T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İSTATİSTİK YILLIĞI

Yorumlar

Transkript

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İSTATİSTİK YILLIĞI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
2007-20112007-2011
2007-20112007-2011
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
2007-20112007-2011
2007-20112007-2011
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
2007-20112007-2011
2007-20112007-2011
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
2007-20112007-2011
T.C.
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
2007-20112007-2011 DEVLET DEMİRYOLLARI 2007-20112007-2011
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
İSTATİSTİK YILLIĞI İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
2007-20112007-2011
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
2007-20112007-2011
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
2007-20112007-2011
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
2007-20112007-2011
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
2007-20112007-2011
Turkish State Railways
Annual Statistics
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
2007-20112007-2011
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
2007-20112007-2011
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
2007
2011
2007-20112007-2011
2007-20112007-2011
2007-20112007-2011
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
2007-20112007-2011
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
2007-20112007-2011
2007-20112007-2011
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
2007-20112007-2011
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
2007-20112007-2011
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
2007-20112007-2011
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
2007-20112007-2011
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
2007-20112007-2011
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
2007-20112007-2011
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
2007-20112007-2011
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
2007-20112007-2011
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
2007-20112007-2011
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
2007-20112007-2011
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
2007-20112007-2011
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
2007-20112007-2011
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
2007-20112007-2011
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
2007-20112007-2011
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
ISSN 1300-2503
T.C.
DEVLET DEMİRYOLLARI
2007 - 2011
İSTATİSTİK YILLIĞI
Turkish State Railways
Annual Statistics
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar / ANKARA
Tel : (312) 311 25 66 Fax : (312) 310 40 84
Internet : http://www.tcdd.gov.tr e-mail: [email protected]
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı İstatistik Şubesi
Research Planning & Coordination Department Statistics Office
İÇİNDEKİLER
TABLE OF CONTENTS
BÖLÜM 1
PART 1 GENEL BİLGİLER
GENERAL INFORMATION
1.1.
TCDD’nin Kısa Tarihçesi.....................................................................................................3
A Brief History of TCDD
1.2.
Organizasyon.....................................................................................................................4
Organization
1.3. Görev................................................................................................................................4
Function
1.4.
Teşkilat Şeması.................................................................................................................5
Organization Chart
1.5.
Harita.............................................................................................................................6-7
Map
1.6.
Bağlı Ortaklıklarımız............................................................................................................8
Affiliated Companies
1.7.
İştiraklerimiz.......................................................................................................................9
Partnerships
1.8.
Fabrikalar.........................................................................................................................10
Factories
1.9.
Personel..........................................................................................................................11
Staff
1.10. Personel Eğitim Programları.............................................................................................12
Personnel Training Programmes
BÖLÜM 2
YÜKSEK HIZLI TREN (YHT)
PART 2
HIGH SPEED TRAIN (HST)
2.1.
Yüksek Hızlı Tren İşletmeciliği...........................................................................................15
High Speed Train Operations
2.1.2 Yüksek Hızlı Demiryolu Hattı – Yol Bilgileri........................................................................16
High Speed Rail Line – Permanent Way Information
2.1.3 Ülkelere Göre Yüksek Hızlı Demiryolu İşletmeciliği............................................................17
High Speed Rail Operating by Countries
I
BÖLÜM 3
PART 3
MEVCUT DURUM
CURRENT SITUATION
3.1.
Yol Durumu
Lines
3.1.1. Yüksek Hızlı ve Konvansiyonel Hat Uzunlukları.....................................................21
Length of High Speed and Conventional Lines
3.1.2. Konvansiyonel Hatların Uzunluğu........................................................................22
Length of Conventional Lines
3.1.3. Konvansiyonel Hatların Bölgelere Göre Dağılımı...................................................23
Regional Distribution of Conventional Lines
3.1.4. Elektirifikasyon...................................................................................................24
Electrification
3.1.5. Elektrikli Hat Uzunlukları......................................................................................24
Lenght of Electrified Lines
3.1.6. Telekomünikasyon..............................................................................................25
Telecommunication
3.1.7. Sinyalli Hat Uzunlukları........................................................................................25
Length of Signalled Lines
3.1.8. Konvansiyonel Hatların Yol Bilgileri.....................................................................26
Permanent Way Information of Conventional Lines
3.1.9. Rayların Yaşlarına Göre Dağılımı..........................................................................27
Distribution of Rails by Age Groups
3.1.10. Bölgelere Göre Ray Tipleri...................................................................................27
Type of Rails by Region
3.1.11. Bölgelere Göre Travers Tipleri..............................................................................27
Type of Sleepers by Region
3.1.12. Tünel Sayı ve Uzunluklarının Bölgelere Göre Dağılımı...........................................28
Regional Distribution of Tunnels
3.1.13. Tünel Yaşlarının Bölgelere Göre Dağılımı..............................................................28
Regional Distribution of Tunnels by Age Groups
3.1.14. Köprü ve Menfez Tiplerinin Bölgelere Göre Dağılımı.............................................29
Regional Distribution of Bridges and Culverts
3.1.15. Köprü ve Menfez Yaşlarının Bölgelere Göre Dağılımı.............................................29
Regional Distribution of Bridges and Culverts by Age Groups
3.1.16. Köprü ve Menfezlerin Dingil Basıncına Göre Dağılımı...........................................29
Distribution of Bridges and Culverts by Axle Load
II
3.1.17. Hemzemin Geçit Tiplerinin Bölgelere Göre Dağılımı..............................................30
Distribution of Level Crossing by Regions
3.1.18. Kaplama Tiplerine Göre Hemzemin Geçitler..........................................................30
Level Crossings by Types of Flooring
3.1.19. Yol Bakım ve Onarım Üniteleri..............................................................................31
Track Maintenance and Repair Units
3.1.20. Yol ve İş Makinalarının Bölgelere Göre Dağılımı....................................................31
Distribution of Track and Work Machines by Region
3.2
Cer Durumu
Traction
3.2.1. Çeken Araçların Faaliyet Durumları......................................................................32
Availability of Tractive Stock
3.2.2. Lokomotiflerin Gücü ve Yaşlarına Göre Dağılımı...................................................33
Distribution of Locomotives by Power and Age
3.2.3. Çeken Araçların Toplam Güçleri...........................................................................34
Total Power of Tractive Stock
3.2.4. Elektrikli Loko ve Dizilerin Teknik Özellikleri..........................................................35
Technical Specifications of Electric Locos and Railcars
3.2.5. Dizel Anahat Lokomotiflerin Teknik Özellikleri.......................................................35
Technical Specifications of Mainline Diesel Locos
3.2.6. Yolcu Araç Sayıları..............................................................................................36
Number of Passenger Cars
3.2.7. Yolcu Araç Kapasiteleri.......................................................................................36
Capacities of Passenger Cars
3.2.8. Yolcu Vagonlarının Yaşlarına Göre Dağılımı..........................................................37
Distribution of Passenger Cars by Age Groups
3.2.9. Yük Vagonlarının Faaliyet Durumları ve Kapasiteleri.............................................38
Operational Situation and Capacities of Freight Wagons
3.2.10. Yük Vagonlarının Yaşlarına Göre Dağılımı.............................................................39
Distribution of Freight Wagons by Age Groups
3.2.11. Yük Vagonlarının Tonajlarına Göre Kapasiteleri.....................................................39
Loading Capacities of Freight Wagons
3.2.12. Rotasyon............................................................................................................39
Turn-around Time
3.2.13. Lokomotif ve Vagon Bakım Onarım Kuruluşları....................................................40
Loco and Wagon Maintenance and Repair Units
3.3.
Gar, İstasyon, Lojistik Müdürlükleri-Banliyö Gar ve İstasyon Şeflikleri................................40
Terminal, Station, Logistics Managers-Suburban, Terminal and Station Chief Offices
III
BÖLÜM 4
PART 4
İŞLETME FAALİYETLERİ
OPERATIONAL ACTIVITIES
4.1.
Hamton - Kilometre
Grosstonne - Kilometers
4.1.1. Lokomotif Tiplerine ve Bölgelere Göre Hamton - Km...........................................43
Grosstonne - Km by Types of Locomotives and Regions
4.1.2. Lokomotif Cinslerine Göre Hamton - Km.............................................................44
Grosstonne - Km by Types of Locomotives
4.1.3. Bölgelere Göre Yolcu ve Yük Hamton - Km.........................................................46
Passenger and Freight Grosstonne – Km by Regions
4.1.4. Tren Cinslerine Göre Hamton - Km.....................................................................48
Grosstonne - Km by Type of Trains
4.1.5. Hat Kesimlerine Göre Tren - Km....................................................................50-51
Train - Km by Line Sections
4.1.6. Hat Kesimlerine Göre Hamton - Km...............................................................52-53
Grosstonne - Km by Line Sections
4.1.7. Hat Kesimlerine Göre Netton - Km.................................................................54-55
Tonne - Km by Line Sections
4.2.
Tren - Kilometreler
Train - Kilometers
4.2.1. Lokomotif ve Tren Tiplerine Göre Tren- Kilometreler............................................56
Train - Kilometers by Types of Train and Tractive Stock
4.2.2. Bölgelere ve Lokomotif Tiplerine Göre Tren - Km.................................................57
Train - Km by Regions and Types of Tractive Stock
4.3.
Lokomotif - Kilometreler
Locomotive - Kilometers
4.3.1. Lokomotif Cinslerine Göre Lokomotif - Km.........................................................58
Loco-Km by Types of Traction
4.3.2. Bölgelere ve Lokomotif Tiplerine Göre Loko - Km................................................59
Loco- Km by Regions and Types of Tractive Stock
4.4.
Koltuk - Kilometreler.........................................................................................................60
Seat - Kilometers
4.5.
Vagon - Kilometreler.........................................................................................................60
Wagon - Kilometers
4.6.
Dingil - Kilometreler..........................................................................................................60
Axle - Kilometers
IV
4.7.
Lokomotiflerin Faal ve Gayrifaal Saatleri
Operating and Non-operating Hours of Tractive Stock
4.7.1. Lokomotiflerin yıllara Göre Faal ve Gayrifaal Saatleri............................................61
Annual Operating and Non-operating Hours of Tractive Stock
4.7.2. Lokomotiflerin Bölgelere Göre Faal ve Gayrifaal Saatleri.......................................62
Regional Operating and Non-operating Hours of Tractive Stock
4.8.
Yolcu Taşımaları
Passenger Transport
4.8.1. Tren Cinslerine Göre Yolcu Sayısı........................................................................63
Number of Passengers by Type of Trains
4.8.2. Tren Cinslerine Göre Yolcu-Km............................................................................63
Passenger - Km by Type of Trains
4.9.
Yük Taşımaları
Freight Transport
4.9.1. Net-Ton...............................................................................................................65
Tonnes
4.9.2. Net-Ton Kilometre...............................................................................................65
Tonne Kilometer
4.9.3. Bölgelere Göre Yurtiçi Taşımalar (Net-Ton)..........................................................65
Domestic Transport by Regions (Tonne)
4.9.4. Uluslararası Yük Taşıması (Net-Ton)....................................................................67
International Freight Transport (Tonne)
4.9.5. Uluslararası Yük Taşıması (Net-Ton Km).............................................................67
International Freight Transport (Tonne-Km)
4.9.6. Madde Cinslerine Göre Yük Taşımaları (Net-Ton)..................................................69
Freight Transport by Type of Commodities (Tonne)
4.9.7. Madde Cinslerine Göre Yük Taşımaları (Net-Ton-Km)..........................................71
Freight Transport by Type of Commodities (Tonne-Km)
4.9.8. Madde Cinslerine Göre Dolan Yük Vagon Adedi...................................................72
Number of Loaded Wagons by Type of Commodities
4.10. Demiryolu İşletme Kazaları...............................................................................................73
Railway Operating Accidents
V
BÖLÜM 5
PART 5
LİMANLAR
PORTS
5.1.
Limanlara Ait Bilgiler.........................................................................................................77
Information on Ports 5.2.
Vangölü Feribot İşletmeciliği.............................................................................................77
Train Ferry Operation over Lake Van
5.3.
Liman Trafiği....................................................................................................................78
Ports Traffic
5.4.
Yıllar İtibariyle Yükleme-Boşaltma.....................................................................................79
Annual Loading - Unloading Activities
5.5.
Limanlarda Elleçlenen Eşyanın Gruplara Göre Dağılımı.....................................................79
Distribution by Groups of Commodities Handled at Ports
5.6.
Limanların Gelir Gider Durumu.........................................................................................81
Revenues- Expenditures of Ports
BÖLÜM 6
PART 6
MALİ DURUM
FINANCIAL STRUCTURE
6.1.
Gelirler.............................................................................................................................85
Revenues
6.2.
Madde Cinslerine Göre Yük Taşıma Gelirleri......................................................................86
Revenues of Freight Transport by Type of Commodities
6.3.
TCDD’nin Genel Gider Tablosu..........................................................................................87
General Expenditures of TCDD
6.4.
Demiryolları ve Limanlar Genel Gider Tablosu..................................................................88
General Expenditures of Railways and Ports
6.5.
Enerji Tüketim Giderleri....................................................................................................89
Energy Consumption Expenditures
6.6.
İşletme Faaliyetlerinde Gelir-Gider Dengesi........................................................................90
Revenue-Expenditure Balance of Operational Activities
6.7.
Kâr - Zarar Tablosu...........................................................................................................91
Income Statement
VI
BÖLÜM 7
PART 7
YATIRIMLAR
INVESTMENTS
7.1.
Projeler İtibariyle Yatırımlardaki Fiziki Gerçekleşmeler........................................................95
Physical Performance of Investments by Projects
7.2 Sektörler İtibariyle Yatırımlardaki Nakdi Gerçekleşmeler.....................................................95
Financial Performance of Investmens by Sectors
7.3.
Mağazalarda Bulunan Stok Miktarı....................................................................................96
Number of Stocks in Stores
7.4.
BÖLÜM 8
PART 8
Mal ve Hizmet Alım İhaleleri.............................................................................................96
Tenders for Supply of Goods and Services
VERİMLİLİK KRİTERLERİ VE YAKIT TÜKETİMLERİ
CRITERIA OF UTILIZATION AND ENERGY CONSUMPTION
8.1.
Verimlilik kriterleri
Criteria for Utilization
8.1.1. Yolcu Taşıma Verimliliği...............................................................................99-100
Utilization of Passenger Transport
8.1.2. Yük Taşıma Verimliliği.......................................................................................101
Utilization of Freight Transport
8.1.3. Tren Kilometre Verimliliği..................................................................................102
Utilization of Train Kilometer
8.1.4. Lokomotif ve Tren Verimliliği.............................................................................103
Utilization of Locomotive and Train
8.1.5. Diğer Oranlar....................................................................................................104
Other Ratios
8.1.6. Birim Taşıma Gelirleri........................................................................................105
Transport Revenues per unit
8.1.7. Genel Ortalama Maliyetler ve Sübvansiyon Oranları...........................................106
General Average Costs and Subsidy Ratios
8.1.8. Madde Cinslerine Göre Ortalama Yük Taşıma Uzaklıkları....................................107
Average Freight Transport Distance by Commodities
8.1.9. Madde Cinslerine Göre Taşınan Yükün Bir Ton - Km Geliri.................................108
Revenue per tonne-km by Commodities
VII
8.2.
Enerji Tüketimleri
Energy Consumption
8.2.1. Katı, Sıvı Yakıt ve Elektrik Enerjisi Tüketimleri.....................................................109
Consumption of Solid and Liquid Fuel and Electricity
8.2.2. Kilometre Başına Düşen Yakıt Miktarı................................................................109
Energy Consumption per Kilometer
8.3 Ulaştırma Sistemlerine Göre Taşımalar
Transport by Transport Modes
8.3.1
8.3.2 Türkiye’de Ulaştırma sistemlerine Göre Yük Taşımaları......................................110
Freight Transport by Transport Modes in Turkey
8.3.3
Ülkelere ve Ulaştırma Sistemlerine Göre Yolcu Taşımaları..................................111
Passenger Transport by Countries and Transport Modes
8.3.4
Ülkelere ve Ulaştırma Sistemlerine Göre Yük Taşımaları.....................................112
Freight Transport by Countries and Transport Modes
BÖLÜM 9
PART 9
Türkiye’de Ulaştırma sistemlerine Göre Yolcu Taşımaları...................................110
Passenger Transport by Transport Modes in Turkey
ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALAR.............................................................115-116
INTERNATIONAL COMPARISON
İllere Göre Demiryolu Anahat Uzunlukları...........................................................117
Lengths of mainlines by cities.
Özet Bilgiler.......................................................................................................118
Summary Information
Tanımlar............................................................................................................119
Definitions
VIII
BÖLÜM 1
GENEL BİLGİLER
Part 1
General Information
1
2
1.1. TCDD’NİN KISA TARİHİ
1.1. A BRIEF HISTORY OF TCDD
Türkiye’de ilk demiryolu, 1856 tarihinde bir İngiliz
şirketine verilen imtiyazla, İzmir - Aydın arasında inşa
edilmiş, 130 km. uzunluğundaki bu hattın yapımı 1866’da
tamamlanabilmiştir.
İmtiyaz verilen başka bir İngiliz şirketi tarafından yapılan
İzmir - (Kasaba) Turgutlu - Afyon hattı ile Manisa - Bandırma
hattının 98 km.lik kısmı da 1865 yılında tamamlanarak
işletmeye açılmış, hattın kalan bölümleri ise sonraki yıllarda
tamamlanmıştır. 1869 yılında yapım imtiyazı Baron Hirsch’e
verilen 2000 km.lik şark demiryollarının milli sınırlar içinde
kalan 336 km.lik İstanbul - Edirne ve Kırklareli - Alpullu
kesiminin 1888’de bitirilerek işletmeye açılmasıyla da
İstanbul Avrupa demiryollarına bağlanmıştır.
Anadolu’da yapımı tasarlanan demiryollarının devlet
eliyle inşaatı düşünülmüş ve 1871 tarihinde çıkarılan bir
irade ile Haydarpaşa - İzmit hattının yapımına başlanılmış
ve emaneten üç bölümde yapılan 91 km.lik hat 1873
yılında bitirilmiştir. Ancak bundan sonra mali imkansızlıklar
nedeniyle yapımına devam edilemeyen Anadolu Demiryolları
ile Bağdat ve Cenup Demiryollarının yapımları Alman
sermayesi ile gerçekleştirilmiştir.
Bu şekilde Cumhuriyet döneminde önce çeşitli yabancı
şirketler tarafından inşa edilerek işletilen demiryollarının
yaklaşık 4.136 km.lik kısmı Cumhuriyetin ilânı ile çizilen milli
sınırlar içerisinde kalmıştır. 24.5.1924 tarihinde çıkarılan
506 Sayılı Kanun’la bu hatlar millileştirilmiş ve “ AnadoluBağdat Demiryolları Müdüriyeti Umumiyesi” kurulmuştur.
Demiryollarının yapımı ve işletilmesinin bir arada yürütülmesi
ve daha geniş çalışma imkanları verilmesini sağlamak
amacıyla çıkarılan 31.5.1927 tarih ve 1042 Sayılı Kanun’la
“Devlet Demiryolları ve Limanları İdare-i Umumiyesi” adını
almıştır.
1953 yılına kadar katma bütçeli bir devlet idaresi şeklinde
yönetilen Kuruluşumuz, 29.7.1953 tarihinden itibaren 6186
Sayılı Kanun’la “Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
İşletmesi (TCDD) adı altında Kamu İktisadi Devlet Teşekkülü
haline getirilmiştir. Son olarak uygulamaya konulan 233
sayılı KHK ile “Kamu İktisadi Kuruluşu” hüviyetini almıştır.
ANKARA-İSTANBUL arasında yapımı planlanan ve
yapımına 2003 yılında başlanan Yüksek Hızlı Tren Hattının
Sincan-Eskişehir kesimi tamamlanmış (Toplam 439 km)
ve 13.03.2009 tarihinde ANKARA - ESKİŞEHİR arasında
YHT ile yolcu taşımacılığına başlanmıştır. Ayrıca ANKARAKONYA Yüksek Hızlı Tren Hattının Polatlı-Konya kesimi
tamamlanarak (Toplam 449 km) 24 Ağustos 2011 tarihinde
yolcu taşınmasına başlanmıştır.
The first railway in Turkey was constructed between İzmirAydın under the privilege granted to an English company in
1856. The construction of the 130 km line was completed in
1866.
The İzmir (Kasaba)-Turgutlu-Afyon line and 98 km. of the
Manisa-Bandırma line were constructed by another English
company granted privilege and put in service in 1865.
The remaining section of the Manisa-Bandırma line was
constructed in the subsequent years. Construction privileges
of the 2.000 km. Orient Railways was granted to Baron Hirsch
in 1869. İstanbul-Edirne and Kırklareli-Alpullu lines completed
in 1888, the section within national borders, linked İstanbul to
Europe.
Following an imperial rescript in 1871, construction of
91 km. Haydarpaşa-İzmit line was completed in 1873 with
the states own means. However, due to financial difficulties,
construction of Anatolian Railways as well as Baghdat and
Southern Railways were realized through German fînancing.
When Turkish Republic was declared in 29.10.1923
approximately 4.136 km. of the lines built and operated by
various foreign companies remained within the national
borders of the new State. These lines were nationalized by Law
No: 506, passed on 24.05.1924 and establishing the “General
Directorate of Anatolian-Baghdat Railways”. Following Law
No: 1042 passed on 31.05.1927 the name was changed to
“General Administration of State Railways and Ports”in order
to unite the railway construction and operational activities
under one authority and to broaden the scope of functioning.
The Administration functioning as a supplementary
budgeted public enterprise until 29.07.1953 was converted
to a Public Economical Enterprise under the name”Republic
of Turkey General Directorate of State Railways Administration
(TCDD)” with a Goverment Decree No: 233 in Power of Law.
Sincan-Eskişehir Section of High Speed Railway Line
planned to be constructed between Ankara and İstanbul,
whose construction started in 2003, has been completed as
a railway line
(Total 439 km). The high speed passenger
trains are commercially operated since 13 March 2009
between Ankara and Eskişehir.
Furthermore, concerning ANKARA-KONYA high speed
train operation, the test operation was started following the
completion of the Polatlı-Ankara (449 km) high speed line. The
passenger transportation was started on 24 August 2011.
3
1.2. ORGANİZASYON
1.2. ORGANIZATION
TCDD’nin hükümet düzeyindeki gözetimi, koordinasyonu
ve ilişkileri Ulaştırma Bakanlığı’nca yürütülmektedir.
Başkanı Genel Müdür olmak üzere, başkan ve beş
üyeden meydana gelen Yönetim Kurulu ile Genel Müdür
ve beş Genel Müdür Yardımcısından kurulu yürütme organı
TCDD’nin yüksek kademedeki sevk ve idare teşkilatını
oluşturmaktadır.
Merkezi Yönetim 19 İhtisas Daire Başkanlığı ile, Hukuk
Müşavirliği ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Müşavirliğinden
oluşmakta, demiryolu taşımacılığı ile ilgili hizmetler 7 Bölge
Müdürlüğünce yürütülmektedir. Ayrıca 6 limanımızın verdiği
hizmetlerin sorumluluğu Genel Müdürlüğümüzdedir.
Diğer yandan TCDD’nin demiryolu endüstrisinde faaliyet
gösteren üç bağlı ortaklığı bulunmaktadır.
Bunlar aşağıdadır:
TÜLOMSAŞ, (Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi,
Eskişehir) Lisans Lokomotif üretimi yapılmaktadır.
TÜVASAŞ, (Türkiye Vagon Sanayi Adapazarı) Yolcu
vagon üretimi yapılmaktadır.
TÜDEMSAŞ, (Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi,
Sivas) Yük vagonları üretimi yapılmaktadır.
TCDD Organizasyonu dinamik ve esnek olup zaman
içinde işletme şartlarına göre değişebilme yeteneğine
sahiptir.
Ministry of Transport carries out the Goverment level
coordination and supervision of TCDD.
Board of Directors comprised of 5 members and chaired
by the Director General and the Executive Unit comprising
of the Director General and 5 Deputies form the high level
authority in TCDD.
There exists 19 Departments in addition to Legal, Press &
Public Affairs Consultancy and at the Headquarters and there
are 7 Regional Directorates countrywide. Furthermore, the
responsibility of the services given by our 6 ports belongs to
our General Directorate
Active in the fıeld of railway industry, there are 3 affiliated
corporations:
TULOMSAS (Locomotive and Motor Corporation of Turkey)
based in Eskişehir manufactures locomotives under licence;
TUVASAS (Wagon Industry Corporation of Turkey) based
in Adapazarı manufactures passenger coaches:
TUDEMSAS (Railway Machines Industry Corporation of
Turkey) based in Sivas manufactures freight wagons.
Dynamic and flexible organizational structure of TCDD
enables changes in accord with the varying operational
demand.
1.3. GÖREV
233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname esaslarına tabi olarak faaliyette
bulunmak üzere “TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET
DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ” adı
altında teşkil olunan Kuruluşumuz, ana statüsünde belirtilen
ve ana başlıklar itibariyle :
Devletçe kendisine verilen demiryolları, limanları,
işletmek, yeni demiryolu yapmak, genişletmek ve yenilemek,
Kanun, tüzük, yönetmelikler ile kalkınma ve yıllık
programlar çerçevesinde bağlı ortaklarını ve iştiraklerini
yönlendirmek ve bunlar arasında koordinasyonu sağlamak,
Tamamlayıcı işler olarak gerektiğinde; Demiryolları
taşımacılığını tamamlayıcı nitelikteki, feribot dahil her türlü
deniz ve kara taşıma işlerini yapmak,
Çeken ve çekilen araç ve gereçler ile benzerlerini yapmak
ve yaptırmak; görevlerinin gerektirdiği ambar, antrepo, depo
ve benzeri tesisler ile yolcu ihtiyaçları için gerekli tesisleri
kurup işletmek,
Yurtiçinde ve dışında yapılmakta ve yapılacak olan,
demiryolu inşaatlarını yalnız başına veya ortaklık halinde
üstlenmek,
Faaliyet konulan ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu tarafından
verilen görevleri yapmakla yükümlü bulunmaktadır.
1.3. FUNCTION
Established by a Goverment Decree No: 233 in Power
of Law “REPUBLIC OF TURKEY GENERAL DIRECTORATE OF
STATE RAILWAYS ADMINISTRATION”
functions in the fields stated in its main status which are
listed below in headlines:
Operate, construction of a new line enlarge and renew the
railways, ports delivered to it by the state;
Guide and coordinate its affiliated corporations and
shares in accordance with the laws and regulation within the
framework of development plans and annual programmes;
When necessary carry out all kinds of complementary
activities regarding rail transport i.e. maritime and land
transport including ferry operations;
Manufacture rolling stock and similar vehicles, set up
warehouses, depots and passenger facilities;
Undertake railway construction works home and abroad;
Fulfill all tasks entrusted by the Council of Ministers
related to its field of activities.
4
5
Basn Yayn ve Halkla
İlişkiler Müşavirliği
Press and Public
Affairs Consultancy
Yönetim Kurulu Müdürlüğü
Private office of the Board
Hukuk Müşavirliği
Legal Consultancy
Teftiş Kurulu Başkanlğ
Inspection Board
YHT Bölge Müdürlüğü
HST Regional Directorate
ANKARA
7. Bölge Müdürlüğü
Regional Directorate
AFYON
6. Bölge Müdürlüğü
Regional Directorate
ADANA
5. Bölge Müdürlüğü
Regional Directorate
MALATYA
4. Bölge Müdürlüğü
Regional Directorate
SİVAS
3. Bölge Müdürlüğü
Regional Directorate
İZMİR
2. Bölge Müdürlüğü
Regional Directorate
ANKARA
1. Bölge Müdürlüğü
Regional Directorate
HAYDARPAŞA
1.4. TCDD TEŞKİLAT ŞEMASI - Organization Chart
Müşavirler
Consultants
GENEL MÜDÜR
Director General
ÜYE
Member
ÜYE
Member
ÜYE
Member
Yük
Dairesi Başkanlğ
Freight
Department
Mali İşler
Dairesi Başkanlğ
Financial Affairs
Department
Limanlar
Dairesi Başkanlğ
Ports
Department
Tesisler
Dairesi Başkanlğ
Installations (EST)
Department
Eğitim ve Öğretim
Dairesi Başkanlğ
Training&Education
Department
Malzeme
Dairesi Başkanlğ
Procurement
Department
Koruma ve Güvenlik
Müdürlüğü
Protection&Security
Office
Trafik
Dairesi Başkanlğ
Traffic
Department
Pazarlama
Dairesi Başkanlğ
Marketing
Department
Fabrikalar
Dairesi Başkanlğ
Factories
Department
İnsan Kaynaklar
Dairesi Başkanlğ
Human Resources
Department
Yolcu
Dairesi Başkanlğ
Passenger
Department
Bilgi İşlem
Dairesi Başkanlğ
InformationTechnology (IT)
Department
TÜVASAŞ Gn. Md.
General Directorate
ADAPAZARI
TÜDEMSAŞ Gn. Md.
General Directorate
SİVAS
BAĞLI ORTAKLIKLAR
Affiliated Companies
TÜLOMSAŞ Gn. Md.
General Directorate
ESKİŞEHİR
Emlak ve İnşaat
Dairesi Başkanlğ
Real Estates& Building
Department
Demiryolu Yapm
Dairesi Başkanlğ
Railway Construction
Department
Özel Kalem
Private Secretariate
APK
Dairesi Başkanlğ
Research, Planning&Coord
Department
Dş İlişkiler
Dairesi Başkanlğ
Foreign Relations
Department
Cer
Dairesi Başkanlğ
Traction
Department
Sağlk
Dairesi Başkanlğ
Health
Department
GENEL MÜD. YARD.
Deputy Director General
(5)
ÜYE
Member
Yol
Dairesi Başkanlğ
Permanent Way
Department
ÜYE
Member
YÖNETİM KURULU
Board of Directors
BAŞKAN
Chairman
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
Ministry of Transport
6
7
8
80
80
TÜDEMSAŞ
150
TÜVASAŞ
TÜLOMSAŞ
Capital
(Million)
SERMAYE
(Milyon)
100
82
176
KAPALI
Covered
319
253
324
AÇIK
Open
TOPLAM ALAN
Total Area
(1000 m 2)
1.6. BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ
Affiliated Companies
65
70
88
MEMUR
Officer
207
276
277
SÖZLEŞMELİ
Contracted
Staff
1.074
779
1.195
İŞÇİ
Worker
PERSONEL - Personnel
BOJİLİ YÜK VAGONU
Freight wagon with Bogie
YOLCU VAGONU
Passenger Coaches
Motorlu Tren
Diesel Railbus
421 Adet-Units
30 Adet-Units
35 Adet-Units
3.000 Adet-Units
BOJİ-Bogie
YÜK VAGONU
Freight Wagon
Çeşitli Demiryolu araçlar
Various of Rail Vehicles
ALTERNATÖR-Alternator
CER MOTORU -Traction motor
DİZEL MOTOR - Diesel motors
100 Adet-Units
500 Adet-Units
BOJİLİ YÜK VOGONU
Freight wagon with bogie
E-DE ANAHAT VE
DH MANEVRA LOKOMOTİF
E-DE mainline and
DH shunting Locomotive
ONARIM CİNSİ
Repair Type
500 Adet-Units
100 Adet-Units
ÜRETİM
KAPASİTESİ
Production
Capacity
CER MOTORU-Traction motor
BOJİLİ YÜK VOGONU
Freight wagon with bogie
ÇEŞİTLİ TİPTE DİZEL MOTOR
Various types of diesel motors
E-DE ANAHAT VE
DH MANEVRA LOKOMOTİF
E-DE mainline and
DH shunting Locomotive
ÜRETİM CİNSİ
Production Type
1759 Adet-Units
500 Adet-Units
50 Adet-Units
200 Adet-Units
50 Adet-Units
250 Adet-Units
30 Adet-Units
ONARIM
KAPASİTESİ
Repair
Capacity
2011
9
ÇEŞİTLİ TİP VE STANDARTLARDA BETON TRAVERS ÜRETMEK
To manufacture concrete sleepers in several types and standarts
ORTAKLARINA TEK TİP DEMİRYOLU MALZEMESİ TEMİN VE
BUNLARIN FİNANSMANINI ORGANİZE ETMEK
To provide uniform railway equipment to shareholders and to organize
their finance
SOĞUK HAVA TERTİBATLI VAGONLAR İMAL ETMEK, ÜRETİLEN
VAGONLARI ÜYE OLAN DEMİRYOLLARINA TAHSİS ETMEK
To manufacture refrigerated wagons and to assign these wagons to member
railways
MERKEZİ TAKAS SİSTEMLERİYLE ÜYELER ARASINDAKİ BORÇ
VE ALACAKLARIN MİKTARINI VE SAYISINI AZALTMAK
To reduce the amount of debts and receivables among the members by
central compensation
1955
1949
1925
EUROFIMA
INTERCONTAINER
INTERFRIGO ICF
BCC
KONVANSİYONEL VE YÜKSEK HIZA UYGUN MAKAS
ÜRETMEK
An appropriate switch production for conventional and high-speed
TÜRKİYE'DE MODERN DEMİRYOLU ARAÇLARI ÜRETMEK
To manufacture modern rolling-stock in Turkey.
2010
2010
2006
2007
ALİAĞA/ALSANCAK VE ALSANCAK/BUCA/CUMAOVASI
HATLARINDA METRO STANDARTLARINDA TOPLU ULAŞIM
İŞLETMECİLİĞİ YAPMAK
Operation of public transport according to metro standarts on the AliağaAlsancak and Alsancak-Buca -Cumaovas lines.
KURULUŞ AMACI
Purpose of Establishment
SİTAŞ
Sivas Travers İmalat Sanayi
ve Ticaret A. Ş.
VADEMSAŞ
Vastelpine Kardemir
Demiryolu Sis.Sn.Tic A.Ş.
HYUNDAI EUROTEM
A.Ş.
İZBAN
KURULUŞ
YILI
Foundation
Year
1.7. İŞTİRAKLERİMİZ
Partnerships
269.426
44.721.540
5.216.120.000
6.352.210
17.595.000
6.000.000
60.000.000
NOMİNAL SERMAYE
Nominal Capital
(TL)
1.833
514.936
2.086.448
952.832
2.639.250
900.000
30.000.000
HİSSE - Share (TL)
TCDD
0,68
1,15
0,04
15,00
15,00
15,00
50,00
%
2011
10
1944
1969
1979
1962
1992
BEHİÇBEY RAY KAYNAK
VE YOL MAKİNALARI
ONARIM FABRİKASI
Behiçbey Rail Welding and
Track Machines Repair
Factory
SİVAS BETON TRAVERS
FABRİKASI
Sivas Concrete Sleeper
Factory
AFYON BETON TRAVERS
FABRİKASI
Afyon Concrete Sleeper
Factory
ÇANKIRI MAKAS
FABRİKASI
Çankr Turnout Factory
KURULUŞ
YILI
Foundation
Year
ANKARA DEMİRYOL
FABRİKASI
Ankara Railway Factory
1.8. FABRİKALAR
Factories
73.438
78.400
150.233
50.000
94.476
AÇIK
Open
17.000
12.250
13.255
10.000
68.824
KAPALI
Covered
ALAN - Area (m2)
6
6
7
11
15
MEMUR
Officer
20
18
27
30
71
Contracted
Staff
SÖZLEŞMELİ
100
193
291
84
195
DAİMİ İŞCİ
Worker
PERSONEL - Staff
Makas - Turnout
Travers - Sleeper
Travers - Sleeper
Uzun Ray Kaynağ - Long Rail Welding
Enjeksiyon Pompas - Injection pump
Dizel Motor Regulatörü - Diesel Engine Regulator
Hava Kompresörü - Air Compressor
Turbo Kompresör - Turbo Compressor
Tekerlek Tamiri - Wheel Repairing
Cer Motoru - Traction Motor
Motor - Motor (Maybach, MTU, Commins)
Dizel Motor Revizyonu - Diesel Engine Overhauling
Loko Komple Revizyonu - Complete Loco Overhauling
CİNSİ -Type
ÜRETİM - Production
250
250.000
400.000
15.000
27
2
1
83
400
251
130
130
110
240
231.933
304.372
1.956
14
1
87
384
253
124
127
81
GERÇEKLEŞME
Realization
Adet- Units
KAPASİTE
Capacity
2011
1.9. PERSONEL - Staff
2011
2010
2009
2008
2007
Personel Dağlm - Staff Distribution
Genel Müdürlük ve Teşkilleri General Directorate and Units
Genel Müdl. ve Teşkilr.-General Directorate and Units
1. Bölge - 1. Region
2. Bölge - 2. Region
3. Bölge - 3. Region
4. Bölge - 4. Region
5. Bölge - 5. Region
6. Bölge - 6. Region
7. Bölge - 7. Region
Bölgeler Toplam- Total staff at Regions
Limanlar Dai. veTeşkilleri-Ports Department and Units
TCDD Toplam-Total of TCDD
Bağl Ortaklklar-Affiliate Corporations
Genel Toplam - Grand Total
Genel Müdl. ve Teşkilr.-General Directorate and Units
1. Bölge - 1. Region
2. Bölge - 2. Region
3. Bölge - 3. Region
4. Bölge - 4. Region
5. Bölge - 5. Region
6. Bölge - 6. Region
7. Bölge - 7. Region
Bölgeler Toplam- Total staff at Regions
Limanlar Dai. veTeşkilleri-Ports Department and Units
TCDD Toplam-Total of TCDD
Bağl Ortaklklar-Affiliate Corporations
Genel Toplam - Grand Total
Genel Müdl. ve Teşkilr.-General Directorate and Units
1. Bölge - 1. Region
2. Bölge - 2. Region
3. Bölge - 3. Region
4. Bölge - 4. Region
5. Bölge - 5. Region
6. Bölge - 6. Region
7. Bölge - 7. Region
Bölgeler Toplam- Total staff at Regions
Limanlar Dai. veTeşkilleri-Ports Department and Units
TCDD Toplam-Total of TCDD
Bağl Ortaklklar-Affiliate Corporations
Genel Toplam - Grand Total
Genel Müdl. ve Teşkilr.-General Directorate and Units
1. Bölge - 1. Region
2. Bölge - 2. Region
3. Bölge - 3. Region
4. Bölge - 4. Region
5. Bölge - 5. Region
6. Bölge - 6. Region
7. Bölge - 7. Region
YHT Bölge Müdürlüğü-HST Region Directorate
Bölgeler Toplam- Total staff at Regions
Limanlar Dai. veTeşkilleri-Ports Department and Units
TCDD Toplam-Total of TCDD
Bağl Ortaklklar-Affiliate Corporations
Genel Toplam - Grand Total
Genel Müdl. ve Teşkilr.-General Directorate and Units
1. Bölge - 1. Region
2. Bölge - 2. Region
3. Bölge - 3. Region
4. Bölge - 4. Region
5. Bölge - 5. Region
6. Bölge - 6. Region
7. Bölge - 7. Region
YHT Bölge Müdürlüğü-HST Region Directorate
Bölgeler Toplam- Total staff at Regions
Limanlar Dai. veTeşkilleri-Ports Department and Units
TCDD Toplam-Total of TCDD
Bağl Ortaklklar-Affiliate Corporations
Genel Toplam - Grand Total
Memur
Officer
386
361
85
113
82
58
59
66
38
501
57
919
246
1.165
355
81
100
76
52
57
63
35
464
58
877
238
1.115
350
69
109
70
53
52
65
37
455
53
858
229
1.087
332
68
100
69
51
48
61
36
2
435
51
818
224
1.042
359
88
126
80
67
61
74
50
3
549
47
955
223
1.178
11
Sözleşmeli
Cont. Staff
1 212
1.182
2.710
3.016
1.602
2.080
1.954
2.266
1.044
14.672
819
16.673
760
17.433
1.156
2.613
2.959
1.550
2.007
1.863
2.227
1.017
14.236
759
16.151
751
16.902
1.203
1.942
3.352
1.507
1.912
1.808
2.164
1.010
13.695
715
15.613
730
16.343
1.257
1.878
3.166
1.489
1.873
1.774
2.095
1.004
105
13.384
630
15.271
739
16.010
1.358
1.838
3.117
1.502
1.763
1.723
2.032
968
140
13.083
580
15.021
760
15.781
Daimi İşci
P. Worker
1 229
1.413
1.933
1.971
1.081
1.386
1.070
1.416
593
9.450
2.546
13.409
3.658
17.067
1.321
1.845
1.856
1.026
1.530
1.042
1.373
694
9.366
2.238
12.925
3.494
16.419
1.223
1.379
2.020
931
1.434
984
1.253
666
8.667
2.103
11.993
3.300
15.293
1.144
1.261
1.926
883
1.337
893
1.158
625
8.083
1.798
11.025
3.137
14.162
1.058
1.204
2.111
983
1.441
953
1.225
691
26
8.634
1.526
11.218
3.048
14.266
Geçici İşçi
(Ortalama)
T. Worker
(Average)
105
10
123
43
76
168
25
445
445
610
1.055
2
54
101
58
160
92
82
156
703
705
705
45
113
110
165
139
278
279
146
1.230
1.275
1.275
60
177
188
102
169
331
217
153
1.337
31
1.428
1.428
98
179
250
156
173
330
230
129
1
1.448
31
1.577
1.577
Toplam
Grand Total
2 932
2.956
4.738
5.223
2.808
3.600
3.251
3.748
1.700
25.068
3.422
31.446
5.274
36.720
2.834
4.593
5.016
2.710
3.749
3.054
3.745
1.902
24.769
3.055
30.658
4.483
35.141
2.821
3.503
5.591
2.673
3.538
3.122
3.761
1.859
24.047
2.871
29.739
4.259
33.998
2.793
3.384
5.380
2.543
3.430
3.046
3.531
1.818
107
23.239
2.510
28.542
4.100
32.642
2.873
3.309
5.604
2.721
3.444
3.067
3.561
1.838
170
23.714
2.184
28.771
4.031
32.802
12
594
2.100
426
151
407
2.352
3.417
162
113
319
33
637
713
42
29
4.727
16.222
34
221
14
3
17
125
73
3
3
12
2
19
53
1
2
124
706
MALZEME - Purchasing
HUKUK- Legal Consultancy
TESİSLER - Installations
BİLGİ İŞLEM- Data Processing
EMLAK VE İNŞAAT- Real estate and construction
BÜRO - Office
DİĞER - Other (*)
TOPLAM - Total
(*) Dş Kurumlar Dahil.
Foreign organizations are included
DEMİRYOLU YAPIM - Construction of Railway
LİMANLAR - Ports
İNSAN KAYNAKLARI -Human Reseources
SAĞLIK- Medical Services
YÜK - Freight
MALİ İŞLER - Finance
YOLCU - Passenger
CER - Traction
YOL - Way
Katlan
Personel
Number of
Attendants
2007
Kurs
Says
Number of
Courses
1.10. PERSONEL EĞİTİM PROGRAMLARI
Personnel Training Programmes
647
99
19
5
72
43
1
19
1
4
9
58
26
4
14
236
37
Kurs
Says
Number of
Courses
17.116
4.827
492
72
918
1.340
24
1.313
41
140
506
1.361
784
256
434
3.955
653
Katlan
Personel
Number of
Attendants
2008
783
265
2
3
1
85
1
8
1
4
10
60
5
4
7
278
49
Kurs
Says
Number of
Courses
16.731
7.422
39
137
48
2.196
19
121
40
191
571
1.031
168
201
266
3.303
978
Katlan
Personel
Number of
Attendants
2009
944
319
1
4
38
65
3
4
1
3
54
127
23
5
7
252
38
Kurs
Says
Number of
Courses
20.007
8.529
21
130
611
1.336
50
96
35
133
2.160
1.491
853
245
189
3.480
648
Katlan
Personel
Number of
Attendants
2010
843
92
76
2
32
55
-
10
2
6
124
160
26
4
22
184
48
Kurs
Says
Number of
Courses
21.059
2.236
1.500
100
824
1.100
-
198
80
234
7.099
1.740
1.687
183
370
3.027
681
Katlan
Personel
Number of
Attendants
2011
BÖLÜM 2
YÜKSEK HIZLI TREN
(YHT)
Part 2
High Speed Train (HST)
13
14
2.1. YÜKSEK HIZLI TREN İŞLETMECİLİĞİ
High Speed Train Operations
Tren Seti Başna Vagon Says
Number of Cars per trainset
Train Seti başna Koltuk says
Number of seats per trainset
Trenseti Uzunluğu (metre)
Trainset Length (meter)
6
419
158,5
Çeken araç tipi - Type of rolling stock
MB5126A
Azami işletme hz - Maximum operating speed
250 km/h
17 ton
Dingil Basnc - Axle Load
4800 kw
Araç Gücü - Power by trainset
25 kV 50 Hz
Kataner Voltaj - Catenary voltage
Sinyalizasyon tipi - Type of signalling
ETCS level 1, ATS
2009
2010
2011
Hat Uzunluğu - Length of line (km)
397
888
888
Tren Seti Mevcudu - Trainset stock
7
12
12
Toplam Kapasite - Total Capacities
2.933
5.028
5.028
Tren-km - Train-km
666.908
1.711.836
2.334.688
Koltuk-km - Seat-km (103)
279.435
717.259
978.234
Yolcu says - Number of passengers
942.341
1.889.666
2.556.515
236.813
476.068
664.981
3
Yolcu -km - Passenger-km (10 )
15
2.1.2. YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU HATTI (2011)
High Speed Rail Line
YOL BİLGİLERİ
Permanent Way Information
HAT UZUNLUĞU
Lengths of Track
Km
1. Hat-Line
2. Hat-Line
Toplam Anahat
Total Mainline
İstasyon Yolu
Station Line
Toplam-Total
436
436
872
16
888
Ray tipi - Rail Type
UIC 60 E 1
Dingil basnc - Axle Load
22,5 Ton
Travers tipi - Sleeper Type
B 70 Beton-Concrete
Köprü ve Menfez
Bridge&Culvert
Cinsi
Type
Betonarme
Reinforced concrete
Dingil basnc (ton)
Axle Load
Adet
Ouantity
Uzunluk (m)
Length
22,5
710
7.426
Adet
Ouantity
Uzunluk (Km)
Length
KURP YARIÇAPLARI
Curve Radii
Kurp Yarçap (Metre)
Curve Radius (Meter)
0 - 3500
3501 - 5000
5001 - 10000
10000 m'den büyük
Over 10000 m
Düz Yol - Straight line
TOPLAM - Total
Tüm içinde %
Percentage in
Total
4,0
22,7
15,1
33
85
50
35
198
132
93
103
11,8
261
404
872
46,3
100,0
EĞİMLER
Distributions
Eğim (Binde)
Gradient (Per thousand)
0
1,0- 5,0
5,1- 10,0
10,1- 16,0
16- üstü - over
TOPLAM - Total
Uzunluk (km)
Length
98
399
141
229
5
872
16
Tüm içinde %
Percentage in Total
11,2
45,8
16,2
26,3
0,6
100,0
17
BE
CZ
DE
ES
FI
FR
GB
IT
NL
PT
SE
SI
JR
CN
KR
TW
BELÇİKA (SNCB/NMBS)
ÇEK CUMH.
ALMANYA
İSPANYA
FİNLANDİYA
FRANSA
İNGİLTERE( EUROT.)
İTALYA
HOLLANDA
PORTEKİZ
İSVEÇ
SLOVENYA
JAPONYA
ÇİN (2009)
KORE
TAYVAN
2
36,0
100,0
9561,0
450,0
20,0
378
92,0
301,0
42,0
243,0
552,0
338,0
506,0
357,0
79,0
31,0
785,3
1000 Km
Area
ÜLKE
YÜZÖLÇÜMÜ
345
369
7.640
2.621
-
3.452
-
10.707
6.990
675
2.566
2.428
-
174
888
HAT UZUNLUĞU
Lenght of lines
Veriler genelde şirket verileri olup, ülke genelini kapsamaz.
The data are generally the corporate data and do not cover the whole country.
in blue: 2009 data mavi değerler:2009
Kaynak-Source: UIC
TR
TÜRKİYE (2011)
ÜLKE ve KODU
Country and Code
30
65
-
43
3
375
10
99
6
-
468
22
168
252
7
10
12
989
646
-
282
164
893
291
779
398
-
447
316
283
409
585
586
419
TREN SETİ ORT.
TREN SETİ
KOLTUK SAYISI
MEVCUDU
Average Number of
Total Trainset Stock
Seats by Trainset
2.1.3. ÜLKELERE GÖRE YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU İŞLETMECİLİĞİ
High Speed Rail Operating by Countries
17
-
23.328
-
13.800
153.776
3.144
10.726
57.020
128.523
5.068
84.310
1.990
3.462
2.335
TREN-KM
Train-km
103
36.939
41.349
-
119
292.037
1.778
33.993
2.796
9.220
112.558
2.368
28.056
78.507
866
9.561
2.557
YOLCU
SAYISI
Number of
Passengers
103
7.491
10.981
-
15
77.426
519
11.606
285
1.014
51.890
651
11.715
23.903
271
1.061
665
YOLCU-KM
Passengers km
106
203
266
-
127
884
292
341
102
110
461
275
418
304
313
111
252
ORTALAMA
YOLCU TAŞIMA
MESAFESİ
Average passenger
distance
2010
18
BÖLÜM 3
MEVCUT DURUM
Part 3
Current Situation
19
20
3.1. YOL DURUMU
Lines
3.1. YOL
DURUMU
3.1.1.
YÜKSEK
HIZLI VE KONVANSİYONEL HAT UZUNLUĞU
Lines
Length of High Speed and Conventional Lines
3.1.1. YÜKSEK HIZLI VE KONVANSİYONEL HAT UZUNLUĞU
Length of High Speed and Conventional Lines
2007
2008
2009
KONVANSİYONEL HAT-Conventional Line
Anahat-Mainline
KONVANSİYONEL
HAT-Conventional
Line
2.3.4. Anahatlar-2nd,3rd,4th,
Mainlines
Anahat-Mainline
Anahat
Toplam -Total Mainline
2.3.4. Anahatlar-2nd,3rd,4th,
MainlinesLine
İltisak+İstasyon
Yollar-Branch+Station
Anahat Toplamı -Total
KONVANSİYONEL
HAT Mainline
TOPLAMI
İltisak+İstasyon
Yolları-Branch+Station Line
Conventional
Line Total
KONVANSİYONEL
Elektrikli - ElectrifiedHAT TOPLAMI
Conventional
Line Total
Sinyalli - Signalled
Elektrikli
Electrified
YÜKSEK HIZLI HAT- High Speed Line
Sinyalli - Signalled
Anahat-Mainline
YÜKSEK HIZLI HAT- High Speed Line
2. Anahat - 2nd Mainline
Anahat-Mainline
Anahat
Toplam -Total Mainline
2. Anahat
- 2nd- Station
Mainline
İstasyon
Yollar
Line
Anahat Toplamı -Total Mainline
YÜKSEK HIZLI HAT TOPLAMI
İstasyon Yolları - Station Line
High Speed Line Total
YÜKSEK HIZLI HAT TOPLAMI
Elektrikli - Electrified
High Speed Line Total
Sinyalli - Signalled
Elektrikli - Electrified
GENEL
TOPLAM-General
Total
Sinyalli
- Signalled
Anahat-Mainline
GENEL
TOPLAM-General Total
2.3.4. Anahatlar-2nd,3rd,4th, Mainlines
Anahat-Mainline
Anahat Toplam -Total Mainline
2.3.4. Anahatlar-2nd,3rd,4th, Mainlines
İltisak+İstasyon Yollar-Branch+Station Line
Anahat Toplamı -Total Mainline
İltisak+İstasyon
Yolları-Branch+Station
Line
TOPLAM
YOLLAR-Total
Lines
TOPLAM
Lines
Elektrikli -YOLLAR-Total
Electrified
Sinyalli - Signalled
Elektrikli - Electrified
Sinyalli - Signalled
2007
2008
2009
(Km)
2010
2011
(Km)
2010
2011
8.257
440
8.257
8.697
440
2.294
8.697
10.991
2.294
8.257
442
8.257
8.699
442
2.306
8.699
11.005
2.306
8.243
443
8.243
8.686
443
2.322
8.686
11.008
2.322
8.276
446
8.276
8.722
446
2.330
8.722
11.052
2.330
8.324
446
8.324
8.770
446
2.342
8.770
11.112
2.342
2.274
10.991
3.098
2.274
3.098
----
2.282
11.005
3.029
2.282
3.029
----
2.273
11.008
3.020
2.273
3.020
197
197
197
394
197
3
394
3973
2.273
11.052
3.020
2.273
3.020
436
436
436
872
436
16
872
16
888
2.271
11.112
3.020
2.271
3.020
436
436
436
872
436
16
872
16
888
-8.257
440
8.257
8.697
440
2.294
8.697
2.294
10.991
-8.257
442
8.257
8.699
442
2.306
8.699
2.306
11.005
397
397
397
397
397
8.440
640
8.440
9.080
640
2.325
9.080
2.325
11.405
888
888
888
888
888
8.712
882
8.712
9.594
882
2.346
9.594
2.346
11.940
888
888
888
888
888
8.760
882
8.760
9.642
882
2.358
9.642
2.358
12.000
10.991
2.274
3.098
2.274
3.098
11.005
2.282
3.029
2.282
3.029
11.405
2.670
3.417
2.670
3.417
11.940
3.161
3.908
3.161
3.908
12.000
3.159
3.908
3.159
3.908
Yol uzunluğu - Lengths of Lines
Km Yol uzunluğu - Lengths of Lines
12.100
Km
11.940
12.100
11.900
11.940
12.000
12.000
11.900
11.700
11.700
11.500
11.405
11.500
11.300
11.405
11.300
11.100 10.991
11.100
10.900
10.991
11.005
11.005
10.900
10.700
10.700
10.500
10.500
2007
2007
2008
2008
2009
2009
21
21
2010
2010
2011
2011
3.1.2 KONVANSİYONEL HATLARIN UZUNLUĞU
Length of Conventional Lines
TOPLAM YOLLAR
Total Lines
İLTİSAK+İSTASYON
İSTASYON YOLU İLTİSAK HATLARI
YOLLARI
Station Line
Branch Line
Branch+Station Line
ANAHAT
TOPLAMI
Total Mainline
2.3.4.ANAHATLAR
2nd,3rd,4th,
Mainlines
ANAHATLAR
Mainlines
2007
2008
(Km)
2009
2010
2011
Elektriksiz - Non electrified
6.693
6.686
6.672
6.705
6.755
Elektrikli - Electrified
1.564
1.571
1.571
1.571
1.569
8.257
8.257
8.243
8.276
8.324
84
85
95
98
98
356
357
348
348
348
440
442
443
446
446
Elektriksiz - Non electrified
6.777
6.771
6.767
6.803
6.853
Elektrikli - Electrified
1.920
1.928
1.919
1.919
1.917
8.697
8.699
8.686
8.722
8.770
422
434
448
452
464
0
0
0
0
0
422
434
448
452
464
1.518
1.518
1.520
1.524
1.524
354
354
354
354
354
1.872
1.872
1.874
1.878
1.878
1.940
1.952
1.968
1.976
1.988
354
354
354
354
354
2.294
2.306
2.322
2.330
2.342
Elektriksiz - Non electrified
8.717
8.723
8.735
8.779
8.841
Elektrikli - Electrified
2.274
2.282
2.273
2.273
2.271
10.991
11.005
11.008
11.052
11.112
TOPLAM - Total
Elektriksiz - Non electrified
Elektrikli - Electrified
TOPLAM - Total
TOPLAM - Total
Elektriksiz - Non electrified
Elektrikli - Electrified
TOPLAM - Total
Elektriksiz - Non electrified
Elektrikli - Electrified
TOPLAM - Total
Elektriksiz - Non electrified
Elektrikli - Electrified
TOPLAM - Total
TOPLAM - Total
22
23
1.148
1.156
6.755
7
TOPLAM
Total
1.506
4
6
971
3
905
962
2
5
107
ELEKTRİKSİZ
Non Electrified
1.569
-
197
327
66
83
280
616
ELEKTRİKLİ
Electrified
8.324
1.156
1.345
1.232
1.572
1.054
1.242
723
TOPLAM
Total
TEK HAT -Single Track
1
BÖLGELER
Regions
98
10
78
-
7
-
-
3
ELEKTRİKSİZ
Non Electrified
348
-
-
-
-
84
80
184
ELEKTRİKLİ
Electrified
446
10
78
-
7
84
80
187
TOPLAM
Total
6.853
1.166
1.226
905
1.513
971
962
110
ELEKTRİKSİZ
Non Electrified
1.917
-
197
327
66
167
360
800
ELEKTRİKLİ
Electrified
8.770
1.166
1.423
1.232
1.579
1.138
1.322
910
TOPLAM
Total
464
78
76
31
81
25
129
44
ELEKTRİKSİZ
Non Electrified
1.524
189
183
152
281
197
224
298
ELEKTRİKSİZ
Non Electrified
354
-
49
64
26
24
50
141
ELEKTRİKLİ
Electrified
2.342
267
308
247
388
246
403
483
TOPLAM
Total
İSTASYON YOLU
Station Line
İLTİSAK HATTI
Branch Line
2.3.4. ANAHATLAR
2 nd, 3 rd, 4 th Mainlines
ANAHATLAR TOPLAMI
Total Mainlines
TALİ HATLAR- Subsidiary Lines
ANAHATLAR - Mainlines
3.1.3.KONVANSİYONEL HATLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI (2011)
Regional Distribution of Conventional Lines
8.841
1.433
1.485
1.088
1.875
1.193
1.315
452
ELEKTRİKSİZ
Non Electrified
2.271
-
246
391
92
191
410
941
ELEKTRİKLİ
Electrified
GENEL TOPLAM
Grand Total
11.112
1.433
1.731
1.479
1.967
1.384
1.725
1.393
TOPLAM
Total
(Km)
3.1.4. ELEKTRİFİKASYON - Electrification
AKIM TÜRÜ - Type of Electrification
2011
25 000 V 50HZ
TRAFO MERKEZİ
Substations
Adet
Quantity
39
TELEKOMAND MERKEZİ
(Uzaktan Kumanda)
Telecommand Center
Adet
Quantity
9
3.1.5. ELEKTRİKLİ HAT UZUNLUKLARI - Lenght of Electrified Lines
KONVANSİYONEL HAT KESİMLERİ
Conventional Line Sections
Sirkeci - Pehlivanköy
Pehlivanköy - Hudut ( Yunan. )
Pehlivanköy - Hudut ( Bulgar.)
Mandra - Krklareli
Haydarpaşa - Arifiye
Arifiye - Eskişehir
Eskişehir - Polatl
Eskişehir-Enveriye
Arifiye-Adapazar
Polatl - Ankara
Ankara - Kayaş
Alsancak - Adnanmenderes
Basmane - Manisa
Menemen - Aliağa
Alsancak-Basmane (müsellesler)
Divriği - Çetinkaya
Çetinkaya - Hekimhan
Hekimhan - Malatya
Malatya - Narl
Narl - Fevzipaşa
Fevzipaşa - Toprakkale
Toprakkale - İskenderun
Adana - Toprakkale
Narl - Gaziantep
Fevzipaşa - Hudut (Meydanekbez)
Köprüağz - Kahramanmaraş
KONVANSİYONEL HAT TOPLAMI
Conventional Line Total
YÜKSEK HIZLI HAT KESİMLERİ
High Speed Line Sections
Ankara-Eskişehir
(Sincan-Eskişehir)
Konya-Polatl
(Müselles yolu)
YÜKSEK HIZLI HAT TOPLAMI
High Speed Line Total
GENEL TOPLAM - Grand Total
ANAHAT - Mainlines
2.3. VE 4.
TEK HAT
HATLAR
TOPLAM
Single Line 2nd, 3rd, 4th
Total
lines
236
28
264
2
0
2
68
0
68
1
0
1
132
132
264
177
33
210
167
0
167
4
0
4
9
0
9
87
59
146
13
12
25
23
23
46
34
33
67
26
26
52
0
2
2
66
0
66
72
0
72
73
0
73
182
0
182
69
0
69
63
0
63
60
0
60
2
0
2
1
0
1
1
0
1
1
0
1
2011
Km
TALİ HAT
Subsidiary
line
GENEL
TOPLAM
Grand Total
36
0
19
0
25
35
22
0
4
48
2
7
10
7
0
26
20
21
23
17
17
15
0
0
0
0
300
2
87
1
289
245
189
4
13
194
27
53
77
59
2
92
92
94
205
86
80
75
2
1
1
1
1.569
348
1.917
354
2.271
218
213
5
218
213
5
436
426
10
3
13
-
439
439
10
436
436
872
16
888
2.005
784
2.789
370
3.159
24
3.1.6. TELEKOMÜNİKASYON - Telecommunication
3.1.6. TELEKOMÜNİKASYON - Telecommunication
Telefon Santrali - Telephone exchanges
Abone - Subscribers
DİSPEÇER MERKEZİ
Dispatcher Center
ADET-Quantity
88
17.356
TMİ
Centralized of
Trains
Hizmet
Service
2011
Km
19
5.962
27
8.029
Dispeçer Merkezleri (TMİ) : Eskişehir (2), Kayseri, Karabük (2), İzmir (2), Balkesir, Afyon, Samsun, Van, Elazğ,
Dispatching Centers Adana, Gaziantep, Konya (2), Erzincan, Erzurum, Diyarbakr.
2011
Km
3.1.7. SİNYALLİ HAT UZUNLUKLARI - Length of Signalled Lines
KONVANSİYONEL HAT KESİMLERİ
Conventional Line Sections
Sirkeci - Pehlivanköy
Pehlivanköy - Hudut ( Yunan. )
Pehlivanköy - Hudut ( Bulgar.)
Mandra - Krklareli
Haydarpaşa -Arifiye
Arifiye - Eskişehir
Eskişehir - Polatl
Eskişehir-Enveriye
(Eskişehir) Enveriye - Alayunt
Arifiye-Adapazar
Polatl - Ankara
Ankara - Irmak
Irmak - Kayseri
Boğazköprü - Ulukşla
Irmak - Karabük
Alsancak - Adnan menderes
Basmane - Manisa
Menemen - Aliağa
Alsancak-Basmane (müsellesler)
Kayseri - Hanl
Hanl - Sivas
Sivas - Bostankaya
Bostankaya - Çetinkaya
Çetinkaya - Divriği
Samsun - Kaln
Hanl - Bostankaya
Çetinkaya-Malatya
Malatya - Narl
Malatya - Yolçat
Narl - Fevzipaşa
Fevzipaşa - Toprakkale
Toprakkale - İskenderun
Adana - Toprakkale
Narl - Gaziantep
Fevzipaşa - Hudut (Meydanekbez)
Köprüağz - Kahramanmaraş
KONVANSİYONEL HAT TOPLAMI
Conventional Line Total
YÜKSEK HIZLI HAT KESİMLERİ
High Speed Line Sections
Ankara-Eskişehir
(Sincan-Eskişehir)
Konya-Polatl
(Müselles yolu)
YÜKSEK HIZLI HAT TOPLAMI
High Speed Line Total
GENEL TOPLAM - Grand Total
ANAHAT Mainlines
2.3. VE 4.
TEK HAT
HATLAR
TOPLAM
Single Line
2nd, 3rd, 4th
Total
lines
236
28
264
3
0
3
68
0
68
1
0
1
132
132
264
177
33
210
167
0
167
6
0
6
1
0
1
2
0
2
87
59
146
70
12
82
311
0
311
3
0
3
2
0
2
25
23
48
36
33
69
26
26
52
0
2
2
153
0
153
69
0
69
28
0
28
83
0
83
67
0
67
2
0
2
46
0
46
142
0
142
182
0
182
5
0
5
69
0
69
63
0
63
60
0
60
2
0
2
2
0
2
1
0
1
2
0
2
TALİ HAT
Subsidiary
line
GENEL
TOPLAM
Grand Total
21
0
14
0
18
19
19
1
0
0
28
9
38
0
0
13
18
8
0
22
12
9
20
15
0
3
13
16
0
11
10
6
0
0
0
0
285
3
82
1
282
229
186
7
1
2
174
91
349
3
2
61
87
60
2
175
81
37
103
82
2
49
155
198
5
80
73
66
2
2
1
2
2.329
348
2.677
343
3.020
218
213
5
218
213
5
436
426
10
3
13
-
439
439
10
436
436
872
16
888
2.765
784
3.549
359
3.908
25
3.1.8. KONVANSİYONEL HATLARIN YOL BİLGİLERİ (2011)
Permanent Way Information of Conventional Lines
KURP YARIÇAPLARINA GÖRE DAĞILIM
Distribution by Curve Radii
Kurp Yarçap Gruplar (Metre)
Curve Radius Groups (Meter)
Adet
Ouantity
Uzunluk (Km)
Length
200 - 500
501 - 1000
1001 - 1500
1501 - 2000
2000 m'den büyük - Over 2000 m
Düz Yol - Straight line
6.100
2.986
466
448
351
1.576
1.040
187
195
123
5.649
TOPLAM - Total
10.351
8.770
Tüm içinde %
Percentage in
Total
18,0
11,9
2,1
2,2
1,4
64,4
100,0
EĞİMLERE GÖRE DAĞILIM
Distribution by Gradients
Eğim - Gradient
Binde - Per thousand
Uzunluk (km)
Length
Tüm içinde %
Percentage in Total
0
1,0 - 5,0
5,1 -10,0
10,1 - 15,0
15,1 - 20,0
20,1 - +
1.662
3.132
1.776
1.372
608
220
19,0
35,7
20,3
15,6
6,9
2,5
TOPLAM - Total
8.770
100,0
DİNGİL BASINCINA GÖRE DAĞILIM
Distribution by Axle Loads
Dingil Basnc Gruplar (Ton)
Axle Load Groups (Tonne)
13 - 13,5
Uzunluk (Km)
Length
Tüm içinde %
Percentage in Total
15 - 15,5
20
22,5
87
61
5.378
3.244
1,0
0,7
61,3
37,0
TOPLAM - Total
8.770
100,0
26
3.1.9. RAYLARIN YAŞLARINA GÖRE DAĞILIMI (2011)
Distribution of Rail by Age Groups
YAŞ GRUPLARI
Age Groups
Uzunluk (Km)
Length
Tüm içinde %
Percentage in Total
0 - 10
2.964
33,8
11 - 20
1.973
22,5
21 - 30
1.906
21,7
31 - +
1.927
22,0
TOPLAM - Total
8.770
100,0
3.1.10. BÖLGELERE GÖRE RAY TİPLERİ (2011)
Types of Rail by Region
RAY TİPLERİ
Rail Types
Km
BÖLGELER - Regions
1
2
3
4
5
6
TOPLAM
Total
7
%
46.303 kg/m' den az
(Less than 46.303 kg/m)
46
-
5
251
198
44
173
717
8,2
46.303 kg/m
83
16
157
6
242
150
124
778
8,9
49.05 kg/m
534
1.066
741
1.065
652
1.170
643
5.871
66,9
60 kg/m (UIC)
247
240
235
257
140
59
226
1.404
16,0
TOPLAM - Total
910
1.322
1.138
1.579
1.232
1.423
1.166
8.770
100,0
3.1.11. BÖLGELERE GÖRE TRAVERS TİPLERİ (2011)
Types of Sleeper by Region
TRAVERS TİPLERİ
Sleeper Types
Km
BÖLGELER - Regions
1
2
3
4
5
6
TOPLAM
Total
7
%
ÇELİK - Steel
46
-
11
82
58
121
23
341
3,9
AHŞAP - Wooden
98
-
50
429
564
-
277
1.418
16,2
BETON - Concrete
766
1.322
1.077
1.068
610
1.302
866
7.011
79,9
TOPLAM - Total
910
1.322
1.138
1.579
1.232
1.423
1.166
8.770
100,0
27
27
3.1.12. TÜNEL SAYI VE UZUNLUKLARININ BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI (2011)
Regonal Distribution of Tunnels
UZUNLUK (Metre)
Length (Meter)
0-1000
1001-2000
2001-3000
3001-4000
4001-5000
5001 ve daha büyük
over
TOPLAM
Total
BÖLGELER - Regions
1
2
3
4
5
6
TOPLAM
Total
7
ADET-Quantity
37
80
38
234
248
54
50
741
METRE-Meter
7.354
13.454
7.094
39.988
50.408
10.917
8.339
137.554
ADET-Quantity
1
4
1
5
5
3
1
20
METRE-Meter
1.321
5.066
1.056
6.293
5.715
3.974
1.987
25.412
ADET-Quantity
-
-
-
1
1
1
-
3
METRE-Meter
-
-
-
2.073
2.257
2.102
-
6.432
ADET-Quantity
-
1
-
-
-
1
-
2
METRE-Meter
-
3.507
-
-
-
3.794
-
7.301
ADET-Quantity
-
-
-
-
-
1
-
1
METRE-Meter
-
-
-
-
-
4.906
-
4.906
ADET-Quantity
-
-
-
1
-
-
-
1
METRE-Meter
-
-
-
5473
-
-
-
5.473
ADET-Quantity
38
85
39
241
254
60
51
768
METRE-Meter
8.675
22.027
8.150
53.827
58.380
25.693
10.326
187.078
3.1.13. TÜNEL YAŞLARININ BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI (2011)
Regional Distribution of Tunnels by Age Groups
YAŞ-Age
0-10
11-25
26-35
36-50
51+
TOPLAM
Total
BÖLGELER - Regions
1
2
3
4
5
6
TOPLAM
Total
7
ADET-Quantity
-
-
-
3
1
-
-
4
METRE-Meter
-
-
-
5.748
185
-
-
5933
ADET-Quantity
-
-
-
1
7
1
1
10
METRE-Meter
-
-
-
160
1.024
12
1.987
3.183
ADET-Quantity
12
1
-
4
21
-
-
38
METRE-Meter
4.708
275
-
35
1.872
-
-
6.890
ADET-Quantity
8
2
-
10
66
-
1
87
METRE-Meter
2.034
107
-
3.241
19.492
-
530
25.404
ADET-Quantity
18
82
39
223
159
59
49
629
METRE-Meter
1.933
21.645
8.150
44.643
35.807
25.681
7.809
145.668
ADET-Quantity
38
85
39
241
254
60
51
768
METRE-Meter
8.675
22.027
8.150
53.827
58.380
25.693
10.326
187.078
28
3.1.14. KÖPRÜ VE MENFEZ TİPLERİNİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI (2011)
Regional Distribution of Bridges and Culverts
KÖPRÜ CİNSLERİ
Types of Bridge
Adet-Quantity
ÇELİK - Steel
Metre-Meter
BETONARME
Reinforced concrete
Adet-Quantity
KAGİR KEMER
Arch masonry stone
Adet-Quantity
Metre-Meter
Metre-Meter
Adet-Quantity
TOPLAM
Total
Metre-Meter
Bölgeler - Regions
1
2
3
4
5
6
7
TOPLAM
Total
242
6.156
1.240
4.530
1.140
1.382
2.622
12.068
72
2.511
1.985
5.606
2.164
4.269
4.221
12.386
470
5.412
1.667
3.587
1.146
1.284
3.283
10.283
89
3.676
2.196
7.273
2.820
7.404
5.105
18.353
42
4.619
2.090
6.749
2.488
6.212
4.620
17.580
112
3.671
1.327
3.462
1.344
2.571
2.783
9.704
279
3.023
1.228
3.031
1.385
1.540
2.892
7.594
1.306
29.068
11.733
34.238
12.487
24.662
25.526
87.968
3.1.15. KÖPRÜ VE MENFEZ YAŞLARININ BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI ( 2011)
Regional Distribution of Bridges and Culverts by Age Groups
Bölgeler - Regions
YAŞ
Age
0 - 10
11-30
31-50
51-100
101 - +
TOPLAM
Total
Adet-Quantity
Metre-Meter
Adet-Quantity
Metre-Meter
Adet-Quantity
Metre-Meter
Adet-Quantity
Metre-Meter
Adet-Quantity
Metre-Meter
Adet-Quantity
Metre-Meter
1
2
3
4
5
6
7
TOPLAM
Total
113
171
64
680
230
2.082
358
2.858
1.857
6.277
2.622
12.068
31
240
42
508
266
715
3.440
10.075
442
849
4.221
12.386
161
970
68
340
256
1.435
2.406
7.060
392
477
3.283
10.282
1
10
216
1.225
249
1.091
4.527
15.670
112
357
5.105
18.353
5
23
95
2.328
605
2.420
3.915
12.808
4.620
17.579
1
12
199
970
48
570
2.085
7.194
450
958
2.783
9.704
29
89
70
253
86
296
1.890
5.368
817
1.589
2.892
7.594
341
1.515
754
6.304
1.740
8.609
18.621
61.033
4.070
10.507
25.526
87.968
3.1.16. KÖPRÜ VE MENFEZLERİN DİNGİL BASINCINA GÖRE DAĞILIMI (2011)
Distribution of Bridges and Culverts by Axle-Load
DİNGİL BASINÇLARI (Ton)
Axle Load (Tonne)
13,5
15,5
18
20,0
22,5
TOPLAM
Total
Adet-Quantity
Metre-Meter
Adet-Quantity
Metre-Meter
Adet-Quantity
Metre-Meter
Adet-Quantity
Metre-Meter
Adet-Quantity
Metre-Meter
Adet-Quantity
Metre-Meter
Bölgeler - Regions
1
2
3
4
5
6
7
TOPLAM
Total
2.622
12.068
2.622
12.068
73
231
4.148
12.155
4.221
12.386
9
12
2.132
6.399
1.142
3.871
3.283
10.282
5.104
18.343
1
10
5.105
18.353
4.620
17.580
4.620
17.580
1.840
5.314
943
4.390
2.783
9.704
55
218
82
265
1.794
4.069
961
3.043
2.892
7.594
55
218
82
265
9
12
15.563
51.936
9.817
35.537
25.526
87.968
29
3.1.17. HEMZEMİN GEÇİT TİPLERİNİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI (2011)
Regional
Distribution
by Regions
Distribution
of Level Crossing
by Regions
GEÇİT TİPİ
Type of crossing
BÖLGELER - Regions
1
Bekçili bariyerli
With watch man and barrier
Uzaktan idareli bariyerli
Remote command barrier
Otomatik bariyerli
Automatc barrier
Flaşerli+Çanl+Bariyersiz
Bell warning without barrier
Serbest (Çapraz işaretli)
Unprotected (with cross sign)
Flaşerli+Çanl Otomtk. bariyer
Bell warning with barrier
TOPLAM-Total
2
3
4
5
6
TOPLAM
Total
7
10
34
105
96
5
39
16
305
-
-
-
6
-
1
10
17
4
25
135
21
23
2
37
247
73
72
9
44
25
48
7
278
65
270
317
360
301
352
697
2.362
41
18
37
30
23
51
9
209
193
419
603
557
377
493
776
3.418
6
7
3.1.18. KAPLAMA TİPLERİNE GÖRE HEMZEMİN GEÇİTLER (2011)
Level crossings by type of flooring
KAPLAMA TİPİ
Type of flooring
BÖLGELER - Regions
1
2
3
4
5
TOPLAM
Total
AHŞAP-Wooden
77
49
47
114
84
60
45
476
STABİLİZE-Stabilize
18
23
75
42
47
44
159
408
BETON-Concrete
10
14
1
5
-
5
3
38
LASTİK-Rubber
3
25
8
6
5
3
15
65
TOPRAK / BALAST
Soil/Balast
59
70
143
261
81
125
410
1.149
ASFALT-Asphalt
23
52
187
100
68
132
121
683
PARKE TAŞ-Stone
3
2
142
21
3
124
14
309
ÇELİK KAPLAMA
Steel plate
1
184
-
8
89
-
8
290
194
419
603
557
377
493
775
3.418
TOPLAM-Total
30
3.1.19. YOL BAKIM VE ONARIM ÜNİTELERİ (2011)
Track Maintenance and Repair Units
BÖLGELER
Regions
YOL BAKIM
YOL BAKIM
TARIM
YOL
ONARIM
ONARIM
ŞEFLİĞİ
MEKANİK
MÜDÜRLÜĞÜ
ŞEFLİĞİ
Agricultural
ATLY. MÜD.
Track M&R
Track M&R
Branch Offices Repair Shops
Chief Offices
Branch Offices
APLİKAS.
ŞEFLİĞİ
Ablication
Branch Offices
KAYNAK
ŞEFLİĞİ
Rail Welding
Branch Offices
KÖPRÜLER
ŞEFLİĞİ
Bridges Branch
Offices
1
4
16
1
1
1
1
1
2
7
23
1
1
1
1
1
3
4
18
1
1
1
1
1
4
6
26
1
1
1
1
1
5
6
20
1
1
1
1
1
6
5
20
1
1
1
1
1
1
7
5
20
1
1
1
1
YHT-HST
3
9
-
-
-
-
-
TOPLAM-Total
40
152
7
7
7
7
7
3.1.20. YOL VE İŞ MAKİNALARININ BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI (2011)
Distribution of track and work machine by region
BAKIM VE YENİLEME MAKİNALARI
Maintanence and renewal machine
Buraj makinalar
Tamping machines
Balast eleme makinalar
Balast cleaning machines
Balast regülatörleri
Balast profiling machines
Balast tokmaklama makinalar
Crip and shoulder compactory
Seyyar ray kaynak makinalar
Flash butt- welding machines
Hzl yol yenileme makinalar
Track renewal train
Yol muayene makinalar
Track recording railcar
YARDIMCI
YOL EKİPMANLARI
Auxiliary track equipment
Poz otolar
Maintenance vehicles
Ağr vinçli poz otolar
Railway cranes
Tirfanöz-Blanöz
Sleeper screwing machines
Alüminotermit ray kaynak teçh.
Alüminothermic welding
Ray delme makinalar
Rail drilling machines
Ray kesme makinalar
Abrasive rail saws
Mobil Demiryolu Arac
Mobile railroad car
Ray profil taşlama makinalar
Rail grinding machines
Kar küreme makinalar
Railway rotary snow plugh
BÖLGELER-Regions
1
2
3
4
5
6
7
TOPLAM
Total
4
6
5
5
5
5
5
35
2
2
2
1
2
1
1
11
4
3
2
3
3
3
2
20
2
2
2
2
2
2
1
13
1
1
-
-
-
1
-
3
-
1
1
1
-
1
-
4
1
1
1
1
1
1
1
7
BÖLGELER-Regions
1
2
3
4
5
6
7
TOPLAM
Total
11
18
3
7
11
8
4
62
-
2
4
1
-
1
-
8
22
40
18
40
27
35
40
222
-
2
1
1
2
1
1
8
13
19
15
13
19
25
18
122
25
40
20
30
36
37
31
219
5
5
13
11
9
10
12
65
8
8
6
8
8
9
7
54
1
-
-
4
4
-
-
9
31
3.2. CER DURUMU
Traction
3.2.1. ÇEKEN ARAÇLARIN FAALİYET DURUMLARI
Availability of Tractive Stock
ANAHAT DİZEL LOKO
Mainline Diesel Loco
ELEKTRİKLİ LOKO
Electric Loco
2007
MANEVRA DİZEL LOKO
Shunting Diesel Loco
HST
YHT DİZİ
ELEKTRİKLİ DİZİ
Electric Railcar
2009
2010
2011
Mevcut
Stock
Faal
Avail
E 40000
3
3
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
E 43000
45
39
87
45
37
82
45
40
89
45
42
93
45
40
89
E 52500
19
16
84
19
15
79
19
16
84
19
10
53
-
-
-
67
58
87
64
52
81
64
56
88
64
52
81
45
40
89
DE 11000
63
49
78
63
47
75
63
45
71
63
46
73
63
45
71
DE 18000
1
1
100
1
1
100
1
1
100
1
1
100
1
1
100
DE 18100
12
12
100
11
10
91
10
10
100
10
9
90
9
8
89
DE 22000
86
72
84
86
70
81
86
71
83
86
75
87
86
74
86
DE 24000
266
233
88
261
226
87
253
210
83
249
221
89
248
216
87
DE 33000
44
39
89
72
65
90
89
72
81
89
81
91
89
82
92
472
406
86
494
419
85
502
409
81
498
433
87
496
426
86
DH 33100
2
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DH 3600
10
10
100
10
5
50
4
4
100
2
2
100
2
2
100
DH 6500
2
1
50
2
1
50
1
1
100
1
1
100
1
1
100
DH 7000
18
13
72
17
15
88
17
14
82
17
14
82
17
15
88
DH 9500
26
24
92
26
23
88
26
19
73
26
20
77
26
18
69
58
48
83
55
44
80
48
38
79
46
37
80
46
36
78
-
-
-
-
-
-
7
6
86
12
11
92
12
11
92
E 8000
14
14
100
14
14
100
14
12
86
-
-
-
-
-
-
E 14000
69
64
93
69
59
86
69
58
84
69
63
91
69
60
87
E 23000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
28
93
32
31
97
83
78
94
83
73
88
83
70
84
99
91
92
101
91
90
MT 5500
7
4
57
7
5
71
7
7
100
7
7
100
7
5
71
MT 5600
9
7
78
9
5
56
9
3
33
9
5
56
9
6
67
MT 5700
28
24
86
28
22
79
28
25
89
28
24
86
28
22
79
MT 15000
-
-
-
-
-
-
8
6
75
11
10
91
12
11
92
44
35
80
44
32
73
52
41
79
55
46
84
56
44
79
TOPLAM
Total
TOPLAM
Total
DİZEL DİZİ
Diesel Railcar
2008
Faal
Avail.
%
TOPLAM
Total
YHT 65000
TOPLAM
Total
TOPLAM
Total
Mevcut
Stock
Faal
Avail
Faal
Avail.
%
Mevcut
Stock
32
Faal
Avail
Faal
Avail.
%
Mevcut
Stock
Faal
Avail
Faal
Avail.
%
Mevcut
Stock
Faal
Avail
Faal
Avail.
%
3.2.2. LOKOMOTİFLERİN GÜCÜ VE YAŞLARINA GÖRE DAĞILIMI
Distribution of Locomotives by Power and Age
2011
ANAHAT DİZEL LOKO
Mainline Diesel Loco
ELEKTRİKLİ LOKO
Electric Loco
LOKOMOTİF TİPLERİ
Types of Locomotives
BEHERİN
GÜCÜ (BG)
Power per
Locomotive
(HP)
MANEVRA DİZEL LOKO
Shunting Diesel Loco
ELEKTRİKLİ DİZİ YHT DİZİ
HST
Electric Railcar
10 - 19
20-29
40 YIL
ÜZERİ
Over 40
30-39
TOPLAM
LOKO
Total Loco
E 43000
4325
-
9
36
-
-
45
DE 11000
1065
-
-
63
-
-
63
DE 18000
1500
-
-
-
-
1
1
DE 18100
1500
-
-
-
9
-
9
DE 22000
2000
-
-
86
-
-
86
DE 24000
1900
-
-
63
185
-
248
DE 33000
3000
89
-
-
-
-
89
89
-
212
194
1
496
TOPLAM - Total
DİZEL DİZİ
Diesel Railcar
0-9
DH 3600
360-450
-
-
-
-
2
2
DH 6500
650
-
-
-
-
1
1
DH 7000
700
-
17
-
-
-
17
DH 9500
950
-
26
-
-
-
26
TOPLAM - Total
-
43
-
-
3
46
YHT 65000
6500
12
-
-
-
-
12
E 8000
1380
0
0
0
0
0
0
E 14000
1400
-
-
37
32
-
69
E23000
2300
32
-
-
-
-
32
32
-
37
32
-
101
TOPLAM - Total
DH 5500
4x145
-
-
-
-
7
7
DH 5600
2x225
-
9
-
-
-
9
DH 5700
2x280
-
28
-
-
-
28
DMU
1500
12
-
-
-
-
12
12
37
-
-
7
56
TOPLAM - Total
33
3.2.3. ÇEKEN ARAÇLARIN TOPLAM GÜÇLERİ
Total Power of Tractive Stock
2011
DE ANAHAT
DE Mainline
HST
YHT
ADET
Quantity
ELEKTRİKLİ LOKO DE MANEVRA LOKO
Electric Loco
DE Shunting Loco
DİZELLİ DİZİ
Diesel Railcar
BG / HP
KW
4800 Kw
12
78.000
57.600
750 Kw - 1500 Kw
407
725.295
540.345
1500 Kw' den büyük - Above 1500 Kw
89
267.000
198.915
496
992.295
739.260
250 Kw - 500 Kw
3
1.550
1.155
500 Kw' den büyük - Above 500 Kw
43
36.600
27.267
46
38.150
28.422
45
194.625
144.996
45
194.625
144.996
250 Kw - 500 Kw
44
23.790
17.724
500 Kw' den büyük - Above 500 Kw
12
18.000
13.410
56
41.790
31.134
101
170.200
126.799
101
170.200
126.799
TOPLAM - Total
TOPLAM - Total
3000 Kw' den büyük - Above 3000 Kw
TOPLAM - Total
TOPLAM - Total
ELEKTRİKLİ DİZİ
Electric Railcar
TOPLAM - Total
1022 Kw' den büyük - Above 1022 Kw
TOPLAM - Total
34
3.2.4.
ELEKTRİKLİ
LOKOMOTİFLERİN
VE DİZİLERİN
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
3.2.4. ELEKTRİKLİ
LOKOMOTİFLERİN
VE DİZİLERİN
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Technical
Specifications
of Electric
Locos
and Railcars
Technical
Specifications
of Electric
Locos and
Railcars
Dingil Tertibi - Axle Arrengement
YHT 65000
E 43000
E 52500
E23000
E 14000
22+4(1Ao Ao1)+22
Bo Bo Bo
Bo Bo
BoBo+22+BoBo
2 Bo+22+22
Dingil Basnc - Axle Load
17T
20 T
20 T
18T
18T
Toplam Ağrlk - Total Weight
332T
120 T
80 T
186,9 T
118T
Fren Tipi - Brake Type
Knorr
Knorr
Knorr
Knorr
Knorr
Azami Hz - Max. Speed
250 km/h
90 Km/h
120 Km/h
140 Km/h
120 Km/h
Tekerlek Çap - Wheel Diameter
850 mm
1220 mm
1250 mm
860 mm
1100 mm
8
6
4
8
2
4800 kw
3180 Kw
3860 Kw
1680 Kw
1029Kw
Cer Motor Adedi - Number of Traction Motors
Gücü - Power
Tahrik Sistemi - Driving System
Mekanik Parçalar - Mechanical Parts
Motor ve Tipi - Engine and Type
Transmisyon - Transmission
E
E
E
E
E
CAF
TSB
Konçar
Rotem
Alsthom
MB5126A
SE222
ISVK 644-8
(KTM-IFS-210)(AC)
TO107 4
Voit
TSB
Konçar
Toshiba
Groupment
8,5 T
Max. Cer Kuvveti - Max. Traction Power
19,6 T
38,8 T
27,6 T
16,5 T
Devaml Cer Kuvveti - Cont. Traction Povver
7,1 T
28,5 T
17,5 T
11,5 T
6T
230 V-400V
220 V-1000V
220 V
220 V
220 V-1500V
Işklandrma- Istma - Lighting, Heating
Toplam Oturma Yeri - Total Seats
Hat Gerilimi - Catenary Voltage
419
-
-
173
223
25 KV 50 Hz
25 KV 50 Hz
26 KV 50 Hz
27 KV 50 Hz
25 KV 50 Hz
3.2.5. DİZEL ANAHAT LOKOMOTİFLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Technical Specifications of Mainline Diesel Locos
DE 11000
DE 18100
DE 22000
DE 24000
DE 33000
Dingil Tertibi - Axle Arrengement
Bo-Bo
ALA-ALA
Co-Co
Co-Co
Co-Co
Dingil Basnc - Axle Load
17,0 T
17,5 T
19,5 T
18,8 T
20,0 T
Toplam Ağrlk - Total Weight
68 T
105 T
117,5 T
112,8 T
120 T
Fren Tipi - Brake Type
Knorr
Westinghouse
Westinghouse
Oerlikon
Westinghouse
Azami Hz - Max. Speed
80 Km/h
120 Km/h
120 Km/h
120 Km/h
120 Km/h
Tekerlek Çap - Wheel Diameter
1000 mm
1100 mm
1016 mm
1100 mm
1016 mm
4
4
6
6
6
Yakt Stok Kapasitesi - Fuel Stock Capacity
2700 Lt
4315 Lt
5678 Lt
4900 Lt
6000 Lt
Motor Gücü - Engine Power
1065 Hp
1800 Hp
2200 Hp
2100 Hp
3300 Hp
DE
DE
DE
DE
DE
MTU
STM-ELMS
GM
STM - ELMS
GM
MTU 8 V 396 TC
Pielstick 12PA4
Gm 645 E
Pielstick16PA4
645 E3C
Kraus - Maffei
Alsthom-Elms
GM
Alsthom - Elms
GM
13T
21 T
40,2 T
36T/360
45 T
20,8 T
13,25 T
22,8 T
18T
30 T
13,2
24,2
20.3
24,18
22,7
MT 5500
Cer Motor Adeti - Number of Traction Motors
Tahrik Sistemi - Driving System
Mekanik Parçalar - Mechanical Parts
Motor ve Tipi -Engine and Type
Transmisyon - Transmission
Max. Cer Kuvveti - Max. Traction Power Force
Devaml Cer Kuvveti
Cont. Traction Power Force
En Küçük Devaml Hz Km/S
Min. Continuous Speed Km/h
DİZELLİ DİZİLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Technical Specifications of Diesel Railcar
MT 15000
MT 5700
MT 5600
Azami Hz - Max. Speed (km/h)
140
140
140
92
Azami Ağrlk - Max. Weight (ton)
136
54,4
55
115
Motor Gücü - Engine Power HP
Dingil Tertibi - Axle Arrengement
Tekerlek Çap - Wheel Diameter
Minimum Kurp Çap - Min curve radius (metre)
Tampondan tampona Boy
Bumber to bumber Length (mm)
2X750=1500
560
550
(4X145) 580 HP
1A+A1 A1+1A
1A+A1
B' 2'
1A+A1 2+2 1A+A1
920/840
920/840
920/860 mm
900/860 mm
200
90
90
90
(26400+26400)52800
23840
25.190
62400
Genişlik Width (mm)
2825
2878
2850
2901
Ray mantarndan en yüksek mesafesi (mm)
Highest distance from the railhead
4050
3695
3925
2925
18
13,5
14
10,5
132+2 (engelli yolcu)
68
60+40 (ayakta)
(a=68 b=52 c=50)=170
Dingil Basnc - Axle Load (ton)
Max. Yolcu kapasitesi - Max. Passenger capt
Fren Tipi - Engine and Type
Motor ve Tipi - Engine and Type
Yakt Kapasitesi - Fuel capacity
Transmisyon - Transmission
(lt)
knorr
knorr
knorr
KE
Cummns QSK 19R
FIAT
8217.SI.00 00A010
Cummns KTA 19R
IVECO
8217.32.038T
1300
600
870
4*250
VOITHT
312 bre
VOITHT
T211 rz
VOITHT
T320rz
Hidromek
35
36
138
138
135
134
2008
2009
2010
2011
415
421
411
417
411
151
138
139
152
170
108
119
121
111
119
91
89
103
96
97
Sleeping Cars
YATAKLI
63
63
78
81
72
Dining Cars
YEMEKLİ
962
965
990
995
1.010
TOPLAM
YOLCU
VAGONU
Total Pass.
Cars
8.954
8.744
8.744
8.662
8.662
2008
2009
2010
2011
24.728
25.076
24.446
24.842
24.978
8.754
8.706
8.772
9.702
10.878
5.640
6.300
6.420
6.060
6.540
KUŞETLİ
Couchette
1.812
1.760
2.052
1.912
1.932
Sleeping cars
YATAKLI
ANAHAT YOLCU - Mainline Passenger
BANLİYÖ
TİPİ
PULMAN KOMPART
Suburban Pulman Car
Compart.
Type
2007
YILLAR
Years
3.270
3.270
3.762
3.562
3.139
YEMEKLİ
Dining Cars
52.866
53.774
54.196
54.822
56.421
TOPLAM
YOLCU
VAGONU
Total Pass.
Cars
3.2.7. YOLCU ARAÇ KAPASİTELERİ - Capacities of Passenger Cars
141
KUŞETLİ
Couchette
ANAHAT YOLCU - Mainline Passenger
BANLİYÖ
PULMAN KOMPART
TİPİ
Compart.
Suburban Pulman Car
Type
2007
YILLAR
Years
3.2.6. YOLCU ARAÇ SAYILARI - Number of Passenger Cars
E 8000
10.136
10.136
10.136
-
-
-
-
14
14
14
E 8000
37.743
37.743
37.743
37.743
37.743
E 14000
32
30
-
-
-
E 23000
17.792
16.680
-
-
-
E 23000
1.190
1.190
1.190
1.190
1.190
MT 5500
9
9
9
9
9
MT 5600
936
936
936
936
936
MT 5600
1.904
1.904
1.904
1.904
1.904
MT 5700
1.608
1.474
1.072
-
-
MT 15000
28
28
28
28
28
MT 5700
DİZELLİ DİZİ
Diesel Railcar
DİZELLİ DİZİ
Diesel Railcar (DMUs)
7
7
7
7
7
MT 5500
DİZİLER-Multiple Units
DİZİLER-Multiple Units
69
69
69
69
69
E 14000
ELEKTRİKLİ DİZİ
Electric Railcar
ELEKTRİKLİ DİZİ
Electric Railcar ( EMUs)
813
830
823
830
860
FAAL
Available
61.173
59.927
52.981
51.909
51.909
TOPLAM
DİZİLER
Total
Multiple
Units
12
11
8
-
-
MT 15000
5.028
5.028
2.933
-
-
YHT
HST
65000
12
12
7
-
-
YHT
HST
65000
119.067
118.729
110.110
106.731
108.330
GENEL
TOPLAM
Grand Total
1.131
1.131
1.132
1.122
1.137
GENEL
TOPLAM
Grand Total
37
68
30 - 39
TOPLAM - Total
134
7
30
20 - 29
-
29
40 - 49
PULMAN
Pulman Car
KOMPART
Compartment
KUŞETLİ
Couchette
YATAKLI
Sleeping cars
YEMEKLİ
Dining Cars
2011
GENEL TOPLAM
Grand Total
8.662
350
4.400
2.040
1.872
-
415
-
138
96
82
99
24.728
-
8.459
5.760
4.569
5.940
38
64
30
19
151
-
8.754
1.824
3.516
2.160
1.254
-
108
-
22
56
24
6
5.640
-
1.320
3.120
960
240
6
91
-
20
45
20
1.812
112
-
400
900
400
63
5
10
39
9
3.270
-
160
470
2.145
495
962
51
297
242
238
134
52.866
2.286
17.855
13.950
11.700
7.075
ADET KAPASİTE ADET KAPASİTE ADET KAPASİTE ADET KAPASİTE ADET KAPASİTE ADET KAPASİTE ADET KAPASİTE
Quantity Capacity Quantity Capacity Quantity Capacity Quantity Capacity Quantity Capacity Quantity Capacity Quantity Capacity
10 - 19
0-9
YAŞ GRUPLARI
Age Groups
BANLİYÖ TİPİ
Suburban Cars
3.2.8. YOLCU VAGONLARININ YAŞLARINA GÖRE DAĞILIMI
Distribution of Passenger Cars by Age Groups
3.2.9. YÜK VAGONLARININ FAALİYET DURUMLARI VE KAPASİTELERİ
Operational Situation and Capacities of Freight Wagons
2007
2008
2009
2010
2011
KAPALI VAGONLAR - Covered Wagons
Mevcut - Stock
4.653
5.068
5.487
5.451
5.393
Faal - Available
4.467
4.983
5.120
5.160
5.000
154.728
166.833
178.891
177.969
175.574
Mevcut - Stock
6.713
6.349
6.265
5.927
5.989
Faal - Available
5.438
5.904
5.213
5.143
5.412
307.082
284.792
281.966
265.662
277.966
Mevcut - Stock
4.998
4.987
5.180
5.723
6.150
Faal - Available
4.897
4.766
4.608
5.318
5.723
193.048
194.481
199.439
218.511
271.830
Mevcut - Stock
677
675
675
672
668
Faal - Available
582
600
524
568
448
36.776
36.694
36.694
36.694
36.462
Mevcut - Stock
17.041
17.079
17.607
17.773
18.200
Faal - Available
15.384
16.253
15.465
16.189
16.583
691.634
682.800
696.990
698.836
761.832
Mevcut - Stock
2.164
2.458
2.453
2.508
2.870
Faal - Available
2.152
2.440
2.427
2.486
2.862
119.496
137.193
136.350
139.758
163.375
1.985
1.990
1.908
1.772
1.732
Kapasite - Capacity
AÇIK VAGONLAR - Open Wagons
Kapasite - Capacity
PLATFORM VAGONLAR - Flat Wagons
Kapasite - Capacity
SARNIÇLI VAGONLAR - Tank Wagons
Kapasite - Capacity
GENEL TOPLAM - Grand Total
Kapasite - Capacity
3. ŞAHIS VAGONLARI - Private Wagons
Kapasite - Capacity
İDARİ VAGONLAR - Service Wagons
38
38
3.2.10. YÜK VAGONLARININ YAŞLARINA GÖRE DAĞILIMI
Distribution of Freight Wagons by Age Groups
2011
KAPALI
Covered
AÇIK
Open
TOPLAM VAGON
ADEDİ
Total Ouantity of
Wagon
TOPLAM KAPASİTE
(Ton)
Total Capacity (Tonne)
VAGON TİPLERİNE GÖRE DAĞILIM
Distribution by Wagon Types
0-9
1.775
493
2.764
200
5.232
219.205
10 - 19
83
2.423
283
0
2.789
116.780
20 - 29
3.014
1.476
1.385
94
5.969
249.544
30 - 39
365
1.389
1.380
199
3.333
139.920
40 - 49
144
170
264
52
630
26.534
50 - +
12
38
74
123
247
9.849
5.393
5.989
6.150
668
18.200
175.574
277.966
271.830
36.462
YAŞ GRUPLARI
Age Groups
TOPLAM VAGON
Total Wagon
TOPLAM KAPASİTE (Ton)
Total Capacity (Tonne)
PLATFORM SARNIÇLI
Flat
Tank
761.832
3.2.11. YÜK VAGONLARININ TONAJLARINA GÖRE KAPASİTELERİ
Loading Capacities of Freight Wagons
2011
TOPLAM
TOPLAM
TAŞIMA
TOPLAM
İÇİNDEKİ % TONAJI İÇİNDEKİ %
% in Total Total Loading % in Total
Capacity
VAGON KAPASİTELERİ (Ton)
Wagon Capacities (Tonnes)
VAGON
ADEDİ
Ouantity
16 - 30
9.182
50
244.789
32
31 - 50
422
2
20.525
3
50'den büyük - Over 50
8.596
47
496.518
65
TOPLAM - Total
18.200
100
761.832
100
3.2.12. ROTASYON - Turn around Time
(GÜN - Day)
ÜÇÜNCÜ ŞAHIS VAGONLARI DAHİL
Private wagons included
2007
2008
2009
2010
2011
11,4
10,5
11,6
11,3
10,4
39
39
3.2.13. LOKOMOTİF VE VAGON BAKIM ONARIM KURULUŞLARI
Loco and Wagon Maintenance and Repair Units
2011
BÖLGELER - Regions
TOPLAM
Total
1
2
3
4
5
6
7
Dizel Loko Bakm Atl. Müd.
Diesel Loco Maintenance Workshop
1
1
1
1
1
1
1
7
Elek. Tren ve Loko Bakm Atölye Müdürlüğü
Elect. Train and Loco Maintenance Workshop
1
-
-
-
-
-
-
1
Depo Müdürlükleri
Depot Managements
3
4
1
3
3
3
1
18
Depo Şeflikleri
Depot Services
1
2
3
4
1
3
1
15
Vagon Bakm Onarm Atölye Müdürlüğü
Wagon Maintenance and Repair Workshop
3
3
1
2
1
2
1
13
Vagon Servis Şefliği
Wagon Services
4
1
3
2
6
5
3
24
3.3. GAR, İSTASYON, LOJİSTİK MÜDÜRLÜKLERİ - BANLİYÖ GAR VE İSTASYON ŞEFLİKLERİ
Terminal, Station, Logistics Managers - Suburban Terminal and Station Chief Offices
2011
BÖLGELER - Regions
YHT
TOPLAM
Total
HST
1
2
3
4
5
6
7
GAR MÜDÜRLÜKLERİ
Terminal Station Directorates
-
10
12
11
8
6
9
6
62
GAR ŞEFLİKLERİ
Terminal Chief Offices
1
9
10
16
8
8
13
11
76
İSTASYON ŞEFLİKLERİ
Station Chief Offices
-
16
41
38
54
33
47
50
279
MEMURLU DURAK
Staffed Halts
-
2
5
1
-
-
-
-
8
MEMURSUZ DURAK
Unstaffed Halts
-
25
35
47
63
59
35
32
296
SAYDİNG
Siding
-
22
33
0
24
15
4
0
98
TOPLAM - Total
1
84
136
113
157
121
108
99
819
LOJİSTİK MÜDÜRLÜKLERİ
Logistics Managers
5
7
8
6
3
5
2
36
LOJİSTİK ŞEFLİKLERİ
Logistics Chief Offices
6
8
4
7
9
16
6
56
BANLİYÖ GAR ŞEFLİKLERİ
Suburban Terminal Chief Offices
9
5
-
-
-
-
-
14
BANLİYÖ İSTASYON ŞEFLİKLERİ
Suburban Station Chief Offices
6
-
-
-
-
-
-
6
40
BÖLÜM 4
İŞLETME
FAALİYETLERİ
Part 4
Operational Activities
41
42
43
1. BÖLGE - 1. Region
-Dizelli Loko - Diesel Loco
-Elektrikli Loko - Electric Loco
-Elektrikli Dizi - Electric Railcar
TOPLAM - Total
2. BÖLGE - 2. Region
-Dizelli Loko - Diesel Loco
-Elektrikli Loko - Electric Loco
-Elektrikli Dizi - Electric Railcar
TOPLAM - Total
3. BÖLGE - 3. Region
-Buharl Loko - Steam Loco
-Dizelli Loko - Diesel Loco
-Dizelli Dizi - Diesel Railcar
TOPLAM - Total
4. BÖLGE - 4. Region
-Dizelli Loko - Diesel Loco
-Elektrikli Loko - Electric Loco
TOPLAM - Total
5. BÖLGE - 5. Region
-Dizelli Loko - Diesel Loco
-Elektrikli Loko - Electric Loco
TOPLAM - Total
6. BÖLGE - 6. Region
-Dizelli Loko - Diesel Loco
-Elektrikli Loko - Electric Loco
-Dizelli Dizi - Diesel Railcar
TOPLAM - Total
7. BÖLGE -7. Region
-Buharl Loko - Steam Loco
-Dizelli Loko - Diesel Loco
-Dizelli Dizi - Diesel Railcar
TOPLAM - Total
GENEL TOPLAM- G. Total
-Buharl Loko - Steam Loco
-Dizelli Loko - Diesel Loco
-Dizelli Dizi - Diesel Railcar
-Elektrikli Loko - Electric Loco
-Elektrikli Dizi - Electric Railcar
TOPLAM - Total
2.373
317.973
0
320.347
230.606
53.308
0
283.914
0
178.817
0
178.817
38.166
0
38.166
16.122
0
16.122
128.508
0
0
128.508
0
193.649
0
193.649
0
788.242
0
371.281
0
1.159.523
0
0
236.368
236.368
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.266.696
1.266.696
MAVİTREN
Blue Train
0
0
1.030.327
1.030.327
BANLİYÖ
Suburban
71
1.873.017
357.831
1.403.911
613.581
4.248.411
50
238.097
18.633
256.780
229.359
37
190.926
420.322
220.284
37
220.321
523.577
0
523.577
21
172.872
148.272
321.164
475.657
319.343
605.772
1.400.772
13.173
1.084.493
7.808
1.105.474
EKSPRES
Express
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64.750
0
0
0
64.750
0
0
0
0
32
0
0
32
38.651
0
38.651
291
0
291
0
25.776
0
25.776
N.YOLCU
Ordinary
Passengers
YOLCU - Passenger
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67.227
0
0
0
67.227
0
0
0
0
23.158
0
0
23.158
16.343
0
16.343
27.727
0
27.727
KARMA
Mixed
71
2.793.236
357.831
1.775.192
1.880.276
6.806.607
50
431.747
18.633
450.429
381.057
37
190.926
572.020
291.400
37
291.437
589.760
0
589.760
21
377.465
148.272
525.758
706.263
372.651
842.141
1.921.054
15.546
1.402.467
1.038.136
2.456.148
TOPLAM
YOLCU
Total
Passengers
43
0
3.049
0
431
0
3.480
0
251
0
251
230
0
0
230
1.197
0
1.197
1.132
0
1.132
0
14
0
14
211
138
0
349
14
294
0
307
EKSPRES
Express
0
256
0
0
0
256
0
0
0
0
113
0
0
113
91
0
91
0
0
0
0
51
0
51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
409.981
0
102
0
410.083
0
0
0
0
262.735
0
0
262.735
84.011
102
84.113
63.235
0
63.235
KARMA
Mixed
YÜK - Freight
N.YOLCU
Ordinary
Passengers
4.1. HAMTON-KİLOMETRE - Grosstonne Kilometers
4.1.1. LOKOMOTİFLERİN TİPLERİNE VE BÖLGELERE GÖRE HAMTON-KM'LER (2011)
Grosstonne-Km by Types of Locomotives and Regions
0
17.330.318
0
1.189.250
0
18.519.568
0
2.143.302
0
2.143.302
3.831.930
304.906
0
4.136.836
2.653.003
585.643
3.238.646
2.321.744
41.546
2.363.290
0
666.682
0
666.682
4.302.282
1.197
0
4.303.479
1.411.374
255.959
0
1.667.333
YÜK
Freight
0
17.743.604
0
1.189.783
0
18.933.388
0
2.143.553
0
2.143.553
4.095.009
304.906
0
4.399.914
2.738.302
585.745
3.324.047
2.386.112
41.546
2.427.658
0
666.747
0
666.747
4.302.494
1.334
0
4.303.828
1.411.387
256.253
0
1.667.640
YÜK
TOPLAMI
Freight Total
71
20.536.841
357.831
2.964.976
1.880.276
25.739.994
50
2.575.300
18.633
2.593.982
4.476.066
304.943
190.926
4.971.935
3.029.702
585.782
3.615.484
2.975.872
41.546
3.017.418
21
1.044.212
148.272
1.192.505
5.008.756
373.985
842.141
6.224.882
1.426.933
1.658.720
1.038.136
4.123.788
TOPLAM
YOLCU ve
YÜK
Total of
Passengers
and Freight
Train
0
106.120
0
0
0
106.120
0
8.485
0
8.485
58
0
0
58
21.657
0
21.657
1.383
0
1.383
0
46.506
0
46.506
8.705
0
0
8.705
19.325
0
0
19.325
İŞ TRENİ
Service Train
71
20.642.961
357.831
2.964.976
1.880.276
25.846.114
50
2.583.785
18.633
2.602.468
4.476.124
304.943
190.926
4.971.993
3.051.359
585.782
3.637.141
2.977.255
41.546
3.018.801
21
1.090.719
148.272
1.239.012
5.017.461
373.985
842.141
6.233.587
1.446.258
1.658.720
1.038.136
4.143.113
GENEL
TOPLAM
Grand Total
(1000)
4.1.2. LOKOMOTİF CİNSLERİNE GÖRE HAMTON - KİLOMETRELER
Grosstonne Kilometers by Types of Locomotives
YOLCU - Passenger
2011
2010
2009
2008
2007
Dizelli Loko - Diesel Loco
BANLİYÖ
Suburban
0
YÜK
Freight
ANAHAT
Mainline
3.847.135
TOPLAM
Total
3.847.135
14.715.871
YOLCU VE
YÜK
Passenger
and Freight
18.563.006
(1000)
İŞ TRENİ
Service
Train
63.400
GENEL
TOPLAM
Grand Total
18.626.406
Dizelli Dizi - Diesel Railcar
0
178.800
178.800
0
178.800
0
178.800
DİZELLİ TOPLAM - Diesel Total
0
4.025.935
4.025.935
14.715.871
18.741.806
63.400
18.805.206
Elektrikli Loko - Electric. Loco
0
1.884.507
1.884.507
2.456.951
4.341.458
0
4.341.458
Elektrikli Dizi - Electric Railcar
1.455.777
6.993
1.462.770
0
1.462.770
0
1.462.770
ELEKT. TOPLAM - Electric Total
1.455.777
1.891.500
3.347.277
2.456.951
5.804.228
0
5.804.228
GENEL TOPLAM - Grand Total
1.455.777
5.917.435
7.373.212
17.172.822
24.546.034
63.400
24.609.434
Dizelli Loko - Diesel Loco
0
3.659.902
3.659.902
16.154.349
19.814.251
79.161
19.893.412
Dizelli Dizi - Diesel Railcar
0
147.740
147.740
0
147.740
0
147.740
DİZELLİ TOPLAM - Diesel Total
0
3.807.642
3.807.642
16.154.349
19.961.991
79.161
20.041.152
Elektrikli Loko - Electric. Loco
0
1.887.947
1.887.947
2.188.522
4.076.469
0
4.076.469
Elektrikli Dizi - Electric Railcar
1.311.156
8.076
1.319.232
0
1.319.232
0
1.319.232
ELEKT. TOPLAM - Electric Total
1.311.156
1.896.023
3.207.179
2.188.522
5.395.701
0
5.395.701
GENEL TOPLAM - Grand Total
Buharl Loko - Steam Loco
Dizelli Loko - Diesel Loco
Dizelli Dizi - Diesel Railcar
DİZELLİ TOPLAM - Diesel Total
Elektrikli Loko - Electric. Loco
Elektrikli Dizi - Electric Railcar
ELEKT. TOPLAM - Electric Total
GENEL TOPLAM - Grand Total
Buharl Loko - Steam Loco
1.311.156
0
0
0
0
0
1.432.599
1.432.599
1.432.599
0
5.703.665
0
3.399.196
266.302
3.665.498
1.779.223
241.379
2.020.602
5.686.100
0
7.014.821
0
3.399.196
266.302
3.665.498
1.779.223
1.673.978
3.453.201
7.118.699
0
18.342.871
48
15.091.889
40
15.091.929
2.013.376
0
2.013.376
17.105.353
132
25.357.692
48
18.491.085
266.342
18.757.427
3.792.599
1.673.978
5.466.577
24.224.052
132
79.161
0
78.442
0
78.442
0
0
0
78.442
0
25.436.853
48
18.569.527
266.342
18.835.869
3.792.599
1.673.978
5.466.577
24.302.494
132
19.465.894
Dizelli Loko - Diesel Loco
0
2.682.499
2.682.499
16.692.490
19.374.989
90.905
Dizelli Dizi - Diesel Railcar
0
334.595
334.595
0
334.595
58
334.653
DİZELLİ TOPLAM - Diesel Total
0
3.017.094
3.017.094
16.692.490
19.709.584
90.963
19.800.547
Elektrikli Loko - Electric. Loco
0
1.759.453
1.759.453
1.435.246
3.194.699
0
3.194.699
Elektrikli Dizi - Electric Railcar
1.297.752
401.125
1.698.877
0
1.698.877
0
1.698.877
ELEKT. TOPLAM - Electric Total
1.297.752
2.160.578
3.458.330
1.435.246
4.893.576
0
4.893.576
GENEL TOPLAM - Grand Total
1.297.752
5.177.672
6.475.424
18.127.868
24.603.292
90.963
24.694.255
Buharl Loko - Steam Loco
0
71
71
0
71
0
71
Dizelli Loko - Diesel Loco
0
2.793.236
2.793.236
17.743.604
20.536.840
106.120
20.642.960
Dizelli Dizi - Diesel Railcar
0
357.831
357.831
0
357.831
0
357.831
DİZELLİ TOPLAM - Diesel Total
0
3.151.067
3.151.067
17.743.604
20.894.671
106.120
21.000.791
Elektrikli Loko - Electric. Loco
0
1.775.192
1.775.192
1.189.783
2.964.975
0
2.964.975
Elektrikli Dizi - Electric Railcar
1.266.696
613.581
1.880.277
0
1.880.277
0
1.880.277
ELEKT. TOPLAM - Electric Total
1.266.696
2.388.773
3.655.469
1.189.783
4.845.252
0
4.845.252
GENEL TOPLAM - Grand Total
1.266.696
5.539.911
6.806.607
18.933.387
25.739.994
106.120
25.846.114
44
45
‐
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
2007
2008
2009
2010
2011
Lokomotif tiplerine göre Hamton‐km ‐ Grosstonne‐km by type of locomotive
Milyar-Billion
Hamton‐km
Dizelli sistem
Diesel sys.
Elektrikli sistem
Electric sys.
4.1.3. BÖLGELERE GÖRE YOLCU VE YÜK HAMTON - KİLOMETRELER
Passenger and Freight Grosstonne - Kilometers by Regions
(1000)
2007
2008
2009
2010
2011
YOLCU - Passenger
2.935.333
2.799.322
2.497.528
2.273.316
2.456.148
YÜK - Freight
2.227.682
2.097.663
1.459.688
1.344.977
1.667.640
1.236
10.100
16.045
25.193
19.325
5.164.251
4.907.085
3.973.261
3.643.486
4.143.113
YOLCU - Passenger
1.407.614
1.358.635
1.880.345
1.887.464
1.921.054
YÜK - Freight
3.998.300
3.909.582
3.448.531
4.266.272
4.303.829
6.481
7.896
9.441
12.824
8.705
5.412.395
5.276.113
5.338.317
6.166.560
6.233.588
YOLCU - Passenger
546.860
471.924
487.328
500.086
525.758
YÜK - Freight
536.379
632.022
490.874
608.787
666.747
27.868
31.254
29.052
18.919
46.506
1.111.107
1.135.200
1.007.254
1.127.792
1.239.011
752.790
805.931
790.986
520.357
589.761
2.217.006
2.771.404
2.467.753
2.316.805
2.427.657
3.342
520
133
457
1.383
2.973.138
3.577.855
3.258.872
2.837.619
3.018.801
367.713
381.069
343.843
251.298
291.437
2.512.926
2.534.613
2.952.336
2.557.110
3.324.047
6.646
5.806
9.181
13.557
21.657
2.887.285
2.921.488
3.305.360
2.821.965
3.637.141
548.761
548.155
542.302
537.565
572.020
3.273.657
3.827.423
4.008.343
4.565.560
4.399.914
4.390
4.426
484
133
58
3.826.808
4.380.004
4.551.129
5.103.258
4.971.992
1. BÖLGE -1. Region
İŞ TRENİ - Service Train
TOPLAM - Total
2. BÖLGE - 2. Region
İŞ TRENİ - Service Train
TOPLAM - Total
3. BÖLGE - 3. Region
İŞ TRENİ - Service Train
TOPLAM - Total
4. BÖLGE - 4. Region
YOLCU - Passenger
YÜK - Freight
İŞ TRENİ - Service Train
TOPLAM - Total
5. BÖLGE - 5. Region
YOLCU - Passenger
YÜK - Freight
İŞ TRENİ - Service Train
TOPLAM - Total
6. BÖLGE - 6. Region
YOLCU - Passenger
YÜK - Freight
İŞ TRENİ - Service Train
TOPLAM - Total
7. BÖLGE - 7. Region
YOLCU - Passenger
YÜK - Freight
İŞ TRENİ - Service Train
TOPLAM - Total
G. TOPLAM - GRAND TOTAL
YOLCU - Passenger
YÜK - Freight
İŞ TRENİ - Service Train
TOPLAM - Total
Kaynak : Hareket Bilgilerine göre
Source
: Operational information
814.141
649.785
576.367
505.338
450.429
2.406.872
2.570.164
2.277.828
2.468.357
2.143.553
13.437
19.159
14.106
19.880
8.486
3.234.450
3.239.108
2.868.301
2.993.575
2.602.468
7.373.212
7.014.821
7.118.699
6.475.424
6.806.607
17.172.822
18.342.871
17.105.353
18.127.868
18.933.387
63.400
24.609.434
79.161
25.436.853
78.442
24.302.494
90.963
24.694.255
106.120
25.846.114
46
47
Hamton‐km
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
2007
Milyar-Billion
2008
1.Bölge‐1.Region
4.Bölge‐4.Region
7.Bölge‐7.Region
2009
2.Bölge‐2.Region
5.Bölge‐5.Region
2010
2011
3.Bölge‐3.Region
6.Bölge‐6.Region
Bölgelere göre Hamton‐km ‐ Grosstonne‐km by regions
4.1.4. TREN CİNSLERİNE GÖRE HAMTON - KİLOMETRELER
Grosstonne - Kilometers by Type of Trains
(1000)
TREN CiNSLERİ
Type of Trains
2007
2008
2009
2010
2011
Banliyö - Suburban
1.455.777
1.311.156
1.432.599
1.297.752
1.266.696
Mavi Tren - Blue Train
1.669.473
1.560.963
1.596.561
1.085.626
1.159.523
Ekspres - Express
3.834.854
3.698.486
3.771.028
3.935.664
4.248.411
361.667
379.545
254.601
90.267
64.750
Karma Yolcu - Mixed Passenger
51.441
64.671
63.910
66.115
67.227
Toplam Anahat - Total Mainline
5.917.435
5.703.665
5.686.100
5.177.672
5.539.911
Toplam Yolcu - Total Passengers
7.373.212
7.014.821
7.118.699
6.475.424
6.806.607
541
163
771
-
-
37.597
10.255
5.221
3.014
3.462
294.820
417.824
357.807
419.381
410.083
17.386
9.244
5.610
837
256
Yükte - On Freight
16.822.478
17.905.385
16.735.944
17.704.636
18.519.568
Toplam Yük - Total Freight
17.172.822
18.342.871
17.105.353
18.127.868
18.933.387
TOPLAM YOLCU VE YÜK
Total Passenger and Freight
24.546.034
25.357.692
24.224.052
24.603.292
25.739.994
63.400
79.161
78.442
90.963
106.120
24.609.434
25.436.853
24.302.494
24.694.255
25.846.114
YOLCU - Passenger
Normal Yolcu - Ordinary Passenger
YÜK - Freight
Mavi Trende - On Blue Train
Ekspreste - On Express
Karmada - On Mixed
Yolcuda - On Passenger
İŞ TRENİ - Services Train
GENEL TOPLAM - Grand Total
48
49
0
5
10
15
20
25
30
2007
Milyar-Billion
2008
2009
2010
Hamton‐km ‐Grosstonne‐km
2011
Toplam‐Total
Yük‐Freight
Yolcu‐Passenger
4.1.5 HAT KESİMLERİNE GÖRE TREN-KİLOMETRE (2011)
Train-Kilometers by Line Sections
Hat
Anahat
HAT KESİMLERİ VE
Uzunluğu
Banliyö
Yolcu
KODLAR
Lenght of
Suburban
Mainline
Line Sections and Their Codes
Line
Passenger
(Km)
1.BÖLGE-1. Region
01-Haydarpaşa-Gebze
44,2
775.453
1.945.991
02-Gebze-Arifiye
87,5
- 1.534.376
03-Arifiye-Adapazar
9,6
80.406
04-Arifiye-Eskişehir
167,9
- 1.585.478
11-Sirkeci-Halkal
28,3
49.168
1.200.978
12-Halkal-Pehlivanköy
207,7
343.272
13-Pehlivanköy-Hudut (Yun.)
30,2
6.853
14-Mandra-Krklareli
46,1
15-Pehlivanköy-Hudut (Bul.)
68,2
95.537
92-Tekirdağ-Muratl
31,0
TOPLAM-Total
720,7
3.146.969
4.470.543
2.BÖLGE-2. Region
05-Polatl-Eskişehir
173,6
- 1.713.589
16-Ankara-Marşandiz
9,1
120.890
228.308
17-Marşandiz-Sincan
15,7
217.923
549.210
18-Ankara-Kayaş
12,2
51.624
390.897
19-Sincan-Polatl
62,6
794.710
20-Kayaş-Irmak
57,5
249.574
21-Irmak-Karabük
294,3
37.248
22-Karabük-Zonguldak
122,0
538.315
24-Irmak-Boğazköprü
295,2
801.589
25-Boğazköprü-Ulukşla
176,2
249.914
26-Boğazköprü-Kayseri
15,5
38.789
91-Sincan-Yenikent
7,7
93-Polatl Konya (YHT)
213,0
250.482
TOPLAM-Total
1.454,6
1.168.415
5.064.647
3.BÖLGE-3. Region
27-Basmane-Halkapnar
2,7
3
28-Menemen-Aliağa
26,0
29-Halkapnar-Çiğli
13,2
58.548
30-Alsancak-Şirinyer
6,0
31-Şirinyer-Buca
2,5
32-Şirinyer-A.Menderes
11,7
101.376
33-Alsancak-Halkapnar
2,7
12.546
34-Basmane-Şirinyer
5,4
50.688
35-Adnan Menderes-Kaklk
268,1
463.663
36-D.Pnar-Alaşehir
188,6
86.163
37-Alaşehir-Manisa
102,4
187.020
38-Manisa-Soma
92,0
321.779
39-Soma-Balkesir
83,0
283.720
40-Balkesir-Bandrma
101,0
136.494
41-Çiğli-Manisa
50,6
204.898
48-Goncal-Denizli
9,2
49-Ortaklar-Söke
22,7
29.304
50-Torbal-Ödemiş
62,5
349.624
90-Çatal-Tire
10,8
19.008
TOPLAM-Total
1.061,1
2.304.834
4.BÖLGE-4. Region
51-Sivas-Kaln
25,3
61.752
52-Kaln-Hanl
44,0
83.340
53-Sivas-Bostankaya
28,0
52.080
54-Kaln-Samsun
382,5
530.732
55-Samsun-Çarşamba
35,9
56-Divriği-Erzurum
370,4
271.459
57-Erzurum-Kars
216,1
154.769
58-Kars-Doğukap
64,2
59-Samsun-Gelemen
11,6
60-Çetinkaya-Divriği
65,0
47.858
87-Hanl-Kayseri
152,8
283.556
88-Bostankaya-Çetinkaya
83,2
155.044
89-Hanl-Bostankaya
46,0
45
TOPLAM-Total
1.525,0
1.640.635
Karma
Tren
Mixed
Train
Toplam
Yolcu
Total of
Passenger
2.721.444
1.534.376
80.406
1.585.478
1.250.146
343.272
6.853
95.537
7.617.512
Yük
Freight
-
-
-
İş Treni
Service
Train
Toplam
Total
76.086
231.998
1.524
664.680
22.602
427.583
12.365
20
125.812
90
1.562.760
1.495
4.384
3.853
196
45.368
951
3.398
90
59.735
2.799.025
1.770.758
81.930
2.254.011
1.272.944
816.223
20.169
20
224.747
180
9.240.007
726
14
17
24
62
125
14.338
756
11.271
284
27.617
2.416.187
366.957
832.259
473.181
1.026.192
397.630
730.497
787.674
1.562.210
563.316
87.183
320
250.482
9.494.088
1.713.589
349.198
767.133
442.521
794.710
249.574
37.248
538.315
801.589
249.914
38.789
250.482
6.233.062
-
701.872
17.745
65.109
30.636
231.420
147.931
678.911
248.603
749.350
313.118
48.394
320
3.233.409
3
58.548
101.376
12.546
50.688
463.663
86.163
187.020
321.779
283.720
136.494
204.898
29.304
349.624
19.008
2.304.834
-
762
12.700
10.724
244
3.952
42
1.608
51.897
231.787
118.224
60.984
69.780
181.992
56.425
1.062
3.410
805.593
894
129
18.685
5.985
72.982
3.710
262
18
106.504
1.176
13.035
447
52.868
572
532.286
16.726
368.069
50.119
320.479
15.235
384.364
1.601
355.109
1.609
319.278
792
275.540
14.217
1.476
414
33.770
1.056
350.062
438
19.008
114.244
3.224.671
93.518
27.990
20.048
105.280
1.232.131
110.752
245.872
90.937
6.048
46.520
289.976
256.817
59.428
339.339
46.755
236.748
2.734.663
155.373
103
111.330
177.660
252
756 1.763.619
628.471
388
245.706
6.060
12
384.421
67
540.393
20
554.304
493
46.800
2.091
4.614.137
61.752
83.340
52.080
530.732
271.459
154.769
47.858
283.556
155.044
45
1.640.635
50
4.1.5 HAT KESİMLERİNE GÖRE TREN-KİLOMETRE (2011)
Train-Kilometers by Line Sections
Hat
HAT KESİMLERİ VE
Uzunluğu
KODLAR
Lenght of
Line Sections and Their Codes
Line
(Km)
5.BÖLGE-5. Region
61-Malatya-Hekimhan
72,2
62-Hekimhan-Çetinkaya
70,2
63-Malatya-Yolçat
94,6
64-Yolçat-Maden
76,0
65-Maden-Batman
173,2
66-Batman-Kurtalan
69,5
67-Yolçat-Elazğ
24,3
68-Elazğ-Tatvan
353,0
69-Malatya-Narl
181,6
70-Van-Hudut
117,4
TOPLAM-Total
1.232,0
6.BÖLGE-6. Region
72-Horozluhan-Ulukşla
247,8
73-Ulukşla-Yenice
109,0
74-Yenice-Mersin
43,2
75-Yenice-Adana
24,0
76-Adana-Toprakkale
78,3
77-Toprakkale-İskenderun
59,6
78-Toprakkale-Fevzipaşa
63,1
79-Fevzipaşa-Narl
69,4
80-Köprüağz-K.Maraş
29,1
81-Fevzipaşa-Tahtaköprü
39,0
82-Narl-Gaziantep
84,2
83-Gaziantep-Karkamş
91,0
84-Karkamş-Hudut
325,6
85-Şenyurt-Mardin
25,4
Çobanbey- Karkamş
56,3
TOPLAM-Total
1.345,0
7.BÖLGE-7. Region
06-Eskişehir-Alayunt
62,9
07-Kütahya-Seyitömer
31,2
08-Tavşanl-Tunçbilek
14,2
09-Alayunt-Balkesir
261,8
10-Alayunt-Afyon
94,7
42-Kaklk-Karakuyu
107,2
43-Karakuyu-Afyon
114,7
44-Karakuyu-Eğirdir
79,9
45-Gümüşgün-Burdur
24,8
46-Bozanönü-Isparta
14,0
47-Sütlaç-Çivril
30,8
71-Afyon-Horozluhan
255,8
86-Afyon-D.Pnar
64,0
TOPLAM-Total
1.156,0
GENEL TOPLAM
Grand Total
8.494,4
Banliyö
Suburban
Anahat
Yolcu
Mainline
Passenger
Toplam
Yolcu
Total of
Passenger
-
79.520
79.714
146.128
27.968
177.124
66.102
28.152
70.090
150.383
33.063
858.244
79.520
79.714
146.128
27.968
177.124
66.102
28.152
70.090
150.383
33.063
858.244
-
399.602
245.353
840.007
521.095
145.944
24.427
90.963
56.170
17.069
84
2.340.714
399.602
245.353
840.007
521.095
145.944
24.427
90.963
56.170
17.069
84
2.340.714
-
350.142
311.851
200.126
352.723
228
1.215.070
350.142
311.851
200.126
352.723
228
1.215.070
4.315.384
17.894.687
22.210.071
########## ##########
51
Karma
Tren
Mixed
Train
Yük
Freight
70
460.630
70
397.970
379.855
107.092
727
170.703
276
34.152
64.872
105.532
298.616
1.083.750
84.852
106.675
3.082.492
5.689
54.164
170.444
230.297
532.193
611.579
116.385
108.939
448.698
284.981
532.396
577.612
4.956
21.118
228.518
108.855
270.016
26.856
3.873.102
-
199.706
1.649
23.478
629.360
334.823
16.712
66.953
7.350
3.576
221
590.038
86.320
1.960.186
573.720
17.252.205
##########
İş Treni
Service
Train
Toplam
Total
576.969
36.749
487.204
9.450
528.137
2.154
135.212
152
348.803
249
100.530
93.144
120
474.266
28
4.213 1.238.346
117.915
53.115
4.100.526
20
19
68
80
187
931.815
856.932
956.392
630.034
594.642
309.408
623.378
633.850
4.956
43.876
228.682
163.019
440.460
26.856
6.444.300
552.882
3.034
1.655
6
23.478
950.962
9.751
540.074
5.125
16.712
67.615
662
7.350
3.576
221
943.710
949
106.130
19.582
39.109
3.214.365
296.098
40.332.094
##########
4.1.6 HAT KESİMLERİNE GÖRE HAMTON-KİLOMETRE (2011)
Grosstonne-Kilometers by Line Sections
HAT KESİMLERİ VE KODLAR
Line Sections and Their Codes
1.BÖLGE-1. Region
01-Haydarpaşa-Gebze
02-Gebze-Arifiye
03-Arifiye-Adapazar
04-Arifiye-Eskişehir
11-Sirkeci-Halkal
12-Halkal-Pehlivanköy
13-Pehlivanköy-Hudut (Yun.)
14-Mandra-Krklareli
15-Pehlivanköy-Hudut (Bul.)
92-Tekirdağ-Muratl
TOPLAM-Total
2.BÖLGE-2. Region
05-Polatl-Eskişehir
16-Ankara-Marşandiz
17-Marşandiz-Sincan
18-Ankara-Kayaş
19-Sincan-Polatl
20-Kayaş-Irmak
21-Irmak-Karabük
22-Karabük-Zonguldak
24-Irmak-Boğazköprü
25-Boğazköprü-Ulukşla
26-Boğazköprü-Kayseri
91-Sincan-Yenikent
93-Polatl Konya
TOPLAM-Total
3.BÖLGE-3. Region
27-Basmane-Halkapnar
28-Menemen-Aliağa
29-Halkapnar-Çiğli
30-Alsancak-Şirinyer
31-Şirinyer-Buca
32-Şirinyer-A.Menderes
33-Alsancak-Halkapnar
34-Basmane-Şirinyer
35-Adnan Menderes-Kaklk
36-D.Pnar-Alaşehir
37-Alaşehir-Manisa
38-Manisa-Soma
39-Soma-Balkesir
40-Balkesir-Bandrma
41-Çiğli-Manisa
48-Goncal-Denizli
49-Ortaklar-Söke
50-Torbal-Ödemiş
90-Çatal-Tire
TOPLAM-Total
4.BÖLGE-4. Region
51-Sivas-Kaln
52-Kaln-Hanl
53-Sivas-Bostankaya
54-Kaln-Samsun
55-Samsun-Çarşamba
56-Divriği-Erzurum
57-Erzurum-Kars
58-Kars-Doğukap
59-Samsun-Gelemen
60-Çetinkaya-Divriği
87-Hanl-Kayseri
88-Bostankaya-Çetinkaya
89-Hanl-Bostankaya
TOPLAM-Total
Hat
Uzunluğu
Lenght of
Line
(Km)
Banliyö
Suburban
(1000)
Anahat
Yolcu
Mainline
Passenger
Yük
Freight
59.500
230.299
381
700.920
19.463
490.794
11.720
8
154.527
30
1.667.640
446
1.327
1.428
53
13.959
487
1.596
28
19.325
926.326
711.692
22.290
1.264.844
438.361
588.665
13.477
8
177.393
58
4.143.113
İş Treni
Service
Train
Toplam
Total
44,2
87,5
9,6
167,9
28,3
207,7
30,2
46,1
68,2
31,0
720,7
1.030.327
242.613
480.066
21.909
562.496
12.284
83.913
1.270
21.270
1.425.821
173,6
9,1
15,7
12,2
62,6
57,5
294,3
122,0
295,2
176,2
15,5
7,7
213,0
1454,6
46.181
111.127
79.060
236.368
615.880
42.131
74.241
16.272
270.720
78.674
5.874
120.154
292.162
72.109
13.457
83.013
1.684.686
745.763
19.623
68.841
33.894
247.599
163.360
1.046.615
421.379
1.071.132
427.721
57.733
168
4.303.828
340
6
23
10
84
51
3.437
427
4.251
77
8.705
1.361.982
107.941
254.232
129.236
518.404
242.084
1.055.926
541.960
1.367.545
499.906
71.190
168
83.013
6.233.587
2,7
26,0
13,2
6,0
2,5
11,7
2,7
5,4
268,1
188,6
102,4
92,0
83,0
101,0
50,6
9,2
22,7
62,5
10,8
1061,1
-
0
0
17.948
14.996
3.845
7.498
64.892
22.739
45.672
101.730
89.698
32.998
62.808
3.347
55.253
2.331
525.756
590
7.797
6.327
178
2.962
17
1.213
32.503
176.603
89.591
52.224
47.504
211.002
36.174
154
1.910
666.748
102
4.802
1.731
19
974
195
466
11.370
5.428
10.285
1.181
429
330
8.263
134
591
206
46.506
693
12.599
26.006
198
18.932
4.057
9.176
108.765
204.770
145.549
155.136
137.630
244.329
107.245
287
5.848
55.460
2.331
1.239.012
25,3
44,0
28,0
382,5
35,9
370,4
216,1
64,2
11,6
65,0
152,8
83,2
46,0
1525,0
-
20.912
32.039
22.060
117.810
130.755
66.145
25.306
109.067
65.647
18
589.760
76.639
29.998
78.575
945.456
282.901
59.507
5.839
370.959
252.033
282.656
43.093
2.427.657
80
119
590
50
1
148
30
365
1.383
97.631
62.038
100.754
1.063.856
413.706
125.653
5.840
396.413
361.131
348.668
43.111
3.018.801
623.767
406.561
-
52
4.1.6 HAT KESİMLERİNE GÖRE HAMTON-KİLOMETRE (2011)
Grosstonne-Kilometers by Line Sections
HAT KESİMLERİ VE KODLAR
Line Sections and Their Codes
5.BÖLGE-5. Region
61-Malatya-Hekimhan
62-Hekimhan-Çetinkaya
63-Malatya-Yolçat
64-Yolçat-Maden
65-Maden-Batman
66-Batman-Kurtalan
67-Yolçat-Elazğ
68-Elazğ-Tatvan
69-Malatya-Narl
70-Van-Hudut
TOPLAM-Total
6.BÖLGE-6. Region
72-Horozluhan-Ulukşla
73-Ulukşla-Yenice
74-Yenice-Mersin
75-Yenice-Adana
76-Adana-Toprakkale
77-Toprakkale-İskenderun
78-Toprakkale-Fevzipaşa
79-Fevzipaşa-Narl
80-Köprüağz-K.Maraş
81-Fevzipaşa-Tahtaköprü
82-Narl-Gaziantep
83-Gaziantep-Karkamş
84-Karkamş-Hudut
85-Şenyurt-Mardin
Çobanbey- Karkamş
TOPLAM-Total
7.BÖLGE-7. Region
06-Eskişehir-Alayunt
07-Kütahya-Seyitömer
08-Tavşanl-Tunçbilek
09-Alayunt-Balkesir
10-Alayunt-Afyon
42-Kaklk-Karakuyu
43-Karakuyu-Afyon
44-Karakuyu-Eğirdir
45-Gümüşgün-Burdur
46-Bozanönü-Isparta
47-Sütlaç-Çivril
71-Afyon-Horozluhan
86-Afyon-D.Pnar
TOPLAM-Total
GENEL TOPLAM
Grand Total
Hat
Uzunluğu
Lenght of
Line
(Km)
Anahat
Yolcu
Mainline
Passenger
Banliyö
Suburban
Yük
Freight
(1000)
İş Treni
Service
Train
Toplam
Total
72,2
70,2
94,6
76,0
173,2
69,5
24,3
353,0
181,6
117,4
1.232,0
-
28.186
28.237
48.314
11.103
47.850
18.362
8.724
43.900
42.305
14.455
291.437
479.942
441.893
342.847
89.778
126.555
18.018
57.478
421.803
1.268.462
77.272
3.324.047
13.909
4.810
1.209
109
133
49
14
1.425
21.657
522.038
474.940
392.370
100.990
174.537
36.380
66.251
465.717
1.312.192
91.727
3.637.141
247,8
109,0
43,2
24,0
78,3
59,6
63,1
69,4
29,1
39,0
84,2
91,0
325,6
25,4
56,3
1.345,0
-
108.723
77.807
169.825
111.373
33.757
3.862
22.931
15.783
5.328
42
5.441
17.147
-
566.918
749.917
120.871
120.892
437.953
342.201
565.007
597.737
2.191
18.066
159.946
180.453
527.267
10.497
2
22
9
25
-
572.021
4.399.914
58
675.643
827.724
290.697
232.264
471.710
346.063
587.960
613.530
2.191
23.394
160.012
185.894
544.414
10.497
4.971.993
62,9
31,2
14,2
261,8
94,7
107,2
114,7
79,9
24,8
14,0
30,8
255,8
64,0
1.156,0
-
97.450
117.931
75.828
159.184
37
450.429
206.315
1.068
27.133
736.684
316.579
16.290
60.758
5.675
1.768
148
705.997
65.139
2.143.553
1.468
3
3.871
2.583
295
167
99
8.485
305.233
1.070
27.133
858.486
394.989
16.290
61.053
5.675
1.768
148
865.347
65.275
2.602.468
8.494,4
1.266.696
5.539.910
18.933.387
106.120
25.846.114
53
4.1.7. HAT KESİMLERİNE GÖRE NETTON-KİLOMETRE (2011)
4.1.7 Nettonne-Kilometers
HAT KESİMLERİNE
GÖRE
NETTON-KİLOMETRE (2011)
by Line
Sections
Nettonne-Kilometers by Line Sections
(1000)
HAT KESİMLERİ VE KODLAR
Line Sections and Their Codes
1.BÖLGE-1. Region
01-Haydarpaşa-Gebze
02-Gebze-Arifiye
03-Arifiye-Adapazar
04-Arifiye-Eskişehir
11-Sirkeci-Halkal
12-Halkal-Pehlivanköy
13-Pehlivanköy-Hudut (Yun.)
14-Mandra-Krklareli
15-Pehlivanköy-Hudut (Bul.)
92-Tekirdağ-Muratl
TOPLAM-Total
2.BÖLGE-2. Region
05-Polatl-Eskişehir
16-Ankara-Marşandiz
17-Marşandiz-Sincan
18-Ankara-Kayaş
19-Sincan-Polatl
20-Kayaş-Irmak
21-Irmak-Karabük
22-Karabük-Zonguldak
24-Irmak-Boğazköprü
25-Boğazköprü-Ulukşla
26-Boğazköprü-Kayseri
91-Sincan-Yenikent
93-Polatl Konya
TOPLAM-Total
3.BÖLGE-3. Region
27-Basmane-Halkapnar
28-Menemen-Aliağa
29-Halkapnar-Çiğli
30-Alsancak-Şirinyer
31-Şirinyer-Buca
32-Şirinyer-A.Menderes
33-Alsancak-Halkapnar
34-Basmane-Şirinyer
35-Adnan Menderes-Kaklk
36-D.Pnar-Alaşehir
37-Alaşehir-Manisa
38-Manisa-Soma
39-Soma-Balkesir
40-Balkesir-Bandrma
41-Çiğli-Manisa
48-Goncal-Denizli
49-Ortaklar-Söke
50-Torbal-Ödemiş
90-Çatal-Tire
TOPLAM-Total
4.BÖLGE-4. Region
51-Sivas-Kaln
52-Kaln-Hanl
53-Sivas-Bostankaya
54-Kaln-Samsun
55-Samsun-Çarşamba
56-Divriği-Erzurum
57-Erzurum-Kars
58-Kars-Doğukap
59-Samsun-Gelemen
60-Çetinkaya-Divriği
87-Hanl-Kayseri
88-Bostankaya-Çetinkaya
89-Hanl-Bostankaya
TOPLAM-Total
Hat
Uzunluğu
Lenght of Line
(Km)
İş Treni
Service
Train
Yük
Freight
Toplam
Total
44,2
87,5
9,6
167,9
28,3
207,7
30,2
46,1
68,2
31,0
720,7
27.131
118.823
37
368.461
9.069
240.498
5.652
5
76.169
10
845.856
214
601
580
3
5.273
220
718
11
7.621
27.345
119.424
37
369.041
9.072
245.771
5.872
5
76.887
22
853.477
173,6
9,1
15,7
12,2
62,6
57,5
294,3
122,0
295,2
176,2
15,5
7,7
213,0
1.454,6
394.375
10.076
36.058
17.433
130.333
84.142
633.942
201.127
631.027
212.386
33.109
43
2.384.051
186
15
56
1.475
165
1.761
33
3.692
394.561
10.076
36.073
17.433
130.389
84.142
635.417
201.292
632.788
212.419
33.109
43
2.387.742
2,7
26,0
13,2
6,0
2,5
11,7
2,7
5,4
268,1
188,6
102,4
92,0
83,0
101,0
50,6
9,2
22,7
62,5
10,8
1.061,1
308
3.509
2.858
90
1.533
7
631
16.251
85.368
43.103
25.071
23.722
113.963
16.802
54
912
334.182
27
1.914
390
9
267
38
123
3.760
1.891
4.323
543
139
98
3.076
48
205
80
16.931
5.422
3.248
99
1.800
45
754
20.011
87.259
47.426
25.614
23.861
114.061
19.877
102
1.116
80
351.113
25,3
44,0
28,0
382,5
35,9
370,4
216,1
64,2
11,6
65,0
152,8
83,2
46,0
1.525,0
39.475
15.124
38.759
517.670
130.313
26.165
3.331
179.326
126.819
130.312
21.768
1.229.062
23
37
14
97
21
204
395
39.498
15.124
38.796
517.670
130.327
26.165
3.331
179.423
126.840
130.516
21.768
1.229.457
54
4.1.7. HAT
HAT KESİMLERİNE
GÖRE
NETTON-KİLOMETRE
(2011) (2011)
4.1.7
KESİMLERİNE
GÖRE
NETTON-KİLOMETRE
Nettonne-Kilometers
by
Line
Sections
Nettonne-Kilometers by Line Sections
HAT KESİMLERİ VE KODLAR
Line Sections and Their Codes
5.BÖLGE-5. Region
61-Malatya-Hekimhan
62-Hekimhan-Çetinkaya
63-Malatya-Yolçat
64-Yolçat-Maden
65-Maden-Batman
66-Batman-Kurtalan
67-Yolçat-Elazğ
68-Elazğ-Tatvan
69-Malatya-Narl
70-Van-Hudut
TOPLAM-Total
6.BÖLGE-6. Region
72-Horozluhan-Ulukşla
73-Ulukşla-Yenice
74-Yenice-Mersin
75-Yenice-Adana
76-Adana-Toprakkale
77-Toprakkale-İskenderun
78-Toprakkale-Fevzipaşa
79-Fevzipaşa-Narl
80-Köprüağz-K.Maraş
81-Fevzipaşa-Tahtaköprü
82-Narl-Gaziantep
83-Gaziantep-Karkamş
84-Karkamş-Hudut
85-Şenyurt-Mardin
Çobanbey- Karkamş
TOPLAM-Total
7.BÖLGE-7. Region
06-Eskişehir-Alayunt
07-Kütahya-Seyitömer
08-Tavşanl-Tunçbilek
09-Alayunt-Balkesir
10-Alayunt-Afyon
42-Kaklk-Karakuyu
43-Karakuyu-Afyon
44-Karakuyu-Eğirdir
45-Gümüşgün-Burdur
46-Bozanönü-Isparta
47-Sütlaç-Çivril
71-Afyon-Horozluhan
86-Afyon-D.Pnar
TOPLAM-Total
GENEL TOPLAM
Grand Total
Hat
Uzunluğu
Lenght of
Line
(Km)
(1000)
Yük
Freight
İş Treni
Service
Train
Toplam
Total
72,2
70,2
94,6
76,0
173,2
69,5
24,3
353,0
181,6
117,4
1.232,0
246.838
225.157
172.515
45.280
61.551
8.942
28.183
170.045
659.517
29.706
1.647.735
6.881
2.534
731
65
78
18
6
755
11.068
253.720
227.691
173.246
45.344
61.630
8.942
28.201
170.051
660.272
29.706
1.658.803
247,8
109,0
43,2
24,0
78,3
59,6
63,1
69,4
29,1
39,0
84,2
91,0
325,6
25,4
56,3
1.345,0
267.804
381.856
56.668
59.845
206.046
172.113
278.947
300.537
996
6.144
69.501
68.465
244.896
5.159
15
13
-
2.118.976
27
267.804
381.856
56.668
59.845
206.046
172.113
278.961
300.537
996
6.144
69.513
68.465
244.896
5.159
2.119.003
62,9
31,2
14,2
261,8
94,7
107,2
114,7
79,9
24,8
14,0
30,8
255,8
64,0
1.156
110.375
542
14.590
393.462
160.523
8.111
25.274
1.482
296
52
352.477
31.467
1.098.651
693
2
1.756
1.177
111
18
23
3.780
111.068
544
14.590
395.218
161.700
8.111
25.385
1.482
296
52
352.495
31.490
1.102.431
8.494,4
9.658.512
43.515
9.702.027
55
4.2. TREN KİLOMETRELER
Train - Kilometers
4.2.1. LOKOMOTİF VE TREN TİPLERİNE GÖRE TREN KİLOMETRELER
Train - Kilometers by Types of Train and Tractive Stok
YOLCU
Passenger
KARMA TREN - Mixed Train
YÜK TRENİ - Freight Train
İŞ TRENİ - Service Train
GENEL TOPLAM-Grand Total
Banliyö - Suburban
Mavi Tren - Blue Train
Ekspres - Express
Normal Yolcu - Ordinary Pass.
Yolcu Toplam - Total Passengers
KARMA TREN - Mixed Train
YÜK TRENİ - Freight Train
İŞ TRENİ - Service Train
GENEL TOPLAM-Grand Total
Banliyö - Suburban
Mavi Tren - Blue Train
Ekspres - Express
Normal Yolcu - Ordinary Pass.
Yolcu Toplam - Total Passengers
KARMA TREN - Mixed Train
YÜK TRENİ - Freight Train
İŞ TRENİ - Service Train
GENEL TOPLAM-Grand Total
56
0
3.709
9.157
1.881
14.747
551
15.305
240
30.843
0
3.753
7.710
1.931
13.394
675
16.633
289
30.991
0
3.970
7.656
1.302
12.928
584
15.798
209
29.519
0
2.160
7.763
441
10.364
583
15.762
266
26.975
0
2.292
8.060
287
10.639
574
16.335
296
27.844
0
1.385
4.378
0
5.763
2
1.925
0
7.690
0
1.154
4.686
0
5.840
2
1.822
0
7.664
0
1.084
4.511
0
5.595
0
1.499
0
7.094
0
1.115
4.266
0
5.381
0
1.140
0
6.521
0
1.118
4.264
0
5.382
0
918
0
6.300
ELEKTRİKLİ DİZİ
Electrical Railcar
ELEKTRİKLİ LOKO
Electrical Loco
TOPLAM
Total
DİZELLİ DİZİ
Diesel Railcar
0
0
1.405
20
1.425
0
0
0
1.425
0
0
925
75
1.000
0
0
0
1.000
0
0
1.540
31
1.571
0
0
0
1.571
0
0
1.882
0
1.882
0
0
0
1.882
0
0
2.034
0
2.034
0
0
0
2.034
4.526
0
43
0
4.569
0
0
0
4.569
4.059
0
46
0
4.105
0
0
0
4.105
4.452
0
723
0
5.175
0
0
0
5.175
4.337
0
1.192
0
5.529
0
0
0
5.529
4.315
0
1.873
0
6.188
0
0
0
6.188
GENELTOPLAM
Grand Total
YOLCU
Passenger
YOLCU
Passenger
KARMA TREN - Mixed Train
YÜK TRENİ - Freight Train
İŞ TRENİ - Service Train
GENEL TOPLAM-Grand Total
Banliyö - Suburban
Mavi Tren - Blue Train
Ekspres - Express
Normal Yolcu - Ordinary Pass.
Yolcu Toplam - Total Passengers
0
3.709
7.752
1.861
13.322
551
15.305
240
29.418
0
3.753
6.785
1.856
12.394
675
16.633
289
29.991
0
3.970
6.116
1.271
11.357
584
15.798
209
27.948
0
2.160
5.881
441
8.482
583
15.762
266
25.093
0
2.292
6.026
287
8.605
574
16.335
296
25.810
(1000)
ELEKTRİKLİ SİSTEM
Electrical System
TOPLAM
Total
YOLCU
Passenger
Banliyö - Suburban
Mavi Tren - Blue Train
Ekspres - Express
Normal Yolcu - Ordinary Pass.
Yolcu Toplam - Total Passengers
KARMA TREN - Mixed Train
YÜK TRENİ - Freight Train
İŞ TRENİ - Service Train
GENEL TOPLAM-Grand Total
Banliyö - Suburban
Mavi Tren - Blue Train
Ekspres - Express
Normal Yolcu - Ordinary Pass.
Yolcu Toplam - Total Passengers
YOLCU
Passenger
2011
2010
2009
2008
2007
DİZELLİ LOKO
Diesel Loc.
DİZELLİ SİSTEM
Diesel System
4.526
1.385
4.421
0
10.332
2
1.925
0
12.259
4.059
1.154
4.732
0
9.945
2
1.822
0
11.769
4.452
1.084
5.234
0
10.770
0
1.499
0
12.269
4.337
1.115
5.458
0
10.910
0
1.140
0
12.050
4.315
1.118
6.137
0
11.570
0
918
0
12.488
4.526
5.094
13.578
1.881
25.079
553
17.230
240
43.102
4.059
4.907
12.442
1.931
23.339
677
18.455
289
42.760
4.452
5.054
12.890
1.302
23.698
584
17.297
209
41.788
4.337
3.275
13.221
441
21.274
583
16.902
266
39.025
4.315
3.410
14.197
287
22.209
574
17.253
296
40.332
4.2.2. BÖLGELERE VE LOKOMOTİF TİPLERİNE GÖRE TREN-KİLOMETRELER (2011)
Train-Kilometers by Regions and Types of Tractive Stock
BANLİYÖ MAVİTREN
Suburban
Blue Train
EKSPRES
Express
N.YOLCU
Ordinary
Passenger
TOPLAM
YOLCU
Total
Passenger
KARMA
Mixed
YÜK
Freight
İŞ TRENİ
Service
Train
GENEL
TOPLAM
Grand
Total
1. BÖLGE - 1. Region
-Dizelli Loko - Diesel Loco
-Elektrikli Loko - Electric Loco
-Elektrikli Dizi - Electric Railcar
TOPLAM - Total
2. BÖLGE - 2. Region
-Dizelli Loko - Diesel Loco
-Elektrikli Loko - Electric Loco
-Elektrikli Dizi - Electric Railcar
TOPLAM - Total
3. BÖLGE - 3. Region
-Buharl Loko - Steam Loco
-Dizelli Loko - Diesel Loco
-Dizelli Dizi - Diesel Railcar
TOPLAM - Total
4. BÖLGE - 4. Region
0
0
3.146.969
3.146.969
5.218
976.409
0
981.627
39.898
3.424.723
24.295
3.488.916
0
0
0
0
45.116
4.401.132
3.171.264
7.617.512
0
0
0
0
1.327.518
235.242
0
1.562.760
59.735
0
0
59.735
1.432.369
4.636.374
3.171.264
9.240.007
0
0
1.168.415
1.168.415
670.486
141.796
0
812.282
1.565.332
838.614
1.848.419
4.252.365
0
0
0
0
2.235.818
980.410
3.016.834
6.233.062
0
0
0
0
3.232.179
1.230
0
3.233.409
27.617
0
0
27.617
5.495.614
981.640
3.016.834
9.494.088
0
0
0
0
0
618.468
0
618.468
189
561.219
1.013.307
1.574.715
0
111.651
0
111.651
189
1.291.338
1.013.307
2.304.834
0
0
0
0
0
805.593
0
805.593
0
114.244
0
114.244
189
2.211.175
1.013.307
3.224.671
-Dizelli Loko - Diesel Loco
-Elektrikli Loko - Electric Loco
TOPLAM - Total
5. BÖLGE - 5. Region
0
0
0
125.947
0
125.947
1.513.442
0
1.513.442
1.246
0
1.246
1.640.635
0
1.640.635
236.748
0
236.748
2.701.157
33.506
2.734.663
2.091
0
2.091
4.580.631
33.506
4.614.137
-Dizelli Loko - Diesel Loco
-Elektrikli Loko - Electric Loco
TOPLAM - Total
6. BÖLGE - 6. Region
0
0
0
54.164
0
54.164
630.070
182
630.252
173.828
0
173.828
858.062
182
858.244
106.535
140
106.675
2.635.296
447.196
3.082.492
53.115
0
53.115
3.653.008
447.518
4.100.526
-Dizelli Loko - Diesel Loco
-Elektrikli Loko - Electric Loco
-Dizelli Dizi - Diesel Railcar
TOPLAM - Total
7. BÖLGE -7. Region
0
0
0
0
349.798
0
0
349.798
1.124.758
131
865.712
1.990.601
315
0
0
315
1.474.871
131
865.712
2.340.714
230.297
0
0
230.297
3.672.669
200.433
0
3.873.102
187
0
0
187
5.378.024
200.564
865.712
6.444.300
-Buharl Loko - Steam Loco
-Dizelli Loko - Diesel Loco
-Dizelli Dizi - Diesel Railcar
TOPLAM - Total
GENEL TOPLAM- G. Total
0
0
0
0
0
467.991
0
467.991
268
591.579
155.232
747.079
0
0
0
0
268
1.059.570
155.232
1.215.070
0
0
0
0
0
1.960.186
0
1.960.186
0
39.109
0
39.109
268
3.058.865
155.232
3.214.365
457
6.026.298
2.034.251
4.263.650
1.872.714
14.197.370
0
287.040
0
0
0
287.040
457
8.605.410
2.034.251
5.381.855
6.188.098
22.210.071
0
573.580
0
140
0
573.720
0
16.334.598
0
917.607
0
17.252.205
0
296.098
0
0
0
296.098
457
25.809.686
2.034.251
6.299.602
6.188.098
40.332.094
-Buharl Loko - Steam Loco
0
0
-Dizelli Loko - Diesel Loco
0
2.292.072
-Dizelli Dizi - Diesel Railcar
0
0
-Elektrikli Loko - Electric Loco
0
1.118.205
-Elektrikli Dizi - Electric Railcar
4.315.384
0
GENEL TOPLAM - G. Total
4.315.384
3.410.277
Hareket bilgilerine göre - According to operational information
57
4.3. LOKOMOTİF KİLOMETRELER
Locomotive Kilometers
4.3.1. LOKOMOTİF CİNSLERİNE GÖRE LOKOMOTİF KİLOMETRELER
Locomotive - Kilometers by Type of Traction
(1000)
DİZELLİ LOKO
Diesel Loc.
DİZELLİ DİZİ
Diesel Railcar
TOPLAM
Total
ELEKTRİKLİ LOKO
Electrical Loco
ELEKTRİKLİ DİZİ
Electrical Railcar
TOPLAM
Total
GENELTOPLAM
Grand Total
2007
Tren Çekimi - Train Haulage
Destek - Assisting
Tek Seyir - Light
Fiili Loko Km - Actual Loco Km
Manevra - Shunting
Scak Km . - Hot Waiting Km
GENEL TOPLAM - Grand total
29.418
4.068
562
34.048
2.020
893
36.961
1.425
1.202
5
2.632
1
88
2.721
30.843
5.270
567
36.680
2.021
981
39.682
7.690
775
95
8.560
0
433
8.993
4.569
4.318
5
8.892
0
1.132
10.024
12.259
5.093
100
17.452
0
1.565
19.017
43.102
10.363
667
54.132
2.021
2.546
58.699
2008
Tren Çekimi - Train Haulage
Destek - Assisting
Tek Seyir - Light
Fiili Loko Km - Actual Loco Km
Manevra - Shunting
Scak Km . - Hot Waiting Km
GENEL TOPLAM - Grand total
29.991
3.501
509
34.001
2.209
931
37.141
1.000
880
6
1.886
1
94
1.981
30.991
4.381
515
35.887
2.210
1.025
39.122
7.664
587
86
8.337
0
406
8.743
4.104
3.944
0
8.048
0
1.096
9.144
11.768
4.531
86
16.385
0
1.502
17.887
42.759
8.912
601
52.272
2.210
2.527
57.009
2009
Tren Çekimi - Train Haulage
Destek - Assisting
Tek Seyir - Light
Fiili Loko Km - Actual Loco Km
Manevra - Shunting
Scak Km . - Hot Waiting Km
GENEL TOPLAM - Grand total
27.948
2.986
480
31.414
1.953
818
34.185
1.572
829
3
2.404
2
117
2.523
29.520
3.815
483
33.818
1.955
935
36.708
7.094
710
83
7.887
0
464
8.351
5.175
4.301
0
9.476
0
1.072
10.548
12.269
5.011
83
17.363
0
1.536
18.899
41.789
8.826
566
51.181
1.955
2.471
55.607
2010
ELEKTRİKLİ SİSTEM
Electrical System
Tren Çekimi - Train Haulage
Destek - Assisting
Tek Seyir - Light
Fiili Loko Km - Actual Loco Km
Manevra - Shunting
Scak Km . - Hot Waiting Km
GENEL TOPLAM - Grand total
25.092
3.821
498
29.411
1.954
874
32.239
1.883
754
5
2.642
2
152
2.796
26.975
4.575
503
32.053
1.956
1.026
35.035
6.521
413
89
7.023
0
417
7.440
5.529
3.505
0
9.034
0
1.216
10.250
12.050
3.918
89
16.057
0
1.633
17.690
39.025
8.493
592
48.110
1.956
2.659
52.725
2011
DİZELLİ SİSTEM
Diesel System
Tren Çekimi - Train Haulage
Destek - Assisting
Tek Seyir - Light
Fiili Loko Km - Actual Loco Km
Manevra - Shunting
Scak Km . - Hot Waiting Km
GENEL TOPLAM - Grand total
25.810
4.529
535
30.874
1.933
901
33.708
2.034
872
4
2.910
1
164
3.075
27.844
5.401
539
33.784
1.934
1.065
36.783
6.300
389
55
6.744
0
351
7.095
6.188
3.290
0
9.478
12.488
3.679
55
16.222
0
1.559
17.781
40.332
9.080
594
50.006
1.934
2.624
54.564
58
1.208
10.686
4.3.2. BÖLGELERE VE LOKOMOTİF TİPLERİNE GÖRE LOKOMOTİF - KM (2011)
Locomotive - Km by Regions and Types of Tractive Stock
TREN ÇEKİMİ - Train Haulage
YOLCU
Passenger
YÜK
Freight
KARMA
Mixed
İŞ TRENİ
Service Train
DESTEK
Assisting
TEKSEYİR
Light
SICAK-KM
FİİLİ
MANEVRA
Hot Waiting
LOKO
Shunting
Km.
Actual Loco
GENEL
TOPLAM
Grand
Total
1. BÖLGE-1. REGION
-Dizelli Loko-Diesel Loco
45.424
1.327.518
0
59.735
285.335
63.244
1.781.256
111.518
51.993
1.944.767
-Elektrikli Loko-Electric Loko
4.401.132
235.242
0
0
9.716
9.384
4.655.474
30
242.211
4.897.715
-Elektrikli Dizi-Electric Railcar
3.170.956
0
0
0
3.166.591
72
6.337.619
5
619.284
6.956.908
TOPLAM-Total
2. BÖLGE-2. REGION
7.617.512
1.562.760
0
59.735
3.461.642
72.700
12.774.349
111.554
913.487
13.799.390
-Dizelli Loko-Diesel Loco
2.235.818
3.232.179
0
27.617
1.779.790
159.722
7.435.126
465.488
217.023
8.117.637
980.410
1.230
0
0
2.252
0
983.892
6
51.189
1.035.087
-Elektrikli Dizi-Electric Railcar
3.016.834
0
0
0
123.862
0
3.140.696
54
588.296
3.729.046
TOPLAM-Total
3. BÖLGE-3. REGION
6.233.062
3.233.409
0
27.617
1.905.904
159.722
11.559.714
465.549
856.508
12.881.771
-Elektrikli Loko-Electric Loko
-Buharl Loko-Steam Loco
189
0
0
0
0
0
189
0
31
220
-Dizelli Loko-Diesel Loco
1.291.338
805.593
0
114.244
127.673
102.922
2.441.770
152.871
71.273
2.665.914
-Dizelli Dizi-Diesel Railcar
1.013.307
0
0
0
811.815
3.728
1.828.850
381
103.011
1.932.243
TOPLAM-Total
4. BÖLGE-4. REGION
2.304.834
805.593
0
114.244
939.488
106.650
4.270.809
153.252
174.315
4.598.376
-Dizelli Loko-Diesel Loco
1.640.635
2.701.157
236.748
2.091
284.147
8.643
4.873.421
305.109
142.250
5.320.779
0
33.506
0
0
12.341
1.089
46.936
0
2.442
49.378
1.640.635
2.734.663
236.748
2.091
296.488
9.732
4.920.357
305.109
144.692
5.370.158
858.062
2.635.296
106.535
53.115
1.007.503
27.536
4.688.047
293.503
136.839
5.118.389
182
447.196
140
0
191.763
1.956
641.237
4
33.362
674.603
TOPLAM-Total
6. BÖLGE-6. REGION
-Buharl Loko-Steam Loco
858.244
3.082.492
106.675
53.115
1.199.266
29.492
5.329.284
293.507
170.201
5.792.992
0
0
0
0
-Dizelli Loko-Diesel Loco
1.474.871
3.672.669
230.297
187
86
675.695
0
115.643
6.169.362
-Elektrikli Loko-Electric Loko
TOPLAM-Total
5. BÖLGE-5. REGION
-Dizelli Loko-Diesel Loco
-Elektrikli Loko-Electric Loko
-Elektrikli Loko-Electric Loko
-Dizelli Dizi-Diesel Railcar
TOPLAM-Total
7. BÖLGE-7. REGION
86
0
14
100
386.243
180.077
6.735.682
131
200.433
0
0
172.860
42.510
415.934
437.577
0
0
0
926.381
21.640
0
60.669
3
865.712
193
52.179
978.753
2.340.714
3.873.102
230.297
187
909.310
158.153
7.511.763
386.439
253.910
8.152.112
268
-Buharl Loko-Steam Loco
268
0
0
0
-Dizelli Loko-Diesel Loco
1.059.570
1.960.186
0
39.109
0
368.784
0
57.613
3.485.262
155.232
0
0
0
0
0
155.232
TOPLAM-Total
GENEL TOPLAM - Grand total
-Buharl Loko-Steam Loco
1.215.070
1.960.186
0
39.109
368.784
57.613
3.640.762
457
0
0
0
86
0
543
0
89
632
-Dizelli Loko-Diesel Loco
8.605.718
16.334.598
573.580
296.098
4.528.927
535.323
30.874.244
1.932.933
901.185
33.708.362
-Dizelli Dizi-Diesel Railcar
2.034.251
0
0
0
872.484
3.728
2.910.463
607
163.934
3.075.004
-Elektrikli Loko-Electric Loko
5.381.855
917.607
140
0
388.932
54.939
6.743.473
44
350.843
7.094.360
-Elektrikli Dizi-Electric Railcar
6.187.790
0
-Dizelli Dizi-Diesel Railcar
TOPLAM-Total
22.210.071
17.252.205
Hareket bilgilerine göre - According to operational information
0
44
312
218.201
101.731
3.805.194
32
8.744
164.008
218.233
110.518
3.969.513
0
0
3.290.453
72
9.478.315
59
1.207.580
10.685.954
573.720
296.098
9.080.882
594.062
50.007.038
1.933.643
2.623.631
54.564.312
59
4.4. KOLTUK - KİLOMETRELER
Seat - Kilometers
(1.000.000)
2007
2008
2009
2010
2011
BANLİYÖ - Suburban
2.964
2.619
2.880
2.369
2.652
Mavi tren - Blue Train
Ekspres - Express
Normal yolcu - Ordinary passenger
1.430
3.962
570
1.338
3.728
618
1.328
3.876
453
954
3.974
218
1.048
4.435
182
ANAHAT TOPLAM - Mainline Total
5.962
5.684
5.657
5.146
5.665
GENEL TOPLAM - Grand Total
8.926
8.303
8.537
7.515
8.317
4.5. VAGON KİLOMETRELER
Wagon Kilometers
(1.000.000)
YÜK
Freight
YOLCU
Passenger
2007
2008
2009
2010
2011
BANLİYÖ - Suburban
26
24
26
24
23
Mavi Tren - Blue Train
Ekspres - Express
Normal Yolcu - Ordinary Passenger
Karma Yolcu - Mixed Passenger
37
87
9
1
34
83
9
2
35
83
6
1
24
84
2
1
25
90
1
2
ANAHAT TOPLAM - Mainline Total
134
128
125
111
118
YOLCU TOPLAM - Passenger Total
160
152
151
135
141
DOLU - Loaded
253
276
252
260
275
BOŞ - Empty
162
167
155
154
152
415
443
407
414
427
2
3
3
3
4
577
598
561
552
572
YÜK TOPLAM - Freight Total
İŞ TRENİ - Service Train
GENEL TOPLAM - Grand Total
4.6. DİNGİL KİLOMETRELER
Axle Kilometers
(1.000.000)
YÜK
Freight
YOLCU
Passenger
2007
2008
2009
2010
2011
BANLİYÖ - Suburban
107
98
107
95
92
Mavi Tren - Blue Train
Ekspres - Express
Normal Yolcu - Ordinary Passenger
Karma Yolcu - Mixed Passenger
146
136
139
94
101
349
35
5
333
36
6
331
24
6
337
9
6
361
6
6
ANAHAT TOPLAM - Mainline Total
535
511
500
446
474
YOLCU TOPLAM - Passenger Total
642
609
607
541
566
DOLU - Loaded
828
902
834
888
943
BOŞ - Empty
519
531
484
494
497
1.347
1.433
1.318
1.382
1.440
6
7
7
8
10
1.995
2.049
1.932
1.931
2.016
YÜK TOPLAM - Freight Total
İŞ TRENİ - Service Train
GENEL TOPLAM - Grand Total
60
Buharl Loko - Steam Loco
Dizelli Loko - Diesel Loco
Dizelli Dizi - Diesel Railcar
DİZELLİ TOPLAM - Diesel Total
Elektrikli Loko - Electric. Loco
Elektrikli Dizi - Electric Railcar
ELEKT. TOPLAM - Electric Total
GENEL TOPLAM - Grand Total
Buharl Loko - Steam Loco
Dizelli Loko - Diesel Loco
Dizelli Dizi - Diesel Railcar
DİZELLİ TOPLAM - Diesel Total
Elektrikli Loko - Electric. Loco
Elektrikli Dizi - Electric Railcar
Electric Total
GENEL TOPLAM - Grand Total
Buharl Loko - Steam Loco
Dizelli Loko - Diesel Loco
Dizelli Dizi - Diesel Railcar
DİZELLİ TOPLAM - Diesel Total
Elektrikli Loko - Electric. Loco
Elektrikli Dizi - Electric Railcar
ELEKT. TOPLAM - Electric Total
GENEL TOPLAM - Grand Total
Buharl Loko - Steam Loco
Dizelli Loko - Diesel Loco
Dizelli Dizi - Diesel Railcar
DİZELLİ TOPLAM - Diesel Total
Elektrikli Loko - Electric. Loco
Elektrikli Dizi - Electric Railcar
ELEKT. TOPLAM - Electric Total
GENEL TOPLAM - Grand Total
Buharl Loko - Steam Loco
Dizelli Loko - Diesel Loco
Dizelli Dizi - Diesel Railcar
DİZELLİ TOPLAM - Diesel Total
Elektrikli Loko - Electric. Loco
Elektrikli Dizi - Electric Railcar
ELEKT. TOPLAM - Electric Total
GENEL TOPLAM - Grand Total
TREN ÇEKİMİ
Train Haulage
886.855
45.588
932.443
165.893
105.392
271.285
1.203.728
0
946.251
35.608
981.859
170.210
94.612
264.822
1.246.681
0
922.916
49.508
972.424
165.182
110.235
275.417
1.247.841
2
953.344
59.605
1.012.949
156.017
128.720
284.737
1.297.688
19
998.678
68.520
1.067.198
136.528
115.204
251.732
1.318.949
DESTEK
Assisting
118.915
23.224
142.139
28.124
91.677
119.801
261.940
0
120.279
18.524
138.803
23.534
89.113
112.647
251.450
2
98.382
21.625
120.007
19.136
98.131
117.267
237.276
119.491
27.485
146.976
12.830
87.933
100.763
247.739
8
119.619
29.739
149.358
12.564
60.397
72.961
222.327
TEKSEYİR
Light
32.600
2.113
34.713
4.995
3.429
8.424
43.137
0
34.134
1.223
35.357
5.883
3.625
9.508
44.865
0
38.470
2.189
40.659
5.258
4.868
10.126
50.785
1
35.498
3.086
38.584
5.536
4.184
9.720
48.305
0
32.622
3.204
35.826
4.146
2.296
6.442
42.268
252.538
158
252.696
7
0
7
252.703
0
275.499
111
275.610
4
4
8
275.618
0
243.560
241
243.801
0
0
0
243.801
12
243.702
196
243.898
4
0
4
243.914
0
241.103
53
241.156
4
5
9
241.165
MANEVRA
Shunting
SICAK BEKLEME
Hot Waiting
223.271
21.871
245.142
108.243
283.088
391.331
636.473
89
231.662
23.356
255.018
101.311
273.883
375.194
630.301
61
203.386
29.116
232.502
115.844
267.759
383.603
616.166
69
217.419
37.762
255.181
104.098
303.905
408.003
663.253
22
224.231
40.851
265.082
87.596
301.680
389.276
654.380
TOPLAM FAAL
SAAT
Total Operating
Hours
1.514.179
92.954
1.607.133
307.262
483.586
790.848
2.397.981
89
1.607.825
78.822
1.686.647
300.942
461.237
762.179
2.448.915
63
1.506.714
102.679
1.609.393
305.420
480.993
786.413
2.395.869
84
1.569.454
128.134
1.697.588
278.485
524.742
803.227
2.500.899
49
1.616.253
142.367
1.758.620
240.838
479.582
720.420
2.479.089
GAYRİFAAL SAATLER - Nonoperating Hours
2.167.987
229.349
2.397.336
179.196
155.420
334.616
2.731.952
72.749
2.042.913
257.620
2.373.282
148.297
157.338
305.635
2.678.917
81.319
2.247.592
290.152
2.619.063
153.638
187.748
341.386
2.960.449
34.978
2.201.331
296.107
2.497.438
153.547
309.383
462.930
2.995.346
33.487
2.121.240
293.381
2.414.621
119.961
315.727
435.688
2.883.796
SOĞUK BEKLEME
Cold Waiting
FAAL SAATLER - Operating Hours
322.601
26.661
349.262
17.901
2.327
20.228
369.490
203.112
164.172
19.455
386.739
11.059
3.540
14.599
401.338
140.472
174.774
15.728
330.974
5.473
4.182
9.655
340.629
29.616
151.282
23.000
174.282
2.165
3.885
6.050
209.948
26.280
139.795
15.250
155.045
2.750
3.781
6.531
187.856
TAMİR BEKLEME
Waiting for Repair
4.7.1. LOKOMOTİFLERİN YILLARA GÖRE FAAL VE GAYRİFAAL SAATLERİ
Annual Operating and Non-operating Hours of Tractive Stock
902.974
110.900
1.013.874
82.705
87.902
170.607
1.184.481
0
900.299
100.512
1.000.811
118.325
106.251
224.576
1.225.387
0
874.753
106.038
980.791
95.278
85.377
180.655
1.161.446
0
842.536
103.493
946.029
125.690
119.187
244.877
1.190.906
1502
803.702
107.792
911.494
68.809
136.359
205.168
1.118.164
TAMİRDE
Under Repair
LOKOMOTİFLERİN FAAL VE GAYRİFAAL SAATLERİ
Operating and Non-operating Hours of Tractive Stock
3.393.562
366.910
3.760.472
279.802
245.649
525.451
4.285.923
275.861
3.107.384
377.587
3.484.971
277.681
267.129
544.810
4.305.642
221.791
3.297.119
411.918
3.709.037
254.389
277.307
531.696
4.462.524
64.594
3.195.149
422.600
3.617.749
281.402
432.455
713.857
4.396.200
61.269
3.064.737
416.423
3.481.160
191.520
455.867
647.387
4.189.816
TOPLAM GAYRİ
FAAL SAATLER
Total Nonoperating
Hours
4.7.
2007
2008
2009
2010
2011
61
4.907.741
459.864
5.367.605
587.064
729.235
1.316.299
6.683.904
275.950
4.715.209
456.409
5.171.618
578.623
728.366
1.306.989
6.754.557
221.854
4.803.833
514.597
5.318.430
559.809
758.300
1.318.109
6.858.393
64.678
4.764.603
550.734
5.315.337
559.887
957.197
1.517.084
6.897.099
61.318
4.680.990
558.790
5.239.780
432.358
935.449
1.367.807
6.668.905
GENEL TOPLAM
Grand Total
62
465.274
-Dizelli Loko-Diesel Loco
-Elektrikli Loko-Electric Loko
-Elektrikli Dizi-Electric Railcar
TOPLAM-Total
784.668
0
139
741.048
43.380
101
-Dizelli Dizi-Diesel Railcar
19
68.060
192.177
92.375
112.643
95.893
95.893
217.469
4.853
0
84
183.032
34.353
19
28.304
46.320
779
75.422
81.886
81.886
9.913
9.913
115.464
0
0
115.464
49.291
0
4.927
44.364
70.196
0
22
70.174
0
30.679
22.650
53.329
166.237
4.853
TOPLAM-Total
GENEL TOPLAM
GRAND TOTAL
-Buharl Loko-Steam Loco
TOPLAM-Total
7. BÖLGE - 7. REGION
-Dizelli Loko-Diesel Loco
-Dizelli Loko-Diesel Loco
-Elektrikli Loko-Electric Loko
-Dizelli Dizi-Diesel Railcar
TOPLAM-Total
6. BÖLGE - 6. REGION
-Buharl Loko-Steam Loco
TOPLAM-Total
5. BÖLGE - 5. REGION
-Dizelli Loko-Diesel Loco
-Dizelli Loko-Diesel Loco
-Dizelli Dizi-Diesel Railcar
TOPLAM-Total
4. BÖLGE - 4. REGION
-Buharl Loko-Steam Loco
-Dizelli Loko-Diesel Loco
-Dizelli Dizi-Diesel Railcar
TOPLAM-Total
3. BÖLGE - 3. REGION
-Buharl Loko-Steam Loco
115.490
9
166.186
42
2.611
60.539
52.340
-Dizelli Dizi-Diesel Railcar
-Dizelli Loko-Diesel Loco
-Elektrikli Dizi-Electric Railcar
37.523
24
28.413
9.027
59
156.976
1.539
3.538
91.596
60.303
YÜK
Freight
TOPLAM-Total
2. BÖLGE - 2. REGION
1. BÖLGE - 1. REGION
-Dizelli Dizi-Diesel Railcar
-Dizelli Loko-Diesel Loco
-Elektrikli Loko-Electric Loko
-Elektrikli Dizi-Electric Railcar
YOLCU
Passenger
14.172
0
0
14.169
3
0
14
14
4.368
0
0
4.365
3
3.513
3.513
6.190
0
0
6.190
80
0
0
80
7
0
7
0
0
0
0
0
0
KARMA
Mixed
TREN ÇEKİMİ
Train Haulage
54.835
0
321
51.284
770
2.460
10.856
10.856
2.444
0
27
2.053
364
8.091
8.091
6.835
0
35
6.800
10.319
0
141
10.178
13.447
10
11.139
2.298
2.843
108
2.167
406
162
İŞ TRENİ
Service Train
222.327
8
29.739
119.619
12.564
60.397
10.047
10.047
32.737
8
9
20.752
11.968
12.008
12.008
6.294
0
2
6.292
46.205
0
29.728
16.477
58.049
0
53.207
4.842
56.987
0
836
596
55.555
DESTEK
Assisting
42.268
0
3.204
32.622
4.146
2.296
1.811
1.811
8.427
0
24
4.967
3.436
3.743
3.743
5.123
0
93
5.030
8.486
0
3.087
5.399
12.995
0
10.844
2.151
1.683
0
828
710
145
TEKSEYİR
Light
241.165
0
53
241.103
4
5
16.492
16.492
39.207
0
3
39.204
0
24.565
24.565
42.933
0
2
42.931
23.005
0
47
22.958
53.792
0
53.787
5
41.171
1
41.166
4
0
385.249
0
29.757
178.433
44.025
133.034
20.175
20.175
42.394
0
4.887
32.908
4.599
14.225
14.225
26.660
0
1.745
24.915
41.113
0
20.718
20.395
133.721
1.775
56.468
75.478
106.961
632
9.347
39.426
57.556
Preparetion
269.131
22
11.094
45.798
43.571
168.646
2.515
2.515
28.694
22
9.895
12.335
6.442
6.971
6.971
6.012
0
28
5.984
2.436
0
288
2.148
86.421
98
14.812
71.511
136.082
785
1.033
37.129
97.135
YOLDA
Running
SICAK BEKLEME
Hot Waiting
MANEVRA
Shunting
HAZIRLAMA
FAAL SAATLER - Operating Hours
4.7.2. LOKOMOTİFLERİN BÖLGELERE GÖRE FAAL VE GAYRİFAAL SAATLERİ (2011)
Regional Operating and Non-operating Hours of Tractive Stock
GAYRİFAAL SAATLER - Nonoperating Hours
2.479.089
49
142.367
1.616.253
240.838
479.582
162.656
162.656
451.162
49
43.233
345.936
61.944
164.915
164.915
264.802
0
6.832
257.970
255.169
0
84.710
170.459
640.159
4.503
426.989
208.667
540.226
3.089
87.328
178.894
270.915
2.883.796
33.487
293.381
2.121.240
119.961
315.727
223.357
223.357
464.230
16.735
90.219
321.079
36.197
196.681
196.681
350.658
16.752
18.624
315.282
560.948
0
176.439
384.509
523.148
3.973
470.822
48.353
564.774
4.126
209.510
83.764
267.374
187.856
26.280
15.250
139.795
2.750
3.781
1.290
1.290
32.622
0
12.363
18.428
1.831
7.435
7.435
46.281
0
1.271
45.010
50.453
26.280
1.176
22.997
36.824
75
33.259
3.490
12.951
365
11.376
919
291
238.007
0
32.963
172.706
7.526
24.812
18.506
18.506
54.503
0
8.271
41.544
4.688
19.455
19.455
25.562
0
17
25.545
43.984
0
24.568
19.416
56.816
23
41.580
15.213
19.181
84
6.660
2.838
9.599
488.380
0
51.554
361.149
36.991
38.686
27.767
27.767
87.983
0
30.443
55.007
2.533
39.965
39.965
21.990
0
213
21.777
91.807
0
20.376
71.431
126.641
136
103.164
23.341
92.227
386
42.038
34.458
15.345
391.777
1.502
23.275
269.847
24.292
72.861
13.390
13.390
55.673
734
9.803
34.690
10.446
24.564
24.564
62.082
768
2.884
58.430
36.740
0
9.879
26.861
78.206
35
76.254
1.917
121.122
674
35.658
13.846
70.944
4.189.816
61.269
416.423
3.064.737
191.520
455.867
284.310
284.310
695.011
17.469
151.099
470.748
55.695
288.100
288.100
506.573
17.520
23.009
466.044
783.932
26.280
232.438
525.214
821.635
4.242
725.079
92.314
810.255
5.635
305.242
135.825
363.553
6.668.905
61.318
558.790
4.680.990
432.358
935.449
446.966
446.966
1.146.173
17.518
194.332
816.684
117.639
453.015
453.015
771.375
17.520
29.841
724.014
1.039.101
26.280
317.148
695.673
1.461.794
8.745
1.152.068
300.981
1.350.481
8.724
392.570
314.719
634.468
GAYRİ FAAL GENEL
TOPLAM
P.REVİZYON
TAMİR
SERVİS
SAATLER
TAMİRDE
FAAL SAAT SOĞUK
BAKIM
TOPLAM
BEKLEME
BAKIM
Total
Under
BEKLEME
Total
Periodic
Grand Total
Waiting for
Service
Nonoperating
Repair
Operating Cold Waiting
Revision
Repair
Maintenance
Hours
Hours
Maintenance
4.8. YOLCU TAŞIMALARI
Passenger Transport
4.8.1. TREN CİNSLERİNE GÖRE YOLCU SAYISI
Number of Passengers by Type of Trains
(1000)
2007
2008
2009
2010
2011
BANLİYÖ - Suburban
Sirkeci
21.943
22.236
21.105
22.268
23.736
Haydarpaşa
22.200
23.829
25.324
26.409
28.987
Ankara
12.162
9.152
10.824
11.224
6.703
Toplam TCDD Banliyö
56.305
55.217
57.253
59.901
59.426
1.489
1.377
1.389
1.024
1.102
21.387
20.502
18.224
19.240
21.127
1.713
1.692
1.910
1.719
1.232
158
144
133
139
127
-
-
942
1.890
2.557
24.747
23.715
22.598
24.012
26.145
ULUSLARARASI - International
208
255
241
260
181
GENEL TOPLAM - Grand Total
81.260
79.187
80.092
84.173
85.752
-
-
-
2.647
35.438
ANAHAT - Mainline
Mavi Tren - Blue Train
Ekspres - Express
Normal Yolcu - Ordinary Passenger
Yatakl - Sleeping cars
YHT - High Speed Train
TOPLAM - Total
İZBAN BANLİYÖ - Suburban
4.8.2. TREN CİNSLERİNE GÖRE YOLCU - KİLOMETRELER
Passenger - Kilometers by Type of Trains
2007
2008
2009
(1.000.000)
2010
2011
BANLİYÖ - Suburban
Sirkeci
614
622
591
624
665
Haydarpaşa
555
596
886
924
1.015
Ankara
304
229
325
337
200
1.473
1.447
1.802
1.885
1.880
616
551
550
413
444
2.867
2.704
2.355
2.349
2.611
Normal Yolcu - Ordinary Passenger
405
195
234
162
115
Yatakl - Sleeping cars
111
102
93
93
87
-
-
237
476
665
3.999
3.552
3.469
3.493
3.922
ULUSLARARASI - International
81
98
103
113
80
GENEL TOPLAM - Grand Total
5.553
5.097
5.374
5.491
5.882
Toplam TCDD Banliyö
ANAHAT - Mainline
Mavi Tren - Blue Train
Ekspres - Express
YHT - High Speed Train
TOPLAM - Total
63
Yolcu says‐Number of passenger Milyon-Million
100
80
20
Toplam
Total
Yolcu says
40
TCDD
Banliyö
Suburban
Anahat
Mainline
60
0
2007
2008
2009
2010
2011
Yolcu‐kilometre‐Passenger Kilometer
Milyar-Billion
8
Yolcu‐km
6
Banliyö
Suburban
Anahat
Mainline
4
Toplam
Total
2
0
2007
2008
2009
2010
64
2011
4.9. YÜK TAŞIMALARI-Freight Transport
4.9.1. NET TON-Tonnes
Yurtiçi - Domestic
Uluslararas - International
Toplam - Total
İdari - Departmental
GENEL TOPLAM - Grand Total
Sahibine ait vagonlar - Private wagons
(1.000)
2007
2008
2009
2010
2011
17.751
19.656
18.911
21.124
22.198
3.100
3.215
2.359
2.692
2.555
20.851
22.871
21.270
23.816
24.753
553
620
543
539
668
21.404
23.491
21.813
24.355
25.421
3.928
4.337
4.234
4.250
7.344
4.9.2. NET TON KİLOMETRE
Tonne Kilometer
(1.000.000)
2007
2008
2009
2010
2011
Yurtiçi - Domestic
8.439
9.186
9.308
10.282
10.311
Uluslararas - International
1.316
1.367
855
1.018
992
Toplam - Total
9.755
10.553
10.163
11.300
11.303
166
186
163
162
374
GENEL TOPLAM - Grand Total
9.921
10.739
10.326
11.462
11.677
Sahibine ait vagonlar - Private wagons
2.187
2.527
2.545
2.700
3.901
İdari - Departmental
2011 yl Sahibine ait vagon ( Yurtiçi+Uluslararas) taşmalardr.Private wagons transport
(Domestic+International) for the year 2011 .
Sahibine ait vagon taşmalar genel toplama dahildir .Private wagons transport are İncluded grand total
4.9.3. BÖLGELERE GÖRE YURTİÇİ TAŞIMALAR (Net-ton)
Domestic Transport by Regions (Tonne)
2007
1. Bölge-Region
2. Bölge-Region
3. Bölge-Region
4. Bölge-Region
5. Bölge-Region
6. Bölge-Region
7. Bölge-Region
2008
(1.000)
2009
2010
2011
Yükleme-Loading
1.397
1.495
1.415
1.336
1.672
Boşaltma-Unloading
1.183
1.347
1.377
1.399
1.424
Yükleme-Loading
4.911
5.103
5.292
6.432
6.998
Boşaltma-Unloading
6.332
6.142
5.991
6.667
7.537
Yükleme-Loading
2.431
2.875
2.254
2.593
2.487
Boşaltma-Unloading
2.340
2.701
1.949
2.403
2.507
Yükleme-Loading
3.279
3.528
4.341
4.380
4.607
Boşaltma-Unloading
958
1.426
1.514
1.352
1.464
Yükleme-Loading
693
694
758
961
1.260
Boşaltma-Unloading
895
942
966
1.079
1.473
Yükleme-Loading
2.392
3.178
2.506
2.734
3.200
Boşaltma-Unloading
4.633
5.445
5.735
6.752
7.143
Yükleme-Loading
2.648
2.783
2.345
2.688
2.643
Boşaltma-Unloading
1.410
1.654
1.381
1.472
1.320
17.751
19.656
18.911
21.124
22.867
TOPLAM-Total
2011 yl taşmalarna İdari Dahildir
Service transport are İncluded in the year 2011
65
Yük taşmas (Ton)‐Freight traffic (Tonne) Milyon-Million
28
24
16
12
8
4
0
2007
2008
2009
2010
2011
Ton‐km‐Tonne‐km
Milyar-Billion
14
12
10
Ton‐km
Ton
20
8
6
4
2
0
2007
2008
2009
66
2010
2011
4.9.4. ULUSLARARASI YÜK TAŞIMASI (NET TON)
International Freight Transport (Tonne)
TOPLAM
Total
CMO
TEA
2007
2008
(1000)
2009
2010
2011
İhracat - Export
665
694
505
663
602
İthalat - Import
1.413
1.362
1.054
1.347
1.273
İhracat - Export
883
1.068
726
603
581
İthalat - Import
99
43
42
60
84
İhracat - Export
1.548
1.762
1.231
1.266
1.183
İthalat - Import
1.512
1.405
1.096
1.407
1.357
40
48
32
19
15
3.100
3.215
2.359
2.692
2.555
Transit - Transit
GENEL TOPLAM - Grand Total
4.9.5. ULUSLARARASI YÜK TAŞIMASI (NET TON-KM)
International Freight Transport (Tonne-Km)
TOPLAM
Total
CMO
TEA
(1000)
2007
2008
2009
2010
2011
İhracat - Export
190.966
230.504
170.708
214.141
206.587
İthalat - Import
359.461
367.815
279.552
392.343
347.156
İhracat - Export
672.078
670.362
348.630
368.106
389.590
İthalat - Import
53.545
41.039
24.368
26.653
33.077
İhracat - Export
863.044
900.866
519.338
582.247
596.177
İthalat - Import
413.006
408.854
303.920
418.996
380.233
Transit - Transit
39.814
57.531
31.425
17.145
15.002
1.315.864
1.367.251
854.683
1.018.388
991.412
GENEL TOPLAM - Grand Total
TEA: Avrupa - Asya tarifesine üye ülkeler ile yaplan yük taşmalar.
Traffic between Turkey and member countries of The Europe - Asia Tariff for Freight Transportation.
CMO: Orta doğu Demiryollar konferansna üye ülkeler ile yaplan yük taşmalar.
Traffic between Turkey and member countries of The Conference of Middle East Railways.
67
68
69
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
2007
Bin-Thousand
2008
2009
2010
2011
Uluslararas yük taşmas (Ton)‐International freight traffic (Tonne)
İthalat
Import
İhracat
Export
Transit
Transit
4.9.6. MADDE CİNSLERİNE GÖRE YÜK TAŞIMALARI (NETTON)
Freight Transport by Type of Commodities (Tonne)
I. TARIMSAL ÜRÜNLER VE CANLI HAYVANLAR
Agricultural products and livestock
Hububat - Cereals
Keresteler ve Ağaç ürünleri - Timber and wood product
Hayvansal ve Bitkisel ürünler - Animal and Vegetable product
II. GIDA MAD. VE HAYV. YEMİ-Foodstuffs and fodder
Gda Maddeleri - Foodstuffs
Yem - Fodder
III. KATI MİNERAL YAKITLAR - Solid Mineral Fuels
Kömür, Linyit, kok- Coal, Lignite, Coke
IV. KİMYASAL MADDELER - Chemical products
Patlayc parlayc maddeler - Explosive materials
Akaryakt, Zift, Katran - Fuel, Pitch, Tar
Diğer Kimyasal ürünler - Other Chemical products
V. CEVHER VE METAL ARTIKLAR-Ores and Metal Scrap
Demir Cevheri - Iron Ore
Krom - Chrome
Boraks - Borax
Manyezit- Magnesite
Borasit
Diğer madenler - Other Metals
VI. METALÜRJİ ÜRÜNLERİ - Metallurgical Products
Demir - Iron
Borular - Pipes
VII.ÜRETİLMİŞ MİNERALLER, İNŞAAT MALZEMELERİ
Manufactured Minerals, Consruction Materials
İnşaat Malzemeleri - Construction Materials
Seramik - Ceramics
Mermer - Marble
Kireç, Alç, Alç taş - Plaster of Paris, Lime, Limestone
Çimento - Cement
Klinker - Clinker
VIII. GÜBRELER - Fertilizers
IX. ARAÇ , MAKİNE - Machines, Vehicles
TCDD'ye ait boş vag.-TCDD transport of empty wagons
Dolu Konteyner - Loaded Container
Boş Konteyner - Empty Container
Sahibine ait Boş Vagon - Empty Private Wagons
Makineler - Machines
X. DİĞER TAŞIMA- Others
XI. ULUSLARARASI - International
XII. İDARİ TAŞIMA-Departmental
TOPLAM - Total
2011 yl (Yurtiçi+Uluslararas+İdari)
2011 year (Domestic+International+Departmental)
69
(1000)
2011
2007
2008
2009
2010
202
232
150
194
635
126
76
134
106
28
158
74
119
96
23
70
80
142
124
18
36
158
64
64
-
63
508
64
317
317
-
3.446
278
4
274
5.084
3.812
280
682
310
502
481
21
3.188
539
2
537
4.263
2.931
253
682
397
598
564
34
2.753
987
3
984
4.555
3.808
101
407
239
924
884
40
2.461
1.093
0,3
1.093
6.820
5.263
129
760
589
79
777
777
0,4
2.574
1.898
12
1.453
433
6.708
5.502
65
105
820
216
1.345
1.149
196
1.926
2.177
1.456
1.641
2.397
696
291
242
337
129
231
276
4.958
267
3.596
433
644
18
945
3.100
553
635
323
188
536
256
239
311
6.930
334
5.318
538
725
15
1.299
3.215
620
375
238
164
196
267
216
174
6.499
199
4.868
668
747
17
1.271
2.359
543
562
334
6
381
258
100
169
6.718
274
5.068
779
588
9
1.186
2.692
539
1.052
499
407
345
94
183
8.975
267
7.035
566
925
182
390
-
21.404
23.491
21.813
24.355
25.422
70
Kat mineral Yaktlar Solid Mineral Fuels
10%
Üret.Mineraller, İnşaat Malz. Manufactured Minr.Constr. Materials
9%
Kimyasal Maddeler
Chemical Products
8%
Katı mineral Yakıtlar
Solid Mineral Fuels
10%
Tarmsal Ürün, Canl Hayv. Agricultural Products and livestock
3%
Metalurji Ürünleri Metallurgical Products
5%
Gübreler
Fertilizer
1%
Cevher ve Metal Artklar
Ores and Metal Scrap
26%
Araç Makine
Machine Vehicles
35%
Gda Mad. Hayvan Yemi Foodstuffs, Fodder
Diğer
1%
Other
2%
Madde cinslerine göre yük taşmalar (Ton)‐Freight traffic by type of commodity (Tonne)
2011
4.9.7.MADDE CİNSLERİNE GÖRE YÜK TAŞIMALARI (NETTON - KM)
Freight Transport by Type of Commodities (Tonne)
I. TARIMSAL ÜRÜNLER VE CANLI HAYVANLAR
Agricultural products and livestock
Hububat - Cereals
Keresteler ve Ağaç ürünleri - Timber and wood product
Hayvansal ve Bitkisel ürünler - Animal and Vegetable product
II. GIDA MAD. VE HAYV. YEMİ-Foodstuffs and fodder
Gda Maddeleri - Foodstuffs
Yem - Fodder
III. KATI MİNERAL YAKITLAR - Solid Mineral Fuels
Kömür, Linyit, kok- Coal, Lignite, Coke
IV. KİMYASAL MADDELER - Chemical products
Patlayc parlayc maddeler - Explosive materials
Akaryakt, Zift, Katran - Fuel, Pitch, Tar
Diğer Kimyasal ürünler - Other Chemical products
V. CEVHER VE METAL ARTIKLAR-Ores and Metal Scrap
Demir Cevheri - Iron Ore
Krom - Chrome
Boraks - Borax
Manyezit- Magnesite
Borasit
Diğer madenler - Other Metals
VI. METALÜRJİ ÜRÜNLERİ - Metallurgical Products
Demir - Iron
Borular - Pipes
VII.ÜRETİLMİŞ MİNERALLER, İNŞAAT MALZEMELERİ
Manufactured Minerals, Consruction Materials
İnşaat Malzemeleri - Construction Materials
Seramik - Ceramics
Mermer - Marble
Kireç, Alç, Alç taş - Plaster of Paris, Lime, Limestone
Çimento - Cement
Klinker - Clinker
VIII. GÜBRELER - Fertilizers
IX. ARAÇ , MAKİNE - Machines, Vehicles
TCDD'ye ait boş vag.-TCDD transport of empty wagons
Dolu Konteyner - Loaded Container
Boş Konteyner - Empty Container
Sahibine ait Boş Vagon - Empty Private Wagons
Makineler - Machines
X. DİĞER TAŞIMA- Others
XI. ULUSLARARASI - International
XII. İDARİ TAŞIMA-Departmental
TOPLAM - Total
2011 yl (Yurtiçi+Uluslararas+İdari)
2011 year (Domestic+International+Departmental)
71
1.000.000
2011
2007
2008
2009
2010
108
139
120
233
427
58
50
131
111
20
80
59
120
106
14
40
80
159
145
14
35
198
61
61
0
38
331
58
127
127
0
1.392
144
3
141
0
2.820
2.305
192
212
111
297
282
15
1.279
342
1
341
0
2.326
1.793
176
214
143
381
362
19
1.075
609
3
606
0
2.391
2.104
61
135
91
612
585
27
927
677
0,1
677
0
3.462
3.000
70
257
116
19
499
498
1
878
959
8
815
136
3.462
3.036
34
33
283
76
809
732
77
783
889
743
776
1.260
172
296
109
99
58
49
212
2.019
152
328
93
152
109
55
235
2.680
94
251
84
73
174
67
136
2.663
130
359
1
96
152
38
114
2.771
452
505
99
159
45
102
3.426
75
1.423
126
99
1.976
144
61
1.885
221
82
2.024
292
78
2.494
192
378
448
481
368
568
17
13
15
5
94
533
795
800
762
227
1.316
1.367
855
1.018
-
166
186
163
162
-
9.921
10.739
10.326
11.462
11.677
4.9.8.MADDE CİNSLERİNE GÖRE DOLAN YÜK VAGON ADEDİ
Number of
of Loaded
Loaded Wagons
Wagonsby
byType
Commodities
of Commodities
2007
I. TARIMSAL ÜRÜNLER VE CANLI HAYVANLAR
Agricultural products and livestock
Hububat - Cereals
Keresteler ve Ağaç ürünleri - Timber and wood product
Hayvansal ve Bitkisel ürünler - Animal and Vegetable product
II. GIDA MAD. VE HAYV. YEMİ-Foodstuffs and fodder
Gda Maddeleri - Foodstuffs
Yem - Fodder
III. KATI MİNERAL YAKITLAR - Solid Mineral Fuels
Kömür, Linyit, kok- Coal, Lignite, Coke
IV. KİMYASAL MADDELER - Chemical products
Patlayc parlayc maddeler - Explosive materials
Akaryakt, Zift, Katran - Fuel, Pitch, Tar
Diğer Kimyasal ürünler - Other Chemical products
V. CEVHER VE METAL ARTIKLAR-Ores and Metal Scrap
Demir Cevheri - Iron Ore
Krom - Chrome
Boraks - Borax
Manyezit- Magnesite
Borasit
Diğer madenler - Other Metals
VI. METALÜRJİ ÜRÜNLERİ - Metallurgical Products
Demir - Iron
Borular - Pipes
VII.ÜRETİLMİŞ MİNERALLER, İNŞAAT MALZEMELERİ
Manufactured Minerals, Consruction Materials
İnşaat Malzemeleri - Construction Materials
Seramik - Ceramics
Mermer - Marble
Kireç, Alç, Alç taş - Plaster of Paris, Lime, Limestone
Çimento - Cement
Klinker - Clinker
VIII. GÜBRELER - Fertilizers
IX. ARAÇ , MAKİNE - Machines, Vehicles
TCDD'ye ait boş vag.-TCDD transport of empty wagons
Dolu Konteyner - Loaded Container
Boş Konteyner - Empty Container
Sahibine ait Boş Vagon - Empty Private Wagons
Makineler - Machines
X. DİĞER TAŞIMA- Others
XI. ULUSLARARASI - International
TOPLAM - Total
2011 yl (Yurtiçi+Uluslararas+İdari)
2011 year (Domestic+International+Departmental)
72
2008
2009
2010
2011
4.891
5.705
5.351
8.381
20.932
2.648
2.243
5.487
4.197
1.290
3.274
2.431
4.658
3.734
924
1.487
3.864
5.339
4.554
785
1.247
7.134
2.216
2.216
-
1.341
16.905
2.686
11.785
11.785
-
82.099
6.157
165
5.992
99.976
72.139
7.552
13.994
6.291
16.496
15.592
904
76.243
11.350
66
11.284
84.004
54.983
6.906
14.381
7.734
18.702
16.898
1.804
67.139
19.903
146
19.757
87.101
71.735
2.242
8.588
4.536
31.731
29.934
1.797
59.047
22.488
8
22.480
131.189
99.122
2.471
15.472
12.528
1.596
23.774
23.758
16
62.492
39.323
696
27.566
11.061
129.282
103.654
1.234
2.142
17.152
5.100
39.269
33.938
5.331
48.168
52.704
37.097
42.622
63.333
16.699
7.819
5.050
8.521
5.504
4.575
8.480
151.488
15.377
9.025
3.769
11.984
7.463
5.086
10.490
207.497
9.349
6.515
3.353
4.534
9.026
4.320
4.974
216.884
12.675
9.210
125
10.135
8.523
1.954
5.595
227.255
27.655
12.048
11.254
10.553
1.823
5.645
326.312
10.845
71.310
39.456
27.515
2.362
50.675
96.118
13.413
103.636
57.401
30.984
2.063
67.646
100.472
7.976
97.257
77.436
32.001
2.214
47.613
69.990
10.932
101.927
87.898
25.630
868
47.496
73.025
10.155
148.385
115.657
39.314
12.801
17.575
-
570.035
639.471
593.122
643.088
715.948
4.10. DEMİRYOLU İŞLETME KAZALARI
Railway Operating Accidents
2007
İŞLETME KAZALARI - Operating accidents
2008
2009
2010
2011
I. KAZA SAYISI- Number of accidents
- Tren çarpşmas - Collision of trains
- Derayman - Derailment
- Trenden düşme - Falling from a train
-Diğer kazalar - Other accidents
Demiryolu kaza toplam - Total Railway accidents
Trenin şahsa çarpmas - Train hit a person
Geçit çarpşmas - Collisions at level crossing
Diğer çarpşmalar toplam -Total other accidents
7
89
49
12
157
98
139
237
16
104
47
8
175
93
118
211
5
63
54
9
131
83
85
168
8
52
18
4
82
66
46
112
8
51
17
3
79
56
42
98
Toplam kaza says - Total number of accidents
394
386
299
194
177
1
1
8
1
9
7
7
3
3
1
1
II. ÖLÜ SAYISI - Number of fatalities
Yolculardan - Passengers
- Tren çarpşmas - Collision of trains
- Derayman - Derailment
- Trenden düşme - Falling from a train
Toplam - Total
Personelden - Railway employees
- Tren çarpşmas - Collision of trains
- Derayman - Derailment
- Trenden düşme - Falling from a train
Toplam - Total
Diğer şahslardan - Other persons
- Trenin şahsa çarpmas - Train hit a person
- Geçit çarpşmas - Collisions at level crossing
Toplam - Total
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
63
43
106
64
37
101
43
38
81
39
25
64
32
36
68
Toplam ölü says - Total number of fatalities
108
111
89
69
71
1
27
28
28
23
40
91
47
47
25
16
41
5
9
14
III. YARALI SAYISI - Number of casualties
Yolculardan - Passengers
- Tren çarpşmas - Collision of trains
- Derayman - Derailment
- Trenden düşme - Falling from a train
Toplam - Total
Personelden - Railway employees
- Tren çarpşmas - Collision of trains
- Derayman - Derailment
- Trenden düşme - Falling from a train
Toplam - Total
Diğer şahslardan - Other persons
- Trenin şahsa çarpmas - Train hit a person
- Geçit çarpşmas - Collisions at level crossing
Toplam - Total
4
2
6
3
2
2
7
7
2
9
4
4
8
11
11
27
143
170
35
114
149
44
203
247
29
64
93
26
61
87
Toplam yaral says - Total number of casualties
204
247
303
142
112
*UIC standartlarna göre - According to UIC standarts
73
74
BÖLÜM 5
LİMANLAR
Part 5
Ports
75
76
5. LİMANLAR- Ports
5.1 LİMANLARA AİT BİLGİLER- Information on Ports
Gemi Kabul
(Gemi/Yl)
Ship Allowed
(Ship/Year)
Kapasite
Capacity
TOPLAM
Total
İZMİR
İSKENDERUN
862
640
3.640
7.793
-
-
-
1.246
1.246
702
1.004
460
2.328
4.494
2.346
2.288
3.247
1.357
9.238
Konteyner (Ton)-Container (Tonne)
3.543
-
-
5.061
8.604
Toplam-Total
5.889
2.288
3.247
6.418
17.842
Konteyner-Container ( TEU)
407
-
-
549
956
Dökme kuru+ Karşk Eşya (Ton)
General Cargo+Dry Bulk
(Tonne)
297
2.376
1.533
2.749
6.955
Konteyner (Ton)-Container (Tonne)
1.601
10
-
6.755
8.366
Toplam-Total
1.898
2.386
1.533
9.504
15.321
205
2
-
690
897
181.750
122.990
374.630
215.940
895.310
Kapal Alan- Covered Area (m2)
20.572
2.000
18.395
24.678
65.645
Su Derinliği- Depth (m)
-9, -12
-7, -13
Gerçekleşme (3 vardiya)
Realization (3 shift)
Kapasite (3 vardiya)
Capacity (3 shift)
2.651
Elleçleme (1000 )
Handling
Yük-Freight
DERİNCE
HAYDARPAŞA
2011
Yolcu-Passenger
Gerçekleşme-Realization
Dökme kuru+ Karşk Eşya (Ton)
General Cargo+Dry Bulk
(Tonne)
Konteyner-Container ( TEU)
Açk Alan- Open Area (m2)
-6, -12
-4.5, -15
Memur - Officer
164
137
53
213
567
Daimi işçi - Permanent worker
511
277
191
572
1.551
11.05.2007 tarihinde Mersin, 31.03.2010 tarihinde Samsun ve
18.05.2010 tarihinde Bandrma Liman, işletme haklar 36 yllğna özel işleticilere devredilmiştir.
Operating rights of Mersin Port , Samsun Port and Bandrma Port
were transferred for to private operators 36 years on 11.05.2007, 31.03.2010 and 18.05.2010
5.2 VANGÖLÜ FERİBOT İŞLETMECİLİĞİ
Train Ferry operation over Lake Van
2007
Sefer Adedi- Number of journey
Yolcu Adedi-Number of passenger
Yüklenen Ton- Tonne loaded
Vagon Adedi- Number of wagon
2008
2009
2010
2011
2.866
2.958
1.674
1.482
1.991
25.427
30.124
27.494
23.084
25.074
307.028
269.888
127.762
140.389
192.087
22.965
25.175
13.227
11.971
17.495
77
5.3. LİMAN TRAFİĞİ
Ports Traffic
(1000 Ton)
LİMANLAR - Ports
HAYDARPAŞA
2007
538
424
613
Boşaltma - Unloaded goods
2.552
2.040
1.060
1.068
1.285
3.928
3.173
1.598
1.492
1.898
845
1.066
788
1.580
1.334
2.186
1.992
799
905
1.052
3.031
3.058
1.587
2.485
2.386
2.276
-
-
-
-
Boşaltma - Unloaded goods
Yükleme - Loaded goods
Boşaltma - Unloaded goods
3.329
-
-
-
-
5.605
-
-
-
-
367
741
825
922
489
1.480
1.795
1.588
1.478
1.044
1.847
2.536
2.413
2.400
1.533
538
497
567
152
-
1.078
1.016
962
253
-
1.616
1.513
1.529
405
-
Yükleme - Loaded goods
3.799
3.813
3.752
1.423
-
Boşaltma - Unloaded goods
4.666
5.009
4.474
1.958
-
8.465
8.822
8.226
3.381
-
7.740
7.136
7.048
6.341
5.488
Toplam - Total
Yükleme - Loaded goods
Boşaltma - Unloaded goods
Toplam - Total
Yükleme - Loaded goods
SAMSUN
Boşaltma - Unloaded goods
Toplam - Total
BANDIRMA
Toplam - Total
Yükleme - Loaded goods
İZMİR
Boşaltma - Unloaded goods
4.328
4.168
3.230
3.586
4.016
12.068
11.304
10.278
9.927
9.504
Yükleme - Loaded goods
16.941
14.386
13.518
10.842
7.924
Boşaltma - Unloaded goods
19.619
16.020
12.113
9.248
7.397
36.560
30.406
25.631
20.090
15.321
Toplam - Total
GENEL
TOPLAM
Grand Total
2011
1.133
Toplam - Total
İSKENDERUN
2010
1.376
Yükleme - Loaded goods
MERSİN
2009
Yükleme - Loaded goods
Toplam - Total
DERİNCE
2008
Toplam - Total
11.05.2007 tarihinde Mersin, 31.03.2010 tarihinde Samsun ve
18.05.2010 tarihinde Bandrma Liman, işletme haklar 36 yllğna özel işleticilere devredilmiştir.
Operating rights of Mersin Port , Samsun Port and Bandrma Port
were transferred to private operators for 36 years on 11.05.2007, 31.03.2010 and 18.05.2010
78
79
11.355
10.399
9.610
7.895
2008
2009
2010
2011
27
1.232
3.118
2.992
3.377
DAHİLİ
TİCARET
Coastal
1,8
0,2
1
40
153
TRANSİT
Transit
7.924
10.842
13.518
14.387
16.941
TOPLAM
Total
6.355
7.102
8.223
12.227
15.005
İTHALAT
Import
8.858
7.112
6.360
5.825
3.351
2007
2008
2009
2010
2011
DÖKME KATI
Dry bulk
2.571
4.748
8.607
10.016
10.278
KARIŞIK
General cargo
8.365
8.439
9.315
11.887
14.569
KONTEYNER
Container
1.034
1.078
1.349
1.391
2.855
DÖKME SIVI
Liquid bulk
15.321
20.090
25.631
30.406
36.560
TOPLAM
Total
5.5. LİMANLARDA ELLEÇLENEN EŞYANIN GRUPLARA GÖRE DAĞILIMI
Distribution by groups of commodity handled at ports
(1000 Ton)
13.411
2007
İHRACAT
Import
YÜKLEME - Loading
5.4. YILLAR İTİBARİYLE YÜKLEME VE BOŞALTMA
Annual loading and unloading activities
1.032
2.126
3.871
3.730
4.284
DAHİLİ
TİCARET
Coastal
10
20
19
62
330
TRANSİT
Transit
BOŞALTMA - Unloading
7.397
9.248
12.113
16.019
19.619
TOPLAM
Total
15.321
20.090
25.631
30.406
36.560
GENEL
TOPLAM
Grand
Total
(1000 Ton)
80
‐
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
2007
Milyon-Million
2008
2009
2010
Liman trafiği (Ton) ‐ Ports traffic (Tonne) 2011
Mersin
Samsun
Bandrma
İskenderun
Haydarpaşa
Derince
İzmir
5.6. LİMANLARIN GELİR- GİDER DURUMU
Revenues-Expenditures of Ports
(TL)
2007
2008
2009
2010
LİMANLAR - Ports
HAYDARPAŞA
Gelirler - Revenues
85.208.005
78.199.316
52.780.919
50.528.489
Giderler - Expenditures
46.814.359
51.581.708
47.775.046
61.528.005
38.393.646
26.617.608
5.005.873
-10.999.516
Kâr / Zarar - Profit / Loss
Gelirin Gideri Karşlama oran (%)
182
152
110
82
Cost coverage ratio (%)
DERİNCE
Gelirler - Revenues
20.125.688
23.503.169
18.567.001
22.571.801
Giderler - Expenditures
20.248.825
20.056.423
21.415.497
28.481.082
-123.137
3.446.746
-2.848.496
-5.909.281
Kâr / Zarar - Profit / Loss
Gelirin Gideri Karşlama oran (%)
99
117
87
79
Cost coverage ratio (%)
MERSİN
Gelirler - Revenues
55.021.329
Giderler - Expenditures
22.858.173
32.163.156
Kâr / Zarar - Profit / Loss
Gelirin Gideri Karşlama oran (%)
241
Cost coverage ratio (%)
İSKENDERUN
Gelirler - Revenues
6.221.929
10.887.624
12.677.396
11.418.535
Giderler - Expenditures
30.025.725
31.758.510
28.966.371
33.393.604
-23.803.796
-20.870.886
-16.288.975
-21.975.069
Kâr / Zarar - Profit / Loss
Gelirin Gideri Karşlama oran (%)
21
34
44
34
Cost coverage ratio (%)
SAMSUN
Gelirler - Revenues
9.522.434
10.556.259
12.170.807
4.199.647
Giderler - Expenditures
20.502.408
21.404.041
21.883.995
11.031.128
-10.979.974
-10.847.782
-9.713.188
-6.831.481
Kâr / Zarar - Profit / Loss
Gelirin Gideri Karşlama oran (%)
46
49
56
38
Cost coverage ratio (%)
BANDIRMA
Gelirler - Revenues
17.190.787
20.010.193
22.086.632
10.426.922
Giderler - Expenditures
19.597.024
19.959.178
19.725.992
9.532.570
-2.406.237
51.015
2.360.640
894.352
Kâr / Zarar - Profit / Loss
Gelirin Gideri Karşlama oran (%)
88
100
112
109
Cost coverage ratio (%)
İZMİR
Gelirler - Revenues
131.007.714
144.866.485
144.954.816
138.947.337
Giderler - Expenditures
46.968.374
47.790.808
48.551.320
71.401.053
84.039.340
97.075.677
96.403.496
67.546.284
Kâr / Zarar - Profit / Loss
Gelirin Gideri Karşlama oran (%)
279
303
299
195
Cost coverage ratio (%)
LİMANLAR DAİRE GİDERİ
2.260.514
2.056.652
1.940.361
6.859.458
Expenditure of ports department
TOPLAM - Total
Gelirler - Revenues
324.297.886
288.023.046
263.237.571
238.092.731
Giderler - Expenditures
209.275.402
194.607.320
190.258.582
222.226.900
115.022.484
93.415.726
72.978.989
15.865.831
Kâr / Zarar - Profit / Loss
Gelirin Gideri Karşlama oran (%)
155
148
138
107
Cost coverage ratio (%)
Faaliyet dş gelir ve giderler hariç.
Nonoperating revenues and expenditures are excluded.
11.05.2007 tarihinde Mersin, 31.03.2010 tarihinde Samsun ve
18.05.2010 tarihinde Bandrma Liman, işletme haklar 36 yllğna özel işleticilere devredilmiştir.
Operating rights of Mersin Port , Samsun Port and Bandrma Port
were transferred to private operators for 36 years on 11.05.2007, 31.03.2010 and 18.05.2010
81
2011
65.394.733
60.109.029
5.285.704
109
28.252.530
28.314.766
-62.236
100
12.540.123
34.110.970
-21.570.847
37
149.000.189
77.475.850
71.524.339
192
6.277.539
255.187.575
206.288.154
48.899.421
124
82
BÖLÜM 6
MALİ DURUM
Part 6
Financial Structure
83
84
6.1. GELİRLER
Revenues
(TL)
2007
FAALİYET İÇİ GELİRLER - OPERATING REVENUES
A. Yolcu ve Bagaj Gelirleri
Reveneus of Passenger and Baggage
a) Banliyö Yolcu - Suburban Passenger
İstanbul
Ankara
b) Anahat Yolcu - Mainline Passenger
Yurtiçi Anahat - Domestic Mainlines
Uluslararas - International
d) Bagaj - Baggage
e) Yemekli ve Yatakl - Dining and Sleeping
f) Özel Tren Tur - Special Train Tours
g) Diğer - Other
TOPLAM - TOTAL
B. Yük Taşma Gel. - Freight Transport Revenues
a) Yurtiçi - Domestic
b) Uluslararas - International
c) Diğer Gelirler - Other Revenues
Yurtiçi - Domestic
Uluslararas - International
TOPLAM - TOTAL
C) Liman Gelirleri - Ports Revenues
D) Van gölü İşletmesi - For Lake Van Operation
SÜBVANSİYONLAR - SUBSIDIES
a) Yol bak. on. için - For track maint. and repair
b) Ekonomik olmayan hatlar için - For uneconomical lines
c) Ekonomik olmayan ekspres trenler için
For uneconomical express trains
d) Van gölü İşletmesi - For Lake Van Operation
SÜBVANSİYONLAR TOPLAMI - TOTAL SUBSIDIES
FAALİYET DIŞI GELİRLER - NONOPERATING REVENUES
a) Taşnmaz mallar - Real Estates
b) Sağlk Hizmetleri - Medical Service
c) Diğer - Others
FAALİYET DIŞI GELİRLER TOPLAMI
NON-OPERATING REVENUES TOTAL
GELİRLER TOPLAMI - TOTAL REVENUES
2009
2010
2011
53.325.558
43.100.319
10.225.239
99.442.975
96.278.012
3.164.963
1.090.944
4.080.386
211.820
1.010.531
56.639.647
47.587.724
9.051.923
101.778.290
98.498.688
3.279.602
941.351
4.467.204
288.654
921.564
62.744.453
51.729.277
11.015.176
114.919.624
109.360.213
5.559.411
913.212
4.496.258
387.012
647.557
68.699.830
57.473.822
11.226.008
122.278.364
117.488.958
4.789.406
799.780
4.745.168
427.407
376.616
70.462.813
64.863.364
5.599.449
163.327.183
158.741.748
4.585.435
859.329
800.058
1.613.626
8.612
159.162.214
165.036.710
184.108.116
197.327.165
237.071.621
252.735.658
67.331.348
34.089.203
12.852.891
297.021.136
72.884.597
39.022.915
14.856.972
317.661.325
56.924.115
35.568.197
14.667.426
369.718.406
52.731.667
37.107.106
14.705.190
401.974.652
90.657.882
22.454.781
14.634.973
21.236.312
24.165.943
20.900.771
22.401.916
7.819.808
354.156.209
408.928.648
410.153.637
459.557.179
515.087.315
324.297.886
288.023.046
263.237.571
238.092.731
254.825.993
1.595.110
2.415.946
1.686.336
1.771.577
2.793.265
-
-
-
-
20.512.386
839.211.419
864.404.350
859.185.660
896.748.652 1.030.290.580
287.844.848
200.715.833
336.244.472
224.323.294
432.936.797
231.094.931
514.159.472
258.921.437
682.582.709
-
55.982.056
61.058.708
65.994.944
73.912.599
308.508.798
18.543.630
22.009.746
16.440.793
20.743.305
25.119.410
563.086.367
643.636.220
746.467.465
867.736.813 1.016.210.917
30.153.037
319.346
210.403.857
34.549.454
26.040
210.945.400
31.615.663
470.832.973
34.782.848
207.936.777
32.626.576
581.497.349
240.876.240
245.520.894
502.448.636
242.719.625
614.123.925
E) Demiryolu Hatt Geliri - Railway Line Revenue
FAALİYET İÇİ TOPLAM - OPERATING REVENUES
2008
1.643.174.026 1.753.561.464 2.108.101.761 2.007.205.090 2.660.625.422
85
6.2. MADDE CİNSLERİNE GÖRE YÜK TAŞIMA GELİRLERİ
Revenues of Freight Transport by Type of Commodites
I. TARIMSAL ÜRÜNLER VE CANLI HAYVANLAR
Agricultural products and livestock
Hububat - Cereals
Keresteler ve Ağaç ürünleri - Timber and wood product
2007
2008
2009
2010
3.206.062
5.003.208
4.384.600
8.473.674
24.768.894
2.038.324
3.159.817
1.604.844
1.378.911
1.833.472
18.614.704
1.167.738
1.843.391
2.779.756
7.094.763
-
-
-
-
4.320.718
4.335.187
4.339.287
5.714.790
7.579.696
3.605.718
3.791.707
5.164.173
2.451.397
2.451.397
729.469
547.580
550.617
-
-
Hayvansal ve Bitkisel ürünler - Animal and Vegetable product
II. GIDA MAD. VE HAYV. YEMİ-Foodstuffs and fodder
Gda Maddeleri - Foodstuffs
Yem - Fodder
(TL)
2011
7.579.696
III. KATI MİNERAL YAKITLAR - Solid Mineral Fuels
47.568.716
48.897.461
42.174.357
37.875.103
43.622.587
IV. KİMYASAL MADDELER - Chemical products
4.029.837
11.422.478
21.435.530
33.759.428
Patlayc parlayc maddeler - Explosive materials
45.192
31.340
55.701
24.304.623
7.377
26.642.563
Kömür, Linyit, kok- Coal, Lignite, Coke
Akaryakt, Zift, Katran - Fuel, Pitch, Tar
3.984.645
11.391.138
21.379.829
-
-
-
-
6.655.584
94.772.796
87.692.876
94.134.837 149.889.803
160.395.780
83.103.528 131.994.073
3.021.773
2.407.768
140.913.908
Diğer Kimyasal ürünler - Other Chemical products
V. CEVHER VE METAL ARTIKLAR-Ores and Metal Scrap
Demir Cevheri - Iron Ore
461.281
24.297.246
77.908.530
67.853.592
Krom - Chrome
6.208.648
6.520.323
Boraks - Borax
6.897.894
7.784.458
5.035.751
Manyezit- Magnesite
3.757.724
5.534.503
1.577.356
3.587.790
10.305.521
1.777.495
-
Borasit
-
-
-
3.794.010
12.487.262
Diğer madenler - Other Metals
-
-
-
774.426
3.639.759
9.353.911
12.009.021
19.781.064
11.066.420
18.697.231
16.531.780
16.502.230
30.474.947
8.811.273
542.638
942.601
1.083.833
29.550
3.821.492
22.118.555
28.102.097
23.443.799
25.560.737
42.666.914
İnşaat Malzemeleri - Construction Materials
5.757.405
5.704.221
3.607.198
5.181.034
15.489.061
Seramik - Ceramics
6.531.642
8.644.429
6.669.246
9.991.593
13.832.486
Mermer - Marble
3.482.239
3.296.484
3.242.594
35.177
4.093.853
VI. METALÜRJİ ÜRÜNLERİ - Metallurgical Products
Demir - Iron
Borular - Pipes
VII.ÜRETİLMİŞ MİNERALLER, İNŞAAT MALZEMELERİ
Manufactured Minerals, Consruction Materials
26.653.455
Kireç, Alç, Alç taş - Plaster of Paris, Lime, Limestone
3.154.249
5.243.169
2.097.360
3.384.535
Çimento - Cement
1.840.736
3.452.208
5.240.405
5.432.699
7.232.746
Klinker - Clinker
1.352.284
1.761.586
2.586.996
1.535.699
2.018.768
5.571.651
7.162.904
4.434.708
4.034.889
4.286.737
31.230.077
48.487.638
54.072.349
104.023.366
VIII. GÜBRELER - Fertilizers
1.278.566
1.740.044
1.118.858
60.696.675
1.576.901
20.980.655
34.554.156
35.020.142
39.337.508
65.329.844
Boş Konteyner - Empty Container
3.801.835
6.223.781
11.575.052
15.357.358
21.055.981
Sahibine ait Boş Vagon - Empty Private Wagons
3.399.135
4.381.592
4.613.395
4.034.204
6.546.532
9.654.116
10.739.267
IX. ARAÇ , MAKİNE - Machines, Vehicles
TCDD'ye ait boş vag.-TCDD transport of empty wagons
Dolu Konteyner - Loaded Container
1.436.893
1.769.886
1.588.065
1.744.902
390.704
X. DİĞER TAŞIMA- Others
30.170.787
43.904.166
48.085.291
39.899.755
XI. ULUSLARARASI - International
67.331.348
72.884.597
56.924.116
52.731.667
-
319.688.927
369.905.733
374.585.441 422.450.103
462.317.616
Makineler - Machines
TOPLAM - Total
İdari Taşma Dahil Değildir
2011
yılıtransport
(Yurtiçi+Uluslararası+İdari)
Service
are Excluded
2011 year (Domestic+International+Departmental)
2011 yl (Yurtiçi+Uluslararas+İdari)
2011 year (Domestic+International+Departmental)
86
6.3. TCDD’NİN
TCDD'NİN GENEL
GİDER
TABLOSU
6.3.
GENEL
GİDER
TABLOSU
General Expenditures
of TCDD
General
Expenditures
of TCDD
(TL)
2007
KONVANSİYONEL DEMİRYOLU GİDERLERİ CONVENTİONAL RAILWAY EXPENDITURES
Banliyo - Suburban
Yol - Lines
Tesisler - Installations
Cer - Traction
Yolcu - Passenger
Yük - Freight
Yemekli ve Yatakl Vagonlar - Dining and Sleeping Cars
Trafik-Traffic
Hzl Tren İşl.Ve Bak.Maliyeti - High Speed Train
Operation and Maintenance Cost
İDARİ GİDERLER - ADMINISTRATIVE EXPENDITURES
Genel Müdürlük ve Merkez Daireler
General drectorate and central departments
Bölge Müdürlükleri - Regional Directorate
2008
2009
2010
2011
1.409.335.293
1.606.493.118
1.686.652.686
1.895.196.632
2.377.345.306
9.059.824
289.416.162
227.278.790
854.384.704
558.248
24.490.020
4.147.545
-
9.406.923
339.480.336
244.366.972
980.186.771
582.392
27.935.224
4.534.500
-
10.220.878
328.408.756
269.950.060
1.044.762.620
993.036
27.544.328
4.773.008
-
11.210.206
389.721.762
305.839.877
1.149.241.086
1.348.358
32.795.828
5.039.515
-
9.617.164
483.348.756
114.179.917
1.318.337.278
36.969.914
2.976.973
350.079.661
-
-
-
-
61.835.643
200.768.619
216.575.944
236.778.845
249.525.074
404.100.646
110.097.231
116.725.702
117.386.850
104.545.339
180.401.089
221.686.946
90.671.388
99.850.242
118.878.926
143.508.246
Banliyo Yönetim - Suburban Directorate
-
-
501.203
618.665
719.129
Hzl Tren Yönetim - High speed Directorate
-
-
11.866
852.824
1.293.482
AMORTİSMANLAR - DEPRECIATIONS
201.820.854
222.721.964
251.349.607
271.022.684
-
FAALİYET DIŞI GİDERLER
NONOPERATING EXPENDITURES
206.407.948
274.021.648
226.330.822
214.618.513
359.349.777
2.018.332.714
2.319.812.674
2.401.111.960
2.630.362.903
3.140.795.729
18.060.650
21.937.057
16.196.599
20.190.183
25.375.230
Amortismanlar - Depreciations
247.295
268.117
282.609
277.891
-
Faaliyet Dş Giderler - Nonoperating Expenditures
531.055
603.081
299.167
483.979
1.231.921
18.839.000
22.808.255
16.778.375
20.952.053
26.607.151
194.671.113
182.462.946
177.708.752
182.565.876
202.672.633
Amortismanlar - Depreciations
14.604.289
12.144.374
12.549.830
11.201.035
-
Faaliyet Dş Giderler - Nonoperating Expenditures
26.993.790
28.551.399
15.821.214
28.459.989
23.877.299
236.269.192
223.158.719
206.079.796
222.226.900
226.549.932
1.822.835.675
2.027.469.065
2.117.336.882
2.347.477.765
3.009.493.815
Amortismanlar - Depreciations
216.672.438
235.134.455
264.182.046
282.501.610
-
Faaliyet Dş Giderler - Nonoperating Expenditures
233.932.793
303.176.128
242.451.203
243.562.481
384.458.997
2.273.440.906
2.565.779.648
2.623.970.131
2.873.541.856
3.393.952.812
TOPLAM - Total
VAN GÖLÜ İŞLETMESİ - LAKE VAN OPERATION
İdare ve İşletme Giderleri
Administrative and Operating Expenditures
TOPLAM - Total
LİMAN GİDERLERİ - PORTS EXPENDITURES
İdare ve İşletme Giderleri
Administrative and Operating Expenditures
TOPLAM - Total
GENEL GİDERLER - GENERAL EXPENDITURES
İdare ve İşletme Giderleri
Administrative and Operating Expenditures
GİDERLER TOPLAMI - Total Expenditures
2011 Yl Yolcu gideri Trafik gideri içindedir
Passenger expenditures including traffic expenditures for fhe year 2011.
2011 Yl Amortisman giderleri İşletme giderleri içindedir.
Depreciation expenditures including operation expenditures for the year 2011.
87
6.4. DEMİRYOLLARI
VE LİMANLAR
GENEL GENEL
GİDER TABLOSU
6.4.
DEMİRYOLLARI
VE LİMANLAR
GİDER TABLOSU
General
Expenditures
of Railways
and Portsand Ports
General
Expenditures
of Railways
2007
DEMİRYOLLARI - RAILWAYS
Memur ücretleri - Staff salaries
2008
(TL)
2009
2010
2011
25.136.163
26.446.916
27.528.633
30.240.947
40.119.274
Sözleşmeli personel ücreti - Contracted staff salaries
412.632.271
453.814.782
476.527.060
520.537.996
611.963.090
İşçi ücretleri - worker wages
391.622.302
416.203.260
437.652.577
451.947.389
460.284.438
Toplam personel ücretleri - Total staff salaries
829.390.736
896.464.958
941.708.270
1.002.726.332
1.112.366.802
Malzeme giderleri - Material expenditures
108.640.160
125.016.671
126.768.834
147.044.830
154.302.975
Yakt ve enerji giderleri - Energy expenditures
306.251.884
385.849.965
361.196.045
448.669.591
513.556.275
Diğer giderler - Other expenditures
774.049.934
912.481.080
971.438.811
1.031.922.150
1.360.569.676
2.018.332.714
2.319.812.674
2.401.111.960
2.630.362.903
3.140.795.728
DEMİRYOLLARI TOPLAM - TOTAL OF RAILWAYS
LİMANLAR - PORTS
Memur ücretleri - Staff salaries
1.616.522
1.848.403
1.948.864
2.015.083
2.361.207
20.620.408
18.437.574
18.978.592
21.044.469
22.168.544
İşçi ücretleri - worker wages
139.989.614
131.022.751
129.443.627
126.782.346
116.266.782
Toplam personel ücretleri - Total staff salaries
162.226.544
151.308.728
150.371.083
149.841.898
140.796.533
5.016.803
4.057.659
4.420.860
11.130.037
6.422.980
Yakt ve enerji giderleri - Energy expenditures
10.322.385
10.887.657
8.697.397
10.094.971
11.954.445
Diğer giderler - Other expenditures
58.703.460
56.904.675
42.590.456
51.159.994
67.375.973
236.269.192
223.158.719
206.079.796
222.226.900
226.549.931
Sözleşmeli personel ücreti - Contracted staff salaries
Malzeme giderleri - Material expenditures
LİMANLAR TOPLAM - TOTAL OF PORTS
VAN GÖLÜ İŞLETMESİ - LAKE VAN OPERATION
Memur ücretleri - Staff salaries
107.580
42.281
41.774
39.182
59.840
Sözleşmeli personel ücreti - Contracted staff salaries
280.894
314.812
594.066
1.092.724
1.289.609
İşçi ücretleri - worker wages
7.828.193
8.651.802
7.887.399
8.417.290
7.879.785
Toplam personel ücretleri - Total staff salaries
8.216.667
9.008.895
8.523.239
9.549.196
9.229.234
Malzeme giderleri - Material expenditures
1.051.952
1.439.581
992.860
885.645
988.454
Yakt ve enerji giderleri - Energy expenditures
7.719.091
10.145.994
5.573.077
7.075.161
10.899.723
Diğer giderler - Other expenditures
VAN GÖLÜ TOPLAM - TOTAL OF LAKE VAN
TCDD GİDERLERİ - TCDD EXPENDITURES
Memur ücretleri - Staff salaries
1.851.290
2.213.785
1.689.199
3.442.051
5.489.740
18.839.000
22.808.255
16.778.375
20.952.053
26.607.151
26.860.265
28.337.600
29.519.271
32.295.212
42.540.321
Sözleşmeli personel ücreti - Contracted staff salaries
433.533.573
472.567.168
496.099.718
542.675.189
635.421.243
İşçi ücretleri - worker wages
539.440.109
555.877.813
574.983.603
587.147.025
584.431.005
Toplam personel ücretleri - Total staff salaries
999.833.947
1.056.782.581
1.100.602.592
1.162.117.426
1.262.392.569
Malzeme giderleri - Material expenditures
114.708.915
130.513.911
132.182.554
159.060.512
161.714.409
Yakt ve enerji giderleri - Energy expenditures
324.293.360
406.883.616
375.466.519
465.839.723
536.410.443
Diğer giderler - Other expenditures
834.604.684
971.599.540
1.015.718.466
1.086.524.195
1.433.435.389
2.273.440.906
2.565.779.648
2.623.970.131
2.873.541.856
3.393.952.810
GENEL TOPLAM - GRAND TOTAL
88
6.5. ENERJİ TÜKETİM GİDERLERİ
Energy Consumption Expenditures
(TL)
2007
2008
2009
2010
2011
9.432.051
10.455.917
11.000.052
10.666.400
15.876.453
371.553
371.384
324.347
192.727
219.654
64.617
58.118
69.006
80.000
98.506
9.868.221
10.885.419
11.393.405
10.939.127
16.194.613
263.547.208
336.785.892
299.637.837
382.206.510
433.257.768
Limanlar - Ports
6.794.883
7.159.352
4.405.740
6.187.656
8.524.451
Van gölü İşl. - Lake Van Operations
7.558.413
9.943.757
5.322.758
6.816.857
10.686.769
277.900.504
353.889.001
309.366.335
395.211.023
452.468.988
33.272.625
38.608.156
50.558.156
55.796.681
64.422.054
3.155.949
3.356.921
3.967.310
3.714.588
3.210.341
96.061
144.119
181.313
178.304
114.448
36.524.635
42.109.196
54.706.779
59.689.573
67.746.843
306.251.884
385.849.965
361.196.045
448.669.591
513.556.275
10.322.385
10.887.657
8.697.397
10.094.971
11.954.446
7.719.091
10.145.994
5.573.077
7.075.161
10.899.723
GENEL TOPLAM - GRAND TOTAL 324.293.360
406.883.616
375.466.519
465.839.723
536.410.444
KÖMÜR - Coal
Demiryollar - Railways
Limanlar - Ports
Van gölü İşl. - Lake Van Operations
TOPLAM - Total
MOTORİN - Diesel Fuel
Demiryollar - Railways
TOPLAM - Total
ELEKTRİK - Electricity
Demiryollar - Railways
Limanlar - Ports
Van gölü İşl. - Lake Van Operations
TOPLAM - Total
GENEL TOPLAM - GRAND TOTAL
Demiryollar - Railways
Limanlar - Ports
Van gölü İşl. - Lake Van Operations
89
6.6. İŞLETME FAALİYETLERİNDE GELİR - GİDER DENGESİ
Revenue - Expenditure Balance of Operational Activities
2007
BANLİYÖ YOLCU - Suburban Passenger
Gelirler - Revenues
Giderler - Expenditures
Kâr / Zarar - Profit / Loss
Gelirin Gideri Karşlama oran (%)
Cost coverage ratio (%)
2008
(TL)
2009
2010
2011
53.325.558
67.259.140
(13.933.582)
79
56.639.647
74.215.133
(17.575.486)
76
62.744.453
87.438.989
(24.694.536)
72
68.699.830
92.331.624
(23.631.794)
74
70.462.813
106.748.899
(36.286.086)
66
ANAHAT YOLCU - Mainline Passenger
Gelirler - Revenues
Giderler - Expenditures
Kâr / Zarar - Profit / Loss
Gelirin Gideri Karşlama oran (%)
Cost coverage ratio (%)
105.836.656
635.312.257
(529.475.601)
17
108.397.063
654.988.686
(546.591.623)
17
121.363.663
735.778.416
(614.414.753)
16
128.627.334
743.011.446
(614.384.112)
17
166.608.809
819.850.407
(653.241.598)
20
TOPLAM YOLCU - Total Passenger
Gelirler - Revenues
Giderler - Expenditures
Kâr / Zarar - Profit / Loss
Gelirin Gideri Karşlama oran (%)
Cost coverage ratio (%)
159.162.214
702.571.397
(543.409.183)
23
165.036.710
729.203.819
(564.167.109)
23
184.108.116
823.217.405
(639.109.289)
22
197.327.164
835.343.070
(638.015.906)
24
237.071.622
926.599.306
(689.527.684)
26
YÜK - Freight
Gelirler - Revenues
Giderler - Expenditures
Kâr / Zarar - Profit / Loss
Gelirin Gideri Karşlama oran (%)
Cost coverage ratio (%)
354.156.209
1.109.353.369
(755.197.160)
32
408.928.648
1.316.587.207
(907.658.559)
31
410.153.637
1.351.563.733
(941.410.096)
30
459.557.179
1.580.401.320
(1.120.844.141)
29
515.087.314
1.836.538.509
(1.321.451.195)
28
TOPLAM TAŞIMA - Total Traffic
Gelirler - Revenues
Giderler - Expenditures
Kâr / Zarar - Profit / Loss
Gelirin Gideri Karşlama oran (%)
Cost coverage ratio (%)
513.318.423
1.811.924.766
(1.298.606.343)
28
573.965.358
2.045.791.026
(1.471.825.668)
28
594.261.753
2.174.781.138
(1.580.519.385)
27
656.884.343
2.415.744.390
(1.758.860.047)
27
752.158.936
2.763.137.815
(2.010.978.879)
27
LİMAN HİZMETLERİ - Port Services
Gelirler - Revenues
Giderler - Expenditures
Kâr / Zarar - Profit / Loss
Gelirin Gideri Karşlama oran (%)
Cost coverage ratio (%)
324.297.886
209.275.402
115.022.484
155
288.023.046
194.607.320
93.415.726
148
263.237.571
190.258.582
72.978.989
138
238.092.731
193.766.911
44.325.820
123
254.825.992
VAN GÖLÜ İŞL.- Lake Van Operation
Gelirler - Revenues
Giderler - Expenditures
Kâr / Zarar - Profit / Loss
Gelirin Gideri Karşlama oran (%)
Cost coverage ratio (%)
1.595.110
18.307.945
(16.712.835)
9
2.415.946
22.205.175
(19.789.229)
11
1.686.336
16.479.209
(14.792.873)
10
1.771.577
20.468.074
(18.696.497)
9
25.375.230
(22.581.966)
11
839.211.419
2.039.508.113
(1.200.296.694)
41
864.404.350
2.262.603.521
(1.398.199.171)
38
859.185.660
2.381.518.929
(1.522.333.269)
36
896.748.651
2.629.979.375
(1.733.230.724)
34
1.009.778.192
2.991.185.677
(1.981.407.485)
34
GENEL TOPLAM - Grand Total
Gelirler - Revenues
Giderler - Expenditures
Kâr / Zarar - Profit / Loss
Gelirin Gideri Karşlama oran (%)
Cost coverage ratio (%)
Hat Geliri, İZBAN ve özelleşen Liman Amortisman Gideri hariç
Hat Geliri, İZBAN ve özelleşen Liman Amortisman Gideri hariç.
Except line revenue, İzban and privatied Port Depreciation Expense.
Except line revenue, İZBAN and privatied Port Depreciation Expense.
90
202.672.632
52.153.360
126
2.793.264
6.7.
KAR ZARAR TABLOSU
6.7. KAR ZARAR TABLOSU
Income
Statement
Income Statement
(TL)
2007
2008
2009
2010
2011
1.606.978.291
1.796.704.405
1.865.521.934
2.080.684.609
2.239.266.313
-Genel idare giderleri
General administrative expenditures
215.857.384
230.764.660
251.814.948
266.793.156
318.037.331
-Amortismanlar
Depreciations
216.672.438
235.134.455
264.182.046
282.501.610
452.190.170
-Faaliyet dş giderler
Non operating expenditures
233.932.793
303.176.128
242.451.203
243.562.481
384.458.997
GİDERLER TOPLAMI - TOTAL EXPENDITURES 2.273.440.906
2.565.779.648
2.623.970.131
2.873.541.856
3.393.952.811
839.211.419
864.404.350
859.185.660
896.748.651
1.030.290.580
- Banliyö yolcu gelirleri
Suburban pass. revenue
53.325.558
56.639.647
62.744.453
68.699.830
70.462.813
- Anahat yolcu gelirleri
Mainline pass. Revenue
105.836.656
108.397.063
121.363.664
128.627.334
166.608.809
- Yük geliri
Freight revenue
354.156.209
408.928.648
410.153.637
459.557.179
515.087.314
1.595.110
2.415.946
1.686.336
1.771.577
2.793.265
324.297.886
288.023.046
263.237.571
238.092.731
254.825.993
A. GİDERLER - EXPENDITURES
-İşletme Giderleri
Operating expenditures
B. GELİRLER - REVENUES
a- İşletme gelirleri
Operating revenues
- Van Gölü
For Lake Van
- Limanlar
Ports
Demiryolu Hatt Geliri
Railway Line Revenue
-
-
-
-
20.512.386
b- Sübvansiyonlar
Subsidies
563.086.367
643.636.220
746.467.465
867.736.813
1.016.210.917
c- Faaliyet dş gelirler
Nonoperating revenues
240.876.240
245.520.894
502.448.636
242.719.625
614.123.925
GELİRLER TOPLAMI - TOTAL REVENUES
1.643.174.026
1.753.561.464
2.108.101.761
2.007.205.089
2.660.625.422
KÂR / ZARAR - PROFİT / LOSS
(630.266.880)
(812.218.184)
(515.868.370)
(866.336.767)
(733.327.389)
91
92
BÖLÜM 7
YATIRIMLAR
Part 7
Investments
93
94
7.1. PROJELER İTİBARİYLE YATIRIMLARDAKİ FİZİKİ GERÇEKLEŞMELER
Physical performance of investments by projects
2007
2008
2009
2010
2011
Yol yenilemesi (km)
Track renewals
100
165
423
627
830
Yol takviyesi (km)
Track reinforcement
23
-
22
13
-
7
5
20
15
13
115
100
226
161
240
YHT (Ad.)
HST(Qnty)
1
1
9
1
-
DE Anahat loko (Ad.)
DE Mainline loco (Qnty.)
2
32
13
-
-
Yolcu vagonu (Ad.)
Passenger coaches (Qnty.)
28
-
-
-
-
980
705
847
650
685
Ray kaynağ (1000 Ad.)
Rail welding (1000 Piec.)
Makas yenilemesi (Ad)
Switch renewals (piec)
Yük vagonu (Ad.)
Freight wagons (Qnty.)
7.2 SEKTÖRLER İTİBARİYLE YATIRIMLARDAKİ NAKDİ GERÇEKLEŞMELER
Financal Performance of Investments by Sectors
(TL)
SEKTÖRLER -SECTORS
Taşt Onarm ve İmalat
Vehicle repairing and manufacturing
Demiryolu ulaştrmas
Railway transportation
Denizyolu ulaştrmas
Maritime transportation
GENEL TOPLAM
Grand Total
2007
2008
2009
2010
5.568.457
5.447.828
3.414.939
4.187.540
10.082.840
799.836.806
1.052.463.954
1.309.052.128
2.365.394.595
2.678.223.958
1.784.488
644.195
705.993
3.314.975
17.257.389
807.189.751
1.058.555.977
1.313.173.060
2.372.897.110
2.705.564.187
95
2011
7.3. MAĞAZALARDA BULUNAN STOK MİKTARI (1000 TL)
Number of Stocks in Stores
TOPLAM -Total
PLANLI YATIRIM MALZEMESİ
Planned Investment Materials
1. Bölge İSTANBUL
2. Bölge ANKARA
3. Bölge İZMİR
4. Bölge SİVAS
5. Bölge MALATYA
6. Bölge ADANA
7. Bölge AFYON
ANA İKMAL MERKEZİ MÜD.
FABRİKA VE LİMANLAR
TOPLAM-Total
GENEL TOPLAM-Grand Total
2009
2008
2007
İŞLETME MALZEMESİ
Operational Materials
1. Bölge İSTANBUL
2. Bölge ANKARA
3. Bölge İZMİR
4. Bölge SİVAS
5. Bölge MALATYA
6. Bölge ADANA
7. Bölge AFYON
ANA İKMAL MERKEZİ MÜD.
FABRİKA VE LİMANLAR
2011
2010
27.072
2.727
6.992
9.337
2.202
28.593
7.586
30.099
-
22.987
43.388
1.402
6.791
13.039
11.983
2.325
34.061
-
8.871
10.467
6.726
12.500
2.004
48.792
12.942
34.896
-
19.072
6.397
4.586
5.119
2.269
58.969
8.887
25.224
-
40.568
19.696
42.221
28.815
17.164
40.509
9.541
30.710
29.777
114.608
135.976
137.198
130.523
259.001
97
2.454
1.140
7.291
2.951
2.990
-
31.712
7.546
7.493
1.110
9.350
24.450
6.715
-
26.155
15.056
1.074
6.697
3.208
4.780
-
15.750
1.955
7.869
2.468
-
24.768
9.144
26.702
1.851
79.644
2.111
42.172
13.636
1.360
16.922
88.376
56.970
28.042
201.388
131.530
224.352
194.168
158.565
460.389
7.4. MAL VE HİZMET ALIM İHALELERİ (1000 TL)
Tenders for Supply of Goods and Services
MAL VE HİZMET
ALIM İHALE KOMİSYONU
Tender for Supply of Goods and
Commission
MERKEZ Center
TİCARET DAİ. BŞK. (Hizmet)
1. Bölge İSTANBUL
2. Bölge ANKARA
3. Bölge İZMİR
4. Bölge SİVAS
5. Bölge MALATYA
6. Bölge ADANA
7. Bölge AFYON
DERİNCE Liman İşlt. Md.
H.PAŞA Liman İşlt. Md.
İSKENDERUN Liman İşlt. Md.
MERSİN Liman İşlt. Md.
SAMSUN Liman İşlt. Md.
BANDIRMA Liman İşlt. Md.
İZMİR Liman İşlt. Md.
VAN GÖLÜ Feribot İşlt. Md.
ANK. DEMİRYOL Fabrika Md.
YUNUS Elektrifikasyon Md.
ÖZEL KOMİSYONLAR
İHALELER TOPLAMI
Total Number of Tenders
2007
İHALE
SAYISI
Number of
Tender
2008
İHALE
SAYISI
Number
of
Tender
2009
İHALE
SAYISI
Number of
Tender
2010
İHALE
SAYISI
Number
of Tender
2011
108
77
78
34
27
34
11
54
3
7
15
3
7
9
14
9
5
6
466.497
20.382
17.304
7.505
4.743
5.357
6.232
5.985
241
2.712
2.005
222
573
1.476
811
430
272
723.838
107
44
76
38
38
49
21
49
4
6
30
6
6
2
18
7
5
240.527
23.921
11.773
19.583
14.468
19.686
9.317
15.893
403
2.176
1.252
762
343
133
1.112
470
0
897.764
87
51
115
44
59
40
38
54
6
2
8
4
10
3
14
4
3
2
503.972
35.756
77.342
43.055
52.393
35.019
46.322
22.633
554
218
405
524
408
567
828
300
118
157.514
118
45
138
56
96
53
62
65
6
4
23
0
0
0
10
5
6
9
8
214.640
33.039
46.100
36.843
63.671
23.588
56.052
21.579
655
1.318
1.086
0
0
0
4.174
1.492
596
787
348.406
122
74
117
69
84
75
42
27
23
10
16
0
0
0
18
14
6
2
5
205.205
63.885
106.679
74.177
58.265
79.642
101.143
20.059
6.298
2.930
1.427
0
0
0
9.355
3.848
752
444
90.986
501
1.266.585
506
1.259.583
544
977.928
704
854.026
704
825.095
İHALE
SAYISI
Number
of Tender
96
BÖLÜM 8
VERİMLİLİK KRİTERLERİ
VE
YAKIT TÜKETİMLERİ
Part 8
Criteria of Utilization &
Energy Consumption
97
98
8.1. VERİMLİLİK KRİTERLERİ
Criteria of Utilization
8.1.1. YOLCU TAŞIMA VERİMLİLİĞİ
Utilization of Passenger Transport
2007
Trafik de yolcu km % si (1)
Percentage of passenger- km in traffic unit (1)
2008
2009
2010
2011
35,9
32,2
34,2
32,4
33,5
50
55
63
80
71
68
64
63
70
71
a) Banliyö - Suburban
31
30
38
44
34
b) Anahat - Mainline
92
86
86
86
98
a) Banliyö - Suburban
29
31
36
54
55
b) Anahat - Mainline
55
52
53
60
63
57
60
69
79
82
30
29
29
32
34
a) Banliyö - Suburban
104
96
104
81
76
b) Anahat - Mainline
154
149
147
134
143
a) Banliyö - Suburban
5.916
5.811
7.237
6.347
6.205
b) Anahat - Mainline
5.119
4.704
4.615
4.701
5.233
a) Banliyö - Suburban
325
356
405
435
436
b) Anahat - Mainline
196
194
183
209
224
Koltuk ütilizasyonu %
Utilization of seat %
a) Banliyö - Suburban
b) Anahat - Mainline
3
Koltuk başna düşen Yolcu-km (10 )
Passenger-km per seat (103)
Yolcu vagon ütilizasyonu % (2)
Utilization of passenger cars % (2)
Yolcu vagon başna düşen yolcu says
Number of passengers per passenger car
a) Banliyö - Suburban
b) Anahat - Mainline
3
Yolcu vagon başna düşen vagon-km (10 )
Wagon-km per passenger cars (103)
Yolcu vagon başna düşen yolcu-km (103)
Passenger-km per passenger car (103)
Yolcu trenine düşen yolcu says
Number of passenger per passenger train
(1) Trafik = Yolcu km + Ton km Traffic = Passenger km + Tonne km
(2) Yemekli vagonlar hariç - Excluding dining cars
99
8.1.1. YOLCU TAŞIMA VERİMLİLİĞİ
Utilization of Passenger Transport
2007
2008
2009
2010
2011
BANLİYÖ - Suburban
Ortalama Taşma Mesafesi (km)
Average Length of Passenger journey
Birim Yolcu Geliri (Kr)
Revenue per passenger
Ortalama Taşma Mesafesi (km)
Average Length of Passenger journey
Birim Yolcu Geliri (Kr)
Revenue per passenger
26
26
32
32
32
98
103
111
118
123
25
25
30
30
30
84
99
102
100
84
162
150
154
145
150
3,89
4,15
4,84
4,89
6,07
389
384
427
435
442
15,22
13,68
22,21
18,42
25,33
Mavi Tren - Blue Train
414
400
396
403
403
Ekspres - Express
134
132
129
122
124
N. yolcu - Ordinary Passenger
236
115
123
94
93
Yatakl - Sleeping cars
703
708
699
669
685
-
-
252
252
260
İSTANBUL
ANKARA
ANAHAT - Main line
Anahat
Mainline
Uluslararas
International
Ortalama Taşma Mesafesi (km)
Average Length of Passenger journey
Birim Yolcu Geliri (TL)
Revenue per passenger
Ortalama Taşma Mesafesi (km)
Average Length of Passenger journey
Birim Yolcu Geliri (TL)
Revenue per passenger
Ekspreslerde Ortalama Taşma Mesafesi (Km)
Average Lenght of Passenger journey by Ekspres (Km)
YHT -HST
100
8.1.2. YÜK TAŞIMA
8.1.2.
TAŞIMAVERİMLİLİĞİ
VERİMLİLİĞİ
Utilization
Transport
UtilizationofofFreight
Freight
Transport
Trafik de Yük km % si (1)
Percentage of Freight- km in traffic unit (1)
2007
2008
2009
2010
2011
64
68
66
68
67
Yük Vagon Ütilizasyonu %
Utilization of Freight Wagons %
56
57
60
66
60
Yük Vagonu Başna Düşen Ton
Tonne per Freight Wagon
24
24
25
27
26
Dolan Vagon Başna Düşen Ton
Tonne per Loaded Wagons
39
38
40
43
41
Yük Vagonu Başna Düşen Dolan Vagon Adedi
Number of Loaded Wagon per Freight Wagon
30
33
30
32
34
Dolan Vagon Başna Düşen Yük Vagon- km.
Freight Wagon - km. Per Loaded Wagon
444
432
425
404
384
Yük Vagonu Başna Düşen Netton - km 103
Tonne - km. Per Freight Wagon 103
508
540
507
557
536
Ortalama Bir Vagon Daras (Ton)
Average tare of a Wagon (Tonne)
18
18
17
16
18
Ortalama Bir Vagon Kapasitesi (Ton)
Average capacity of a Wagon (Tonne)
42
42
42
41
44
* Toplam Vagon İçinde Faal Vagon Yüzdesi (2)
Available Wagon Percentage in Total Number of Wagons
91
96
89
92
92
Toplam Yük Vagon km'de Dolu Yük Vagon -km %
Percentage of Loaded Wagon-km. in Total Freight Wagon-km.%
61
62
62
63
64
Bir Dingile Düşen Hamton
Grosstonne per Axle
13
13
13
13
13
Faal Yük Vagonu Başna Düşen Vagon - km (10 3)
Wagon-km Per Available Freight Wagon (103)
24
24
23
22
22
468
461
478
474
457
Ortalama Yük Taşma Mesafesi (Km)
Average Length of Freight Haul (Km)
2011 yl (Yurtiçi+Uluslararas+İdari)
2011 year (Domestic+International+Departmental)
İdari =vagonlar
(1)*Trafik
Yolcu kmhariç
+ Ton km Traffic = Passenger km + Tonne km
Excluding
Service
(2) İdari
vagonları
hariç wagons
Excluding Service wagons
101
8.1.3. TREN KİLOMETRE VERİMLİLİĞİ
Utilization of Train Kilometer
2007
2008
2009
2010
2011
I. Toplam Tren - Kilometre'de
In Total Train - Kilometer
- Dizelli Loko - Diesel Loco %
69
71
67
65
64
- Dizelli Dizi - Diesel Railcar %
3
2
4
5
5
- Elektrikli Loko - Electric. Loco %
18
18
17
17
16
- Elektrikli Tren - Electric Train %
11
10
12
14
11
- Toplam Yolcu - Total Passenger %
59
55
57
55
56
- Toplam Yük - Total Freight %
41
44
42
44
43
- Dizelli Loko - Diesel Loco
283
287
292
306
314
- Dizelli Dizi - Diesel Railcars
125
148
169
178
176
- Elektrikli Loko - Electric. Loco
327
323
318
327
330
- Elektrikli Dizi - Electric. Railcars
320
321
323
307
293
944
952
938
1040
1068
1276
1200
1343
1259
1296
567
571
587
667
665
II. Ortalama Yolcu Tren Ağrlğ (Ton)
Average Passenger Train Weight (Tonne)
III. Ortalama yük tren ağrlğ (Ton)
Average Passenger Train Weight (Tonne)
- Dizelli Loko - Diesel Loco
- Elektrikli Loko - Electric. Loco
IV. Yük Trenine düşen Net Ton
Tonne per freight train
102
8.1.4. LOKOMOTİF
VE
TREN
VERİMLİLİĞİ
8.1.4.
LOKOMOTİF
VE
TREN
VERİMLİLİĞİ
Utilization
of of
Locomotive
and and
Train
Utilization
Locomotive
Train
LOKOMOTİF VERİMLİLİĞİ
Locomotive Utilization
2007
2008
2009
2010
2011
I. FAAL DİZELLİ LOKO BAŞINA DÜŞEN
Per Available Diesel Locomotive
- Hamton - km - Grosstonne - km
41.026.432
42.965.443
41.541.387
41.417.021
44.681.818
112.401
117.714
113.812
113.471
122.416
81.412
80.218
76.477
68.594
72.961
223
220
210
188
200
64.800
64.775
62.523
53.389
55.866
178
177
171
146
153
5.085.714
4.625.000
6.487.805
7.282.609
8.136.364
- Hamton - km / gün - Grosstonne km / day
13.933
12.671
17.775
19.952
22.291
- Loko km - Loco km
77.743
61.906
61.537
60.783
69.886
213
170
169
167
191
40.714
31.250
38.317
40.913
46.227
112
86
105
112
127
74.862.069
78.384.615
67.714.286
61.423.077
74.125.000
- Hamton - km / gün - Grosstonne km / day
205.102
214.752
185.519
168.282
203.082
- Loko km - Loco km
155.069
168.115
149.125
143.058
177.375
425
461
409
392
486
132.586
147.385
126.679
125.404
157.500
363
404
347
344
432
18.756.410
18.068.493
20.942.857
14.505.495
14.670.330
51.387
49.503
57.378
39.741
40.193
128.513
125.274
141.157
100.846
99.549
352
343
387
276
273
58.577
56.219
64.400
48.857
50.121
160
154
176
134
137
24.758.400
25.541.935
25.570.033
25.725.341
27.549.451
- Hamton - km / gün - Grosstonne km / day
- Loko km - Loco km
- Loko km / gün - Loco km / day
- Tren km - Train km
- Tren km /gün - Train km / day
II. FAAL DİZELLİ DİZİ BAŞINA DÜŞEN
Per Available Diesel Railcar
- Hamton - km - Grosstonne - km
- Loko km / gün - Loco km / day
- Tren km - Train km
- Tren km /gün - Train km / day
III. FAAL ELEKTRİKLİ LOKO BAŞINA DÜŞEN
Per Available Electrical Loco.
- Hamton - km - Grosstonne - km
- Loko km / gün - Loco km / day
- Tren km - Train km
- Tren km /gün - Train km / day
IV. FAAL ELEKTRİKLİ TREN BAŞINA DÜŞEN
Per Available Electrical Train
- Hamton - km - Grosstonne - km
- Hamton - km / gün - Grosstonne km / day
- Loko km - Loco km
- Loko km / gün - Loco km / day
- Tren km - Train km
- Tren km /gün - Train km / day
V. FAAL ÇEKEN ARAÇ BAŞINA DÜŞEN TRAFİK-KM
Traffic-km Per Available Tractive Stock
VI. FAAL YHT BAŞINA DÜŞEN
Per Available HST.
- Hamton - km - Grosstonne - km
-
-
34.500.000
34.454.545
49.636.364
- Hamton - km / gün - Grosstonne km / day
-
-
94.521
94.396
135.990
- Tren km - Train km
-
-
111.167
98.455
147.909
- Tren km /gün - Train km / day
-
-
305
270
405
Trafik km = Yolcu km + Ton km
Traffic km = Passenger km + Tonne km
103
8.1.5. DİĞER ORANLAR
Other Ratios
2007
2008
2009
2010
2011
I. TOPLAM HAMTON - KİLOMETREDE %
In Total Gross Tonne Km %
Dizelli Loko - Diesel Loco
76
78
76
79
80
Dizelli Dizi - Diesel Railcar
1
1
1
1
1
Elektrikli Loko - Electric. Loco
18
16
16
13
11
Elektrikli Tren - Electric Train
5
5
7
7
5
Toplam Yolcu - Total Passenger
30
28
29
26
26
Toplam Yük - Total Freight
70
72
70
73
73
Dizelli Loko - Diesel Loco
63
65
61
61
62
Dizelli Dizi - Diesel Railcar
5
4
5
5
6
Elektrikli Loko - Electric. Loco
15
15
15
14
13
Elektrikli Tren - Electric Train
17
16
18
17
17
Tren cerri - Train Haulage
73
75
75
74
74
Ranfor - Assisting
18
16
16
16
17
Tek Seyir - Light
1
1
1
1
1
Manevra - Shunting
4
4
4
4
4
Scak km - Hot waiting km
4
4
4
5
5
Personel Başna Düşen Hamton-km
Grosstonne-km per staff
878.140
921.494
904.459
948.602
972.167
Personel Başna Düşen Trafik-km
Traffic-km per staff
552.170
573.706
584.338
651.237
660.059
Personel Başna Düşen Tren-km
Train-km per staff
1.538
1.549
1.555
1.499
1.517
Personel Başna Düşen Loko-km
Loco-km per staff
2.095
2.065
2.070
2.025
2.052
II. TOPLAM LOKO - KİLOMETREDE %
In Total Loco - Km %
III. TOPLAM LOKO - KİLOMETREDE %
In Total Loco-km %
IV. PERSONEL VERİMLİLİĞİ
Staff Utilization
Trafik km = Yolcu km + Ton km
Traffic km = Passenger km + Tonne km
104
8.1.6. BİRİM
GELİRLERİ
8.1.6.
BİRİMTAŞIMA
TAŞIMA
GELİRLERİ
Transport
Revenues
per Unit
Transport
Revenues
per Unit
2007
2008
2009
2010
2011
I. BİRİM YOLCU - KM GELİRİ (Kr)
Revenue per Passenger - Km
- Banliyö Yolcu - km - Suburban Pass. - Km
3,6
3,9
3,5
3,6
3,7
-Anahat Yolcu - Km - Mainline Pass.- Km
2,4
2,8
3,2
3,4
4,1
- Toplam Yolcu - Km - Total Passenger - Km[a]
2,8
3,1
3,3
3,5
4,0
15,40
16,21
17,65
17,77
19,94
- Ton - km (Kr)-Average Tonne - Km (1) [b]
3,3
3,5
3,7
3,7
4,4
III. Yolcu Km geliri /Ton- Km geliri % [a] / [b]
Revenue per Passenger - km /Revenue Per Tonne km %
84
89
89
93
91
3,7
4,3
4,4
5,3
5,6
II. BİRİM YÜK TAŞIMA GELİRİ
Revenue per Freight Transportation
- Netton (TL)- Average Tonne (1)
IV. BİRİM HAMTON - KM GELİRİ (Kr)
Revenue per Grosstonne - km
- Banliyö - Suburban
- Anahat - Mainline
1,7
1,8
2,0
2,4
2,9
- Toplam Yolcu - Total Passengers
2,1
2,3
2,5
2,9
3,4
- Yük - Freight
1,9
2,0
2,2
2,3
2,6
- Ortalama Hamton km - Average Grosstonne km (1)
1,9
2,1
2,3
2,5
2,8
- Banliyö - Suburban
11,78
13,95
14,09
15,84
16,33
- Anahat - Mainline
4,77
5,20
5,87
7,10
8,98
V. BİRİM TREN - KM GELİRİ (TL)
Revenue per Train-km
- Toplam Yolcu - Total Passengers
6,02
6,70
7,40
8,86
10,39
- Yük - Freight
18,34
19,73
21,35
24,57
28,14
- Ortalama Tren km - Average Train km (1)
11,06
12,47
13,30
15,83
18,17
(1) İdari taşmalar hariç
Excluding Service traffic
105
8.1.7. GENEL ORTALAMA MALİYETLER VE SÜBVANSİYON ORANLARI
General Average Costs and Subsidy Ratios
Bir YHT Tren - Km Maliyeti
Cost Per HS Train - Km
Bir YHT Yolcu - Km Maliyeti
Cost Per HST Passenger - Km
Bir Hamton - Km Maliyeti
Cost Per Grosstonne - Km
2009
(TL)
2007
2008
2010
2011
-
-
24,58
34,72
38,81
-
-
0,07
0,08
0,09
0,07
0,08
0,09
0,10
0,11
Bir Netton - Km Maliyeti
Cost Per Tonne - Km
0,11
0,12
0,13
0,14
0,16
Bir Yolcu - Km Maliyeti
Cost Per Passenger - Km
0,13
0,14
0,15
0,15
0,16
Bir Tren - Km Maliyeti
Cost Per Train - Km
42,27
48,17
52,30
62,33
69,02
Bir Lokomotif - Km Maliyeti
Cost Per Locomotive - Km
30,87
35,89
39,11
45,82
50,64
Bir Vagon - Km Maliyeti
Cost Per Wagon - Km
3,15
3,44
3,90
4,40
4,86
Bir Koltuk- Km Maliyeti
Cost Per Seat - Km
0,08
0,09
0,10
0,11
0,11
Bir Dingil- Km Maliyeti
Cost Per Axle - Km
0,91
1,00
1,13
1,26
1,38
Dizelli Loko (Motorin) - Diesel Loco (Diesel Oil)
13,36
15,91
15,48
18,32
19,18
Dizelli Dizi (Motorin) - Diesel Railcar (Diesel Oil)
21,53
29,73
12,63
18,98
19,71
4,56
5,48
7,19
8,60
8,48
Dizelli Loko (Motorin) - Diesel Loco (Diesel Oil)
6,73
8,52
8,41
11,06
11,74
Dizelli Dizi (Motorin) - Diesel Railcar (Diesel Oil)
1,41
2,22
1,33
2,27
2,29
Elektrikli Sistem - Electrical System
1,39
1,65
2,08
2,38
2,31
Sübvansiyonlar / İşletme Giderleri %
Subsidies / Operational Costs %
28
28
31
33
34
1000 HAMTON Km'ye DÜŞEN YAKIT GİDERİ
Fuel Expenditure per 1000 Grosstonne - Km
Elektrikli Sistem - Electrical System
BİR LOKO Km'ye DÜŞEN YAKIT GİDERİ
Fuel Expenditure per Loco - Km
106
8.1.8. MADDE CİNSLERİNE GÖRE ORTALAMA YÜK TAŞIMA UZAKLIKLARI
Average Freight Transport Distance By Commodities
2007
2008
2009
(Km)
2011
2010
I. TARIMSAL ÜRÜNLER VE CANLI HAYVANLAR
Agricultural products and livestock
Hububat - Cereals
Keresteler ve Ağaç ürünleri - Timber and wood product
Hayvansal ve Bitkisel ürünler - Animal and Vegetable product
II. GIDA MAD. VE HAYV. YEMİ-Foodstuffs and fodder
Gda Maddeleri - Foodstuffs
Yem - Fodder
460
506
571
972
603
658
-
797
-
1.000
-
1.253
-
652
906
1.047
1.104
1.169
953
401
714
609
778
-
-
III. KATI MİNERAL YAKITLAR - Solid Mineral Fuels
404
401
390
377
341
IV. KİMYASAL MADDELER - Chemical products
Patlayc parlayc maddeler - Explosive materials
Akaryakt, Zift, Katran - Fuel, Pitch, Tar
Kömür, Linyit, kok- Coal, Lignite, Coke
750
515
500
635
1.000
616
333
619
667
561
Diğer Kimyasal ürünler - Other Chemical products
605
612
553
570
314
V. CEVHER VE METAL ARTIKLAR-Ores and Metal Scrap
Demir Cevheri - Iron Ore
605
612
553
570
552
Krom - Chrome
686
696
604
543
523
Boraks - Borax
311
314
332
-
-
Manyezit- Magnesite
358
360
381
338
314
Borasit
-
-
-
197
345
Diğer madenler - Other Metals
-
-
-
241
352
Demir - Iron
586
642
662
641
637
Borular - Pipes
714
559
675
2.410
393
VI. METALÜRJİ ÜRÜNLERİ - Metallurgical Products
VII.ÜRETİLMİŞ MİNERALLER, İNŞAAT MALZEMELERİ
Manufactured Minerals, Consruction Materials
İnşaat Malzemeleri - Construction Materials
Seramik - Ceramics
247
239
251
231
430
1.017
1.015
1.055
1.075
1.012
Mermer - Marble
450
495
512
167
-
Kireç, Alç, Alç taş - Plaster of Paris, Lime, Limestone
294
284
372
252
243
Çimento - Cement
450
426
652
589
461
Klinker - Clinker
212
768
230
756
310
782
380
479
675
557
TCDD'ye ait boş vag.-TCDD transport of empty wagons
281
296
307
299
292
Dolu Konteyner - Loaded Container
396
291
587
944
565
425
468
372
268
618
867
612
425
461
387
331
644
882
629
362
478
399
355
375
626
556
642
378
474
339
614
516
582
459
VIII. GÜBRELER - Fertilizers
IX. ARAÇ , MAKİNE - Machines, Vehicles
Boş Konteyner - Empty Container
Sahibine ait Boş Vagon - Empty Private Wagons
Makineler - Machines
X. DİĞER TAŞIMA- Others
XI. ULUSLARARASI - International
TOPLAM - Total
İdari Taşma Dahil Değildir
Service transport are Excluded
2011 yl (Yurtiçi+Uluslararas+İdari)
2011 year (Domestic+International+Departmental)
107
8.1.9. MADDE CİNSLERİNE GÖRE TAŞINAN YÜKÜN BİR TON-KM GELİRİ
Revenue per tonne-km by Commodities
Kuruş
2007
2008
2009
2010
2011
I. TARIMSAL ÜRÜNLER VE CANLI HAYVANLAR
Agricultural products and livestock
Hububat - Cereals
3,5
3,9
4,0
3,9
4,8
Keresteler ve Ağaç ürünleri - Timber and wood product
2,3
3,1
3,5
3,6
5,6
-
-
-
-
7,4
Gda Maddeleri - Foodstuffs
3,2
3,6
3,6
4,0
6,0
Yem - Fodder
3,6
3,9
3,9
-
-
3,4
3,8
3,9
4,1
5,0
Patlayc parlayc maddeler - Explosive materials
1,5
3,1
1,9
7,4
5,8
Akaryakt, Zift, Katran - Fuel, Pitch, Tar
2,8
3,3
3,5
3,6
3,3
-
-
-
-
4,9
Demir Cevheri - Iron Ore
3,4
3,8
3,9
4,4
4,6
Krom - Chrome
3,2
3,7
3,9
4,3
4,6
Boraks - Borax
3,3
3,6
3,7
-
-
Manyezit- Magnesite
3,4
3,9
3,9
4,0
5,4
Hayvansal ve Bitkisel ürünler - Animal and Vegetable product
II. GIDA MAD. VE HAYV. YEMİ-Foodstuffs and fodder
III. KATI MİNERAL YAKITLAR - Solid Mineral Fuels
Kömür, Linyit, kok- Coal, Lignite, Coke
IV. KİMYASAL MADDELER - Chemical products
Diğer Kimyasal ürünler - Other Chemical products
V. CEVHER VE METAL ARTIKLAR-Ores and Metal Scrap
Borasit
-
-
-
3,3
4,4
Diğer madenler - Other Metals
-
-
-
4,1
4,8
VI. METALÜRJİ ÜRÜNLERİ - Metallurgical Products
Demir - Iron
Borular - Pipes
VII.ÜRETİLMİŞ MİNERALLER, İNŞAAT MALZEMELERİ
Manufactured Minerals, Consruction Materials
İnşaat Malzemeleri - Construction Materials
3,1
3,1
3,2
3,3
3,6
3,6
5,0
4,0
3,0
5,0
3,3
3,8
3,8
4,0
3,4
Seramik - Ceramics
2,2
2,6
2,7
2,8
2,7
Mermer - Marble
3,2
3,5
3,9
3,5
-
Kireç, Alç, Alç taş - Plaster of Paris, Lime, Limestone
3,2
3,4
2,9
3,5
4,1
Çimento - Cement
3,2
3,2
3,0
3,6
4,5
Klinker - Clinker
2,8
2,6
3,2
3,0
3,9
3,3
4,0
3,5
4,5
4,2
TCDD'ye ait boş vag.-TCDD transport of empty wagons
1,7
1,8
1,8
1,9
1,8
Dolu Konteyner - Loaded Container
1,5
3,0
1,7
4,3
1,9
5,2
1,9
5,3
2,6
11,0
0,9
10,4
5,7
1,0
12,2
5,5
1,0
11,6
6,0
1,1
7,8
5,2
1,2
10,3
4,7
XI. ULUSLARARASI - International
5,1
5,3
6,7
5,2
-
TOPLAM - Total
İdari Taşma Dahil Değildir
Service transport are Excluded
2011 yl (Yurtiçi+Uluslararas+İdari)
2011 year (Domestic+International+Departmental)
3,3
3,5
3,7
3,7
4,0
VIII. GÜBRELER - Fertilizers
IX. ARAÇ , MAKİNE - Machines, Vehicles
Boş Konteyner - Empty Container
Sahibine ait Boş Vagon - Empty Private Wagons
Makineler - Machines
X. DİĞER TAŞIMA- Others
108
8.2. ENERJİ TÜKETİMLERİ
Energy Comsumption
8.2.1. KATI, SIVI YAKIT VE ELEKTRİK ENERJİSİ TÜKETİMLERİ
Consumption of Solid-Liquid Fuel and Electricity
2007
2008
2009
2010
2011
155.440
162.894
158.611
166.936
179.179
1.220
1.322
1.089
1.019
1.125
156.660
164.216
159.700
167.955
180.304
132.628
139.025
135.202
142.191
152.645
1.030
1.097
1.174
1.170
1.231
10
9
8
7
6
1.040
1.106
1.182
1.177
1.237
225.059
213.137
229.975
225.887
214.182
19.778
19.426
18.420
154.980
161.617
171.065
MOTORİN - Diesel Oil (Bin Lt-Thousand Lt)
Tren Lokomotiflerinde-At Train Locomotives
Manevrada-At Shunting
TOPLAM-Total
Ton Eşdeğer Petrol (TEP)
Tonne of oil equivalent (TOE)
MOTOR YAĞI - Motor Oil (Ton)
Tren Lokomotiflerinde-At Train Locomotives
Manevrada-At Shunting
TOPLAM-Total
ELEKTRİK - Electricity (1000 Kwh)
Tren Lokomotiflerinde-At Train Locomotives
Ton Eşdeğer Petrol (TEP)
19.355
18.330
Tonne of oil equivalent (TOE)
TOPLAM (TEP)
151.983
157.355
TOTAL (TOE)
1 TEP, 1 Ton ham petrolden elde edilebilecek enerji miktar.
1 TOE, is equal to the energy which can be obtained from 1 ton crude oil.
8.2.2 KİLOMETRE BAŞINA DÜŞEN YAKIT MİKTARI
Energy Comsumption per Kilometer
2007
2008
2009
2010
2011
Bir Tren Km'ye düşen Motorin (Lt)
Diesel Oil per Train Kilometer (Lt)
5,0
5,3
5,5
6,2
6,5
Bir Tren Km'ye düşen Elektrik (Kwh)
Electric per Train Kilometer (Kwh)
18,4
18,1
18,7
18,7
17,2
Bir Lokomotif Km'ye düşen Motorin (Lt)
Diesel Oil per Loco Kilometer (Lt)
3,9
4,2
4,4
4,8
4,9
Bir Lokomotif Km'ye düşen Elektrik (Kwh)
Electric per Loco- Kilometer (Kwh)
12,2
11,9
12,1
12,8
12,1
1000 Hamton Km'ye düşen Motorin (Lt)
Diesel Oil per 1000 Grosstonne Kilometer (Lt)
8,3
8,2
8,5
8,5
8,6
1000 Hamton Km'ye düşen Elektrik
Electric per 1000 Grosstonne Kilometer (Kwh)
38,8
39,5
42,1
46,2
44,2
109
110
DEMİRYOLU
Railway
Yolcu-km
%
Passenger-km
4.240
2,2
4.213
2,4
3.939
2,3
4.583
2,7
3.835
2,1
3.661
1,9
3.878
2,0
4.080
1,9
3.650
1,7
3.572
1,6
3.606
1,6
DENİZYOLU
Maritime
Yolcu-km
%
Passenger-km
56
0,03
57
0,03
39
0,02
41
0,02
1.150
0,63
1.240
0,65
1.395
0,72
1.561
0,73
1.570
0,74
1.643
0,75
1.570
0,68
Ton-km
Tonne-km
KARAYOLU
Road
%
Ton-km
Tonne-km
DEMİRYOLU
Railway
71,0
161.552
2000
9.761
72,8
151.421
2001
7.486
69,6
150.912
2002
7.169
80,4
152.163
2003
8.615
84,5
156.853
2004
9.334
88,5
166.831
2005
9.078
88,8
177.399
2006
9.545
84,9
181.330
2007
9.755
75,8
181.935
2008
10.553
72,6
176.455
2009
10.163
75,0
2010
190.365
11.300
Kaynak: TÜİK Ulaştrma İstatistikleri Özeti
Source: TURKSTAT, Summary Statistics on Transportation
YILLAR
Years
4,3
3,6
3,3
4,6
5,0
4,8
4,8
4,6
4,4
4,2
4,5
%
14.631
15.001
10.627
10.001
7.277
6.439
7.084
9.573
11.114
11.397
12.570
Ton-km
Tonne-km
DENİZYOLU
Maritime
6,4
7,2
4,9
5,3
3,9
3,4
3,5
4,5
4,6
4,7
5,0
%
8.3.2. TÜRKİYE'DE ULAŞTIRMA SİSTEMLERİNE GÖRE YÜK TAŞIMALARI
Freight Transport by Transport Modes in Turkey
Şehiriçi taşmaclk dahil değildir.
Urban transport is not included.
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
YILLAR
Years
KARAYOLU
Road
Yolcu-km
%
Passenger-km
185.681
95,9
168.211
95,9
163.327
96,1
164.311
95,7
174.312
95,5
182.152
95,3
187.593
97,3
209.115
97,4
206.098
97,5
212.464
97,6
226.913
97,8
310
285
275
276
321
392
0
0
0
0
0
Ton-km
Tonne-km
HAVAYOLU
Air Transport
HAVAYOLU
Air Transport
Yolcu-km
Passenger-km
3.555
2.859
2.706
2.752
3.223
3.992
0
0
0
0
0
ULAŞTIRMA SİSTEMLERİNE GÖRE TAŞIMALAR
Transport by transport modes
8.3.1. TÜRKİYE'DE ULAŞTIRMA SİSTEMLERİNE GÖRE YOLCU TAŞIMALARI
Passenger Transport by Transport Modes in Turkey
8.3.
%
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
-
%
1,8
1,6
1,6
1,6
1,8
2,1
-
41.319
33.925
47.691
18.128
11.927
5.736
5.841
12.893
36.402
45.111
39.636
Ton-km
Tonne-km
18,2
16,3
22,0
9,6
6,4
3,0
2,9
6,0
15,2
18,6
15,6
%
227.573
208.118
216.674
189.183
185.712
188.476
199.869
213.551
240.004
243.126
253.871
GENEL
TOPLAM
Grand Total
(Milyon-Million)
PETROL BORU HATTI
Petroleum Pipeline
193.532
175.340
170.011
171.687
182.520
191.045
192.866
214.756
211.318
217.679
232.089
GENEL
TOPLAM
Grand Total
( Milyon-Million )
110
111
TR
GB
GR
DE
IT
ES
FR
AT
CZ
PL
HU
BG
RO
5,4
52,8
1,4
82,4
48,2
23,1
87,7
10,7
6,5
18,6
8,0
2,1
6,1
DEMİRYOLU
Railway
%
2,3
6,8
1,1
8,0
5,6
5,4
10,2
11,6
6,9
5,7
12,2
3,6
6,5
123,1
680,2
101,3
886,8
708,1
350,5
723,9
72,3
72,3
285,0
41,2
46,3
75,5
OTOMOBİL
Passenger Car
%
52,5
88,2
82,0
86,0
82,5
81,4
84,1
78,1
76,2
86,9
62,6
78,6
80,0
105,8
38,5
20,9
62,4
102,3
57,2
48,9
9,6
16,1
24,4
16,6
10,5
12,8
OTOBÜS
Bus
%
45,2
5,0
16,9
6,0
11,9
13,3
5,7
10,4
17,0
7,4
25,2
17,8
13,6
234,3
771,5
123,6
1.031,6
858,6
430,8
860,5
92,6
94,9
328,0
65,8
58,9
94,4
TOPLAM
Total
Source: UIC & EU Energy and Transport in Figures Statistical Pocketbook 2011
Kaynak:UIC İstatistikleri, Avrupa Birliği Ulaştrma ve Enerji İstatistikleri Kitab 2011
Avrupa Ülkeleri tarafndan, Toplam Havayolu ve Denizyolu Yolcu -km istatistikleri yaymlanmadğndan tablodaki veriler Havayolu-Denizyolu hariç verilerdir.
Air and Maritime transportation are excluded in this table since Total Air and MaritimeTransport passenger-km figures are not available in European Countries.
2009 Yl taşmalarna ait veriler.-Data are about transport by 2009.
TÜRKİYE-Turkey
İNGİLTERE-England
YUNANİSTAN-Greece
ALMANYA-Germany
ITALYA-Italy
İSPANYA-Spain
FRANSA-France
AVUSTURYA-Austria
ÇEK CUMH.-Czech Republic
POLONYA-Poland
MACARİSTAN-Hungary
BULGARİSTAN-Bulgaria
ROMANYA-Romania
ÜLKE ve KODU
Country and Code
8.3.3. ÜLKELERE VE ULAŞTIRMA SİSTEMLERİNE GÖRE YOLCU TAŞIMALARI (Yolcu - Km)
Passenger Transport by Countries and Transport Modes (Passenger - Km)
(Milyar-Billion)
111
112
GB
GR
DE
IT
ES
FR
AT
CZ
PL
HU
BG
RO
İNGİLTERE-England
YUNANİSTAN-Greece
ALMANYA-Germany
ITALYA-Italy
İSPANYA-Spain
FRANSA-France
AVUSTURYA-Austria
ÇEK CUMH.-Czech Republic
POLONYA-Poland
MACARİSTAN-Hungary
BULGARİSTAN-Bulgaria
ROMANYA-Romania
21,2
0,5
95,8
17,8
7,6
32,1
21,2
12,8
43,4
7,7
3,2
11,1
10,2
DEMİRYOLU
Railway
13,0
2,2
23,2
10,2
4,5
14,9
48,1
44,9
29,8
31,1
30,0
27,9
%
4,4
131,6
24,2
245,6
145,6
151,1
156,0
13,5
13,5
79,2
12,2
6,3
20,9
176,5
KARAYOLU
Road
80,7
97,0
59,5
83,2
90,5
72,5
30,7
47,4
54,4
49,3
60,0
52,5
%
76,1
0,2
0,0
55,7
0,1
0,0
8,7
2,0
0,0
0,2
1,8
0,6
6,6
0,0
İÇ SUYOLU
Inland
Waterways
0,1
0,0
13,5
0,0
0,0
4,0
4,6
0,1
0,1
7,4
5,8
16,6
%
0,0
10,2
0,2
16,0
11,6
8,2
18,2
7,3
2,2
22,9
3,0
0,4
1,2
45,1
PETROL
BORUHATTI
Oil Pipeline
6,2
0,9
3,9
6,6
4,9
8,5
16,6
7,6
15,7
12,2
4,2
3,1
Source: UIC & EU Energy and Transport in Figures Statistical Pocketbook 2011
Kaynak:UIC İstatistikleri, Avrupa Birliği Ulaştrma ve Enerji İstatistikleri Kitab 2011
163,1
25,0
413,0
175,1
166,8
215,1
44,0
28,5
145,7
24,7
10,5
39,8
231,7
TOPLAM
Total
(Milyar-Billion)
%
19,5
Avrupa Ülkeleri tarafndan, Toplam Havayolu ve Denizyolu Ton -km istatistikleri yaymlanmadğndan tablodaki veriler Havayolu-Denizyolu hariç verilerdir.
Air and Maritime transportation are excluded in this table since Total Air and MaritimeTransport Tonne-km figures are not available in European Countries.
2009 Yl taşmalarna ait veriler.-Data are about transport by 2009.
TR
TÜRKİYE-Turkey
ÜLKE ve KODU
Country and Code
8.3.4. ÜLKELERE VE ULAŞTIRMA SİSTEMLERİNE GÖRE YÜK TAŞIMALARI (Ton - Km)
Freight Transport by Countries and Transport Modes (Tonne - Km)
BÖLÜM 9
ULUSLARARASI
KARŞILAŞTIRMALAR
Part 9
International Comparison
113
114
115
PL
HU
BG
RO
JP
USA
CN
RU
IR
POLANYA
MACARİSTAN
BULGARİSTAN
ROMANYA
JAPONYA
AMERİKA
ÇİN
RUSYA
HİNDİSTAN
3287,0
17.098
9.561
9.629
378,0
238,0
1.210,2
142,9
1.341,0
311,2
127,9
21,5
7,4
10,0
93,0
111,0
38,1
10,5
8,4
65,8
46,2
60,6
81,8
11,3
62,0
73,7
106
313,0
79,0
84,0
640,0
506,0
301,0
357,0
132,0
243,0
785,3
1000 Km2
1085,0
963,0
425,2
2026,0
191,2
81,7
19,4
31,4
47,0
55,6
35,8
401,2
165,0
184,0
231,0
41,6
175,2
64,8
1000 Km
KARAYOLU
UZUNLUĞU
Length of roads
63.974
85.292
66.239
375.774
36.881
10.785
4.098
7.893
20.228
9.468
5.828
29.841
13.853
16.704
37.679
2.552
16.173
9.594
TOPLAM
Total
30
51
49
0
65
37
68
100
0
34
59
52
62
78
53
14
33
29
ELEKTRİKLİ
HAT
%
Electrified
DEMİRYOLU ANAHAT
UZUNLUĞU (Km) (1)
Length of Mainline
(Km)
(Km)
330,1
56,3
44,5
210,4
505,8
343,3
174,8
337,6
150,2
703,8
426,2
626,9
326,1
611,3
647,1
315,2
721,0
19,5
5,0
6,9
39,0
97,6
45,3
36,9
84,9
64,6
119,8
69,4
46,6
27,4
55,5
105,5
19,3
66,6
12,2
per 1000 Km2
per 1000 Km2
82,5
KM 'ye
DÜŞEN
DEMİRYOLU
Railway
2
2
KM 'ye
DÜŞEN
KARAYOLU
Road
1000
1000
Kaynak Source : Eurostat, UIC
Mavi değerler:2009 In blue:2009 data
:2008 In red:2008 data
Krmz değerler
Veriler genelde şirket verileri olup, ülke genelini kapsamaz. The data are generally the corporate data and do not cover the whole country.
CZ
ES
İSPANYA
ÇEK CUMH.
IT
ITALYA
AT
DE
ALMANYA
AVUSTURYA
GR
YUNANİSTAN
FR
GB
İNGİLTERE
FRANSA
TR
TÜRKİYE
ÜLKE ve KODU
Country and Code
ÜLKE
YÜZÖLÇÜMÜ
Area
NÜFUS
Population
6,8
17,0
11,3
6,4
5,4
5,2
7,6
4,7
4,0
2,3
5,9
6,1
13,4
11,9
11,0
6,1
16,3
10,8
(Km)
1 KM
DEMY.
DÜŞEN
KARAYOLU
Road per
railway Km
ULUSLARARASI DEMİRYOLU İSTATİSTİKLERİ INTERNATIONAL RAILWAY STATISTICS
9,0
67,4
3,2
65,1
14,9
38,0
26,2
31,4
12,3
53,0
42,6
61,0
35,7
30,4
28,2
36,8
28,3
8,8
10.000
NÜFUSA
DÜŞEN
KARAYOLU
Road
per 10000
person
(Km)
5
60
5
121
29
50
55
79
53
90
69
45
30
28
46
23
26
13
6
7
1
0
178
3
4
11
5
15
26
17
12
11
23
1
22
1
NÜFUSUN
DEMİRYOL
100.000
U
NÜFUSA
İLE
DÜŞEN
DEMİRYOLU SEYAHAT
SIKLIĞI
Railway
Travelling
per 100000
frequency of
person
(Km)
people
by railway
2010
2010
116
USA
CN
RU
AMERİKA
ÇİN
RUSYA
948.000
1.524.510
36.142
22.724.000
57.670
30.116
109.178
188.682
162.690
214.582
1.138.239
569.518
674.648
1.896.577
15.272
1.350.350
84.173
YOLCU
SAYISI
Number of
Passengers
5.248
139.000
787.890
37.100
393.900
1.206.000
3.333.480
1.435.561
43.300
52.932
12.939
45.794
7.653
2.090
216.767
82.900
107.670
85.045
21.986
84.435
355.715
3.982
89.241
23.817
17.485
6.559
9.713
81.750
22.044
43.474
82.837
1.383
55.831
5.491
YOLCU - KM
Passenger 106
TON
Tonne
103
2.011.000
2.523.990
2.594.700
20.560
12.375
3.064
8.809
48.705
13.770
10.833
29.965
9.211
18.616
107.317
614
18.576
11.300
TON - KM
Tonne - Km
106
2.150.000
-
2.631.800
414.460
17.623
5.154
16.462
66.190
20.329
20.546
111.715
31.255
62.090
190.154
1.997
74.407
16.791
TRAFİK (1)
Traffic Unit
527.025
-
61.636
697.976
60.226
23.893
94.038
124.304
122.149
99.349
395.948
180.478
275.433
674.886
-
514.187
21.565
YOLCU
Passenger
HİNDİSTAN
IR
7.246.000
903.465
…
…
591.886
(1) Trafik = Yolcu km + Ton km Traffic = Passenger km + Tonne km
Kaynak Source : Eurostat, UIC
Mavi değerler:2009 In blue:2009 data
Krmz değerler
:2008 In red:2008 data
Veriler genelde şirket verileri olup, ülke genelini kapsamaz. The data are generally the corporate data and do not cover the whole country.
RO
BG
BULGARİSTAN
JP
HU
MACARİSTAN
ROMANYA
PL
POLANYA
JAPONYA
CZ
FR
FRANSA
ÇEK CUMH.
ES
İSPANYA
AT
IT
ITALYA
AVUSTURYA
GR
DE
ALMANYA
GB
İNGİLTERE
YUNANİSTAN
TR
TÜRKİYE
ÜLKE ve KODU
Country and Code
342.845
906.440
-
765.875
19.539
7.829
11.573
52.760
26.369
50.696
56.291
23.079
35.887
210.594
-
-
17.460
YÜK
Freight
Grosstonne (Km) 103
TREN KM
514.187
25.208
-
1.433.465
934.731
7.004
2.086
105.611
11.238
3.272
177.064
827.511
2.147
148.518
762.558
3.525
150.045
1.258
3.744
452.239
1.634
2.256
203.557
31.722
3.717
311.320
79.765
5.047
885.480
-
4.601
39.025
783
1.750
TOPLAM
Total
2010
14.611
16.807
-
2.202
20.676
7.396
7.741
13.380
8.753
15.686
25.746
15.155
14.694
18.637
23.501
-
31.793
4.068
-
1.667
-
1.807
475
234
237
192
225
166
101
352
419
220
302
154
-
474
ORTALAMA
YÜK TAŞIMA
MESAFESİ
HAT BAŞINA
Average
DÜŞEN
length of
TREN
freight
Train
haul
per line
HAT VERİMLİLİĞİ
Line Utilization
HAT BAŞINA
DÜŞEN
TRAFİK
Traffic
per line
103
ULUSLARARASI DEMİRYOLU İSTATİSTİKLERİ INTERNATIONAL RAILWAY STATISTICS
İLLERE GÖRE DEMİRYOLU ANAHAT UZUNLUKLARI (2011)
Lengths of mainlines by cities.
İL
TRAFİK
KODU
Traffic
code
ANA HAT
Mainline
İL ADI
Name of city
1
2
ADANA
ADIYAMAN
3
4
5
6
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
AFYON
AĞRI
AMASYA
ANKARA
ANKARA YHT-HST
ANTALYA
ARTVİN
AYDIN
BALIKESİR
BİLECİK
BİNGÖL
BİTLİS
BOLU
BURDUR
BURSA
ÇANAKKALE
ÇANKIRI
ÇORUM
DENİZLİ
DİYARBAKIR
EDİRNE
ELAZIĞ
ERZİNCAN
ERZURUM
ESKİŞEHİR
E.ŞEHİR YHT -HST
GAZİANTEP
GİRESUN
GÜMÜŞHANE
HAKKARİ
HATAY
ISPARTA
İÇEL
İSTANBUL
İZMİR
KARS
KASTAMONU
KAYSERİ
KIRKLARELİ
KIRŞEHİR
TEK HAT
Single Line
2.3.4.
HAT
2nd,3rd,4th
lines
TOPLAM
Total
149
45
34
0
183
45
İL
TRAFİK
KODU
Traffic
code
İL ADI
Name of city
41
42
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
KOCAELİ
KONYA
KONYA YHT-HST
KÜTAHYA
MALATYA
MANİSA
K. MARAŞ
MARDİN
MUĞLA
MUŞ
NEVŞEHİR
NİĞDE
ORDU
RİZE
SAKARYA
SAMSUN
SİİRT
SİNOP
SİVAS
TEKİRDAĞ
TOKAT
TRABZON
TUNCELİ
ŞANLI URFA
UŞAK
VAN
YOZGAT
ZONGULDAK
AKSARAY
BAYBURT
KARAMAN
KIRIKKALE
BATMAN
ŞIRNAK
BARTIN
ARDAHAN
IĞDIR
YALOVA
KARABÜK
KİLİS
OSMANİYE
DÜZCE
387
0
387
69
0
69
239
71
310
171
172
343
146
0
146
280
0
280
98
12
110
96
0
96
53
0
53
19
0
19
16
0
16
172
0
172
136
0
136
150
0
150
96
0
96
288
0
288
226
0
226
211
0
211
188
21
209
119
118
237
254
0
254
54
0
54
84
0
84
62
44
106
133
66
199
247
84
331
172
0
172
216
0
216
110
0
110
12
0
12
GENEL TOPLAM - Grand Total
İl merkezinden geçen demiryolu - Mainline passing through the city center.
İl snrlar içinden geçen demiryolu - Mainline passing through the city border
117
Km
ANA HAT
Mainline
TEK HAT
Single Line
2.3.4.
HAT
2nd,3rd,4th
lines
TOPLAM
Total
79
298
146
264
238
264
148
128
86
19
161
82
148
35
563
112
137
5
220
157
117
132
69
106
97
47
120
16
68
-
79
0
146
10
0
0
0
0
0
0
0
15
0
0
7
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
158
298
292
274
238
264
148
128
86
19
161
97
148
35
570
115
137
5
220
157
117
132
69
106
97
47
120
16
68
-
8.760
882
9.642
ÖZET BİLGİLER-Summary Information
2007
2008
2009
2010
2011
PERSONEL SAYISI-Number of Staff
TCDD
Bağl Ortaklklar-Affiliate Corporations
Genel Toplam - Grand Total
31.446
5.274
36.720
30.658
4.483
35.141
29.739
4.259
33.998
28.542
4.100
32.642
28.771
4.031
32.802
YOL UZUNLUĞU-Length of Lines
Konvansiyonel Hat-Conventional Line
Yüksek Hzl Hat-High Speed Line Total
TOPLAM YOLLAR-Total Lines
Elektrikli - Electrified
Sinyalli - Signalled
10.991
10.991
2.274
3.098
11.005
11.005
2.282
3.029
11.008
397
11.405
2.670
3.417
11.052
888
11.940
3.161
3.908
11.112
888
12.000
3.159
3.908
67
64
64
64
45
472
494
502
498
496
58
55
48
46
46
-
-
7
12
12
Elektrikli Dizi-Electric Railcar
83
83
83
99
101
Dizel Dizi-Diesel Railcar
44
44
52
55
56
Km
ÇEKEN ÇEKİLEN ARAÇ SAYISI-Number of Tractive Stock
Elektrikli Loko-Electric Loco
Anahat Dizel Loko-Mainline Diesel Loco
Manevra Dizel Loko-Shunting Diesel Loco
YHT Dizi-HST
Yolcu Vagonu-Passenger Cars
1.010
995
990
965
962
Yük Vagonu-Freight Wagons
17.041
17.079
17.607
17.773
18.200
2.164
2.458
2.453
2.508
2.870
HAMTON KİLOMETRE-Grosstonne Kilometer
Yolcu - Passenger
7.373.212
Yük - Freight
17.172.822
İş treni - Service Train
63.400
TOPLAM - Total
24.609.434
7.014.821
18.342.871
79.161
25.436.853
7.118.699
17.105.353
78.442
24.302.494
6.475.424
18.127.868
90.963
24.694.255
(1000)
6.806.607
18.933.387
106.120
25.846.114
3. Şahs Vagonu - Private Wagons
TREN KİLOMETRE-Train Kilometer
Yolcu - Passenger
Karma tren - Mixed Train
Yük treni - Freight Train
İş treni - Service Train
TOPLAM - Total
25.079
553
17.230
240
43.102
23.339
677
18.455
289
42.760
23.698
584
17.297
209
41.788
21.274
583
16.902
266
39.025
(1000)
22.209
574
17.253
296
40.332
YOLCU SAYISI-Number of Passengers
Banliyö-Suburban
Anahat - Mainline
TOPLAM - Total
56.305
24.955
81.260
55.217
23.970
79.187
57.253
22.839
80.092
59.901
24.272
84.173
(1000)
59.426
26.326
85.752
1.473
4.080
5.553
1.447
3.650
5.097
1.802
3.572
5.374
1.885
3.606
5.491
21.404
23.491
21.813
24.355
9.921
10.739
10.326
11.462
(Milyon)
1.880
4.002
5.882
(1000)
25.421
(Milyon)
11.677
LİMAN ELLEÇLEME TRAFİĞİ -Ports handling traffic
Yükleme - Loaded goods
16.941
Boşaltma - Unloaded goods
19.619
TOPLAM - Total
36.560
14.386
16.020
30.406
13.518
12.113
25.631
10.842
9.248
20.090
(1000)
7.924
7.397
15.321
YOLCU Km - Passengers Kilometer
Banliyö-Suburban
Anahat - Mainline
TOPLAM - Total
NETTON-Tonnes
NETTON KİLOMETRE-Tonne Kilometer
118
TANIMLAR
DEFINITIONS
Yüksek Hızlı Demiryolu Hattı : Seyahatin yarısından fazlasında tren hızının, yeni yapılan hatlarda
250 Km/saat, iyileştirilmiş hatlarda 200 Km /saat’in üstünde olduğu hatlar.
High Speed Railway Line : A new line designed for speeds above 250 kph or an upgraded line designed
for speeds above 200 kph, over at least half of the journey.
Konvansiyonel Hat : Yüksek Hızlı Demiryolu Hattı dışında kalan hatlar.
Conventional Line : Lines other than High Speed Lines.
İltisak Hattı : Gerek istasyon dahilindeki hatlardan, gerekse ana hattan ayrılmak suretiyle gerçek ve tüzel
şahıs arazilerine yapılmış demiryolu bağlantı hattı.
Junction Line : Railway connection line constructed on the sites / land of the real and legal entities either
by seperating from the main line or from the lines inside the station.
Yolcu - Km : Bir yolcunun bir kilometre mesafeye taşınmasıyla ifade edilen trafik ölçü birimidir.
Passenger - Km: Unit measure of passenger traffic corresponding to the conveyance of a passenger over
a distance of one kilometer.
Netton - Km. : Bir ton yükün (varsa ambalaj, palet, konteyner vb.’nin ağırlıkları da dahil) Bir kilometre mesafeye taşınmasıyla ifade edilen trafik ölçü birimidir.
Tonne - Km. : Unit measure of operating performance which corresponds to the hauling of one tonne of
goods (net weight of the load including, when applicable, the weight of the load, packing, pallets,
containers, ete.) over a routed distance of one kilometer.
Hamton - Km. : Lokomotiflerin ağırlığı hariç, vagonların daraları da dahil olmak üzere bir tren tonunun bir
kilometre mesafeye taşınmasıyla ifade edilen hizmet ölçü birimidir.
Gross Ton-Km. : Unit of measure of work which corresponds to the movement over a distance of one
kilometer, of one ton of train excluding the weight of traetive unit. (The weight of power car in multiple units,
powever, is ineluded)
Tren - Km. : Bir trenin bir kilometre mesafeye taşınmasıyla ifade edilen işletme hizmeti birimidir.
Train - Km. : Unit measure of distance representing the movement of a train over one kilometer.
İş Treni : Yol bina ve tesislerin bakım, onarım ve yenilenmesi ile elektrikli cer ekipmanlarının yerleştirilmesi
gibi idarenin ihtiyaçları için sefere konulan trenlerdir.
Work - Train : Service train used for carrying out works on tracks buildings of struetures or for
positioning electric traction equipment.
İdari Taşımalar : Demiryolunun gerek kendisi ve gerekse personel ihtiyacı için ücretsiz olarak yapılan
taşımalardır.
Service Transports : Free of charge transports for the requirements of either the institution itself or its
staff.
Semboller : (-) Bilgi Yok Nil.
Symbols used : (...) Bilgi var, bilinmiyor. Not known.
119
120
125
Zübeyde Hanım Mahallesi 4. Cadde Çilingir Sokak 27/A İskitler - ANKARA
Tel: 0.312 341 72 71 Tel&Fax: 0.312 341 82 81 e-mail: [email protected]
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
2007-20112007-2011
2007-20112007-2011
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
2007-20112007-2011
2007-20112007-2011
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
2007-20112007-2011
2007-20112007-2011
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
2007-20112007-2011
2007-20112007-2011
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
2007-20112007-2011
2007-20112007-2011
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
2007-20112007-2011
2007-20112007-2011
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
2007-20112007-2011
2007-20112007-2011
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
2007-20112007-2011
2007-20112007-2011
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
2007-20112007-2011
2007-20112007-2011
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
2007-20112007-2011
2007-20112007-2011
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
2007-20112007-2011
2007-20112007-2011
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
2007-20112007-2011
2007-20112007-2011
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
2007-20112007-2011
2007-20112007-2011
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
T.C.
2007-20112007-2011
2007-20112007-2011
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI DEVLET DEMİRYOLLARI İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
2007-20112007-2011 İSTATİSTİK YILLIĞI 2007-20112007-2011
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
2007-20112007-2011
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
Turkish State Railways
Annual Statistics
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
2007-20112007-2011
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
2007
2011
2007-20112007-2011
2007-20112007-2011
2007-20112007-2011
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK YILLIĞI
2007-20112007-2011
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
www.tcdd.gov.tr
TCDD Yayın No: 2012-4
İSTATİSTİK YILLIĞIİSTATİSTİK
YILLIĞI

Benzer belgeler

2009 - 2013 İstatistik yıllığı

2009 - 2013 İstatistik yıllığı High Speed Rail Line – Permanent Way Information 2.3. Ülkelere Göre Yüksek Hızlı Demiryolu İşletmeciliği ........................................................17 High Speed Rail Operating by Cou...

Detaylı