Gaziantep Belediyesi (Türkiye Cumhuriyeti) ve Duisburg Belediyesi

Yorumlar

Transkript

Gaziantep Belediyesi (Türkiye Cumhuriyeti) ve Duisburg Belediyesi
Gaziantep Belediyesi (Türkiye Cumhuriyeti) ve Duisburg Belediyesi (Federal
Almanya)
arasındaki “kardeş şehir” işbirliğine dair
anlaşma
Gaziantep ve Duisburg Belediyeleri, iki şehir arasındaki mevcut ilişkileri geliştirmek,
Belediyeler ve kent halkı arasındaki yakın dostluk ilişkilerini güçlendirmek niyetiyle
kardeş şehir ilişkisi kurmuşlardır. İki şehrin Büyükşehir Belediye Başkanları, Belediye
Meclisleri’nin verdiği yetkiyle bu resmi anlaşmayı imzalamaktadırlar.
İki Belediye, kent yaşamındaki barışın güçlendirilmesi ve toplumların birbirine
yakınlaşmasına katkıda bulunmak için, imkanları ölçüsünde çalışmayı
hedeflemektedirler. Bu işbirliği aynı zamanda, Türk ve Alman halkları arasındaki
dostluğun derinleştirilmesine, ortak yönlerin canladırılmasına, yakınlaşmanın
gerçekleştirilmesine ve Avrupa’nın birleşme sürecinin teşvikine de hizmet edecektir.
İki taraf da karşılıklı saygı ve eşit haklar ekseninde, yakın dostluk ve güven içerisinde
iki şehirdeki siyasi ve toplumsal ilişkileri kardeş şehir işbirliği programıyla
güçlendireceklerdir.
Gaziantep ve Duisburg şehirlerinin faydası açısından özellikle
•
Sivil düzeydeki bağlar korunacak ve daha da geliştirilecek,
•
İki şehrin tarihleri, kültürleri, ekonomileri ve toplumları hakkındaki bilgi
düzeyinin geliştirilmesine yönelik insiyatifler desteklenecek,
•
Kültür, eğitim, okul, meslek ve spor alanlarındaki beraberlikler, karşılıklı ilişkiler
geliştirilecek,
•
Bilimsel ve teknik işbirliği teşvik edilecek,
•
Kamu Yönetimi, sağlık, turizm ve tabiatın korunması gibi iki tarafı da yakinen
ilgilendiren alanlarda bilgi ve deneyim alışverişi hayata geçirilecek,
•
Ekonomik alanda da karşılıklı ilişkiler geliştirilecek.
İki şehrin vatandaşları arasında muhtelif değişim programları dernekler, sivil toplum
örgütleri, işletmeler, organizasyonlar ve diğer sivil güçler vasıtasıyla hayata
geçirilmeli ve Belediyeler tarafından imkanlar ölçüsünde desteklenmelidir. Yöre ve
kültür derneklerinin bu sürece katılmaları da sağlanmalıdır.
Bu anlaşma süresiz olarak kara bağlanmış ve aynı şekliyle hem Türkçe hem de
Almanca olarak hazırlanmıştır.
Duisburg, 3. 6. 2005
Adolf Sauerland
Duisburg Belediyesi
BüyükşehirBelediye Başkanı
Dr. Asım Güzelbey
Gaziantep Belediyesi
Büyükşehir Belediye Başkanı

Benzer belgeler