Montag 28.Juli 2014, heute ist Zuckerfest, Ramadan

Yorumlar

Transkript

Montag 28.Juli 2014, heute ist Zuckerfest, Ramadan
Istanbul & Türkei Reise Community | Urlaub und Istanbul Wetter
http://www.istanbulpark.de/news.php?item.136
Seite 1/4
Montag 28.Juli 2014, heute ist Zuckerfest, Ramadan
Sultanahmet, Montag 28 Juli 2014 - 10:03:15
Mit dem heutigen Tag wird das höchste Fest in den islamischen Ländern gefeiert. Der Fastenmonat Ramadan ist nun vorbei und
dauert 3 Tage. Milliarden von Muslimen werden an diesen Tagen zusammen essen und feiern. Zuvor haben die Muslime von
Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang gefastet. Während des Festes sind in den meisten muslimischen Ländern Ämter und
Banken, Schulen weitestgehend geschlossen.In Deutschland können sich Muslime in einzelnen Bundesländern für das
Fastenbrechen freistellen lassen. Der Fastenmonat richtet sich nach dem Mondkalender so beginnt der Ramadan jedes darauf
folgende Jahr um 10 bis 11 Tage früher.
In 2015 z.B.: beginnt der Ramadan schon um 18. Juni. Für die etwa 1,7 Milliarden Muslime ist es Pflicht das Fasten auch
einzuhalten. Ausnahme sind Kranke,Kinderm Schwangere, sich auf reisen befindende oder Arbeitende Menschen, diese sind von
Pflicht befreit. Verboten sind vor allem Essen, Trinken, Sex und üble Beschimpfungen. Ramadan bedeutet Zeit des Friedens und
der Besinnlichkeit.
Die besten Glückwünsche:
Ramazan/Kurban Bayram mesaji dilekleri - Glückwünsche zum Ramadan Zuckerfest & Opferfest
Preparing for Ramadan; the Sultan of Months and most beautiful time
O you who believe! Observing al-sawm (the fasting) is prescribed for you as it was prescribed for those before you, that you may
become al-muttaqoon (the pious).
(Qur an al-Baqarah 2:183)
Aid mubarak wishes: (Turkish: Bayram1n1z mübarek olsun, Arabic: 9J/ E('1C, Persian/Urdu: 9Ì/
EO('1©, Malayalam: &M .A,>1M , Bengali: ˆ¦ ®Á¬¾°• -
Ramazan Bayram1n1z kutlu, yüreiniz umutlu, umutlar1n1z atl1, sevdan1z kanatl1, mutluluunuz katl1, sofran1z
tatl1, mekân1n1z tahtl1, ömrünüz bahtl1, yuvan1z bereketli olsun...
Bin damla serilsin yüreine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, dualar1n kabul olsun bu
bayramda... Ramazan Bayram1n mübarek olsun!
Istanbul & Türkei Reise Community | Urlaub und Istanbul Wetter
http://www.istanbulpark.de/news.php?item.136
Seite 2/4
Dama1n1z1, ruhunuzu ve çevrenizi tadland1ran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz.
Benim ömrümde 1rmaklar vard1r sular1nda hayallerimi yüzdürdüüm, benim ömrümde sevdiklerim vard1r
bayramlar ayr1 geçince üzüldüüm. Bayram1n1z mübarek olsun!
Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileiyle, Ramazan Bayram1n1z kutlu olsun!
Bir bayram gülü_ü savur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin öyle içten samimi, gözya_lar1n1 bile
tebessüme çevirsin. 0yi Bayramlar.
Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Ramazan Bayram1 diliyoruz.
Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.
Sema kap1lar1n1n aç1k olduu bugünde heybenizde tohum tohum dua menek_eleri saçman1z temennisiyle
hay1rl1 bayramlar.
Yüreine damla damla umut, günlerine bin tatl1 mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yan1nda olsun, yüzün ve gülün
hiç solmas1n. Bayram1n kutlu olsun...
Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gercek olsun,ac1lar unutulsun,dualar1n1z kabul ve bayram1n1z mübarek olsun.
Gecenin güzel yüzü yüreine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler ba_ucunda olsun, güne_ öyle bir geceye
dosun ki, dualar1n kabul ve Ramazan Bayram1n mübarek olsun!
Mübarek Ramazan Bayram1n1 sevdiklerinizle beraber sal1kl1 ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Bayram tüm
insanl1a hay1rl1 olsun!
Küskünlerin bar1_t11, sevenlerin biraraya geldii, rahmetle ve _efkatle dolu günlerin en deerlilerinden olan
Ramazan Bayram1n1z kutlu olsun.
Bir Ramazan Bayram1 daha geldi. Bu bayram1n öncelikle milletimize, 0slam alemine ve de insanl1a hay1rlar getirmesini
Yüce Allah'tan diliyoruz. Karde_liin doduu, sevgilerin birle_tii, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de
umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara..
Bugün Bayram! Mübarek Ramazan Bayram1 Tüm insanlar birbirlerine daha çok yak1nla_s1n, darg1nl1klar ortadan
kalks1n, karde_lik ve dostluk duygular1 daha da kuvvetlensin. Tüm insanlar ne_e ve mutluluk denizinde yüzsün. Bugün
sevinç günü, kederleri bir yana b1rak1p mutlu olal1m. Ramazan Bayram1'n1 doya doya ya_1yal1m. Hay1rl1
bayramlar.
Istanbul & Türkei Reise Community | Urlaub und Istanbul Wetter
http://www.istanbulpark.de/news.php?item.136
Seite 3/4
Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel ba_lang1çlar1 müjdelemesi gibi, bu bayram1n da sana ve ailene mutluluk ve ne_e
getirmesini diliyorum... 0yi bayramlar!
Karde_liin doduu, sevgilerin birle_tii, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice
bayramlara...
Ramazan Bayram1.n1n ulusumuzun diriliine, mazlumlar1n kurtulu_una, insanl11n huzur, bar1_ ve hidayetine vesile
olmas1n1 dileriz.
Varl11 ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualar1n1z1n Rabbin
yüce kat1na iletilmesine vesile olan Ramazan Bayram1n1z mübarek olsun.
Bu deerli Ramazan Bayram1.nda, kainat1n yarat1c1s1 ve alemlerin Rabbi ba1_lay1c1 ve ac1y1c1 yüce
Allah tüm dualar1n1z1 kabul etsin.
Bayram sabahlar1, demli bir çay, su börei, bayram _ekerleri, _eker isteyen çocuklar, Ramazanl1k hayvanlar1n sesleri,
bir tela_ bir ko_turmaca. Köprü hep kalabal1k, bayram programlar1, kolonya ikramlar1, bayram harçl1klar1, uzun
bayram tatilleri, ev gezmeleri, k1sa hal hat1r sormalar, el öpenlerin çok olsunlar ve daha bir dolu küçük ayr1nt1.
Hayat1n üzerindeki 'pause' dümesine dokunun... K1sa bir süre için hayat1 durdurun. Mutlu bayramlar...
Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok aç1n. Avucunuza melekler gül koysun, yüreiniz co_sun. Ramazan
Bayram1n1z hay1rlara vesile olsun.
Bugün Bayram! Mübarek Ramazan Bayram1. Tüm inananlar birbirlerine daha çok yak1nla_s1n, darg1nl1klar
ortadan kalks1n, karde_lik ve dostluk duygular1 daha da kuvvetlensin. Tüm insanlar ne_e ve mutluluk denizinde yüzsün.
Bugün sevinç günü, kederleri bir yana b1rak1p mutlu olal1m. Ramazan Bayram1.n1 doya doya ya_ayal1m.
Hay1rl1 bayramlar!
Her _eye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doru yoldan ve sevdiklerimizden ay1rmas1n! Hay1rl1 ve bereketli Ramazan
Bayramlar1 dileiyle.
Kainat1n yarat1c1s1 ve alemlerin Rabbi yüce Allah'a sonsuz _ükürler olsun! Ramazan Bayram1 bereketiyle,
bolluuyla gelsin, tüm insanl1k için hay1rlara vesile olsun.
Heyecan ve özlemle beklenen kutsal Ramazan Bayram1 geldi, ho_geldin. Mübarek bayram ulusumuza sal1k, huzur,
mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hay1rl1 bayramlar dileiyle.
Mübarek Ramazan Bayram1n1z1 tebrik eder hay1rlara vesile olmas1n1 dileriz. Buhay1rl1 günde dualar1n1z kabul
Istanbul & Türkei Reise Community | Urlaub und Istanbul Wetter
http://www.istanbulpark.de/news.php?item.136
Seite 4/4
olsun. Dualar1n1z1 eksik etmeyin...
Mübarek Ramazan Bayram1 tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.
Bayramlar o kadar büyülüdür ki, geli_i bütün bir y1l beklenir ve gidi_indekikeder de ancak böyle bir ikinci geli_
ümidiyle hafifler; tasa iken sevinç olur, hüzün iken beklenen bir ne_eye dönü_ür. Ramazan Bayram1n1z1n da
böyle bir ne_eyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boup evinize bereket getirmesi dileimizle. 0yi bayramlar!
Küskünlerin bar1_t11, sevenlerin bir araya geldii, rahmet ve _efkat dolu günlerin en deerlilerinden olan
Ramazan Bayram1n1z kutlu olsun.
Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok aç1n. Avucunuza melekler gül koysun, yüreiniz co_sun. Ramazan
Bayram1n1z hay1rlara vesile olsun.
Bugün sevinç günü, kederleri bir yana b1rak1p mutlu olal1m. Ramazan Bayram1n1 doya doya ya_ayal1m.
Hay1rl1 bayramlar!
Her _eye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doru yoldan ve sevdiklerimizden ay1rmas1n! Hay1rl1 ve bereketli Ramazan
Bayramlar1 dileiyle.
Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileiyle, Ramazan Bayram1n1z kutlu olsun!
Mübarek Ramazan Bayram1 tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.
Ramazan Bayram1n1z1n da böyle bir ne_eyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boup evinize bereket getirmesi
dileimizle. 0yi bayramlar!

Benzer belgeler