‹ç
Kapak
•2 Emaye Tepsi-Standart
•Tel ›zgara
•Ayarl› Ayak
•65 lt Piflirme Bölmesi
•Izgara Gücü (w) : 2200
•A Enerji Tüketim Seviyesi
•Yükseklik (cm) : 85
•Genifllik (cm) : 60
•Derinlik (cm) : 60
•Voltaj aral›¤› : 220-240 V
•Frekans : 50 Hz
Bu ürünün do¤algazl› versiyonu 9540 H DG’dir.
Bu ürünün do¤algazl› versiyonu 9541 HI DG’dir.
9541 H
•Multifonksiyon
•Beyaz
•Buz Çözme fonksiyonu
•Statik Piflirme
•Statik + Turbo Piflirme
•Surf Özelli¤i
•Alt Is›t›c›
•Küçük Izgara + Turbo
•3D Piflirme
•Ön Kapak Kapal› Izgara Özelli¤i
•F›r›n içi Ayd›nlatma
•Turbo Is›t›c›s›
•Turbo Fan Motoru
•4 Gözü Gazl› Ocak
•Ocaklar ‹çin Gaz Emniyeti Sistemi
•Kahve Beki Adaptörü
•Dü¤meden Ateflleme
•Mekanik Ayarlanabilir Saat
•Cam Üst Kapak
IZGARA
OCAK GAZ
EMN‹YET
S‹STEM‹
STAT‹K
P‹fi‹RME
STAT‹K + FAN
P‹fi‹RME
DÜ⁄MEDEN
ATEfiLEME
AYDINLATMA
D‹J‹TAL
SAAT
IZGARA
OCAK GAZ
EMN‹YET
S‹STEM‹
STAT‹K
P‹fi‹RME
STAT‹K + FAN
P‹fi‹RME
DÜ⁄MEDEN
ATEfiLEME
ÇOCUK
K‹L‹D‹
KOLAY
TEM‹ZLENEB‹L‹R
CAM KAPAK
3 BOYUTLU
P‹fi‹RME
BUZ
ÇÖZME
KÜÇÜK
IZGARA
IZGARA+ FAN
SURF
3 BOYUTLU
P‹fi‹RME
BUZ
ÇÖZME
KÜÇÜK
IZGARA
IZGARA+ FAN
SURF
•Multifonksiyon
•Beyaz
•Buz Çözme fonksiyonu
•Statik Piflirme
•Statik + Turbo Piflirme
•Surf Özelli¤i
•Alt Is›t›c›
•Küçük Izgara + Turbo
•3D Piflirme
•Ön Kapak Kapal› Izgara Özelli¤i
•F›r›n içi Ayd›nlatma
•Turbo Is›t›c›s›
•Turbo Fan Motoru
•3 Gaz + 1 Wok Ocak
•Ocaklar ‹çin Gaz Emniyeti Sistemi
•Kahve Beki Adaptörü
•Dü¤meden Ateflleme
•Dijital Programlanabilir Saat
•Çocuk Tufl Kilidi
•Cam Üst Kapak
•Cam Ön Kapak
•Gri Emaye Piflirme Bölmesi
•Çekmeceli Saklama Bölmesi
•Kolay Temizlenebilen
Komple Cam ‹ç Kapak
•2 Emaye Tepsi-Standart
•Tel ›zgara
•Teleskobik Sistem
•Ayarl› Ayak
•65 lt Piflirme Bölmesi
•Izgara Gücü (w) : 2200
•A Enerji Tüketim Seviyesi
•Yükseklik (cm) : 85
•Genifllik (cm) : 60
•Derinlik (cm) : 60
•Voltaj aral›¤› : 220-240 V
•Frekans : 50 Hz
Bu ürünün do¤algazl› versiyonu 9541 H DG’dir.
IZGARA
OCAK GAZ
EMN‹YET
S‹STEM‹
STAT‹K
P‹fi‹RME
STAT‹K + FAN
P‹fi‹RME
DÜ⁄MEDEN
ATEfiLEME
AYDINLATMA
D‹J‹TAL
SAAT
ÇOCUK
K‹L‹D‹
KOLAY
TEM‹ZLENEB‹L‹R
CAM KAPAK
3 BOYUTLU
P‹fi‹RME
BUZ
ÇÖZME
KÜÇÜK
IZGARA
IZGARA+ FAN
SURF
AYDINLATMA
ELEKTROTURBO FIRINLAR
9431 H
ELEKTROTURBO FIRINLAR
•Elektroturbo
•Beyaz
•Statik + Turbo Piflirme
•Statik Piflirme
•Alt Is›t›c›
•Küçük Izgara + Turbo
•H›zl› Is›tma
•Ön Kapak Kapal› Izgara Özelli¤i
•Turbo Fan Motoru
•F›r›n içi Ayd›nlatma
•3 Gaz+1 Elektrikli Ocak
•Ocaklar ‹çin Gaz Emniyeti Sistemi
•Kahve Beki Adaptörü
•Dü¤meden Ateflleme
•Dijital Programlanabilir Saat
•Çocuk Tufl Kilidi
•Cam Üst Kapak
•Cam Ön Kapak
9440 H
•Kolay Temizlenebilen Komple Cam ‹ç
Kapak
•Gri Emaye Piflirme Bölmesi
•Çekmeceli Saklama Bölmesi
•1 Emaye Tepsi-Standart
•1 Emaye Tepsi-Derin
•1 Emaye Tepsi-Küçük
•Tel ›zgara
•Ayarl› Ayak
•65 lt Piflirme Bölmesi
•Izgara Gücü (w) : 2200
•A+ Enerji Tüketim Seviyesi
•Yükseklik (cm) : 85
•Genifllik (cm) : 60
•Derinlik (cm) : 60
•Voltaj aral›¤› : 220-240 V
•Frekans : 50 Hz
Bu ürünün do¤algazl› versiyonu 9431 H DG’dir.
•Elektroturbo
•Beyaz
•Statik + Turbo Piflirme
•Statik Piflirme
•Alt Is›t›c›
•Küçük Izgara + Turbo
•H›zl› Is›tma
•Ön Kapak Kapal› Izgara Özelli¤i
•Turbo Fan Motoru
•F›r›n içi Ayd›nlatma
•4 Gözü Gazl› Ocak
•Ocaklar ‹çin Gaz Emniyeti Sistemi
•Kahve Beki Adaptörü
•Dü¤meden Ateflleme
•Mekanik Ayarlanabilir Saat
•Cam Üst Kapak
•Cam Ön Kapak
•Gri Emaye Piflirme Bölmesi
•Kolay Temizlenebilen
Komple Cam ‹ç Kapak
•Çekmeceli Saklama Bölmesi
•1 Emaye Tepsi-Standart
•1 Emaye Tepsi-Derin
•1 Emaye Tepsi-Küçük
•Tel ›zgara
•Ayarl› Ayak
•65 lt Piflirme Bölmesi
•Izgara Gücü (w) : 2200
•A+ Enerji Tüketim Seviyesi
•Yükseklik (cm) : 85
•Genifllik (cm) : 60
•Derinlik (cm) : 60
•Voltaj aral›¤› : 220-240 V
•Frekans : 50 Hz
Bu ürünün do¤algazl› versiyonu 9440 H DG’dir.
IZGARA
OCAK GAZ
EMN‹YET
S‹STEM‹
STAT‹K
P‹fi‹RME
TURBO
DÜ⁄MEDEN
ATEfiLEME
AYDINLATMA
D‹J‹TAL
SAAT
IZGARA
OCAK GAZ
EMN‹YET
S‹STEM‹
STAT‹K
P‹fi‹RME
TURBO
DÜ⁄MEDEN
ATEfiLEME
AYDINLATMA
ÇOCUK
K‹L‹D‹
KOLAY
TEM‹ZLENEB‹L‹R
CAM KAPAK
3 BOYUTLU
P‹fi‹RME
HIZLI ISITMA
(BOOSTER)
KÜÇÜK
IZGARA
IZGARA+ FAN
SURF
KOLAY
TEM‹ZLENEB‹L‹R
CAM KAPAK
3 BOYUTLU
P‹fi‹RME
HIZLI ISITMA
(BOOSTER)
KÜÇÜK
IZGARA
IZGARA+ FAN
SURF
9440 HS
•Elektroturbo
•Gümüfl Gri
•Statik + Turbo Piflirme
•Statik Piflirme
•Alt Is›t›c›
•Küçük Izgara + Turbo
•H›zl› Is›tma
•Ön Kapak Kapal› Izgara Özelli¤i
•Turbo Fan Motoru
•F›r›n içi Ayd›nlatma
•4 Gözü Gazl› Ocak
•Ocaklar ‹çin Gaz Emniyeti Sistemi
•Kahve Beki Adaptörü
•Dü¤meden Ateflleme
•Mekanik Ayarlanabilir Saat
•Cam Üst Kapak
•Cam Ön Kapak
•Gri Emaye Piflirme Bölmesi
•Kolay Temizlenebilen
Komple Cam ‹ç Kapak
•Çekmeceli Saklama Bölmesi
•1 Emaye Tepsi-Standart
•1 Emaye Tepsi-Derin
•1 Emaye Tepsi-Küçük
•Tel ›zgara
•Ayarl› Ayak
•65 lt Piflirme Bölmesi
•Izgara Gücü (w) : 2200
•A+ Enerji Tüketim Seviyesi
•Yükseklik (cm) : 85
•Genifllik (cm) : 60
•Derinlik (cm) : 60
•Voltaj aral›¤› : 220-240 V
•Frekans : 50 Hz
Bu ürünün do¤algazl› versiyonu 9440 HS DG’dir.
IZGARA
OCAK GAZ
EMN‹YET
S‹STEM‹
STAT‹K
P‹fi‹RME
TURBO
DÜ⁄MEDEN
ATEfiLEME
AYDINLATMA
KOLAY
TEM‹ZLENEB‹L‹R
CAM KAPAK
3 BOYUTLU
P‹fi‹RME
HIZLI ISITMA
(BOOSTER)
KÜÇÜK
IZGARA
IZGARA+ FAN
SURF
TURBO FIRINLAR
TURBO FIRINLAR
9330 HS
9314 F
•Turbo
•Gümüfl Gri
•Turbo Piflirme
•Ön Kapak Kapal› Izgara Özelli¤i
•Turbo Is›t›c›s›
•Turbo Fan Motoru
•Mekanik Ayarlanabilir Saat
•F›r›n içi Ayd›nlatma
•3 Gaz+1 Elektrikli Ocak
•Ocaklar ‹çin Gaz Emniyeti Sistemi
•Kahve Beki Adaptörü
•Dü¤meden Ateflleme
•Cam Üst Kapak
•Cam Ön Kapak
•Kolay Temizlenebilen
Komple Cam ‹ç Kapak
•Gri Emaye Piflirme Bölmesi
•Çekmeceli Saklama Bölmesi
•1 Emaye Tepsi-Standart
•1 Emaye Tepsi-Derin
•1 Emaye Tepsi-Küçük
•Ayarl› Ayak
•Tel ›zgara
•65 lt Piflirme Bölmesi
•Izgara Gücü (w) : 2200
•A+ Enerji Tüketim Seviyesi
•Yükseklik (cm) : 85
•Genifllik (cm) : 60
•Derinlik (cm) : 60
•Voltaj aral›¤› : 220-240 V
•Frekans : 50 Hz
•Turbo
•Beyaz
•Turbo Piflirme
•Turbo Is›t›c›s›
•Turbo Fan Motoru
•F›r›n içi Ayd›nlatma
•4 Gözü Gazl› Ocak
•Otomatik Çakmak
•Ocaklar ‹çin Gaz Emniyeti Sistemi
•Cam Üst Kapak
•Cam Ön Kapak
•Kolay Temizlenebilen
Komple Cam ‹ç Kapak
•Siyah Emaye Piflirme Bölmesi
•2 Emaye Tepsi-Standart
•1 Emaye Tepsi-Küçük
•Tel ›zgara
•Ayarl› Ayak
•65 lt Piflirme Bölmesi
•A+ Enerji Tüketim Seviyesi
•Yükseklik (cm) : 85
•Genifllik (cm) : 60
•Derinlik (cm) : 60
•Voltaj aral›¤› : 220-240 V
•Frekans : 50 Hz
Bu ürünün do¤algazl› versiyonu 9314 F DG’dir.
Bu ürünün do¤algazl› versiyonu 9330 HS DG’dir.
IZGARA
OCAK GAZ
EMN‹YET
S‹STEM‹
TURBO
DÜ⁄MEDEN
ATEfiLEME
AYDINLATMA
OCAK GAZ
EMN‹YET
S‹STEM‹
KOLAY
TEM‹ZLENEB‹L‹R
CAM KAPAK
TURBO
AYDINLATMA
KOLAY
TEM‹ZLENEB‹L‹R
CAM KAPAK
STAT‹K FIRIN
9313 F
9240 H
•Turbo
•Beyaz
•Turbo Piflirme
•Turbo Is›t›c›s›
•Turbo Fan Motoru
•F›r›n içi Ayd›nlatma
•3 Gaz+1 Elektrikli Ocak
•Otomatik Çakmak
•Ocaklar ‹çin Gaz Emniyeti Sistemi
•Cam Üst Kapak
•Cam Ön Kapak
•Kolay Temizlenebilen
Komple Cam ‹ç Kapak
•Siyah Emaye Piflirme Bölmesi
•Sabit Saklama Bölmesi
•2 Emaye Tepsi-Standart
•1 Emaye Tepsi-Küçük
•Tel ›zgara
•Ayarl› Ayak
•65 lt Piflirme Bölmesi
•A+ Enerji Tüketim Seviyesi
•Yükseklik (cm) : 85
•Genifllik (cm) : 60
•Derinlik (cm) : 60
•Voltaj aral›¤› : 220-240 V
•Frekans : 50 Hz
Bu ürünün do¤algazl› versiyonu 9313 F DG’dir.
OCAK GAZ
EMN‹YET
S‹STEM‹
TURBO
AYDINLATMA
KOLAY
TEM‹ZLENEB‹L‹R
CAM KAPAK
•Statik
•Beyaz
•Statik Piflirme
•Alt Is›t›c›
•Üst Is›t›c›
•Ön Kapak Kapal› Izgara Özelli¤i
•F›r›n içi Ayd›nlatma
•4 Gözü Gazl› Ocak
•Kahve Beki Adaptörü
•Ocaklar ‹çin Gaz Emniyeti Sistemi
•Dü¤meden Ateflleme
•Mekanik Ayarlanabilir Saat
•Cam Üst Kapak
•Cam Ön Kapak
•Kolay Temizlenebilen
Komple Cam ‹ç Kapak
•Gri Emaye Piflirme Bölmesi
•Çekmeceli Saklama Bölmesi
•1 Emaye Tepsi-Standart
•1 Emaye Tepsi-Derin
•1 Emaye Tepsi-Küçük
•Tel ›zgara
•Ayarl› Ayak
•67,5 lt Piflirme Bölmesi
•A+ Enerji Tüketim Seviyesi
•Yükseklik (cm) : 85
•Genifllik (cm) : 60
•Derinlik (cm) : 60
•Voltaj aral›¤› : 220-240 V
•Frekans : 50 Hz
Bu ürünün do¤algazl› versiyonu 9240 H DG’dir.
IZGARA
OCAK GAZ
EMN‹YET
S‹STEM‹
KOLAY
TEM‹ZLENEB‹L‹R
CAM KAPAK
KÜÇÜK
IZGARA
STAT‹K
P‹fi‹RME
DÜ⁄MEDEN
ATEfiLEME
AYDINLATMA
‹HT‹YACINIZA GÖRE KARfiILAfiTIRIN
Ç‹FT BÖLMEL‹ FIRINLAR
MULT‹FONKS‹YON FIRINLAR
ELEKTROTURBO FIRINLAR
TURBO FIRINLAR
STAT‹K FIRIN
Genel Özellikler
9631 HS
9641 H
9640 H
9541 HI
9541 H
9540 H
9431 H
9440 HS
9440 H
9330 HS
9313 F
9314 F
9240 H
Renk
Gümüfl gri
Beyaz
Beyaz
Inoks
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Gümüfl gri
Beyaz
Gümüfl gri
Beyaz
Beyaz
Beyaz
F›r›n Özelli¤i
Cift Bolmeli
Cift Bolmeli
Cift Bolmeli
Multifonksiyon
Multifonksiyon
Multifonksiyon
Elektroturbo
Elektroturbo
Elektroturbo
Turbo
Turbo
Turbo
Statik
Ocak Grubu
3 G. Gaz+1 G. Elektrik
3 G. Gaz+1 G. Wok
4 G. Gaz
3 G. Gaz+1 G. Wok
3 G. Gaz+1 G. Elektrik
3 G. Gaz+1 G. Wok
3 G. Gaz+1 G. Elektrik
4 G. Gaz
4 G. Gaz
3 G. Gaz+1 G. Elektrik
3 G. Gaz+1 G. Elektrik
4 G. Gaz
4 G. Gaz
Buz Cozme
Surf
Alt Isitici
Izgara
Hizli Isitma
Turbo
Statik
Kapak Kapali Izgara Yapma Ozelligi
Dugmeden atesleme
Firin ici aydinlatma
Ayarl› Ayak
3D Piflirme
Cocuk Tus Kilidi
Emaye Tepsi-standart
Emaye Tepsi-derin
Emaye Tepsi-küçük
Tel ›zgara
Kahve Beki Adaptörü
Teleskobik Sistem
Fabrika Ç›k›fl› Do¤algazl› Versiyonu
Ocaklar için Gaz Emniyeti
Piflirme Hacmi
Otomatik cakmak
Alt Saklama Cekmecesi
44+35 lt
44+35 lt
44+35 lt
65 lt
65 lt
65 lt
65 lt
65 lt
65 lt
65 lt
65 lt
65 lt
67,5 lt
9631 HS DG
9641 H DG
9640 H DG
9541 HI DG
9541 H DG
9540 H DG
9431 H DG
9440 HS DG
9440 H DG
9330 HS DG
9313 F DG
9314 F DG
9240 H DG
LÜTFEN Do¤algaz kullan›yorsan›z, Arçelik f›r›nlar›n
D‹KKAT! do¤algaza ayarl› modellerini* tercih edin.
Tüm Bu Özellikler Ne ‹fle Yar›yor?
P‹fi‹RME ‹fiLEM‹NE
YÖNEL‹K ÖZELL‹KLER
Tüm Bu Özellikler Ne ‹fle Yar›yor?
Elektroturbo Özelli¤i:
Alt ve üst ›s›t›c›lar ile birlikte turbo fan›n da devreye girdi¤i bu özellikteki f›r›nlarda, yeme¤in her iki yüzünün
homojen bir flekilde piflirilmesi sa¤lan›rken, ayn› zamanda çok daha çabuk piflirme elde edilir.
Fan ve ›s›t›c›lar›n birlikte ya da ayr› ayr› çal›flt›r›labilmesi sayesinde 7 farkl› kombinasyonda piflirme
yap›lmas› mümkündür. Bu sayede yemek türüne göre çok daha lezzetli piflirme elde edilir.
Turbo Özelli¤i:
Bu özellik, üç tepsi yeme¤in ayn› anda, kokular› birbirine kar›flmadan, homojen bir flekilde piflirilmesine
imkân tan›yarak, hem enerji hem de zamandan tasarruf sa¤lar.
Turbo rezistans ile ›s›t›lan hava, turbo fan yard›m›yla tepsiler aras›nda eflit olarak dolaflt›r›larak, her yeme¤in
ayn› özenle piflirilmesini sa¤lar.
Piflirme s›ras›nda koku yapan ya¤ zerrecikleri f›r›n›n içinde sirküle edilen havaya kar›flarak, arka taraftaki
›s›t›c›ya kadar sürüklenir ve oraya yap›fl›p yanar. Bu sayede yemeklerin kokular› birbirine kar›flmaz.
Statik Özelli¤i:
Alt ve üst ›s›t›c›lar›n devreye ayn› anda girdi¤i bu özellik sayesinde yeme¤in her iki yüzü de eflit pifler.
Arçelik f›r›nlarda piflirme fonksiyonlar›
Statik piflirme
Üstte ve altta yer alan ›s›t›c›lar kek, kurabiye ve pasta gibi hamur iflleri
için uygun olan geleneksel piflirme özelli¤i sunar.
Izgara
Fan destekli piflirme (statik + fan)
Üstte ve altta yer alan ›s›t›c›lar›n üretti¤i ›s› fan yard›m›yla f›r›n›n içine
eflit bir flekilde da¤›l›r. Bu sayede daha k›sa sürede yiyeceklerin eflit
flekilde piflmesi sa¤lan›r.
Küçük ›zgara
Az miktarda yiyece¤i ›zgara yapmak isteyenler için ideal. Küçük ›zgara
özelli¤i sayesinde, üst ›s›t›c›n›n sadece orta bölümü ›s›n›r. Böylelikle
gereksiz enerji ve ›s› kayb› önlenmifl olur.
Fanl› piflirme (turbo)
Hamur ifllerini en iyi flekilde k›zartma veya 3 tepsiyi ayn› anda piflirebilme
imkân› sa¤lar. Fanl› ›s›tma, ›s›y› eflit olarak da¤›tarak, yeme¤inizin
bütününü ayn› oranda piflirme imkân› sunar.
3 boyutlu piflirme
3D piflirme, f›r›n içindeki tüm ›s›t›c›lar›n bir arada çal›flt›r›ld›¤›, profesyonel
yemek piflirme teknolojisinde yeni bir jenerasyondur. 3D piflirmede alt,
üst ve turbo ›s›t›c›lar›n ayn› anda bir arada çal›flmas› sayesinde eflit ›s›
da¤›l›m› sa¤lan›r. Böylece kokular› ve tatlar› birbirine kar›flmadan, ayn›
anda 3 farkl› yeme¤i birlikte piflirebilirsiniz.
Izgara + fan
Fan, ›zgara s›ras›nda oluflan ›s›y› f›r›n›n her yerine da¤›t›r. Bu sayede,
içi sulu, d›fl› gevrek bir bal›k, tavuk filetosu ya da pirzola piflirebilirsiniz.
Çift Bölme Özelli¤i:
Birbirinden ba¤›ms›z iki ayr› f›r›n bölmesinden oluflan çift bölmeli f›r›n›n üst bölmesi Statik, daha büyük
hacimdeki alt bölmesi ise Turbo özelli¤ine sahiptir. ‹stenirse f›r›n›n hem üst hem alt bölmesinde ayn› anda
piflirme yap›larak zamandan tasarruf sa¤lanaca¤› gibi, sadece tek bölmede de piflirme yap›labilir.
Multifonksiyon Özelli¤i:
Hem Turbo, hem Elektroturbo, hem de Statik piflirme özelli¤inin bir arada bulunmas›d›r. Ayn› f›r›nda üç
farkl› f›r›n özelli¤i, yemek türüne göre çok daha lezzetli piflirme yapabilme imkân› sunar.
Multifonksiyon ürünlerde bulunan Süper Turbo fonksiyonu sayesinde, piflirme bölmesinin arka duvar›ndaki
Turbo ›s›t›c›yla beraber alt ve üst ›s›t›c›lar ayn› anda devreye girer. Bu sayede, klasik Turbo piflirme ifllemine
göre çok daha iyi piflirme performans› elde edilir.
KOLAY TEM‹ZL‹⁄E
YÖNEL‹K ÖZELL‹KLER
K›sa sürede ›zgara yapmak isteyenler için ideal. Bu özellik sayesinde,
yiyece¤inizin üzerini k›zartarak daha gevrek hale getirebilirsiniz.
Zaman tasarrufu: Otomatik jet ›s›tma (Booster) ile h›zl› ön ›s›tma
Otomatik jet ›s›tma (Booster) özelli¤i sayesinde tüm ›s›t›c›lar devreye
girer ve piflirme ifllemi için gerekli olan s›cakl›k derecesine k›sa
sürede ulafl›l›r. Bu da ön ›s›tma ifllemi için gereken zamandan
%35 tasarruf sa¤lar.
Katalitik Arka Duvar:
Piflirme s›ras›nda s›çrayan ya¤lar, ulafl›m› zor olan yerlerde
kald›¤›nda istenmeyen kokulara sebep olmas›n›n yan› s›ra,
f›r›n içinde kötü görüntü de oluflturmaktad›r.
Ya¤ emme özelli¤i sayesinde koku oluflumunu azaltan
katalitik malzeme, piflirme bölmesinin ulafl›m› zor olan
arka duvar›nda temizlik yapman›za gerek b›rakmayarak
kullan›m kolayl›¤› yarat›r.
Kapak Kapal› Izgara Özelli¤i:
Ön kapak kapal›yken ›zgara yapabilme özelli¤i sayesinde, ortama çok fazla koku yay›lmas› ve d›flar› ya¤
s›çramas› engellenir. Ayr›ca ›zgara yap›lan etlerin daha yumuflak ve lezzetli olmas› sa¤lan›r.
Tamamen Cam ‹ç Kapak:
Dekoratif görünümlü tamamen cam iç kapak, düz cam
yüzeyi sayesinde, temizli¤i son derece kolaylaflt›r›r.
Defrost Özelli¤i:
Dondurulmufl g›dalar›n çözülmesi ve piflirmeye haz›r hale getirilmesi için idealdir.
WOK Ocak Gözü:
Çift halkal› yap›s› sayesinde daha güçlü ›s›tma yaparak, fazla ›s› ile
piflirilmesi gereken yiyecekleri istenildi¤i flekilde ve daha çabuk piflirir.
Kolay Temizlenebilir Üst Yan›c› Ocaklar:
Tasar›m› ile, dekoratif parlak yüzeylerin yemek taflmalar›ndan etkilenmesini önleyen ve kolayca temizlenebilen,
gizli ateflleme sistemine sahip üst yan›c› ocaklar, ayn› zamanda fl›k görünüme sahiptir.
Cam Üst Kapak:
Kolayca temizlenebilir cam üst kapak, fl›k görünüme sahiptir. Temizlik amac› ile kolayca yerinden ç›kar›labilir.
Surf Piflirme Teknolojisi
SURF piflirme teknolojisi ile yanlardan ve arka duvardan s›cak hava da¤›t›larak yiyeceklerin her taraf›n›
eflit piflirme imkân› sa¤lan›r. Özellikle kabaran yiyeceklerde mükemmel piflirme sonuçlar› elde edilir.
• Özel tasar›ml› arka ve yan duvarlar sayesinde, f›r›n içerisinde piflirme s›ras›nda sadece tepsinin üzerinde
ve alt›nda yatay s›cak hava dolafl›m› vard›r.
• Yiyeceklerin kokular› birbirine kar›flmaz. Ayn› anda; pizza, kek ve et yeme¤i rahatl›kla piflirilebilir.
• F›r›n yan duvarlar›, tüketici taraf›ndan diledi¤i zaman sökülerek elde ya da bulafl›k makinesinde kolayl›kla
temizlenebilir.
• 3 tepsiyi ayn› anda piflirme imkân› bulunmas› sayesinde enerji tasarrufu sa¤lan›r.
Çocuk emniyet kilidi
F›r›n›n kontrol panosunu kilitleyerek, dikkatsizlik sonucu herhangi bir tehlike oluflmas›n› veya çocuklar›n
piflirme ayarlar›n› de¤ifltirmesini engellemektedir.
3D piflirme
3 çeflit yeme¤i, ister ayn› ister farkl› olsun, ayn› anda, tatlar›n› ve kokular›n› koruyarak piflirir.
KULLANIMA
YÖNEL‹K ÖZELL‹KLER
Ocaklar ‹çin Gaz Emniyet Sistemi:
Yemek taflmas›, rüzgâr veya baflka nedenlerle oca¤›n sönmesi durumunda, gaz kaça¤›n› önlemek
için otomatik olarak devreye giren sistem, gaz ç›k›fl›n› kapatarak güvenli kullan›m sa¤lar.
Programlanabilir Dijital Saat:
Bu saat, istedi¤iniz herhangi bir zamanda piflirme iflleminin
otomatik olarak bafllat›lmas›n› ve tekrar müdahalenize
gerek b›rakmadan sonland›r›lmas›n› sa¤lar.
Böylece, yemeklerinizin istedi¤iniz saatte piflmifl
olaca¤›ndan emin olman›n verdi¤i huzurla, ev d›fl›ndaki
ifllerinize de zaman ay›rman›z› sa¤layarak hayat›n›z›
kolaylaflt›r›r; zaman›n›z› daha iyi planlaman›za imkân tan›r.
Ayr›ca, f›r›n›n›za dekoratif bir görünüm kazand›ran bu saatten günün saatini de izleyebilirsiniz.
Ayarlanan piflirme süresi doldu¤unda, sesli uyar› verme özelli¤i ile, sürekli mutfa¤a giderek piflirme
süresinin dolup dolmad›¤›n› kontrol etmenize gerek b›rakmaz, kolay kullan›m sa¤lar.
Bu enerji etiketi ne diyor?
Niye bütün beyaz eflyalar›n üstünde var?
Tüm Bu Özellikler Ne ‹fle Yar›yor?
KULLANIMA
YÖNEL‹K ÖZELL‹KLER
Teleskopik Raf Sistemi:
Bu sistem, tepsilerin raf ile ayn› seviyede ç›kar›lmas›n›
sa¤lar. Tepsinin f›r›n d›fl›na tamamen ç›kar›lmas›na gerek
b›rakmadan, yiyece¤in piflip piflmedi¤ini kolayl›kla kontrol
etmenize, piflirme ifllemine devam edilmesi gerekiyorsa,
s›cak tepsiyi güvenle ve kolayl›kla f›r›na tekrar geri
sürmenize imkân tan›r.
Ç›kar›labilir Yan Tel Raf:
Bu raflar, tepsilerin f›r›n içine rahatl›kla sürülmesini sa¤layarak kullan›m konforu yarat›r. Ç›kar›labilme
özelli¤iyle bulafl›k makinesinde y›kanabilir. Ayr›ca, bu sayede f›r›n içi kolayl›kla temizlenebilir.
Dü¤meden Ateflleme:
Bu sistem ile, tek elle hem gaz›n aç›lmas› hem de atefllemenin ayn› anda yap›lmas› sa¤lanarak kullan›m
kolayl›¤› yarat›l›r.
Burada yazan harf, ürünün enerji s›n›f›n› gösterir.
En çok ifli daha az elektrikle yapabildi¤i oranda
f›r›n›n enerji s›n›f› yükselir.
Bu oran ters yönde de¤ifltikçe enerji s›n›f› da afla¤›
do¤ru iner. “A” en yüksek, “G” en düflük de¤erdir.
F›r›n ‹çi Ayd›nlatma:
F›r›n içi ayd›nlatma özelli¤i ile, piflirme ifllemi süresince f›r›n içindeki yemekleri izlemek mümkündür.
Çekmeceli Alt Bölme:
S›k kullan›lmayan f›r›n aksesuvarlar›n›n saklanabilece¤i,
genifl iç hacimli, kullan›m› kolay çekmece, mutfakta yer
kullan›m› aç›s›ndan tasarruf sa¤lar.
AKSESUVARLAR
F›r›n›n statik olarak ›s›nd›¤› durumda, bir saatte
kaç kilowat elektrik harcad›¤›n› gösterir.
Standart Emaye Tepsi:
Genellikle hamur ifli yiyeceklerin piflirilmesinde kullan›l›r.
Derin Emaye Tepsi:
Genellikle sulu yemeklerin piflirilmesinde kullan›l›r.
F›r›n›n turbo modunda fanl› hava dolafl›m›yla
›s›nd›¤› durumda, bir saatte kaç kilowat elektrik
harcad›¤›n› gösterir.
Küçük Emaye Tepsi:
Günlük pratik piflirme iflleminde kullan›l›r.
Tepsi ‹çi Tel Izgara:
Izgara yap›l›rken tepsi içine konularak kullan›l›r. Böylece ›zgara yap›lan yiyeceklerden damlayacak
ya¤lar›n f›r›n› kirletmesini önler. Tepsi içine bir miktar su konularak, damlayan ya¤lar›n koku ve duman
yapmas› engellenir.
Tel Izgara:
Kek, pasta gibi tatl›lar› piflirmede kullan›lan özel kaplar tel ›zgara üzerine konularak piflirilir.
Sanayi Bakanl›¤›’n›n karar›yla bir süredir
her marka beyaz eflyan›n ön yüzünde bu enerji
etiketlerinden bulunmak zorunda...
‹htiyac›n›za en uygun f›r›n› seçebilmek için,
bu etiketleri iyice inceleyin. Arçelik’in fark›n›
fark edin, sizin için en do¤ru modeli seçin.
Yukar›da, enerji etiketlerindeki bilgileri daha iyi
de¤erlendirebilmeniz için faydal› bilgiler var.
Arçelik, katalogdaki ürünlerde renk, görünüm, kullan›m ve
benzeri konularda de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
Olas› de¤iflikliklerle ilgili 444 0 888 Arçelik Tüketici
Dan›flma Hatt›’ndan bilgi alabilirsiniz.
© Bu katalogdaki bilgilerin her hakk› sakl›d›r.
Herhangi bir bölümü Arçelik’in izni olmadan
ço¤alt›lamaz veya kullan›lamaz.
FR10-01
Enerjimizi ilk günkü gibi koruyoruz.

Benzer belgeler

FIRIN ktlg_2010.fh11

FIRIN ktlg_2010.fh11 Piflirme s›ras›nda s›çrayan ya¤lar, ulafl›m› zor olan yerlerde kald›¤›nda istenmeyen kokulara sebep olmas›n›n yan› s›ra, f›r›n içinde kötü görüntü de oluflturmaktad›r. Ya¤ emme özelli¤i sayesinde koku...

Detaylı