Kooperatiflerin Listesi için tıklayınız.

Yorumlar

Transkript

Kooperatiflerin Listesi için tıklayınız.
Diyarbakır Ticaret Sicili Müdürlüğü
Bilgileri aşağıda yer alan kooperatiflerin ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde 5 yıl üst üste genel kurul yapmadığından münfesih
durumda olduğu anlaşılmıştır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, şirketlerin/kooperatiflerin infisah sebeplerinin iş bu ihtarın ilanından itibaren iki ay içinde
münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldırılarak buna ilişkin ispat edici belgelerin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi ya da şirket/kooperatifin faaliyetinin
devamına mümkün olmaması halinde aynı süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrıca şirket ya da kooperatifin davacı veya davalı sıfatıyla devam
eden davasının bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı beyanın Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.
Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldıran işlemlerin yerine getirildiğinin ispatlayıcı belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye
memurunun bildirilmemesi halinde şirketin/kooperatifin unvanı ticaret sicilinden silinecek olup, şirkete/kooperatife ait malvarlığının kaydın silindiği tarihten
itibaren on yıl sonra Hazineye intikal edeceği ve bunun kesin olduğu ihtaren ilan olunur. 09/ 04/2013
PINAR YAYAR
Diyarbakır Ticaret Sicili Müdürü
TSM
Kurum Ünvanı
İhtar İlanına Muhatap İlgililer (Adı Soyadı)
4816
S.S.DİYARBAKIR İŞÇİLERİ YAPI KOOP.
NURİ OTO
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
299
MAHDUT MESULİYETLİ DİYARBAKIR DEMİRYOLCULAR YAPI KOOPARATİFİ
SADİ KARAYAZICI
127
S.S.(İNHİSAR)TEK GIDA TÜRKİYE TÜTÜN MÜSİKRAT GIDA VE YARDIM İŞÇİLERİ YAPI KOOP.
İBRAHİM SANCAK
178
S.S.DİCLE EVLERİ İŞÇİ YAPI KOOPARATİFİ
SUAT EKİN
581
DİYARBAKIR EMNİYET MENSUPLARI MAHDUT MESULİYETİ YAPI KOOPERATİFİ
CELAL BEKCAN
732
S.S.YUVAM İŞÇİLERİ YAPI KOOP.
MİTHAT ÖZTÜRÜN
854
M.M.DSİ 10.BÖLGE MÜD.İŞÇİ SEN.YAPI KOOPERATİFİ
FAHRİ ÜZER
883
S.S.DİYARBAKIR YARDIMLAŞMA VE KREDİ KOOPERATİFİ
RAHMİ ARAZ
890
S.S.ŞENİL YAPI KOOP.
YÜCEL ÖNEN
916
S.S.MALİYE MEMURLARI YAPI KOOPERATİFİ
HASAN SALKIM
993
S.S.ÖZGÜR İŞÇİ YAPI KOOP.
RECEP TACER
1155
S.S.DİYARBAKIR KOMİSYONCULAR VE KABZIMALLAR YAPI KOOPERATİFİ ORTAKLIĞI
SAİP YILDIZ
1171
MAH.MES. DİYARBAKIR KÜLTÜR EVLERİ YAPI KOOPERATİFİ
ZEKİ AKTAN
1238
SINIRLI SORUMLU ÖZLEM YAPI KOOPERATİFİ
NEDİM TAN
1239
DİYARBAKIR DİCLE EVLERİ MAHDUT MESULİYETLİ YAPI KOOPERATİFİ ORTAKLIĞI
TURAN AYDIN
1253
MAHDUT MESULİYETLİ İŞÇİ EVLERİ YAPI KOOPERATİFİ
MÜNİP YARDIM
1296
SINIRLI SORUMLU ZİRAİ SULAMA TOPRAK MUHAFAZA ARAZİ İSLAHİ TOPRAK VE SU
KOOPERATİFİ
M.M. ZİRAİ SULAMA TOPRAK MUHAFAZA VE ARAZİ İSLAHİ TOPRAK VESU KOOPERATİFİ
M.ŞERİF BİLEN
1299
Sayfa 1 / 13
M.ABİT İNCEOĞLU
TSM
Kurum Ünvanı
İhtar İlanına Muhatap İlgililer (Adı Soyadı)
Sıra No
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
1324
1349
M.M.ZİRAİ SULAMA ,TOPRAKİMUHAFAZA VE ARAZİ İSLAHİ TOPRAK VE SU KOOPERATİFİ
M.M.ZİRAİ SULAMA,TOPRAK MUHAFAZA VE ARAZİ İSLAHİ TOPRAK VE SU KOOPERATİFİ
NECMETTİN ALYAN
HÜSNÜ ASLAN
1352
M.M BAYINDIRLIK YAPI KOOPERATİFİ
M.TEVFİK EİNÇ
1355
M. ZİRAİ SULAMA ARAZİ İSLAHİ TOPRAK MUHAFAZA KOOPERATİFİ
MEHMET EKİN
1375
M.M.DİYARBAKIR PTT SENDİKASI KOOPERATİFİ
EKREM SARILI
1390
CEVAT SOYBAKIŞ
1392
MAHDUT MESULİYETLİ SÜMERBANK DİYARBAKIR FABRİKASI MEMUR VE İŞÇİLERİ İSTİHLAK
KOOPARATİFİ
SINIRLI SORUMLU DİYARBAKIR ZAHİRECİLER PAZAR YERİ YAPI KOOPARATİFİ
1396
MAHDUT MESULİYETLİ DİYARBAKIR BASIN EVLERİ YAPI KOOPARATİFİ
HİKMET HAMZAOĞULLARI
1404
DİYARBAKIR LOKANTACILAR EVLERİ MAHDUT MESULİYETLİ YAPI KOOPARATİFİ
NURCAN OKTAY YILDIRIMER
1405
S.S.AŞAĞI DARLI KÖYÜ KOOPERATİFİ
HAMİT OĞULMUŞ
MUHARREM ÖZDEMİR
1424
SINIRLI SORUMLU DİYARBAKIR SÜMER MEMUR EVLERİ YAPI KOOPARATİFİ
NADİR BENEK
1430
MAHDUT MESULİYETLİ DİYARBAKIR FIRAT EVLERİ YAPI KOOPARATİFİ
NACİ MERMUTLU
1450
SINIRLI SORUMLU HİKMET ÇELEBİOĞLU İŞÇİLERİ YAPI KOOPARATİFİ
A.VAHAP GÖKSU
1462
MAHDUT MESULİYETLİ D.D.YOLLARI GAR RAY YAPI KOOPARATİFİ
CAZIM ORAN
1469
S.S.BİSMİL İLÇESİ TEPE BUCAĞI SULAMA KOOPERATİFİ
HASAN GÜNEŞ
1528
S.S.KARAAMİT İŞÇİ YAPI KOOPERATİFİ
TURGUT ALTINBOZAR
1537
S.S.ARİŞ İŞÇİ EVLERİ YAPI KOOPERATİFİ
ALİ SARISU
1550
SINIRLI SORUMLU KARAYOLLARI NADİDE EVLER İŞÇİ YAPI KOOPARATİFİ
H.YAŞAR ACAR
1568
MAHDUT MESULİYETLİ ZÜMRÜT EVLER YAPI KOOPARATİFİ
MİTHAT ÖKTÜREN
1583
S.S.SAĞLIK MENSUPLARI MESLEK BİRLİĞİ SENDİKASI YAPI KOOPERATİFİ
SİNAN KORSAN
1605
S.S.D.S.İ. AYDINLIK EVLER İŞÇİ YAPI KOOPERATİFİ
BEŞİR YERSEL
1618
S.S.HARBİŞ YAPI KOOPERATİFİ
MEHMET ALİ ENSERT
1624
S.S.D.S.İ. X.BÖLGE GÖNÜL YAPI KOOPERATİFİ
NAFİZ ÖZER
1639
S.S.TOPRAK MUHAFAZA ARAZİ ISLAHI VE ARAZİ SULAMA KÖŞELİ KÖYÜ KOOPERATİFİ
HÜSEYİN ADIGÜZEL
1645
S.S.D.S.İ EMEK İŞÇİLERİ YAPI KOOPERATİFİ
HASAN BULUT
1647
S.S.DİYARBAKIR OTO YEDEK PARÇALARI YAPI KOOPERATİFİ
REŞAT SÖNMEZ
1669
S.S.BAŞARAN İŞÇİLERİ YAPI KOOP.
İZZET ÖNCEL
1672
S.S.ZİRAİ SULAMA TOPRAK MUHAFAZA VE ARAZİ ISLAHİ KOOP.
HAYDAR IŞIK
1679
S.S.AKSOY YAPI KOOP.
DUYGU BAYER
1680
MAHDUT MES.DSİ.İŞÇİLER TEKİN YAPI KOOPERATİFİ
AHMET ÖZGEN
1751
MAHDUT MESULİYETİ İMAR YAPI KOOPERATİFİ
RECEP TACER
1752
MAH.MES.DSİ BİRLİK YAPI KOOPERATİFİ
M.HAKKI BİLEN
1784
M.M.ZİRAİ SULAMA TOPRAK MUHAFAZ VE ARAZİ İSLAHİ "TOPRAK VE SU" KOOPERATİFİ
NAİM YILMAZ
1787
İZZET KARADENİZ
1803
MAHDUT MESULİYETLİ ZİRAİ SULAMA TOPRAK MUHAFAZA VE ARAZİ ISLAHI KOOPERATİFİ
ORTAKLIĞI
MAHDUT MESULİYETİ DİYARBAKIR BAYTEK YAPI KOOPERATİFİ ORTAKLIĞI
1811
S.S.D.S.İ. ŞEN ORTAKLAR YAPI KOOPERATİFİ
NİHAT İSKENDEROĞLU
1817
MAHDUT MESULİYETİ T.C.D.D. YOLLARI İŞÇİLERİ YAPI KOOPERATİFİ
AHMET TURAN EREN
Sayfa 2 / 13
SALİH ADAK
TSM
Kurum Ünvanı
İhtar İlanına Muhatap İlgililer (Adı Soyadı)
1823
MAHDUT MESULİYETİ D.S.İ. AKIN YAPI KOOPERATİFİ
HULUSİ AKIN
1847
S.S.DİYARBAKIR BAKKAL DERNEĞİ YAPI KOOP.
MEHMET KAYNAK
1879
SINIRLI SORUMLU ERGANİ GÜVEN EVLER YAPI KOOPERATİFİ
REMZİ İPEK
1888
S.S. SÜREYYA YAPI KOPERATİFİ
HİDAYET AHMET ÜSTE
1901
S.S.İL BÖLGE MENSUPLARI YAPI KOPERATİFİ
NECDET ZEYDANLI
1941
S.S.BAHÇELİ EVLER YAPI KOPERATİFİ
ZEKİ UYAR
1973
SINIRLI SORUMLU D.S.İ.ELMAS İŞÇİ YAPI KOOPARATİFİ
TALİP ELELÇİ
1986
SINIRLI SORUMLU ARZU İŞÇİ YAPI KOOPARATİFİ
MEHMET TEK
2034
SINIRLI SORUMLU SERAP İŞÇİ YAPI KOOPARATİFİ
USAT EKİN
2066
SINIRLI SORUMLU MERAM İŞÇİ EVLERİ YAPI KOOPARATİFİ
MEHMET ŞİRO
2089
MAHDUT MESULİYETLİ D.S.İ.ÇİĞDEM YAPI KOOPARATİFİ
AHMET OMUZDAŞ
2146
S.S.YÜCEL YAPI KOOPERATİFİ
TAHSİN GÜLMÜŞ
2170
S.S.DİYARBAKIR ÖZEL İDARE MEMUR VE HİZMETLİLERİ YAPI KOOPERATİFİ
AHMET KESEN
2179
S.S.D.S.İ. ÖNDER YAPI KOOPERATİFİ
ORHAN EZGİN
2187
S.S.DSİ TEK HUZUR İŞÇİ YAPI KOOP.
MEHMET TEK
2189
S.S.TOPRAKSU YAPI KOOPERATİFİ İŞÇİ YAPI KOOP.
YILMAZ TAN
2196
DİLEKPINAR KÖYÜ SINIRLI SORUMLU ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ
MEHMET TEKDEMİR
2229
MUHİTTİN YILMAZ
2154
BİSMİL İLÇE MERKEZ SINIRLI SORUMLU ÜRETİM,PAZARLAMA VE TÜKETİM KÖKSAL
KALKINMA KOOPERATİFİ
S.S.Y.S.E İŞÇİLERİ YAPI KOOPERATİFİ
2236
S.S.DSİ YAVUZ İŞÇİ YAPI KOOP.
KENAN HAMZAOĞULLARI
2241
S.S.BOĞAZİÇİ İŞÇİ YAPI KOOP.
MEVLÜT EVİRGEN
2242
S.S.BÜYÜKKADIKÖY ÜRETİM PAZARLAMA TÜKETİM KALKINMA KOOP.
HASAN ZENGİN
2270
S.S.ORUÇ İŞÇİ YAPI KOOP.
AVNİ ORUÇ
2283
NAZIM KIZIL
2303
BİSMİL TÜRKMENHACI KÖYÜ SINIRLI SORUMLU ÜRETİM PAZARLAMA VE TÜKETİM
KOOPERATİFİ
S.S.YENİ ÜMİT İŞÇİ YAPI KOOP.
2323
S.S.DSİ ERGİN YAPI KOOP.
VAHİT ELMAS
2325
S.S.MURAT YAPI KOOP.
YAŞAR TOKAY
2329
S.S.PETEK İŞÇİ YAPI KOOP.
MAHİR UÇAN
2340
S.S.TEKEL İŞÇİLERİ YAPI KOOP.
İBRAHİM SANCAK
2369
S.S.TEKEL VE MENSUPLARI YAPI KOOP.
FAİK OKUMUŞ
2380
S.S.MURAT İŞÇİ YAPI KOOP.
AYDUN ÖZCAN
2392
S.S.DSİ AMİD İŞÇİ YAPI KOOP.
MEHMET AKGÜL
2398
DOKUZ ÇELTİK KÖYÜ SINIRLI SORUMLU ÜRETİM PAZARLAŞMA VE TÜKETİM KOOPERATİFİ
ABDULKADİR KEMAL İSKENDEROĞLU
2442
S.S.TEK SAADET İŞÇİ YAPI KOOP.
ABDULAZİZ AĞCAKOYUN
2451
S.S.SARI ÇANAK VE HAVALİSİ ÜRETİM PAZARLAŞMA KOOP.
RESUL DOLAN
2452
ARALIK KÖYÜ SINIRLI SORUMLU ÜRETİM PAZARLAMA KOOPERATİFİ
ALİ İHSAN YAŞAR
2460
SINIRLI SORUMLU GERÇEK İŞÇİ YAPI KOOPERATİFİ
MAHMUT GERÇEK
Sıra No
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
Sayfa 3 / 13
HAKI ÖZŞERBETÇİ
KEMAL BAKAN
TSM
Kurum Ünvanı
İhtar İlanına Muhatap İlgililer (Adı Soyadı)
2474
ŞÜKÜRLÜ KÖYÜ SINIRLI SORUMLU ÜRETİM PAZARLAMA VE TÜKETİM KOOPERATİFİ
ŞEYHMUS ÖLMEZ
2483
S.S.LİCAK (ÇAVUNDAR)KÖYÜ ÜRETİM PAZARLAMA VE TÜKETİM KOOP.
İBRAHİM TOSUN
2521
S.S.DİYARBAKIR BELEDİYESİ MÜHENDİSLER YAPI KOOPERATİFİ
ADİL ÖZBALKAN
2524
ALTINAKAR KÖYÜ SINIRLI SORUMLU ÜRETİM,PAZARLAMA VE TÜKETİM KOOPERATİFİ
SABAHATTİN EKİNCİ
2529
ÇEPER KÖYÜ SINIRLI SORUMLU ÜRETİM PAZARLAMA VE TÜKETİM KOOPERATİFİ
ŞERİF HAN
2541
S.S.HALK İSTİLAK VE SATIŞ KOOPERATİFİ
AHMET SARIGÜL
2559
S.S.BİZİM İŞÇİ YAPI KOOP.
ABDURRAHMAN KAYA
2577
S.S.YILMAZLAR İŞÇİ YAPI KOOPERATİFİ
YILMAZ ÖZKAN
2609
NARLICA KÖYÜ SINIRLI SORUMLU ÜRETİM PAZARLAMA VE TÜKETİM KOOPERATİFİ
AVNİ KORKMAZ
2610
S.S.SEREN KÖYÜ ÜRETİM PAZARLAMA VE TÜKETİM KOOP.
ABDULLAH SANA
2271
KULP MERKEZ KALKINMA SINIRLI SORUMLU PAZARLAMA VE TÜKETİM KOOPERATİFİ
ABDULLAH AYDINLI
2737
S.S.BİSMİL KÖSELİ KÖYÜ ÜRETİM PAZARLAŞMA VE TÜKETİM KOOP.
HÜSEYİN ADIGÜZEL
2741
S.S.KAZANCI KÖYÜ ÜRETİM PAZARLAŞMA VE TÜKETİM KOOP.
HARUN ALTUNÇ
2749
KUYULAR KÖYÜ SINIRLI SORUMLU ÜRETİM,PAZARLAMA VE TÜKETİM KOOPERATİFİ
İZZET TARHAN
2747
S.S.KÖY İŞ MENSUPLARI TÜKETİM KOOP.
İZZET GÜNDÜZ
2750
S.S.LİCE İLÇESİ VE ÇEVRESİ KÖYLERİ ÜRETİM PAZARLAMA VE TÜKETİM KOOP.
H.NAZMİ BALKAŞ
2759
S.S.YUVACIK KÖYÜ ÜRETİM PAZARLAMA VE TÜKETİM KOOPERATİFİ
HÜSNÜ ARSLAN
2761
YUKARI KILIÇTAŞI SINIRLI SORUMLU ÜRETİM,PAZARLAŞMA VE TÜKETİM KOOPARATİFİ
KEMAL ARIKASLAN
2763
S.S.SÜYÜTLÜ KÖYÜ ÜRETİM PAZARLAŞMA VE TÜKETİM KOOP.
CÜNEYT CEYHAN
2768
YUKARI SALAT BUCAĞI SINIRLI SORUMLU ÜRETİM,PAZARLAMA VE TÜKETİM KOOPERATİFİ
ABDURRAHİM İPEKYÜZ
2774
DEĞİRMENLİ KÖYÜ SINIRLI SORUMLU ÜRETİM PAZARLAMA VE TÜKETİM KOOPERATİFİ
FETTAH YÜKSEL
2784
AĞILLI KÖYÜ SINIRLI SORUMLU ÜRETİM PAZARLAMA VE TÜKETİM KOOPERATİFİ
LATİF ERDEM
2776
S.S.TEK UMUD SOSYAL SİGORTALILAR KONUT YAPI KOOP.
SABAHATTİN PARLAKYILDIZ
2781
BAĞIVAR SINIRLI SORUMLU ÜRETİM PAZARLAŞMA VE TÜKETİM KOOPARATİFİ
İSAMİL SAKACI
2782
S.S.GÖKSU KÖYÜ KALKINMA KOOP.
CELAL GÜLER
2805
S.S.DİYARBAKIR KAVAFLAR VE LASTİKÇİLER DERNEĞİ YAPI KOOP.
MUSTAFA İÇER
2813
KAYAGEDİK KÖYÜ SINIRLI SORUMLU ÜRETİM PAZARLAMA VE TÜKETİM KOOPERATİFİ
HACI DEMİROĞLU
2818
KÜPETAŞ KÖYÜ SINIRLI SORUMLU ÜRETİM PAZARLAMA VE TÜKETİM KOOPERATİFİ
ZÜLFİ BİRKAN
2833
KENBERLİ KÖYÜ S.S.ÜRETİM,PAZARLAMA VE TÜKETİM KOOPERATİFİ
SAİM ŞENER
2862
MOLLAFAYAT KÖYÜ SINIRLI SORUMLU ÜRETİM,PAZARLAMA VE TÜKETİM KOOPERATİFİ
MİTHAT ARSLAN
2863
S.S.ŞÜKÜRLÜ KÖYÜ ÜRETİM PAZARLAMA VE TÜKETİM KOOPERATİFİ
SEYFETTİN TAŞAR
2879
KELEŞ KÖYÜ EVLERİ S.S.ÜRETİM,PAZARLAMA VE TÜKETİM KOOPERATİFİ
HABİB KUTLUCAN
2883
S.S.KONAK İŞÇİ YAPI KOOP.
İSMET ŞAHİN
2880
GEZER KÖYÜ S.S. ÜRETİM PAZARLAMA VE TÜKETİM KOOPERATİFİ
HALİT EKTİ
2887
S.S.SAĞLIK MENSUPLARI YAPI KOOP.
AVNİ IŞIK
2921
S.S.MESUTOL BAĞ-KUR YAPI KOOP.
MEHMET UĞUREL
2925
S.S.MALİYE MENSUPLARI YAPI KOOP.
BEDRİ AYDIN
2996
KOCA KÖY SINIRLI SORUMLU ÜRETİM PAZARLAMA VE TÜKETİM KOOPERATİFİ
ALİ AKDEMİR
3005
S.S.MEKAN İŞÇİ YAPI KOOP.
MEHMET GÜMÜŞÇÜ
Sıra No
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
Sayfa 4 / 13
TSM
Kurum Ünvanı
İhtar İlanına Muhatap İlgililer (Adı Soyadı)
2975
S.S.PINAR İŞÇİ YAPI KOOP.
KENAN EKMEN
2777
YÜKSEK KÖYÜ SINIRLI SORUMLU ÜRETİM PAZARLAMA VE TÜKETİM KOOPERATİFİ
İHSAN BİÇİMLİ
3051
ORTAYAZI KÖYÜ SINIRLI SORUMLU ÜRETİM PAZARLAMA VE TÜKETİM KOOPERATİFİ
KAMİL KAÇAR
3054
S.S.BUĞDAY DÜKKANI YAPI KOOP.
BEKİR ADIGÜZEL
3075
S.S.İLKBAHAR YAPI KOOP.
CEBRAİL ÖNDER
3076
S.S.UMUT YAPI KOOP.
ZEKAİ ALPAY
3093
KÖPRÜBAŞI KÖYÜ S.S.ÜRETİM VE PAZARLAMA TÜKETİM KOOPERATİFİ
M.ALİ ENSERT
3107
S.S.MARMARA YAPI KOOP.
AHMET ÖNAL
3124
S.S.DOĞAN YAPI KOOP.
MEHMET KAHRAMAN
3203
YOLBOYU BİRLİK CUMHURİYET S.S. ÜRETİM PAZARLAMA VE TÜKETİM KOOPERATİFİ
MEHMET GENCER
3209
S.S.ZORLU İŞÇİ YAPI KOOP.
NURETİN PİRLİ
3231
S.S.GÖKAY YAPI KOOP.
MUSA BÜYÜKTOPAL
3258
S.S.DİKİLİ DİYARBAKIRLILAR DOKTORLAR SAHİL SAYFİYE EVLERİ YAPI KOOP.
NEDİM ÇOBANOĞLU
3290
S.S.GİRNE YAPI KOOP.
ŞEYHMUS MİLLİ
3301
S.S.TURAL İŞÇİ YAPI KOOP.
NORMAN BİÇİCİ
3306
S.S. KÖY YSE TÜKETİM KOOPERATİFİ
MAHMUT ÖZÇELENK
3393
S.S.DİYARBAKIR BAĞ-KUR SİGORTALILAR YAPI KOOPERATİFİ
HASİP EFEOĞLU
3398
S.S.BİLGİÇ İŞÇİ YAPI KOOPERATİFİ
MUSTAFA BİLGİÇ
3415
SINIRLI SORUMLU KIBRIS İŞÇİ YAPI KOOPERATİFİ
MEHMET TEK
3424
SINIRLI SORUMLU YILDIZ YAPI KOOPERATİFİ
SAİT YILDIZ
3508
SINIRLI SORUMLU EMNİYET MENSUPLARI TÜKETİM KOOP.
CEMİL MUTLU
3527
S.S.BAKKALLAR TOPLU İŞ YERİ YAPI KOOP.
TEVFİK KAYNAK
3534
SINIRLI SORUMLU MOTORLU TAŞIYICILARI KOOPERATİFİ
ZÜLKÜF GÜÇLÜ
3683
S.S. MİLLİ EĞİTİM MENUPLARI TÜKETİM KOOPERATİFİ
AHMET SARAÇOĞLU
3757
BAĞKUR SİGORTALILAR S.S. D.BAKIR BERAT YAPI KOOPERATİFİ
NURETTİN ÖZYILMAZ
3753
BAĞ-KUR SİGORTALILAR TOPLU İŞ YERİ YAPI KOOPERATİFİ
EMİN KAYA
3811
S.S. TEKSİF SİGORTALILAR YAPI KOOPERATİFİ
HASAN ELHAKAN
3822
DÖNÜMLÜ KÖYÜ S.S. ÜRETİM PAZARLAMA VE TÜKETİM KOOPERATİFİ
HABİB KIRDEMİR
3831
S.S.BELENLİ KÖYÜ ÜRETİM PAZARLAMA VE TÜKETİM KOOPERATİFİ.
FARUK CEYLAN
3900
S.S. ÖZEN YAPI KOOPERATİFİ
MEHMET KILIÇ
3913
BAĞ-KUR SİGORTALILARI SINIRLI SORUMLU ERGANİ YAPI KOOPERATİFİ
HACI KAYA
3954
AYNŞA S.S. ÜRETİM PAZARLAMA VE TÜKETİM KOOPERATİFİ
AHMET ŞENTÜRK
3974
DİCLELİLER YAPI KOOPERATİFİ
ŞÜKRÜ CİHANTİMUR
4099
S.S.SEYRANTEPE YAPI KOOPERATİFİ
DARA CEMİLOĞLU
4140
S.S.DİYARBAKIR ORGANİZE SANAYİ KOOPERATİFİ.
ABDURRAHMAN ÖZBEK
4146
S.S. DOKTORLAR YAPI KOOPERATİFİ
MEHMET DEMİREL
4200
YENİKÖY KÖYÜ S.S.ÜRETİM PAZARLAMA VE TÜKETİM KOOPERATİFİ
MEHMET ÇELİK
4219
S.S.İTİMAT İŞÇİ SİGORTALILARI YAPI KOOPERATİFİ
CEVDET YALÇIN
4252
SINIRLI SORUMLU İLLER BANKASI MÜHENDİSLERİ ÇAĞATAY YAPI KOOPERATİFİ
NUSRET PAMUK
4229
S.S.TÜM MEMURLAR KOOPERATİFİ
ALİ DİRİER
Sıra No
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
Sayfa 5 / 13
TSM
Kurum Ünvanı
İhtar İlanına Muhatap İlgililer (Adı Soyadı)
4255
SINIRLI SORUMLU YÜKSEL YAPI KOOPERATİFİ
YÜKSEL BENEKLİ
4256
SINIRLI SORUMLU DİLEK YAPI KOOPERATİFİ
ŞEVKET KAVAK
4264
SINIRLI SORUMLU DEMİRYOLU MEMURLARI YAPI KOOPERATİFİ
VEYSEL KORKMAZ
4276
SINIRLI SORUMLU DEVRİM İLKOKULU ÖĞRETMENLERİ YAPI KOOPERATİFİ
HAYALİ GÜLDOĞAN
4307
S.S.MERKEZ YETİŞTİRME YURDU ÖĞRETMENLER VE PERSONELİ YAPI KOOPERATİFİ
HASAN CEVİZCİ
4310
SINIRLI SORUMLU YEŞİL EVLER YAPI KOOPERATİFİ
ALİ SARISU
4359
SINIRLI SORUMLU MUHARİP GAZİLER YAPI KOOPERATİFİ
M.HIDIR BÜYÜKPAMUKÇU
4394
BAĞ-KUR SİGORTALILARI SINIRLI SORUMLU İLK HUZUR KONUT YAPI KOOPERATİFİ
ÖMER ERDEM
4407
SINIRLIM SORUMLU PTT YAPI KOOPERATİFİ
AHMET ÖZCAN
4419
SINIRLI SORUMLU DİYARBAKIR DOĞU KÖYKENT ARSA VE YAPI KOOPERATİFİ
NİHAT VURAL
4426
S.S.MİLLİ EĞİTİM MENSUPLARI TÜKETİM KOOPERATİFİ
RECEP TOPAÇCI
4446
SINIRLI SORUMLU EMNİYET YAPI KOOPERATİFİ
VAHDET ERDAL
4455
S.S.ÇÜNGÜŞ TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ
HABİB KUTLUCAN
4462
S.S.BİSMİL MEMURLAR MESKEN KOOPERATİFİ
ORHAN ÇETİNKAYA
4489
S.S.ÇERMİK AŞAĞI ŞEYHLER VE HAVARİSİ ÜRETİM PAZARLAMA VE TÜKETİM KOOPERATİF
FEHMİ ASLAN
4565
SINIRLI SORUMLU MÜHENDİSLİK YAPI KOOPERATİFİ
ARİF TAMÇELİK
4606
S.S. SENDİKALI İŞÇİLER TÜKETİM VE YARDIMLAŞMA KOOPERATİFİ
REMZİ TEKKOÇ
4637
S.S. ET BALIK SİGORTALILAR KONUT YAPI KOOPERATİFİ
M.ALİ DOĞRUYOL
4682
SINIRLI SORUMLU RADYO TELEVİZYON ÇALIŞANLARI YAPI KOOPERATİFİ
AZİZ SUCU
4701
S.S.SİTE KONUT YAPI KOOPERATİFİ
KEMAL NAKIŞÇI
4720
SINIRLI SORUMLU BAŞAK YAPI KOOPERATİFİ
TURAN AKSU
4792
S.S.ANIL YAPI KOOPERATİFİ
ABBAS ÖNEN
4805
S.S.BERİTANLI GÖÇEBELER MOLLA POLAT KÖYÜ KOOPERATİFİ
ALİ YAZICI
4889
S.S. AZİM YAPI KOOPERATİFİ
ZEKAİ ALPAY
4903
BAĞ-KUR SİGORTALILARI S.S.NUR KONUT YAPI KOOPERATİFİ
ÖMER DURMAZ
4966
S.S. BANKACILAR YAPI KOOPERATİFİ
AHMET YAKUT
4979
S.S.BİSMİL MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ.
REŞAT ÖNER
5007
S.S. SİGORTALILAR KONUT YAPI KOOPERATİFİ
SADİ GÜNDOĞDU
5019
S.S.FEN YAPI KOOPERATİFİ
BAHATTİN GÜMGÜM
5020
S.S.ÖĞRETMENLER VE MEMURLAR YAPI KOOPERATİFİ.
KUTBETTİN KAPLAN
5056
S.S.HALK TÜKETİM KOOPERATİFİ
MUAMMER ÖZEL
5063
S.S. HUKUKÇULAR YAPI KOOPETARİFİ
İBRAHİM HALİL ERSÖZ
5113
S.S SAVAŞANLAR YAPI KOOPERATİFİ
EKREM CAN
5124
S.S.HALK TÜKETİM KOOPERATİFİ
ALİ İHSAN YAŞAR
5128
S.S. ALIN TERİ SOSYAL SİGORTALILAR KONUT YAPI KOOPERATİFİ
RECEP SÜLEYMANGİL
5198
S.S.GİRNE MUHARİP GAZİLER YAPI KOOPERATİFİ
HÜSNÜ ELMAST
5206
S.S.YAMAÇ KONUT YAPI KOOPERARİFİ
A.BAKİ TEMİZ
5207
BAĞKUR SİGORTALARI S.S.MAHRUKATÇILAR ESNAFI İŞ YERİ KOOP.
AHMET GÜRGEN
5224
S.S.CUMHURİYET KÖYÜ ÜRETİM PAZARLAMA VE TÜKETİM KOOPERATİFİ
YUSUF ORMANOĞLU
Sıra No
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
Sayfa 6 / 13
TSM
Kurum Ünvanı
İhtar İlanına Muhatap İlgililer (Adı Soyadı)
5518
S.S HÜR KENT HAVACILAR YAPI KOOPERATİFİ
AHMET DÜNDAR
5545
S.S.YOLARASI KÖYÜ ÜRETİM PAZARLAMA VE TÜKETİM KOOP.
HASAN EKİNCİ
5619
S.S.ŞAİR SIRRI HANIM İLKOKULU ÖĞRETMEN VE PERSONELİ YAPI KOOPERATİFİ
ABDURRAHMAN SARAÇOĞLU
5647
S.S.DİYARBAKIR HANTEPE VE CEVRE KÖYLERİ ÜR.PAZ. KOOPERATİFİ
MUHTESİM DİRİ
5655
S.S.ÇÜNGÜŞ VE ÇEVRE KÖYLERİ ÜRETİM PAZ.VE TÜK.KOOP.
GİYASETTİN GÜLTEKİN
5676
BAĞ-KUR SİGORTALILARI S.S.2 NOLU OTO YEDEK TOPLU İŞYERİYAPI KOOPERATİFİ
M.REŞAT SÖNMEZ
5688
S.S.DİCLE İLÇESİ TÜKETİM KOOPERATİFİ
KASIM AYDIN
5698
S.S.PINAROĞLU KÖYÜ ÜRETİM PAZARLAMA TÜKETİM KOOPERATİFİ
ABDURRAHMAN TOPDEMİR
5712
S.S.ERGANİ ZAFER YAPI KOOPERATİFİ
ABDULKADİR ALP
5748
S.S.DİCLE YAPI KOOPERATİFİ
SİNAN SEYFİOĞLU
5755
S.S.DİYAR YAPI KOOPERATİFİ
M.SALİH TÜMERDEM
5761
S.S.HIZIRPINAR KÖYÜ ÜRETİM PAZARLAMA VE TÜKETİM KOOP.
AHMET YALÇIN
5774
S.S.AĞAÇLI BUCAĞI ÜRETİM PAZARLAMA VE TÜKETİM KOOP.
YUSUF BAYRAM
5804
S.S.KÖY-YOL İŞÇİLERİ TÜKETİM KOOP.
KAPLAN TOHUMEKEN
5846
S.S.LOKANTACILAR,KEBAPÇILAR,TATLICILAR TÜKETİM KOOP.
NURİ ATİK
5832
S.S.KARŞIYAKA BAHÇELİEVLER YAPI KOOP.
M.SİRAÇ ANIK
5854
S.S.AĞAÇLIDERE ÜRETİM PAZARLAMA VE TÜKETİM KOOP.
BAHRİ YILDIRIM
5883
S.S.AKTAŞ SOSYAL SİGORTALILAR KONUT YAPI KOOP.
AZİZ AKTAŞ
5963
S.S.HALK TÜKETİM KOOPERATİFİ
ABDULLAH ERTEN
5964
S.S.YILDIZ EVLERİ YAPI KOOPERATİF
ABDULLAH ERTEN
5991
S.S.BAYKO YAPI KOOPERATİFİ
NURETTİN HORASAN
6001
S.S.BAŞAK SOSYAL SİGORTALILAR KONUT YAPI KOOPERATİFİ
AZİZ TÜRÜCÜ
6226
SINIRLI SORUMLU DİYAR SOSYAL SİGORTALILAR KONUT YAPI KOOPERATİFİ
YAŞAR ER
6069
S.S.MOTORLU TAŞIYICILAR KOOP.
MEHMET YÜKSEL
6339
S.S.ÇINAR İLÇESİ ESNAF VE SANATKARLAR KEFALET KOOP.
MUSTAFA ARAR
6342
SINIRLI SORUMLU ŞEHİTLİK KÖŞKLER SOSYAL SİGORTALILAR KONUT YAPI KOOPERATİFİ
ZÜLKÜF ERMEZ
6402
SINIRLI SORUMLU BAĞLAR FATİH MAH.TÜKETİM KOOPERATİFİ
İLHAMİ ERKAN
6416
KIRMATEPE S.S.ÜRETİM,PAZARLAMA VE TÜKETİM KOOPERATİFİ
M.ALİ DOĞAN
6460
GÖKÇETEVEK KÖYÜ ÜRETİM PAZARLAMA VE TÜKETİM KOOPERATİFİ
M.ŞAH DOĞRUCU
6463
BAYSU SINIRLI SORUMLU ÜRETİM PAZARLAMA VE TÜKETİM KOOPERATİFİ
OSMAN İZDOĞAN
6630
S.S.AYNALI KÖYÜ ÜRETİM PAZARLAMA TÜKETİM KOOPERATİFİ
13.11.1980
6814
S.S.BERİTANLI GÖÇEBELER KASTEL KÖYÜ KALKINMA KOOP.
ALİ YAZICI
6818
KAZIKTEPE KÖYÜ ÜRETİM PAZARLAŞMA TÜKETİM KOOPERATİFİ
ASKERİ BİLDEN
6935
S.S.M.T.A. MENSUPLARI TÜKETİM KOOP.
AZİZ ATEŞ
7074
S.S.BULUTÇEKER KÖYÜ KALKINMA KOOPERATİFİ
ABDURRAHMAN TAN
7899
S.S.ABACILAR KÖYÜ KALKINMA KOOPERATİFİ
HÜSNÜ TOPKAYA
7102
S.S.SÜMERBANK DİYARBAKIR PAMUKLU SANAYİ MÜESSESESİ MEMURLARI TÜKETİM KOOP.
AHMET CEMİL İNCAZ
7326
ÇERMİK VE ÇEVRE KÖYLERİ KALKINMA KOOPERATİFİ
ABBAS ÖZTÜRK
Sıra No
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
Sayfa 7 / 13
TSM
Kurum Ünvanı
İhtar İlanına Muhatap İlgililer (Adı Soyadı)
8007
SINIRLI SORUMLU ÇAKMAK KÖYÜ KALKINMA KOOPERATİFİ
UBEYDULLAH AYDIN
7951
S.S.BAYKAN VE ÇEVRE KÖYLERİ SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM VE DEĞERLENDİRME KOOP.
OSMAN BAYIN
8126
SINIRLI SORUMLU MERKEZ YAPI KOOPERATİFİ
GÜNAL OPAK
8273
SINIRLI ÖZBİR YAPI KOOPERATİFİ
HALİL ALAYDIN
8329
S.S.KARDEŞKENT KONUT YAPI KOOP.
ALİ EROĞLU
8348
S.S.KENT-KUR MEMUR İŞÇİ ESNAF YAPI KOOPERATİFİ
M.ÖZER PAMUKÇU
8884
SINIRLI SORUMLU EVKUR YAPI KOOPERATİFİ
A.NECATİ EREN
8588
S.S.KARAAMİD YAPI KOOP.
NECDET ÖZGÜLER
8613
S.S.AMİD YAPI KOOP.
ADNAN DEMİRTAŞ
8608
S.S.SEDEF TÜKETİM KOOP.
MEHMET İZOL
8743
S.S.ATILIM 85 YAPI KOOP.
CELAL ÇELİK
8760
S.S.ARI YAPI KOOP.
LÜTFİ KINACI
9010
S.S.DİYARKENT ARSA VE YAPI KOOPERATİFİ
YAŞAR BİLGİN
9078
S.S.YEŞİL BAHÇELİ EVLER YAPI KOOPERATİFİ
A.RAHMAN KARAHANOĞLU
9080
S.S.DİYARBAKIR İLİ ÖZEN YAPI KOOPERATİFİ
NUSRET DUMAN
9093
SINIRLI SORUMLU BİSMİL MEMURLAR KONUT YAPI KOOPERATİFİ
FETHİ KARATAY
9122
S.S.SAĞLIKÇILAR YAPI KOOP.
NEDİM PAMUKÇU
9137
S.S.SÜMER MEVLANA SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ
İDRİS AĞAR
9175
S.S.YENİ EV-KUR YAPI KOOP.
SEYFETTİN BALÇIK
9184
SINIRLI SORUMLU BİSMİL ZİRAATÇI MEMURLAR YAPI KOOPERATİFİ
CELALETTİN BİRTANE
9197
S.S.YILDIZKENT YAPI KOOP.
RAMAZAN SAZ
9238
S.S BAHÇELİ VİLLA EVLER YAPI KOOPERATİFİ
ŞEVKET YEŞİLLİ
9240
S.S.SERİN KENT YAPI KOOPERATİFİ
RESUL ALACA
9266
SINIRLI SORUMLU ÖZDİYARKENT YAPI KOOPERATİFİ
MEHMET TİMUR
9274
S.S.BAKKALLAR PEYNİRCİLER VE YOĞURTÇULAR GÜL TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ
TEVFİK KAYNAK
9322
S.S.ÇÜNGÜŞ İLÇESİ ESNAF VE SANATKARLAR KEFALET KOOP.
A.SUAT AKMEŞE
9387
S.S.ÖZYAVUZ YAPI KOOP.
A.EDİP SEVGİCAN
9414
S.S.BİRLİK YAPI KOOP.
CAHİT ALVER
9438
S.S.ZERBANK GÜNEYDOĞU ANADOLU KONUT YAPI KOOP.
MUHAMMET SALİM KAYA
9454
S.S.KALE YAPI KOOP.
MUHAMMED NURETTİN SAN
9457
S.S.ÖZTEK KONUT YAPI KOOP.
NİHAT GEREN
9458
S.S.KARACADAĞ YAPI KOOP.
BAKİ ÖZATLI
9467
S.S.SERHAT KONUT YAPI KOOP.
HASAN ARSLAN
9474
S.S.GÜNEŞ YAPI KOOP.
FİKRİ ORAKÇI
9490
S.S.GENÇ BELEDİYECİLER YAPI KOOP.
M.SAMİ SEZGİN
9491
SINIRLI SORUMLU ARI-KENT YAPI KOOPERATİFİ
HAMİT KARAŞİN
9498
S.S.ANAKENT YAPI KOOP.
SADIK YAKUT
9503
S.S.SUR HUZUR YAPI KOOPERATİFİ
OSMAN TUTUŞ
9522
S.S.AYDINLAR KONUT YAPI KOOPERATİFİ
NURETTİN AYDIN
Sıra No
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
Sayfa 8 / 13
TSM
Kurum Ünvanı
İhtar İlanına Muhatap İlgililer (Adı Soyadı)
9636
S.S.DOĞAN KONUT YAPI KOOPERATİFİ
HAYRETTİN YILDIZ
9638
S.S.YENİ KENT YAPI KOOPERATİFİ
İBRAHİM ÖZALTAŞ
9640
S.S. FIRAT YAPI KOOPERATİFİ
ENSARİ TÜRKYILMAZ
9695
S.S.DOĞUŞ KONUT YAPI KOOPERATİFİ
SALİH CİHANGİR
9694
S.S.SEYRANTEPE KONUT YAPI KOOPERATİFİ
DARA CEMİLOĞLU
9711
SINIRLI SORUMLU BELEDİYE MEMUR İŞÇİ YAPI KOOPERATİFİ(BEL-ME İŞ)
KENAN ŞENGÜL
9716
SINIRLI SORUMLU ADLİYE MENSUPLARI YAPI KOOPERATİFİ
ŞEVKET ALTAŞ
9792
S.S.GENÇ HAVACILAR YAPI KOOPERATİFİ
M.EMİN ORAL
9803
S.S. BARIN YAPI KOOPERATİFİ
MUZAFFER YENTÜRK
9818
S.S. KONAK YAPI KOOPERATİFİ
MAHMUT ALTUN
9820
S.S. PALET YAPI KOOPERATİFİ
M.ŞÜKRÜ ÇELLİK
9854
S.S.KARŞIYAKA KONUT YAPI KOOPERATİFİ
M.SALİH KUZU
9868
S.S.ÖZ-KENT YAPI KOOPERATİFİ
SALİH GÜNGÖR
9891
S.S.MAVİ GÖL DİYAR TATİL SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ
MEHMET KOYUNCU
9979
SINIRLI SORUMLU UFUK YAPI KOOPERATİFİ
YUSUF YAMAN
9993
S.S.MELEK 88 YAPI KOOPERATİFİ
M.YAŞAR GÜN
10371
S.S.BİSMİL SEROELER İSAPINAR PINARBŞI BELLE KÖY.ALTIOK AKPINAR TAR.KALK KOOP.
MİTHAT ARSLAN
10408
S.S.HAZRO İLÇESİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ.
NİHAT TURAN
10507
S.S.YEŞİL ÇERMİK YAPI KOOPERATİFİ.
MEHMET AKDAĞ
10590
S.S.SAFAKENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ
RECEP HAKERİ
10799
S.S.9 NOLU KARAHAN KAMYONCULAR MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ
HASAN ARSLAN
10999
S.S.10 NOLU AKAN 2.HAT MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ
ZÜLKÜF YAVUZ
11023
HALİL ÇETİNDAĞ
11231
S.S.DİYARBAKIR ÇARIKLI GÜVEN DERE DÖNÜMLÜ BAĞIVAR ÇUBUKLU KÖYLERİ
TAR.KALK.KOOP.
S.S.GÜVEN KENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ.
11380
S.S.14 NOLU BİSMİL GAP MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ
ESAT İPEK
11598
S.S.SİLVAN ESKİKÖY KÖYÜ SULAMA KOOPERATİFİ
MUSTAFA DÜŞÜNCELİ
11663
S.S.18 NOLU BEHREMKİ KAMYONCULAR MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ
CELAL AKAYDIN
11726
S.S.GÜLCE KONUT YAPI KOOPERATİFİ
CENGİZ BASRİ YÜKSEL
11888
S.S.20 NOLU BAĞDERE OKAYLAR KAMYONCULAR MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ
METİN OKAY
11920
S.S.21 NOLU ZAMAN ŞEHİRİÇİ TAKSİCİLER MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ.
MÜRSEL GİDİC
11943
S.S.22 NOLU MERMER GAP KAMYONCULAR MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ
İBİŞ TÜRKAN
11944
S.S.YAŞAM KONUT YAPI KOOPERATİFİ.
ABDULKADİR POLAT
11962
S.S.GENÇ ESNAFLAR KONUT YAPI KOOPERATİFİ
MUHİTTİN ASLAN
11968
S.S.AYDIN KONUT YAPI KOOPERATİFİ
HALİL KARATAŞ
12094
S.S.ÖZBİRLİK KONUT YAPI KOOPERATİFİ
BÜLENT BULUT
12200
S.S.ÇAĞLAR SİTESİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ
MUSTAFA AKIN
12267
S.S.BİSMİL 500 EVLER KONUT YAPI KOOPERATİFİ
HALİS KAHRAMAN
Sıra No
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
Sayfa 9 / 13
SIDDIK YAŞAR
TSM
Kurum Ünvanı
İhtar İlanına Muhatap İlgililer (Adı Soyadı)
12314
S.S.ERGANİ DOĞU KENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ
ZÜLFÜKAR ZEYBEK
12458
S.S.PINAR KONUT YAPI KOOPERATİFİ
NAZİF PINAR
12511
S.S.MİMOZA 2 KONUT YAPI KOOPERATİFİ
ABDULLAH ATLI
12548
S.S.YENİ SUR HUZUR KONUT YAPI KOOPERATİFİ
İRFAN KILIÇ
12723
S.S.YEŞİLEVLER KONUT YAPI KOOPERATİFİ
ABDURRAHMAN ATAŞ
12813
S.S.KÖMÜR SATICILAR TOPLU İŞYERİ KOOPERATİFİ
M.KADRİ ÖZKORKMAZ
12834
S.S.MERMER BUCAĞI TARIMSAL KALKINMA KOOP.
TAKYEDDİN YILDIRIM
12844
S.S.BAĞIVAR BELDESİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
MEHMET AKGÖL
12854
S.S.BAĞPINAR KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
MURAT KAHRAMAN
12855
S.S.MERMERİ KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
MEHMET BARAN
KOCAKÖY-1
S.S.KOCAKÖY 1 ÇAYTEPE KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
SELAHATTİN YILMAZ
12873
S.S.39 NOLU ÖZ TERİKANLILAR KAMYONCULAR MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ
REŞİT ALTAŞ
12893
S.S.ÖRTÜLÜ VE ABUK KÖYLERİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
REMZİ BALTA
12918
S.S.YALAZ KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
ABDULCEBBAR ÇELİK
12919
S.S.TAVUKLU KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOP.
AHMET ASLAN
12923
S.S.SARIKAŞ KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOP
ÖMER DURGUN
12924
S.S.GÖKÇE KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
MEHMET ÜÇDAĞ
12925
S.S.SAYARLAR KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOP.
M.ALİ ASLAN
12942
S.S.ÖNCÜLÜ KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
NEVZAT ÖZTÜRK
12946
S.S.GÖZEBAŞI KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
MEHMET KAPLANER
12950
S.S.ÇAVUNDUR KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
MEHMET TUĞAL
12951
S.S.ALTINAKAR KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
MEHMET KUTBETTİN ALTUNAKAR
12965
S.S.GÖZLÜ KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
ÇELEBİ SÜLEYMANOĞLU
12977
S.S.BÜYÜK ÇELİKLİ KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOP.
DAVUT EKİNCİ
12984
S.S.AŞAĞI DURU KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
ZÜLKÜF DOĞMUŞ
12987
S.S.ZİYARET KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
AZİZ TEKİNAY
12993
S.S.DARALAN KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ.
İBRAHİM PEKER
13019
S.S.450 EVLER KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
HÜSEYİN ÇINAR
13134
S.S.KUŞBURNU KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
ABDURRAHMAN ATLI
13162
S.S.KUMLUK KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
TARIK SASICI
13195
S.S.UĞUR KONUT YAPI KOOPERATİFİ.
HÜSEYİN ESMER
13212
S.S.AĞAÇLIDERE KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
ZEKİ İPEK
13235
S.S.SOĞANLI KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
M.EMİN YAVUZ
13245
S.S.ESENBAĞ KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
HACI EKİN
13303
S.S.KARACADAĞ KONUT YAPI KOOPERATİFİ
ABDULHALİM KARAŞİN
13316
S.S.GÜRPINAR KONUT YAPI KOOPERATİFİ
İRFAN RIZA YAZICIOĞLU
13414
S.S.ALTINKUM TATİL KÖYÜ KONUT YAPI KOOOPERATİFİ
MEHMET BUHUR
13416
S.S.ALTINTEPE TATİL KÖYÜ KONUT YAPI KOOPERATİFİ
HALİL ALAYDIN
13422
S.S.EYVAN KONUT YAPI KOOPERATİFİ
AHMET FİKRET ÖCEL
13822
S.S.46 NOLU DİYAR ELAZIĞ MİNİBÜSCÜLER MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ
MUSTAFA DOĞAN
Sıra No
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Sayfa 10 / 13
TSM
Kurum Ünvanı
İhtar İlanına Muhatap İlgililer (Adı Soyadı)
13846
S.S.KARABULAK KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
FERZENDE BİNGÖL
13906
S.S.ÇÖL GÜZELİ KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
ŞEVKET ÖZBEK
14281
S.S.MAVİKENT 3 KONUT YAPI KOOPERATİFİ
M.NACİ TEMELTAŞ
14384
S.S.CÜCÜK KÖYÜ TARIMSAL KALKINRMA KOOPERATİFİ
ERDAL ABAY
14380
S.S.SEVİNDİRİK KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
ALİ EKER
14439
S.S.DOĞANLI KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİF
AHMET GÜZEL
14577
S.S.AKYOL KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
M.ŞİRİN ÇAPAN
14529
S.S.MEŞELER KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
MEHMET MARAN
14605
M.ALİ AYYILDIZ
14657
S.S.ŞEHİR İÇİ ŞEHİRLER ARASI MİLLETLER ARASI SERVİS OTOBÜSLERLERİ MOTORLU
TAŞ.KOOP
S.S.51 NOLU ERGANİ ELAZIĞ HAZAR MİNİBÜSÇÜLER MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ
14666
S.S.KEKLİKDERE KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
İLHAN SİMPİL
14798
S.S.KARAHAN KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
FEYZİ ÇUBUK
14871
S.S.HEYBELLİ KONAK KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
ABDULAZİZ HEVEDANLI
14872
S.S.KASIMLI KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
FAYSAL ERCEDOĞAN
14873
S.S.ÇOBANTEPE KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
ALAATTİN ERGENÇ
14875
S.S.GÜNDÜZ KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
MEHMET ORUÇLU
14884
S.S.DÜZALAN KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
M.SAİT EZER
14931
S.S.ÇIĞIL KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
MEHMET ANLAYICI
14988
S.S.ALTINAKAR SULAMA KOOPERATİFİ
M.KUTBETTİN ALTUNAKAR
14995
S.S.YENİCE KÖYÜ SULAMA KOOPERATİFİ
M.TALİ MEDENİ
15291
S.S.BİSMİL BUĞDAY PAZARI TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ
TAHSİN BAŞARAN
15309
S.S.YARIMKAŞ KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
ŞEHMUS KÖMÜR
15314
S.S.HAS KONUT YAPI KOOPERATİFİ
ALİ PAKYARDIM
15558
S.S.DOĞA KENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ
YÜKSEL ER
15730
S.S.HAZRO ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ
ALİCEN EBEDİNOĞLU
15886
S.S.FATİH KONUT YAPI KOOPERATİFİ
ABDULKADİR BAKIR
15929
S.S.62 NOLU KAYAPINAR MİNİBÜSÇÜLER MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ
NEDİM DENGİZ
16021
S.S.KIRKKUYU KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
MEHMET AYYILDIZ
16033
S.S.63 NOLU PİRİNÇLİK MİNİBÜSÇÜLER MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ
NURİ KUŞ
16076
S.S.UYDU KENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ
AHMET İŞÇİ
16184
S.S.BENUSEN MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ
MEHMET TANRIKULU
16203
S.S.55 NOLU DİYARBAKIR GALERİA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MİN.MOT.TAŞ.KOOP.
MEHMET TANRIKULU
16216
S.S.YENİ ANA KENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ
SADIK YURT
16232
S.S.CEYLAN KONUT YAPI KOOPERATİFİ
HANEFİ MERİÇ
16239
S.S.BİSMİL ŞEHİRİÇİ MİNİBÜSÇÜLER MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ
SERVET TEMİZ
16251
S.S.ULUTÜRK,BAKACIK,KÖSELİ VE BABAHAKİ KÖYLERİ TARIMSAL KALKINMA
KOOPERATİFLERİ
S.S.BEREKETLİ KÖYÜ SULAMA KOOPERATİFİ
ALİ SEVİN
Sıra No
365
366
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
16628
Sayfa 11 / 13
AZİZ ELALTUNTAŞ
SÜLEYMAN POLAT
TSM
Kurum Ünvanı
İhtar İlanına Muhatap İlgililer (Adı Soyadı)
16787
S.S.84 NOLU ÇERMİK VE KÖYLERİ KAMYONCULAR MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ
SADIK ASLAN
16823
S.S.HEVSEL VİLLALARI KONUT YAPI KOOPERATİFİ
MEHMET ALİ AYAZ
16861
S.S.BAŞARI KÖYÜ SULAMA KOOPERATİFİ
MAHMUT YAŞAR ÖNAL
16955
S.S.88 NOLU YENİ OTOGAR ŞEHİRİÇİ MİN.MOT.TAŞ.KOOP.
EKREM EREN
16847
S.S.86 NOLU ERGANİ MİNİBÜS. MOTORLU TAŞIYICILAR KOOP.
HÜSEYİN AYATA
16961
S.S.DİYAR KENT DERYA EVLERİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ
SIDDIK BARK
17102
S.S.BALLIBABA KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
BEDRİ KAYA
17023
S.S.KAZANDAĞI KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
VECHEDDİN SÜMER
17031
NASIR YILMAZ
17118
S.S.89 NOLU DİYARBAKIR YENİ HAYVAN PAZARI MİNİBÜSÇÜLER MOTORLU TAŞIYICILAR
KOOP.
S.S.YEŞİLSIRT YOKUŞLU KURUDERE BAHROBOĞAZ VE GÜNDOĞDU KÖYLERİ SU ÜRÜNLERİ
KOOPERATİFİ
S.S.ALİTAŞ KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
17127
S.S.KUŞLUKBAĞI KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
A.KADİR ÇELİK
17151
S.S.ALANCIK KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
REŞAT GÜLER
17167
S.S.AĞAÇSEVER KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
M.SAİT NERGİZ
17178
S.S.ÖZ İÇKALE BAHÇELİEVLER YÜZKONAKLAR KONUT YAPI KOOPERATİFİ
SALİH İÇKALE
17179
S.S.MEGA KENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ
RECAİ GÜNEŞ
17429
S.S.ŞAHİNTEPE KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
FERUŞA ÇELEBİ
17458
S.S.ERLER KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
MEHMET ÖZBEK
17470
S.S.KÖKSAL KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
REMEZAN CAN
17483
S.S.BAYINDIR KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
SEYFETTİN KUTLUAY
17510
S.S.TURSA TATİL SİTESİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ
M.EMİN DURSUN
17511
S.S.ARIKGÖL KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
KEREM BİTEN
17512
S.S.ALUÇ KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
MÜNİR ÇELEBİ
17657
S.S.AKÇAKALE KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
KADRİ KIZMAZ
17904
S.S.HANİ İLÇESİ MERKEZİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
ÖMER BARİN
17912
SINIRLI SORUMLU ABACILAR KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
OSMAN BİTE
17925
S.S.ORTAYAZI KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
ESAT AKYILDIZ
17956
S.S.ERGANİ 2. KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ
HANİFİ YARIŞ
17965
S.S.YUKARI SALAT BELDESİ KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
FİKRET TAŞÇIER
17966
ADEM ERDEM
17977
SINIRLI SORUMLU 98 NOLU KUYUCULAR BELDESİ HANİ DİYARBAKIR MİNİBÜSÇÜLER
MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ
S.S.YUKARI VEYSİ KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
17993
SINIRLI SORUMLU 99 NOLU GÖKSU MİNİBÜSÇÜLER MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ
MEHMET ATEŞ
17999
S.S.BADEMLİ KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
MEHMET İKRAM MÜJDECİ
18001
S.S.BOYACI KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
AHMET İNANÇ
18068
S.S.100 NOLU ERGANİ MADEN MİNİBÜSÇÜLER MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ
MEHMET NUR YEŞİL
18128
SINIRLI SORUMLU GÜLERCE KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
HÜDAYİ REMZİ POLAT
18229
S.S.BİRCEMAL KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
MEHMET GÜL
Sıra No
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
17092
Sayfa 12 / 13
ALİ HAYDAR SEVİNÇ
ŞEFİK ACAR
MUSTAFA BUĞDAYCI
TSM
Kurum Ünvanı
İhtar İlanına Muhatap İlgililer (Adı Soyadı)
18235
S.S.KONUKLU KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
M.SARİH ZÜMRÜT
18281
S.S.BATIKARAKOÇ KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
DİNDAR RAMİZ DİKEN
17875
S.S.SARIÇANAK KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
HİDAYET ARCA
18304
RAMAZAN KARAMAN
18320
SINIRLI SORUMLU YENİKÖY,AYDINLI,SEFERUŞAĞI KÖYLERİ TARIMSAL KALKINMA
KOOPERATİFİ
S.S.YUVA KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
5338
S.S.ÇÜNGÜŞ MEMURLARI TÜKETİM KOOPERATİFİ
REFİK YILDIZHAN
4872
S.S.ERGANİ HALK TÜKETİM KOOPERATİFİ
CUMA YİĞİT
18444
S.S.SARIKÖY KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
İHSAN ÖZTÜRK
18478
S.S.BOZDEMİR KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
AHMET TARIK DİNÇER
18504
S.S.DOLUNAY KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
MEHMET AKSOY
18542
S.S.BAŞDEĞİRMEN KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
ALİ İHSAN ASLANLI
18580
S.S.BAŞİL KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
ABDULKADİR BATMAZ
18603
SINIRLI SORUMLU DEMİRKUYU KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
MEDENİ KAYA
18753
S.S.BOYUNLU KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
MEHMET FUAT İŞNEL
18968
S.S.GÜLEÇOBA KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
CELAL PAKDEMİR
19043
S.S.PINARBAŞI KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
MEHMET FENER AY
19070
S.S.116 NOLU BAĞIVAR KAMYONCULAR MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ
HÜSNÜ BİLEN
19160
S.S.YENİDOĞAN KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
MİSBAH YAŞA
19226
S.S.AKÇELTİK KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
M.SAİT BİLMEZ
19229
S.S.KIZLAL KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
HEYBET AKSOY
19236
S.S.TEMEL KONUT YAPI KOOPERATİFİ
FADIL TEMEL
19425
SUAT TUNÇ
19563
S.S.DİYARBAKIR KARPUZCULAR KAVUNCULAR PAZARYERLERİ SEYYAR ESNAFI DAYANIŞMA
VE İŞLETME KOOPERATİFİ
S.S.TOPÇULAR KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
19657
S.S.119 NOLU ERGANİ ŞEHİRİÇİ TAKSİCİLER MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ
ALİ KAÇAR
19841
S.S.ÇINAR İLÇESİ BUYURANSU KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
MEHMET SİNAN VOLKAN
19874
S.S.EKİNCİLER KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
CEMAL GÜLER
19875
S.S.KARAYAKUP KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
HALİL DENİZ
19884
S.S.YAYIKLI KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
DOĞAN KARA
20240
S.S.BAĞIVAR BELDESİ SULAMA KOOPERATİFİ
MEHMET AKYIL
20338
DİYARBAKIR İLİ KULP İLÇESİ KOZA ÜRETİCİLER BİRLİĞİ
SEBAHATTİN ADIGÜZEL
20375
S.S.KIRKKOYUN KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
VEYSİ YÜZEN
20428
S.S.ÇAKMAK KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
ENDER DEMİR
20612
S.S.DARKÖPRÜ KÖYÜ TARIMSALKALINMA KOOPERATİFİ
RAMZAN SİS
20636
S.S.ÖZBEK KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
ADİL ÇELİK
20852
S.S.124 NOLU ERGANİ ŞEHİRİÇİ 2 TAKSİCİLER MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ
BARAN DEMİRKAN
20865
S.S.YAPRAKBAŞI KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
ŞEREF BAKIR
Sıra No
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
Sayfa 13 / 13
MEHMET ŞAH ÖZALP
HAYRİ KAÇMAZ

Benzer belgeler

Listeyi indir - GTO Üye Portali

Listeyi indir - GTO Üye Portali 41.20.01 İNCİLİPINAR MAH. KIBRIS NEDİM ORUÇ CAD. ERSOY İŞM. KAT:3 ENVER ORUÇ NO:16 ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP 42.21.03 İNCİLİPINAR MAH. NAİL

Detaylı

26 Temmuz I. Oturum Sınav Sonuçları

26 Temmuz I. Oturum Sınav Sonuçları ALTINKAYA OZAN ÖZGÜR ALTINSOY AYLİN ALTIPARMAKOĞLU FATİH ALTUMA MUHAMMED AHMED ALTUN BARIŞ ALTUN ŞENGÜL ALTUNAY MUTİA BAŞAK ALTUNDAL AHMET SEFA ALTUNTOP ZEYNEP NUR ALVEROĞLU EZGİ ALYAMAÇ DOĞAN AOUS...

Detaylı

kılavuz için tıklayınız

kılavuz için tıklayınız 3.7 Tercihlerinizi yapmak için ÖSYM’nin ilgili internet sayfasına girdikten sonra ÖSYM kayıtlarında size ait öğrenim düzeyi, mezun olunan program ve mezuniyet tarihi bilgileri ekrana gelecektir. Ad...

Detaylı

İhracaatçı Firma Listesi

İhracaatçı Firma Listesi TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ. GÜZLÜK SOKAK NO:93 KONYA PİPA YAVUZ MOTOR PİSTON PAZ. SAN. TİC. OTO PARÇACILAR İSTESİ KUPA A.Ş. TAŞPINAR UN FABRİKASI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Detaylı