İÇİNDEKİLER

Transkript

İÇİNDEKİLER
vi
21. Yüzyılda Pazarlama ve Yönetim Sezgileri
BÖLÜM III: İŞLETME ve BİREY ..........................................................................................123 9. İlişkisel Pazarlamada Satış Gücünün Rolü .....................................................123
İÇİNDEKİLER Dilek Sağlık Özçam 10. Esenlik Tanımı ve Ölçek Geliştirme Gereksinimi .......................................135 Melek Birsel, Deniz Börü, Güler İslamoğlu, E. Serra Yurtkoru GİRİŞ..........................................................................................................................................
1
11. Sosyal Medya’dan Sosyal Müşteri İlişkileri Yönetimi’ne ..........................149 Sibel Aydoğan BÖLÜM I: PAZARLAMA ve EĞİTİM ................................................................................
3 1. Öğrencilerinin Algısında Bir Kişisel Marka: Prof. Dr. Mehtap Sümersan Köktürk.............................................................
12. Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar ve Pazarlama: Yeni Yaklaşımlar, Teknoloji ve Duygular ......................................................................................165 3
İrem Eren Erdoğmuş, Emine Çobanoğlu, Müge Yalçın Dilek Torunoğlu Tinay 13. Tüketicilerin Giyim Tercihlerini Etkileyen Faktörleri İnceleyen Pilot 2. Cmap Aracı ile Kavram Haritalaması: Pazarlama Tez Konuları Bir Çalışma ...........................................................................................................177 Üzerine Bir Çalışma .......................................................................................... 17 Ayşe Şahin,Leyla Serin Kırık Taşkın Dirsehan, F. Zeynep Bilgin
3. Dimensions of Marketing Theory And Managerial Application Reflections On A Marketing Course Within The Master Program ‘General Management’ .................................................................................... 33 Gerhard A. Wührer BÖLÜM II: İŞLETME ve YÖNETİM .................................................................................. 45 4. İşletme Markası Değişimi: Teorik Bir Yaklaşım ........................................... 45 İlke Kocamaz, Tuncay Kocamaz 5. Sürdürülebilir Pazarlama Yönetiminde Başarıyı Etkileyen Unsurlar ve Sürdürülebilir Rekabetçi Üstünlük ........................................................... 57 Serdar Pirtini 6. Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi ........................................................ 69 Ceyda Aysuna 7. Sürdürülebilir Pazarlamanın Besin Kaynağı: Yetenek Yönetimi ............... 89 Murat Aktan, Sahavet Gürdal 8. Preference of Leadership Styles: A Cross‐Cultural Study Between Turkey and Italy ................................................................................................. 107 E. Serra Yurtkoru, Esin Erdoğan SONUÇ ......................................................................................................................................189