Kesin Teminat Mektubu - Syria Recovery Trust Fund

Yorumlar

Transkript

Kesin Teminat Mektubu - Syria Recovery Trust Fund
‫صندوق االئتمان إلعادة اعمار سـوريا‬
SYRIA RECOVERY TRUST FUND
Date:
Ref.:
25 December 2015
Proc./251/1215
Bid no.:
BID-090-GOO-ICB/15
Bid Name: Procurement of Electrical Generators, Distribution Transformers, Electrical Panels
& Cables
Subject:
Tender Clarifications Letter #2
To whom it may concern,
Please find below questions received from one of the suppliers & our reply:
Question No.
Item No.
Questions
Clarifications
Q: 1
Section IX:
Contract Forms
Page: 222
There is only English version of
Performance Security
document and any bank
couldn’t accept it.
Could you share the Turkish
version with us?
Q: 2
Section I:
Instructions to
Bidders (ITB)
Page: 26
What should be the expiry date
for the Performance Security?
Because the bid no. BID-090-GOO-ICB/15
is an international tender, the ruling
language for this bid is English only.
During the contracting phase, we may
accept submission of the performance
security in different language. A Turkish
version is attached for information only.
Please note that a Performance Security is
only required in case of contract award.
However a Bid Security is required for bid
submission.
Please see ITB 44.1 and Special
Conditions of Contract on GCC 18
(Performance Security) and ITB and
BDS 21 (Bid Security) for further and
detailed information.
We are looking forward to receive your offers before the deadline of submission.
Best Regards,
Hani Khabbaz
Director General
Management Unit
Syria Recovery Trust Fund
!
Budak Mah. Gazi Muhtar Paşa Blv. 10031 Sk. YASEM İş.Merkezi No:42/804 Şehitkamil/Gaziantep/TURKEY
Budak Mah. GaziTel:
Muhtar
Paşa
Blv.
10031
Sk.
No:42/804 Şehitkamil/Gaziantep/TURKEY
+90 342
290
3692
Fax:
+90YASEM
342 501İş.Merkezi
1659 [email protected]
www.srtfund.org
Tel: +90 342 290 36 92 Fax: +90 342 501 16 59 [email protected] www.srtfund.org
SYRIA RECOVERY TRUST FUND
‫الصندوق االئتماني العادة إعمار سـوريا‬
Kesin Teminat Mektubu
Kesin Teminat Mektubu için Standart Form
Garantör Bankanın Adresi: ………………………………………………………………
………………………………………………………………….
Faydalananın Adresi (sözleşmeci kuruluş): ………………………………………………
…………………………………………………………………..
...................tarihinde ............... ("Yüklenici") ile ................. (proje, sözleşmenin konusu) için
..................... fiyat üzerinden bir sözleşme yaptınız.
Bu sözleşmenin hükümlerine göre, Yüklenici sözleşme fiyatının %… için kesin teminat
mektubu temin etme yükümlülüğündedir.
Biz aşağıda imzası bulunan ……………………….. (Garantör),yukarıda bahsi geçen
sözleşme kapsamındaki tüm itiraz ve savunmalardan feragat ederek iş bu belge ile dönülmez
bir şekilde ve bağımsız olarak size ilk yazılı talebinizde Yüklenicinin yukarıdaki sözleşmeyi
usulüne uygun olarak yerine getirmediğini beyan eden yazılı beyanınız karşılığında toplam
...................... (yazı ile: ........................) tutara kadar ödeme yapmayı garanti ediyoruz.
Bu garanti kapsamındaki herhangi bir talep durumunda, ödeme ...............................................
(projeyi yürüten acente/satın alan) hesabına KfW, Frankfurt am Main (BIC: KFWIDEFF,
BLZ 500 204 00), hesap no. 38 000 000 00 (IBAN: DE53 5002 0400 3800 0000 00) ‘e
yapılacaktır.
Bu garanti ……………………………………. Tarihinde sona erecektir.
Bu tarihe kadar mektupla veya kodlanmış telekomünikasyon ile herhangi bir ödeme talebini
almamız gerekir.
Bu teminat mektubunu bize bitim tarihinde veya burada belirtilen toplam tutarın
ödenmesinden sonra iade edeceğiniz anlaşılmıştır.
Bu garanti ………………………. Kanunları tarafından yönetilir.
...........................................................
Yer, tarih
.................................................
Garantör
Budak Mah. Gazi Muhtar Paşa Blv. 10031 Sk. YASEM İş.Merkezi No:42/804 Şehitkamil/Gaziantep/TURKEY
Budak Mah. Gazi
Paşa
10031
No:42/804 Şehitkamil/Gaziantep/TURKEY
Tel:Muhtar
+90 342
290Blv.
3692
Fax:Sk.
+90 YASEM
342 501 İş.Merkezi
1659 [email protected]
www.srtfund.org
Tel: +90 342 290 36 92 Fax: +90 342 501 16 59 [email protected] www.srtfund.org