Servis Açıklaması

Yorumlar

Transkript

Servis Açıklaması
Servis Açıklaması
Temel Donanım Servisi
Giriş
Dell, bu Servis Açıklamasına (“Servis Açıklaması”) uygun olarak, Temel Donanım Servisi'ni (“Servis(ler)”)
sunmaktan mutluluk duyar. Teklifiniz, sipariş formunuz veya karşılıklı kabul ettiğiniz diğer fatura veya
sipariş onayı formu, (uygun biçimde, “Sipariş Formu”) hizmetlerin adını ve satın aldığınız kullanılabilir
hizmet seçeneklerini içerir. Servis sözleşmelerinizin bir kopyası ya da daha fazla yardım için Dell Teknik
Destek birimine veya satış temsilcinize başvurun.
Servis Anlaşmanızın Kapsamı
Bu Servis, Servis Kalifiye Onarımlarını (aşağıda belirtildiği gibi) ele almak için teknik destek seçenekleri,
servis parçaları ve ilgili işçilik servisleri sağlar. Uygun servis yanıt süresi, Desteklenen Ürün(ler) için
Müşteri Sipariş Formu'nda belirtilmiştir. Mevcut servis yanıt düzeyleri, Müşteri konumuna bağlı olarak
değişebilir ve aşağıdakileri içerebilir:
•
Onarım için İade Servisleri: Posta Yoluyla Servis (MIS), Müşteri Teslimiyle Servis (CIS) ve
Toplama ve İade Servisi
Yalnızca Parça Servisi
Bir Sonraki İş Günü Yerinde Servis (NBD)
Gelişmiş Değiştirme Servisi
•
•
•
Servis yanıt seçenekleri ve düzeyleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen gözden geçirin: Ek A.
Donanım Kapsamı Sınırlandırmaları:
Dell'in Sınırlı Donanım Garantisi, Destekli Ürün için geçerlidir ve ABD ve Kanadalı müşteriler için şu
siteden incelemek mümkündür: www.Dell.com/Warranty ABD ve Kanada dışında, Destekli Ürün için
geçerli olan garantiyi tanımlayan hüküm ve koşullar, Destekli Ürün'ün satın alındığı coğrafi konum
veya Destekli Ürün'ün aşağıdaki Destek ve Garanti İle İlgili Hizmetlerin Kapsadığı Ek Şart ve Hükümler
bölümünün, Bölüm 4.F. veya 4.G.'ye göre yeniden konumlandırıldığı bu gibi diğer coğrafi konuma
karşılık gelen yerel Dell.com web sitesinde sağlanabilir. Donanım teminatına ilişkin sınırlandırmalar
geçerli olabilir ve bu donanım teminat sınırlamalarını genişletmek için ek bir ücretle servis olanakları
sağlanabilir. Bu teminat sınırlandırmaları, www.Dell.com/Warranty'de açıklanmıştır ve Desteklenen
Ürün'ün bulunduğu konumda geçerli olan yerel yasa gereğince belirli bir sınırlandırma mevcut değilse,
Müşteri aşağıdaki sınırlandırmalarla sınırlı olmayan herhangi bir servis talep ettiğinde, tüm coğrafi
konumlarda Desteklenen Ürünler için geçerlidir:
•
Standart bir taşınabilir yapılandırmanın parçası olarak dahil olduğunda, geçerli Desteklenen
Ürün garantisinin süresine bakmaksızın piller 1 yıllık sınırlı donanım garantisi taşır; Dell, bazı
Desteklenen Ürünler için 3 yıllık sınırlı donanım garantisi sunan bir pil satın alma seçeneği
sağlayabilir;
•
Seri 5, 6 veya 7 PowerEdge™ RAID Denetleyici (PERC) pilleri yeniyken, denetçi önbelleği
72 saate kadar yedekleme gücü sağlar, ancak Dell Sınırlı Donanım Garantisi kapsamında
Dell, geçerli Dell Sınırlı Donanım Garantisi'nin ilk yılı boyunca, pillerin en az 24 saat
yedekleme hizmeti sunacağını garanti eder;
1
Dell Basic Hardware Service
|
v.1.3
|
December __, 2013
•
Seri 8 PERC denetçi pile sahip herhangi bir Desteklenen Ürün, 3 yıldan fazla uzatılamayan
bir 3 yıllık sınırlı donanım garantisi sunar.
•
PowerEdge, PowerEdge SC ve PowerVault™ sistemlerindeki Seri ATA (SATA) sabit sürücüleri,
1 yıllık veya söz konusu SATA sabit sürücüsünün birlikte gönderildiği Dell sistemi için geçerli
olan sınırlı donanım garantisi süresi arasından daha kısa olanı süresince sınırlı donanım
garantisine sahiptir. Bu sistemlerdeki SATA sabit sürücü garanti süresini uzatmak için ek
bir ücretle, Dell ProSupport™ gibi servis olanakları sağlanabilir.
•
PowerEdge Express Flash PCI Express (PCIe) SSD cihazlarının tüm değişkeleri, PowerEdge
Express Flash PCIe SSD cihazı ile birlikte gönderilen Dell sistemi için sınırlı donanım garanti
kapsamı süresine sahiptir. PowerEdge Express Flash PCIe SSD cihazların, orijinal gönderme
tarihinden toplam 5 yıldan fazla uzatılmış garanti kapsamı için satılması uygun değildir.
Ayrıca PowerEdge Express Flash PCIe SSD cihazları, cihaza yazılabilen maksimum fiziksel
bayt sayısına sahip olan silikon teknoloji kullanırlar (Cihaz Ömrü). Geçerli sınırlı donanım
garantisi, işçilik ve/veya malzeme kusurlarına bağlı arızaları kapsar, ancak maksimum Cihaz
Ömrü'ne ulaşan cihazlarla ilgili problemleri kapsamaz.
•
Intel® 320 SSD serisi sürücüleri, birlikte gönderilen Dell sistemi için sınırlı donanım garanti
kapsamı süresine sahiptir. PowerEdge Express Flash PCIe SSD cihazların, orijinal gönderme
tarihinden toplam 5 yıldan fazla uzatılmış garanti kapsamı için satılması uygun değildir.
Intel® 320 SSD seri sürücüler yıpranıp kullanışsız hale gelmeden önce, yazılabilen maksimum
veri bayt sayısına sahip NAND flash teknolojisini kullanırlar. Yazılan verilerin maksimum
toplam baytı, sürücü kapasitesi ve iş yüklerine göre çeşitlilik gösterir (bkz: cihazın veri
sayfası). Geçerli sınırlı donanım garantisi, işçilik ve malzeme kusurları sebebiyle oluşan
arızaları kapsar ancak, yazılan verilerin toplam maksimum bayt sayısını aşan sürücülerle ilgili
sorunları kapsamaz. Sürücüleri tahmini ömürleri boyunca kullanabilmek için müşterilerin bu
sürücüleri okuma yoğunluklu uygulamalarda kullanmaları tavsiye edilir.
•
Samsung® SM843T ve Micron® P400m SSD serisi sürücülerinin tüm çeşitleri, birlikte
gönderilen Dell sistemi için sınırlı donanım garanti kapsamı süresine sahiptir. Samsung®
SM843T ve Micron® P400m SSD serisi sürücülerin, orijinal gönderme tarihinden toplam
3 yıldan fazla uzatılmış garanti kapsamı için satılması uygun değildir. Samsung® SM843T
ve Micron® P400m SSD seri sürücüler yıpranıp kullanışsız hale gelmeden önce, yazılabilen
maksimum veri bayt sayısına sahip NAND flash teknolojisini kullanırlar. Yazılan verilerin
maksimum toplam baytı, sürücü kapasitesi ve iş yüklerine göre çeşitlilik gösterir (bkz: cihazın
veri sayfası). Geçerli sınırlı donanım garantisi, işçilik ve malzeme kusurları sebebiyle oluşan
arızaları kapsar ancak, yazılan verilerin toplam maksimum bayt sayısını aşan sürücülerle ilgili
sorunları kapsamaz. Sürücüleri tahmini ömürleri boyunca kullanabilmek için müşterilerin bu
sürücüleri ilgili veri sayfalarında önerilen uygulamalarda kullanmaları tavsiye edilir
Ömür boyu sınırlı garantiye sahip olan bir Desteklenen Ürüne veya Desteklenen Ürün bileşenine,
Dell tarafından Dell ProSupport servis sözleşmenizin süresi boyunca bu Servis Açıklamasına göre
servis verilecektir. Dell ProSupport servis sözleşmenizin süresi dolduktan sonra, ömür boyu sınırlı
garantiye sahip Desteklenen Ürünler veya bileşenlerle ilgili izleyen Kalifiye Onarımlar
www.Dell.com/ServiceContracts/global adresinde bulunan Dell Temel Donanım Servisi sözleşmesi
uyarınca servis verilecektir.
2
Dell Basic Hardware Service
|
v.1.3
|
December __, 2013
Servis Gerekirse Dell ile Nasıl Bağlantıya Geçersiniz?
Sadece Servis Parçaları hariç, tüm Temel Donanım Servisi seçenekleri aşağıdaki teknik servis ve destek
haklarını sağlar:
•
•
Yerel resmi tatil günleri dışında yerel iş saatleri dahilinde donanım sorun giderme hizmeti
sunan telefon destek servisleri.
Anlık çevrimiçi sohbet (varsa) ve e-posta yoluyla teknik destek hizmetleri.
Not: Servis hizmetleri coğrafi bölgeye göre değişebilir. Müşteri, Yetkili Dell Bayisinden satın alınan
Desteklenen Ürünler için Müşteri'nin Desteklenen Ürünleri'ne yönelik uygun servis yanıt düzeyini
belirlemek üzere Yetkili Dell bayisi ile iletişim kurabilir.
Aciliyeti Düşük Teknik Hizmet Çözümü: Aciliyeti düşük olan sorunlar veya kendi kendine yardım
çözümleri için, www.support.dell.com adresinden, mevcut ise Dell teknik destek birimiyle anlık
çevrimiçi sohbet veya e-posta üzerinden bağlantı kurmayı düşünün.
Telefonla Çözüm: Temel Donanım Servis teknisyenlerine (“Dell Teknisyenleri”), yerel resmi tatiller
dışında, yerel çalışma saatleri dahilinde erişilebilir. Yerel telefon destek numaralarına
www.support.dell.com adresinden erişilebilir.
Dell Teknisyeniyle irtibat kurmadan önce lütfen aşağıdakileri hazır bulundurun:
•
•
•
•
Servis Etiketi (aşağıda belirtildiği gibi), Hızlı Servis Kodu ve Desteklenen Ürünün Model Numarası.
Dell Teknisyenini aramadan önce sorunun açıklaması ve sorun giderme adımları.
Dell Teknisyeniyle önceden irtibat kurularak atanmış ise vaka numarası.
Sorun giderme işlemi sırasında Desteklenen Ürüne fiziksel erişim.
Dell Teknisyeni ayrıca, Desteklenen Ürün için servis düzeyini belirleyecek ve sorunun tanılanmasına
yardımcı olmak için Müşteri'ye bir dizi sorun giderme adımıyla destek sunacaktır. Dell Teknisyeni
Müşteri'den ürün kasasını açmasını, donanımı sökmesini, yazılımı değiştirmesini ya da diğer tanılama
etkinliklerini gerçekleştirmesini isteyebilir.
Desteklenen Ürün, ilgili donanımın garanti kapsamında değilse ya da sorun bu Servis kapsamının
dışındaysa, arıza tanılama ve sorunun çözümü ek bir ücret karşılığında söz konusu olabilir.
Servis Parçaları
Satın alınan servis yanıt düzeyinden bağımsız olarak bazı bileşen parçaları özel olarak Müşteri'nin
kolayca çıkarması ve değiştirmesi için tasarlanmıştır. Bu tür parçalar Müşteri Tarafından Değiştirilebilir
(“CSR”) parçalar olarak adlandırılır. Tanılama sırasında Dell Teknisyeni Kalifiye Onarım'ın CSR olarak
belirtilen bir parçayla yapılabileceğine karar verirse, Dell, CSR parçasını doğrudan Müşteri'ye gönderir.
CSR parçasını göndermek için kullanılan nakliye yöntemi, Müşteri tarafından satın alınan servis
düzeyine bağlıdır. “Sonraki İş Günü Servis” satın alan müşteriler için servis parçaları sonraki iş günü
nakliye yöntemiyle gönderilir. “Onarım İçin İade Servisi” satın alan müşteriler için servis parçaları
karayoluyla nakliye servisiyle gönderilir.
Dell Teknisyeni parçanın değiştirilmesi veya sistemin iade edilmesi gerektiğine karar verirse, yapılması
gereken bir sonraki işlem Müşteriye bildirilir. Müşteri tarafından alınan servis seviyesine bağlı olarak
Ek A'da belirtilen ilgili seçenek, ilgili Müşteri servisi yanıt seviyesine uygulanır.
3
Dell Basic Hardware Service
|
v.1.3
|
December __, 2013
Garanti Dışı Temel Destek
Garanti süresinin sona ermesi veya Desteklenen Ürünün iddia edilen problemi ya da arızası Kalifiye
Onarım dahilinde olmaması durumunda bir müşteri biriminin garanti kapsamı sona ererse, ücretli
olarak garanti satın alma seçeneği mevcuttur. Garanti dışı destek telefonla teknik destek ve/veya
donanım onarımlarını kapsayabilir.
Dell Teknisyeni bir bedel karşılığında sorunu tespit eder ve bir donanım arızası varsa, işçilik ve parça da
dahil olmak üzere garanti dışı onarım ücretlerini tahmini olarak müşteriye bildirir. Aygıta ve konuma
bağlı olarak, kusurlu birimin onarımına yönelik olarak onarım için iade veya sahada servis seçenekleri
bulunabilir. Onarım için iade seçeneği tercih edilirse, sevkiyat müşterinin sorumluluğundadır. Garanti
dışı ücretler, kusurlu birim yetkili bir Dell Teknisyeni tarafından incelendikten sonra kesinleştirilir.
Belirli Desteklenen Ürünler için Ek Şartlar:
Dell PowerConnect Temel Servisleri. Dell PowerConnect Ürünlerine yönelik Temel Donanım Servisi,
donanım sorun giderme işlemleri, onarım ve ilk 90 günlük yazılım desteğini içerir. Servis desteği, servis
sözleşmesine uygun olarak iş saatlerinde ve Servis Yanıt Seviyesinde verilir ve aşağıdaki öğeleri kapsar:
•
•
•
•
•
•
Güç Açma
Bağlantı noktası bağlantısı
SFP/GBIC'ler
Fanlar/Güç Kaynakları
CLI/GUI ile Uzaktan Sorun Giderme
Dell Donanım Mühendislik yardımı hataları veya kusurları içerir
İlk 90 günlük yazılım desteği: Dell, satınalma tarihinden itibaren doksan (90) günlük süre boyunca
yazılımın malzeme ve işçilik olarak kusur içermeyeceğini ve Desteklenen Ürün ile tutarlı olarak normal
izin verilen kullanımı dahilinde ürün özelliklerini büyük ölçüde karşılayacağını garanti eder.
Dell Equallogic Yazılım Güncelleştirmeleri Dell EqualLogic PS Serisi de dahil olmak üzere belirli Dell
EqualLogic Desteklenen Ürünleri için Temel Donanım Servisi, hem bakım yazılımı güncellemelerini
hem de SAN HQ, Auto Snapshot Manager ve Host Integration Toolkit gibi yerleşik yazılım ve çekirdek
yazılım için yeni özelliklerin sunulmasını kapsar (Müşteri faturasında belirtilen servis süresi boyunca).
Yamalar ve Hata Düzeltmeleri. Dell düzenli aralıklarla, işletim sistemi ve/veya veritabanı uyumluluğu
amaçlarına yönelik olarak, ilgili EqualLogic Kurumsal Depolama Yazılımı için yamalar ve hata
düzeltmeleri; ve Desteklenen Ürünlerin belgeleriyle uyumu sürdürmek için gerekli hata düzeltmeleri,
geçici çözümler ve/veya yamalar yayınlar.
Yeni Sürümler. İlgili EqualLogic Kurumsal Depolama Yazılımı'nın yeni sürümleri veya yayımları,
genellikle Dell tarafından, Dell sınırlı garantisinin veya yıllık bir hizmet ya da bakım sözleşmesinin
kapsamına giren bir Desteklenen Ürüne yüklenmiş Kurumsal Depolama Yazılımı'nın lisans sahiplerine,
herhangi bir ek ücret talep etmeden sunulur. Yeni sürümler genellikle yamalar ve yazılım hatası
onarımları, mevcut özelliklerdeki bir genişletme veya uzatmayı yansıtan değişiklikler ile sonraki
yeni özellikler, işlevler veya kapasiteleri içeren değişiklikleri kapsayan yayınlardan oluşur.
Dell EqualLogic Desteği Yenileme Ücretleri: www.Dell.com/ProSupport/EQLpricelist
4
Dell Basic Hardware Service
|
v.1.3
|
December __, 2013
Tüm Desteklenen Ürünler için Dahil Olmayan Servisler
Şüpheleri ortadan kaldırmak için, aşağıdaki faaliyetler bu Servis Açıklaması'nın kapsamına dahil değildir:
•
Bu Servis Açıklaması'nda özel olarak belirtilenlerin dışında kalan servisler, görevler veya faaliyetler.
•
İşletim sistemi yazılımı yardımı.
•
Veritabanı yardımı.
•
Dell harici yazılımlar (örneğin Microsoft® Office) veya Dell'in yeni Desteklenen Ürünlerle
birlikte sevk etmediği yazılımlar için ortam değişimi.
•
Yapılandırma, optimizasyon, kurulum, yer değiştirme veya yükseltme yardımı.
•
Global Komut Merkezi görevle ilgili kritik izleme.
•
Acil gönderim veya Müşteri tarafından belirlenen olay önem düzeyleri.
•
Olay yönetimi veya kademe atlatma yönetimi.
•
Dell harici ürünler için istenen garanti, onarım veya diğer tür servisler (aksi belirtilmedikçe).
•
Aksesuarlar, çalışma malzemeleri, çevre aygıtlar veya pil, çerçeve gibi parçalar ve veri kurtarma
veya veri aktarımı.
•
Desteklenen Ürünlerde yalnızca kozmetik olan ve cihazın işlevselliğini etkilemeyen hasar veya
kusurların onarımı.
•
Desteklenen Ürünün ve bileşenlerinin yanlış kullanımı, kazası veya kötüye kullanımı (yanlış hat
voltajlarının, yanlış sigortaların, uyumsuz aygıt ve aksesuarların kullanımı; uygunsuz veya
yetersiz havalandırma ya da işletim talimatlarına uyulmaması dahil ancak bunlarla sınırlı
olmamak kaydıyla), modifikasyonu, uygunsuz fiziksel ortam veya çalışma ortamı, Müşteri
tarafından (veya Müşterinin temsilcisi tarafından) uygunsuz bakım uygulanması sonucu hasar
gören aygıtlar için servis.
•
Yazılım sorunları veya Dell, Dell Yetkili Bayi veya Servis Sağlayıcısı veya müşterinin Müşteri
Tarafından Değiştirilebilen (CSR) parçaları kullanması haricinde birisi tarafından gerçekleştirilen
bir değişiklik, düzeltme veya onarım sonucunda gerekli olan onarımlar.
•
Performans veya yönetim yardımı.
•
Montaj, demontaj, yeniden konumlandırma, önleyici bakım, eğitim desteği, uzaktan yönetim
gibi etkinlikler veya bu Servis Tanımında açıkça belirtilmeyen tüm etkinlikler veya hizmetler.
•
Tedarik malzemeleri, yedek ortamlar, işletim kaynakları, kozmetik aksesuarlar ile pil veya
çerçeve gibi parçalar ve bunlarla bağlantılı kapsam ve destek servisleri.
•
Doğrudan üçüncü şahıs ürün desteği veya üretici, satıcı veya iş ortağı işbirliğine dayalı, şu anda
desteklenmeyen sürümlere ilişkin destek.
5
Dell Basic Hardware Service
|
v.1.3
|
December __, 2013
•
Doğal afetler (yıldırım, sel, hortum, deprem ve kasırgalar da dahil olmak üzere ancak bunlarla
sınırlı kalmamak kaydıyla), Desteklenen Ürün veya bileşenlerinin yanlış kullanılması, kazaya
maruz kalması ve kötü kullanılması (hatalı hat gerilimi, hatalı sigorta, uyumsuz aygıt veya
aksesuar kullanılması, havalandırmanın uygunsuz veya yetersiz olması veya kullanım talimatlarına
uyulmaması da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın), değişiklik yapma, uygunsuz
fiziksel ortam veya çalışma ortamı, Müşteri (veya Müşteri'nin belirlediği yetkili) tarafından
yapılan hatalı bakım işlemleri, tasarımına aykırı bir şekilde Desteklenen Ürünün yerinin
değiştirilmesi veya taşınması, ekipman veya parçaları tanıtan etiketlerin sökülmesi veya
değiştirilmesi ya da Dell'in sorumlu olmadığı bir ürünün neden olduğu arızaya bağlı olarak
hasar gören ekipman desteği.
•
Casus yazılım/virüs temizleme.
•
Veri yedekleme servisleri.
•
Gelişmiş kablosuz bağlantı, ağ üzerinde çalışma veya uzaktan kurulum, bu Servis Tanımı içinde
tanımlananların dışındaki uygulamaların kurulması, optimize edilmesi ve yapılandırılması.
•
Komut dosyası oluşturma, programlama, veritabanı tasarımı/uygulama, web geliştirme veya
tekrar derlenmiş çekirdekler.
•
Desteklenen ürünlerde yalnızca kozmetik olan ve cihazın işlevselliğini etkilemeyen hasar veya
kusurların onarımı.
•
Yazılım sorunları veya Dell, Dell Yetkili Bayi veya Servis Sağlayıcısı veya müşterinin Müşteri
Tarafından Değiştirilebilen (CSR) parçaları kullanması haricinde birisi tarafından gerçekleştirilen
bir değişiklik, düzeltme veya onarım sonucunda gerekli olan onarımlar.
Bu Servis Açıklaması, ana hizmet sözleşmenizin veya Sözleşme'nin geçerli hükümleri kapsamında
bildirilen garantilere ek olarak Müşteriye başka garanti vermez.
Genel Müşteri Sorumlulukları
Erişim Olanağı Sağlama Yetkisi. Müşteri, bu Servisleri sağlamak amacıyla, Desteklenen Ürüne,
ürünün üzerindeki verilere ve dâhil olan tüm donanım ve yazılım bileşenlerine erişmek ve bunları
kullanmak için Müşteri ve Dell adına izin aldığını kabul ve beyan eder. Müşteri bu izni almamışsa,
Dell'den bu Servisleri gerçekleştirmesini istemeden önce masrafını kendisi karşılamak kaydıyla bu
izni almak Müşteri'nin sorumluluğundadır.
Telefondaki Analist ve Yerinde Servis Teknisyeni ile İşbirliği Yapın. Müşteri, Dell'in telefondaki
analistiyle ve yerinde servis teknisyenleriyle işbirliği yapacak ve talimatlarını yerine getirecektir.
Deneyimlerimiz birçok sistem sorunu ve hatasının, kullanıcı ve analist ya da teknisyen arasında
telefonla yapılacak sıkı bir işbirliği sonucunda çözülebildiğini göstermiştir.
Sahadaki Sorumluluklar. Servislerin saha performansı gerektirdiği durumlarda Müşteri kendi
tesislerine ve Desteklenen Ürünlere (Dell'den hiçbir ücret talep etmeksizin) ücretsiz, güvenli ve
yeteri ölçüde erişim sağlayacak ve geniş bir çalışma alanı, elektrik ve yerel telefon hattı temin
edecektir. Sistem bu öğeleri içermiyorsa, bir monitör veya ekran, bir fare (veya işaret aygıtı) ve
klavye de (Dell'den ücret talep edilmeksizin) sağlanmalıdır.
6
Dell Basic Hardware Service
|
v.1.3
|
December __, 2013
Yazılımın ve Servis Verilen Sürümlerin Bakımı. Müşteri, yazılım ve Desteklenen Ürünleri PowerLink
for Dell | EMC Storage veya EqualLogic™ tarafından belirtildiği şekilde veya diğer Desteklenen
Ürünler için www.support.dell.com adresinde belirtildiği şekilde Dell'in belirttiği minimum sürüm
seviyelerinde veya yapılandırmalarında tutmakla sorumludur. Müşteri ayrıca Desteklenen Ürünleri bu
Servisin kapsamında tutmak için onarım yedek parçalarının, yamaların, yazılım güncelleştirmelerinin
ve sonraki sürümlerin Dell'in belirttiği şekilde kurulmasını sağlamalıdır.
Veri Yedekleme; Gizli Bilgileri Kaldırma. Müşteri, bu Servisin verilmesinden önce ve verilmesi
sırasında,sorundan etkilenen bütün sistemlerde var olan tüm verilerin, yazılım ve programların
yedeğini alacaktır. Müşteri, olası arızalar, değişiklikler veya veri kaybına karşılık etkilenen tüm
sistemlerde saklanan verilerin yedek kopyalarını periyodik olarak almalıdır. Ayrıca, yerinde servis
teknisyeninin servis sağlıyor olduğuna bakılmaksızın Müşteri tüm gizli, özel veya kişisel bilgilerin
ve SIM kart, CD veya PC Kartı gibi tüm çıkartılabilir ortamların kaldırılmasından sorumludur.
DELL AŞAĞIDAKİLERE İLİŞKİN HİÇBİR YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEZ:
•
GİZLİ, ÖZEL VEYA KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ;
•
KAYIP VEYA BOZUK VERİ, PROGRAM VEYA YAZILIM;
•
HASARLI VEYA KAYIP ÇIKARILABİLİR ORTAM;
•
DELL'E İADE EDİLEN DESTEKLENEN ÜRÜNLERİN İÇİNDEKİ SIM KARTLARIN VEYA DİĞER
ÇIKARILABİLİR ORTAMLARIN ÇIKARILMAMASINDAN KAYNAKLANAN VERİ VEYA SES
ÜCRETLERİ;
•
BİR SİSTEM VEYA AĞIN KULLANIM KAYBI;
•
VE/VEYA DELL YA DA ÜÇÜNCÜ TARAF BİR HİZMET SAĞLAYICININ İHMALİ DE DÂHİL,
HER TÜRLÜ HAREKET VEYA ATLAMALAR.
Dell, herhangi bir program veya verinin geri yüklenmesinden veya tekrar kurulumundan sorumlu
değildir. Desteklenen Ürün veya parçası iade edilirken, Müşteri yalnız telefon teknisyeninin istediği
Desteklenen Ürünü veya parçayı dâhil edecektir.
Üçüncü Şahıs Garantileri. Bu Servisler kapsamında Dell'in, kendi üretmediği donanım veya yazılımlara
erişim sağlaması gerekebilir. Dell veya üreticinin dışındaki herhangi bir kişi donanım ya da yazılım
üzerinde çalışırsa, bazı üreticilerin garantileri geçerliliğini kaybeder. Dell'in Servis performansının
bu garantileri etkilememesini sağlamak Müşteri'nin sorumluluğundadır ve eğer etkilerse, Müşteri
sonucu kabul edecektir. Dell, üçüncü taraf garantiler veya Servislerin bu garantiler üzerinde
oluşabilecek etkileri konusunda sorumluluk almaz.
7
Dell Basic Hardware Service
|
v.1.3
|
December __, 2013
Dell Servisleri Hüküm ve Koşulları
Bu Servis Açıklaması, müşteri olarak siz (“siz” veya “Müşteri”) ile bu Servisin satışına ilişkin faturanızda belirtilen
Dell tüzel kişiliği arasında geçerlidir. Bu Servis Müşteri'nin Dell ile imzaladığı ve Servisin satışını açık bir şekilde
yetkilendiren ayrı ana servis anlaşması uyarınca sunulmaktadır. Böyle bir anlaşmanın olmaması durumunda,
Müşteri'nin konumuna bağlı olarak, bu servis Dell Ticari Satış Hükümleri'ne veya aşağıdaki tabloda referans verilen
anlaşmaya (geçerli “Anlaşma”) tabidir ve bunlar uyarınca yönetilir. Lütfen Anlaşmanızın konumlandırılabileceği
Müşteri konumuna ilişkin URL için aşağıdaki tabloya bakın. Taraflar, bu çevrimiçi hükümleri okuduklarını ve kabul
ettiklerini beyan ederler.
Dell Servislerini Satın Alımınız için Geçerli Hüküm ve Koşullar
Müşteri'nin
Konumu
Dell Servislerini Doğrudan Dell'den
Satın Alan Müşteriler
Dell Servislerini Yetkili bir Dell Satıcısından
Alan Müşteriler
Amerika
Birleşik
Devletleri
www.dell.com/CTS
www.dell.com/CTS
Kanada
www.dell.ca/terms (İngilizce)
www.dell.ca/conditions (Fransızca-Kanada)
www.dell.ca/terms (İngilizce)
www.dell.ca/conditions (Fransızca-Kanada)
Latin Amerika
& Karayip
Ülkeleri
Yerel www.dell.com ülkeye özel web sitesi veya
www.dell.com/servicedescriptions/global .*
Yerel www.dell.com ülkeye özel web sitesi veya
www.dell.com/servicedescriptions/global .*
Asya-PasifikJaponya
Yerel www.dell.com ülkeye özel web sitesi veya
www.dell.com/servicedescriptions/global .*
Servis Açıklaması ve satıcınızdan alabileceğiniz diğer Dell servis
belgeleri siz ve Dell arasında bir anlaşma oluşturmaz; ancak, sadece
satıcınızdan aldığınız Servisin içeriğini, Servisin alıcısı olarak sizin
yükümlülüklerinizi ve bu Servisin sınırlarını ve kısıtlamalarını açıklar.
Bunun sonucunda, bu Servis Açıklaması'nda ve herhangi başka Dell
servis belgelerinde “Müşteri”ye yapılacak tüm atıflar, bu bağlamda
sizi işaret etmektedir ve Dell'e yapılacak tüm göndermeler ise yalnız
satıcınız adına Servis sağlayan servis sağlayıcısı olarak kabul
edilecektir. Burada açıklanan Servisle ilgili olarak Dell ile doğrudan
sözleşmeye dayalı bir ilişkiniz olmayacaktır. Şüpheleri ortadan
kaldırmak için, yapısı itibariyle yalnız doğrudan alıcı ve satıcı için
geçerli ödeme şartları veya başka sözleşme koşulları sizin için
geçerli olmayacak ve bunlar sizinle satıcı arasında kararlaştırıldığı
şekilde olacaktır.
Avrupa,
Orta Doğu
ve Afrika
Yerel www.dell.com ülkeye özel web sitesi veya
www.dell.com/servicedescriptions/global .*
Servis Açıklaması ve satıcınızdan alabileceğiniz diğer Dell servis
belgeleri siz ve Dell arasında bir anlaşma oluşturmaz; ancak, sadece
satıcınızdan aldığınız Servisin içeriğini, Servisin alıcısı olarak sizin
yükümlülüklerinizi ve bu Servisin sınırlarını ve kısıtlamalarını açıklar.
Bunun sonucunda, bu Servis Açıklaması'nda ve herhangi başka Dell
servis belgelerinde “Müşteri”ye yapılacak tüm atıflar, bu bağlamda
sizi işaret etmektedir ve Dell'e yapılacak tüm göndermeler ise yalnız
satıcınız adına Servis sağlayan servis sağlayıcısı olarak kabul
edilecektir. Burada açıklanan Servisle ilgili olarak Dell ile doğrudan
sözleşmeye dayalı bir ilişkiniz olmayacaktır. Şüpheleri ortadan
kaldırmak için, yapısı itibariyle yalnız doğrudan alıcı ve satıcı için
geçerli ödeme şartları veya başka sözleşme koşulları sizin için
geçerli olmayacak ve bunlar sizinle satıcı arasında kararlaştırıldığı
şekilde olacaktır.
Ayrıca, Fransa, Almanya ve İngiltere'deki
müşteriler aşağıdan geçerli URL'yi seçebilirler:
Fransa:
www.dell.fr/ConditionsGeneralesdeVente
Almanya: www.dell.de/Geschaeftsbedingungen
İngiltere: www.dell.co.uk/terms
* Müşteriler yerel www.dell.com web sitesine bulundukları yerde İnternet erişimi olan bir bilgisayardan www.dell.com adresine
giderek veya aşağıdaki adreste Dell'in “Bir Bölge/Ülke Seç” web sitesindeki seçeneklerden birini belirleyerek erişebilirler:
http://www.dell.com/content/public/choosecountry.aspx?c=us&l=en&s=gen.
8
Dell Basic Hardware Service
|
v.1.3
|
December __, 2013
Müşteri ayrıca Servisi yenilediğinde, değiştirdiğinde, uzattığında veya ilk belirlenen sürenin ötesinde kullanmaya
devam ettiğinde, Servisin www.dell.com/servicecontracts/global adresinde incelenebilecek geçerli Servis
Açıklaması'na tabi olacağını kabul eder.
Bu Servis Açıklamasının, Anlaşmanın herhangi bir hükmüyle çatışması halinde bu Servis Açıklamasının hükümleri
geçerli olacaktır; yalnız bu sadece belirli çatışmayı kapsayacak ve Sözleşme'nin içeriğindeki, bu Servis Açıklaması
ile özel olarak çatışmayan başka bir hükmün yerine geçmesi söz konusu olmayacaktır.
Servisler için siparişinizi verdiğinizde, Servisleri veya bunlarla ilişkili yazılımı kullandığınızda ya da alışverişinizle
bağlantılı olarak Dell.com web sitesinde veya Dell yazılımı arabiriminde “Kabul Ediyorum” düğmesini tıkladığınızda
veya kutusunu işaretlediğinizde, bu Servis Açıklamasının ve buraya referans olarak eklenen anlaşmaların sizi
bağladığını kabul etmiş olursunuz. Bu Servis Açıklaması'nda temsil ettiğiniz ve imza yetkisine sahip olduğunuz bir
şirket veya bir tüzel kişi adına yer alıyorsanız, bu durumda “siz” ya da “Müşteri” söz konusu tüzel kişiyi ifade eder.
Bu Servis Açıklamasını almanın yanı sıra, belirli ülkelerdeki Müşterilerin imzalanmış bir Sipariş Formu da
hazırlamaları gerekebilir.
9
Dell Basic Hardware Service
|
v.1.3
|
December __, 2013
Destek ve Garanti İle İlgili Hizmetlerin Kapsadığı Ek Şart ve Hükümler
1.
Desteklenen Ürünler
Bu Servis; Standart yapılandırma (“Desteklenen Ürünler”) ile satın alınan Dell OptiPlex™, Latitude™,
Inspiron™, Precision™, PowerEdge™, PowerEdge SC™, PowerVault™, PowerConnect™, Dell EqualLogic™,
Dell | EMC Storage Systems™ ve Dell yazıcılar, monitörler ve akıllı telefonları içeren seçili Desteklenen
Ürünlerde kullanılabilir. Desteklenen Ürünlere düzenli olarak eklemeler yapılmaktadır; dolayısıyla Dell
veya Dell dışı ürünlerinize yönelik olarak sağlanan Servislerin en güncel listesini almak için lütfen satış
temsilcinize başvurun. Desteklenen Ürünlerden her birinin etiketinde bir seri numarası (“Servis Etiketi”)
yer alır. Tüm Desteklenen Ürünler için Müşteri tarafından ayrı bir servis sözleşmesi satın alınmalıdır.
Örneğin, dizüstü sistemiyle birlikte satın alınan bir yazıcı dizüstü sisteminin servis sözleşmesi kapsamına
girmez. Yazıcının ve dizüstü sisteminin kendi ayrı servis sözleşmeleri olmalıdır. Bu Servis için Dell'e
başvururken lütfen Desteklenen Ürününüzdeki Servis Etiketine bakın.
2.
Destek Hizmetleri
A. Sınırlı Donanım Garantisi; Donanım Teminatı Sınırlamaları. Destekle bağlantılı servisler teknik destek
seçeneklerini (telefon, internet, vb.) ve servis parçalarını ve Müşteri'nin Desteklenen Ürünlerinde
geçerli sınırlı garanti süresinde ortaya çıkan işçilik hataları (“Geçerli Olay”) nedeniyle servis parçalarının
onarımı ve değiştirilmesi ile ilgili işçilik servislerini içerebilir. 1 ve 2. sayfalardaki Bölüm'de tanımlandığı
gibi donanım teminatına ilişkin sınırlandırmalar geçerli olabilir ve bu donanım teminat sınırlamalarını
genişletmek için ek bir ücretle servis olanakları sağlanabilir. Lütfen ABD ve Kanada'daki kullanıcılar
için geçerli olan garanti şartları için www.Dell.com/Warranty adresine bakın. Tüm dünya çapındaki
kullanıcılar için geçerli olan donanım kapsamı sınırlamaları diğer geçerli yerel yasalara tabidir.
Garanti bilgileri için lütfen bölgesel Dell.com web sitesine bakın veya daha ayrıntılı bilgi almak
için Dell teknik destek analistine başvurun.
B. Tüm Ünite Değişimi; İade Yapılmaması. Dell arızalı Desteklenen Ürün bileşeninin kolayca sökülüp
takılabilecek bir bileşen (klavye veya monitör gibi) olduğuna veya analist Desteklenen Ürünün ünite
olarak değiştirilmesi gerektiğine karar verirse, Müşteri'ye yedek bir ünite gönderme hakkını saklı
tutar. Dell Müşteri'ye yedek bir ünite teslim ederse, Müşteri'nin bu durumdan etkilenen ünite için
ilgili sabit diskleri muhafaza edebileceği “Sabit Diskiniz Sizde Kalsın” servisi satın almamış olması
halinde, Müşteri arızalı Sistem ve ilgili bileşeni Dell'e bırakmak zorundadır. Müşteri bozuk sistemi
veya bileşeni yukarıda belirtildiği şekilde Dell'e iade etmezse veya bozuk ünite değiştirilen üniteyle
birlikte gönderilen yazılı talimatlara uygun olarak on (10) gün içinde iade edilmezse (değiştirilen
ünitenin Dell teknisyeni tarafından bizzat teslim edilmemesi durumlarında geçerlidir), Müşteri
faturayı aldığında Dell'e değiştirilen ünitenin bedelini ödemeyi kabul eder. Müşteri eline geçtikten
sonra bu tür bir faturayı on (10) gün içinde ödemezse, Dell'in sahip olduğu diğer yasal hak ve
çözümlere ek olarak, Dell bildirimde bulunduktan sonra Servis Açıklaması'nı feshedebilir.
C. Stoklu Parçalar, Görevle İlgili Kritik Parçalar. Dell şu anda parçaları dünyanın çeşitli yerlerinde
stoklamaktadır. Seçili parçalar Müşteri'nin tesisine yakın bir yerde stoklanmayabilir. Desteklenen
Ürün'ü onarmak için gerekli bir parça müşterinin bulunduğu yere yakın bir Dell tesisinden
sağlanamıyorsa ve başka bir tesisten getirilmesi gerekiyorsa, gün aşırı teslim servisi kullanılarak
gönderilecektir. 2 saatlik ve 4 saatlik parçaların bulunduğu yerlerde, Dell tarafından belirlenen iş
açısından kritik sistem bileşenleri stoklanır. İş açısından kritik bileşen, bozulması halinde Desteklenen
Ürünün temel işlevlerini yerine getirmesini engelleyebilecek olan bileşendir. Kritik olmayan parçalar
şunları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir: yazılım, disket, ortam sürücüsü, modem, hoparlör,
ses kartı, zip sürücüsü, monitör, klavye ve fare. 2 saatlik veya 4 saatlik parçaları almak için, Müşteri'nin
iş ile ilgili kritik parçaların teslimini destekleyen ilgili servis sözleşmesini satın almış olması ve
Desteklenen Ürünün Dell tarafından belirlenmiş desteklenen kapsama alanı içinde bulunması gerekir.
10
Dell Basic Hardware Service
|
v.1.3
|
December __, 2013
D. Servis Parçalarının Mülkiyeti. Desteklenen Üründen çıkarılan ve Dell'e geri gönderilen tüm Dell servis
parçaları, Dell'in malı haline gelir. Müşteri'nin Dell'den yedek parça alması halinde, Desteklenen
Ürün'den çıkarılan ve Müşteri'nin alıkoyduğu servis parçaları için, o tarihte geçerli olan perakende
satış fiyatını Dell'e ödemek zorundadır (Desteklenen Ürünlerdeki “Sabit Sürücünüzü Muhafaza Edin”
servisi kapsamında olan sabit sürücüler hariç). Dell, garanti kapsamındaki onarımları gerçekleştirirken,
çeşitli üreticiler tarafından üretilen yeni ve elden geçirilmiş parçalar kullanır ve Müşteri bunu açıkça
kabul eder.
3.
Servis Süresi
Bu Servis Açıklaması, Sipariş Formunuzda belirtilen tarihte başlar ve Sipariş Formunda belirtilen süre
(“Süre”) boyunca devam eder. Uygun olduğu üzere, Müşteri'nin karşılığında bir ya da daha fazla Servis
satın aldığı sistem, lisans, kurulum, dağıtım, yönetilen son nokta veya son kullanıcı sayısı, abonelik
bedeli ya da ücreti ve her bir Servis için geçerli Süre Müşteri'nin Sipariş Formu'nda belirtilmiştir.
Dell ile Müşteri arasında yazılı olarak anlaşmaya varılmadığı sürece, bu Servis Açıklaması kapsamındaki
Servislerin alımı yalnızca Müşteri'nin dâhili kullanımına yöneliktir ve yeniden satılamaz veya servis
bürosu için kullanılamaz.
4.
Önemli Ek Bilgiler
A. Tekrar randevu alma. Bu Servis için randevu alındıktan sonra, programdaki tüm değişiklikler planlanan
tarihten en az 8 takvim günü önce yapılmalıdır. Müşteri bu servisi planlanan tarihten 7 gün veya
daha kısa süre önce yeniden planlarsa, Servislerin fiyatının %25'ini geçmemek kaydıyla tekrar
randevu alma ücreti alınır. Müşteri, serviste yapılacak her türlü tekrar randevu alma işleminin
Servisin başlamasından en az 8 gün önce onaylanması gerektiğini kabul eder.
B. Servis Kapsamına Dair Ticari Olarak Makul Limitler. Dell, Servis sağlamasının Dell veya Servis
sağlayıcıları için kabul edilemez bir risk oluşturacağına veya bunun kapsam dışı olduğuna kanaat
getirirse, Servisi sağlamayı reddedebilir. Dell, Müşterinin bu Servis Açıklaması kapsamındaki
sorumluluklarını yerine getirmemesi de dâhil kendi kontrolü dışındaki bir nedenle servisin
gerçekleştirilememesi veya gecikmesinden sorumlu olmayacaktır. Servis sadece Desteklenen
Ürünün tasarlandığı kullanım şekillerini kapsar.
C. İsteğe Bağlı Servisler. İsteğe bağlı servisler (gerektiğinde servis desteği, kurulum, danışmanlık,
yönetilen, profesyonel destek veya eğitim hizmetleri dâhil) Dell'den satın alınabilir ve Müşterinin
bulunduğu yere göre değişebilir. İsteğe bağlı servisler, Dell ile ayrı bir anlaşma yapılmasını
gerektirebilir. Bu tür bir anlaşmanın olmaması halinde, isteğe bağlı servisler bu Servis Açıklaması
uyarınca sağlanır.
D. Atama. Dell bu Servis ve/veya Servis Açıklamasını, gerekli nitelikleri taşıyan üçüncü taraf servis
sağlayıcılarına atayabilir.
E. İptal. Dell, bu Servisi, Servis süresi içinde aşağıdaki nedenlerden birinden dolayı iptal edebilir:
• Müşteri fatura hükümlerine bağlı olarak, bu Servisin tüm bedelini ödemez;
• Müşteri; yardımcı olan analist veya yerinde servis teknisyenine kötü amaçlı ve/veya tehdit
içerecek biçimde davranması ya da kendisiyle işbirliği yapmasını reddetmesi veya
• Müşteri bu Servis Açıklaması'nda belirtilen tüm hüküm ve koşullara uymaz.
Dell bu Servis'i iptal ederse, yazılı iptal bildirimini Müşteri'nin faturasında belirtilen adrese gönderecektir.
Bildirim iptal nedenini ve iptalin geçerli olacağı tarihi içerecektir; bu tarih, Dell'in iptal bildirimini
Müşteri'ye gönderdiği tarihten on (10) gün önce olamaz (eyalet yasaları anlaşmaya göre farklılık
göstermeyen başka iptal koşulları ileri sürmedikçe). Dell bu servisi bu madde çerçevesinde iptal
ederse, Müşteri Dell'e yapılan veya yapılması gereken ödemeleri geri alma hakkına sahip olmaz.
11
Dell Basic Hardware Service
|
v.1.3
|
December __, 2013
F. Coğrafi Sınırlamalar ve Yer Değiştirme. Bu Servis, Müşterinin faturasında belirtilen tesislerde
verilecektir. Bu Servis her yerde verilmemektedir. Servis düzeyleri, teknik destek saatleri ve yerinde
yanıt süreleri de dâhil olmak üzere Servis seçenekleri coğrafi konumlara göre değişir ve Müşteri'nin
bulunduğu konumda bazı seçenekler satışa sunulmamış olabilir. Bu nedenle bu bilgiler için lütfen
satış temsilcinize başvurun. Dell'in taşınan Desteklenen Ürünlere Servis sağlama yükümlülüğü
servisin yerel olarak bulunabilirliği, ilave ücretler, taşınan Desteklenen Ürünün Dell'de yeniden
sertifikalanması ve mevcut zaman ve malzeme danışmanlık ücretleri dâhil ve bunlarla sınırlı
olmamak kaydıyla, çeşitli faktörlere tabidir.
G. Servisin Devri. Bu Servis Açıklaması'nda belirtilen sınırlamalara tabi olarak, Müşteri'nin Desteklenen
Ürün veya Servis Açıklaması'nı satın alan ilk kişi olması veya Müşteri'nin Desteklenen Ürün ile Servis
Açıklaması'nı ilk sahibinden (veya bir önceki devreden kişiden) satın alması ve bu Servis Açıklaması'nda
belirtilen ve www.support.dell.com adresinde yer alan tüm devir prosedürlerine uyması koşuluyla,
Müşteri bu Servisi, o tarihteki geçerli servis süresi dolmadan önce Desteklenen Ürünü satın alan
üçüncü tarafa devredebilir. Bir devir ücreti ödenmesi gerekebilir. Müşteri veya Müşteri'nin servisi
devrettiği kişi Desteklenen Ürünü bu Servisin bulunmadığı (veya Müşterinin Servis için ödediği fiyata
sunulmadığı) bir coğrafi bölgeye taşırsa, Müşteri veya Müşteri'nin servisi devrettiği kişi için ürün
garanti kapsamında olmayabilir veya yeni bölgede aynı kapsam kategorilerinin geçerli olabilmesi
için ek ücretler talep edilebilir. Müşteri veya Müşteri'nin servisi devrettiği kişi bu ilave ücretleri
ödememeyi seçerse, Servis otomatik olarak yeni bölgesinde bu fiyata veya daha düşük fiyatlara
mevcut olan destek kategorilerine alınır.
© 2013 Dell Inc. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede, marka ve adların sahiplerine ya da ürünlerine atıfta bulunmak
için ticari marka ve ticari adlar kullanılabilir. Ayrıca talep edilmesi halinde Dell'in satış hüküm ve koşullarının
basılı bir kopyasını da edinebilirsiniz.
12
Dell Basic Hardware Service
|
v.1.3
|
December __, 2013
Ek A
Servis seçenekleri:
Servis
Yanıt Seviyesi
Onarım için İade
Servisi Seçenekleri
13
Ek Seçenekler
(varsa)
Ayrıntılar
Posta Yoluyla Servis (MIS)
Posta Yoluyla Servis, yukarıda özetlendiği gibi, Dell Teknisyeni aranarak başlatılır.
Tanılama sırasında Dell Teknisyeni sorunun, Desteklenen Ürünün Dell tarafından
Kalifiye Onarımı desteklemek üzere belirlenen bir onarım merkezine gönderilmesini
gerektirip gerektirmediğini saptar. Ürünün onarım merkezine gidip gelmesi dahil
normal döngü süresi, Müşteri'nin Desteklenen Ürün'ü Dell'e gönderdiği tarihten
itibaren 10 iş günüdür.
Müşteri Teslimiyle Servis
(CIS)
Müşteri Teslimiyle Servis, yukarıda belirtildiği gibi Dell Teknisyeni aranarak
başlatılan bir “bırakma” servisidir. Telefonla sorun giderme işlemi sırasında,
Dell Teknisyeni tanılama sürecinde sorunun donanım arızasından kaynaklanıp
kaynaklanmadığını belirler: Sorun bundan kaynaklanıyorsa, Müşteri'den Desteklenen
Ürünü Dell tarafından belirlenen onarım merkezine veya kargo yerine (Müşteri'nin
ödemesi koşuluyla) teslim etmesi istenir. Standart servis saatleri, ulusal bayram
günleri hariç haftanın beş günü, iş saatleridir. Desteklenen Ürünün onarımı
tamamlandığında, Dell Müşteri ile bağlantı kurar ve ürünü almak için gereken
düzenlemeleri yapmasını ister. Onarım servis düzeyi anlaşmaları ülkeye veya
şehre göre değişiklik gösterebilir.
Ortak Tarafından
Gerçekleştirilen Müşteri
Teslimiyle Servis (CIS)
(Avrupa, Orta Doğu ve
Afrika'daki gelişmekte
olan bazı pazarlarda
mevcuttur)
Müşteri Teslimiyle Servis, telefonla aranarak veya Desteklenen Ürünün Dell
tarafından atanmış bir onarım merkezine veya sevkiyat noktasına (bedeli Müşteri
tarafından karşılanır) getirilmesiyle başlatılan bir “bırakma” servisidir. Standart servis
saatleri, ulusal bayram günleri hariç haftanın 5 günü iş saatleridir. Kalifiye Onarımlar
Müşteri'nin Sipariş Formunda tanımlanan yanıt süresine uygun olarak gerçekleştirilir.
Desteklenen Ürün'ün onarımı tamamlandığında, Dell Yetkili Satıcısı Müşteri ile
bağlantı kurar ve ürünü almak için gereken düzenlemeleri yapmasını ister. Onarım
servis düzeyi anlaşmaları ülkeye veya şehre göre değişiklik gösterebilir. Bağlantı,
Ortak Tarafından Gerçekleştirilen Müşteri Teslimiyle Servis'in ülkeye göre mevcut
olduğu yerleri gösterir. (add URL post translation).
Toplama ve İade Servisi
Toplama ve İade Servisi, yukarıda belirtildiği gibi Dell Teknisyeni aranarak başlatılır.
Desteklenen üründe Kalifiye Onarım tanılanır ve bu arıza Dell teknisyeniyle yapılan
telefonla sorun giderme işlemi sırasında giderilemezse, Dell temsilcisi desteklenen
ürününüzü alır ve Dell tarafından belirlenen bir onarım merkezine götürür. Bu servis
yöntemi monitör, klavye ve fare gibi (bunlar ayrı olarak sipariş edilmediyse) ana
sistem ünitesi parçalarının işçiliğini ve onarımını veya değiştirilmesini de içerir.
Dell Basic Hardware Service
|
v.1.3
|
December __, 2013
Servis
Yanıt Seviyesi
Onarım için İade
Servisi Seçenekleri
Ek Seçenekler
(varsa)
Onarım için Toplama ve
İade Servisi Seçeneklerinin
tümünde geçerli hüküm
ve koşullar.
Ayrıntılar
Kalifiye Onarımlar Müşteri'nin Sipariş Formunda tanımlanan yanıt süresine
uygun olarak gerçekleştirilir. Desteklenen Ürünün onarımı tamamlandığında,
ürün Müşteriye iade edilir.
Kargo prosedürleri: Tanılama işlemi sırasında, Dell Teknisyeni ürünün Dell
tarafından belirlenen onarım merkezine nasıl iade edileceğine ilişkin talimatları
sağlar. Desteklenen Ürün, Dell Teknisyeninin verdiği adrese gönderilmeli ve “İade
Yetki Numarası” ile görünür şekilde etiketlenmelidir. İade Yetki Numarası Dell
Teknisyeni tarafından verilir. Onarım veya değiştirme işlemini hızlandırmak için,
sorunun kısa bir açıklamasını yazarak pakete ekleyin. İade edilen ürünü orijinal
ambalajına koyun. Orijinal ambalajı yoksa, Dell Teknisyeni ambalaj konusunda
yardımcı olabilir; bununla birlikte bu servis için ücret talep edilebilir.
Kargoda alınacak önlemler: Müşteri kılavuzlar, gizli, telif hakkı olan veya kişisel
bilgiler ya da disket, DVD, PC Kartı gibi çıkarılabilir ortamlar göndermemelidir.
Dell kaybolan veya bozulan veriler, zarar gören veya kaybolan ortamlar ya da
Müşterinin gizli, telif hakkı olan veya kişisel bilgileri konusunda sorumluluk
kabul etmez.
Yalnızca Parça Servisi
Yok
Yalnızca Parça Servisi alan Müşteriler için, Dell, Müşterinin Kalifiye Onarımı
desteklemek için yedek parça istemesine olanak tanır. Dell, orijinal arızalı
parça Dell'e gönderilirken her yedek parçanın ön ödemeli kargo paketi olarak
gönderilmesini Müşteri'ye şart koştuğu durumlarda, tek parça değişimi yerine
tam ünite değişimi servisi sunabilir. Yalnızca Parça Servisi, sadece bir gönderimin
uygunluğunu belirlemek ve oluşturmak için sınırlı telefon desteğini içerir; telefon
desteği, telefonla sorun giderme veya diğer uzaktan destek türlerini kapsamaz.
Bir Sonraki İş Günü
Yerinde Servis
Yok
Dell Teknisyeni, Bir Sonraki İş Günü Yerinde Servis desteği alan Müşteriler için
telefonla sorun giderme sırasında Kalifiye Onarım sağlamak üzere yerinde servis
teknisyeni göndermenin gerekli olup olmadığını belirler. Bir Sonraki İş Günü
Yerinde Servis'te genellikle sonraki iş günü tesise bir teknisyen gelir. Bu servisin
özel kısıtlamaları ve şartları vardır:
•
•
•
Teknisyenlere, resmi tatiller dışında Pazartesi-Cuma günleri 8:00 ila 18:00
arası erişilebilir.
Genel olarak yerel saatle 17:00'den önce gelen aramalar, Dell tarafından
bir sonraki işgünü için değerlendirilir; ancak bölgesel farklılıklar mevcuttur.
Bulunduğunuz konuma ilişkin son başvuru saatini belirlemek üzere lütfen
bir Dell Teknisyeni'ne başvurun.
Saha teknisyeni Müşterinin alanına geldiğinde ilave parçalar/kaynaklar
gerekirse, ilave parçalar/kaynaklar gelene kadar çalışmaya geçici olarak
ara verilebilir.
Kaçırılan Servis Ziyareti: Yerinde servis teknisyeni geldiğinde Müşteri veya
Müşteri'nin yetkili temsilcisi belirtilen konumda değilse, teknisyen gerekli servisi
tamamlayamaz. Yerinde servis teknisyeni, Müşteri'ye geldiğini bildirmek için
mümkünse bir kart bırakır. Bu durumda, Müşteri sonraki servis çağrısı için ek
ücret ödemek zorunda kalabilir.
14
Dell Basic Hardware Service
|
v.1.3
|
December __, 2013

Benzer belgeler